Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Modlitba apoštola Pavla

Nag Hammadi Library I/I, Modlitba apoštola Pavla. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 13. listopad 2010. Poslední změna: 2. únor 2011.

Modlitba apoštola Pavla
(interlineární překlad)

překlad z koptštiny

(1/3) ... tvé světlo.
(1/3b) Dej mi své milosrdenství.
(1/3c)-(1/6) Můj spasiteli, spas mne, neboť jsem ten kdo je tvůj, ten jenž z tebe vyšel.
(1/6) Ty jsi můj rozum, zroď mne.
(1/7) Ty jsi můj poklad[1], otevři mi.
(1/7b)-(1/8) Ty jsi má plnost, přijmi mne k sobě.
(1/8)-(1/11) Ty jsi mé odpočinutí, dej mi [to] dokonalé, čeho ať není možno se zmocnit.
(1/11)-(1/14) Modlím se k tobě, k tomu jenž [je] jsoucí a prajsoucí, ve jménu vznešenějším nad každé jméno, skrze Ježíše Krista, pána pánů, krále aionů.
(1/15)-(1/18) Dej mi své dary jichž nelituješ, skrze Syna Člověka, Ducha, Parakleta pravdy.
(1/18)-(1/19) Dej mi moc, žádám tě.
(1/19)-(1/21) Dej uzdravení mému tělu, když tě žádám skrze evangelistu
(1/22)-(1/23) a spas mou duši věčným světlem[2] a mého ducha.
(1/23)-(1/25) A prvorozeného plnosti milosti, odhal jej mé mysli.
(1/25)-(1/29) Obdaruj tím, co oko anděla nespatřilo, co ucho archóna nezaslechlo a co nevyšlo z mysli člověka,
(1/30)-(1/33) který se stal andělem a [to] podle boha psychického, když byl na počátku stvořen, jak mám nadějnou víru.
(1/35)-(2/2) Přidej mi svou velikost milovaného, vyvoleného a požehnaného prvorozeného prvního rodu a úžasné tajemství tvého domu.
(2/2)-(2/6) Neboť tvá je moc a sláva, chvála a velikost na věky věků. Amen.
(2/7)-(2/10) Modlitba Pavla apoštola, v míru. Kristus je svatý.

[↑↑] [1] nebo "pokladnice"

[↑↑] [2] nebo "duši věčným světlem", "duši věčného světla", "duši světlem navěky", "věčnou duši světla"


Home