Coptic Apocrypha | Home

Resurrection of Jesus Christ

The Book of the Resurrection of Jesus Christ, Coptic text

(0/1)

COPTIC APOCRYPHA IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE BOOK OF THE RESURRECTION OF JESUS CHRIST, BY BARTHOLOMEW THE APOSTLE

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 6804)

(1/0)

[Five leaves wanting.]

(1/1)

▩▩ⲡⲁⲣⲁ ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲁⲙⲏⲛ· |Fol. 1a|

(1/2)

[ⲛ] ⲧⲉ[ⲣ] ⲟⲩⲥ⳨ⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ·

(1/3)

[ⲁ]ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(1/4)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲓⲟⲥ

(1/5)

[ⲁ]ⲡⲁ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲥⲁ ⲧⲟⲧϥ̅

(1/6)

[ⲁ]ⲩⲱ ⲁϥ↑ⲟ↑ⲩⲱⲙ ⲁϥⲥⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅· ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ

(1/7)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ [ⲛ ⲁ]ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲁϥⲕⲱ

(1/8)

ⲱⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩϯ ⲉ ⲣⲟϥ

(1/9)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉⲛⲁⲥⲉϣⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ (sic)· ⲁϥⲕⲱ

(1/10)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(1/11)

ϩⲛ̅ ⲁⲙⲉⲛⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲧⲉⲓ ⲯⲩ

(1/12)

ⲭⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲉ̂ⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅

(1/13)

ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉ↑ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲟⲟⲩ ↑ⲅ↑ⲁ↑ⲣ ⲥⲛⲁⲩ ϯⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓ

(1/14)

ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ·

(1/15)

ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲃⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ·

(1/16)

ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲧ̅ⲣⲧⲱⲣ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲃⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ

(1/17)

ⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲁ ϯⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲁⲓ̈·

(1/18)

[ⲁϥ]ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉϥϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ·

(1/19)

ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲟⲩⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲛ̅

(1/20)

ϩⲉ ⲉ ⲧⲉⲓ ⲕⲁⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ

(1/21)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϩⲟⲡⲥ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲃⲱⲕ

(1/22)

ⲉ ⲧⲱⲛ· ⲡⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅·

(1/23)

ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟ̂ⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ·

(1/24)

[ⲁϥⲡ]ⲱⲧ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁϥϩⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(1/25)

[ⲙ]ⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ· ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲛ̅

(1/26)

▩▩▩▩▩ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲅⲁⲓⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲣⲩⲫⲱⲛ

(2/1)

|Fol. 1b| ⲙⲛ̅ ⲱⲫⲓⲁⲑ· ⲙⲛ̅ ⲫⲑⲓⲛⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲧⲟⲙⲓⲥ· ⲙ[ⲛ̅]

(2/2)

ⲕⲟⲙⲫⲓⲟⲛ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(2/3)

ⲉⲛⲉⲩⲟⲗⲕ̅ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡϣⲏ

(2/4)

ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲗⲗⲏⲕⲏⲛ

(2/5)

ⲉⲟⲗⲕ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ· ⲛⲉⲓ ⲥⲟⲛⲉ

(2/6)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲕⲁⲕⲟⲩⲣⲅⲟⲥ· ⲉⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲉ ⲧ

(2/7)

ⲃⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲉⲛⲧ[ⲉ]·

(2/8)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ϥ̅

(2/9)

ⲛⲁⲁϥ· ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ

(2/10)

ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲓ̈ⲥⲉ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ· ⲉϥⲛⲏϫ ⲉ

(2/11)

ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲉ ⲡⲉϥⲙⲉϩ ϩⲟⲟⲩ

(2/12)

ⲥⲛⲁⲩ· ⲉϥϩⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ

(2/13)

ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉ ⲡⲉϥϩⲟ· ⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ϭⲱ

(2/14)

ϣⲧ̅ ⲣⲱ̂ ⲱ̂ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉ̅ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥ

(2/15)

ⲃⲁⲗ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣⲏ ⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ ⲉϥϣⲁ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(2/16)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁ

(2/17)

ⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉ

(2/18)

ⲡⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲁ̂ⲣⲁ ⲁⲩⲓ̅ⲓ̅ ⲧⲉⲓ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲕ

(2/19)

ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲁⲣⲁ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲛⲏⲥ

(2/20)

ⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ⲁⲣⲁ ⲁⲕϫⲓ ⲏⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(2/21)

ϩⲁ ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲟϣ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ϯϣⲧ̅ⲣⲧⲱⲣ

(2/22)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲃⲁ· ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩϣⲱⲡⲉ

(2/23)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲙⲁ ⲣ̅ ϩⲃⲁ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ· ⲁ ⲡⲁⲏⲣ ϣⲓⲃⲉ·

(2/24)

ⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲱⲙⲁ (sic) ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲛⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲉ ⲥⲃⲟⲕ

(2/25)

[ⲛⲉ]ⲩϣⲟⲟⲩⲉ ϣⲓⲃⲉ· ⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲁⲓ̈

(3/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ |Fol. 2a|

(3/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲣⲱⲓ̈ ⲙ ⲡⲣⲟ

(3/3)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲁ ⲧⲥⲁⲧⲉ ⲱϣⲙ▩▩

(3/4)

▩▩▩▩▩ⲭⲟ▩▩▩▩ϣⲓⲡⲉ· ⲁ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ϩⲣⲏ▩

(3/5)

▩▩ⲥⲧⲏⲥ ⲁ▩▩ⲛⲉⲓ· ⲁⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲱϫⲛ̅·

(3/6)

▩▩▩ϫⲓ ϣⲓⲡⲉ· ⲁ ⲛⲁⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲱϫⲛ̅·

(3/7)

▩▩[ⲁ]ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲛϣⲙ̅

(3/8)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲟⲓϭⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓⲙ ⲱ̂

(3/9)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϩⲉ ⲉ ϭⲟⲙ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟ᷍ⲩ

(3/10)

▩▩▩▩▩▩▩ⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲁⲕϣⲧ̅ⲣ ⲧⲱⲣⲧ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ

(3/11)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲃⲟⲗ· ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ

(3/12)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ[ⲙ· ⲉⲓⲥ] ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲓⲉⲓⲙⲉ

(3/13)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩ ⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(3/14)

ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ· ⲁϥϭⲱϣⲧ̅

(3/15)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁϥⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲡⲙⲟⲩ ⲇⲉ

(3/16)

ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲉϥⲥⲱⲃⲉ· ⲁϥϣⲧⲉⲣⲧⲣ̅·

(3/17)

[ⲁ]ϥⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁ[ϩ]

(3/18)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ· ⲡⲁⲗⲓ̈ⲛ ⲟⲛ ⲡⲙⲟⲩ

(3/19)

ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲕⲁⲓⲥⲉ ⲛ̅

(3/20)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲃⲁ· ⲛⲉϥⲕⲟⲩⲓ̈

(3/21)

ⲇⲉ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁ [ⲡⲁ]ϩⲟⲩ· ⲓ̅ⲥ̅ : ⲟⲛ ⲁϥϭⲱϣ̅ⲧ ⲛ̅

(3/22)

ⲥⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲱⲃⲉ· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲙⲟⲩ

(3/23)

ⲛⲁ[ϥ ϫ]ⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ̈· ⲁⲣⲏⲩ ⲛ̅

(3/24)

ⲧ[ⲕ̅]▩▩ⲡϣⲣ̅ⲡ ⲙⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ

(3/25)

[ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁ]ⲃ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲉⲛ▩▩▩

(3/26)

▩▩▩ⲡⲉ ϯⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲕⲁ▩▩▩

(3/27)

▩▩▩ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲉ▩▩▩▩

(3/28)

□□□□□□· ⲇⲉ :□□ⲉϥⲱ▩▩▩▩▩▩

(4/1)

|Fol. 2b| ▩▩ⲁⲏ ⲡⲉⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(4/2)

▩▩ⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(4/3)

ⲩⲣⲓⲙⲉ ⲥⲉⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ▩▩▩▩▩▩ⲉ▩▩▩▩▩▩

(4/4)

ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅[ⲁ ϩⲏ]ⲧ ⲛ̅ϣ▩▩▩▩

(4/5)

ϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉ ▩ⲟⲧⲡ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϣⲧ[ⲉⲕⲟ]

(4/6)

ⲛⲅ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ[ⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲁⲛ]

(4/7)

ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ⲛϥ̅ⲛⲁ ⲛⲁⲛ· ▩▩ⲡⲛⲟⲩ[ⲧⲉ]▩▩

(4/8)

ⲛⲅ̅ ϫⲓⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅[ⲧⲉⲣⲟ▩▩▩▩▩ⲙⲁⲧⲁ]

(4/9)

ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲧⲁϩⲩⲡ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(4/10)

ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲧⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲓⲧⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲕ▩▩▩▩▩▩▩▩

(4/11)

ⲇⲩⲓⲓⲁⲧⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧ[ⲕ]▩▩▩▩▩· ⲁⲩⲱ

(4/12)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϩⲗ̅ⲗⲟ ⲁⲛ ⲧⲁⲓϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧ[ⲕ]▩▩ⲕⲥⲕⲓⲙ ⲉⲧ

(4/13)

ⲧⲁⲓⲏⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲛ ⲧⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ̅

(4/14)

ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕ ⲟⲩϣⲁⲣⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲧⲁ

(4/15)

ϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ̈· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕ

(4/16)

ⲟⲩⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲕ

(4/17)

ⲙⲛ̅ⲧⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϯⲟ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(4/18)

[ⲛ]ⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧ

(4/19)

ⲕⲁⲓ̈ⲥⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲉⲓⲙⲉ

(4/20)

ⲣⲱ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅· ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲛⲉⲣⲣ

(4/21)

ⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ

(4/22)

ⲁϥϯ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ

(4/23)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲁⲛ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲉⲓⲙ[ⲉ▩▩]ϣϫ▩▩

(4/24)

ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲛⲉ ⲡⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲉⲧ ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛ̅ϩ▩▩▩ⲛ

(4/25)

[ⲁⲗ]ⲗⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ̈ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛ[ⲟⲩϫⲁⲓ]

(4/26)

[ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ] ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗ[ⲁ]▩▩

(4/27)

▩▩▩▩ⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲕ▩▩▩▩▩

(4/28)

□□□□□□□□□□□□□□ ⲛ̅ ▩▩▩▩▩

(5/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲁ]ϥⲣ̅ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲣⲟⲙ |Fol. 3a|

(5/2)

[ⲡⲉ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ ⲉϥϫⲓ

(5/3)

[ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ]▩▩▩▩▩▩ⲁ· ⲛⲉϥϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥ

(5/4)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲥ]ⲛⲟϥ ⲉⲧ ⲧⲁⲉⲓⲏⲩ· ⲡⲁ

(5/5)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ⲓⲥ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲥⲱⲃⲉ

(5/6)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϯϣⲓⲛⲉ ϯϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲱ̂

(5/7)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲟⲓ̈ ⲛⲥ̅ϫⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲁⲛ· ϫⲉ

(5/8)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲥ]ⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ̈

(5/9)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲗⲟ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ϩⲃⲁ· ⲁϩⲣⲟⲕ

(5/10)

ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲉⲕ▩▩▩ⲱ ⲕⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲉⲓⲥ ϩⲟⲟⲩ

(5/11)

ⲅⲁⲣ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲥⲩⲙⲛⲁⲥⲓⲁ▩▩ⲧⲁϩⲟⲓ̈

(5/12)

ϫⲉ ⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲩ ⲉ̅ ⲥⲩⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϯⲉⲓ

(5/13)

ⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲥⲙⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏ̂ⲧⲉ

(5/14)

ⲉⲕ↑ⲁϩⲧⲏⲓ̈ ⲉⲕⲥⲱⲃⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲥⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲅⲁⲣ

(5/15)

[ⲁ]ⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁϭⲱ ϩⲁ ϩⲧⲏⲕ ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅

(5/16)

[ⲟⲩ]ⲟⲛϩⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ ⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲇⲉ

(5/17)

[ⲁ]ⲛⲅ̅ ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ϭⲟⲙ· ⲛⲅ̅ ⲛⲁϣⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅

(5/18)

ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲃⲃⲁ

(5/19)

ⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲕⲁⲓ̈

(5/20)

[ⲥ]ⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲛϩ

(5/21)

ⲓ̈ⲁ̅ⲱ̅ [ⲁϥⲧ]ⲁⲗⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲁⲣⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉ

(5/22)

[ⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ] ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ

(5/23)

▩▩▩ⲛ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙ[ⲏⲏϣⲉ]

(5/24)

[ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ] ϩⲓ̈ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ̈ⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲧⲁ[ⲫⲟⲥ]

(5/25)

[ⲙⲛ̅ ⲭⲉⲣⲟ]ⲩⲃⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ· ⲙⲛ̅

(5/26)

[ϫⲟⲩⲧ ⲁϥ]ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲇ[ⲩⲛⲁⲙⲓⲥ]

(5/27)

▩▩▩[ⲙ]ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/1)

|Fol. 3b| [ⲙ]ⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/2)

ⲁϥⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/3)

ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ· ⲁ ⲛⲉⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/4)

{ϯ} ⲃⲥ̅ ⲧⲁⲕⲟ· ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲁ]

(6/5)

ⲙⲉⲛⲧⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲉⲣⲏⲙ[ⲟⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/6)

ⲁϥⲥⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡ ⲁⲧ ϣ[ⲓⲡⲉ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/7)

ⲙ̅ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ· ⲁϥⲥⲱⲛ[ϩ̅]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/8)

ⲧⲁ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲭⲓ̈ⲣ ¹ · ⲁϥⲧⲁϫ▩▩▩▩▩▩[ⲙ̅ ⲡⲉ]

¹ Compare the text of Lacau, ‘Fragments d'Apocryphes Coptes’, p. 45, in ‹Mémoires de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire›, tom. ix. Cairo, 1904.

(6/9)

ⲛⲓⲡⲉ· ⲁ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲱ ⲡⲉⲥⲏⲧ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(6/10)

ⲁϥϫⲟⲟⲣϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲱⲛ[ϩ̅] ⲙ̅[ⲡ]ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(6/11)

ⲁϥⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(6/12)

ϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁϥϣⲉⲛϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲧⲉϥ

(6/13)

ϩⲓⲕⲱⲛ· ⲁϥⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅

(6/14)

ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁϥⲣ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ

(6/15)

Ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲁϫⲉ ⲡⲗⲏⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲕⲧⲟ ⲙ̅ ⲡ[ⲉ]

(6/16)

ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲱⲣⲙ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲟ̅ϩⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓ

(6/17)

ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧ ⲛ̅ϩⲟⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲧⲟ

(6/18)

ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁϥⲕⲁ ⲛⲉⲩ

(6/19)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ :—

(6/20)

Ⲧⲟⲧⲉ ↑ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓ

(6/21)

ⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲧⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ [ⲡⲉ] ⲡⲓⲥⲕ[ⲁⲣⲓ]ⲱⲧⲏ[ⲥ]

(6/22)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲱ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕ [ϯ ϩⲏⲩ]

(6/23)

ⲛ̅ ⲟⲩ̂ ϫⲉ ⲁⲕⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ▩▩▩▩▩▩

(6/24)

▩▩ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲣ· ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲛⲟ[ⲕ ⲁⲓ̈]

(6/25)

[ϣⲉⲡ] ϩⲓⲥⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲛ ϯϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ▩▩▩▩

(6/26)

[ⲙ ⲡⲁ]ⲉⲓⲱⲧ· ⲛ̅ⲧⲁⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁϩⲓ▩▩▩▩▩▩

(6/27)

[ⲡⲁ ⲡⲗⲁⲥ]ⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲓⲟϥ· ⲛ̅ⲧ[ⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ]

(6/28)

[ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲕ ϩⲉⲛ]ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉϥⲕⲏⲃ· ▩▩▩▩▩▩▩

(6/29)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϥ▩▩ⲥ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(7/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲉ] ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲱ |Fol. 4a|

(7/2)

[ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡ]ⲱⲛϩ̅· ▩▩▩[ⲁⲩ]ϥⲉⲧ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(7/3)

▩▩▩ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁ[ⲁⲃ]· ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲗⲏ

(7/4)

[ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ] ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲁⲩⲟⲩⲱϭⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥ

(7/5)

[ⲡⲓⲛⲁⲕⲓⲥ]· ⲁⲩⲡⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲉϩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲓⲟⲛ

(7/6)

▩▩▩▩▩ⲁⲩⲡⲱϩ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲧⲟⲗⲏ· ⲁ ⲡⲥⲁ

(7/7)

[ⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲓ ϩⲁⲡ] ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥⲧϭⲁ

(7/8)

[ⲉⲓⲏⲩ· ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉ]ϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲧⲱ

(7/9)

ⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕ[ⲗⲟⲙ]· ⲁ ϩⲉⲛϣⲙ̅ⲙⲟ ⲧⲱⲣⲡ̅

(7/10)

ⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲁⲩϭⲟⲟⲗϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲁ

(7/11)

ϩⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲓⲧⲉ· ⲁϥⲥⲟⲕϥ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩ

(7/12)

ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ ⲧⲉⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ·

(7/13)

ⲁⲩϫⲉⲛⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟ̂ⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲃⲥ̅·

(7/14)

ⲁⲩⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲛ̅ ϫⲁⲓ̅ⲉ· ⲁ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ

(7/15)

[ⲥ]ⲃⲟⲕ· ⲁ ⲡⲉϥⲁϩⲉ ⲟⲩⲱ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲛⲉⲥ· ⲁ ⲡϩⲓ

(7/16)

[ⲥ]ⲉ ⲉⲓ̈ ⲛⲁϥ· ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲃⲱⲕ ⲁϥⲕⲁⲁϥ·

(7/17)

[ⲁ] ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲓ ⲛⲁϥ· ⲁ ϥⲛ̅ⲧ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(7/18)

ⲁϥϩⲟⲡⲥϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲟⲗⲉⲥ· ⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩ

(7/19)

[ⲏ]ϩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲥ̅ ϩⲃⲟⲣⲃⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ¹ · ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ̅

¹ Lacau's text on p. 44 ends with ⲙ̅ⲙⲟϥ.

(7/20)

[ⲁ] ⲡⲉϥⲗⲁⲥ· ⲁⲩⲡⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲉϥ

(7/21)

[ⲃ]ⲁⲗ· ⲁ[ⲩⲱ]ⲗⲕ̅ ⲙ̅ ⲡϥⲱ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩ

(7/22)

▩ⲙ▩▩▩ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ

(7/23)

▩▩▩ⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩ[ⲣⲁⲛ]

(7/24)

▩[ⲡⲙⲉϩ] ϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡ▩▩▩

(7/25)

[ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲡ]ⲕⲱϩ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲡ[ⲙⲉϩ]

(7/26)

[ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ]▩▩▩▩▩▩▩▩· ⲡ [ⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲩ]▩▩▩▩

(8/1)

|Fol. 4b| ⲧⲙⲉϩ ϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲑⲟ[ⲛⲟⲥ· ⲡⲙⲉϩ ⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲧ ⲁ]

(8/2)

ⲧ ⲛⲁ· ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ̅ [ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅] ϫⲁ[ⲥⲓ ϩⲏⲧ]

(8/3)

ⲡⲙⲉϩ ϣⲙⲟⲩⲛ [ⲡⲉ ⲡ]ϯ ⲧⲱⲛ· ⲡ[ⲙⲉϩ ⲯⲓⲥ]▩

(8/4)

ⲡⲉ ⲕⲁⲥⲕⲥ̅· ⲡⲙⲉϩ ⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ ⲡ▩▩▩▩▩▩

(8/5)

ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ[ⲁ· ⲡⲙⲉϩ]

(8/6)

ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟ[ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ]·

(8/7)

ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲧⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(8/8)

ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲡⲉ▩▩▩▩▩ⲡⲙⲉϩ

(8/9)

ⲙⲛ̅ϯⲉ ⲡⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ

(8/10)

ⲧⲁⲥⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ· ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁϣϥⲉ

(8/11)

ⲡⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ· ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲙⲏⲛ ⲡⲉ ⲧⲉⲡⲓⲃⲟ[ⲩⲗⲏ]·

(8/12)

ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧⲯⲓⲥ ⲡⲥⲱⲣⲙ̅· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩ

(8/13)

ⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ⲟⲩ[ⲁ]

(8/14)

ⲡⲉ ⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲟⲥ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ⲥⲛⲟⲟⲩ ⲡⲉ

(8/15)

ⲧⲥⲱϣ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲡⲉ [ⲡ]ⲛⲟⲩ[ϫ]·

(8/16)

ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲉ ⲡⲉ ϭⲟⲣϭⲥ̅· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩ

(8/17)

ⲧⲏ ⲡⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ⲁⲥⲉ

(8/18)

ⲧⲁⲙⲉⲗⲓ̈ⲁ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ⲥⲁϣϥⲉ ⲡⲉ ⲧⲙⲛ̅

(8/19)

ⲧⲛⲁϣⲧ ⲙ̅ⲙⲉ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ϣⲙⲏⲛ ⲡⲉ

(8/20)

[ⲕ]ⲣⲟϥ· ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧ ⲯⲓⲥ ⲡⲉ ⲧ[ⲙⲛ̅ⲧ] ⲙⲁⲓ̈

(8/21)

[ⲧ]ⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅· ⲡⲙⲉϩ ⲙⲁⲁⲃ ⲡⲉ ⲧ[ⲙⲛ̅ⲧ ⲁ]ⲧⲛⲟ[ⲩⲧⲉ] ¹

¹ The numbers were written on the margin in letters from five to thirty thus, ⲉ̅, ⲋ̅, ⲍ̅, ⲏ̅, &c. ; the last visible is ⲕ̅ⲍ̅.

(8/22)

[ⲛⲁ]ⲓ̈ ⲛⲉ ⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ· ⲛ̅[ⲧ]▩▩▩

(8/23)

▩▩[ⲟⲩ]ⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲁ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡ[ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ]

(8/24)

[ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲡ]ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ϩ[ⲟⲧⲉ]▩▩▩▩▩▩▩▩

(8/25)

▩▩▩▩▩▩▩ⲙ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(9/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ |Fol. 5a|

(9/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ

(9/3)

▩▩▩ⲟⲟⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲛ̅ϩⲟϥ

(9/4)

▩▩▩ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥ▩▩▩▩ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ·

(9/5)

▩▩▩ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ϭⲙ̅ ⲡϣⲓ

(9/6)

[ⲛⲉ ⲛⲁ]ϥ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ

(9/7)

▩▩▩[ⲟ]ⲩⲟ̅ⲉⲓϣ· ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅

(9/8)

[ϫⲟⲟⲩ] ¹ ▩▩▩ϩⲛ̅ ⲁⲙⲉⲛⲧⲉ· ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ

¹ Lacau's text begins again on p. 45 with the word ϫⲟⲟⲩ.

(9/9)

[ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙ]ⲟⲟⲩⲧ ϩⲙ̅ ⲡ[ⲙ]ⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(9/10)

ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ [ⲇⲉ] [ⲡⲙ]ⲟⲩ ⲁϥⲟⲛⲕϥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲛⲁⲩ

(9/11)

ⲉ ⲧⲕⲁⲓ̈ⲥⲉ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲙ̅

(9/12)

ⲙⲁϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲗⲟⲓⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲧⲁⲭⲩ

(9/13)

ⲡⲱⲧ ⲉ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ̅ ⲁ̅ⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲥⲫⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅

(9/14)

ⲕⲁⲗⲱⲥ· ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲁⲙⲉⲛⲧⲉ· ϣⲁⲛ ϯⲛ[ⲁⲩ]

(9/15)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲙ̅ ⲡⲉⲣⲓ̈ⲙⲉ·

(9/16)

ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥϩⲟⲡϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲁⲣⲏ[ⲩ]

(9/17)

ⲣⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ ⲃⲱⲗ

(9/18)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϩⲉ

(9/19)

ⲉ ϭⲟⲙ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ

(9/20)

ⲁϥⲡⲱⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲁⲙⲉⲛⲧⲉ ⲙⲛ̅

(9/21)

ⲡⲉϥ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ· ⲁϥϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ

(9/22)

ⲉϥϣⲏϥ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ

(9/23)

[ⲛ̅]ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ² · ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲣⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ

² Page 45 ends with ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅[ϩⲏⲧϥ̅].

(9/24)

[ϩⲟ]ⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲙⲉϣϯⲃⲥ̅ ⲛⲏϩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(9/25)

[ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲙ]ⲟⲭⲗⲟⲥ ⲟⲩϭⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁ[ⲗⲉ]

(9/26)

[ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲣⲓⲣ ⲛ̅ ϩ]ⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲧ ϫⲉⲣⲟ· ⲙ̅ⲡ [ⲟⲩϩⲉ]

(9/27)

[ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲓ] ϣⲟⲙⲛ̅[ⲧ ⲛ̅ⲥⲙⲏ]

(9/28)

[ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(10/1)

|Fol. 5b| ⲛ̅ϣⲧⲟⲣ̅ⲧⲣ̅· ϩⲓ ϩⲓ̈ⲥⲉ ϩⲙ̅ [ⲡⲙⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡϫⲁϩⲙ̅]

(10/2)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ· ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡ[ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲙⲛ̅] ⲡⲉ[ϣⲧⲟⲣ̅ⲧⲣ̅]·

(10/3)

ⲙⲛ̅ ⲡϥⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲟⲩⲟⲓ̈ ¹ ⲛⲁⲩ ⲁ▩▩▩[ⲁⲅ]

¹ Lacau's text, p. 46, line 35.

(10/4)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡϩⲩⲙⲛⲟⲥ [ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ]

(10/5)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ [ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ]

(10/6)

ⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲥⲱ[ⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ]

(10/7)

ϩⲧⲟⲟⲩⲉ̅ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲉⲧⲓ̈▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(10/8)

ⲁⲩⲉⲓ̂ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅[ϭⲓ ⲛⲉ ϩⲓ]ⲟⲟⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(10/9)

ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓ̈ⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ

(10/10)

ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ· ⲙⲛ̅ ⲥⲁ

(10/11)

ⲗⲱⲙⲏ ⲧⲣⲉϥⲣⲓⲣⲁⲍⲉ (sic)· ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲣⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ·

(10/12)

ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲣⲧⲁ ⲧⲥⲱⲛⲉ· ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅

(10/13)

ⲭⲟⲩⲥⲁ ⲡⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲣⲱⲇⲏⲥ· ⲉ̅ ⲁⲥⲥⲁϩⲱⲥ

(10/14)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲙⲛ̅ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲧⲉ ⲛ

(10/15)

ⲧⲁ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲗⲟ̅ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩ[ⲙ]·

(10/16)

ⲙⲛ̅ ⲗⲓ̈ⲁ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ· ⲧⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲡⲉⲥϣⲏ[ⲣⲉ]

(10/17)

ⲛⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ ⲣⲉϥⲣ̅

(10/18)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ· ϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ⲛⲁ

(10/19)

ϣⲱⲟⲩ ⲕⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·

(10/20)

ⲛⲉⲩⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲛ̅ ⲫⲓⲗⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲕⲏ

(10/21)

ⲃⲟⲩⲣⲅⲟⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ

(10/22)

ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ̈ ⲡⲧⲟⲟ[ⲩ]

(10/23)

ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ

(10/24)

ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲫⲓⲗⲟⲅⲉⲛⲏ[ⲥ]· ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟ[ⲕ ⲡⲉ]▩▩▩

(10/25)

▩▩▩· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲫ[ⲓⲗ]ⲟⲅⲉⲛⲏ[ⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟ]

(10/26)

[ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧ]ⲙⲁⲁⲩ· ⲙⲑ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲕⲁ· ⲙⲁⲣ̅▩▩▩▩

(10/27)

[ⲡⲉϥⲟⲩⲱ̅ϩⲙ̅] ⲡⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ [ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅]▩▩▩

(10/28)

[ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ] ⲛ̅ϭⲓ [ⲙⲁⲣⲓⲁ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(10/29)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(11/1)

[ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲕ]ⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯ[ⲛⲁ] |Fol. 6a|

(11/2)

[ϥⲓⲧϥ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ] ⲛ̅ϭⲓ ⲫⲓⲗⲟⲅⲉⲛⲏⲥ· ϫⲉ ⲱ ⲧⲁ ⲥⲱ

(11/3)

[ⲛⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲓ̈] ϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲱ̂

(11/4)

[ⲡⲁ]ⲣⲑⲉⲛⲟⲥ [ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲙⲁⲁⲩ] ⲙ ⲡⲉⲭⲥ̅· ϫⲓ̈ⲛ ⲛ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ

(11/5)

[ⲛ̅ⲧ ⲁ]ⲩ⳨ⲟⲩ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅

(11/6)

[ⲥⲁ ⲟⲩ]ⲙ̅ϩⲁⲁⲩ ⲉϥⲟⲣϫ̅· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲱϥ·

(11/7)

▩▩ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲓ̂ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅

(11/8)

[ϫⲓⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉ]ⲩϣⲏ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅

(11/9)

[ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ϩⲓ]ⲧⲟⲩⲱϥ ⲛ̅ ⲧⲁϣⲛⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲟ̅ⲟ̅ⲧⲉ ⲁⲛⲓϥ

(11/10)

[ⲟⲩⲁϩϥ ϩⲓⲱ]ⲱϥ· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲛⲉⲓⲙⲉ

(11/11)

ⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲁⲓ

(11/12)

ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲩⲏⲓ̈· ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ

(11/13)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲛ̅

(11/14)

ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ· ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓⲱ

(11/15)

ⲱϥ ⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲩⲏⲓ̈· ϩⲛ̅

(11/16)

ⲧⲡⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲩϣⲏ ⲁⲓ̈ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉⲣ̅ⲙ ⲡⲣⲟ

(11/17)

ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉ ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓ̈ⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅

(11/18)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲥⲥⲏⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲣⲉ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅

(11/19)

ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ϣⲟ· ⲉⲣⲉ

(11/20)

ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ

(11/21)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ϣⲟ̅· ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅

(11/22)

ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲣⲉ

(11/23)

[ⲧ]ⲙⲉϩ ϥⲧⲟ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ

(11/24)

[ϣ]ⲟ· ϩⲉⲛϣⲟ ⲛ̅ϣⲟ ⲛⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛ

(11/25)

[ⲧⲃⲁ] ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲁⲣ[ⲙⲁ]

(11/26)

▩▩▩ⲁϩⲏⲩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲕⲱϩ[ⲧ̅]▩▩▩▩

(11/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲙⲛ̅[ⲧⲥⲛⲟⲩⲥ]▩▩

(11/28)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(12/1)

|Fol. 6b| [ⲉⲩ]ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ[ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ· ⲉⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅]

(12/2)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ [ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ]

(12/3)

ⲟⲛ ⲉ ⲡ↑ⲥ↑ⲁϣϥ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ⲛ̅▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩ]

(12/4)

ⲉⲣⲏⲩ· ⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓ̂ ⲉ ⲃⲟⲗ [ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ] ϫⲟⲥⲉ ⲙ[ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥ]

(12/5)

ⲕⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲙ̅ ⲡ[ⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅]

(12/6)

ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲛ[ⲉⲓ̈ ⲉⲟⲟⲩ]

(12/7)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⲣⲟⲟⲩ· ⲱ̅ ⲧⲁ ⲥⲱⲛⲉ ⲙ[ⲁⲣⲓⲁ]

(12/8)

ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲛⲟϭ [ⲛ̅ ϩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩ]

(12/9)

ⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅· ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲁϥϯ [ⲧⲟⲟⲧ]▩▩▩▩

(12/10)

ⲛⲁⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲟⲩ· ϩⲓⲧ[ⲛ̅]▩▩▩▩▩▩▩

(12/11)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟ▩▩ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ

(12/12)

ⲉ̂ ⲣⲟⲟⲩ· ⲱ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁ ⲥⲱⲛⲉ· ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ϯⲛⲁⲁϥ ϣⲁⲛϯ

(12/13)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲫⲓⲗⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ϫⲱ

(12/14)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲩ

(12/15)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲁⲣⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(12/16)

ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲁ̅

(12/17)

ⲣ̅ⲓ̅ ⲭ̅ⲁ̅ⲣ̅ ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲑ̅ ⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ

(12/18)

ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲥⲟⲩ

(12/19)

ⲉⲛ ⲑⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ϩ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲃ̅ⲟ̅ⲩ̅ⲛ̅[ⲉ̅]

(12/20)

ⲕ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲑ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲓ̅ ⲙ̅ⲓ̅ⲱ̅ⲑ̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲡϣⲏ[ⲣⲉ]

(12/21)

ⲙ̅ ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ϣⲏ[ⲣⲉ]·

(12/22)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ· ϫⲉ ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲁ ⲕⲓⲃ[ⲱ]

(12/23)

ⲧⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁ̂ⲁⲃ· ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡⲱ[ⲛϩ̅]

(12/24)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲁ ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁ[ⲃ]

(12/25)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓϭⲟⲟⲗⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲁ ↑ϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲉⲥϩⲏ[ⲙⲟⲟⲩ]

(12/26)

[ⲉ]ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲡⲁ ⲏⲓ̈ ⲡⲁ ⲙⲁ ⲛ ⲟⲩⲱ[ϩ]

(12/27)

[ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ] ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲁ ⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲱⲧ [ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ]

(12/28)

[ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥϣⲱ]ⲡⲉ ⲉ ⲣⲟ[ⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(12/29)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(13/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ |Fol. 7a|

(13/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲡⲡ]ⲁⲣⲁⲇⲓ[ⲥⲟⲥ ⲧ]ⲏⲣⲥ̅ [ⲣⲟ]

(13/3)

[ⲟⲩⲧ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅· ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲉ] ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲡⲉ[ⲧ]

(13/4)

[ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟ ⲉϥⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ] ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ

(13/5)

[ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲥ]ⲕⲁⲗⲁϩⲏ· ⲱ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ

(13/6)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛⲧⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ

(13/7)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲧ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲃⲱⲕ

(13/8)

▩▩▩▩▩[ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ]ⲱⲧ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ

(13/9)

□□□□□□□□□□□ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ

(13/10)

[ⲁ]ⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩ [ⲉ ⲛⲉⲛ]ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣ[ⲟⲩ] ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅· ϯⲛⲏⲩ

(13/11)

ⲅⲁⲣ ϣⲁ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲟ̅ⲛ

(13/12)

ⲡⲉ ⲉϣⲁⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲓϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ

(13/13)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣⲏ ϣⲁ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲟ̅ⲛ ⲡⲉ· ⲉϣⲁⲓ̈ⲕⲓⲙ

(13/14)

ⲛ̅ ⲧⲁ ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅· ⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ·

(13/15)

ⲛ̅ⲧⲉ ϯⲉⲓⲱ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ ⲉⲙ̅ⲡⲉⲉⲓ̂

(13/16)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲛⲉϥϯ ϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯ

(13/17)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅· ϯⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲱⲧ̅ⲛ̅ ⲙ̅

(13/18)

ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲧⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈

(13/19)

ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲁ ⲉ̂ⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁϥ

(13/20)

ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ· ⲁⲓ̈ⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲱ

(13/21)

ⲧⲛ̅ ⲛⲁ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ¹ ⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̂

¹ ⲛⲓⲙ written twice, but the second erased.

(13/22)

ⲉ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ

(13/23)

ⲧⲁ ⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅· ⲡⲁⲁϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ· ⲧⲕⲓⲃⲱ

(13/24)

ⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡⲥⲱ

(13/25)

ⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲛ[ⲁⲗⲏ]

(13/26)

[ⲑⲉⲓⲛⲟ]ⲛ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ [ⲡ]ⲕⲟⲥⲙⲟ[ⲥ]

(13/27)

▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲛ̅· ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩

(13/28)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲓ̅ⲥ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(14/1)

|Fol. 7b| ▩ⲱ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(14/2)

[ⲧ]ⲟⲧⲉ [ⲁϥⲟ]ⲩⲱⲛ ⲛ̅[ⲣⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲡⲉⲛ]

(14/3)

ⲟⲩϫⲁⲓ : ⲡⲉⲛⲣ̅ⲣⲟ· ⲧⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲡ]▩▩

(14/4)

Ⲡⲉⲛⲃⲟⲏⲑⲟⲥ· ⲡⲉ[ⲛ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲁϥⲱϣ]

(14/5)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ [ϫⲉ▩▩▩▩▩▩▩ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ]

(14/6)

ⲉ̅ⲣⲟ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥ]

(14/7)

ⲧⲁⲗⲟⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ [ⲛⲁⲓ̈▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ]

(14/8)

ⲗⲟⲥ ⲓ̅ⲥ̅· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡϣ[ⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥ]

(14/9)

ⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡϩⲁ[ⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ]

(14/10)

ⲁⲩⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ [ⲛ̅ϭⲓ] ϩⲉⲛϣⲟ̅ ⲓⲓϣⲟ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉ

(14/11)

ⲗⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲟ̅ ⲛ̅ϣⲟ̅ ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲁ̅

(14/12)

ⲛ̅ⲧⲃⲁ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ· ⲙⲛ̅ ⲧⲃⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ·

(14/13)

Ⲉⲣⲉ ϫⲱ↑ⲟⲩ ⲡⲁϩⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉ

(14/14)

ⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ· ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ

(14/15)

ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ⲧⲟⲧⲉ

(14/16)

ⲁ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ

(14/17)

ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ· ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲓⲁ̂

(14/18)

ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ¹ · ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩ

¹ Lacau's text, p. 54, end of line 55.

(14/19)

ⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲣⲱⲙⲁ·

(14/20)

ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲙⲡⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲁⲣ

(14/21)

ⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲑⲉⲱ̅ⲣⲉⲓ

(14/22)

[ⲙ̅ⲙⲟ]ϥ· ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ϭⲓϫ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅· ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲁⲛ ⲙ̅

(14/23)

[ⲡ]ⲭⲓⲱⲛ· ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲉϫⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅

(14/24)

▩▩▩ⲙⲉⲥⲧ̅ϩⲏⲧ : ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲉ·

(14/25)

ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲩ[ⲛ]ⲁⲙ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ ⲡ[ⲉ]

(14/26)

[ⲡ]ⲛⲁ̅ ⲉ[ⲧ ⲟⲩⲁ]ⲁⲃ· ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ▩▩▩▩▩▩▩

(14/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϫⲉ ⲉⲛ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(15/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ |Fol. 8a|

(15/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(15/3)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(15/4)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲏ▩▩

(15/5)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ

(15/6)

▩▩▩▩▩▩▩[ⲉⲩⲛⲁⲙ]ⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ ϫⲉ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲱ

(15/7)

[ⲛϩ̅]▩▩▩▩▩▩ⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲥⲛⲟϥ ⲛ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(15/8)

▩▩▩▩▩▩▩[ⲁⲗ]ⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲥⲟ ⲛ̅ ⲛ̅

(15/9)

▩▩▩▩▩▩▩ⲁⲩⲧⲥⲟ ⲁⲩⲣ̅ ⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏ

(15/10)

[ⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ]▩▩▩▩▩ⲛⲉⲩ▩▩▩▩ⲛ̅ ⲛⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ

(15/11)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲕⲁⲣ

(15/12)

[ⲡⲟⲥ]▩▩ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ▩▩ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ ϩⲛ̅

(15/13)

▩▩▩▩ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉ

(15/14)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϫⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(15/15)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϣⲱ

(15/16)

ⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ·

(15/17)

ⲉⲣⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲣ̅ ϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉ̂ⲣⲟ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏ[ⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ]

(15/18)

[ⲉ]ⲣⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϭⲱ ⲉϥⲙⲏⲛ

(15/19)

[ⲉ] ⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ·

(15/20)

[ⲁ]ⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ

(15/21)

[ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(15/22)

[ⲉⲣ]ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ·

(15/23)

[ⲁⲩ]ⲱ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ϯⲛⲁ ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ

(15/24)

▩▩ⲥⲏϥⲉ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲣⲉ ⲕⲉ

(15/25)

[ⲙⲛ̅]ⲧⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲥ

(15/26)

[ϣⲁ ⲡ]ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ[ⲉⲣⲟ]

(16/1)

|Fol. 8b| ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/2)

▩▩ⲛⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/3)

▩▩ⲁⲥ [ⲅ]ⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/4)

ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/5)

ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/6)

ⲙⲁⲣⲓⲁ̈ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫ[ⲟⲣⲁ]▩▩

(16/7)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ (sic) ⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ ⲛⲉⲭⲥ̅· ▩▩▩▩▩▩

(16/8)

ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣ[ⲓⲁ̈]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/9)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(16/10)

ⲧⲟ ⲱ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟ̂ ⲟ[ⲛ ⲡⲉ ⲛ]ϣⲟⲣⲡ̅▩▩▩▩▩

(16/11)

ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕ▩▩▩▩

(16/12)

ⲉⲓⲛ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛϥ̅

(16/13)

ⲥⲟⲧⲡⲛ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

(16/14)

ⲛ̅ⲧⲟ̂ ⲟ̅ⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅· ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲛϩϥ̅ ⲉ̅ⲣⲟ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ

(16/15)

ϣⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲱ̅ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲧⲱ

(16/16)

ⲁⲩⲛ ϩⲁⲣⲟ· ϣⲁⲛⲧ ⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲟ̅ⲟⲩ·

(16/17)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ

(16/18)

ⲣⲁϣⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(16/19)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲓ̈ⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁ[ⲁⲩ]·

(16/20)

Ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲟ̅ϣⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉϥ

(16/21)

[ⲧⲁⲗⲩ]ⲉ ⲡϩⲁⲣⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(16/22)

ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁ[ⲙ]

(16/23)

ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧ ⲁϥ▩▩

(16/24)

ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ· ⲁϥϫⲣⲟ ⲉ ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ· ⲁϥϥ[ⲓⲧϥ̅]

(16/25)

ⲛ̅[ⲟⲩ]ϣⲱⲗ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲕϭⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϥ▩▩▩▩▩▩▩

(16/26)

▩▩▩▩ⲟ̅ⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥ▩▩▩▩▩▩

(17/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ |Fol. 9a|

(17/2)

▩▩▩▩[ⲡⲥ]ⲏ̅ⲣ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥϣ▩▩

(17/3)

▩▩▩▩▩▩▩ⲉ· ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ

(17/4)

▩▩▩▩▩▩ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟ

(17/5)

[ⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲉⲣⲁ]ⲫⲓⲛ ⲛⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϣⲁⲛ

(17/6)

[ⲧ ⲟⲩⲉⲓ̈] ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(17/7)

▩▩▩▩[ⲡ]ⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲉⲓ ⲁⲧ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(17/8)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲡⲉⲓ]ⲱⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(17/9)

[ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏ]ⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲉ

(17/10)

[ϫⲛ̅ ⲧⲉϥ]ⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϭⲣⲏⲡⲉ ⲛ̅ ⲉⲟ̅ⲟⲩ ϩⲓ̈ ⲥⲙⲟⲩ· ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅

(17/11)

ⲧ ⲁⲥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(17/12)

ⲱ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̂ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ

(17/13)

ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ

(17/14)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ̅· ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(17/15)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϯ ⲛ̅ ⲟⲩϭⲣⲏⲡⲉ▩▩

(17/16)

ϫⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉ ⲥϩⲁⲓ̈

(17/17)

ⲥⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉ ϯⲛⲁⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(17/18)

ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ ⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(17/19)

ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲁⲓⲣⲉϯⲕⲟⲥ·

(17/20)

ⲉⲓⲥ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲁⲓ̈ϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲱ

(17/21)

ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲑⲁⲇⲇⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲓ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓ[ⲟⲛ]

(17/22)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁⲩⲟ̂ⲟⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϫⲁϩⲙ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(17/23)

[ϩ]ⲁⲣⲉϩ ⲉ̅ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅· ⲕⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈▩▩▩

(17/24)

▩▩▩ⲉ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ϭⲱ ⲉϥⲡⲣⲟⲥ

(17/25)

[ⲕⲁⲣ]ⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ϣⲁⲛ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲩⲥⲧⲏ

(17/26)

[ⲣⲓⲟⲛ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/1)

|Fol. 9b| Ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲁⲓ̈▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/2)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϭⲟⲧ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛ▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/3)

ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/4)

ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉⲛ[ϯ]ⲕⲟⲥⲧⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ▩▩▩▩[ⲡⲉⲓ]

(18/5)

ⲱⲧ ϯ ⲛ̅ ⲧⲉϭⲣⲏⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ [ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲙⲉ]

(18/6)

ⲣⲓⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/7)

ⲧⲏⲣⲥ̅· ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁ[ⲕ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/8)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅▩▩▩▩▩ⲁⲩⲱ▩▩▩▩▩

(18/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁ[ϥ]

(18/10)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ

(18/11)

ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲁ

(18/12)

ϣⲉ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲧⲉⲗⲏⲗ·

(18/13)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲧ

(18/14)

ⲙⲟⲩ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲗⲁⲙⲡⲣⲟ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲉⲩⲧⲉ

(18/15)

ⲣⲓⲁ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(18/16)

ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ

(18/17)

ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲡⲉⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩ

(18/18)

ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲙⲟⲩ ϩⲙⲟⲟ[ⲥ]

(18/19)

ϩⲓ̈ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ

(18/20)

[ⲡ]ⲁ ⲥⲙⲟⲩ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ

(18/21)

[ϣⲱ]ⲡⲉ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ̅ ϫⲱϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ

(18/22)

[ⲁⲩⲱ] ⲙⲛ̅ ↑ⲕ↑ⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲗ̅ⲗⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓ

(18/23)

ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϫⲓϫⲉⲉⲩⲉ

(18/24)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲛⲅ̅ ⲣ̅ⲣⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(18/25)

[ⲡϣ]ⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(18/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(19/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉⲛ▩▩ |Fol. 10a|

(19/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟ[ⲗ ϣⲁ] ⲉⲛ[ⲉϩ]

(19/3)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲡⲁ] ϣⲏⲣⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(19/4)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ϩⲓ̈]ⲧⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ

(19/5)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲏ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ

(19/6)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ

(19/7)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲡⲉⲓ]ⲱⲧ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ

(19/8)

▩▩▩▩[ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁ]ⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϥ̅ⲑ̅

(19/9)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲥ ⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ

(19/10)

▩▩▩ϩⲙⲟ[ⲟⲥ ϩⲓ̈ϫⲛ̅ ⲡⲉⲑⲣ]ⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ

(19/11)

ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩ

(19/12)

ⲛⲁⲙ ⲙ̅ ⲡⲉϥ[ⲉⲓ]ⲱⲧ ⲁ ϩⲉⲛϣⲟ̅ ⲛ̅ϣⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(19/13)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲩ[ⲛⲁ]ⲙⲓⲥ·

(19/14)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛ̅ⲧⲉ

(19/15)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙⲛ̅ ϫⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥ

(19/16)

ⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲁⲓⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛⲡⲁⲧⲣⲓ

(19/17)

ⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲫ[ⲏⲧ]ⲏⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏ

(19/18)

ⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲉⲓ̈ ϩⲓ̈ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ

(19/19)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϥⲟⲩ

(19/20)

ⲁⲁⲃ ϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(19/21)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ

(19/22)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲕⲁϩ ⲙⲉϩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/23)

ϩⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ

(19/24)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁ (sic) ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲁ

(19/25)

[ⲙⲓ]ⲟϥ· ⲁϥⲕⲁ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ

(19/26)

[ϥϣⲏ]ⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ ~

(19/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲙ]ⲛ̅ ⲛⲉϥ[ϣ]ⲏⲣⲉ▩▩▩

(20/1)

|Fol. 10b| ▩▩▩▩ⲛⲁ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/2)

ⲡⲉ[ⲟⲟⲩ] ⲛⲁⲕ [ⲡⲉⲡ]ⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩ[ⲁⲁⲃ]▩▩▩▩▩▩▩

(20/3)

ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/4)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲟⲟ[ⲩ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/5)

ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/6)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟ̅ⲛ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/7)

ⲛⲁ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲁⲙⲏ[ⲛ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/8)

ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟ[ⲟⲩ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/9)

ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(20/10)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲣⲉϥⲭⲱ [ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁⲙⲏ]ⲛ· [ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ]

(20/11)

ⲡⲁⲑⲁⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ· [ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ] ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅[ⲧⲉⲓⲣⲏ]

(20/12)

ⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲅⲉⲛⲏⲧⲟⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(20/13)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲟⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ

(20/14)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϥ̅ⲑ̅· ⲡⲉⲟⲟⲩ [ⲛⲁⲕ] ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ ⲙ̅

(20/15)

ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁ

(20/16)

[ⲁⲁ]ⲃ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲁϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϥ̅ⲑ̅·

(20/17)

[ⲡⲉ]ⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ

(20/18)

ⲛⲁⲕ ⲡⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ϥ̅ⲑ̅· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲁ

(20/19)

ⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲁⲗⲫⲁ

(20/20)

ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲱⲛϩ̅

(20/21)

[ⲧⲏⲣ]ϥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲱ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ ϩⲟⲗ̅ϭ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(20/22)

[ⲱ̅ ⲡⲉ]ⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ϫⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϥ̅ⲑ̅

(20/23)

[ⲡⲁⲣ]ⲭⲏ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲙⲏⲛ —

(20/24)

═════════════════════════

(20/25)

Ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϫⲟ

(20/26)

ⲟⲩⲟⲩⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(20/27)

[ⲉ ⲡ]ⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(20/28)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(20/29)

□□□□□□□□□□ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϥ̅ⲑ̅·

(21/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉⲗϯⲗⲏ |Fol. 11a|

(21/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ϩⲁⲙ]ⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡϣⲱⲥ ϥ̅ⲑ̅·

(21/3)

▩▩▩▩▩ⲡ[ⲉⲟⲟⲩ] ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ (sic) ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲓ̅ⲥ̅

(21/4)

[ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ] ⲛ̅ⲣⲉ[ϥⲣ̅ⲟⲩⲟ]ⲉⲓⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ

(21/5)

▩▩▩▩▩▩▩▩ϩ ϩ[ⲁⲙⲏ]ⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲑⲃ̅ⲥⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(21/6)

▩▩▩▩ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡ[ⲉⲟⲟⲩ] ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲥⲥⲕⲉⲡⲁⲥⲧⲏⲥ (sic) ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(21/7)

▩▩▩[ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ] ⲛⲁⲕ▩▩ⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲁⲉⲓ▩▩ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(21/8)

[ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲛⲩⲙ]ⲫⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲉ

(21/9)

▩▩▩▩▩[ⲡⲟⲩϫ]ⲁⲓ̈ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ

(21/10)

[ⲥⲁ]ⲃⲁⲱ[ⲑ] ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲁⲓ̈ⲱⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ϥ̅ⲑ̅·

(21/11)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉⲗⲱⲓ̈ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(21/12)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ —

(21/13)

ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲣ̅ⲣⲟ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ

(21/14)

ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁϣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ

(21/15)

ϫⲙ̅ ⲡⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ

(21/16)

ⲁⲩⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϥ̅ⲑ̅

(21/17)

═════ ::::: ═════ ::::: ═════ ::::: ═════

(21/18)

ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ¦ [ϥ̅ⲑ̅]

(21/19)

═════════════════════════

(21/20)

Ⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ¹ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲉ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

¹ Lacau's text, p. 59, col. 1.

(21/21)

ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲡⲱⲧ

(21/22)

ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲁⲇⲁⲙ ⲙ[ⲛ̅]

(21/23)

ⲁⲩϩⲁ· ⲁϥⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ

(21/24)

ⲉⲣⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϥⲧⲟⲟⲩ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅

(21/25)

ϣⲓⲏ̅· ⲉⲩϩⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲁϩⲁ· ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ

(21/26)

ⲛⲁⲓ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ

(21/27)

[ⲡ]ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(21/28)

[ϫ]ⲓⲛ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲓ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲇ ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲟⲩⲇ[ⲉ]

(21/29)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ·

(21/30)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(22/1)

|Fol. 11b| Ⲉⲣⲉ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲙⲁⲣ¹[ⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩

¹ Lacau's text, p. 59, col. 2.

(22/2)

ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉ[ⲗⲟⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(22/3)

ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲗⲗⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲉ· ⲉⲣ[ⲉ]▩▩▩▩▩ⲕ▩▩▩▩▩

(22/4)

ⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲁⲇⲁ[ⲙⲁⲥ ⲛ̅]ⲑⲉ ⲙ̅▩▩▩▩▩▩

(22/5)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉ[ⲥⲕⲏⲛ]ⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ[ⲱⲧ’ ⲛⲉⲣⲉ ϩⲛ̅]

(22/6)

ⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲓⲟⲛ▩▩[ⲥ]ϩⲁⲓ̈ ⲛ̅▩▩▩▩▩▩▩▩

(22/7)

ⲧⲉϩⲛⲉ ⲉⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲛ̅ⲥⲁ[ⲣ]ⲝ ϩⲓ̈ ⲥⲛ[ⲟϥ]▩▩▩▩▩▩

(22/8)

ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲛ ⲡϣⲏⲣ[ⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩ]

(22/9)

ⲁⲁⲃ ⲥⲏϩ ⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲙ̅▩▩▩▩

(22/10)

ⲟⲛ· ⲁ ⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲣⲉ

(22/11)

ⲛⲉϥⲙⲟⲩⲥ ⲣ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲛ̅ⲥⲁ

(22/12)

ϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲕⲱⲃ· ⲉⲩϩⲁ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲥⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ϩⲛ̅

(22/13)

ϩⲉⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛ

(22/14)

ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ· ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ

(22/15)

ϩⲛ̅ ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ· ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ̅ⲣⲟ ϫⲉ ⲍⲱⲏ̅

(22/16)

ⲡⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓ

(22/17)

ⲱⲧ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲕⲁⲛ ⲉϣϫⲉ ⲁⲕ

(22/18)

ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ

(22/19)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ

(22/20)

ⲁϥϣⲡ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲓⲥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲕⲕⲁ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲕ

(22/21)

[ⲉ ⲃⲟ]ⲗ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲉ·

(22/22)

ⲙⲁⲣⲓⲁ ϩⲱⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲉⲣⲟⲓ· ⲉⲩϩⲁ ⲇⲉ

(22/23)

[ϩ]ⲱⲱⲥ ⲛⲥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅

(22/24)

ⲧⲉⲣⲟ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲅⲅⲉ

(22/25)

[ⲗ]ⲓⲕⲏ [ⲧⲏ]ⲣⲥ̅· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲙ̅ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲙⲛ̅

(22/26)

[ⲛⲉⲩ ⲥ]ϯ ⲛⲟⲩϥⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(22/27)

[ⲁⲓϩⲱ]ⲧⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲁ ϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(22/28)

▩▩▩ⲙ̅ ⲡⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉ ⲁ[ⲇ]ⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛ[ⲁⲩ] [ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ]

(22/29)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(23/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲟϥ ⲉ |Fol. 12a|

(23/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ]ⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙ[ⲏⲛ]·

(23/3)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϣ[ⲙ̅ ⲛⲟ]ⲩϥⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ

(23/4)

▩▩▩▩▩▩▩▩ϩ ϩ[ⲁⲙ]ⲏ[ⲛ]· ▩▩ⲟⲩⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϥ̅ⲑ̅·

(23/5)

▩▩▩▩▩▩ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲗ[ⲁⲙⲡ]ⲁⲥ [ⲛ̅ⲟⲩ]ⲟⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(23/6)

▩▩▩▩▩[ⲙ]ⲛ̅ ⲡⲛⲉϩ ⲉ[ⲧ ⲟⲩⲁ]ⲁⲃ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁⲥⲟⲩⲏⲗ

(23/7)

[ⲙⲛ̅]▩▩▩ϩⲁⲙⲏⲛ· [ⲥⲁⲣ]ⲁⲫⲟⲩⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲯⲁⲗ

(23/8)

[ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ]▩▩▩ⲩⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(23/9)

▩▩▩▩▩[ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲡⲁ]ⲣⲑⲉⲛⲓⲁ ϩⲁⲙⲏⲛ· ϩⲁⲣⲙⲟⲥⲓⲏⲗ

(23/10)

▩▩ⲥⲁ[ⲗⲡⲓⲅ]ⲝ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲁ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲥⲁⲣⲉⲓⲟⲩ[ⲏⲗ] ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥ

(23/11)

ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲕⲁⲇⲓⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲟⲩⲕⲱ̅ ϥ̅ⲑ̅·

(23/12)

ⲟⲩⲣⲓⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗ[ⲟⲥ]

(23/13)

ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ· ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲣ̅ⲣⲟ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(23/14)

ⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣ[ⲏⲣⲉ]

(23/15)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ·

(23/16)

═════ :::: ═════ :::: ═════ :::: ═════

(23/17)

Ⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(23/18)

ⲡⲁⲥⲙⲟⲩ (sic) ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ⲱⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ

(23/19)

ⲧⲛ̅ⲛⲁ¹ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲉⲓ ⲁⲧ ⲧⲁϩⲟϥ ⲏⲁⲙⲏⲛ· ⲏ̅ⲗ̅· ⲏ̅ⲗ̅·

¹ ⲛⲁ is written on the margin in red ink.

(23/20)

ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁⲃⲣⲓⲁⲑ ⲡⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ

(23/21)

ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲛⲣⲉϥⲧⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ

(23/22)

ⲁⲩⲱ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(23/23)

═════ :::: ═════ :::: ═════ :::: ═════

(23/24)

Ⲡⲙⲉϩ ϯⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉ

(23/25)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϥ̅ⲑ̅·

(23/26)

────· · ·────· · ·────· · ·────· · ·────

(23/27)

[ⲥ]ⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡϣⲏ[ⲣⲉ ϥ̅ⲑ̅]

(23/28)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲙⲁⲣⲉ

(23/29)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲙⲁⲣ[ⲉ]

(23/30)

[ⲛⲉⲭⲉⲣ]ⲟⲩⲃⲓⲛ ϫⲟⲟⲥ [ⲛ]ⲙ̅ⲙ[ⲁ]ⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲙⲁⲣⲉ▩▩

(24/1)

|Fol. 12b| ▩▩▩▩ⲩⲛⲁ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(24/2)

ⲙⲁⲣⲉ [ⲛⲁ] ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϫⲟ[ⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲙⲁⲣⲉ▩▩ⲡⲁⲣ]

(24/3)

ⲑⲉⲛⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙ[ⲏⲛ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(24/4)

ⲁⲣⲓ ⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ▩▩▩▩▩▩ⲣ▩▩▩ⲡⲉⲛ▩▩▩▩▩

(24/5)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲛ[ϣ]ⲟⲩϣ[ⲟⲩ]▩▩ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲣ[ⲅⲏ]▩▩

(24/6)

ⲟⲩϫⲁⲓ· ⲡⲉⲛⲱⲛϩ̅· ⲡⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ ⲡⲱⲧ· ⲡⲉ[ⲛ]▩▩▩▩▩

(24/7)

ⲡⲉⲛⲃⲟⲏⲑⲟⲥ· ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲧⲉ [ⲡ]ⲉⲛⲣ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(24/8)

ⲡⲉϥⲛⲁ̅ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁ[ⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ]·

(24/9)

──────· · ·──────· · ·──────· · ·──────

(24/10)

Ⲡⲙⲉϩ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(24/11)

──────· · ·──────· · ·──────· · ·──────

(24/12)

ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲇⲱ

(24/13)

ⲣⲉⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(24/14)

ϫⲉ ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(24/15)

ⲁϥϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁ

(24/16)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(24/17)

[ⲛ̅]ⲡⲣⲁϣⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲁ ⲡϣⲏ

(24/18)

ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁϥⲛⲟⲩϩⲙ̅

(24/19)

ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲕⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(24/20)

ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟϥ

(24/21)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲁⲧⲛⲟⲃⲉ

(24/22)

ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁ

(24/23)

[ⲡ]ⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲏ ⲧⲏ

(24/24)

[ⲣⲥ̅] ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(24/25)

[ⲡⲡⲁ]ⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟ[ⲩ]

(24/26)

ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϩⲱⲧⲡ̅ ⲉ ⲡⲁ ⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ·

(24/27)

[ϫ]ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ

(24/28)

[ⲁⲩⲱ] ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ ⲙⲛ̅

(24/29)

[ⲁⲥⲟ]ⲩⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲥⲁⲣⲟⲩⲫⲟⲩⲏⲗ· ⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲃⲏ[ⲣ]

(24/30)

▩▩ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩ[ⲱ]ϣⲧ̅ [ⲙ̅]ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲛ̅ [ⲡϣⲏⲣⲉ]

(24/31)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(25/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϩ▩▩ⲉ ⲃⲟⲗ▩▩▩ |Fol. 13a|

(25/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲕⲣ̅ ⲡⲛⲁ̅

(25/3)

▩▩▩▩ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲛ▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉⲡⲉ ⲁⲕⲧⲟⲩ

(25/4)

▩▩▩▩ⲏⲛ· ⲉⲛⲉϥⲥ▩▩▩▩▩▩ⲕⲧⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(25/5)

▩▩▩▩ⲟⲩⲧⲱⲛ· ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲣⲁ

(25/6)

▩▩▩▩[ⲁⲇ]ⲁⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣ̅ⲣⲟ ⲓ̅ⲥ̅· ϥ̅ⲑ̅ :

(25/7)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲛⲟⲩϩⲙ̅

(25/8)

▩▩▩▩ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(25/9)

──────· · ·──────· · ·──────· · ·──────

(25/10)

[Ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩ]ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(25/11)

ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ·

(25/12)

──────· · ·──────· · ·──────· · ·──────

(25/13)

ⲁⲩⲉⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ

(25/14)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥ[ⲟⲩ]ⲛⲟϥ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁ[ⲓ] ⲛⲉ·

(25/15)

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅

(25/16)

ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ· ⲡⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲛ

(25/17)

ⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ· ⲙⲛ̅ ⲓ̈ⲱⲃ ⲡϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ· ⲙⲛ̅ ⲙⲱⲩ

(25/18)

ⲥⲏⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲡⲣⲟⲫ[ⲏⲧ]ⲏⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲱϩⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ·

(25/19)

ⲙⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲣ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(25/20)

ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(25/21)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ϫⲉ

(25/22)

ⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ

(25/23)

ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(25/24)

ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉ

(25/25)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(25/26)

[ⲛ]ⲁⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲣⲏ

(25/27)

[ⲥⲁ]ϣϥ̅ ⲛ̅[ⲕⲱⲃ ⲛ̅] ⲥⲟⲡ· ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁ[ⲓⲟⲥ]

(25/28)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲩϩⲏ▩▩

(26/1)

|Fol. 13b| ▩▩▩▩▩ⲙ̅ⲡ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(26/2)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲣ̅ [ⲁ]ⲛⲁϥ▩▩[ⲡ]ⲛⲟⲩⲧ[ⲉ]▩▩▩▩▩▩▩ⲉ

(26/3)

ⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲡⲉ ⲡⲥⲱ[ⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡ]ⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ▩▩▩▩▩▩▩▩

(26/4)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩϫ▩▩▩▩▩ⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩

(26/5)

ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲛⲣ̅ⲣⲟ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ[ⲁⲕ ⲓⲥ̅ ⲡⲡⲁⲧ]

(26/6)

ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲉ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲱ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(26/7)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲯⲩⲭ[ⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅]▩▩▩▩▩

(26/8)

ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅[ⲡⲉⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ] (?)

(26/9)

ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ▩▩▩▩▩▩▩▩

(26/10)

ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩ▩▩▩▩▩▩ⲛ▩▩

(26/11)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅

(26/12)

ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩϩⲁⲙⲏⲛ·

(26/13)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(26/14)

ⲡⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(26/15)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ̅ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩ

(26/16)

ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(26/17)

ϫⲉ ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ·

(26/18)

ⲁϥⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ·

(26/19)

ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥ

(26/20)

ⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϥ̅ⲑ̅·

(26/21)

ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ

(26/22)

[ⲛ ⲱ]ⲛϩ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(26/23)

[ⲛ̅]ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

(26/24)

[ⲙ̅] ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲉⲩϩⲁ ϩⲱⲱⲥ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉ

(26/25)

[ϩⲓⲟⲙⲉ] ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲣ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ [ⲙ̅ ⲡⲛⲟ]ⲩⲧⲉ

(26/26)

▩▩▩ⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅▩▩▩[ⲃ]ⲱⲕ ⲉ

(26/27)

[ϩⲟⲩⲛ ⲉ] ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲛⲉⲭⲥ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(27/1)

▩▩▩▩▩▩ⲩⲟⲉⲓϣ▩▩▩▩▩▩ⲉⲡⲉ▩▩▩▩▩▩ |Fol. 14a|

(27/2)

▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲣⲟϥ ϣ▩▩ⲧⲣⲉ▩▩ⲏ ⲙ̅ⲡ▩▩▩▩

(27/3)

▩▩▩▩[ⲛ]ⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅[ⲁⲡ]ⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲓϫⲱ ⲉ ⲣⲱ

(27/4)

[ⲧⲛ̅]▩▩[ⲙⲩⲥⲧⲏ]ⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲛ[ⲁⲩ] ⲉ ⲣ[ⲟⲟⲩ]· ⲣⲁϣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅

(27/5)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲡⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅

(27/6)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲟⲩ

(27/7)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩ

(27/8)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲛ· ⲃⲁⲣⲑⲟ

(27/9)

[ⲗⲟⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ]▩▩▩[ⲙⲩⲥⲧ]ⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲛⲉⲭⲥ̅· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ

(27/10)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ

(27/11)

[ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ]▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲓ

(27/12)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ ⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(27/13)

ⲁⲗⲏⲑⲱ[ⲥ]▩▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ·

(27/14)

ⲡⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲥⲩⲛ

(27/15)

ⲧⲉⲗⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲓⲱⲛ· ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲱϫⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ

(27/16)

[ⲁ]ⲩⲱ ϩ[ⲓϫⲙ̅] ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲑⲟ

(27/17)

ⲗⲟⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲡϩ▩▩ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(27/18)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ

(27/19)

ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ ϯⲣ̅ ϣⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

(27/20)

▩▩ⲧⲥ̅ⲧⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣ̅ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲁⲛⲅ̅

(27/21)

ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲉⲭⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ϯⲧⲙⲁⲉⲓⲏⲩ

(27/22)

▩▩ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲃⲓⲟⲥ· ϣⲁⲣⲉ ϩⲛ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ

(27/23)

▩▩▩ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲃⲁⲣⲑⲟ

(27/24)

[ⲗⲟⲙ]ⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲡⲣⲙ̅ ⲧⲓⲑⲁⲗⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲥⲁ▩▩

(27/25)

[ⲟⲩⲟ]ⲟⲧⲉ· ⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲕ[ⲱ]

(27/26)

[ⲙⲁⲣⲓⲟⲛ] ⲛ̅ ϩⲓⲏ[ⲣⲱⲕ]ⲏⲥ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ

(27/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲛ̅▩▩▩▩

(28/1)

|Fol. 14b| ▩▩▩▩ⲧⲁ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲱⲛ▩▩▩▩▩▩▩

(28/2)

▩▩ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧ[ⲙⲛ̅]ⲧϩ[ⲏⲕ]ⲉ ⲛⲉϥⲥⲏ[ϩ]▩▩▩▩▩▩

(28/3)

ϭⲟⲙ ϩⲱⲱⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧ[ⲉ]▩▩▩▩▩▩

(28/4)

ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ[ⲉⲙ]ⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧ[ⲉⲧⲛ̅]▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲉ]

(28/5)

ⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲣ̅ ⲧⲏ[ⲩⲧⲛ̅]▩▩▩[ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ]

(28/6)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲱ̅ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲣⲟ[ⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/7)

ⲥⲏ̅ⲣ̅ ϫⲓⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲱ[ⲟⲩ]▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/8)

ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅[ⲣ̅]▩▩▩▩▩▩[ⲙ̅]

(28/9)

ⲡ ⲉⲛⲥⲟⲩⲱ̅ⲛⲥ̅ ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/10)

ϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟ[ⲗ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/11)

Ⲁⲑⲁⲣ̅ⲁⲑ ⲑⲁⲩⲣ̅ⲁⲑ· ⲁⲩⲱ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/12)

ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙ[ⲁ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/13)

ⲁ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϩⲱⲱⲛ ⲣ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲭⲓⲱⲛ

(28/14)

ⲁⲩⲱ ⲁⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ

(28/15)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ

(28/16)

ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅

(28/17)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁϥⲥⲫⲣⲁ[ⲅⲓⲍ]ⲉ

(28/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ· ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ [ϩ]ⲱⲱⲛ

(28/19)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱ[ⲧ]

(28/20)

ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲧⲟⲧⲉ

(28/21)

ⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥ

(28/22)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϣⲛ̅ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅

(28/23)

ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲅ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅

(28/24)

ⲁⲧ ⲱϫⲛ̅· ⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅[ⲙⲟⲥ]

(28/25)

Ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(28/26)

ⲡⲉⲧ ⲧⲁⲗⲉ ϭⲓϫ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ ⲛⲁⲃⲟⲗ

(28/27)

ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧ ⲃⲱⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(28/28)

ⲁⲩⲱ̂ ⲟ̅ⲛ ⲡⲉⲧ ⲕⲛⲁⲙⲟⲣϥ̅ ϩⲓ[ϫⲙ̅ ⲡⲕ]ⲁϩ· ⲁⲛ

(28/29)

ⲟⲛ ⲡⲉⲧ ⲙⲟⲣϥ̅ ⲙ̅ⲙⲟ[ϥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(28/30)

▩▩ⲃ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(29/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ϩ▩▩▩ |Fol. 15a|

(29/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛⲁ▩▩

(29/3)

▩▩▩▩▩ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥ▩▩▩▩▩▩▩ⲣⲟⲥ· ⲁ▩

(29/4)

▩▩▩▩▩ⲛⲁⲛ ⲉ ⲛⲉⲕϭⲓϫ▩▩▩ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(29/5)

▩▩▩▩ⲃⲟⲗ· ▩▩ⲱ ⲛⲉϥϣ▩▩▩▩ⲁⲛ· ⲡⲉⲕ

(29/6)

▩▩▩▩ⲡ▩▩▩▩[ⲙⲉ]ϩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲓϥⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲓϥⲉ

(29/7)

▩▩▩▩ⲡⲛ̅[ⲁ̅]▩▩▩ⲡⲛⲓϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(29/8)

[ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉ]ⲕⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅ̅

(29/9)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉ ϫⲓ ⲡⲛⲁ̅ ⲉϥ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϩⲙ̅

(29/10)

▩▩▩[ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣ]ⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(29/11)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩ

(29/12)

[ⲃⲓⲛ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲁ]ⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅ

(29/13)

[ⲅⲉⲗⲟⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ¹

¹ See Lacau's text, p. 63, line 35.

(29/14)

[ⲉ]ϥϫⲱ [ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϣ]ⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅

(29/15)

ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲁ ⲡⲟⲗ[ⲓⲥ] ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(29/16)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ̅ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ϯⲙⲉ ⲉⲕⲉ

(29/17)

[ⲛⲁ]ⲩ ⲉ[ⲣⲟ]▩▩▩▩▩[ⲃ]ⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁ

(29/18)

[ⲧ]ⲕ̅ⲧ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲛ̅[ⲛ̅ⲥ]ⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ

(29/19)

ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲁⲙⲏⲛ· [ⲁⲩ]ⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ

(29/20)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲡⲛⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ϩⲓ̈

(29/21)

ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ

(29/22)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ

(29/23)

[ⲉⲧ] ⲕ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϩⲙ̅

(29/24)

[ⲡⲣ]ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥ⳨ⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(29/25)

▩▩ⲛⲁϭⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ

(29/26)

[ϣⲁ] ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲡⲁ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ·

(29/27)

▩▩▩ⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ⲉⲧⲟⲥ▩▩▩

(29/28)

▩▩▩ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅▩▩▩ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩ[ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ]

(29/29)

▩▩▩▩▩▩ⲃⲟⲗ ϩⲓ▩▩ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(30/1)

|Fol. 15b| [ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲃⲁ]ⲣⲑ[ⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ] [ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲣ̅]

(30/2)

[ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ] ⲛ̅ ⲙ̅[ⲩⲥⲧⲏ]ⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣ[ⲏⲣⲉ]

(30/3)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ [ⲱ̅ ⲙⲁⲧ]ⲑⲁⲓⲟⲥ· ⲛⲉⲕϭⲟⲙ [ⲛⲁⲁϣⲁⲓ]

(30/4)

ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲕ[ϩⲁⲓ̈]ⲃⲉⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲟⲩ[ⲙ]ⲏϣ[ⲉ]▩▩

(30/5)

ⲧⲁⲩⲣ̅ ⲕⲱⲱⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲧ[ⲉⲕϩ]ⲁⲓ̈ⲃⲉ[ⲥ]▩▩

(30/6)

ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϭⲟ[ⲙ]▩▩▩▩▩▩▩

(30/7)

ⲁⲩⲱ ⲓ̈ⲁⲕⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ [ⲛ̅ⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅]

(30/8)

ⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ [ⲡⲉⲕ ⲥⲱⲙⲁ]

(30/9)

▩▩ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧ ⲉⲕ [ⲛⲁⲧⲁϭϥ̅ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ

(30/10)

[ⲛ̅ ⲁ]ⲧ ⲡⲱⲣⲕ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· [ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲓⲙⲱⲛ]

(30/11)

[ⲡⲥⲩⲗⲱ]ⲧⲏⲥ· ⲛ̅ⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲃ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(30/12)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϩⲁⲣⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(30/13)

ⲟⲩϫⲡⲟ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁⲙⲏⲛ· [ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ▩▩ⲡ]ϣⲏⲣⲉ

(30/14)

ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ· ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁϭⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲁ

(30/15)

ⲁⲩⲱϩ ϩⲓ̈ϫⲱϥ· ϯⲛⲁⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟ[ⲃⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ] ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥ

(30/16)

ⲧⲉⲩⲉ (sic) ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲛ̅]

(30/17)

ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛ[ⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲑⲁⲇ]

(30/18)

ⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁ ⲙⲁⲣⲓⲧ· ⲡⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ

(30/19)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟ[ⲥ]

(30/20)

Ⲉϣϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲙ[ⲏⲛ]

(30/21)

ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲧⲑⲓⲁⲥ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲡⲉⲕⲥϯ ⲛ[ⲟⲩϥⲉ]

(30/22)

ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲡⲏⲩⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅

(30/23)

ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲕⲕⲁ ⲛ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡ[ⲁ]

(30/24)

ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅▩▩ⲛⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲡⲓⲣ· ⲁⲩⲱ ⲡ▩▩ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ·

(30/25)

▩▩▩▩[ⲙ̅ ⲡⲁ]ⲗⲁⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(30/26)

[ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉ]ⲗⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃ[ⲓⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ]ⲥⲉⲣⲁⲫⲓ[ⲛ]

(30/27)

[ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ] ⲙⲛ̅ ⲡϫⲟⲩ[ⲧⲁ]ϥⲧⲉ [ⲡⲣⲉⲥ]ⲃⲩ[ⲧⲉ]ⲣⲟⲥ

(31/0)

□□□□□□□□□ ⲙ̅ⲁ̅

(31/1)

▩▩▩[ⲥ]ⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϫⲟⲟϥ ⲉϫⲛ̅ |Fol. 16a|

(31/2)

▩▩▩▩ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲁⲛⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲧⲏⲣⲛ̅

(31/3)

▩▩▩[ⲁ]ⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓ̈ⲁ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ· ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥ

(31/4)

[ⲧⲟⲗⲟⲥ ⲕ]ⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϯⲧⲙⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲃⲁⲣ

(31/5)

ⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(31/6)

ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ

(31/7)

Ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉⲛ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗ[ⲟ]

(31/8)

ⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(31/9)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ

(31/10)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉ [ⲡⲣⲟⲥⲫ]ⲟⲣⲁ· ⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ϣⲟ[ⲟⲡ]

(31/11)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ ⲓⲥ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲙⲟⲩ[ⲧⲉ]

(31/12)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉ ⲧⲉⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅

(31/13)

ⲧⲁ ⲉⲓⲣⲏⲛ[ⲏ]· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲛ[ⲟϥ]

(31/14)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡϣⲏ[ⲣⲉ ⲙ̅] ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ

(31/15)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩ▩▩▩▩[ⲡⲛⲟⲩ]ⲧⲉ ⲡⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁ ⲡⲕⲁ

(31/16)

ⲡⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲉⲣ[ⲅⲉⲓ] ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲛ̅ⲛⲉ ⲛ̅ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ

(31/17)

ϣⲁ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲁϥϣⲱⲗⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϯ ⲛⲟⲩ

(31/18)

ϥⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁ

(31/19)

ⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲩϣⲗⲏⲗ· ⲁϥ[ⲟⲩⲱ]

(31/20)

ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡ[ⲉⲓⲱⲧ] ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏ[ⲣⲉ] ϫⲉ ⲧⲱ

(31/21)

ⲟⲩⲛ ⲡⲁ ϣⲏ[ⲣⲉ ⲡⲙ]ⲉⲣⲓⲧ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉⲡ[ⲉⲥⲏ]ⲧ ϣⲁ

(31/22)

ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏ[ⲧⲏⲥ] ⲛⲅ̅ ⲥⲗ̅ⲥⲟⲗⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ϯ [ϫⲟⲙ ⲛⲁⲩ]

(31/23)

ⲁⲩⲱ [ⲛⲅ̅]▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ▩▩▩▩▩▩

(31/24)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲉ] ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ▩▩▩▩▩

(31/25)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲁϥⲃⲱ[ⲕ]▩▩▩▩▩

(31/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(31/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(32/0)

□□□□□□□□□ ⲙ̅ⲃ̅

(32/1)

|Fol. 16b| ⲁϥⲕⲁⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲟⲗ[ⲓⲥ]▩▩▩▩

(32/2)

ⲧⲟⲧⲉ ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲱⲟⲩ[ⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲧ]

(32/3)

ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓ̈ⲁ· ⲁϥϩⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ [ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ]

(32/4)

ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲉⲛⲉⲩⲣⲏⲩ· ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ [ⲉ ⲣⲟⲟⲩ]

(32/5)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁ ⲉ̅ⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(32/6)

ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲛⲁ ϣⲃⲣ̅▩▩

(32/7)

ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲟⲩⲁ̅ ⲟⲩⲁ̅· ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ

(32/8)

[ⲁ]ⲩⲱ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅·

(32/9)

ⲡⲉⲧⲱⲓ̈ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅▩▩▩▩[ⲉⲓⲱ]ⲧ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲥϭⲱ

(32/10)

ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲡⲉⲩ

(32/11)

ϩⲟ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϫⲓ ⲡⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲛⲉ

(32/12)

ⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϯⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(32/13)

[Ⲁ]ⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲧ[ⲛ]ⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϯⲛ[ⲁⲁⲙⲁ]ϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(32/14)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ¹ ⲉⲛ▩▩▩▩▩▩▩ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ

¹ Lacau's text ends with the words Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.

(32/15)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉϣⲥ̅ ⲛ̅ ⲗⲟⲅⲭⲏ ⲉⲧ [ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲡⲓⲣ] [ⲙ]ⲛ̅ ⲛⲡⲁϭ

(32/16)

ⲥⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲟ· ⲙⲛ̅▩▩ⲥⲛⲁⲁ▩▩ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ·

(32/17)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ϣⲟⲛⲧⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅

(32/18)

ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲟⲩ

(32/19)

[ⲁϥⲥ]ⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲗⲟⲥ

(32/20)

[ⲉ]ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ [ϩⲟⲧⲉ] ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ

(32/21)

ⲱⲧ ϯ [ⲛⲏ]ⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ▩▩▩▩· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ

(32/22)

ⲡ▩▩▩▩▩▩ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲟⲩ▩▩▩ⲛⲉϥⲙⲁ

(32/23)

[ⲑⲏⲧⲏⲥ]▩▩▩ⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃ[ⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ]ⲟⲟⲩⲧ·

(32/24)

▩▩[ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥ]ⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(32/25)

▩▩▩▩▩▩▩ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(32/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(33/0)

□□□□□□□□□ ⲙ̅[ⲅ̅]

(33/1)

▩▩▩▩▩ⲉ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ |Fol. 17a|

(33/2)

▩▩▩[ϫⲉ] ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ· ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ̂

(33/3)

▩▩▩▩▩[ⲉ] ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ·

(33/4)

▩▩▩▩▩▩▩ⲱ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ

(33/5)

▩▩▩▩▩▩[ⲁⲡ]ⲟⲇⲏⲙⲉⲓ ⲉⲥⲟⲩⲏⲩ· ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(33/6)

▩▩▩▩▩ⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(33/7)

ϫⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛⲓ ⲕⲁⲁⲕ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ⲁϥⲟⲩ

(33/8)

ⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲟⲛ

(33/9)

ⲁⲓ̈ⲕⲁ[ⲁϥ ϩⲓ]ϫⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ ⲧⲁ ϩⲉ

(33/10)

ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅▩▩ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅

(33/11)

ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(33/12)

ⲁⲓ̈ⲁⲁⲕ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ

(33/13)

ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛⲉⲕⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ

(33/14)

ⲗⲟⲥ· ⲉⲕϯ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛⲁⲩ· ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϫⲱⲕ

(33/15)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(33/16)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϥ̅ⲑ̅·

(33/17)

Ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

(33/18)

ϫⲉ ⲛ̅ⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁ ϭⲓϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(33/19)

ⲛⲓⲙ ⲉⲓ̈ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ

(33/20)

[ϩ]ⲱⲱⲥ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓ̈ϭⲁⲗⲱⲱⲥ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲱ

(33/21)

[ⲧⲛ̅] ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛⲟϫⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅·

(33/22)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲁ

(33/23)

[ⲡⲟ]ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲛ̅ ⲓⲥ̅▩▩▩[ⲃ]ⲟⲗ

(33/24)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅ ⲉⲧ ϩⲁⲁⲧⲉ ⲉ ⲃⲟ[ⲗ]▩▩▩▩▩

(33/25)

[ⲁϥⲥ]ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(33/26)

▩▩▩[ⲛ]ⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲓⲥ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(33/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲓⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(34/0)

□□□□□□□□□ [ⲙ̅ⲇ̅]

(34/1)

|Fol. 17b| ▩▩▩▩ⲛ̅ ϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛ̅ ϭⲟⲙ· ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲩ[ⲱⲛ]▩▩▩

(34/2)

ⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ▩▩▩▩▩

(34/3)

ⲛ̅ϭⲁⲗⲉⲉⲩ ⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϣⲁ[ϫⲉ]▩▩▩▩

(34/4)

ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(34/5)

ⲛ̅ ⲛⲁϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ ⲉⲓϣⲟ[ⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅]

(34/6)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ▩▩▩▩▩▩▩▩

(34/7)

ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲁⲛ[ⲧ▩▩ⲥⲱⲟⲩ]ϩ

(34/8)

[ⲉ] ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϫⲟⲟⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥ

(34/9)

[ϫ]ⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(34/10)

ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩϩⲱⲥ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ

(34/11)

ⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ϫⲉ ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ

(34/12)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉ

(34/13)

ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ· ⲛϥ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲉ[ⲓ̈]

(34/14)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ̅ ⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ· ϫⲉ ⲁⲩⲛ̅ ⲡⲟⲩⲱ̅ ⲛⲁϥ

(34/15)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲉ

(34/16)

ⲉ ⲡⲉϥⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲓ̅ⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ·

(34/17)

Ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ[ϥ̅]

(34/18)

ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲥⲓ̈ⲱⲫⲁⲛⲏⲥ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ·

(34/19)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲓⲥ̅· ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟ[ⲩⲧⲉ]

(34/20)

[ⲉ]ⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩ

(34/21)

ⲉⲣⲏⲧⲉ [ⲛ̅ⲧⲁ]ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ

(34/22)

[ⲧ]ⲱ[ⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ] ⲥⲓⲱⲫⲁⲛⲏⲥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ ⲓⲥ̅ ⲡⲉ[ⲭⲥ̅]

(34/23)

▩▩▩[ⲙ̅ ⲡⲉϥ]ϩⲟ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ[ⲱⲧ]

(34/24)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅[ϭⲓ]

(34/25)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(34/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(35/0)

□□□□□□□□□ [ⲙ̅ⲉ̅]

(35/1)

▩▩▩ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲁⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲁϩⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ [ⲧⲏ]ⲣ[ϥ̅] |Fol. 18a|

(35/2)

[ⲉ ⲧ]ⲃⲏ[ⲏⲧ]ϥ̅· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲥⲓⲱⲫⲓⲛⲏⲥ (sic) ⲡⲉϫⲁϥ

(35/3)

[ⲙ̅] ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲕⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(35/4)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϫⲉ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(35/5)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ

(35/6)

ⲱ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩ

(35/7)

ⲡⲱⲣϫ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲟⲩ ⲛⲟϭ

(35/8)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲡⲡⲁ ⲛ̅ ⲟⲩϣ[ⲛⲥ̅]

(35/9)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲙ↑ⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅

(35/10)

ⲫⲁⲥⲕⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲩϯⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲥϯ ⲛⲟⲩ[ϥⲉ]

(35/11)

ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉ[ⲗⲟⲥ]

(35/12)

ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ· ⲁⲩⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲱⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(35/13)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲛⲟⲧⲃ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(35/14)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅

(35/15)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ

(35/16)

[ⲡ]ⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϥⲟϭⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ϩⲓ̈

(35/17)

ϫⲛ̅ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ· ⲁϥⲥⲟⲩⲗⲱⲗⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲁⲡⲡⲁ

(35/18)

ⲛ̅ ϣⲛ̅ⲥ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲉⲩϩⲩⲙⲛ↑ⲉⲉⲩⲉ

(35/19)

▩▩▩▩▩ⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅·

(35/20)

[ⲁ] ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲟⲩⲁϩⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲓ̈ⲃⲱ[ⲕ]

(35/21)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲉⲓ̂ⲟⲟ̂ⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(35/22)

▩ⲉⲛ▩▩▩▩[ⲡⲉ]ⲓⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁϫⲟⲟⲥ

(35/23)

▩ⲙ̅▩▩▩▩▩ⲡⲙ[ⲁ ⲛ̅]ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ▩▩ⲕ[ⲱ]ϩⲧ̅

(35/24)

▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲟⲥ ⲟⲩϫⲉⲃⲥ̅ ⲁ▩▩▩ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

(35/25)

▩▩▩▩▩▩▩▩ϫⲓⲟⲟⲣ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(35/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(36/0)

□□□□□□□□□ [ⲙ̅ⲋ̅]

(36/1)

|Fol. 18b| ▩▩▩ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲣ̅ ⲟⲩⲟ̂ⲉⲓⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϣⲁⲛⲧ[ⲛ̅ⲱⲧⲃ̅]

(36/2)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲛⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩ[ⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ]

(36/3)

ⲁϥϫⲓⲧ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁⲭⲉⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲗⲩⲙⲛⲏ· ⲁϥϫ[ⲟⲕ]

(36/4)

ⲙⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩ ⲟⲩⲥⲙ[ⲏ]▩▩

(36/5)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ϥⲁⲓ ϣⲙ̅ ⲛⲟⲩϥⲉ·

(36/6)

ϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲙⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁ

(36/7)

ⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲉⲡⲟⲩ[ⲣⲁ]ⲛⲓ̅ⲟⲛ· ⲛⲥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁ

(36/8)

[ⲡⲟⲥ]ⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲗⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩ

(36/9)

[ⲛⲟ]ⲩ ⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ

(36/10)

[ⲡ]ⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟ

(36/11)

ⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲟ̅ⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅

(36/12)

ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲙⲟⲗ (sic) ⲧⲟⲕⲥ̅ ⲛ̅ⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ϩⲓ ⲇⲟⲡⲁⲧⲓⲟⲛ

(36/13)

[ϩⲓ] ⲥⲙⲁⲣⲁⲕⲇⲟⲛ· ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(36/14)

ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲃϣ̅ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ

(36/15)

ϩⲓϫⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲁ· ⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ϣⲏⲛ

(36/16)

ⲉⲩⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲉⲩⲣ̅ ϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉ ⲡⲟⲩ[ⲁ]

(36/17)

ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲁⲉⲧⲟⲥ ⲛ̅ ϩ[ⲟ]

(36/18)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲛϩ̅· ⲟⲩⲁⲉⲧⲟⲥ

(36/19)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲁⲡ[ⲟⲥ]ⲧⲟⲗⲟⲥ

(36/20)

ⲥⲏϩ ⲉϫⲛ̅ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲙ[ⲛ̅ⲧⲥⲛⲟ]

(36/21)

[ⲟ]ⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲥⲏⲕ ⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ·

(36/22)

ⲉⲣⲉ ⲟⲩϭⲣⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲡⲟⲣϫ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(36/23)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲛ̅ⲧⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩ[ⲩⲙ̅ⲛⲉⲩⲉ ?]▩▩

(36/24)

[ⲉ] ⲡⲟ[ⲩⲁ] ⲡⲟⲩ[ⲁ] ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱϣ[ⲧ̅ ⲁⲛⲟⲕ]

(36/25)

[ⲥⲓⲱ]ⲫⲁⲛ[ⲏⲥ ⲡⲉ]ϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲙⲓⲭ[ⲁⲏⲗ] ⲡⲁ[ⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ]

(36/26)

▩▩▩▩ϫⲉ ⲛ[ⲓⲙ] ⲛⲉ ⲛⲉⲓ ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(36/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(37/0)

□□□□□□□□□ [ⲙ̅ⲍ̅]

(37/1)

▩▩▩▩▩ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲛ̅ⲧⲥⲛⲟ |Fol. 19a|

(37/2)

[ⲟⲩⲥ] ⲛ̅ϩⲁ[ⲅⲓⲟ]ⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ ⲓ̅ⲥ̅

(37/3)

[ⲡ]ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁ

(37/4)

[ⲡ]ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲟ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(37/5)

ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ

(37/6)

ⲛ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(37/7)

ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(37/8)

ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(37/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲥⲏϩ

(37/10)

ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲁϥϫⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ

(37/11)

ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ̈ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(37/12)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁ ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣ

(37/13)

ⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ

(37/14)

ⲁⲩϭⲱ ⲉⲩⲧⲁⲁⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟ· ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ

(37/15)

[ⲉ] ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ̈ ϫⲱⲱϥ ⲡⲉ· ⲁⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲅ

(37/16)

ⲅⲉⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲓ ⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁ

(37/17)

▩▩ϣϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ϫⲱϥ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲁ

(37/18)

ⲣⲝ̅ ϩⲓ ⲥⲛⲟϥ ⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲓ

(37/19)

[ⲛ]ⲉϥ[ⲁⲡⲟⲥ]ⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓϯ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲁⲓ̈

(37/20)

▩▩▩▩ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩ

(37/21)

[ⲥⲙⲟⲩ] ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲉ· ϩⲛ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲛ ϥ̅ⲑ̅·

(37/22)

▩▩▩▩▩▩ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲇⲉⲓⲥⲟⲥ

(37/23)

▩▩▩▩[ⲡⲁ]ⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲕⲱⲣϣ̅ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ

(37/24)

▩▩▩▩▩▩ⲗ ⲛ̅▩▩ⲧⲛ ⲱ̅ ⲡϣ[ⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅] ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ

(37/25)

[ⲗⲟⲥ]▩▩▩▩▩[ⲁ]ⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ [ⲙⲓⲭⲁ]ⲏⲗ ⲡⲁⲣ[ⲭⲁⲅⲅⲉ]

(37/26)

[ⲗⲟⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(38/0)

□□□□□□□□□ ⲙ̅ⲏ̅

(38/1)

|Fol. 19b| ⲧⲁⲕϣⲗⲏⲗ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥ̅ ⲛⲉⲭⲥ̅· ⲁ ⲙⲓⲭ[ⲁⲏ]ⲗ [ϫⲓ ⲛ]

(38/2)

ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲁϥϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ [ⲕⲉ ⲥⲟⲡ]·

(38/3)

ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ̂ⲓⲟ̂ⲛϩ̅ ⲁⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲧ[ⲉⲛⲟⲩ]

(38/4)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ

(38/5)

ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ

(38/6)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲟⲕ· ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ⲟ̅·

(38/7)

ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁϥⲡⲱⲧ

(38/8)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ

(38/9)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ̈· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(38/10)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲏⲓ̈ ⲁⲩϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩ

(38/11)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟ̅ⲟⲓ̂

(38/12)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ· ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥ

(38/13)

ⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ

(38/14)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩ[ⲧ]

(38/15)

ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ̅ ⲛ̅

(38/16)

ⲛⲁ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ· ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲃⲱⲕ ⲉ

(38/17)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ̈· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲉϥⲉ ⲓ̈ⲣ[ⲉ ⲙ̅]ⲙⲟⲟ[ⲩ]

(38/18)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϭⲱ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ· ϫⲉⲣⲉⲡⲉ▩▩▩▩

(38/19)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁ ⲡⲥⲟⲉⲓⲧ ⲙⲟⲟ[ϣⲉ]▩▩▩

(38/20)

ⲧⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ϫⲉ ⲥⲓⲱⲫⲁⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲱ[ⲙⲁⲥ]▩▩▩

(38/21)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲙ[ⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲥⲱ]

(38/22)

ⲟⲩϩ ⲉⲣ̅ⲙ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡ[ϣ]ⲏⲣⲉ ⲛ [ϩⲏⲧϥ̅]

(38/23)

ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ[ⲣⲟϥ ⲁⲩ]ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁ[ⲩⲱ] ⲁⲩ▩▩▩▩

(38/24)

[ⲡⲕⲟ]ⲩⲓ̈ ⲁⲩϫ[ⲛⲟⲩ]ϥ· ϫⲉ ⲛⲓⲙ▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(38/25)

▩▩▩ⲛⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(38/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(39/0)

□□□□□□□□□ [ⲙ̅ⲑ̅ ?]

(39/1)

▩▩▩▩▩▩ⲏⲧⲁⲗⲓ̈ⲁ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲁⲓ̈[ⲙⲟⲩ] ⲁⲩϫⲓⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ |Fol. 20a|

(39/2)

▩▩[ⲧⲁ]ⲫ[ⲟⲥ ⲁⲩⲧ]ⲟⲙⲥⲧ̅· ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(39/3)

[ⲙ̅]ⲡⲏⲩⲉ [ⲁⲩⲧ]ⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲙⲟⲩ·

(39/4)

[ⲁⲓ̈]ⲣ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ϣⲏⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ

(39/5)

ⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲉⲓϫⲓ ϩⲁⲓⲃⲉⲥ ϩⲁ ⲛⲉⲩⲕⲗⲁⲇⲟⲥ

(39/6)

ⲧⲁ ⲥⲱⲙⲁ ϩⲱⲱϥ ⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(39/7)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲧⲏⲏⲡⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ

(39/8)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(39/9)

ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲕⲛⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥ

(39/10)

ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲩ

(39/11)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲟⲩⲣⲧ̅·

(39/12)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲧⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(39/13)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ·

(39/14)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲥⲱ

(39/15)

ⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(39/16)

ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅

(39/17)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϥ̅ⲑ̅

(39/18)

▩▩ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(39/19)

[ⲁⲩⲛⲟϫⲧ]ⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲩ

(39/20)

[ϩⲟ] ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙⲁ

(39/21)

[ⲧⲥⲁ]ⲃⲟⲛ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(39/22)

[ⲛ̅ ϩⲏ]ⲧϥ̅ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉ ⲣⲟϥ·

(39/23)

ⲛ̅ⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ

(39/24)

▩▩▩▩ⲡⲱⲧ ϩⲁ [ⲧⲉⲩ]ϩⲓⲏ ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲓ

(39/25)

▩▩▩ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ [ⲉ ⲡⲙ]ⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

(39/26)

[ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅] ⲧⲉⲣ [ⲁⲩⲛⲁ]ⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ

(39/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(40/0)

□□□□□□□□□ [ⲛ̅ ?]

(40/1)

|Fol. 20b| [ⲛ̅ⲧⲟ]ⲕ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕϭⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩ[ⲛ]▩▩▩

(40/2)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲉⲗⲗⲁⲕ· ⲓⲥ̅ ⲡ[ϣⲏⲣⲉ]

(40/3)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫ[ⲟⲟⲩ] ⲛ̅ϭⲓ ⲡ[ⲙⲏ]

(40/4)

ⲕ̅ϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲃⲁⲡ

(40/5)

ⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ϣⲟ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ

(40/6)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲣ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲥ[ⲛ̅]

(40/7)

ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ ⲥⲓⲱⲫⲁⲛⲏⲥ

(40/8)

ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲁϥⲁⲡⲟⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(40/9)

ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲑⲱⲙⲁⲥ

(40/10)

ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥ

(40/11)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ

(40/12)

ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϯϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ

(40/13)

ⲁⲕϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ

(40/14)

ⲁⲓ̈ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉ ⲧⲉⲙⲣⲱ̅ ⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ· ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲓ̈ ⲟⲩⲟϫ

(40/15)

ⲁⲓϩⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲣⲱ̅ ⲉⲩⲕⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲇⲁⲓ̈

(40/16)

ⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲓ̈ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲁⲓ̈ϫⲣⲟ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(40/17)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ· ⲁⲓ̈ⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲛⲏ ⲉⲧⲁⲃⲱ ⲙ̅▩▩▩▩

(40/18)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲓ̅ⲥ̅· ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟ

(40/19)

ⲃⲉ· ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲃⲁϣ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅

(40/20)

ⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲧⲁⲗⲟⲓ̈ ⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁϥϫⲓⲧ

(40/21)

ⲉ ⲧⲙ̅ⲣⲱ ⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ· ⲁⲓⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ

(40/22)

ⲁⲓ̈ⲧⲱϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ

(40/23)

ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁ[ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ]

(40/24)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϫ[ⲙ̅] ⲡⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲥⲉ[ⲛϥ̅]

(40/25)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ [ⲛ̅ϫⲟ]ⲉⲓⲧ· ⲁϥϩⲉ ⲉⲛ

(40/26)

ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϭⲱϣ[ⲧ̅]▩▩ⲗϩ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(40/27)

ⲡⲉϫ[ⲁϥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(41/0)

□□□□□□□□□ [ⲛ̅ⲁ̅ ?]

(41/1)

▩▩▩▩▩▩ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉϥⲥⲟ |Fol. 21a|

(41/2)

[ⲟ]ⲩϩ [ⲛⲉⲩⲉⲣ]ⲏⲩ ϩⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲭⲁⲓ

(41/3)

ⲣⲉ ⲛ[ⲁ ⲥⲛⲏⲩ] ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅

(41/4)

ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲭⲁⲓⲣⲉ

(41/5)

ⲡ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲕⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲧⲟⲩⲛⲟ

(41/6)

ⲛⲟⲥ (sic) ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲕⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ

(41/7)

ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(41/8)

ⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲉ[ⲧⲣⲟⲥ]

(41/9)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧ[ⲱ]

(41/10)

ϩⲙ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ϯ

(41/11)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ

(41/12)

ⲓⲥ̅ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(41/13)

ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ

(41/14)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲉϥⲃⲱⲕ·

(41/15)

ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(41/16)

ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(41/17)

ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏ

(41/18)

[ⲧⲛ̅] ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅

(41/19)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(41/20)

[ⲡ]ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲁ[ⲡⲟⲥ]ⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲑⲱⲙⲁⲥ

(41/21)

ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲗ[ⲩⲡⲉ]ⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ

(41/22)

[ⲉⲙ]ⲁⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅[ⲙⲟⲥ]· ϫⲉ ⲉⲓⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲕⲧⲱⲟⲩⲛ

(41/23)

[ⲉ ⲃ]ⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉ[ⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ] ⲱ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲕⲟⲩⲟⲛ

(41/24)

[ϩ]ⲉⲙ ⲙⲁⲑⲏ[ⲧⲏⲥ· ⲁⲛⲟ]ⲕ ϩⲱ ⲁⲕⲡⲱⲣϫⲧ̅

(41/25)

▩▩ⲛⲁ̅ ⲥⲛⲏ[ⲩ]▩▩▩▩▩ⲕⲟⲩⲱϣ [ⲟⲩⲟ]ⲛϩⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈

(41/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(42/1)

|Fol. 21b| ⲉ ⲧⲣ ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲕ̅ⲃⲱⲕ ϣ[ⲁ]▩▩▩▩▩

(42/2)

ⲡⲗⲏⲛ ϥⲟⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓ[ⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅]

(42/3)

ϫⲉ ⲉⲓ ⲧⲙ̅ ⲛⲉϫ ⲡⲁ ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϣⲥ̅ ⲛ̅ⲓϥⲧ̅·

(42/4)

ⲁⲩⲱ ⲧⲁ ϭⲓϫ ⲧⲁⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϣⲥ̅ ⲛ̅ ⲗⲟⲅϫⲏ·

(42/5)

ϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(42/6)

ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁ

(42/7)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲛⲁ

(42/8)

ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁ

(42/9)

ⲡⲉⲣϫ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ·

(42/10)

ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(42/11)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅

(42/12)

ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅

(42/13)

ⲧⲟⲩⲉ̂ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ

(42/14)

ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲉⲩϫⲱ

(42/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ

(42/16)

ⲉ̂ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲏⲣ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥ

(42/17)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·

(42/18)

Ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ [ⲣⲟϥ]

(42/19)

ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· [ⲁ]ϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲟⲛ

(42/20)

ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ· ϫⲉ ϯⲡⲓⲥ[ⲧⲉ]ⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱ[ⲟⲩⲛ]

(42/21)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲧⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲓ ϯ[ⲡⲉ]

(42/22)

ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ [ⲡⲟⲩϫ]ⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲛ̅▩▩▩

(42/23)

ⲁⲩⲱ ϩⲓ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲗⲩ[ⲡⲏ]▩▩▩ⲁⲓⲇⲓⲥⲧⲁⲍ▩▩▩▩

(42/24)

ϫⲉ▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲣⲟϥ ⲁ▩▩▩▩▩▩ⲓⲟⲩ▩▩▩[ⲛ̅]

(42/25)

ϭⲓ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(42/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(43/1)

▩▩▩[ⲥ]ⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲱ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲑⲱⲙⲁⲥ· [ⲁ]ⲣⲓ |Fol. 22a|

(43/2)

[ⲡⲙⲉⲉ]ⲩⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ϫⲟⲟϥ

(43/3)

▩▩[ⲡ]ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏ

(43/4)

ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅

(43/5)

ϣⲗ̅ⲧⲁⲙ· ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱ

(43/6)

ⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉ̂ ⲡⲏ· ⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ

(43/7)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉ ⲧⲙ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ ⲁⲧ ϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ̅·

(43/8)

Ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(43/9)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁ

(43/10)

ϫⲓⲧⲟⲩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ· ϣⲁⲣⲉ

(43/11)

ⲡⲛⲟⲩ[ⲧⲉ] ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ

(43/12)

ⲉⲧ [ⲛ]ⲁ[ϩ]ⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(43/13)

ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ

(43/14)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ ⲡⲉ

(43/15)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(43/16)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ

(43/17)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ (sic) ⲛ̅ϭⲓ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲙⲛ̅

(43/18)

ⲑⲱⲙⲁⲥ· ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲉⲓ̂ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥ

(43/19)

ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲑⲱ

(43/20)

ⲙⲁⲥ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ [ⲛ̅ ⲣⲱ]ⲙⲉ· ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲉϩⲣⲏⲣⲉ

(43/21)

ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ·

(43/22)

ⲁⲓ̈ⲣ ⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ▩▩[ⲧ]ⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ϩⲓ

(43/23)

ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ▩▩▩▩▩▩ⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϣⲡⲟⲟ̅ⲛⲥ̅·

(43/24)

ⲁⲓ̈ⲣ ⲉ ⲡⲉⲧⲣ[ⲟⲥ ⲡⲛⲟ]ϭ ⲛ̅ ⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥ

(43/25)

ⲧⲟ[ⲗ]ⲟⲥ· ▩▩ⲁ[ⲩⲱ]▩▩▩▩ⲧⲛ̅▩▩▩▩▩▩

(43/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(44/1)

|Fol. 22b| ⲛ[ϣⲃⲏ]ⲣ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲧ[ⲁ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ]▩▩▩▩

(44/2)

ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥ[ϫⲟⲟⲩ]

(44/3)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩ[ⲛⲟⲩ ⲁⲩϯ]

(44/4)

ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(44/5)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲙⲟⲧ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲉⲓ

(44/6)

ⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲓⲥ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(44/7)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲑⲱⲙⲁⲥ

(44/8)

ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲡⲉⲕⲧⲏⲏ̅ⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲛⲅ̅ ⲛⲟ

(44/9)

ϫϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁ ϭⲓϫ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉϣⲥ̅ ⲛⲉⲓϥⲧ̅·

(44/10)

ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉ ⲛⲉϣⲥ̅ ⲛⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ

(44/11)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲟ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲡⲁϭⲥⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩ

(44/12)

ⲧⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲟ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ· ⲙⲛ̅

(44/13)

ⲛⲉϣⲥ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲣⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲡⲉⲕⲗ[ⲟⲙ] [ⲛ̅] ⲛϣⲟⲛⲧ[ⲉ]

(44/14)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲱⲕⲥ̅ ⲉ ⲧⲁⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲡⲱⲗϩ̅ ⲛ̅ ⲛ̅

(44/15)

ⲕⲁϣ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ· ⲁ[ⲙⲟⲩ]

(44/16)

ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡϩⲙϫ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲗⲟⲅⲭⲏ· ⲙⲛ̅

(44/17)

ⲡⲥⲓϣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲥⲟⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉ ⲡⲙⲁ▩▩ⲛ

(44/18)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫ[ⲉ]

(44/19)

ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ· ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲓⲥ[ⲧⲟⲥ]

(44/20)

ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲁⲗ[ⲱⲥ]·

(44/21)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲱⲙⲁⲥ· ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ

(44/22)

Ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲛⲟⲩ[ⲧⲉ] ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ

(44/23)

ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡ[ϣⲏ]ⲣⲉ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ [ⲡⲉ]

(44/24)

ⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ [ⲁ]ⲕⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(44/25)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲩⲧ (sic)· ⲁⲕ[ⲧⲟⲩϫⲉ] ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ

(44/26)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓ[ⲥ ⲉⲧ ⲟⲩ]ⲁⲁⲃ· ⲁⲗⲗⲁ

(44/27)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲛ[ⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲡ]ⲁⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· [ⲉϣ]

(45/0)

□□□□□□□□□ ⲛ̅[ⲉ̅]

(45/1)

ϫⲉ ⲉⲓ ⲧⲙ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϯⲛⲁ |Fol. 23a|

(45/2)

ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲉϫⲁϥ

(45/3)

ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲑⲱ

(45/4)

ⲙⲁⲥ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ϫⲉ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁ

(45/5)

ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϯϣⲟⲟⲡ

(45/6)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(45/7)

ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(45/8)

ⲏ̅ ⲟⲩϯⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ

(45/9)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉ

(45/10)

ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲧⲟⲟϭϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̂

(45/11)

ⲱⲧ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲧⲁⲁⲩⲝⲁⲛⲉ

(45/12)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲣ̅ ⲁⲡⲉ

(45/13)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲧⲟⲧⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁϥⲥⲟⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥ

(45/14)

ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲁϥϥⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲉⲧ ϩⲁⲧⲉ

(45/15)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥ

(45/16)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲟⲩⲱ

(45/17)

ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

(45/18)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲁ ⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥ

(45/19)

ⲧⲱϭⲉ ⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲁ↑ⲧ↑ⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(45/20)

ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ϩⲉ· ⲉⲓⲥ

(45/21)

ϩⲏⲏ̅ⲧⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈

(45/22)

ⲉ ⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲓⲱⲛ· ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥ

(45/23)

ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲏⲩ[ⲉ]

(45/24)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅

(45/25)

ⲡⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕ ⲥⲛⲏⲩ

(45/26)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟ[ⲩ]

(45/27)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(46/0)

□□□□□□□□□ ⲛ̅ⲋ̅

(46/1)

|Fol. 23b| ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ [ⲉ ϩⲟⲩⲛ]

(46/2)

ⲉ ⲧⲁ ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧ ⲧⲁⲏⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲱⲛϩ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ[ⲱ]

(46/3)

ⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲁⲧⲧⲁⲕⲟ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(46/4)

ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲛⲟϥ ⲉⲧ ⲧⲁⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲛϩ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏ[ⲛⲏ]

(46/5)

ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁϥⲣ̅ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗ[ⲟⲥ]▩▩▩

(46/6)

ⲁⲩ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥ

(46/7)

ϭⲓⲛ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ

(46/8)

ⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉ ⲛⲉ[ϥ]ⲙⲁ

(46/9)

ⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(46/10)

ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ

(46/11)

ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲭⲥ̅ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ

(46/12)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅

(46/13)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ

(46/14)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲗⲟ ⲉ ϩ[ⲣⲁⲓ]

(46/15)

ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟ[ⲥ]ⲫⲟⲣⲁ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲛ̅ⲡⲱⲣϫ̅

(46/16)

ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅

(46/17)

ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ

(46/18)

ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ·

(46/19)

ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲉⲣ̅ ⲡⲉⲧⲉ ϩⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ϩⲱ[ⲃ]

(46/20)

ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁ[ⲓ]

(46/21)

ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ·

(46/22)

ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟ

(46/23)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲁⲅⲕⲣⲁⲧⲱⲣ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲟⲩ

(46/24)

ϩⲏⲛⲉ ⲛ̅ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ· ⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧ[ϥ̅]

(46/25)

ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ· ⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(46/26)

ⲣ̅ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ· ⲁⲩϭⲱϣ[ⲧ̅]

(46/27)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁ[ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(47/1)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ |Fol. 24a|

(47/2)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲟⲩ▩▩▩▩▩▩▩ⲙⲉ ⲛ̅

(47/3)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲁⲩⲱ▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲃⲟⲗ

(47/4)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲱϣ ⲙ▩▩▩▩ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲁ

(47/5)

[ⲡⲉⲍⲁ]▩▩▩▩▩▩▩▩[ⲟ]ⲩⲱⲛ ⲁ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲛⲟϥ·

(47/6)

[ⲟⲩⲱ]ϣⲧ̅▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(47/7)

ϥϩⲙⲟⲟⲥ▩▩▩▩▩▩▩ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥ

(47/8)

ⲥⲱⲙⲁ ϩⲓϫⲛ̅ ⲧ[ⲉ]ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ

(47/9)

ⲉⲩⲡⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲉϥ

(47/10)

ϣⲟⲩⲉ ⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲡⲟⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(47/11)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛⲁ

(47/12)

ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅

(47/13)

ⲡⲁⲣⲁ ⲛ̅ ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁⲩ

(47/14)

ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ̅· ⲁ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲧⲣⲉⲛ

(47/15)

ⲉⲓⲱⲣϩ̅ ⲁϥϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱ

(47/16)

ⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ [ϥ]

(47/17)

ϫⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩϫⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅

(47/18)

ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲁⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲁⲩ[ⲣⲟⲥ]

(47/19)

ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩ[ⲡⲱⲣϣ̅ ⲉ] ⲃⲟⲗ

(47/20)

ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ· ϩⲙ̅ ⲡⲣ[ⲁⲛ] ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅

(47/21)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ [ⲉ]ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲩⲉ▩▩▩

(47/22)

▩▩ⲧⲉⲧⲣⲓⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁ[ⲁⲃ]▩▩ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ· ϫⲓⲛ

(47/23)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉ[ϩ ⲛ ⲉ]ⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· ϯ▩▩

(48/1)

|Fol. 24b| ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁ[ⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ]

(48/2)

ⲧⲉⲧⲣⲓⲁ [ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(48/3)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ▩▩▩▩▩▩ⲱⲫⲉⲗ[ⲓⲙⲟⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(48/4)

ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲁⲡ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(48/5)

ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓ[ⲥ]▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(48/6)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

(48/7)

ⲥⲟⲩ· ⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅▩▩▩▩▩ⲁϥϥⲓⲣⲟⲟⲩ[ϣ]▩▩

(48/8)

ⲧⲙⲛ̅ⲧϥⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲓⲙ▩▩▩[ⲁⲅⲁ]ⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡ▩▩▩

(48/9)

ⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ⲁϥⲥϩⲁⲓ▩▩▩

(48/10)

ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲉⲙⲃⲣⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉ▩▩

(48/11)

ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ϣⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲩⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅

(48/12)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲧⲁⲓ ⲉⲧ ⲕⲏⲧ ⲛ̅ ⲓ̈ⲗⲗ̅ⲁⲣⲓ(?)· ⲧⲁⲓ ⲟ̅ⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩ[ⲧⲉ]

(48/13)

ⲡⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ

(48/14)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲱⲫⲉⲗⲓⲙⲟⲥ ⲉ▩▩▩

(48/15)

ϭⲛ̅ ϩⲏⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ [ⲙⲛ̅]

(48/16)

ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲉϥ▩▩▩▩

(48/17)

ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲩϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ· ⲉϥⲉϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ [ⲃⲉ]

(48/18)

ⲕⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ϫⲏⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲡⲏⲩⲉ (?)

(48/19)

ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲟⲛ▩

(48/20)

▩▩ϩⲛ̅▩▩▩ϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲁϩ ⲙⲉⲛ ⲉϥ▩▩

(48/21)

▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩ⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲕⲉⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲡⲇⲓ▩▩▩

(48/22)

▩▩▩ⲉⲱⲛ▩▩▩▩▩▩▩ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲉⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅▩▩

(48/23)

ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ ⲧ[ⲉⲕⲕ]ⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲣ̅ⲡ▩▩▩▩▩▩

(48/24)

▩▩▩▩▩▩ⲧⲡⲉ· ⲁ▩▩▩ⲛ ⲉϥⲉⲁⲁϥ ⲛ̅ⲁⲅⲓⲟ▩▩▩▩

(48/25)

[ⲕ]ⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅▩▩▩▩ⲛⲓⲙ ⲉⲩϣⲟⲟ▩▩▩▩▩▩

(48/26)

▩▩▩ϣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲉ· ⲛⲁⲓ ⲉ▩▩▩ⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ▩▩

(48/27)

▩▩▩ⲟⲩⲙⲁⲁϫⲉ▩▩▩▩▩▩ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡ̅ ⲟⲩ▩▩▩▩▩

(48/28)

▩▩▩▩ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙ[ⲉ] ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟ[ⲩ]

(48/29)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ (?) ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩