Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Modlitba apoštola Pavla

Nag Hammadi Library I/I, Modlitba apoštola Pavla. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 13. listopad 2010. Poslední změna: 2. únor 2011.


translation

(1/3) ... tvé světlo.
(1/3b) Dej mi své milosrdenství.
(1/3c)-(1/6) Můj spasiteli, spas mne, neboť jsem ten kdo je tvůj, ten jenž z tebe vyšel.
(1/6) Ty jsi můj rozum, zroď mne.
(1/7) Ty jsi můj poklad1, otevři mi.
(1/7b)-(1/8) Ty jsi má plnost, přijmi mne k sobě.
(1/8)-(1/11) Ty jsi mé odpočinutí, dej mi [to] dokonalé, čeho ať není možno se zmocnit.
(1/11)-(1/14) Modlím se k tobě, k tomu jenž [je] jsoucí a prajsoucí, ve jménu vznešenějším nad každé jméno, skrze Ježíše Krista, pána pánů, krále aionů.
(1/15)-(1/18) Dej mi své dary jichž nelituješ, skrze Syna Člověka, Ducha, Parakleta pravdy.
(1/18)-(1/19) Dej mi moc, žádám tě.
(1/19)-(1/21) Dej uzdravení mému tělu, když tě žádám skrze evangelistu
(1/22)-(1/23) a spas mou duši věčným světlem1 a mého ducha.
(1/23)-(1/25) A prvorozeného plnosti milosti, odhal jej mé mysli.
(1/25)-(1/29) Obdaruj tím, co oko anděla nespatřilo, co ucho archóna nezaslechlo a co nevyšlo z mysli člověka,
(1/30)-(1/33) který se stal andělem a [to] podle boha psychického, když byl na počátku stvořen, jak mám nadějnou víru.
(1/35)-(2/2) Přidej mi svou velikost milovaného, vyvoleného a požehnaného prvorozeného prvního rodu a úžasné tajemství tvého domu.
(2/2)-(2/6) Neboť tvá je moc a sláva, chvála a velikost na věky věků. Amen.
(2/7)-(2/10) Modlitba Pavla apoštola, v míru. Kristus je svatý.

interlinear translation

(1/3) tr
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲟⲩⲁⲉⲓⲛsvětlo1-1
... tvé světlo.

(1/3b)
ⲙⲁϯdej!1-2
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲛⲁⲉmilosrdenství2-1104
Dej mi své milosrdenství.

(1/3c)-(1/6)
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲣⲉϥ-člověk který3-63.ⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉzachránce, vykupitel2-1975
ⲥⲱⲧⲉvykoupit1-4
ⲥⲱⲧⲉvykoupit1-4
ⲙⲙⲁ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ϫⲉneboť1-365
ⲁⲛⲁⲕ3-45.
ⲡ-ten, tamten (m)3-53.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲡⲱⲕ(m) tvůj3-48.
ⲡ-ten, tamten (m)3-53.
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁϩⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲉⲓjít1-5ⲉⲓ ⲁⲃⲁⲗvyjít2-4161
ⲁⲃⲁⲗven2-174
ϩⲓⲧⲟⲟⲧ=od3-277.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
Můj spasiteli, spas mne, neboť jsem ten kdo je tvůj, ten jenž z tebe vyšel.

(1/6) tr
ⲛⲧⲁⲕty (m)3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
(gk) ⲛⲟⲩⲥmysl4-nous
ⲙⲁ-dej!1-2
ϫⲡⲁ=zrození2-3882
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
Ty jsi můj rozum, zroď mne.

(1/7) tr
ⲛⲧⲁⲕty (m)3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲉϩⲟpoklad1-7
ⲟⲩⲏⲛotevřít1-8
ⲛⲏ=pro3-263.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
Ty jsi můj poklad1, otevři mi.
[1] nebo "pokladnice"

(1/7b)-(1/8)
ⲛⲧⲁⲕty (m)3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁplnost4-plhrwma
ϣⲁⲡ=přijmout1-9
-ⲧ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲁⲣⲁ=k3-261.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
Ty jsi má plnost, přijmi mne k sobě.

(1/8)-(1/11) tr
ⲛⲧⲁⲕty (m)3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲧⲁ-(ž) má3-50.
(gk) ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥodpočinutí4-anapausis
ⲙⲁϯdej!1-2
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲛdokonalý4-teleion
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲙⲁⲣⲟⲩ- (?)(opt 3 mnč)3-199a.
ϣ-být schopen1-10
ⲉⲙⲁϩⲧⲉuchvátit1-11
ⲙⲙⲁ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Ty jsi mé odpočinutí, dej mi [to] dokonalé, čeho ať není možno se zmocnit.

(1/11)-(1/14) tr
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ⲧⲱⲃϩmodlit se1-12
ⲙⲙⲁ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲣⲡ-první2-3083
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲙ-(instr) skrze3-271.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲉⲛjméno1-15
ⲉⲧ-který3-355.
ϫⲁⲥⲓ+být vysoký1-16
ⲁ-(compar)3-114.
ⲣⲉⲛjméno1-15
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
ϩⲓⲧⲛ-skrze3-277.
(gk) ⲓⲏⲥⲟⲩⲥIesus4-ihsous
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥKristus4-xristos
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲁⲉⲓⲥpán1-17
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϫⲁⲉⲓⲥpán1-17
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲣⲟkrál1-18
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(suff pron 1 mnč)3-35.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
Modlím se k tobě, k tomu jenž [je] jsoucí a prajsoucí, ve jménu vznešenějším nad každé jméno, skrze Ježíše Krista, pána pánů, krále aionů.

(1/15)-(1/18) tr
ⲙⲁϯdej!1-2
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲉⲕ-(mnč) tvoje (m)3-50.
ϯdar2-2166
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲙⲁⲕ-(habit neg 2 jč m)3-199a.
ⲣ-jednat1-23ⲣϩⲧⲏ=litovat2-3637
ϩⲧⲏ=srdce1-19
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲁⲣⲁ=(dat)3-261.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϩⲓⲧⲛ-skrze3-277.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲣⲉsyn1-20
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁduch4-pneuma
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥparakletos4-paraklhtos
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲉpravda1-22
Dej mi své dary jichž nelituješ, skrze Syna Člověka, Ducha, Parakleta pravdy.

(1/18)-(1/19) tr
ⲙⲁϯdej!1-2
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲉⲕⲝⲟⲩⲥⲓⲁautorita4-ejousia
ⲉⲉⲓ-(present 1 jč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲁⲓⲧⲓžádat4-aitew
ⲙⲙⲁ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
Dej mi moc, žádám tě.

(1/19)-(1/21) tr
ⲙⲁϯdej!1-2
ⲛⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲧⲁⲗϭⲟléčba2-2240
ⲙ-(dat)3-263.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
(gk) ϩⲱⲥkdyž4-ws
ⲉⲉⲓ-(present 1 jč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲁⲓⲧⲓžádat4-aitew
ⲙⲙⲁ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ϩⲓⲧⲛ-skrze3-277.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥevangelista4-euaggelist
Dej uzdravení mému tělu, když tě žádám skrze evangelistu

(1/22)-(1/23) tr
ⲛⲅ-(conj 2 jč m)3-225.
ⲥⲱⲧⲉzachránit1-4
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲧⲁ-(ž) má3-50.
(gk) ⲯⲩⲭⲏduše4-cuxh
ⲛ- (?)(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲟⲩⲁⲉⲓⲛsvětlo1-1
ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉ (?)věčně, navěky2-8726
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
(gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁduch4-pneuma
a spas mou duši věčným světlem1 a mého ducha.
[1] nebo "duši věčným světlem", "duši věčného světla", "duši světlem navěky", "věčnou duši světla"

(1/23)-(1/25) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲣⲡ-první2-3083ϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉprvorozený2-914
ⲙ-(adj)3-262.
ⲙⲓⲥⲉrodit1-26
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁplnost4-plhrwma
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(zájm příp 1 jč)3-35.
(gk) ⲭⲁⲣⲓⲥmilost4-xaris
ϭⲁⲗⲡ=odhalit1-27
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁ-(dat)3-261.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
(gk) ⲛⲟⲩⲥmysl4-nous
A prvorozeného plnosti milosti, odhal jej mé mysli.

(1/25)-(1/29) tr
ⲉⲣⲓ-udělej!1-23
(gk) ⲭⲁⲣⲓⲍⲉpotěšit4-xarizomai
ⲛⲧⲁⲕty (m)3-45.
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲙⲡⲉ-(perf neg 2 jč ž)3-199a.
ⲃⲉⲗoko1-28
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥanděl4-aggelos
ⲛⲉⲩvidět, dívat se1-30
ⲁⲣⲁ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲙⲡⲉ-(perf neg 2 jč ž)3-199a.
ⲙⲉϣϫⲉucho1-29
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲁⲣⲭⲱⲛarchón4-arxwn
ⲥⲁⲧⲙⲉ=slyšet1-149
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲙⲡϥ-(perf neg 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓvyjít2-4171
ⲁϩⲣⲏⲓ ϩⲙ-ven z2-7937
[ⲡ]-(urč čl m jč)3-80.
[ϩ]ⲏⲧsrdce1-19
ⲛ-(gen)3-262.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
Obdaruj tím, co oko anděla nespatřilo, co ucho archóna nezaslechlo a co nevyšlo z mysli člověka,

(1/30)-(1/33) tr
ⲛⲧ-který3-360.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥanděl4-aggelos
ⲁⲩⲱa1-536
(gk) ⲕⲁⲧⲁpodle4-kata
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
ⲙ-(adj)3-262.
(gk) ⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥpsychický4-cuxikos
ⲛⲧⲁⲣⲟⲩ-(past temp 3 mnč) když3-387.
(gk) ⲡⲗⲁⲥⲥⲉutvořit4-plassw
ⲙⲙⲁ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲓⲛ-od3-279.ϫⲓⲛ ⲛϣⲁⲣⲡod počátku2-3086
ⲛ-(adj)3-262.
ϣⲁⲣⲡprvní2-3083
(gk) ϩⲱⲥkdyž4-ws
ⲟⲩⲛⲧⲏ=mít1-33
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲙⲙⲉⲩtam2-8722
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲓⲥⲧⲓⲥvíra4-pistis
ⲛ-(adj)3-262.
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) [ϩ]ⲉⲗⲡⲓⲥnaděje4-elpis
který se stal andělem a [to] podle boha psychického, když byl na počátku stvořen, jak mám nadějnou víru.

(1/35)-(2/2) tr
ⲛⲅ-(conj 2 jč m)3-225.
ⲟⲩⲱϩustanovit, dát1-34ⲟⲩⲱϩ ⲁⲧⲟⲟⲧ=přidat2-4973
ⲁⲧⲟⲟⲧ=do, k3-273.
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
(gk) ⲙⲉⲅⲉⲑⲟⲥvelikost4-megeqos
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥmilovaný4-agaphtos
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲟⲥvyvolený4-eklektos
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲉⲩⲗⲟⲅⲏⲧⲟⲥpožehnaný4-euloghtos
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲣⲡ-první2-3083ϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉprvorozený2-914
ⲙ-(adj)3-262.
ⲙⲓⲥⲉrod2-882
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲣⲡ-první2-3083
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲅⲉⲛⲟⲥrod4-genos
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛtajemství4-musthrion
ⲛ-(adj)3-262.
ϣⲡⲏⲣⲉzázrak1-44
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲏⲉⲓdům1-32
Přidej mi svou velikost milovaného, vyvoleného a požehnaného prvorozeného prvního rodu a úžasné tajemství tvého domu.

(2/2)-(2/6) tr
ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉprotože2-175
ⲡⲱⲕ(m) tvůj3-48.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲙⲁϩⲧⲉmoc2-25
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲁⲩsláva1-35
ⲁⲩⲱa1-536
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲉⲕⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲏⲥⲓⲥchvála4-ejomologhsis
ⲙⲛ-s3-264.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-nazývaný3-63.ⲙⲛⲧⲛⲁϭvelikost2-1346
ⲛⲁϭvelký1-88
ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉvěčně, navěky2-8726
ⲛ-(gen)3-262.
ⲉⲛⲏϩⲉvěk1-25
(gk) ϩⲁⲙⲏⲛamen4-amhn
Neboť tvá je moc a sláva, chvála a velikost na věky věků. Amen.

(2/7)-(2/10) tr
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏmodlitba4-proseuxh
(gk) ⲡⲁⲩⲗⲟⲩPavel4-paulos
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲩapoštol4-apostolos
(gk) ⲉⲛv4-en
(gk) ⲉⲓⲣⲏⲛⲏpokoj4-eirhnh
(gk) ⲟ(gk def art nom s m)4-o
(gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥKristus4-xristos
(gk) ⲁⲅⲓⲟⲥsvatý4-agios
Modlitba Pavla apoštola, v míru. Kristus je svatý.


coptic text


(1/3) ⲡⲉⲕ- 3-50. ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ 1-1
(1/3b) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲓ 3-35. ⲙ- 3-262. ⲡⲉⲕ- 3-50. ⲛⲁⲉ 2-1104
(1/3c)-(1/6) ⲡⲁ- 3-50. ⲣⲉϥ- 3-63. ⲥⲱⲧⲉ 1-4 ⲥⲱⲧⲉ 1-4 ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲉⲓ 3-35. ϫⲉ 1-365 ⲁⲛⲁⲕ 3-45. ⲡ- 3-53. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲡⲱⲕ 3-48. ⲡ- 3-53. ⲉⲛⲧ- 3-360. ⲁϩⲓ- 3-199a. ⲉⲓ 1-5 ⲁⲃⲁⲗ 2-174 ϩⲓⲧⲟⲟⲧ= 3-277. -ⲕ 3-35.
(1/6) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲛⲟⲩⲥ 4-nous ⲙⲁ- 1-2 ϫⲡⲁ= 2-3882 -ⲓ 3-35.
(1/7) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲡⲁ- 3-50. ⲉϩⲟ 1-7 ⲟⲩⲏⲛ 1-8 ⲛⲏ= 3-263. -ⲓ 3-35.
(1/7b)-(1/8) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ 4-plhrwma ϣⲁⲡ= 1-9 -ⲧ 3-35. ⲁⲣⲁ= 3-261. -ⲕ 3-35.
(1/8)-(1/11) ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲡⲉ 3-306. ⲧⲁ- 3-50. (gk) ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ 4-anapausis ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲉⲓ 3-35. ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. (gk) ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲛ 4-teleion ⲡ- 3-80. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲁⲣⲟⲩ- (?) 3-199a. ϣ- 1-10 ⲉⲙⲁϩⲧⲉ 1-11 ⲙⲙⲁ= 3-262. 3-35.
(1/11)-(1/14) ϯ- 3-188. ⲧⲱⲃϩ 1-12 ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲕ 3-35. ⲡⲉⲧ- 3-367. ϣⲟⲟⲡ+ 1-13 ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡⲉⲧ- 3-367. ϣⲣⲡ- 2-3083 ϣⲟⲟⲡ+ 1-13 ϩⲙ- 3-271. ⲡ- 3-80. ⲣⲉⲛ 1-15 ⲉⲧ- 3-355. ϫⲁⲥⲓ+ 1-16 ⲁ- 3-114. ⲣⲉⲛ 1-15 ⲛⲓⲙ 1-1183 ϩⲓⲧⲛ- 3-277. (gk) ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ 4-ihsous ⲡⲉ- 3-80. (gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 4-xristos ⲡ- 3-80. ϫⲁⲉⲓⲥ 1-17 ⲛ- 3-262. ⲛⲓ- 3-80. ϫⲁⲉⲓⲥ 1-17 ⲡ- 3-80. ⲣⲣⲟ 1-18 ⲛ- 3-262. ⲛ- 3-35. (gk) ⲁⲓⲱⲛ 4-aiwn
(1/15)-(1/18) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲓ 3-35. ⲛ- 3-262. ⲛⲉⲕ- 3-50. ϯ 2-2166 ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲁⲕ- 3-199a. ⲣ- 1-23 ϩⲧⲏ= 1-19 -ⲕ 3-35. ⲁⲣⲁ= 3-261. -ⲟⲩ 3-35. ϩⲓⲧⲛ- 3-277. ⲡ- 3-80. ϣⲏⲣⲉ 1-20 ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. ⲣⲱⲙⲉ 1-21 ⲡⲉ- 3-80. (gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ 4-pneuma ⲡ- 3-80. (gk) ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ 4-paraklhtos ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-80. ⲙⲉ 1-22
(1/18)-(1/19) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲏ= 3-263. -ⲉⲓ 3-35. ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-80. (gk) ⲉⲕⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 4-ejousia ⲉⲉⲓ- 3-188. ⲣ- 1-23 (gk) ⲁⲓⲧⲓ 4-aitew ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲕ 3-35.
(1/19)-(1/21) ⲙⲁϯ 1-2 ⲛⲛ- 3-262. ⲟⲩ- 3-85. ⲧⲁⲗϭⲟ 2-2240 ⲙ- 3-263. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲥⲱⲙⲁ 4-swma (gk) ϩⲱⲥ 4-ws ⲉⲉⲓ- 3-188. ⲣ- 1-23 (gk) ⲁⲓⲧⲓ 4-aitew ⲙⲙⲁ= 3-262. -ⲕ 3-35. ϩⲓⲧⲛ- 3-277. ⲡ- 3-80. (gk) ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ 4-euaggelist
(1/22)-(1/23) ⲛⲅ- 3-225. ⲥⲱⲧⲉ 1-4 ⲛ- 3-262. ⲧⲁ- 3-50. (gk) ⲯⲩⲭⲏ 4-cuxh ⲛ- (?) 3-35. ⲟⲩⲁⲉⲓⲛ 1-1 ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉ (?) 2-8726 ⲙⲛ- 3-264. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ 4-pneuma
(1/23)-(1/25) ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡ- 3-80. ϣⲣⲡ- 2-3083 ⲙ- 3-262. ⲙⲓⲥⲉ 1-26 ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. (gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ 4-plhrwma ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-35. (gk) ⲭⲁⲣⲓⲥ 4-xaris ϭⲁⲗⲡ= 1-27 3-35. ⲁ- 3-261. ⲡⲁ- 3-50. (gk) ⲛⲟⲩⲥ 4-nous
(1/25)-(1/29) ⲉⲣⲓ- 1-23 (gk) ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ 4-xarizomai ⲛⲧⲁⲕ 3-45. ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲡⲉ- 3-199a. ⲃⲉⲗ 1-28 ⲛ- 3-262. (gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 4-aggelos ⲛⲉⲩ 1-30 ⲁⲣⲁ= 3-261. 3-35. ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡ- 3-80. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲡⲉ- 3-199a. ⲙⲉϣϫⲉ 1-29 ⲛ- 3-262. (gk) ⲁⲣⲭⲱⲛ 4-arxwn ⲥⲁⲧⲙⲉ= 1-149 3-35. ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡ- 3-80. ⲉⲧⲉ- 3-362. ⲙⲡϥ- 3-199a. ⲉⲓ 2-4171 ⲁϩⲣⲏⲓ ϩⲙ- 2-7937 [ⲡ]- 3-80. [ϩ]ⲏⲧ 1-19 ⲛ- 3-262. ⲣⲱⲙⲉ 1-21
(1/30)-(1/33) ⲛⲧ- 3-360. ⲁϩ- 3-200a. ϣⲱⲡⲉ 1-13 ⲛ- 3-262. (gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 4-aggelos ⲁⲩⲱ 1-536 (gk) ⲕⲁⲧⲁ 4-kata ⲙ- 3-262. ⲡ- 3-80. ⲛⲟⲩⲧⲉ 1-31 ⲙ- 3-262. (gk) ⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ 4-cuxikos ⲛⲧⲁⲣⲟⲩ- 3-387. (gk) ⲡⲗⲁⲥⲥⲉ 4-plassw ⲙⲙⲁ= 3-262. 3-35. ϫⲓⲛ- 3-279. ⲛ- 3-262. ϣⲁⲣⲡ 2-3083 (gk) ϩⲱⲥ 4-ws ⲟⲩⲛⲧⲏ= 1-33 -ⲉⲓ 3-35. ⲙⲙⲉⲩ 2-8722 ⲛ- 3-262. ⲧ- 3-80. (gk) ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 4-pistis ⲛ- 3-262. [ⲧ]- 3-80. (gk) [ϩ]ⲉⲗⲡⲓⲥ 4-elpis
(1/35)-(2/2) ⲛⲅ- 3-225. ⲟⲩⲱϩ 1-34 ⲁⲧⲟⲟⲧ= 3-273. ⲙ- 3-262. ⲡⲉⲕ- 3-50. (gk) ⲙⲉⲅⲉⲑⲟⲥ 4-megeqos ⲛ- 3-262. (gk) ⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ 4-agaphtos ⲛ- 3-262. (gk) ⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲟⲥ 4-eklektos ⲛ- 3-262. (gk) ⲉⲩⲗⲟⲅⲏⲧⲟⲥ 4-euloghtos ⲡ- 3-80. ϣⲣⲡ- 2-3083 ⲙ- 3-262. ⲙⲓⲥⲉ 2-882 ⲡ- 3-80. ϣⲣⲡ- 2-3083 ⲛ- 3-262. (gk) ⲅⲉⲛⲟⲥ 4-genos ⲙⲛ- 3-264. ⲡ- 3-80. (gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ 4-musthrion ⲛ- 3-262. ϣⲡⲏⲣⲉ 1-44 ⲙ- 3-262. ⲡⲉⲕ- 3-50. ⲏⲉⲓ 1-32
(2/2)-(2/6) ⲁⲃⲁⲗ ϫⲉ 2-175 ⲡⲱⲕ 3-48. ⲡⲉ 3-306. ⲡ- 3-80. ⲉⲙⲁϩⲧⲉ 2-25 ⲁⲩⲱ 1-536 ⲡ- 3-80. ⲉⲁⲩ 1-35 ⲁⲩⲱ 1-536 ⲧ- 3-80. (gk) ⲉⲕⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲏⲥⲓⲥ 4-ejomologhsis ⲙⲛ- 3-264. ⲧ- 3-80. ⲙⲛⲧ- 3-63. ⲛⲁϭ 1-88 ϣⲁⲉⲛⲏϩⲉ 2-8726 ⲛ- 3-262. ⲉⲛⲏϩⲉ 1-25 (gk) ϩⲁⲙⲏⲛ 4-amhn
(2/7)-(2/10) (gk) ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ 4-proseuxh (gk) ⲡⲁⲩⲗⲟⲩ 4-paulos (gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲩ 4-apostolos (gk) ⲉⲛ 4-en (gk) ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ 4-eirhnh (gk) ⲟ 4-o (gk) ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 4-xristos (gk) ⲁⲅⲓⲟⲥ 4-agios


Home