Coptic Apocrypha | Home

Life of Apa Cyrus

The Life of Apa Cyrus, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE LIFE OF APA CYRUS

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 6783)

(1/1)

[Fol. 23a ⲙ̅ⲉ̅] □ ⲠⲂⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲨϮⲀ Ⲙ̅ ⲠⲈⲚ ⲠⲈⲦ

(1/2)

ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ

(1/3)

ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲪⲀⲄⲒⲞⲤ ⲀⲠⲀ ⲔⲨⲢⲞⲤ· ⲠⲦⲈ‐

(1/4)

ⲖⲒⲞⲤ ⲚⲀⲘⲈ Ⲛ̅ⲦⲀϤϨⲒⲤⲦⲞⲢⲒⲌⲈ Ⲙ̅ⲘⲞϤ· Ⲛ̅ϬⲒ

(1/5)

ⲀⲠⲀ ⲠⲀⲘⲂⲰ ⲠⲈ ⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔ‐

(1/6)

ⲔⲖⲎⲤⲒⲀ Ⲛ ϢⲒⲎⲦ ⲚⲦⲀϤⲘ̅ⲦⲞⲚ Ⲙ̅ⲘⲞϤ ⲚϬⲒ

(1/7)

ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ· ⲀⲠⲀ ⲔⲨⲢⲞⲤ ϨⲚ ⲤⲞⲨ

(1/8)

ϢⲘⲞⲨⲚ Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲈⲠⲈⲒⲪ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ

(1/9)

ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ· ⲈⲢⲈ ⲚϤ̅ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ

(1/10)

ⲚⲀⲈⲒ Ⲉ ϨⲢⲀⲒ Ⲉ ϪⲰⲚ ⲚⲦⲚⲞⲨϪⲀⲒ

(1/11)

ϨⲀⲘⲎⲚ ⁛

(1/12)

(1/13)

ⲀⲤϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉ ⲡⲣⲉⲥ‐

(1/14)

ⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣϥ̅ⲥⲕⲉ‐

(1/15)

ⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ ϩⲉⲗⲗⲁⲣⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ

(1/16)

ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲍⲏⲛⲱⲛ· ⲁⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(1/17)

ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲅⲉⲁ‐

(1/18)

ⲛⲟⲥ· ⲕⲛⲁϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲁⲓ

(1/19)

ⲉⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥϣ ⲛ̅ⲧⲁϭⲥⲉ

(1/20)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ (sit)· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁ‐

(1/21)

[Fol. 23b ⲙ̅ⲋ̅] ⲣⲓⲟⲥ | ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(1/22)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(1/23)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ· ϩⲙ̅

(1/24)

ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(1/25)

ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ Ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(2/1)

ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ

(2/2)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ·

(2/3)

ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲕⲱⲗϩ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲁⲡϣⲁⲩ

(2/4)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲕⲁⲧⲁ

(2/5)

ⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(2/6)

ϫⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲓⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ ϩⲓ̅ ⲡⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ

(2/7)

ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲁ ⲡⲥⲟⲛ ⲣ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ

(2/8)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ

(2/9)

ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲟⲓ ⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲱⲧ ϩⲙ̅

(2/10)

ⲡϫⲁⲓⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲟⲩ· Ⲉⲓⲥ ⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(2/11)

ϯⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲓⲥ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲁ

(2/12)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲕϥ̅ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(2/13)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⁛—

(2/14)

Ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(2/15)

ⲭⲁⲓⲣⲉ· ⲁⲡⲁ ϩⲓⲉⲣⲁⲝ· ⲡⲉ ⲛ̅|ⲧⲁϥⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ ⲉ ⲛⲁⲅ‐ [Fol. 24a ⲙ̅ⲍ̅]

(2/16)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲧⲃ̅ⲃⲟ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ

(2/17)

ⲁⲡⲁ ϩⲓⲉⲣⲁⲝ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ· ⲁϥϫⲓⲧϥ̅· ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(2/18)

ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ

(2/19)

ⲡⲁⲙⲃⲱ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲁⲡⲁ ϩⲓⲉⲣⲁⲝ· ⲉⲓⲥ ⲁ

(2/20)

ⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(2/21)

Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲙⲏⲛ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(2/22)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲟⲩⲉⲙ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥ‐

(2/23)

ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ· ⲛⲉⲩ

(2/24)

ⲛ̅ⲟⲩⲃⲛ̅ⲛⲉ· ⲇⲉ ⲣⲏⲧ· ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ·

(2/25)

ⲉⲥⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲗⲟⲟⲩ ⲟⲩⲗⲟⲟⲩ

(2/26)

ⲕⲁⲧⲁ ⲉⲃⲟⲧ· ⲉϥⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(2/27)

ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲣⲁ

(2/28)

ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟⲩⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(2/29)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/30)

ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(2/31)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ·

(2/32)

ⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅‐

(2/33)

ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲓⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ ϩⲓ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ ⲁ ⲡⲥⲟⲛ

(2/34)

ⲣ̅ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ | ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ [Fol. 24b ⲙ̅ⲏ̅]

(3/1)

ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲡⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·

(3/2)

ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲟⲓ ⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲱⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ

(3/3)

ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲓ̈ⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϯⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ

(3/4)

ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ Ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁ

(3/5)

ⲟⲩⲱϣ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅

(3/6)

ϩⲓ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ· ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲛⲃⲱ ϫⲉ

(3/7)

ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲟⲩⲛ· ⲡⲁⲙⲡⲟⲣⲕ̅ ⲕⲩⲣⲓ

(3/8)

ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲡⲁ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲛ̅ⲁⲩⲁⲛⲁⲩⲁⲛ

(3/9)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ· ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅

(3/10)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲡⲟⲣⲫⲩⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅

(3/11)

ⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ

(3/12)

ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲓ ⲉⲗⲁⲭⲉⲓⲥⲧⲟⲥ

(3/13)

ⲁⲓϣⲱⲗⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(3/14)

ⲛ̅ⲁ ⲟⲩⲙⲏⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲁ· ϯⲡⲱϩ ⲉ ⲣⲟϥ·

(3/15)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲛϣⲗ̅ⲗ̅ ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ

(3/16)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲉⲙⲉ ⲕⲱϭⲃ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ·

(3/17)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲕⲥⲱϣⲙ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲱⲙ ⲉⲕⲫⲟⲣⲉⲓ· ⲛ̅ ⲧⲉϣ‐

(3/18)

ⲧⲏⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲟⲩⲛ·

(3/19)

ⲡⲁⲙⲡⲟⲣⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· |

(3/20)

[Fol. 25a ⲙ̅ⲑ̅] ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲡⲓ̈ⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ

(3/21)

ⲱ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϫⲟⲩⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ·

(3/22)

ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲧⲉⲓ ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉⲧ ⲉⲓϭⲓⲛⲉ

(3/23)

ⲛ̅ⲧⲁ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ· ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉⲕⲣⲁⲥⲓⲥ

(3/24)

ⲙ̅ ⲡⲁⲏⲣ ⲙ̅ ⲡϣⲱⲙ· ⲁⲩⲱ ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲕ· ϫⲉ

(3/25)

ⲧⲁⲓ ⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅

(3/26)

ⲡⲁ ⲕⲉ ⲙⲟⲩ ⲟⲛ ⲥⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲩⲗ̅ⲟⲩⲱⲗⲧ̅

(3/27)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ ⲙⲉ·

(3/28)

Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲟⲛ

(3/29)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲁ

(3/30)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥϣ

(3/31)

ⲛ̅ⲧⲁϭⲥⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲁⲓⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟϥ

(3/32)

ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ϣⲁϥⲣ̅

(3/33)

ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲗⲟⲕ

(3/34)

ⲉⲕϯ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲕⲛⲏⲩ· ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ

(4/1)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁϩⲟ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥ‐

(4/2)

ⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ

(4/3)

ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲧⲱϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲩ

(4/4)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲧ

(4/5)

ⲉⲓⲙⲟⲩ ⁛— |

(4/6)

Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲡⲧⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ· ⲉ ⲧⲃⲉ [Fol. 25b ⲛ̅]

(4/7)

ⲡⲁⲓ ⲣⲱ· ⲛⲧ ⲁⲓⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲣ̅

(4/8)

ⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡϫⲥ̅ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁϩⲓⲏ ⲛⲧⲁ‐

(4/9)

ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ· ⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲗⲏⲛ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(4/10)

ⲁⲣⲓ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϣⲁⲛ ϯⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅

(4/11)

ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅

(4/12)

ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩⲙⲏⲗⲓⲟⲛ· ϯⲱⲣⲕ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲃⲏⲙⲁ·

(4/13)

ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲓ ⲉⲗⲁ‐

(4/14)

ⲭⲉⲓⲥⲧⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯϫⲓ ϭⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟϥ·

(4/15)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁⲕⲟⲩⲙ ⲡⲉⲡⲣⲟ‐

(4/16)

ⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ

(4/17)

ⲉⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲏⲓ̈ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ̈· ⲁϥ‐

(4/18)

ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ· ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲓ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ

(4/19)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲑⲟⲣⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅

(4/20)

ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅‐

(4/21)

ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲕⲱⲗϩ̅ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲛ̅

(4/22)

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓⲁϩ· ⲉ ⲣⲁⲧ ϩⲓⲣⲙ̅

(4/23)

ⲡⲣⲟ· ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ

(4/24)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁ ⲡⲥⲟⲛ ⲣ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ·

(4/25)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ | ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥ‐ [Fol. 26a ⲛ̅ⲁ̅]

(4/26)

ⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲟⲓ

(4/27)

ⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲱⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ (sic)· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ

(4/28)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲧⲓⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲓⲥ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ

(4/29)

ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲕϥ̅ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲙⲟⲩ ⲉ

(4/30)

ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲓ

(4/31)

ⲣ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ

(4/32)

ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲱⲛⲉ ⲙⲟⲅⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(4/33)

ⲉϣⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲟⲛϥ̅· ⲁϥϯ ⲡϥ̅ⲟⲩⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲟⲛ

(4/34)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲱⲛⲉ· ⲁϥⲧⲟϭϥ̅ ⲉ ⲡⲣⲟ

(5/1)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲓⲣ̅ϣⲡⲏⲏⲣⲉ

(5/2)

ⲉⲙⲁⲧⲉ·

(5/3)

Ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲓⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ

(5/4)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲱⲧ· ϩⲁ ⲡϩⲟ

(5/5)

ⲛ̅ ⲏ̅ⲥⲁⲩ· ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲧⲁⲙⲓ̈ⲁ ⲛ̅

(5/6)

ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲗⲁⲃⲁⲛ

(5/7)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲧϣⲱⲧⲉ ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ̅ ⲡⲱⲛⲉ

(5/8)

[Fol. 26b ⲛ̅ⲃ̅] ⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̅ ⲣⲱⲥ | ⲭⲱⲣⲓ̈ⲥ ⲧⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϯ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲁϥⲧⲥⲟ

(5/9)

ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲗⲁⲃⲁⲛ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲙⲟⲟⲛⲉ·

(5/10)

ⲧⲟⲧⲉ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(5/11)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·

(5/12)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ̅ ⲉ

(5/13)

ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲁ ⲡϫⲥ̅ ϩⲉⲡ ⲡⲁⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ·

(5/14)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲕⲩⲣⲟⲥ· ⲡⲉ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲁⲛⲟⲕ

(5/15)

ⲡⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ ⲑⲉⲟ̅ⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲧ̅

(5/16)

ⲙⲛ̅ ⲁⲣⲅⲁⲇⲓⲟⲥ (sic)· ⲙⲛ̅ ⲟⲛⲛⲟⲣⲓⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ

(5/17)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲙⲉ· ⲁ ⲱⲛⲛⲱⲣⲓⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ

(5/18)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ϫⲉ ϫⲓⲧ ⲉ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ· ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ

(5/19)

ⲧⲁⲣ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲉϣϫⲓⲧϥ̅ ⲇⲉ ϫⲉ

(5/20)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁ

(5/21)

ⲡϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲁϣⲁⲓ ⲁⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲉⲓ ⲁⲛⲁⲣ‐

(5/22)

ⲭⲱⲛ ϫⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅ ⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲣⲓⲕⲉ ⲉ

(5/23)

ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲧⲉⲩϩⲓⲏ ⲙ̅ ⲡ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(5/24)

ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲓⲕⲁ ⲣⲁⲁⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ϫⲁⲓⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ·

(5/25)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(5/26)

ⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ |

(5/27)

[Fol. 27a ⲛ̅ⲅ̅] Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲙⲃⲱ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ

(5/28)

ⲉϣⲁⲕϭⲡ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲣⲏⲙⲁ· ⲛϥ̅ⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲕ̅

(5/29)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲓⲥⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲁⲡⲁ ⲕⲩⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ

(5/30)

ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(5/31)

ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉⲧ ϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲓⲛⲉ ϩⲙ̅

(5/32)

ⲡⲉⲓ ϫⲁⲓⲉ ⲉⲧ ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ

(5/33)

ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉⲩⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲟ‐

(5/34)

ⲭⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉϥⲱϣ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁ ϩⲟ ⲁⲩⲱ

(6/1)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲉⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲙⲏⲛ

(6/2)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲁⲓϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ

(6/3)

ϩⲟⲩⲛ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲟⲕ ⲉⲕϯ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲕ· ⲉⲕⲛⲏⲩ

(6/4)

ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ

(6/5)

ⲡⲁ ϩⲟ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ· ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅

(6/6)

ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ ⁛—

(6/7)

Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ ⲕⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉ

(6/8)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲕϥ̅

(6/9)

ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲁⲣⲁ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ

(6/10)

ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟⲩⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(6/11)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲣϥ̅ⲣ̅

(6/12)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ | ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲱ̅ ⲡⲁ [Fol. 27b ⲛ̅ⲇ̅]

(6/13)

ⲥⲟⲛ· ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅

(6/14)

ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛⲉⲧⲉⲩϣⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(6/15)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ

(6/16)

ⲥⲱⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/17)

ϫⲉ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲏⲡ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲡⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ·

(6/18)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲣ̅

(6/19)

ⲟⲩ· ϩⲓ̈ ⲛⲁⲓ· ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥⲱϩⲙ̅ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⁛—

(6/20)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/21)

ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϯ‐

(6/22)

ⲙⲱⲣⲓⲥⲧⲏⲥ· ⲉⲧ ⲧⲟ ⲉ ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϯ ⲁⲛⲁ‐

(6/23)

ⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ

(6/24)

ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(6/25)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ·

(6/26)

ⲧⲁⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲓ ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ

(6/27)

ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁ‐

(6/28)

ⲅⲓⲟⲛ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ

(6/29)

ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⁛ ⲁⲩⲱ | ⲛ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ̈ [Fol. 28a ⲛ̅ⲉ̅]

(6/30)

ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲓ ⲉⲗⲁ‐

(6/31)

ⲭⲉⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉ ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(6/32)

ⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲓ

(6/33)

ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲓ ⲡϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲁϥⲁ‐

(6/34)

ⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲁⲙⲃⲱ ⲡⲉⲓ ⲉⲗⲁⲭ

(7/1)

ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲉ ⲧⲣ̅ϥ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ

(7/2)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲛⲉⲓⲙⲉ·

(7/3)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲱⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ

(7/4)

ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(7/5)

ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲉⲕϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲙ̅

(7/6)

ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲛ̅ⲥⲁⲃⲗ̅ⲗⲁⲕ

(7/7)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(7/8)

Ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ·

(7/9)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲙ̅ⲡϣⲁ

(7/10)

ⲁⲛⲟⲕ ⲉ ⲧⲣϥ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(7/11)

ⲕⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲛⲁⲥⲟⲩ‐

(7/12)

[Fol. 28b ⲛ̅ⲋ̅] ⲱⲛϥ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ | ⲡⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲁ

(7/13)

ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣ‐

(7/14)

ⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟ̅ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(7/15)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲉⲡⲉⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ

(7/16)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓ‐

(7/17)

ⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ‐

(7/18)

ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ· ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲧⲓⲟⲥⲉ ⲙ̅

(7/19)

ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲉ ⲥⲟⲩ ⲥⲁϣϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅

(7/20)

ⲉⲡⲏⲫ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ

(7/21)

ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲱⲃϣ̅ ⲟⲩⲇⲉ

(7/22)

ⲙ̅ⲡⲉ ϥϫⲓ ⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ϥϭⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅

(7/23)

ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲃⲟⲏⲑⲟⲥ·

(7/24)

ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲡⲁⲓ ⲙⲓϣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥϫⲣⲟ ⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ

(7/25)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲥ̅ ⲉϥⲟ ⲛ̅

(7/26)

ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲥⲙⲟⲩ

(7/27)

ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲗⲏⲗ· ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(7/28)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲡⲁⲙⲃⲱ·

(7/29)

ϯϣⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲁⲣⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲅ̅ ϣⲗⲏⲗ ϩⲁ ⲣⲟⲓ

(7/30)

ϣⲁⲛ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ⲥⲧⲱⲧ· Ⲡⲉϫⲁⲓ

(7/31)

ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲉ ⲕⲣ̅· ϩⲟⲧⲉ ϩⲱⲱⲕ

(7/32)

[Fol. 29a ⲛ̅ⲍ̅] ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϯⲁϣⲏ | ⲛ̅ ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕϥⲓ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅

(7/33)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̅ ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲙⲉⲛ ⲡⲣⲟⲥ

(7/34)

ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟϣⲥ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲣ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲗⲗⲁ

(8/1)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲥⲩⲙⲁⲛⲉ ⲛⲁⲛ

(8/2)

ϩⲓⲧⲛ̅ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ

(8/3)

ϩⲓ ϩⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲣⲉ

(8/4)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲡⲉ ⲡⲉⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲉⲓⲧⲉ

(8/5)

ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϣⲗⲏⲗ ϩⲁ ⲣⲟⲓ

(8/6)

ϣⲁⲛ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(8/7)

ϥϫⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲉ

(8/8)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛϥ̅ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛ ⲉ ⲛⲟⲃⲉ·

(8/9)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲕⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ·

(8/10)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ϫⲡ̅ Ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲩ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲉⲡⲏⲫ·

(8/11)

ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϯϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ

(8/12)

ϩⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϯϩⲉ ⲁϥϣⲗⲏⲗ

(8/13)

ⲁϥϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅

(8/14)

ⲣⲱϥ ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲁⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲛ̅

(8/15)

ⲟⲩϩⲓⲛⲏⲃ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲓϭⲱ ⲉⲓⲣⲓⲙⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ

(8/16)

ⲉ ϫⲱϥ ⲛ̅ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲓⲣⲓⲙⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ̅

(8/17)

ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲱⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(8/18)

ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ | ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ [Fol. 29b ⲛ̅ⲏ̅]

(8/19)

ⲕⲩⲣⲟⲥ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲣⲓⲙⲉ

(8/20)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(8/21)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲕⲩⲣⲟⲥ·

(8/22)

ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲟⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲕ (sic)

(8/23)

ⲛ̅ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ·

(8/24)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲣ̅ (sic) ⲡⲉϥⲃⲟⲗ Ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(8/25)

ϩⲓ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ

(8/26)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ· ⲁ ⲟⲩⲁ ⲛ̅

(8/27)

ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉⲩϭⲁⲗⲟⲩⲃⲟⲥ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ

(8/28)

ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(8/29)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ·

(8/30)

ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲏⲫⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩϯ ⲣⲁⲛϥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ

(8/31)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ

(8/32)

ⲃⲁⲣ ⲓⲱⲛⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϭⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲁ

(8/33)

ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁϥ·

(8/34)

ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲕⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅

(9/1)

ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅

(9/2)

ⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅

(9/3)

[Fol. 30a ⲛ̅ⲑ̅] ϣⲱⲡⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲏⲓ̈ | ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧ

(9/4)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ⁛—

(9/5)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲣ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ

(9/6)

ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲏ̅ ⲉⲓⲛⲁϭⲛ̅ⲕⲁⲓⲥⲉ· ⲧⲱⲛ

(9/7)

ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅

(9/8)

ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ ⲁϥϣⲧⲁⲙ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ· ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ϫⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(9/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲟⲛ· ⲁϥⲥⲱϩⲙ̅· ⲉϫⲙ̅

(9/10)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅

(9/11)

ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ ⲙⲉ· ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅

(9/12)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(9/13)

ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ· ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲙⲟⲩⲛ·

(9/14)

ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ϩⲓⲉⲣⲁⲝ· ⲁⲓϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ

(9/15)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϭⲱ ϩⲁ

(9/16)

ϩⲧⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(9/17)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲁ ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ

(9/18)

ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲕⲩⲣⲟⲥ·

(9/19)

ⲁⲓⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ ϣⲓⲏⲧ· ⲉⲩϩⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(9/20)

ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ

(9/21)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲓⲱⲧ· ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(9/22)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ ⁛—:—

(9/23)

(9/24)

ⲍ̅ ◈ ⲍ̅ ◈ ⲍ ◈ ⲍ̅ ◈ ⲍ̅