Up | Home

Pistis Sophia

Book IV - Coptic text

(357/15)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥ⳨ⲟⲩ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲧⲱ‐ [ⲧ̅ⲓ̅ⲏ̅.ⲃ.]

(357/16)

ⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲧ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

Addenda et Corrigenda: ⲙⲟⲟⲧ. Sic in Ms. pro ⲙⲟⲟⲩⲧ. P.

(357/17)

ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ‐

(357/18)

ⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ

(357/19)

ϩⲁ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲕⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲛ ⲙⲛ̅

(357/20)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ: ⲧⲟⲧⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁ‐

(357/21)

ϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲱⲕⲉ‐

(357/22)

ⲁⲛⲟⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(357/23)

ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ' ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ

(357/24)

ⲡⲁⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲉⲏⲓⲟⲩⲱ. ⲓ̈ⲁⲱ· ⲁⲱⲓ̈·

(357/25)

ⲱⲓ̈ⲁⲯⲓⲛⲱⲑⲉⲣ· ⲑⲉⲣⲛⲱⲯ· ⲛⲱⲯⲓⲧⲉⲣ· ⲍⲁⲅⲟⲩⲣⲏ·

(357/26)

ⲡⲁⲅⲟⲩⲣⲏ· ⲛⲉⲑⲙⲟⲙⲁⲱⲑ· ⲛⲉⲯⲓⲟⲙⲁⲱⲑ· ⲙⲁⲣⲁ‐

(357/27)

ⲭⲁⲭⲑⲁ· ⲑⲱⲃⲁⲣⲣⲁⲃⲁⲩ· ⲑⲁⲣⲛⲁⲭⲁⲭⲁⲛ· ⲍⲟⲣⲟ‐

(357/28)

ⲕⲟⲑⲟⲣⲁ· ⲓ̈ⲉⲟⲩ. ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ: ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(358/1)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲣⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲙⲛ̅ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲙⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ

(358/2)

ⲙⲛ̅ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩ ϩⲓ ⲡⲉⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ

(358/3)

[ⲧ̅ⲓ̅ⲑ̅.ⲁ.] ϩⲣⲁⲩ ⲕⲏⲧ' ⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲃⲧ̅ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟ‐

(358/4)

ⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩ ϩⲓ ⲡⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲏⲧ· ⲡ‐ⲕⲉ‐ϣⲱϫⲡ̅

(358/5)

ⲇⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲣⲓⲁ ⲛ ⲥ̅ϩⲓⲙⲉ ⲛⲉⲩ‐

(358/6)

ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅· ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅

(358/7)

ⲡⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ

(358/8)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲉ ϥⲧⲉⲩ ⲗⲁⲕϩ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(358/9)

ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛ

(358/10)

ϩⲃⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲁⲁⲩ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲁⲱ· * ⲓ̈ⲁⲱ·

Recentior, ut mihi quidem videtur, superscripsit ⲓ̈ⲁⲱ:, ita ut ter sit expressa haec vox.

(358/11)

ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲓⲁ· ⲓ̈ⲱⲧⲁ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲓ̅

(358/12)

ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲫⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲱ̅ⲱ̅ ϫⲉ ϥⲛⲁ‐

(358/13)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ

(358/14)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲓ̈ⲁⲫⲑⲁ· ⲓ̈ⲁⲫⲑⲁ·

(358/15)

ⲙⲟⲩⲛⲁⲏⲣ· ⲙⲟⲩⲛⲁⲏⲣ· ⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲣ· ⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲣ·

(358/16)

ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ' ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲱⲧ' ⲛⲓⲙ' ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲁⲡⲉ‐

(358/17)

ⲣⲁⲛⲧⲟⲛ· ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲧ

(358/18)

ⲁⲓ̈ⲛⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ϣⲁϫⲉ

(358/19)

[ⲧ̅ⲓ̅ⲑ̅.ⲃ.] ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲁⲗⲏⲑⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉ

(358/20)

ϯⲛⲁⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ· ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅

(358/21)

ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ' ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲡⲁ‐

(358/22)

ⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲁⲃⲉⲣⲁⲛⲉⲛⲑⲱⲣ

(358/23)

ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙ̇ⲟ̇ⲥ̇ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ' ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ

(358/24)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(358/25)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉ‐

(358/26)

ⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ϩⲱⲃ

(359/1)

ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲭ̇↑ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲭⲁⲙⲁ‐

(359/2)

ⲣⲉⲅ * ⲙⲛ̅ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲧⲉ ⲃⲇⲉⲗⲗⲁ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩ

* aut ⲙⲁⲣⲉⲓ· Rev.

(359/3)

ⲛ̅ ⲥⲁ ⲟⲩ ⲥⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ' ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲛ̅ ⲧⲉⲩ‐

(359/4)

ⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲉⲙⲛ̅ⲧ

(359/5)

ⲙⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣ‐

(359/6)

ⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ

(359/7)

ⲡⲉⲙⲛ̅ⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲥⲕⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲇⲓⲥⲕⲟⲥ

(359/8)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟϩ· ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲇⲓⲥⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ⲛⲉϥⲟ ⲛ ⲟⲩ

(359/9)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲥⲁⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲣⲱϥ

(359/10)

ⲉϥⲁⲗⲉ ⲉ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲉⲩⲥⲱⲕ [ⲧ̅ⲕ̅.ⲁ.]

(359/11)

ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ϥⲧⲟ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲩⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛ

(359/12)

ϩⲧⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲃϣ̅· ↑ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲃⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲛⲉⲥⲟ ⲙ̅

(359/13)

ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩ ϫⲟⲓ̈ ⲉⲣⲉ ⲟⲩ ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅

(359/14)

ⲟⲩ ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ϩⲓⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲣⲉ ⲙⲁ‐

ϩⲓⲉ. Sic in Ms. pro ϩⲓⲏ P.

(359/15)

ⲥⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲃϣ̅ ⲥⲱⲕ ϩⲁ ⲣⲟϥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅

(359/16)

ⲟⲩ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ' ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲉϥⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅

(359/17)

ⲛⲉ ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅

(359/18)

ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩ ϩⲟ ⲛ̅ ⲁⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ

(359/19)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲉⲓⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ

(359/20)

ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲙⲛ̅ⲧ ⲉ ⲧⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲁⲩⲱ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅

(359/21)

ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϭⲱ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲉ‐

(359/22)

ⲣⲓⲛⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ

(359/23)

ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ̅ ⲉ ⲧⲉ ϩⲟⲩⲓ̈ⲧⲉ

(359/24)

ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ÷ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ· ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅

{symbol} in marg. additum ⲧⲉ ϩⲓⲏ.

(359/25)

ⲡⲁⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲙ̅ ⲙⲁ‐

(359/26)

ⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲧⲛ̅ ⲛ̅

(360/1)

[ⲧ̅ⲕ̅.ⲃ.] ϩⲏⲧϥ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅

(360/2)

ⲧⲙⲏⲧⲉ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ ⲁⲣ‐

(360/3)

ⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ' ⲉⲩⲣ' ϩⲱⲃ ⲉ

(360/4)

ⲧⲥⲩⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩϫⲡⲉ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϩⲓ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ

(360/5)

ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ ⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲓ ⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ. ⲁϥⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(360/6)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲉⲟⲩ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ'· ⲁϥⲙⲟⲩⲣ

(360/7)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲛ̅ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ⲧ‐

(360/8)

ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲣⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲇⲁ‐

(360/9)

ⲙⲁⲥ ⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲓ̈ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ' ⲡⲉϥⲥⲟⲛ

(360/10)

ⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ· ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲓ̈ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ ⲁϥⲡⲓⲥ‐

(360/11)

ⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲣⲭⲱⲛ·

(360/12)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥ‐

(360/13)

ⲕⲱ ⲛ̅ ⲥⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ

(360/14)

ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲟⲩ‐

(360/15)

ⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅

(360/16)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ'

(360/17)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲁϥϥⲓⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ

(360/18)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅

(360/19)

ⲉⲩ ⲁⲏⲣ ⲉϥⲥⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅

(360/20)

ⲡⲣⲏ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ‐

(360/21)

ⲧⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϥ‐

(360/22)

ⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ

(360/23)

ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(360/24)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(360/25)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲛ̅

(360/26)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁϥⲙⲟⲣⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(360/27)

ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧϣⲙⲏⲛ ⲛ̅ ϣⲉ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(360/28)

ⲭⲱⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲡⲁⲓⲱⲛ· ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲧϣⲉ ⲥⲉⲧ̇ⲏ̇ ϩⲓ

(361/1)

ϫⲱⲟⲩ· ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲕⲉ ϯⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲁⲣ‐

(361/2)

ⲭⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲡϣⲙ̅ⲧϣⲉ ⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏ‐

(361/3)

ⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲙⲏⲣ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅

(361/4)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲣⲁⲛ· ⲡⲉ ϩⲟⲩ‐

(361/5)

ⲉⲓⲧ' ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ

(361/6)

ϫⲉ ⲁⲣⲏⲥ· ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϫⲉ ϩⲉⲣⲙⲏⲥ· ⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ

(361/7)

ϫⲉ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ· ⲡⲙⲉϩ ϯⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲍⲉⲩⲥ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ [ⲧ̅ⲕ̅ⲁ̅.ⲃ.]

(361/8)

ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲟⲛ ⲧⲁϫⲱ

Addenda et Corrigenda: Pro ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ in Ms. exstat ⲉ ⲧⲟⲧⲟⲧϥ̅. P.

(361/9)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥ‐

(361/10)

ⲙⲟⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ

(361/11)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲣⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ

(361/12)

ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲥⲱⲕ' ⲛ̅

(361/13)

ⲕⲉ ϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲓ̈̅ⲯ̅ⲁ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲓ̈̅ⲛ̅ⲭ̅*̅ⲟ̅ⲩ̅ⲭ̅ⲉ̅ⲱ̅ⲭ̅·̅

* scriptum esse videtur ⲛϫⲟⲩⲭⲉⲱⲭ Rev.

(361/14)

ⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ·

(361/15)

ⲁϥⲙⲟⲣⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲣⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ

(361/16)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲭⲁⲓ̈ⲛ̅ⲭⲱⲱⲱⲭ· ⲉⲩ ⲟⲩⲁ ⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡⲓ

(361/17)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲙⲟⲣⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲫⲉⲣ‐

(361/18)

ⲙⲏⲥ· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲥⲱⲕ' ⲛ̅ ⲟⲩ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(361/19)

ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ

(361/20)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥϯ ϩⲧⲏϥ ϫⲉ ⲥⲉⲣ̅

(361/21)

ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲓⲉ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅

(361/22)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲁⲕⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲟ‐

(361/23)

ⲛⲏⲣⲓⲁ· ⲁϥⲃⲱⲕ' ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲟⲩ

(361/24)

ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ [ⲧ̅ⲕ̅ⲃ̅.ⲁ.]

(361/25)

ⲡⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲣⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲍⲉⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲅⲁ‐

(361/26)

ⲑⲟⲥ ⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲁ‐

(361/27)

ⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓⲥ ϩⲓ

(362/1)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓⲱⲛ

(362/2)

ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉϥⲥⲧⲏⲣⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲓⲙ' ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲏⲩ

(362/3)

ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲉϥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ·

(362/4)

ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩ

(362/5)

ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲫⲉⲣⲙⲏⲥ· ⲁⲓ̈ϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅

(362/6)

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ' ⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ϯⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(362/7)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ

(362/8)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ⲧⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅

(362/9)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐ⲕⲉ‐ⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ· ⲱⲣⲓⲙⲟⲩⲑ'

(362/10)

ⲉⲣ ⲛ̅ ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲙⲟⲩⲛⲓⲭⲟⲩⲛⲁⲫⲱⲣ ⲉⲣ ⲛ̅ ⲁⲣⲏⲥ·

(362/11)

ⲧⲁⲣⲡⲉⲧⲁⲛⲟⲩⲫ ⲉⲣ ⲛ̅ ⲫⲉⲣⲙⲏⲥ· ⲭⲱⲥⲓ ⲉⲣ ⲛ̅ ⲧⲁ‐

(362/12)

ⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ· ⲭⲱⲛⲃⲁⲗ ⲉⲣ ⲛ̅ ⲍⲉⲩⲥ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲩ‐

(362/13)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲃ̅.ⲃ.] ⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲁϥⲑⲁⲣⲧⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ

(362/14)

ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ·

(362/15)

ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲛ̅ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲁⲕϭⲱⲗⲡ̅

(362/16)

ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ

(362/17)

ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ * ⲁⲩⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲧⲛ̅‐

* Scriba ita emendavit ex ⲁⲩⲧⲱϩⲃ̅, quod scripserat ab initio. Rev.

(362/18)

ⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩ ϩⲱⲱϥ

(362/19)

ⲛⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϩⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ

(362/20)

ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ' ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ

(362/21)

ⲁⲥϯ ⲡⲓ ⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ· ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ϩⲁⲓ̈ⲟ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱⲗⲡ̅

(362/22)

ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉ ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅

(362/23)

ⲧⲙⲏⲧⲉ· ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲕⲏ ϩⲓϫⲛ̅ ϩⲉⲛ

(362/24)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲧⲛ̅‐

(362/25)

ⲛⲁⲉⲝⲓⲗⲓ ⲏ̅ ⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲏ̅ ⲉ ϣⲁⲩⲁ‐

(362/26)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲏ̅ ϣⲁⲩⲣ̅

(363/1)

ⲟⲩⲏⲣ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲣⲟⲛ

(363/2)

ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲟ‐

(363/3)

ⲟⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ

(363/4)

ϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ [ⲧ̅ⲕ̅ⲅ̅.ⲁ.]

(363/5)

ⲛⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲧⲁⲣⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ϩⲱⲱⲛ ⲙ̅

(363/6)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ' ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟ ⲉ ⲛ̅

(363/7)

ⲉⲃⲓⲏⲛ ⲉⲛϣⲁⲁⲧ ⲥⲁ‐ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲥϫⲱ

(363/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅

(363/9)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ

(363/10)

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲕⲁ

(363/11)

ⲉⲓⲱⲧ' ϩⲓ ⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ· ϫⲉ ϯⲛⲁϯ

(363/12)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ' ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲓⲙ· ϯⲛⲁϯ

(363/13)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅

(363/14)

ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲯⲏⲫⲟⲥ ⲙⲛ̅

(363/15)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(363/16)

ⲟⲛ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ‐

(363/17)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉ ⲃⲱⲕ' ⲉ ⲛⲉⲩ‐

(363/18)

ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲯⲏⲫⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(363/19)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

(363/20)

ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉ

(363/21)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲯⲏⲫⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲣⲁ‐ [ⲧ̅ⲕ̅ⲅ̅.ⲃ.]

(363/22)

ⲅⲓⲥ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅

(363/23)

ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲡⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲯⲏ‐

ⲡⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ. “nostrum τοπον”. Sic in Ms. pro ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ “eius τοπον” P.

(363/24)

ⲫⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉ

(363/25)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲩⲥ‐

(363/26)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅

(364/1)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉ ⲃⲱⲕ' ⲉ ⲙⲁⲩ· ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅

(364/2)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(364/3)

ⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲉⲧ ϫⲏⲕ' ⲉⲃⲟⲗ

(364/4)

ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲁ‐

(364/5)

ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(364/6)

ϫⲉ ⲁ ⲛ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲓ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ·

(364/7)

ⲁϥⲟ̅ⲩ̅ⲱ̅ϩ̅ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ·

(364/8)

ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅

(364/9)

ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̈̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅· ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

(364/10)

ϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ‐

(364/11)

ⲇⲁⲙⲁⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

(364/12)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲇ̅.ⲁ.] ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥⲙⲟⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲉⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲉ

ⲛ̅ ⲁⲉⲣⲓ̈ⲟⲛ. Sic in Ms. pro ⲛ̅ ⲁⲉⲣⲓⲛⲟⲛ P.

(364/13)

ⲧⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁϥⲕⲁ‐

(364/14)

ⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ϯⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉ

(364/15)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ' ϩⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ÷ ⲉ ϣⲁⲩ‐

{symbol} In margine adita: ⲡⲉ ϩⲟⲩⲉⲓⲧ' ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ.

(364/16)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲡⲗⲏⲝ· ⲟⲩ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉϥⲟ

(364/17)

ⲙ̅ ⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϥⲱ ⲥⲱϣⲉ ⲉ ⲡⲉ‐

(364/18)

ⲥⲏⲧ' ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ϫⲟⲩⲧⲏ ⲛ̅ ⲁⲣϫⲓⲇⲁⲓ‐

ⲛ̅ ⲁⲣϫⲓⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. Sic in Ms. pro ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲓⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ P.

(364/19)

ⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲁ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲁⲣϫⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲕⲉ

(364/20)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓ̈ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧ‐

(364/21)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲕ' ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ

(364/22)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲣⲉⲩ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ·

(364/23)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉ ϣⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲥⲧⲉ‐

(364/24)

ⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲩⲕⲣⲱⲙ' ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ

(364/25)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓ‐

(365/1)

ϩⲁⲙ' ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(365/2)

ⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ' ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ

(365/3)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̇ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ [ⲧ̅ⲕ̅ⲇ̅.ⲃ.]

(365/4)

ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ' ϫⲉ ⲉ ϣⲁⲩϥⲓ ⲛ̅

(365/5)

ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲥⲧⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ

(365/6)

ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲁⲃⲉⲣⲁ↑ⲛ↑ⲉⲛⲑⲱ

(365/7)

ⲡⲉ· ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ

(365/8)

ⲓ̈̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲛⲟⲏⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏ‐

(365/9)

ⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲩ‐

(365/10)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ·

(365/11)

ⲁⲩⲱ ⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ

(365/12)

ⲡⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲥⲱⲧϥ̅

(365/13)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲉϥϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(365/14)

ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉ

(365/15)

ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉ ⲧⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲉⲓ̅

(365/16)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(365/17)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧϥ̅ ⲛ̅

(365/18)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥⲟⲧϥⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛϥ̅ϫⲓⲧⲟⲩ

(365/19)

ⲉ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉ [ⲧ̅ⲕ̅ⲉ̅.ⲁ.]

(365/20)

ⲯⲏⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ

(365/21)

ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉϫϩⲱϫⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲑⲗⲓⲃⲉ

(365/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϥⲓ ⲥⲱⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(365/23)

ⲇⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟϫϩϫ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲗⲓⲃⲉ

ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲗⲓⲃⲉ. Sic in Ms. pro ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲑⲗⲓⲃⲉ P.

(365/24)

ⲛ̅ⲥⲉⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩ‐

(365/25)

ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲱϩ ⲉⲛ ⲡⲧⲟ‐

(365/26)

ⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ϣ□ⲁⲣⲉ ⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ □ ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉ‐

(365/27)

ⲇⲉⲕ ϣⲁ□□ϥϥⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϥ̅ϫⲓⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅

(366/1)

ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲛϥ̅ϫⲓⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ

(366/2)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅ ϩⲱⲱϥ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ

(366/3)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ· ϣⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ

(366/4)

ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲯⲏⲫⲟⲥ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ· ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(366/5)

ⲭⲱⲛ ϭⲉ ⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ϩⲛ̅

(366/6)

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ

ⲙⲛ̅. Sic in Ms. ϩⲛ̅ P.

(366/7)

ⲛ̅ ⲥⲉ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲩ‐

(366/8)

ϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲉϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲧⲉ‐

(366/9)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲉ̅.ⲃ.] ⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅

(366/10)

ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ· ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲉ ⲯⲩ‐

(366/11)

ⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲣ̅ ⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅

(366/12)

ⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ ϣⲁⲥϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲓ̈ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϫⲉ

(366/13)

ⲧⲡⲁⲣⲁⲡⲗⲏⲝ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲁ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛⲥ̅‐

(366/14)

ϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̅ⲧⲁ‐

(366/15)

ⲕⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲥⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲉⲁⲣϫⲓ ⲛ̅

(366/16)

ⲱϫⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ· ϣⲁⲩⲣ̅ ϣⲉ ⲙⲁⲃ ϣⲟⲙⲧⲉ

(366/17)

ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲯⲓⲥ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ' ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲥ‐

(366/18)

ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲥⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲡⲟ‐

(366/19)

ⲛⲏⲣⲓⲁ· ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲓ̈ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(366/20)

ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ'

(366/21)

ⲡⲍⲉⲩⲥ· ⲛϥ̅ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲉ ϩⲟⲩⲉⲓⲧ' ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(366/22)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉ

(366/23)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲋ̅.ⲁ.] ⲕⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲃⲟⲩⲃⲁⲥⲧⲓ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ⲧⲉ ⲉⲥϣⲁⲛ‐

(366/24)

ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲍⲩ‐

(366/25)

ⲅⲟⲥ ⲡⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ

(366/26)

ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϭⲱϣⲧ̅

(366/27)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅

(367/1)

ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ

(367/2)

ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ϭⲱϣⲧ̅· ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ

(367/3)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲁⲡⲗⲏⲝ' ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟ‐

(367/4)

ⲡⲟⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ

(367/5)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲩϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ

(367/6)

ⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ' ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ϩⲛ̅ ⲛ̅

(367/7)

ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲁⲡⲗⲏⲝ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(367/8)

ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉ

(367/9)

ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲟⲩⲑ' ⲧⲉϭⲟⲟϣⲉ· ⲉⲩ ⲁⲣ‐

(367/10)

ⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ ⲉⲥⲕⲏⲙ' ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ

(367/11)

ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲁ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉⲩⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲏⲏϣⲉ

(367/12)

ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓ̈ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ ϩⲁ [ⲧ̅ⲕ̅ⲋ̅.ⲃ.]

(367/13)

ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲓⲟⲩⲑ' ⲧⲉϭⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲕ'

(367/14)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲁϩⲙⲁ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲉϩⲥⲉ

(367/15)

ⲛ̅ ⲛⲓ ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲉⲛ ϩⲱⲧⲃ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲛ̅ ϣⲟⲧ'

(367/16)

ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ' ϩⲓ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ϩⲉⲛ ϩⲱⲧⲃ̅ ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ

(367/17)

ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲥ̅ⲛⲁϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲧⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ

(367/18)

ⲧⲉⲓ̈ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϣⲁⲩⲣ̅ ϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ

(367/19)

ϩⲛ̅ ⲛ□□ⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲥⲃⲁⲥ□□ⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲥ‐

(367/20)

ⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(367/21)

ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣ ϣⲁⲛ

(367/22)

ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ'

(367/23)

ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥ‐

(367/24)

ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲍⲉⲩⲥ· ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ

(367/25)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲕⲁⲣⲕⲓⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ↑ⲥϥ̇ⲉⲓ

(367/26)

ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲃⲟⲩⲃⲁⲥⲧⲓ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϩⲙ̅

(367/27)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ⲛⲥ̅ⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ [ⲧ̅ⲕ̅ⲍ̅.ⲁ.]

(367/28)

ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(368/1)

ϫⲉ ↑ⲡⲁⲓⲅⲟⲕⲉⲣⲟⲥ· ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲕ' ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ

(368/2)

ⲉⲧ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ'· ⲛϥ̅‐

ⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ. Sic scriptum pro ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲃⲟⲩⲣ P.

(368/3)

ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲉⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(368/4)

ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲕⲓⲙ' ⲙⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(368/5)

ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(368/6)

ⲁⲣⲓⲟⲩⲑ ⲧⲉϭⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ'

(368/7)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̅

(368/8)

ⲛⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ'

(368/9)

ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲥⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅

(368/10)

ⲡⲉⲥⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉ‐

(368/11)

ϫⲁϥ· ϫⲉ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(368/12)

ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲉⲕⲁⲧⲏ ⲡⲓ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲟ· ⲟⲩⲛ ⲕⲉ ϫⲟⲩⲧ

(368/13)

ⲥⲁϣϥⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲧⲟⲟⲩ

(368/14)

ⲛⲉ ⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲕ' ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲣⲉⲩ ⲱⲣⲕ̅

(368/15)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲍ̅.ⲃ.] ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲓ ϭⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅

(368/16)

ⲡⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ϭⲉ ⲉⲧ ⲥ̅ⲛⲁϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅

(368/17)

ⲥⲧⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲉⲕⲁⲧⲏ ϣⲁⲥⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅

(368/18)

ⲛⲉⲥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲁ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(368/19)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲉⲥⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲕⲱϩⲧ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ

(368/20)

ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ

ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ. Sic in Ms. pro ⲉⲥⲑⲗⲓⲃⲉ? P.

(368/21)

ϣⲁⲩⲣ̅ ϣⲉ ⲙⲛ̅ ϯ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩ‐

(368/22)

ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ϣⲁⲩⲁⲣ‐

(368/23)

ⲭⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲱϫⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈

(368/24)

ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅

(368/25)

ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ

(368/26)

ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲍⲉⲩⲥ· ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ϣⲙⲟⲩⲛ

(369/1)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(369/2)

ϫⲉ ⲡⲉ ⲥⲕⲟⲣⲡⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲃⲟⲩⲃⲁⲥⲧⲓ ⲧⲁⲓ̈

(369/3)

ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ⲛⲥ̅ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲙⲉϩ

(369/4)

ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ

(369/5)

ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲧⲁⲩⲣⲟⲥ· ϣⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ [ⲧ̅ⲕ̅ⲏ̅.ⲁ.]

(369/6)

ⲉⲧ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅

(369/7)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ'

(369/8)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲕⲓⲙ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲉⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ ⲁⲣⲱⲛ

Addenda et Corrigenda: ⲁⲣⲱⲛ. Sic in Ms. pro ⲁⲣⲭⲱⲛ. P.

(369/9)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲉⲕⲁ‐

(369/10)

ⲧⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(369/11)

ϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ

Addenda et Corrigenda: ⲛ̅ⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ. Sic in Ms. pro ⲛⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ.

(369/12)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ' ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ

(369/13)

ⲁⲩⲱϫⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ

(369/14)

ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲙⲉϩ * ϣ̇ⲟ̇ⲙⲧⲉϥⲧⲟ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ

* Num ⲙⲧⲉ literae simili modo transfixae fuerint, iam discerni nequit Rev.

(369/15)

ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙ ⲡⲁⲣϩⲉⲇⲣⲱⲛ ⲡⲧⲩⲫⲱⲛ

ⲉ ⲣⲟϥ. Sic in Ms. pro ⲉ ⲣⲟⲥ P.

(369/16)

ⲉⲩ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲧⲉϥⲉⲝⲟⲩ‐

(369/17)

ⲥⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲃ ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ

(369/18)

ⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲣⲉⲩ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ

(369/19)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ

(369/20)

ⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ϭⲉ ⲉⲧ [ⲧ̅ⲕ̅ⲏ̅.ⲃ.]

(369/21)

ϥ̅ⲛⲁϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲧⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϣⲁⲩⲣ̅

(369/22)

ϣⲉ ⲙⲁⲃ ϣⲙⲏⲛⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲩⲃⲁⲥⲁ‐

(369/23)

ⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲣⲱⲙ'

(369/24)

ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲣⲭⲓ ⲉ

(369/25)

ⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲁⲕⲟ· ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣ ϣⲁⲛ

(369/26)

ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲟⲩⲉⲓ ⲡⲥⲁⲃⲁⲱⲑ

(370/1)

ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(370/2)

ϫⲉ ⲍⲉⲩⲥ· ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲯⲓⲥ □* ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ

* Duae literae erasae esse videntur ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ satis adhuc conspicuum.

(370/3)

ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲇⲟⲝⲟⲧⲏⲥ·

(370/4)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲃⲟⲩⲃⲁⲥⲧⲓ ⲧⲉⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϩⲙ̅

(370/5)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

(370/6)

ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ

(370/7)

ⲡⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ· ϣⲁⲩⲃⲱⲕ' ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩ‐

(370/8)

ⲧⲱⲟⲩ ⲛ ⲛⲁ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅

(370/9)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲑ̅.ⲁ.] ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲍⲁⲣⲁⲍⲁⲍ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(370/10)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ

(370/11)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲥⲕⲉⲗⲗⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲛ̅

(370/12)

ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣϩⲉⲇⲣⲱⲛ ⲡⲧⲩⲫⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ

(370/13)

ⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ· ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩ‐

(370/14)

ⲭⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉ

(370/15)

ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲃⲟⲕ' ϩⲓⲧⲙ̅

(370/16)

ⲡⲉⲥⲕⲣⲱⲙ' ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏ‐

(370/17)

ⲣⲟⲛ· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ

(370/18)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲙⲉϩ ϯ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉ

(370/19)

ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣ̇ⲟ̇ⲥ̇ ⲡⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ϫⲉ ⲓ̈ⲁⲭⲑⲁⲛⲁⲃⲁⲥ.

(370/20)

ⲉⲩ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲡⲉ· ⲉⲩ ϩⲁ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲉⲛ

(370/21)

ⲕⲉ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲕ'

(370/22)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲣⲉⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓ ϩⲟ

(370/23)

ⲉⲩⲁⲇⲓⲕⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲛ̅ ⲣ̅

(370/24)

[ⲧ̅ⲕ̅ⲑ̅.ⲃ.] ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩϫⲓ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϫⲙ̅ ⲫⲁⲡ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉⲩⲧⲁ‐

(370/25)

ⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩⲱⲃϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲛ ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ'

(370/26)

ⲉⲩⲧⲁϣⲟ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉ

ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ. cf. ⲧⲗ, ⲃ.

(371/1)

ⲙⲛ̅ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲱⲛϩ̅

(371/2)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲧⲉ‐

(371/3)

ⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ· ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ϭⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁϥⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲧⲉ‐

(371/4)

ⲣⲉⲥⲓⲙⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϣⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟ‐

(371/5)

ⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϣⲉ ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ'

(371/6)

ⲛϥ̅ⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ

(371/7)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ

(371/8)

ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϣⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱϩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓ‐

(371/9)

ⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ

(371/10)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲍⲉⲩⲥ

(371/11)

ⲛϥ̅ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ·

(371/12)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϩⲩⲇⲣⲏⲭⲟⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(371/13)

ⲛⲥ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲃⲟⲩⲃⲁⲥⲧⲓ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ϯⲟⲩ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ

(371/14)

ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲗⲉⲱⲛ ⲡ̇ⲁ̇ⲓ̇ [ⲧ̅ⲗ̅.ⲁ.]

(371/15)

ⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁ

(371/16)

ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ

(371/17)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲱ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ⲡ̇ⲁ̇ⲓ̈̇ ⲉ

(371/18)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲭⲑⲁⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲧⲟ‐

ⲉⲧⲉ. Sic in Ms. pro ⲛ̅ⲧⲉ P.

(371/19)

ⲡⲟⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩ‐

(371/20)

ⲭⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉ

(371/21)

ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩⲙ̅· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲛ̅

(371/22)

ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉ ⲛⲉ ϩ̇ⲓ̇ⲟ̇ⲟ̇ⲩ̇ⲉ̇ ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ

(371/23)

ϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲛ̅ⲧ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ: ⲛ̅ⲧⲉ‐

(371/24)

ⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ

(371/25)

ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ

(371/26)

ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲅϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉⲓ̈

(371/27)

ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲟⲩⲟⲓ̈

(372/1)

ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲟ ⲛ̅

(372/2)

ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲃⲗ̅ⲗⲉⲉⲩ ϭⲟⲙϭⲙ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉ ⲛ ⲥⲉⲛⲁⲩ

(372/3)

ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ· ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ

(372/4)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲉⲧ ↑ⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅‐

(372/5)

ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲩ‐

(372/6)

ϭⲱⲣϭ̅ ⲉ ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲉⲩ ⲡⲁϩⲥ̅

(372/7)

ⲉⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲃ̅‐

(372/8)

ϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϭⲉ

(372/9)

ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲱ̅ⲣ ⲛ̅ⲅⲛⲁ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲅ‐

(372/10)

ⲛⲁϩⲙ̅ⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲃⲁ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁ‐

(372/11)

ⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ' ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅

(372/12)

ϩⲉⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲣ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϫⲛ̅

(372/13)

ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲣⲉⲩ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏ‐

(372/14)

ⲣⲟⲩ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅

(372/15)

ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥ⳨ⲟⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅

Cf. Ev. Matth. 16, 19. P.

(372/16)

ⲛ̅ ϣⲟϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ

(372/17)

[ⲧ̅ⲗ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅: ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉ‐

(372/18)

ⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ

(372/19)

ⲁⲩϩⲱⲡ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ

(372/20)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϭⲱ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩ ϩ̇ⲁⲏⲣ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(372/21)

ⲟⲓ̈ⲛ ⲉ ⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ

(372/22)

ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ·

(372/23)

ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉ ϥⲧⲉⲩ ⲗⲁⲕϩ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϫⲱ

(372/24)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲡⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ

(372/25)

ⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩ̇̅ⲣ̇̅ⲁ̇̅ⲩ̇̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ· ⲡⲉϫⲉ

(372/26)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ

(372/27)

ⲉ ⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩ

(373/1)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲛ ⲛⲉϣ ⲣ̅ⲙ ⲛ̅

(373/2)

ⲕⲁϩ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩⲙ̅ ϫⲉ

(373/3)

ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ

(373/4)

ⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ

(373/5)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲏⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲥⲛⲟϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲁⲃⲉⲣⲁ‐ [ⲧ̅ⲗ̅ⲁ̅.ⲃ.]

Addenda et Corrigenda: ⲁⲃⲉⲣⲁⲙⲉⲛⲑⲱ. Sic in Ms. pro ⲁⲃⲉⲣⲁⲛⲉⲛⲑⲱⲣ, ut supra p. 358. l. 22. vel ⲁⲃⲉⲣⲁⲛⲉⲛⲑⲱ, ut p. 365. l. 6. scriptum est.

(373/6)

ⲙⲉⲛⲑⲱ ⲡⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉ̇ ϩⲁ‐

(373/7)

ⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(373/8)

ⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(373/9)

ⲡⲉⲓ̈ ⲏⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲛⲟϥ· ⲁⲓ̈ⲙ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅

(373/10)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩ̇ⲙ̇ⲡ̇ⲧ̇ⲟ̇ⲙ̅

(373/11)

ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲓ̈ⲛ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲥⲛⲟϥ

(373/12)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩ ϣⲏⲙ

(373/13)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ

(373/14)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ· ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲇⲉ ⲙⲛ̅

(373/15)

ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ

(373/16)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲉ ⲥⲛⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ

(373/17)

ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲁⲓ̈

(373/18)

ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲟⲥ ϯ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(373/19)

ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ϩⲱ‐

(373/20)

ⲱϥ ⲉϥⲥⲱⲕ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲉϥϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ [ⲧ̅ⲗ̅ⲃ̅.ⲁ.]

Cf. Ev. Luc. 12, 49. P.

(373/21)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ

(373/22)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲱϩⲧ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲧⲉ

Cf. Ev. Io. 4, 10. P.

(373/23)

ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅

(373/24)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈‐

(373/25)

ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲛ ⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲇⲱ‐

(373/26)

ⲣⲉⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲉ

(373/27)

ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲱ· ⲛⲉⲣⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛϥ̅ϯ ⲛⲉ ⲛ̅

Addenda et Corrigenda: ⲛⲉⲣⲁⲁⲓⲧⲓ. Sic in Ms. pro ⲛⲉⲣⲉⲁⲓⲧⲓ. P.

(374/1)

ⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ̅ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲏⲅⲏ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲉ

(374/2)

ⲉϥϥⲱϭⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲩ ⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(374/3)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲟⲧ' ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲁⲓ̈ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ

(374/4)

ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ

cf. Ev. Matth. 26, 28. Marc. 14, 24. Luc. 22, 20 P.

(374/5)

ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲡⲟⲛϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

(374/6)

ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩϫⲟ ⲛ̅ ⲧⲗⲟⲅⲭⲏ

(374/7)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁⲥⲡⲓⲣ· ⲁϥⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(374/8)

ⲟⲩ ⲥⲛⲟϥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(374/9)

ⲉ ϣⲁⲩⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ ⲟⲛⲟⲙⲁⲥⲓⲁ

(374/10)

[ⲧ̅ⲗ̅ⲃ̅.ⲃ.] ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈

(374/11)

ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(374/12)

ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲉⲓ̅ ⲉ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(374/13)

ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲱ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· ⲁⲩⲟⲩ‐

(374/14)

ⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(374/15)

ϫⲉ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲧⲣⲉⲩ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ

(374/16)

ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲁⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅⲧⲣⲉⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁ

(374/17)

ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ' ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ

(374/18)

ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϯⲛⲁⲕⲁ‐

(374/19)

ⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ

(374/20)

ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅

(374/21)

ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ

(374/22)

ⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲉⲕⲱ

cf. Ev. Io. 20, 23. Matth. 16, 19. 18, 18 P.

(374/23)

ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲣϥ̅ ϩⲓϫⲙ̅

(374/24)

ⲡⲕⲁϩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲙⲏⲣ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅

(374/25)

ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲁⲥ

(374/26)

[ⲧ̅ⲗ̅ⲅ̅.ⲁ.] ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲓ̅‾‾ⲥ̅

(375/1)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅

(375/2)

ϩⲉⲛ ϣⲉ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(375/3)

ⲛ̅ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲓⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅

(375/4)

ⲟⲩⲁ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲁⲩⲱ ⲡ‐ⲕⲉ‐ⲟⲩⲁ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲧⲉ

(375/5)

ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟ‐

(375/6)

ⲟⲩ· ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲁⲧⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲛⲁⲁⲩ

(375/7)

ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲉⲧ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ' ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲟⲧ' ⲛ̅

(375/8)

ⲏⲣⲡ̅' ϩⲁⲧⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲁⲩⲱ

(375/9)

ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲟⲉⲓⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲛ̅

(375/10)

ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲡⲟⲧ· ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓ

(375/11)

ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲛ̇ⲟⲉⲓⲕ· ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓ ⲑⲏ ⲛ̅ ⲧⲉ

(375/12)

ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(375/13)

ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ϩⲃⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲁⲁⲩ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉ

(375/14)

ⲯⲏⲫⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅

(375/15)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲓϫ· ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲉϥ‐

(375/16)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲉⲓⲱⲧ' ⲙ̅ [ⲧ̅ⲗ̅ⲅ̅.ⲃ.]

(375/17)

ⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ' ⲡⲁⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲓ̈ⲁⲱ ⲓ̈ⲟⲩⲱ·

(375/18)

ⲓ̈ⲁⲱ· ⲁⲱⲓ̈· ⲱⲓ̈ⲁ ⲯⲓⲛⲱⲑⲉⲣ· ⲑⲉⲣⲱⲯⲓⲛ· ⲱⲯⲓⲑⲉⲣ

(375/19)

ⲛⲉⲫⲑⲟⲙⲁⲱⲑ· ⲛⲉⲫⲓⲟⲙⲁⲱⲑ· ⲙⲁⲣⲁⲭⲁⲭⲑⲁ· ⲙⲁⲣ‐

(375/20)

ⲙⲁⲣⲁⲭⲑⲁ· ⲓⲏⲁⲛⲁ ⲙⲉⲛⲁⲙⲁⲛ· ⲁⲙⲁⲛⲏⲓ̈ ⲧⲟⲩ ⲟⲩ‐

(375/21)

ⲣⲁⲛⲟⲩ· ⲓ̈ⲥⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲥⲟⲩⲃⲁⲓ̈ⲃⲁⲓ̈· ⲁⲡⲡⲁ‐

(375/22)

ⲁⲡ· ϩⲁⲙⲏⲛ· ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲇⲉⲣⲁⲁⲣⲁⲓ̈ ϩⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ

(375/23)

ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲥⲁⲣⲥⲁⲣⲥⲁⲣⲧⲟⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲕⲟⲩⲕⲓⲁⲙⲓⲛ

(375/24)

ⲙⲓⲁⲓ̈· ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲓ̈ⲁⲓ̈· ⲓ̈ⲁⲓ̈· ⲧⲟⲩⲁ ⲡϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁ‐

(375/25)

ⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲙⲁⲣⲓ· ⲙⲁⲣⲓⲏ· ⲙⲁⲣⲉⲓ· ϩⲁⲙⲏⲛ

(375/26)

ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲙ̅

(375/27)

ⲙⲛ̅ⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ· ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅

(375/28)

ⲣⲉϥⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·

(376/1)

ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲁⲑⲏ‐

(376/2)

ⲧⲏⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ

(376/3)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲣⲉⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ' ⲉ ϩⲟⲩⲛ

Addenda et Corrigenda: ⲛ̅ ⲥⲟⲡ scriptum pro ⲛ̅ ⲱⲡ.

(376/4)

[ⲧ̅ⲗ̅ⲇ̅.ⲁ.] ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ

(376/5)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ

(376/6)

ⲉ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅‐

(376/7)

ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ' ⲙⲁⲣⲉⲩ ⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ·

(376/8)

ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈· ϭⲓⲫⲓⲣⲉⲯⲛⲓⲭⲓⲉⲩ· ⲍⲉⲛⲉⲓ· ⲃⲉ‐

(376/9)

ⲣⲓⲙⲟⲩ· ⲥⲟⲭⲁⲃⲣⲓⲭⲏⲣ· ⲉⲩⲑⲁⲣⲓ· ⲛⲁⲛⲁⲓ̈ ⲇⲓⲉⲓⲥⲃⲁⲗ‐

(376/10)

ⲙⲏⲣⲓⲭ· ⲙⲉⲩⲛⲓⲡⲟⲥ· ⲭⲓⲣⲓⲉ· ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲣ· ⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲩⲣ·

(376/11)

ⲥⲙⲟⲩⲣ· ⲡⲉⲩⲭⲏⲣ· ⲟⲟⲩⲥⲭⲟⲩⲥ· ⲙⲓⲛⲓⲟⲛⲟⲣ· ⲓ̈ⲥⲟⲭⲟ‐

(376/12)

ⲃⲟⲣⲑⲁ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ

(376/13)

ⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

(376/14)

ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅‐

Addenda et Corrigenda: ⲛ̅ ⲥⲟⲡ scriptum pro ⲛ̅ ⲱⲡ.

(376/15)

ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ‐

(376/16)

ⲟⲉⲓⲛ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ

(376/17)

ⲁⲩⲱ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲏⲣ· ⲃⲉⲣⲃⲱ· ⲁⲑⲣⲟⲛⲓ·

(376/18)

ⲏ̅ⲟⲩⲣⲉⲫ· ⲏ̅ⲱⲛⲉ· ⲥⲟⲩⲫⲉⲛ· ⲕⲛⲓⲧⲟⲩⲥⲟⲭⲣⲉⲱⲫ·

(376/19)

ⲙⲁⲩⲱⲛⲃⲓ· ⲙⲛⲉⲩⲱⲣ· ⲥⲟⲩⲱⲛⲓ· ⲭⲱⲭⲉⲧⲉⲱⲫ· ⲭⲱ‐

(376/20)

[ⲧ̅ⲗ̅ⲇ̅.ⲃ.] ⲭⲉ· ⲉⲧⲉⲱⲫ· ⲙⲉⲙⲱⲭ· ⲁⲛⲏⲙⲫ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅

(376/21)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ

(376/22)

ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲛ ⲥⲉ‐

(376/23)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ

(376/24)

ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲉⲓⲕ' ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲕⲁⲁⲩ

(376/25)

ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅⲧⲣⲉⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ' ⲉ ϩⲟⲩⲛ

Addenda et Corrigenda: ⲛ̅ ⲥⲟⲡ scriptum pro ⲛ̅ ⲱⲡ.

(376/26)

ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(376/27)

ⲧⲉⲓ̈ ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ' ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡ̇ⲁ̇ⲓ̇ ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ

(376/28)

ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅

(377/1)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲯⲩⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(377/2)

ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲣⲉⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲱⲡ' ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(377/3)

ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲉⲕⲉϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲁⲓ̈ⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲡⲣⲟⲥ‐

(377/4)

ⲫⲟⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ·

(377/5)

ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ

(377/6)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ

(377/7)

ⲁⲩϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲱⲡ' ⲉ [ⲧ̅ⲗ̅ⲉ̅.ⲁ.]

(377/8)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ

(377/9)

ⲁ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ· ⲡⲉϫⲉ

(377/10)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(377/11)

ⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅

(377/12)

ⲉ ⲙⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅

(377/13)

ϩⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ' ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅

(377/14)

ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲥⲉⲛⲁϥⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧ

(377/15)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲡ'

(377/16)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ·

(377/17)

ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ' ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅

(377/18)

ϩⲛ̅ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲁ‐

(377/19)

ⲗⲏⲑⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

(377/20)

ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϩⲱⲃⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁ‐

(377/21)

ⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲥ‐

(377/22)

ⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ ϫⲓ ⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ·

(377/23)

ⲁⲩⲱ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ [ⲧ̅ⲗ̅ⲉ̅.ⲃ.]

(377/24)

ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ

(377/25)

ϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ

(377/26)

ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(377/27)

ⲟⲩⲛ ⲕⲉ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲣⲱⲙ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ⲕⲉ ⲃⲁⲡ‐

(377/28)

ⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅

(378/1)

ⲟⲩ ⲧⲱϩⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲟ̅ⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩ‐

(378/2)

ⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϫⲱ ϭⲉ ⲉ

(378/3)

ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅

(378/4)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲩⲥ‐

(378/5)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(378/6)

ⲉϥⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲡⲟⲩ‐

(378/7)

ⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏⲑⲉⲓⲁ ⲙⲛ̅

(378/8)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ

ⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ. Sic in Ms. pro ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ P.

(378/9)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(378/10)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲟⲣⲫⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ

(378/11)

[ⲧ̅ⲗ̅ⲋ̅.ⲁ.] ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ' ⲛ̅

(378/12)

ⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ϭⲉ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲩⲥ‐

(378/13)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏ‐

ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. Sic in Ms. pro ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ P.

(378/14)

ⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲫⲱⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲙⲉ ⲯⲓⲧⲉ ⲛ̅

(378/15)

ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲯⲏⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ

(378/16)

ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ

(378/17)

ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϩⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲓⲙ' ϩⲓ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ

(378/18)

ⲛⲓⲙ· ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅

(378/19)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲛⲉϣ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲕⲣⲱⲙ

(378/20)

ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣ‐

(378/21)

ⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ϩⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉ‐

(378/22)

ⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉϣ

(378/23)

ⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(378/24)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ

(378/25)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϣⲁϥⲱϣⲙ̅· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ

(378/26)

ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟϥ ⲉ ⲛ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ

(379/1)

ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ [ⲧ̅ⲗ̅ⲋ̅.ⲃ.]

(379/2)

ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲥⲉ‐

(379/3)

ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲩϣⲁϩ ⲙⲟⲩϩ· ⲛ̅ⲥⲉⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ

(379/4)

ϫⲉ ⲕⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲕⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(379/5)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲙ

(379/6)

ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉ ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉ‐

(379/7)

ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧ‐ⲕⲉ‐ⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ

(379/8)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(379/9)

ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈

(379/10)

ⲣⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲛ̅

(379/11)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲉ↑ⲃⲱϣ̇↑ⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲥⲉⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ

(379/12)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ' ϩⲛ̅ ⲛⲓ ⲁⲡⲉ‐

(379/13)

ⲣⲁⲛⲧⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲣⲓ ⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲅⲥⲱⲧϥ̅

(379/14)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(379/15)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲣⲓⲙⲉ

(379/16)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ (desunt pag. [ⲧ̅ⲙ̅ⲉ̅.ⲁ.]

(379/17)

ⲧ̅ⲗ̅ⲍ̅ et sqq. usque ad pag. ⲧ̅ⲙ̅ⲇ̅.)

(379/18)

□□□ ϩⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅

(379/19)

ⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅

(379/20)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(379/21)

ⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟ‐

(379/22)

ⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(379/23)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲥ‐

(379/24)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲓ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲥ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(379/25)

ⲁⲩⲱ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ϣⲁⲥⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(379/26)

ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓ‐

(379/27)

ⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϫⲓⲧⲥ̅

(379/28)

ⲉⲃⲟⲗ' ⲉⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛϥ̅ⲣ̅

(380/1)

ⲟⲩ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ' ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲥ ϣⲁⲛ‐

(380/2)

ⲧϥ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲧⲟⲛⲱ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲁ‐

(380/3)

ⲗⲟⲩϩⲁ ⲙ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁⲇⲁ‐

(380/4)

ⲙⲁⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲧ' ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩ‐

(380/5)

[ⲧ̅ⲙ̅ⲉ̅.ⲃ.] ⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲟⲧ' ⲉϥⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(380/6)

ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲥ̅ⲥⲟⲟϥ

(380/7)

ⲛⲥ̅ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ' ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲓⲙ' ⲉⲛⲧ ⲁⲥ‐

(380/8)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩ ⲥⲱⲙⲁ ⲉϥⲛⲁⲣ̅

(380/9)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥ̇ⲛ̇ⲁ̇ϣⲁϥⲙ̅ⲕⲁϩ ⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ' ⲉϥⲙⲏⲛ

(380/10)

ⲉⲃⲟⲗ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ·

(380/11)

ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ

(380/12)

ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ

(380/13)

ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲱⲛ ⲏ̅ ⲟⲩ

(380/14)

ⲧⲉ ⲧⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁ‐

(380/15)

ⲧⲁⲗⲁⲗⲓ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ' ⲉϥϣⲁⲛϫⲱⲕ' ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ

(380/16)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(380/17)

ⲥⲱⲙⲁ ϣⲁⲩⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲃⲓⲟⲩⲧ· ⲙⲛ̅ ⲭⲁⲣⲙⲱⲛ

(380/18)

ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲁⲣⲓⲏⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ

(380/19)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲟⲓ̈

(380/20)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛ ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(380/21)

[ⲧ̅ⲙ̅ⲋ̅.ⲁ.] ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(380/22)

ⲛ̅ ⲁⲣⲓⲏⲗ· ⲛϥ̅ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅

(380/23)

ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ' ⲙⲛ̅ ϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(380/24)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲗⲧⲁⲃⲁⲱⲑ ⲙⲛ̅

(380/25)

ⲡⲉϥϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ' ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅

(380/26)

ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲱⲥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ

(380/27)

ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ' ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ

(380/28)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ̅ ⲛ̅ ⲕⲣⲱⲙ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈

(381/1)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲣⲱⲙ' ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ

(381/2)

ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲩⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅

(381/3)

ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛ̅ ϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅

(381/4)

ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ ⲧⲉ

(381/5)

ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϩⲛ̅

(381/6)

ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ

(381/7)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ' ⲙⲛ̅ ϫⲟⲩⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ·

(381/8)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ [ⲧ̅ⲙ̅ⲋ̅.ⲃ.]

(381/9)

ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ

(381/10)

ⲛⲥ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ

(381/11)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϣⲁⲥⲧⲁⲁⲥ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ

(381/12)

ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ

(381/13)

ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ' ⲉⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥ

(381/14)

ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲟⲩ ⲕⲣⲱⲙ' ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅

(381/15)

ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲥ ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(381/16)

ⲧⲟⲛⲱ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲧ' ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲁ‐

(381/17)

ⲗⲟⲩϩⲁⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ

(381/18)

ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲥ̅ⲥⲟⲟϥ ⲛⲥ̅ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ

(381/19)

ⲛⲓⲙ' ⲙⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ' ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲓⲙ' ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ

(381/20)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩ ⲥⲱⲙⲁ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉϥⲟⲩ‐

(381/21)

ⲟⲉⲓϣ ⲉϥϩⲉϫϩⲱϫ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲉ ⲕⲣⲓⲥ□□ⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅

(381/22)

ⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ' ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈

(381/23)

ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲣ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϩⲱⲱⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲥⲁ‐ [ⲧ̅ⲙ̅ⲍ̅.ⲁ.]

(381/24)

ⲗⲱⲙⲏ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ↑ⲓ̅↑ⲥ̅ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥ‐

* manus perquam antiqua superscripsit Rev.

(381/25)

ϩⲱⲧⲃ̅ ⲉ ⲙⲡϥ̅ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲥⲁ ϩⲱⲧⲃ̅ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅

(381/26)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅

(381/27)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ̅ ⲉ ⲙⲡϥ̅ⲣ̅

(382/1)

ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲥⲁ ϩⲱⲧⲃ̅ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ

(382/2)

ⲉⲃⲟⲗ' ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ

(382/3)

ϣⲁⲩⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲓⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ

(382/4)

ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲣⲥ̅

(382/5)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲛ̅

(382/6)

ϩⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲧⲟ ⲛϥ̅ⲣ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ

ϩⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲧⲟ. Sic in Ms. pro ⲛ̅ ϩⲟ (vel ϩⲁ) ⲛ̅ ϩⲧⲟ P.

(382/7)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲙ̅

(382/8)

ⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲭⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(382/9)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ·

(382/10)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(382/11)

ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ

(382/12)

[ⲧ̅ⲙ̅ⲍ̅.ⲃ.] ⲛ̅ⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ

(382/13)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ·

Addenda et Corrigenda: ⲉ ⲡⲟⲩⲁ. Sic in Ms. pro ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ.

(382/14)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅

(382/15)

ⲧⲡⲉⲣⲥⲉⲫⲟⲛⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ

(382/16)

ⲛ̅ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ' ⲙⲛⲛⲥⲁ

(382/17)

ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ

(382/18)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲧⲓ‐

(382/19)

ⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲉ

(382/20)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈

(382/21)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲥ‐

(382/22)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲥ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ

(382/23)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ϣⲁⲥⲕⲉ‐

(382/24)

ⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ· ϣⲁ ⲡⲉⲩⲟⲓ̈ϣ

(382/25)

ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ϣⲁⲥⲱϫⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲃⲱⲗ

(382/26)

ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ̅·

(382/27)

[ⲧ̅ⲙ̅ⲏ̅.ⲁ.] ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲓ̈ⲥ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉ ϩⲓⲟⲙⲉ

(383/1)

ϩⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ϩⲱⲱⲛ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅

(383/2)

ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ' ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲁ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅‐

(383/3)

ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ϩⲱⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(383/4)

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲥⲟ‐

(383/5)

ⲟⲛⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲉ ⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ'

(383/6)

ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·

(383/7)

ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(383/8)

ϫⲱⲕ' ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϣⲁⲩⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ

(383/9)

ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲁⲇⲱⲛⲓⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ

(383/10)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϣⲟⲙ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲙ̅‐

(383/11)

ⲙⲁⲥ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛ ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(383/12)

ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲓⲏⲗ'

(383/13)

ⲛ̅ϥⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

(383/14)

ⲉⲃⲟⲧ' ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ [ⲧ̅ⲙ̅ⲏ̅.ⲃ.]

(383/15)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ'

(383/16)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ' ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(383/17)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

(383/18)

ⲉⲃⲟⲧ' ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(383/19)

ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ

(383/20)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲧⲓ‐

(383/21)

ⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲣⲱⲙ' ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥ‐

(383/22)

ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ

(383/23)

ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅

(383/24)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲥⲕⲣⲓⲛⲉ

(383/25)

ⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲥ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(383/26)

ⲁⲩⲱ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ϣⲁⲥⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲥ‐

(383/27)

ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(383/28)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(384/1)

[ⲧ̅ⲙ̅ⲑ̅.ⲁ.] ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲟⲩ ⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲥ

(384/2)

ϣⲁⲛⲧⲥ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲧⲟⲛⲱ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁϥⲉⲓ

(384/3)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲁⲗⲟⲩϩⲁⲙ ' ⲡⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁ‐

(384/4)

ⲇⲁⲙⲁⲥ ⲛϥ̅ⲣⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉ

(384/5)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲥ̅ⲥⲟⲟϥ ⲛⲥ̅ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ⲧⲟ‐

(384/6)

ⲡⲟⲥ ⲛⲓⲙ' ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲩ ⲥⲱⲙⲁ

(384/7)

ⲛ̅ ϭⲁⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϭⲁⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲉ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ

(384/8)

ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ: ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(384/9)

ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϫⲁⲥⲓ‐ϩⲏⲧ ⲛ̅

(384/10)

ⲣⲉϥⲥⲱϣ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩ

(384/11)

ⲛⲁϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲡⲉϥ‐

(384/12)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϣⲁⲩⲉⲓ̅ ⲛ̅

(384/13)

ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲁⲣⲓⲏⲗ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲛ̅

(384/14)

ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲟⲓ̈ ϩⲙ̅

(384/15)

[ⲧ̅ⲙ̅ⲑ̅.ⲃ.] ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛ ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(384/16)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(384/17)

ⲛ̅ ⲁⲣⲓⲏⲗ' ⲛϥ̅ⲧⲓⲙⲱⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϫⲟⲩ‐

(384/18)

ⲱⲧ' ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲉ

(384/19)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲓⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟ‐

(384/20)

ⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲓⲙⲱⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ

(384/21)

ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ϫⲟⲩⲱⲧ' ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(384/22)

ⲡⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ

(384/23)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛϥ̅‐

(384/24)

ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲉ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(384/25)

ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲥ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ

(384/26)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ϣⲁⲥⲧⲁⲁⲥ

(384/27)

ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ

(384/28)

ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(385/1)

ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(385/2)

ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲟⲩ ⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ' ⲉ ⲏⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲥ [ⲧ̅ⲛ̅.ⲁ.]

(385/3)

ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲗⲟⲩ‐

(385/4)

ϩⲁⲙ ⲡⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲛϥ̅‐

(385/5)

ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ ⲃ̅ϣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩ‐

(385/6)

ⲭⲏ ⲛⲥ̅ⲥⲟⲟϥ ⲛⲥⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ

(385/7)

ⲛⲓⲙ' ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(385/8)

ⲉⲩ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲱ □* □ ⲥⲉⲛⲉϭⲱϥ· ⲛ̅ⲧⲉ □ ** □ ⲛ ⲛⲓⲙ

* Tres literae squalore obductae. ⲟⲗⲟ subesse mihi videtur, respectis lineamentis. — Vox ⲟⲩⲟⲛ latere mihi videtur.

(385/9)

ϭⲱ ⲉⲩⲥⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(385/10)

ⲛ̅ ϫⲁⲥⲓ‐ϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲥⲱϣ: ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ

(385/11)

ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲉ‐ⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ' ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉϥ‐

(385/12)

ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣ ϣⲁⲛ

(385/13)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϣⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅

(385/14)

ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲛⲥⲉ‐

(385/15)

ⲙⲟⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲛ

(385/16)

ϩⲁ ⲛ̅ ϩⲧⲟ ⲛⲥⲉⲣ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲙ‐

(385/17)

ⲙⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(385/18)

ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲭⲓⲱⲛ [ⲧ̅ⲛ̅.ⲃ.]

(385/19)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ·

(385/20)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲉ

(385/21)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ ⲓⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟ‐

(385/22)

ⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ

(385/23)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩ‐

(385/24)

ϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ' ϣⲁ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(385/25)

ⲟⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ϩⲁ ⲛ̅ ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ

(386/1)

ⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ

(386/2)

ϣⲁⲥⲣ̅ ϩⲣⲟⲩⲟⲩϫⲉϥ ⲛⲥ̅ⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲛⲥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ·

(386/3)

ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉ ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ ⲣⲉϥϫⲉ‐ⲟⲩⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ

(386/4)

ⲛϭⲓ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ

(386/5)

ⲙⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ

(386/6)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁ‐

(386/7)

ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲙⲙⲁϥ *

Octodecim fere literae sorde sunt ita obfuscatae, ut, quem exbibeant, sensus iam a me intelligi nequeat. Ultima vox ⲙⲛ mihi esse videtur. Diutissime locum contemplatus haec mihi eruere videor: ⲡⲉⲩ |ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅. ad ⲡⲉⲩ aut ⲡⲉⲓ̅ bene suppletur ⲛⲟⲃⲉ, aut, quod respectu habito spatii et literarum adumbratione aptius apparet, ϣⲓ aut ϣⲉ.

(386/8)

[ⲧ̅ⲛ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ ⲣⲉϥϫⲉ‐ⲟⲩⲁ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϭⲉ

(386/9)

ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϣⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲉⲩ‐

(386/10)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ'

(386/11)

ⲛϥ̅ⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟ‐

(386/12)

ⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ϩ̇ⲙ̇ⲉ̇ ⲛ̅ * ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ

In marg. ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ adscriptum.

(386/13)

ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲉⲛ ⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲣⲱⲙ' ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ

(386/14)

ⲛ̅ ⲁⲙⲣⲏϩⲉ ⲉⲩⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲛ̅ ϩⲁ ⲛ̅

(386/15)

ⲣⲓⲣ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲙⲥⲉ

(386/16)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲣⲱⲙ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅

(386/17)

ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ

(386/18)

ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ' ϣⲁ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲫⲁⲡ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅

(386/19)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲗ' ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ· ⲡⲉϫⲁϥ

(386/20)

ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϩⲓϫⲙ̅

(386/21)

ⲡⲕⲁϩ ⲉ ϣⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ

(386/22)

[ⲧ̅ⲛ̅ⲁ̅.ⲃ.] ϣⲣⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲩ ⲁⲣϣⲓⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲟⲙϥ

(387/1)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲏⲥⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ·

(387/2)

ⲁⲣⲁ ϩⲏ ⲟⲩ ϩⲱⲃ' ⲉϣϣⲉⲡⲉ· ϫⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ

(387/3)

ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ

(387/4)

ⲛ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ'

(387/5)

ϩⲓ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅

(387/6)

ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ

(387/7)

ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ' ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(387/8)

ⲱϩⲙ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ

(387/9)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ' ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(387/10)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϭⲁϩϭϩ̅

(387/11)

ⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲃϩⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ' ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ

(387/12)

ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ‐ⲃⲟⲗ· ⲙⲉⲩⲧⲥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲁⲗⲗⲁ

(387/13)

ϣⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ: ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ‐

(387/14)

ⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲣ̅ [ⲧ̅ⲛ̅ⲃ̅.ⲁ.]

(387/15)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ' ⲉⲙⲡϥ̅ϩⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(387/16)

ⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲟⲩⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(387/17)

ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩ ⲛⲁϥ: ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(387/18)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅

(387/19)

ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϣⲁⲩⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ‐

(387/20)

ⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲃⲁⲓ̈ⲛ̅ⲭⲱⲱⲱⲭ' ⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡⲓ

(387/21)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥ‐

(387/22)

ⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ

(387/23)

ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲛⲧ̅

(387/24)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲧⲉⲗⲏⲗ' ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(387/25)

ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ⲉ ⲛ

(387/26)

ⲕⲟⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲁⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ

(387/27)

ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(387/28)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲗϩⲱⲃ' ⲙ̅ ⲡϣⲁϩ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ

(388/1)

[ⲧ̅ⲛ̅ⲃ̅.ⲃ.] ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ϣⲏⲙ ⲙⲛ̅ⲛ̅‐

(388/2)

ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(388/3)

ⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ⲉ ⲛ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲣⲉ

(388/4)

ⲡⲉⲗϩⲱⲃ ⲙ̅ ⲡϣⲁϩ ⲧⲁϩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩ ϣⲏⲙ· ⲙⲛ̅ⲛ̅‐

(388/5)

ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲥ̅‐

(388/6)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲥ̅ⲕⲁⲁⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁ‐

(388/7)

ⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ

(388/8)

ⲍⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

(388/9)

ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲁⲣⲏⲥ

(388/10)

ⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲥϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ

(388/11)

ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲥ‐

(388/12)

ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(388/13)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅

(388/14)

ⲉⲃⲟⲗ' ⲉⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛϥ̅ⲣ̅

(388/15)

[ⲧ̅ⲛ̅ⲅ̅.ⲁ.] ⲟⲩ ⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲥ ϣⲁⲛ‐

(388/16)

ⲧϥ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲧⲟⲛⲱ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲁ‐

(388/17)

ⲗⲟⲩϩⲁⲙ' ⲡⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ·

(388/18)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲧ' ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ·

(388/19)

ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡ↑ⲙⲟⲩ ⲛ ⲃϣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲛ ⲛ̇ⲉ̇ⲧⲉ

ⲙ̅ ⲡ↑ⲙⲟⲩ ⲛ ⲃϣⲉ. Sic in Ms. pro ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ P.

(388/20)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲥ̅ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ' ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲓⲙ'

(388/21)

ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϣⲁϥⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩ ⲡⲁ‐

(388/22)

ⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ' ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ

(388/23)

ⲡⲁ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ϣⲁϥⲉⲓⲛⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲟⲧ' ⲉϥⲙⲉϩ

(388/24)

ⲛ̅ ⲛⲟⲏⲙⲁ ϩⲓ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧⲛⲏⲯⲓⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(388/25)

ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲩ ⲥⲱⲙⲁ ⲉ ⲛ

(388/26)

ⲥ̅ⲛⲁϣ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲉ ⲛ ⲥ̅ⲛⲁϣ ⲱⲃϣ̅ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ

(388/27)

ⲡⲓ ⲁⲡⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲛⲏⲯⲓⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ

(389/1)

ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲱⲱⲕⲉⲙ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ' ⲉⲥ‐

(389/2)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁⲛⲧⲥ̅ϩⲉ [ⲧ̅ⲛ̅ⲅ̅.ⲃ.]

(389/3)

ⲉ ⲣ*ⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

* Litera ⲟ excisa.

(389/4)

ⲛⲥ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁ‐

(389/5)

ⲣⲓϩⲁⲙ' ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ' ϩⲓ

(389/6)

ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲙⲡϥ̅ϩⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(389/7)

ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(389/8)

ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲥⲉ ϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲣ̅

(389/9)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ·

(389/10)

ⲡⲉϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ

(389/11)

ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ' ⲉ ⲫⲁⲉ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥ‐

(389/12)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲟⲩ‐

(389/13)

ϫⲁⲓ̈· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ

(389/14)

ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ' ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉ ⲙ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

(389/15)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϥ̅ⲁⲁⲩ ⲛϥ̅ϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ' ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(389/16)

ⲉⲃⲟⲗ' ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ ⲡⲉ

(389/17)

ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ‐

(389/18)

ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲧⲉ ⲥ*ⲁⲓⲣⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ [ⲧ̅ⲛ̅ⲇ̅.ⲁ.]

* Litera ⲫ excisa.

(389/19)

*□ ⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲁⲣⲏⲥ ⲉⲓ̅ ⲛ ** ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ

* supple ⲕⲣ. — ** supple ⲥⲁ.

(389/20)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲍⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ⲉⲓ̅ ⲙ̅

(389/21)

ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(389/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲥⲱⲕ' ⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲕ↑ⲁⲉⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣ‐

Lege ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ P.

(389/23)

ⲑⲉⲛⲟⲥ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲣⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥ‐

(389/24)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲓⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ

(389/25)

ⲁⲩⲱ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲥ̅ⲛⲁⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲩⲕⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅

(389/26)

ⲁⲓⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲉⲓ

(390/1)

ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲅⲁ‐

(390/2)

ⲑⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅

(390/3)

ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲟⲡ ϣⲁⲥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ' ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉ ⲙ̅

(390/4)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲱϥ ⲉⲣ ϣⲁⲛ

(390/5)

ⲁⲣⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲕⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲓ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉ‐

(390/6)

ⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲍⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲏ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ

(390/7)

[ⲧ̅ⲛ̅ⲇ̅.ⲃ.] ⲛⲥ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ· ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲥ̅ⲛⲁⲛⲟϫⲟⲩ

(390/8)

ⲉ ⲛ ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲥⲫⲉⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(390/9)

ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲩϩⲉ ⲉ ⲙ̅

(390/10)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ: ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(390/11)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ

(390/12)

ⲁⲩⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲣ̅

(390/13)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅

(390/14)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲃ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲓ̅

(390/15)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲛⲁ

(390/16)

ⲛⲁⲛ· ⲛⲁ ⲛⲁⲛ· ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ' ⲛ̅ⲅϣⲛ̅ϩⲧⲏⲕ

(390/17)

ϩⲁ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(390/18)

ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ ⲣ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲣ̅

(390/19)

ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ:

(390/20)

[□□] ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈