Coptic Apocrypha | Home

Mysteries of Saint John

The Mysteries of Saint John and the Holy Virgin, Coptic text

(0/1)

COPTIC APOCRYPHA IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE MYSTERIES OF SAINT JOHN AND THE HOLY VIRGIN

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7026)

(1/0)

Ⲁ̅ ⁛ Ⲱ̅ ⁛ Ⲓ̅Ⲥ̅ ⁛ Ⲭ̅Ⲥ̅

(1/1)

□ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ Ⲙ ⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ Ⲛ̅ Ⲓ̅Ⲱ̅Ⲥ̅ ⲠⲀⲠⲞ‐ |Fol. 1a ⲁ̅|

(1/2)

ⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ

(1/3)

Ⲛ̅ⲦⲀⲨⲤⲀⲂⲞϤ Ⲉ ⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ̅ ⲦⲘⲈ ϨⲚ̅

(1/4)

ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ⁛

(1/5)

□ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(1/6)

ϩⲛ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ

(1/7)

ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏ‐

(1/8)

ⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲥⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉ

(1/9)

ϩⲟⲩⲛ ϩⲁϩⲧⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ ⁛ ⲁϥ‐

(1/10)

ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲉⲓⲥ

(1/11)

ϩⲏⲏⲧⲉ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛ|ⲧⲏ̅ ⲟⲩⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ |Fol. 1b ⲃ̅|

(1/12)

ⲁⲕϭⲛ̅ ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ ⁛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ·

(1/13)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϫⲓⲧ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁ‐

(1/14)

ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ

(1/15)

ϫⲉ ⲓⲱⲥ ⲁⲕϫⲛⲟⲩⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲡ̅

(1/16)

ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲁⲛ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲁ

(1/17)

ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ⁛— ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ‐

(1/18)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱ ⲛ̅ ϯⲛⲟϭ

(1/19)

ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉⲧ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϯ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁ‐

(1/20)

ⲙⲏⲛ ⲁ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲕⲓⲙ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ· ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ

(1/21)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϣⲁ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ

(1/22)

ⲛⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁ ⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲣ

(2/1)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲉϩ ⲛ ⲃⲁⲗ |

(2/2)

|Fol. 2a ⲅ̅| ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ ⲃⲣⲏϭⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(2/3)

□ Ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩϩⲉ

(2/4)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϩⲁ ⲑⲟⲧⲉ· ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(2/5)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ

(2/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⁛— ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(2/7)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁ ϫ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(2/8)

ⲉⲧⲟ ⲛϩ̅ⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅

(2/9)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ·

(2/10)

ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ· ⲉⲣⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲏⲡ

(2/11)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲁⲣⲭⲏ ϣⲁ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲓⲥ

(2/12)

ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓ ⲧⲣⲉ ϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ϩⲱⲃ

(2/13)

ⲛⲓⲙ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓ‐

(2/14)

ⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓϫⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(2/15)

|Fol. 2b ⲇ̅| ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲙⲟϥ ⲉ ϩⲱⲃ | ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϥ̅ϣⲓⲛⲉ

(2/16)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(2/17)

ⲉϫⲛ̅ ⲡϥ̅ⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁϥⲡⲱϩ

(2/18)

ⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ· ⲁ ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅

(2/19)

ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ

(2/20)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(2/21)

ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(2/22)

ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(2/23)

ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡ[ⲁ] ϫⲥ̅ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ

(2/24)

ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲧⲏⲙⲉⲓ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉ‐

(2/25)

ⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅

(2/26)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲓⲁⲓⲱⲛ

(2/27)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲣⲟⲙⲡⲉ

(2/28)

|Fol. 3a ⲉ̅| ⲉ ⲡⲥⲟⲡ ⲁⲗⲗⲁ | ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲉⲧ ⲧⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(2/29)

ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁϩ ϯⲟⲩⲱ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(2/30)

ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩ‐

(2/31)

ⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(2/32)

ⲁⲓⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ (sic) ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅

(2/33)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ

(2/34)

ⲛⲧⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲥⲃⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϩⲉⲛⲟⲩϥⲉ ϣⲱⲡⲉ ⁛— ⲟⲩⲛ̅

(3/1)

ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲣ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ·

(3/2)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ϣⲟⲟⲡ

(3/3)

ϩⲁ ⲛⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϥⲓ ⲛϥ̅ⲟⲩ‐

(3/4)

ⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲥⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲉ ϣⲱⲡⲉ

(3/5)

ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉ

(3/6)

ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϣⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ

(3/7)

ⲥⲃⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ

(3/8)

ϩⲱⲱϥ | ⲉⲧⲉ ϣⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ |Fol. 3b ⲋ̅|

(3/9)

ⲣⲱⲙⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ

(3/10)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛϥ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲁϣⲁⲓ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡⲥⲡ̅·

(3/11)

ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ·

(3/12)

□ Ⲉⲛ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ ⲛ̅ⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(3/13)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅

(3/14)

ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲧⲏⲣ̅ϥ̅· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ϣⲁⲣⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ϫⲓ ⲛⲁϥ

(3/15)

ⲙ̅ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(3/16)

ϣⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲛ̅ⲥⲉⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϥ̅ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲙⲉⲩ‐

(3/17)

ⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(3/18)

ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲓ

(3/19)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(3/20)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ

(3/21)

ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓ ⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ· ⲡⲉϫⲉ |

(3/22)

ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ϩⲱⲃ |Fol. 4a ⲍ̅|

(3/23)

ⲛⲓⲙ· ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ

(3/24)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧϭⲓⲛ‐

(3/25)

ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ

(3/26)

ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ ⲙⲛ̅

(3/27)

ⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ· Ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲙ̅

(3/28)

ⲡⲉϭⲣⲟⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ· ⲡⲉⲓ ⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(3/29)

ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(3/30)

ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅

(3/31)

ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲧⲱⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣ̅ⲡ̅

(3/32)

ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲛⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲱ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(3/33)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ

(3/34)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⁛

(4/1)

□ Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓ̅ⲟ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥ‐

(4/2)

ⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ |

(4/3)

|Fol. 4b ⲏ̅| ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϯϩⲉ ϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲙ̅

(4/4)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲧ ⲙ̅

(4/5)

ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉ ⲕ‐

(4/6)

ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲛⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ

(4/7)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩ· ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ

(4/8)

ⲁϥⲕⲱϩ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ

(4/9)

ⲣⲟϥ· ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲡⲛⲟϭ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅‐

(4/10)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲏⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲧ

(4/11)

ⲟⲩϣⲁ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥ‐

(4/12)

ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ

(4/13)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲝⲟⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅

(4/14)

ⲉⲩⲉⲓⲗⲁⲧ· ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⁛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ

(4/15)

ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϩⲕⲟ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϭⲛ̅ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲑⲉ

(4/16)

|Fol. 5a ⲑ̅| ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁ|ⲇⲓⲥⲟⲥ :

(4/17)

ⲁϥⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲛ ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅

(4/18)

ϩⲏⲧ· ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁ‐

(4/19)

ⲑⲱⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲡ̅ ⲧⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥϣⲁϫⲉ

(4/20)

ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ

(4/21)

ⲡⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧ ⲁⲛⲧⲁⲙⲓⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛ ⲉⲓⲛⲉ

(4/22)

ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲁϥϩⲕⲟ· ⲁⲓϣⲛ̅ϩⲧⲏⲓ ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲱ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(4/23)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧ ⲉϩⲛⲁϩ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲙⲟⲩ ϩⲁ

(4/24)

ⲡⲉⲕϩⲟ· ⲛ̅ϯϩⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(4/25)

ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ

(4/26)

ⲁⲕϣⲛ̅ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲛⲧⲁⲙⲓⲟϥ ⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅

(4/27)

ⲥⲱϥ ⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ· ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲟⲙⲥ̅

(4/28)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕϣⲡ̅ ⲧⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛—

(4/29)

□ Ⲁϥⲟⲩⲱϣ̅ⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅

(4/30)

|Fol. 5b ⲓ̅| ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ | ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲕϫⲟⲟϥ

(4/31)

ⲛⲁⲓ ϯⲛⲁⲁϥ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅

(4/32)

ⲛⲁϩⲣ̅ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ· ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ϩⲙ̅

(4/33)

ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϥ‐

(4/34)

ⲥⲉϩⲥⲱϩ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϣⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(5/1)

ⲡⲉϫⲉ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ

(5/2)

ⲧⲉ ⲧⲁ ⲥⲁⲣ̅ⲝ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅

(5/3)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲉϩⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ϭⲱ ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/4)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲁⲟⲣⲁⲧⲟⲥ·

(5/5)

□ Ⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϩⲱⲱϥ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ

(5/6)

ⲁϥⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲟ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉ‐

(5/7)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ ⲛⲓⲁⲓⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(5/8)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲁϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ⲧⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲟ ⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏⲏⲧⲉ·

(5/9)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϫⲉ ϫⲓ ⲧⲁⲓ ⲛⲅ̅ | ⲧⲁⲁⲥ |Fol. 6a ⲓ̅ⲁ̅|

(5/10)

ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥ̅ⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲛϥ̅‐

(5/11)

ϫⲟⲟⲥ ⲧⲁⲣⲉϥⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ

(5/12)

ⲛϥ̅ⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉⲧϭⲓⲛϫⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲟⲗⲥ̅· ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥ‐

(5/13)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲓ ⲧⲁⲓ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲁⲥ

(5/14)

ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲧⲁⲣϥ̅ⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(5/15)

ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉϥϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ

(5/16)

ⲉ ⲡⲉϥϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲉϥⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅·

(5/17)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲕ· ⲁ ⲡϫⲥ̅

(5/18)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲕ̅ϣⲗⲏⲗ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉϭⲣⲟⲟϭ

(5/19)

ⲛ̅ ϫⲟ ⁛— ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅

(5/20)

ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲁ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅

(5/21)

ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ϩⲁ ⲛⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲙ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ

(5/22)

ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϭⲣⲟⲟϭ ⲉϥⲧⲟⲟⲃⲉ· ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉⲧ|ϭⲓⲛ‐ |Fol. 6b ⲓ̅ⲃ̅|

(5/23)

ϫⲟⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲟⲗϥ̅ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϩⲛ̅

(5/24)

ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ·

(5/25)

□ Ⲡⲙⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϭⲣⲟⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲡⲉ‐

(5/26)

ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲓ ⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅

(5/27)

ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲟⲛ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(5/28)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓ̅ⲥⲱⲧⲙ̅

(5/29)

ⲉ ⲛⲁⲓ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲛϥ̅‐

(5/30)

ⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲁϥϫⲓⲧ ⲉ ⲧⲙⲉϩ

(5/31)

ⲥⲁϣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ

(5/32)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(5/33)

ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧϩⲱⲃⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲣⲉ

(5/34)

ϩⲉⲛϣⲟⲩⲣⲏ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(6/1)

ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ· ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲫⲩⲁⲗⲏ |

(6/2)

|Fol. 7a ⲓ̅ⲅ̅| ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧⲉ ⲉⲩⲡⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(6/3)

ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲱϣⲉ· ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱⲟⲩ ⲉϥ‐

(6/4)

ⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ·

(6/5)

□ Ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛ̅

(6/6)

ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲧⲏϣ ⲉ ⲛⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(6/7)

ⲁⲓϩⲉ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲃ̅ⲥⲟⲟⲩⲉ

(6/8)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⁛— ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲓ

(6/9)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(6/10)

ⲥⲏϩ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲃ̅ⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(6/11)

ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓ

(6/12)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲥⲏϩ

(6/13)

ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲃ̅ⲥⲟⲟⲩⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ

(6/14)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(6/15)

|Fol. 7b ⲓ̅ⲇ̅| □ Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩ ⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲟϭ

(6/16)

ⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉ‐

(6/17)

ⲣⲱⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(6/18)

ϩⲓ ϫⲱⲥ· ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲛϩ̅ ⲟⲙⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ

(6/19)

ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲣⲏⲧ ⲛ̅ ϣⲏⲛ ⲉⲩⲟⲧⲡ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩ

(6/20)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ϩⲓⲱⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓ ⲡⲩⲅⲏ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ

(6/21)

ⲉ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱⲥ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(6/22)

ⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ϣⲁ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ· ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ ϣⲡⲏⲣⲉ

(6/23)

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ·

(6/24)

ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲉⲧ ⲧⲁⲩⲉ ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲡⲩⲅⲏ· Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅

(6/25)

ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ ϯⲡⲩⲅⲏ

(6/26)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲛ̅ϯϩⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ

(6/27)

ϫⲱⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧ ⲧⲁⲩⲉ

(6/28)

|Fol. 8a ⲓ̅ⲉ̅| ⲉⲓⲱⲧ ⲉϫⲙ̅ | ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲡⲉⲓ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(6/29)

ⲉⲧ ϩⲓ̅ ϫⲱⲥ· ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲛϩ̅ ⲟⲙⲥ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ·

(6/30)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ

(6/31)

ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉ ⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲛⲁⲥⲩⲙⲁⲛⲉ ϣⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ

(6/32)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϥ̅ⲕⲓⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲛϩ̅ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲟϫⲟⲩ

(6/33)

ⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲣⲉⲩ ⲛ̅ⲧⲉ‐

(6/34)

ϯⲱⲧⲉ ϣⲟⲩⲟ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⁛— ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(7/1)

ϫⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓ ⲥⲁϣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲁ

(7/2)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ϯⲱⲧⲉ ϣⲟⲩⲟ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⁛— ⲁϥ‐

(7/3)

ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ

(7/4)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲧⲏϣ ⲉϫⲛ̅ ϯⲱⲧⲉ

(7/5)

ⲉϣⲁⲩⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲥⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· | ⲣϣⲁⲛ |Fol. 8b ⲓ̅ⲋ̅|

(7/6)

ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲥⲁⲗⲡⲓ̈ⲅⲝ̅ ⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ϣⲁ

(7/7)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ· ⲉⲣⲉ ϯⲱⲧⲉ ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ

(7/8)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉ ⲉⲩⲡⲉ· ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲧⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(7/9)

ⲧⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ· ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲓⲱⲧⲉ

(7/10)

ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧ

(7/11)

ⲉⲥⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϣⲁⲓ· ⲉⲛ

(7/12)

ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲓⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲕⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ

(7/13)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲁϥⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲉⲧ

(7/14)

ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧⲉ· ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲁ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ ϣⲟⲩⲟ ⲥⲛⲟϥ ⲉ

(7/15)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧⲉ· ⲛϥ̅ⲙⲉϩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅

(7/16)

ⲟⲣⲅⲏ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣ̅ⲥ̅· ⲁ ⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅

(7/17)

ϣⲧⲟⲣ|ⲧⲣ̅ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ϭⲓⲛ ⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· |Fol. 9a ⲓ̅ⲍ̅|

(7/18)

□ Ⲁ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ· ⲁⲓⲛⲁⲩ

(7/19)

ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(7/20)

ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲓ̅ⲭⲁⲏⲗ· ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛ̅

(7/21)

ⲟⲩⲙⲟϫⲕϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲉϫⲛ̅ ⲧϥ̅ϯⲡⲉ· Ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲫⲟⲛⲅⲟⲥ

(7/22)

ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲱⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲅⲉ‐

(7/23)

ⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ· ⲁϥⲧⲟϭⲛϥ̅ ⲉ ⲡⲟⲩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(7/24)

ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧ↑ⲩⲡⲩⲅⲏ· ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ

(7/25)

ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅

(7/26)

ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲁⲅ‐

(7/27)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ ⲧⲁⲩⲉ ⲥⲛⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ

(7/28)

ⲉ ⲧⲡⲩⲅⲏ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅

(7/29)

ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ· ⲉⲛⲉ ⲛ |

(7/30)

ⲧⲁ ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ· Ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲉϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· |Fol. 9b ⲓ̅ⲏ̅|

(7/31)

ⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲱϣ

(7/32)

ⲙⲛ̅ ϯⲱⲧⲉ ⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϣⲟⲉⲓϣ

(7/33)

ⲙⲛ̅ ⲡ↑ⲡⲏⲣ̅ϣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲣ̅ ϩⲉⲃⲱⲱⲛ·

(7/34)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲛ̅ ⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ

(8/1)

ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲉ ⲧⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ⲛⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ϩⲁ ϫⲱⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓⲱⲧⲉ

(8/2)

ϣⲁⲛⲧ ⲉⲥⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲙⲛ̅ ϫⲃⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(8/3)

ⲛⲁⲓ̈ Ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲉⲇⲉⲙ· ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲓ ⲉϫⲛ̅

(8/4)

ⲛⲉϥⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϣⲁ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲁ

(8/5)

ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲉⲧ ϯ ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲡϥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲓⲉⲣⲟ·

(8/6)

ⲫⲓⲥⲱ̅ⲛ· ⲙⲛ̅ ϯⲅⲣⲓⲥ· ⲅⲏⲱ̅ⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲓⲛⲁⲩ

(8/7)

|Fol. 10a ⲓ̅ⲑ̅| ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ|ⲛⲟϥ ⲉϥⲙⲏϩ ⲛ̅ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲟ

(8/8)

ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(8/9)

ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲁ

(8/10)

ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁϥⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ

(8/11)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩ‐

(8/12)

ⲃⲉⲓⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲕϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲩⲥ‐

(8/13)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϩⲡ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲁⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ

(8/14)

ϭⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ·

(8/15)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ

(8/16)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(8/17)

□ Ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲟⲩⲁϩⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲓⲟⲩⲁϩⲧ̅

(8/18)

ⲛ̅ⲥⲱϥ (sic) ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ

(8/19)

ⲉ ⲡϣⲏⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ

(8/20)

ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲣⲉ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲛ ϣⲟⲕϩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ |

(8/21)

|Fol. 10b ⲕ̅| ⲉⲙⲁⲧⲉ· Ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ

(8/22)

ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(8/23)

ⲉⲧ ⲣⲏⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲣⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲁ

(8/24)

ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁϥⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲡⲉϫⲁⲓ

(8/25)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲧⲱⲛ

(8/26)

ⲁϥⲟⲩⲱⲙ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲉ

(8/27)

ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲟⲩ ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ

(8/28)

ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(8/29)

ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ϫⲙ̅ⲡⲉϩ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(8/30)

ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲧⲏⲣ̅ϥ̅ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⁛—

(8/31)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲉ

(8/32)

ⲣⲟϥ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅·

(8/33)

|Fol. 11a ⲕ̅ⲁ̅| □ Ⲉⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲓⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲁⲇⲁⲙ· ⲉⲁϥⲉⲓ

(8/34)

ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ | ⲉϥⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲁϥⲡⲱⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(9/1)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡϣⲏⲛ ⲁϥϭⲱⲱϫⲉ ⲉ

(9/2)

ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲟⲙⲥⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ

(9/3)

ⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲱⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁϥϯ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅

(9/4)

ϭⲱⲱⲃⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲛⲏϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡϣⲏⲛ ⲁϥϣⲓⲕⲉ

(9/5)

ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲟⲙⲥⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϫⲓⲛ

(9/6)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥⲣ̅ϩⲁⲗ

(9/7)

ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲛϣⲏⲛ ϣⲱⲗⲙ̅ ⲙ̅ ⲡ

(9/8)

ⲉⲩⲥⲧⲟⲓ ⲁⲛⲉⲩϭⲱⲱⲃⲉ ϩⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲉⲣⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϩⲱⲃⲥ̅

(9/9)

ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲱⲱⲃⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ϩⲙ̅

(9/10)

ⲡϩⲁⲡ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧ ⲁϥⲁⲁϥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(9/11)

ⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ

(9/12)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ

(9/13)

ⲉϣϫⲉ ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲧⲱϣ

(9/14)

ⲛϥ̅ⲛⲁϣⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ | ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲙ̅ |Fol. 11b ⲕ̅ⲃ̅|

(9/15)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(9/16)

□ Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲅ‐

(9/17)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏϣ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ϣⲁⲣⲉ ⲙⲛ̅[ⲧ]

(9/18)

ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅

(9/19)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(9/20)

ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅

(9/21)

ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⁛— ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲥⲩⲛⲭⲱⲣⲏⲥⲓⲥ

(9/22)

ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ·

(9/23)

Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲓ ⲧⲱϣ ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅

(9/24)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲁⲇⲁⲙ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(9/25)

ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲁⲇⲁⲙ ϩⲣⲟϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(9/26)

ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ·

(9/27)

Ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱⲕ (sic)

(9/28)

ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ | ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉ |Fol. 12a ⲕ̅ⲅ̅|

(9/29)

ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉ

(9/30)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(9/31)

□ Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧ

(9/32)

ϭⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(9/33)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲉϥⲟ ⲙ

(9/34)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅ ϣⲓⲏ· ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅

(10/1)

ⲟⲩⲱⲥϣ̅· ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲙ̅ ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲧ ⲉϥⲟ ⲛ̅

(10/2)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛ ⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϫⲃⲓⲛ

(10/3)

ⲡ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ ⲁ

(10/4)

ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲥⲃⲟⲕ ⲁϥⲣ̅ ⲕⲟⲩⲓ ⲁ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧ ⲧⲟ

(10/5)

ϩⲓⲱⲱϥ ⲃⲱⲕ ⲁⲥⲕⲁⲁϥ· ϣⲁⲧ ⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉⲧⲉ

(10/6)

ⲛϥ̅ⲉⲓⲉⲓⲃ ⲛⲉ ⁛— Ⲉⲛⲉ ⲙⲉϥⲱϭⲃ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲉϥ‐

(10/7)

ⲥⲱϣⲙ̅· ϩⲙ̅ ⲡϣⲱⲙ· ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓ‐

(10/8)

|Fol. 12b ⲕ̅ⲇ̅| ⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ | ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ

(10/9)

ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲧⲕⲉ ⲉⲩϩⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ·

(10/10)

ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅

(10/11)

ⲉⲩϩⲁ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ·

(10/12)

□ Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲛⲏⲃ

(10/13)

ⲉϫⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥⲱⲃϣ̅ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ (sic) ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲃⲉⲧⲥⲡⲓⲣ·

(10/14)

ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲥ ⲉⲩ?ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲙⲉϩ ⲧⲃⲉⲧⲥⲡⲓⲣ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ

(10/15)

ⲡⲉⲥⲙⲁ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲇⲓⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅

(10/16)

ⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ

(10/17)

ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲭⲉⲓ[ⲣⲟⲩ]ⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ

(10/18)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ

(10/19)

ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲧⲕⲉ ⲉⲩϩⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(10/20)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲇⲉⲥⲡⲟⲇⲏⲥ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲁⲇⲁⲙ

(10/21)

|Fol. 13a ⲕ̅ⲉ̅| ⲛⲉⲣⲉ ⲡ ⲕⲉ | ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ

(10/22)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲥⲛⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(10/23)

ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ·

(10/24)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲉ ϫⲱϥ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅·

(10/25)

ⲁϥⲱⲃϣ̅ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(10/26)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲥϩⲏⲡ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛ̅

(10/27)

ϩⲃⲟⲩⲣ ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟϥ· ϯϩⲧⲏⲕ

(10/28)

ⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥϩⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ

(10/29)

ϫⲉ ⲱ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅

(10/30)

ⲁⲇⲁⲙ·

(10/31)

□ Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(10/32)

ⲡϫⲁϥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲉⲓⲃ ⲙ̅

(10/33)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲱ̅ϭⲃ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· Ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅

(10/34)

|Fol. 13b ⲕ̅ⲋ̅| ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲃⲉϣ ⲁⲇⲁⲙ | ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧ

(11/1)

ϭⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓⲉⲓⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲱϭⲃ̅ ⲁϥ‐

(11/2)

ⲣⲓⲙⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⁛— ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ

(11/3)

ⲉ ϯϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡⲁ ϯⲟⲩⲱⲙ ⲉ

(11/4)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ· ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅

(11/5)

ⲡⲁ[ⲉⲓ]ⲉⲓⲃ ⁛— ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲡ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϭⲱϣⲧ̅

(11/6)

ⲉϫⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲉⲓⲃ ϣⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛϥ̅ ⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲉⲍⲉⲕⲓⲁⲥ

(11/7)

ⲛ̅ⲧ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧϫⲟⲉ· ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲏ̅

(11/8)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛϥ̅ⲣⲓⲙⲉ· ⲡⲉϫⲉ

(11/9)

ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(11/10)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲱ̅ ⲡⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅

(11/11)

ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲛ̅ | ⲛ̅ |Fol. 14a ⲕ̅ⲍ̅|

(11/12)

ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ· ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲙⲓⲛⲉ

(11/13)

ⲛ̅ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲃⲟⲧⲁⲛⲏ ⲉϣⲁⲩ‐

(11/14)

ⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲗⲟ· ⲁ ⲥⲟ̅ⲗⲟⲙⲱⲛ ⲥϩⲁⲓ ⲥⲟⲩ

(11/15)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲧϫⲟ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(11/16)

□ Ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁϥϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϣⲁϥⲃⲱⲕ

(11/17)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲧϫⲟ ϣⲁϥϩⲉ ⲉ ⲡⲡⲁϩⲣⲉ

(11/18)

ⲉϥⲥⲏϩ ⲉ ⲧϫⲟ̅ ⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ· ⲛϥ̅ϥⲓⲧϥ̅ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ

(11/19)

ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(11/20)

ⲉ ⲥⲱⲗⲟⲙⲱⲛ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲟⲩ ⲁ ⲓ̈ⲉⲍⲉⲕⲓⲁⲥ ϫⲉϩ ⲛ̅ϫⲟ ⲙ̅

(11/21)

ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲛ ⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲓ̈ⲉⲍⲉⲕⲓⲁⲥ

(11/22)

ⲇⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϣⲱⲛⲉ ⲁϥⲗⲟϫⲗϫ̅ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϩⲉ ⲉ ⲙ̅

(11/23)

ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ ⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥ‐

(11/24)

ϫⲉϩ ⲛ̅ϫⲟ ⲉⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱ|ⲛⲓⲁ· ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ |Fol. 14b ⲕ̅ⲏ̅|

(11/25)

ⲥⲏϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲉϥϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ

(11/26)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲏⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲟ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ

(11/27)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲓⲁⲁϥ

(11/28)

ⲁⲓⲕⲱⲛⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲟⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲥⲏϩ ⲉ ⲣⲟⲥ

(11/29)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱⲛⲓⲁ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲡ̅ⲥⲡ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(11/30)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲗ̅ⲡⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲓⲛⲁϩⲉ ⲡⲉ ⲙ̅

(11/31)

ⲡⲁϩⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟ· ⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁ

(11/32)

ⲣⲟϥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ

(11/33)

ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲁⲕ

(11/34)

ⲛ̅ ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲗⲁⲗⲱⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲙ̅ⲧⲟⲛ·

(12/1)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥⲕⲁⲁϥ

(12/2)

ⲛ̅ ⲥⲱϥ·

(12/3)

|Fol. 15a ⲕ̅ⲑ̅| □ Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(12/4)

ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣ ⲕ̅ⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(12/5)

ⲉϣⲁⲣⲁ ⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ

(12/6)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(12/7)

ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲏⲩ ⲉⲩⲟⲧⲡ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲩⲁϩⲱⲣ

(12/8)

ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ ϫⲱⲟⲩ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲥⲩ‐

(12/9)

ⲙⲁⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲏⲩ

(12/10)

ⲉⲧ ϭⲏⲛ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲓϥⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(12/11)

ⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲓⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲕⲓⲙ ⲛ̅

(12/12)

ⲛⲉϥⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ϯⲱⲧⲉ ⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(12/13)

ⲛⲉϭⲣⲟⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲣ‐

(12/14)

ⲡⲟⲥ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲙⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ

(12/15)

|Fol. 15b ⲗ̅| ⲉⲥⲛⲁϣⲧ̅ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ | ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲓ

(12/16)

ⲉϫⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉϥⲟϣ ⲛϥ̅ ⲧⲣⲉ ⲛ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁϣⲁⲓ ⲙⲛ̅ ⲙ̅

(12/17)

ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲛ ϩⲱⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉ ⲛ̅

(12/18)

ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲛ̅

(12/19)

ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲛ ϩⲱⲟⲩ· ϣⲁⲛⲧ

(12/20)

ⲉϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅

(12/21)

ⲟⲩϭⲛⲟⲛ· ⲝⲉ ⲛ̅ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉϥⲛⲁϣⲧ̅ ⲛϥⲣ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ϫⲁⲓⲉ

(12/22)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲱϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(12/23)

ϩⲏⲧϥ̅ :—

(12/24)

□ Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ

(12/25)

ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ ϩⲱⲟⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(12/26)

ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛ̅ϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ

(12/27)

ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅

(12/28)

|Fol. 16a ⲗ̅ⲁ̅| ⲡⲉϫⲁⲓ | ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ

(12/29)

ⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲧⲡⲉ· ⲉⲥⲁϣⲉ

(12/30)

ⲛ̅ϯϩⲉ ⁛— Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲥⲁϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ ⲙⲛ̅

(12/31)

ⲟⲩⲧⲱϣ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ

(12/32)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ

(12/33)

ⲛⲉⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲧⲟⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ·

(12/34)

Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ· ϣⲁⲛϯϫ‐

(13/1)

ⲛⲟⲩⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ ϩⲱⲃ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(13/2)

ϩⲁ ⲡϥ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐

(13/3)

ⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲱⲃ· Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(13/4)

ⲡⲁ ϫ̅ⲥ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅

(13/5)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ·

(13/6)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ |

(13/7)

ⲕⲱ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲉⲩⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ |Fol. 16b ⲗ̅ⲃ̅|

(13/8)

ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲙⲉⲩϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲡⲧⲏⲣ̅ϥ̅ ϣⲁⲩϫⲱ

(13/9)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ⁛— Ⲣϣⲁⲛ ⲡϣⲟⲣ̅ⲡ̅

(13/10)

ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲁ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ

(13/11)

ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(13/12)

ⲡϥ̅ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲥ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/13)

ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⁛— Ⲣϣⲁⲛ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(13/14)

ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲉ ⲁ ⲧⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ

(13/15)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⁛—

(13/16)

□ Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅

(13/17)

ⲧⲉⲩϣⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ ⲧⲏϣ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⁛—

(13/18)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲙⲛ̅

(13/19)

ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ | ϫⲁⲧⲃⲉ (sic)· ⲉⲩϣⲁⲛϯ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲣⲟⲥ‐ |Fol. 17a ⲗ̅ⲅ̅|

(13/20)

ⲉⲩⲭⲏ ϣⲁⲣⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲣ̅ϣⲁⲛ

(13/21)

ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

(13/22)

ϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲙⲏ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ

(13/23)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲛ̅ⲍⲱⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧ ϯ ⲧⲱϣ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(13/24)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲉⲓⲙⲉ ⲧⲱⲛ

(13/25)

ϫⲉ ⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ

(13/26)

ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲱⲧⲡ̅ ⲏ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(13/27)

ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲧ ⲉϣⲁⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/28)

ϣⲁⲣⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅

(13/29)

ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅

(13/30)

ⲡⲣⲏ ⲛϥ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϥ̅ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅

(13/31)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲁⲣⲁ ⲡⲛⲟⲩ|ⲧⲉ |Fol. 17b ⲗ̅ⲇ̅|

(13/32)

ⲡⲉⲧ ϯ ⲧⲱϣ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲛ ⲉϥϩⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ

(13/33)

ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(13/34)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(14/1)

ⲣ̅ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲡⲉⲣⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲏ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(14/2)

ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ϫⲓⲛ ⲡⲉϥϫⲡⲟ ϣⲁ ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ

(14/3)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅‐

(14/4)

ⲙⲟϥ· ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲙ̅

(14/5)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲕⲁⲓ

(14/6)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲣⲱⲙⲉ

(14/7)

ϩⲱⲱϥ ⲉⲧ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ

(14/8)

ⲧⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·

(14/9)

□ Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ

(14/10)

ⲡϩⲓⲥⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲓⲱⲃ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ

(14/11)

|Fol. 18a ⲗ̅ⲉ̅| ϫⲡⲟⲓ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩϣⲁⲛ | ϩⲧⲏϥ ⲡⲉ

(14/12)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲉϥⲕⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϣⲁ ⲃⲟⲗ· Ⲁⲗⲗⲁ

(14/13)

ϣⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ϩⲓⲕⲱⲛ·

(14/14)

ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ

(14/15)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲣ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲥⲱϥ ⲡⲉⲧ

(14/16)

ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ϭⲱⲃ ϩⲙ̅

(14/17)

ⲡⲏⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟ̅ⲉⲓⲥ ⲙ̅

(14/18)

ⲡⲛⲁⲩ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϥϯ ⲣⲁⲛ

(14/19)

ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲏ̅ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛ

(14/20)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(14/21)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ

(14/22)

ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲧⲁⲁϥ· ⲉ

(14/23)

ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏ̅‐

(14/24)

ⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲥⲙⲟⲩ

(14/25)

ⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· |

(14/26)

|Fol. 18b ⲗ̅ⲋ̅| ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ ϫⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁϯ

(14/27)

ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(14/28)

ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·

(14/29)

ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ

(14/30)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⁛— Ⲡⲉϫⲁⲓ̈

(14/31)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲟⲩⲉⲧⲡⲟⲟⲙⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲉⲧⲡⲁ

(14/32)

ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉϩⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲛ

(14/33)

ⲉⲩϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ· ⲉ ⲡⲙⲁ

(14/34)

ⲉⲧ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(15/1)

ⲕⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲙⲟⲩ· ⲕⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲱⲛϩ̅· ⲡⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ

(15/2)

ⲡⲕⲁϩ·

(15/3)

□ Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ

(15/4)

ϫⲉ ⲥⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲛ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ

(15/5)

ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲥⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡϥ̅ⲥⲛⲟϥ· ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(15/6)

ⲁⲣⲁ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟ|ⲟⲩ· ⲏ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲩ· |Fol. 19a ⲗ̅ⲍ̅|

(15/7)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲏ ⲅⲉⲛⲟⲓⲧⲟ ⲛ̅ⲛⲉ ⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϯ

(15/8)

ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⁛— ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(15/9)

ⲡⲉⲧ ⲉϣⲁϥϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(15/10)

ⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅

(15/11)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ

(15/12)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲁϫⲛⲟⲩⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ ϩⲱⲃ·

(15/13)

ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(15/14)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲣⲏ ϣⲁϣⲁ ⲛⲗⲟ ⲉⲛⲛⲁⲩ

(15/15)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· Ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ⲉ ⲧⲱⲛ

(15/16)

ϣⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲗⲩⲧⲟⲣⲅⲓⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛ̅

(15/17)

ⲥⲓⲟⲩⲟ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ ⲉϣⲁϥϭⲱ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ

(15/18)

ϣⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ

(15/19)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ· | ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ |Fol. 19b ⲗ̅ⲏ̅|

(15/20)

ϩⲙ̅ ⲡⲙ̅ϩⲧ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ

(15/21)

ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲥⲓⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ

(15/22)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⲉⲛⲧⲏⲣ ⲙⲉⲩⲕⲱ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ

(15/23)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲛ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉϫⲙ̅

(15/24)

ⲡⲕⲁϩ·

(15/25)

□ Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ ϣⲟⲃⲉ ⲉ

(15/26)

ⲥⲓⲟⲩ· ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ ⲉϣⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅

(15/27)

ϣⲟⲣⲡ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁ‐

(15/28)

ⲙⲟⲕ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· Ⲟⲩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲓ̅ⲟⲩ

(15/29)

ⲉⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲧⲱϣ

(15/30)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ̅

(15/31)

ⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲱ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(15/32)

ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲅ̅ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(15/33)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· | Ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ |Fol. 20a ⲗ̅ⲑ̅|

(15/34)

ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲧ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(16/1)

ⲁⲓϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁ‐

(16/2)

ⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲧϥ̅ⲭⲱⲣⲁ

(16/3)

ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅

(16/4)

ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅

(16/5)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ

(16/6)

ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·