Coptic Apocrypha | Home

Martyrdom of Saint Victor the General

The Martyrdom of Saint Victor the General, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE MARTYRDOM OF SAINT VICTOR THE GENERAL

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7022)

(1/1)

ⲦⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲒⲀ Ⲙ̅ ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲂⲒⲔⲦⲰⲢ [Fol. 1a ⲁ̅]

(1/2)

ⲠⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲎⲖⲀⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ

(1/3)

ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ Ⲙ̅ ⲠⲈⲬⲢⲤ̅· ⲀⲨⲰ ⲠϤⲀⲒ ⲔⲖⲞⲘ

(1/4)

ⲚⲀⲘⲈ· Ⲛ̅Ⲧ ⲀϤϪⲰⲔ ϪⲈ Ⲉ ⲂⲞⲖ Ⲙ̅ ⲠⲈϤ‐

(1/5)

ⲀⲄⲰⲚ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ· Ⲛ̅ ⲤⲞⲨ ϪⲞⲨⲦ ⲤⲀϢϤⲈ

(1/6)

Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲪⲀⲢⲘⲞⲨⲦⲈ· ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ

(1/7)

Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ· ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲦ ⲞⲨ‐

(1/8)

ⲀⲀⲂ ⲚⲀⲈⲒ Ⲉ ϨⲢⲀⲒ Ⲉ ϨⲢⲀⲒ (sic) Ⲉ ϪⲰⲚ

(1/9)

Ⲛ̅ⲦⲚ̅ⲞⲨϪⲀⲒ ⲦⲎⲢⲚ̅ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ ϨⲀⲘⲎⲚ :—

(1/10)

(1/11)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ

(1/12)

ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ· ϩⲙ̅

(1/13)

ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲣⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ

(1/14)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲣ̅ ϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲙ ⲉϣϣⲉ·

(1/15)

ⲁϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ· ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(1/16)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ϩⲉⲛϣⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲟⲩⲛ̅ⲅ̅

(1/17)

ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⁛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ

(1/18)

ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ

(1/19)

ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ· ⲁϥⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ ⲉⲣ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲙ ⲉϣϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ

(1/20)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧ

(1/21)

ⲁϥⲁⲁⲩ· ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲥϣϥⲉ (sic) ⲛ̅ⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ·

(1/22)

ⲁϥϯ ⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ·

(1/23)

ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲙⲁⲃ ⲧⲏ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ

(1/24)

ⲙⲁⲁⲙ ⲧⲏ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(2/1)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϣⲉ ϩⲙⲉ ϩⲛ̅

(2/2)

ⲧⲉⲩ ⲏⲡⲉ· ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ· ⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛ̅

(2/3)

ⲟⲩⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ· ⲉϥⲥⲏϩ

(2/4)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ· ϯⲕⲉⲗⲉⲩⲉ

(2/5)

ϫⲓⲛ̅ ⲧⲉϩⲣⲱⲙⲁⲛⲓⲁ ϣⲁ ⲣⲏⲥ ⲉ ⲡⲉⲗⲁⲕ· ϫⲉ ⲉⲓⲧⲉ

(2/6)

ⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ· ⲉⲓⲧⲉ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲟⲙⲉⲥ· ⲉⲓⲧⲉ

(2/7)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ· ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ·

(2/8)

ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲛⲁⲅⲛⲱⲥⲧⲏⲥ· ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙ̅ϩⲉ· ⲉⲓⲧⲉ

(2/9)

ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁⲛⲱⲥ ⲉⲩⲉϣⲙ̅ϣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁ

(2/10)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ‐

(2/11)

ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲉⲩⲉϯ ⲙⲉⲩⲉ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ ϩⲛ̅

(2/12)

ⲧⲥⲏϥⲉ· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲕⲗⲓϯⲕⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗ‐

(2/13)

[Fol. 1b ⲃ̅] ⲗⲁϯⲟⲛ· ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲉⲓ̈ⲣⲉ | ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(2/14)

ⲉⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲛⲁⲓ

(2/15)

ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϫⲣⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ·

(2/16)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲧⲉ·

(2/17)

ⲉⲩϯ ϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(2/18)

ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁϣⲟⲣⲡϥ̅ ⲁⲛ· ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ̅ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉ

(2/19)

ⲡⲣ̅ⲡⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(2/20)

ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲏⲩ ⲁⲛ· ⲉⲩⲉ̅ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲛϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ̅

(2/21)

ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲧⲉ

(2/22)

ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲁϥ· ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲩ ⲁ̅ ⲙ̅

(2/23)

ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲇⲓⲟ̅ⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥϯⲣⲁ‐

(2/24)

ⲧⲉⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏ‐

(2/25)

ⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ :—

(2/26)

Ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ

(2/27)

ⲡⲓⲕⲩⲣⲓⲝ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ

(2/28)

ⲱ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲣⲟⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲧⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ

(2/29)

ⲛ̅ ⲃⲟⲙⲱⲥ ⲛ̅ ϩⲁⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲟⲩⲣⲏ ⲛ ⲛⲟⲩⲃ: ⲁⲩⲱ

(2/30)

ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲁϥⲕⲁⲁϥ

(2/31)

ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϣⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉ̅ⲧⲁⲗⲉ

(2/32)

ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲉ

(2/33)

ⲧⲣⲉⲩ ⲛ̅ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ϩⲓ ⲥⲁⲙⲓⲧ· ϩⲓ ⲛⲉϩ ⲙ̅ⲙⲉ· ϩⲓ ⲕⲟⲛ

(2/34)

ϯⲧⲟⲛ· ⲉⲥⲉⲡⲱϩⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧϣⲏⲩⲉ ⲉⲧ ⲙⲟⲩϩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(3/1)

ⲁϥϫⲉⲣⲟ ⲛ̅ϣⲏⲧ ⲛ̅ⲕⲉⲣⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲙⲛ̅ ϥⲧⲟⲩ ϣⲉ ⲛ̅

(3/2)

ⲕⲉⲣⲱⲛ ⲛ̅ ϩⲁⲧ· ⲙⲛ̅ ϣⲏⲧ ⲛ̅ϩⲧⲟ ⲉⲩⲟⲩⲟ̅ⲃϣ̅· ⲁⲩⲥⲱⲕ

(3/3)

ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁ ⲡⲣ̅ⲡⲉ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲇⲓⲟ̅ⲕⲗⲏ‐

(3/4)

ϯⲁⲛⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(3/5)

ⲡⲣ̅ⲡⲉ· ⲁϥⲟⲛⲕϥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲁϥϥⲓ ⲙ̅

(3/6)

ⲡⲉϥⲕⲗⲟⲙ ϩⲓ ϫⲱϥ· ⲁϥⲧⲁϥ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ ⲙ̅

(3/7)

ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ

(3/8)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲟ̅ⲛϩ̅ ⲱ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗ‐

(3/9)

ⲗⲟⲛ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϫⲣⲟ

(3/10)

ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲟⲩⲱϣⲧ̅·

(3/11)

ⲁ ⲡⲉϥ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϣⲃⲏⲣ ⲉⲓ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲟⲩⲱϣⲧ̅· ϩⲣⲱ‐

(3/12)

ⲙⲁⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲃⲁⲥⲓⲗⲏⲧⲏⲥ· ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁⲓⲟⲥ· ⲛⲁⲓ ⲉ ϩⲉⲛ |

(3/13)

ϩⲓⲥⲱⲛ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲣⲟ· Ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲉ [Fol. 2a ⲅ̅]

(3/14)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲕⲉⲛ‐

(3/15)

ⲇⲩⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲝⲓⲱⲙⲁ ⲛ̅

(3/16)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ (sic) ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲟ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁϥ‐

(3/17)

ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ· ⲇⲓⲟ̅ⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ

(3/18)

ⲱ̅ ⲛⲁϣⲃⲏⲣ ⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅

(3/19)

ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲁ

(3/20)

ⲉⲧ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ϣⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ

(3/21)

ⲕⲣⲁⲧⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϣϥⲉ ⲛ̅ ⲛ̇ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅

(3/22)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ϯⲛⲁⲧⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(3/23)

ⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟ̅ⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡϣⲁ

(3/24)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ

(3/25)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ

(3/26)

ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ

(3/27)

ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ

(3/28)

ⲁϥϯ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲕⲉⲛⲇⲩⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲧⲏⲥ

(3/29)

ⲇⲉ ⲁϥϯ ϫⲟⲩⲱⲧ· ⲉⲩϩⲁⲓⲟⲥ ⲁϥϯ ⲙⲏⲧ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ

(3/30)

ⲁϥϯ ⲥⲉ· ϩⲱⲥⲧⲉ· ϣⲉ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ ⲕⲉⲛⲇⲩⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅

(3/31)

ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ⲁϥϯ

(3/32)

ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲱ̅ⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ

(3/33)

ⲉⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲩ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ

(3/34)

ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲑⲩⲥⲓ̈ⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϥϯ

(4/1)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲑⲩⲥⲓ̈ⲁⲍⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥ ⲕⲉ ϣⲃⲏⲣ ⲥⲛⲁⲩ :—

(4/2)

ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ· ϩⲙ̅

(4/3)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉ̅ⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅

(4/4)

ⲙⲛ̅ ϣⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲁⲛⲱⲥ· ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ

(4/5)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲟⲣ‐

(4/6)

ⲇⲓⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲧⲉⲕⲧⲱⲣ ⲧⲁϩⲟϥ· ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ

(4/7)

ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲧⲏⲥ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(4/8)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ

(4/9)

ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁⲥⲛⲟⲉⲓⲛ ϩⲓⲧⲛ̅

(4/10)

ⲧⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲙⲏⲏ̅ϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ⲁⲫⲛ‐

(4/11)

ⲡⲛⲉⲩⲉ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ

(4/12)

[Fol. 2b ⲇ̅] ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲱ[ⲙⲉ] ⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ :— | ⲛⲉ ⲛ̅ⲧ

(4/13)

ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟϫϩⲉϫ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ· ⲉⲩⲛⲁⲣ̅

(4/14)

ϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ·

(4/15)

ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ ⲕⲉ ϥⲧⲟⲩ ϣⲉ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲇⲓⲟ̅ⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ

(4/16)

ⲁϥϩⲣⲟⲕⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(4/17)

ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲟⲩⲱ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ

(4/18)

ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓ̈ⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ

(4/19)

ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅

(4/20)

ⲡⲕⲁϩ· ⲙⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥ‐

(4/21)

ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ·

(4/22)

ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲣⲟⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ

(4/23)

ⲛⲁϥ· ϫⲉ ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ· ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲕⲉⲉⲥⲉ ⲡⲉ (sic)

(4/24)

ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲕⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ· ϩⲣⲱ‐

(4/25)

ⲙⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁ

(4/26)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ

(4/27)

ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲱ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅

(4/28)

ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁ ⲡⲟⲣⲇⲓⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ

(4/29)

ⲧⲁϩⲟϥ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲉϥϩⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲯⲓⲧⲉ

(4/30)

ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(4/31)

ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ· ⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(4/32)

ⲥⲱⲙⲁ· ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ·

(4/33)

ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲩⲉ· ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅

(4/34)

ⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲁ

(5/1)

ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(5/2)

ⲙⲟⲥ· ⲛⲉ ⲙⲉϥⲥⲉ ⲏ̅ⲣⲡ̅ ⲇⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥⲟⲩⲉⲙ ϭⲓⲛ

(5/3)

ⲟⲩⲱⲙ ⲉϥϩⲏⲙ· ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲃ̅ⲧⲃ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ

(5/4)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ ⲛ̅ ϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲛⲉϩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥⲁⲗⲉ

(5/5)

ⲉ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲙⲁ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅

(5/6)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ϩⲓⲑⲏ ⲛ̅ⲛⲟϭ

(5/7)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲏ̅ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ

(5/8)

ⲙⲉϥⲱ̅ⲣⲕ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛ‐

(5/9)

ⲥⲱⲧⲙ̅ | ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲟⲧⲡ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩ‐ [Fol. 3a ⲉ̅]

(5/10)

ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ϣⲁϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϯ

(5/11)

ⲧⲉϥⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲧⲁⲙⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥ‐

(5/12)

ⲙⲁⲁⲩ :— ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧ ϥ̅ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅

(5/13)

ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲙⲏⲏ̅ⲛⲉ· ϣⲁϥϣⲟⲣⲡϥ̅ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ

(5/14)

ⲙ̅ ⲙⲏⲏ̅ⲛⲉ· ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ·

(5/15)

ⲉϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ϣⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲕⲁ

(5/16)

ϩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ ⲛϥ̅ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(5/17)

ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(5/18)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅·

(5/19)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(5/20)

ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲛⲉ ⲁⲩ‐

(5/21)

ⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉ̅ⲣⲏⲩ· ⲉ ϣⲏⲧ ⲛ̅ ⲕⲉⲛ̇ⲇⲉⲛⲁⲣⲓⲟⲛ

(5/22)

ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲓⲟ· ⲁⲩⲱ ϥⲧⲟⲩ ϣⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲛⲇⲩ‐

(5/23)

ⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϩⲁⲧ· ⲙⲛ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ· ⲙⲛ̅

(5/24)

ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲉⲩϫⲓ ⲙⲁⲛⲓⲁⲕⲏⲥ ⲛ̅

(5/25)

ⲛⲟⲩⲃ· ⲙⲛ̅ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ϩⲧⲟ· ⲁⲩⲱ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϣⲉ

(5/26)

ⲙ̅ ⲙⲁⲥⲡⲟⲣⲕ̅· ⲙⲛ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ϭⲁⲙⲟⲩⲗ · ⲙⲛ̅ ⲙⲏⲧ

(5/27)

ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲥϯⲱ̅ϩⲉ ⲛ̅ϭⲱⲙ· ⲙⲛ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ ϭⲓⲛⲟⲩ‐

(5/28)

ⲃⲁⲗ ⲉⲩⲡⲗⲉⲁ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲙⲛ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ⲏⲓ ⲉⲣⲉ

(5/29)

ⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲥϯⲱ̅ϩⲉ ⲉⲛ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(5/30)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲥⲓⲁ ⲛⲉⲩ‐

(5/31)

ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(5/32)

Ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲛⲁⲩ·

(5/33)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟ :— ⲉϥϩⲁⲣⲉϩ

(5/34)

ⲛⲁϥ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ· ⲛⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅

(6/1)

ⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲟ ϩⲓ ϩⲟ· ⲉϥⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϥ‐

(6/2)

ⲧⲃ̅ⲃⲟ· ⲡⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁϥ

(6/3)

[Fol. 3b ⲋ̅] ⲛ̅ⲟⲩⲉⲝⲉⲇⲣⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ :— | ⲉϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ

(6/4)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲁϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ· ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲅⲁⲣ

(6/5)

ⲉ ϭⲗⲟϭ ϫⲓⲛ ⲉϥϩⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥ‐

(6/6)

ϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ

(6/7)

ϫⲓⲛ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲁ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(6/8)

ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ· ϣⲁϥⲣ̅ ϣⲉ ⲙⲛ̅ⲧ ϣⲉ ⲥⲉ ⲧⲏ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ

(6/9)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ·

(6/10)

ⲧⲉϥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲁ̅ⲧⲉ·

(6/11)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣ

(6/12)

ϥϩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ· ⲡⲉⲓ ⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ

(6/13)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲉϥϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ

(6/14)

ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲩϯⲁ̅· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲕⲟⲙⲉⲥ ϭⲱ

(6/15)

ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ·

(6/16)

ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲱ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅ̅ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲗⲟⲥ ⲛ̅

(6/17)

ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ· ⲕⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲟⲩⲱⲙ

(6/18)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛ̅ⲕⲁ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅‐

(6/19)

ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ ⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲟⲗⲉ· ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲧ

(6/20)

ⲛⲁⲣ̅ ϣⲓⲃⲉ· ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁⲣ̅ ϭⲁⲓⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ·

(6/21)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛ

(6/22)

ⲛϥ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅

(6/23)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ

(6/24)

ⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ· ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(6/25)

ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲗⲉ

(6/26)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ

(6/27)

ϭⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁϫⲁϫⲉ ⲣⲁϣⲉ

(6/28)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲛⲅ̅

(6/29)

ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ ⲙⲉ· ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲉ

(6/30)

ⲛⲉⲕϭⲓϫ· ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉ

(6/31)

ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲟⲩⲉ ⲛ̅

(6/32)

[Fol. 4a ⲍ̅] ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲙ̅ | ⲡϣⲏⲣⲉ·

(6/33)

ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(6/34)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(7/1)

Ⲧⲟⲧⲉ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ

(7/2)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲕⲟⲣ‐

(7/3)

ⲇⲓⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲛⲁⲓ

(7/4)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲣ̅ϣⲁ ⲉ ⲧⲃⲏⲧⲟⲩ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ

(7/5)

ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲟⲛ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ

(7/6)

ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅‐

(7/7)

ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲧ

(7/8)

ⲁⲥⲧⲁϩⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣ ⲕⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(7/9)

ⲧⲡⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ· Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ

(7/10)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ

(7/11)

ⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ϯⲛⲁ‐

(7/12)

ⲁⲣⲛⲁ ϩⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ

(7/13)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉ̅ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(7/14)

ⲁⲣⲛⲁ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⁛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲣⲛⲁ

(7/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲱⲱϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(7/16)

ⲙ̅ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅

(7/17)

ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ·

(7/18)

ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲁⲩⲱ

(7/19)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϥⲓ ⲉⲓⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ

(7/20)

ⲉ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅

(7/21)

ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ

(7/22)

ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ

(7/23)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(7/24)

ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϩⲛ̅

(7/25)

ⲟⲩⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϯϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲓ ϣⲁ

(7/26)

ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϫⲡⲟⲕ· ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅

(7/27)

ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ ⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲱⲛϩ̅ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲁⲧ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲁⲓ

(7/28)

ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁ‐

(7/29)

ⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲓⲟⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲛ

(7/30)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ :— | ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ [Fol. 4b ⲏ̅]

(7/31)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲗⲟ ⲉⲛ‐

(7/32)

ⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(7/33)

ⲉⲛⲉϩ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ̈· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲩⲉ̅ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ

(7/34)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲁⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲕϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ϯⲛⲁ‐

(8/1)

ϫⲓⲧⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲉ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ

(8/2)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϫⲛⲟⲩⲕ ⲉ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ

(8/3)

ⲟⲩⲇⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲁ̅ⲧⲉ ϫⲉ

(8/4)

ⲁⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲉⲃⲓⲏⲛ·

(8/5)

ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉ̅ⲧ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅‐

(8/6)

ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛⲏⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(8/7)

ⲉ ϫⲱⲕ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲇⲁⲇ̅· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ϩⲙ̅

(8/8)

ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ϥⲓ ϩⲁ ⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲏ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲱϣ ⲛ̅

(8/9)

ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ·

(8/10)

ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲉⲓ ⲙⲛ̅

(8/11)

ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲡⲉⲓ ϣⲱϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(8/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲣ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲥⲁϩⲱⲕ

(8/13)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ϫⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ

(8/14)

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(8/15)

ϫⲉ ⲥ⳨ⲟⲩ̅ ⲛ̅ⲓⲥ̅· ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ· ⲁϥϫⲓ ⲛ̅

(8/16)

ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓⲱ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ· ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲗⲟⲓϭⲉ

(8/17)

ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ· ⲁϥ‐

(8/18)

ⲧⲟⲩϫⲟ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ :—

(8/19)

Ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲁϥⲛ̅ⲟⲩϭⲥ̅ ⲁϥⲱ̅ⲣⲕ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(8/20)

ϣⲉ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(8/21)

ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟⲕ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ

(8/22)

ⲉ ⲛⲉⲧ ⲕ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲉⲕϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲉ ⲣ̅ ⲙⲁⲅⲓⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲣⲁⲛ

(8/23)

ϫⲉ ⲓⲥ̅ :— ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϣ‐

(8/24)

[Fol. 5a ⲑ̅] ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ | ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲟⲩⲙⲏⲏ̅ϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ

(8/25)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲁⲩϯ ⲟ̅ⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅

(8/26)

ⲛⲉⲩⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲁⲣⲏⲩ ⲉⲕⲗⲩⲡⲉⲓ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϫⲓ ⲛⲁⲕ

(8/27)

ⲛ̅ ⲧⲉⲕϣⲉⲗⲉⲉⲧ·

(8/28)

Ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ

(8/29)

ⲉⲓⲱⲧ ⲁ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲁϥⲧⲱϭⲉ

(8/30)

ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅· ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕ[ⲧⲱⲣ]

(8/31)

ϫⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲱ̅ ⲡⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ

(8/32)

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϣⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅·

(8/33)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁϥ

(8/34)

ⲉⲕϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ· ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ

(9/1)

ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ

(9/2)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲕϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ ⲉϥϫⲱ

(9/3)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲁⲓⲣⲉ‐

(9/4)

ϯⲕⲟⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲕϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲏ̅ ⲥⲛⲁⲩ·

(9/5)

ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(9/6)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲕ̅‐

(9/7)

ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ

(9/8)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ :— ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯⲟ̅ⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲛⲅ̅

(9/9)

ϫⲓ ϣⲓ̈ⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲙⲛ̅

(9/10)

ⲡϥ̅ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲁⲥⲭⲏⲙⲟⲛⲉⲓ

(9/11)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏ̅ⲏ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(9/12)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ

(9/13)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲣ̅ ⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅

(9/14)

ⲛⲉⲕϣⲃⲏⲣ· ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲛ̅ ϯⲥⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲛⲱⲛⲁ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅·

(9/15)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲕϣⲁⲛ‐

(9/16)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ· ϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅·

(9/17)

ⲛϥ̅ⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲙ̅

(9/18)

ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ

(9/19)

ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ : | ⲏ̅ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ [Fol. 5b ⲓ̅]

(9/20)

ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛⲧ̅ⲁⲛ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲗ̅ⲗⲁⲕ· ϣⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ

(9/21)

ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁ

(9/22)

ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲁⲣⲁⲥⲥⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ·

(9/23)

ⲙⲉⲥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲥⲥⲱ· ⲉⲥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅·

(9/24)

ϣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(9/25)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲛⲁⲓ· ⲁⲓⲡⲣⲟⲥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲕⲉ‐

(9/26)

ⲇⲉⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ⲉⲓⲙⲏⲣ

(9/27)

ⲉⲓⲥⲱϩⲣ̅ ⲉⲓⲛⲟⲩϫⲕ̅· ⲡⲉⲕ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ

(9/28)

ⲛⲁⲓ· ⲁⲓϣⲡ̅ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧϣⲉⲉ̅ⲣⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲕ

(9/29)

ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ

(9/30)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲙ̅

(9/31)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ϯⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲕⲉⲛⲇⲩ‐

(9/32)

ⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲧⲟϣⲟⲩ ⲉ ⲧⲁⲁⲩ

(9/33)

ⲛⲁⲕ· ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉ̅

(9/34)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁ‐

(10/1)

ⲧⲏⲣⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ·

(10/2)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲁⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(10/3)

ϭⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲓⲟ̅ⲣⲙ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅

(10/4)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲕ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕ‐

(10/5)

ϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉⲛⲡⲣⲟⲥⲕⲩⲛⲉⲓ ⲛⲁⲕ·

(10/6)

Ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ

(10/7)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲛⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ

(10/8)

ⲥⲱⲧⲙ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ̅ ⲱⲛϩ̅· ϯⲟⲩⲱϣ ⲉ

(10/9)

ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲱ̅ⲛϩ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ· ⲛ̅ ϯϥⲑⲱⲛⲉⲓ ⲁⲛ·

(10/10)

ⲕⲑⲉⲱ̅ⲣⲉⲓ ϭⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ·

(10/11)

[Fol. 6a ⲓ̅ⲁ̅] Ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ | ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϫⲓ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲕⲉⲛⲇⲩ‐

(10/12)

ⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲛⲅ̅ ⲁⲣⲛⲁ ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(10/13)

ⲙⲏⲏϣⲉ· ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϩⲱ ⲡⲉ

(10/14)

ⲛⲧ ⲁϥϯ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲥ̅ ϩⲁ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ϩⲁⲧ· ⲉ ⲧⲃⲉ

(10/15)

ⲡⲁⲓ ⲁϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ⲉⲧ (sic) ϩⲓ ⲃⲟⲗ ϣⲁ

(10/16)

ⲉ̅ⲛⲉϩ· ϣⲉ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ

(10/17)

ⲁⲛ ⲛ̅ⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲭⲁⲣⲓⲍⲉ

(10/18)

ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏ‐

(10/19)

ϯⲁⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲁⲧ

(10/20)

ϩⲓ ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ·

(10/21)

ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϯ ϩⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥ[ⲙⲟⲥ] ⲧⲏⲣϥ̅·

(10/22)

ⲛⲅ̅ ϯⲟ̅ⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ· ⲉⲓⲉ ⲛⲅ̅

(10/23)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉ ⲡⲟⲟⲩ·

(10/24)

ⲉⲓⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲓⲛ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲁ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ⲙ̅ⲡ

(10/25)

ⲉⲓϫⲱⲕⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓⲟⲟⲩⲛ·

(10/26)

Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲛ̅

(10/27)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲉ

(10/28)

ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(10/29)

ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟⲕ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ·

(10/30)

ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ̅ ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ· ϫⲉ ⲁⲕⲕⲁ[ⲧⲁ]ⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟ‐

(10/31)

ⲙⲟⲥ· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅

(10/32)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲉⲩⲉϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(10/33)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(10/34)

ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅

(11/1)

ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(11/2)

ⲉⲕϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲟⲛ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ

(11/3)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ :— ⲙⲏ ⲛⲁⲛⲟⲩⲓ ⲣⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(11/4)

ⲡⲧⲱⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲁϩ ⲉ̅ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ

(11/5)

ⲣⲟϥ· ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥ⳨ⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(11/6)

ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅

(11/7)

ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲛ̅‐

(11/8)

ϩⲧⲏϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϥϩⲟⲣϣ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉ

(11/9)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ

(11/10)

ⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ | ⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲗⲁⲛⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏ̅ⲧⲉ [Fol. 6b ⲓ̅ⲃ̅]

(11/11)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ·

(11/12)

Ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲉϩ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕ‐

(11/13)

ⲧⲱⲣ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ :— ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(11/14)

ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(11/15)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ

(11/16)

ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲁ

(11/17)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲓⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ

(11/18)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲟⲗϥ̅ ⲙ̅

(11/19)

ⲡϥ̅ⲙⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲟϣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲱⲕ· ⲉⲧ

(11/20)

ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲟ̅‐

(11/21)

ⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲣⲱ ⲁⲛⲅ̅

(11/22)

ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ ϯϩⲏⲕ ⲁⲛ ϩⲁ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅

(11/23)

ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϩⲏⲕ ϩⲁ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅

(11/24)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲱ̅ⲙⲉ

(11/25)

ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲣ̅

(11/26)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ ϫⲥ̅ ⲥⲛⲁⲩ· ⲏ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲏ̅ ⲡ[ⲙ]ⲁ

(11/27)

ⲙⲟⲛⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲟⲩⲱⲙ

(11/28)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(11/29)

ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯⲛⲁϣⲙ̅ϣⲉ

(11/30)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲙ̅ ϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅

(11/31)

ⲡ[ⲙ]ⲁⲙⲟⲛⲁⲥ· ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲱ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ

(11/32)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲧⲟⲗⲙⲁ

(11/33)

ⲁⲕϩⲩⲃⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲙⲟⲓ (sic) ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ

(11/34)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ϩⲓ ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(12/1)

ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉϩⲛⲁⲓ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲟⲩⲱ̅

(12/2)

ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲛⲕⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ

(12/3)

ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉⲗ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲃⲉ

(12/4)

ⲡϣⲓⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲓⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲁⲕ

(12/5)

ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲓⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(12/6)

ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲣⲱ· ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲅⲉ‐

(12/7)

ⲙⲱⲛ· ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲧ

(12/8)

[Fol. 7a ⲓ̅ⲅ̅] ⲕ̅ⲑⲁⲣⲉⲓ | ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ· ⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ

(12/9)

ⲙ̅ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ· ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϣϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲅⲉ‐

(12/10)

ⲙⲱⲛ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϩⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲓⲉ ⲡⲟⲥⲱ

(12/11)

ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ· ϯⲛⲁⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(12/12)

ⲣⲁⲛ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(12/13)

ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ· ⲱ̅ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅

(12/14)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲛⲅ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϣⲱⲡⲉ

(12/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ϯⲛⲁⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲕ̅· ϩⲣⲱ‐

(12/16)

ⲙⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(12/17)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲉⲕⲡⲓⲑⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲣ

(12/18)

ⲕⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ

(12/19)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲕϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ

(12/20)

ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(12/21)

ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ̅

(12/22)

ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲓ

(12/23)

ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(12/24)

ⲗⲟⲅⲭⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ·

(12/25)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉⲓ ⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ

(12/26)

ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲙⲱⲥ ⲉ ⲣⲱϥ·

(12/27)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟϥ· ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(12/28)

ⲉϥⲟⲩⲏ̅ⲏϩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲣ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ

(12/29)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ·

(12/30)

ϫⲉ ⲱ̅ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲕⲛⲁϣⲙⲉϩ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲱⲛ· ⲉⲕⲕⲱ

(12/31)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ

(12/32)

ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ

(12/33)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅

(12/34)

ⲛ̅ⲥⲱⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲁⲕ‐

(13/1)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲗⲟ ⲉϥϭⲟⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲙ̅ⲡⲱⲣ

(13/2)

ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ϭⲱϣⲧ ⲉⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ

(13/3)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ | ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ [Fol. 7b ⲓ̅ⲇ̅]

(13/4)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧϭⲟⲣⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲥⲛⲏⲩ

(13/5)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ϫⲱϥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅

(13/6)

ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲭⲁⲙ· ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(13/7)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ· ϫⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲙ̅

(13/8)

ⲡⲉϥⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ

(13/9)

ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(13/10)

ⲛϥ̅ⲁⲁⲕ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ

(13/11)

ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲣⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(13/12)

ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ

(13/13)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈·

(13/14)

ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ϫⲉ ⲁ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ϯⲁⲡⲟ‐

(13/15)

ⲫⲁⲥⲓⲥ ⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϥⲓ

(13/16)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲓⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(13/17)

ⲛⲟⲩⲧⲉ·

(13/18)

Ⲇⲓⲟ̅ⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲧⲉⲕⲧⲱⲣ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ

(13/19)

ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϩⲁⲣⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲛⲧϥ̅ ⲛⲁϥ· ⲡⲉϫⲉ

(13/20)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲅ̅

(13/21)

ⲟⲩⲉϣ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅

(13/22)

ⲛⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲉⲭⲣⲓ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲕⲡⲁⲣⲁ‐

(13/23)

ⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅

(13/24)

ⲛ̅ⲥⲱⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅

(13/25)

ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲁⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲓ ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲥⲱⲣⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ·

(13/26)

ⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲛϥ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲉⲓⲥⲑⲉ ⲙ̅

(13/27)

ⲡⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲛⲧ ⲉϥⲙⲟⲩ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ

(13/28)

ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ϫⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ

(13/29)

ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲟϭ· ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ

(13/30)

ⲕ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲕⲛⲁⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ

(13/31)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ :— | ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲁⲧⲉⲩⲙⲁ [Fol. 8a ⲓ̅ⲉ̅]

(13/32)

ⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲱⲕ· ⲁⲩⲱ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛϥ̅ⲧⲛ̅‐

(13/33)

ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(13/34)

ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ·

(14/1)

Ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ

(14/2)

ⲩⲕⲟⲩⲛⲫⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲛⲛⲱⲛⲛⲁ· ⲉⲛⲉϥϫⲓ ⲅⲁⲣ

(14/3)

ⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲛⲱⲛⲛⲁ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϯⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ·

(14/4)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉϩⲕⲟ· ⲁⲩϣⲁϥⲃⲟϣϥ̅ ⲛ̅

(14/5)

ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲙⲉⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲓ

(14/6)

ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ⲉ ⲡ ⲥⲁⲧ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲧⲱ· ⲁϥϩⲉⲕ

(14/7)

ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉϣⲧ̅ ⲟⲩϣϭⲓⲗϭⲓ̈ⲗ ⲉ

(14/8)

ⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉϩ ⲛⲉⲩϭⲓϫ

(14/9)

ⲛ̅ ⲃⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲩⲡⲉⲣⲓⲁⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(14/10)

ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲩⲣⲓⲝ

(14/11)

ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲏ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ

(14/12)

ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉϣⲧ̅

(14/13)

ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(14/14)

Ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲥⲟⲩⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ· ϩⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅

(14/15)

ⲉⲃⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧϭⲓⲛⲱⲡ ⲛ̅ⲛⲉ‐

(14/16)

ϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲁ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲁⲣⲧⲏⲥ

(14/17)

ⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ

(14/18)

ⲡⲉⲧ ⲟ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲁⲣ‐

(14/19)

ⲙⲉⲛⲓⲟⲥ ⲡⲕⲱⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩ‐

(14/20)

ⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲉⲝⲱⲙⲉⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(14/21)

ⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛⲅ̅

(14/22)

ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲙ̅ⲧⲱⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛ̅· ⲛⲅ̅ ⲣⲟⲕϩϥ̅ :— |

(14/23)

[Fol. 8b ⲓ̅ⲋ̅] Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϥ̅‐

(14/24)

ⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲉⲣⲉ

(14/25)

ⲟⲩⲕⲟⲗⲗⲁⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲭⲁⲙⲱⲥ

(14/26)

ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲡⲁⲓⲇⲁⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲏⲧⲉ·

(14/27)

ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲫⲓⲙⲓⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(14/28)

ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲃⲟⲣⲃⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(14/29)

Ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧⲧⲟ ⲉ

(14/30)

ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ· ⲁⲗⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ

(14/31)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ·

(14/32)

ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲉ

(14/33)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲓⲃⲗⲁⲡⲧⲉⲓ

(14/34)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ· ⲏ̅ ⲁⲓϫⲓ ⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ϭⲟⲛ̅ⲥ̅ ⲉⲛⲉϩ· ⲉϣⲱⲡⲉ

(15/1)

ⲁϩⲉⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ϩⲓⲏ̅· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ

(15/2)

ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲙ̅ⲡⲱⲣ ϭⲉ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ

(15/3)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ϫⲉ ⲁ ϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ

(15/4)

ϫⲱⲓ· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲉⲁϥⲙⲟⲩ·

(15/5)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲛ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(15/6)

ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲙ̅ⲙ̅ⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(15/7)

ⲁⲁⲥ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅

(15/8)

ⲃⲱϣ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲙⲱⲥ· ⲛ̅ⲧⲁϫⲉ ⲡⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉ

(15/9)

ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲃⲱϣ

(15/10)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲙⲱⲥ ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ

(15/11)

ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ :—

(15/12)

Ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⲣⲟϥ ⲁⲥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲣⲁⲓ

(15/13)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ

(15/14)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ | ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ· [Fol. 9a ⲓ̅ⲍ̅]

(15/15)

ⲛⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲉϥϫⲓ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉ

(15/16)

ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(15/17)

ⲟⲩ ⲕϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲗⲏⲛ

(15/18)

ⲁ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲙⲏ

(15/19)

ⲛ̅ⲧⲁⲕⲗⲓⲃⲉ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲩ‐

(15/20)

ⲛⲟⲩⲃ· ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲕ· ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ

(15/21)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· ϫⲓ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲉ ⲱ̅ ⲧⲁ

(15/22)

ⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(15/23)

ⲡⲟⲩⲏⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ :—

(15/24)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲁϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲁϫⲉ

(15/25)

ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲁϫⲉ· ϩⲁ ⲑⲉ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ ϩⲱⲃ

(15/26)

ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅

(15/27)

ⲛⲉϥⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛⲉϥⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ

(15/28)

ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲟⲃϣⲉ ⲉ̅ ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲣ‐

(15/29)

ⲫⲁⲛⲟⲥ· ϫⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲉ̅ⲑⲏ· ⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(15/30)

ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲛ̅ ⲁⲧ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ ⲁⲧ ⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(15/31)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲉⲧ ⲣ̅ ⲛⲁⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(15/32)

ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲉ ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ· ⲛϥ̅ⲁⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ϩⲱ ϩⲙ̅

(15/33)

ⲡⲙⲁ ⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅

(15/34)

ⲛⲟϭ ⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ϭⲙ̅ ⲡⲉⲩϣⲓⲛⲉ·

(16/1)

ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲧⲥⲉ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲟⲃⲉ·

(16/2)

ϣⲡ̅ ⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲣⲟ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲛ

(16/3)

ϣⲙ̅ⲙⲟ· ϫⲓⲛ ⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ

(16/4)

ⲛ ⲥⲁⲣⲣⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲱ· ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟ ⲱ̅

(16/5)

ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·

(16/6)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲕ‐

(16/7)

ⲧⲟⲓ ⲁⲛ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ

(16/8)

ϯⲟⲛϩ̅· ⲛ̅ϯⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩ· ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ

(16/9)

ⲡⲁ (sic) ⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ϯⲉⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲉⲓⲛⲉ |

(16/10)

[Fol. 9b ⲓ̅ⲏ̅] ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲙⲁⲥ̅ⲧ̅ ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲉ

(16/11)

ⲛ̅ⲧⲟ ⲛ̅ ⲛⲁⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(16/12)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅

(16/13)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·

(16/14)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣ ϯ

(16/15)

ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲁϥ

(16/16)

ϩⲁϩⲧⲏ· ⲉⲣⲉ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲟⲧⲛ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲁⲓⲱⲛ·

(16/17)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲩⲕⲁϩ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲁⲩⲱ

(16/18)

ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲱⲓ̈ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅

(16/19)

ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲉⲓⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ

(16/20)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲓⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲣ̅‐

(16/21)

ⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲁⲁⲩ· ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ

(16/22)

ⲉϥϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲡϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲁⲅⲙⲁϯⲁ̅

(16/23)

ⲏ̅ ⲕⲉ ϩⲱⲃ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛϥ̅ϩⲉ

(16/24)

ⲉ ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ

(16/25)

ⲉⲩⲟ̅ⲛϩ̅· ⲕⲁⲛ ⲉ ⲁϥϣⲡ̅ ϩⲉⲛⲙⲟⲕϩⲥ̅ ϩⲓ ⲡϣⲙ̅ⲙⲟ·

(16/26)

ⲙⲉϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ· ϫⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ

(16/27)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϩⲙ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲡϣⲙ̅‐

(16/28)

ⲙⲟ· ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡϣⲙ̅ⲙⲟ ϣⲁⲛⲧϥ̅ ⲙⲟⲩ· ⲡⲁⲓ

(16/29)

ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲛ ⲁⲧ ⲣⲱⲙⲉ :— ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ

(16/30)

ⲡⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲉⲓⲛⲁⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ̅ⲣⲟ :— ⲁⲩⲱ ⲉ ⲛⲁ

(16/31)

ⲡⲁⲏⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(16/32)

ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲓϣⲁⲛⲙⲟⲩ

(16/33)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲟⲃϣⲉ ⲉ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲱ̅ ⲧⲁ

(16/34)

ⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩⲕⲁⲗⲁϩⲏ ϣⲁⲛⲧ

(17/1)

ⲣ̅ ϫⲡⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙ[ⲡⲉ] ⲉⲓⲥⲱ ⲛⲅ̅ ⲛ̅

(17/2)

ⲛ̅ⲛⲟⲩⲉⲕⲓⲃⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(17/3)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲣⲓ̈ⲙⲉ· ϫⲉ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲡⲉ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ

(17/4)

ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟϭ· ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ· ϫⲉ ϭⲱϣⲧ̅

(17/5)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ

(17/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲕⲁⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲁ ⲟⲩ |

(17/7)

ⲛⲟⲩⲃ· ⲏ̅ ⲟⲩϩⲁⲧ· ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲕ ϩⲓ̈ ⲛⲁⲓ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧ [Fol. 10a ⲓ̅ⲑ̅]

(17/8)

ⲁϥϫⲟⲟⲩⲕ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲏⲏⲩ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(17/9)

ⲟⲩ ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲧϭⲁ[ⲉ]ⲓⲟ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(17/10)

ⲉⲓϣⲁⲛϯ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϯⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲙⲏ ⲙ̅

(17/11)

ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(17/12)

ⲛⲁⲣ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲕ·

(17/13)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲩ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(17/14)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲕⲱ

(17/15)

ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲏⲗ ϫⲉ

(17/16)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉ· ⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ· ⲁⲛϣⲙ̅ⲙⲟ

(17/17)

ϣⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲓ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲣⲟⲓ·

(17/18)

ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(17/19)

ⲛⲁⲣϣⲟⲩ ⲙⲏ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ· ⲇⲓⲟ̅ⲕⲗⲏⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲁⲣ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲉ

(17/20)

ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ϥⲙⲟⲩ· ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲡ̅ ⲛⲁ ϩⲓⲣⲛ̅ ⲧⲡⲩⲗⲏ

(17/21)

ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲛϯⲟⲭⲉⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϥⲱⲧⲉ

(17/22)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ϫⲉ ⲁϥⲇⲓⲱⲕⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(17/23)

ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅· ⲟⲩⲟⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ϫⲉ

(17/24)

ⲡⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲧϣⲱⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(17/25)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ

(17/26)

ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲉ ⲉ̅ⲃⲟⲧ

(17/27)

ⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉⲓⲛⲁϫⲓ ϩⲱⲛ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲕϣⲉⲗⲉⲉⲧ·

(17/28)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ

(17/29)

ⲁ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ

(17/30)

ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(17/31)

ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ· ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ

(17/32)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁ

(17/33)

ⲉⲛⲉϩ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲣⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅

(17/34)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲉⲣⲁⲱ̅ⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅

(18/1)

ⲡϩⲁⲧ ⲛⲁⲣ̅ ϣⲓⲃⲉ· ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ ⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲟⲗⲉ· ⲡⲣⲱⲙⲉ

(18/2)

ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛϥ̅ⲣ̅ ϭⲁⲓⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(18/3)

ⲧⲁⲕⲟϥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲁⲕⲓⲙ

(18/4)

[Fol. 10b ⲕ̅] ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ :— | ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅

(18/5)

ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧ ⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϫⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ

(18/6)

ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉ ⲣ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅·

(18/7)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ· ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅

(18/8)

ⲡⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ·

(18/9)

ⲁϥⲛⲟⲩϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲝⲟⲩⲣ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ· ⲁϥⲧⲁⲁϥ

(18/10)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(18/11)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ϫⲉ: 'ⲓⲥ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲡⲉⲧ

(18/12)

'ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡϩⲁⲣⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓⲛ

(18/13)

'ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ· ⲉⲩⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲩ‐

(18/14)

'ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥ‐

(18/15)

'ⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ϩⲛ̅ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ

(18/16)

'ϫⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(18/17)

'ⲉⲕⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁϫⲛ̅ ⲕⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅·

(18/18)

'ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲓⲧ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ̅ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁϣⲧⲱⲟⲩⲛ

(18/19)

'ⲁⲛ ϩⲁ ⲣⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲕⲉⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲛⲏ‐

(18/20)

'ⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

(18/21)

'ϩⲁⲙⲏⲛ·'

(18/22)

Ⲱ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉ̅ⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧ ⲉ

(18/23)

ⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩ[ⲛ]ⲁϫⲓⲧ ⲉ ⲧⲱⲛ· ⲙⲛ̅‐

(18/24)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ

(18/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲟⲓⲧⲱⲛ·

(18/26)

ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ

(18/27)

ϫⲉ ϯϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲁ ⲏⲓ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ·

(18/28)

ϯϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅

(18/29)

ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲁⲛ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ· ⲁⲣⲓ

(18/30)

[Fol. 11a ⲕ̅ⲁ̅] ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϫⲉ ⲙ̅ | ⲙ̅ⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ⲉϫⲛ̅

(18/31)

ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲛ̅ ϯⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ

(18/32)

ⲙ̅ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ· ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲁⲡⲉⲇⲉⲩⲧⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ

(18/33)

ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϫⲉ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ‐

(18/34)

ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩ[ⲓ] ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ

(19/1)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϭⲟⲧ· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ

(19/2)

ⲉⲧⲉ ϣⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ϫⲱϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅

(19/3)

ⲟⲩⲉ̅ⲡⲁⲣⲭⲟⲥ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ϫⲱϥ

(19/4)

ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲓⲏⲛ· ⲉⲓϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(19/5)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲣ̅ ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ·

(19/6)

ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲛ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ :—

(19/7)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲁⲩϯ

(19/8)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲙⲱⲥ ⲉ ⲣⲱϥ· ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲥⲱⲕ

(19/9)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲩⲥⲕⲁⲫⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲡⲱϩ ⲉ

(19/10)

ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲟⲧⲡϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ· ⲁⲩϯ

(19/11)

ⲛⲉⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲁⲣⲙⲉⲛⲓⲟⲥ ⲡⲕⲱⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲙ̅

(19/12)

ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϫⲡ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ·

(19/13)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲧⲣⲉ ⲩⲟϣⲟⲩ ⲉ

(19/14)

ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ ⲥϩⲁⲓ

(19/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ :—

(20/1)

□ ⲦⲘⲈϨ ⲤⲚ̅ⲦⲈ Ⲙ̅ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲒⲀ Ⲙ̅ ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ

(20/2)

ⲀⲠⲀ ⲂⲒⲔⲦⲰⲢ ⲠⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲎⲖⲀⲦⲎⲤ· ϨⲚ̅

(20/3)

ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ· ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤ‐

(20/4)

ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲀⲈⲒ Ⲉ ϨⲢⲀⲒ Ⲉ ϪⲰⲚ·

(20/5)

Ⲛ̅ⲦⲚ̅ⲞⲨϪⲀⲒ ⲦⲎⲢⲚ̅ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ ϨⲀⲘⲎⲚ |

(20/6)

— · · · · — · · · · — · · · · — · · · · —

(20/7)

[Fol. 11b ⲕ̅ⲃ̅] Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ

(20/8)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ

(20/9)

ⲉ̅ ⲧⲣⲉ ⲩⲟⲧⲡϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ

(20/10)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ· ⲁ ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲣⲟⲃⲏⲙⲁⲧⲟⲥ

(20/11)

ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲅⲱⲣⲁ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ϫⲉ

(20/12)

ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲛϩⲟⲥⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲝⲱⲣⲅⲓⲥⲙⲉⲛⲟⲥ ϫⲉ

(20/13)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲣⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(20/14)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ : ϫⲉ

(20/15)

ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲩⲡⲟⲙⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(20/16)

ⲁⲕϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲉ ⲧⲃⲉ

(20/17)

ⲡⲉⲓ ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ·

(20/18)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲕⲏ ⲕⲉⲫⲁⲗⲏ· ⲉⲕⲥⲱⲃⲉ

(20/19)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ϣⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ⲧⲉⲕϯⲙⲱⲣⲓⲁ

(20/20)

ⲡⲉ ⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲛⲅ̅

(20/21)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲣ ⲟⲩ

(20/22)

ⲛⲁⲕ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲛⲟϫⲕ̅ ⲉ ⲡⲙ̅ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲥⲓⲟ̅ⲟⲩⲛ·

(20/23)

ⲁⲓⲣ̅ ⲟⲩⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ·

(20/24)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁϥ ⲁⲕ‐

(20/25)

ϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ̅·

(20/26)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ

(20/27)

ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁ‐

(21/1)

ⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲕ· ϯϫⲓ ⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲛⲱⲛⲛⲁ· ⲁⲛⲅ̅

(21/2)

ⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ ⲕⲟⲙⲉⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲙ̅

(21/3)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧ ⲙⲉϩ

(21/4)

ⲥⲛⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϣⲁⲛϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ

(21/5)

ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ⲱ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅

(21/6)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲕⲱⲙⲓⲧⲁⲧⲱⲛ :— |

(21/7)

Ⲁⲕⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲙⲉⲥ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· [Fol. 12a ⲕ̅ⲅ̅]

(21/8)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲩ ⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ·

(21/9)

ⲁⲕⲉⲓ ⲁⲕⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲡ ϫⲉ ϣⲁϫⲉ

(21/10)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧ· ⲛϥ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅

(21/11)

ⲕⲉⲛⲇⲩⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲛϥ̅ⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲙⲉⲥ· ⲁⲛⲟⲕ

(21/12)

ⲇⲉ ⲁⲓϫⲓⲧⲕ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁⲏⲓ· ⲁⲓⲧⲣⲉ ⲛⲁ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(21/13)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲩϫⲓ ⲙⲁⲛⲓⲁⲕⲏⲥ ⲛ̅

(21/14)

ⲛⲟⲩⲃ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ·

(21/15)

ⲁⲓⲡⲁϩⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ

(21/16)

ⲛϥ̅ⲁⲁⲕ ⲛ̅ ⲕⲟⲙⲉⲥ :— ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲩ‐

(21/17)

ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲛⲅ̅ ⲧⲟⲟⲃⲉϥ ⲛⲁⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲏϩ

(21/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲟⲉⲓⲕ ⲛⲙ̅‐

(21/19)

ⲙⲁⲓ· ⲁϥϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥϯⲃⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲓ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ

(21/20)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲟⲩⲙⲡⲟⲥ·

(21/21)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϫⲟⲗⲕϥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲗⲱⲣⲟⲥ· ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ

(21/22)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲁⲟⲩⲃⲁ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲟϫⲕϥ̅ ⲉϥϫⲱ

(21/23)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲁⲍⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ⲙⲟⲩ

(21/24)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϯ

(21/25)

ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲁϥϫⲣ̅ϫⲱ

(21/26)

ϫⲱⲗϥ̅ (sic) ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϣⲁ ⲛⲉϥ‐

(21/27)

ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ· ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲁ ⲡⲉϩⲕⲟ

(21/28)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ ϣⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ

(21/29)

Ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ ⲁ ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ

(21/30)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲧⲡ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅

(21/31)

ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ· ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲉϣ‐

(21/32)

ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲧ ⲧⲟ

(21/33)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲉⲕ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲃⲱⲱⲣⲉ

(21/34)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ· |

(22/1)

[Fol. 12b ⲕ̅ⲇ̅] ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲧ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(22/2)

ⲛⲁⲉϣⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ϭⲓϫ· ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(22/3)

ⲉ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲟⲛ· ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲟⲩϫⲟⲕ·

(22/4)

ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(22/5)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ

(22/6)

ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲉ ⲡϩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲉ‐

(22/7)

ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅

(22/8)

ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ

(22/9)

ⲧⲣⲉ ⲩϩⲱⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲁⲓⲥ‐

(22/10)

ⲑⲁⲛⲉ ⲉ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲛ̅ⲕⲉⲥⲧⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲕⲁ

(22/11)

ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(22/12)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲱⲕⲉ ⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ‐

(22/13)

ⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲟⲉ· ⲏ̅ ⲟⲩⲱ̅ⲛⲉ ⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ ⲁⲛ ϫⲉ

(22/14)

ⲥⲉϩⲱⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ :— [ⲁ]ⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ

(22/15)

ⲁⲩϥⲓ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ·

(22/16)

ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅

(22/17)

ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲁ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁ̅ ⲁ̅ⲃⲉⲗ

(22/18)

ϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲙⲛ̅ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲓⲱⲕ

(22/19)

ⲧⲱⲛⲟⲩ ⲱ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉϫⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(22/20)

ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲱ̅ ⲡϣⲟⲉⲓϫ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(22/21)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲇⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ·

(22/22)

ⲉⲓⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ· ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉ

(22/23)

ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(22/24)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲩⲟ̅ⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲁⲅⲓⲟⲥ |

(22/25)

[Fol. 13a ⲕ̅ⲉ̅] ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲁⲍⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲙⲓⲍⲁⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲡⲕ̅ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(22/26)

ⲡⲟⲣϣ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ϩⲁϩ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉϣⲁⲕϥⲓ ⲛ̅

(22/27)

ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ· ϣⲁⲩⲣ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ

(22/28)

ⲛ̅ⲧⲡⲉ· ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ·

(22/29)

ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ

(22/30)

ⲟⲩⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(22/31)

ⲡⲉⲓⲱⲧ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅· ⲁⲩⲱ

(22/32)

ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲧⲁⲣⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·

(22/33)

Ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲓⲥ̅

(22/34)

ⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(23/1)

ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ

(23/2)

ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(23/3)

ⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉ ⲡϩⲉⲣⲙⲉⲧⲁ‐

(23/4)

ⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲟⲩⲱ̅ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(23/5)

ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(23/6)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲛⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ·

(23/7)

ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ϫⲓⲛ

(23/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ·

(23/9)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϣⲁϫⲉ·

(23/10)

ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲡⲟ ⲥⲟⲉ̅ ⲛ̅ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅

(23/11)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲉϥⲥⲡⲓⲣⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲣ̅ ⲡⲁⲓ·

(23/12)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲗⲓϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲩⲗⲟⲃϣ̅ ⲛ̅

(23/13)

ⲕⲱϩⲧ̅ :— ⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ϩⲁ ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ

(23/14)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲓ· ⲛⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥ ϣⲁ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅

(23/15)

ⲛ̅ⲥⲟⲡ :— | ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲕⲟⲩⲕⲉ ϭⲱⲗ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ [Fol. 13b ⲕ̅ⲋ̅]

(23/16)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ·

(23/17)

Ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ̅ ⲧⲣⲉ ⲩϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲓϫⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ·

(23/18)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲕⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁϥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ

(23/19)

ⲉϥϩⲱϣ ϩⲁ ⲧⲉⲓ ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲣⲉ

(23/20)

ⲩⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ ⲡϩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥⲧⲣⲉ

(23/21)

ⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲩϭⲗⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲥⲁϩⲧ̅ ϩⲁ ⲣⲟϥ·

(23/22)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϣⲟⲩⲟ ⲑⲏⲛ ϩⲓ ⲗⲁⲙϫⲁⲧⲡ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛ̅

(23/23)

ⲧⲉϥϣⲟⲩⲱⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲗⲁⲩⲣⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(23/24)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲟⲩ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲙⲏ ⲛⲁⲛⲟⲩⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(23/25)

ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲟⲓ· ⲏ̅ ⲉⲕⲟⲩⲉϣ ⲱ̅ⲛϩ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ

(23/26)

ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ ϩⲁ ⲣⲟⲕ

(23/27)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅

(23/28)

ⲟⲩϣⲁϫⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ

(23/29)

ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲗⲟⲃϣ̅ ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅·

(23/30)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϫⲉ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁⲕ

(23/31)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲱ̅ ⲡⲁⲛϩⲟⲥⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲝⲟⲣⲓⲥⲙⲉⲛⲟⲥ· ⲁⲡⲁ

(23/32)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲡ

(23/33)

ⲉⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ

(23/34)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓⲕⲱ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ

(24/1)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ·

(24/2)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲉⲛ‐

(24/3)

ϫⲁⲧϥⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϥⲛⲧ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥ‐

(24/4)

ϭⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲛⲟϫϥ̅

(24/5)

ⲉ ⲡⲉⲙⲧⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲥⲓ̈ⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·

(24/6)

ⲉϥⲥⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙⲛ ⲣⲁⲧϥ· ⲉϥϫⲓ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉ ⲛⲉϥ‐

(24/7)

[Fol. 14a ⲕ̅ⲍ̅] ϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏ̅ⲧⲉ | ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲭⲁⲙⲱⲥ ϩⲛ̅

(24/8)

ⲣⲱϥ· ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ·

(24/9)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲉ·

(24/10)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ· ϫⲉ

(24/11)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ϩⲁⲙⲟⲓ

(24/12)

ⲉⲛⲉⲛⲧⲁϥⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ·

(24/13)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

(24/14)

ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ' ϯⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(24/15)

' ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲉ ⲧⲣ ⲕ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲃⲟⲏ̅ⲑⲱⲥ· ⲛⲅ̅

(24/16)

' ϯⲧⲟⲟⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓ‐

(24/17)

' ⲡⲱⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲣⲱⲙⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅

(24/18)

' ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲗ̅ⲗⲁⲕ ⲟⲩⲁ̅ⲁⲕ·'

(24/19)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ

(24/20)

ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉ̅ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥⲃⲱⲕ

(24/21)

ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙ̅ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛ· ⲁϥⲡⲱⲣϣ̅ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̅

(24/22)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ

(24/23)

ⲡϣⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲧⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅

(24/24)

ϣⲱⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·

(24/25)

ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲧⲉⲛϩ̅ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥϯⲱϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ

(24/26)

ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ⲉⲧ ⲙⲏⲣ ⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ̅

(24/27)

ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏ̅ⲧⲉ· ⲁⲩϭⲱ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉ̅ⲣⲉⲩ ϩⲛ̅

(24/28)

ⲙ̅ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

(24/29)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ·

(24/30)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲩⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅

(24/31)

ⲣⲙ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲉⲩⲥ

(24/32)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲥ̅ ⲉϣⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ϭⲓϫ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(24/33)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ·

(24/34)

ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(25/1)

ⲉ ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ϫⲱⲕⲙ̅· | ⲁⲩⲱ ⲁ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ [Fol. 14b ⲕ̅ⲏ̅]

(25/2)

ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲗⲁⲝ ⲛ̅ ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛ· ⲁϥⲛⲉϫ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(25/3)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϥⲱϣ

(25/4)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲱ̅

(25/5)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲕ̅ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ⲉ

(25/6)

ⲣⲟϥ·

(25/7)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁⲛⲟⲙⲟⲥ

(25/8)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲕⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ

(25/9)

ⲉϥⲧⲱⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲑⲩⲥⲓ‐

(25/10)

ⲁⲍⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲕⲓ̈ⲙ· ⲁⲕⲟⲩⲱ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲉⲓⲙⲉ

(25/11)

ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(25/12)

ⲛⲉⲕⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ϩⲁⲣⲙⲉⲛⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲓⲕⲟⲙⲉⲥ ⲡⲉϫⲁϥ·

(25/13)

ϫⲉ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲥⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲅⲟⲥ ⲉⲕⲣ̅

(25/14)

ⲙⲁⲅⲓ̈ⲁ· ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲉ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛϥ̅‐

(25/15)

ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲧⲟ ⲉ ϯ ⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(25/16)

ⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ:

(25/17)

Ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉ ⲙ̅

(25/18)

ⲡⲇⲟⲩⲝ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ϥⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ

(25/19)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲧⲁⲕⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ϫⲉ

(25/20)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ

(25/21)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲣⲏⲥ ⲉ ⲕⲏⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(25/22)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(25/23)

ⲉⲓⲛⲁϯ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲭⲑⲣⲟⲥ ⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲧⲟⲧⲉ

(25/24)

ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲁⲣⲧⲏⲥ· ⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲣⲟϥ

(25/25)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲁⲣⲙⲉⲛⲓⲟⲥ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛ̅

(25/26)

ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲕⲱⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲑⲩ‐

(25/27)

ⲃⲁⲉⲓⲥ :— | ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ [Fol. 15a ⲕ̅ⲑ̅]

(25/28)

ⲁⲛϩⲟⲥⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲝⲟⲣⲓⲥⲙⲉⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉ

(25/29)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲗⲱⲥ· ⲏ̅ ⲛϥ̅ⲑⲩ[ⲥⲓ]ⲁⲍⲉ· ⲏ̅ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅‐

(25/30)

ⲙⲟϥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲅⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(25/31)

ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓⲧϥ̅

(25/32)

ⲉ ⲣⲏⲥ ⲉ ⲑⲏⲃⲁⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲇⲟⲩⲝ

(25/33)

ⲛ̅ ⲑⲏⲃⲁⲉⲓⲥ :—

(26/1)

ⲦⲘⲈϨ ϢⲞⲘⲦⲈ· Ⲅ̅· Ⲙ̅ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲒⲀ Ⲙ̅

(26/2)

ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲀⲠⲀ ⲂⲒⲔⲦⲰⲢ· ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ

(26/3)

Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ·

(26/4)

(26/5)

Ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ

(26/6)

ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲣⲏⲥ·

(26/7)

ⲙ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲙⲁⲧⲟⲓ (sic)· ⲉⲣⲉ

(26/8)

ⲟⲩⲕⲟⲗⲗⲁⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅· ⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲁⲗⲉⲥⲓⲥ (sic)

(26/9)

ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲡⲁⲓⲇⲁⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ·

(26/10)

ⲁϥⲁⲇⲱⲛⲉⲓ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(26/11)

ⲟⲩⲡⲱϩ ⲉ ⲁⲛϯⲛⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲙⲉⲛⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ·

(26/12)

ⲁⲩϭⲛ̅ⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ

(26/13)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲏⲥ· ⲁⲩⲛⲉϩ ⲧⲗⲁⲃⲱ[ⲓ] ⲇⲉ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲱⲧ ⲉ ⲣⲏⲥ·

(26/14)

ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ ⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

(26/15)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉ̅ⲣⲟ· ϫⲉ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲏⲩ ⲛ̅ ⲃⲟⲗ·

(26/16)

Ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅

(26/17)

ⲡⲟⲩⲉⲛ̅ⲧ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ· ⲛⲉ ⲡⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ

(26/18)

ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲥⲱ· ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ

(26/19)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅

(26/20)

ⲧⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ

(26/21)

ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲙ̅

(26/22)

ⲡⲉϥϩⲏⲧ· ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲁϥ

(26/23)

ⲛⲁⲓ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ :— |

(26/24)

[Fol. 15b ⲗ̅] Ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ· ⲛ̅ⲥⲉⲥⲙⲓⲛⲉ

(26/25)

ⲙ̅ ⲡⲃⲏⲙⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(26/26)

ϥϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲡⲃⲏⲙⲁ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅

(26/27)

ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲛ̅ⲧ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ· ⲉϥ‐

(26/28)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ

(26/29)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ

(27/1)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅·

(27/2)

ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧ

(27/3)

ⲉ̅ ⲣⲟϥ· ⲉⲕⲉⲁⲁϩ ⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲟⲛ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ

(27/4)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ· ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲧⲟⲧⲉ

(27/5)

ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(27/6)

ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(27/7)

ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲕⲣ̅ ⲙⲁⲅⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ·

(27/8)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲓϩⲩⲃⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(27/9)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲙⲁ‐

(27/10)

ⲅⲟⲥ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲓ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ· ⲁⲗⲗⲁ

(27/11)

ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅‐

(27/12)

ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(27/13)

Ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲣⲱ ⲙ̅ⲡⲉ

(27/14)

ⲕⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲕⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ

(27/15)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲑⲩⲥⲓ̈ⲁⲍⲉ· ⲙⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ

(27/16)

ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(27/17)

ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲣ̅ | ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡ [Fol. 16a ⲗ̅ⲁ̅]

(27/18)

ⲉⲓⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ

(27/19)

ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅

(27/20)

ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲙⲛ̅

(27/21)

ⲧ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ̅ ⲡⲁⲓ̅ ⲉ ⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅

(27/22)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ

(27/23)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ·

(27/24)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉ ⲡⲓⲑⲉ

(27/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲙⲉⲗⲓⲁ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ :— ⲉⲕϣⲁⲛⲧⲟⲗⲙⲁ

(27/26)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϯⲛⲁⲧⲣⲉ

(27/27)

ⲩⲥⲱⲗⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ· ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲏⲗ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ·

(27/28)

ⲛ ⲉⲓⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲥⲁⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ϩⲓ

(27/29)

ϣⲁⲗⲣ̅ⲡⲉ ⲙⲉⲩⲛⲉϫ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲙⲧⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛ·

(27/30)

ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲕⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲭⲣⲱ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲛⲁⲓ·

(27/31)

ϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲓ

(27/32)

ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲧⲏⲩ ⲛ̅

(27/33)

ⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲛ‐

(27/34)

ⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲉⲡⲉϩⲧ̅ ⲛⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅·

(28/1)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲁϩϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓ̈ⲡⲉ·

(28/2)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲗⲟⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(28/3)

ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ· ⲁⲩϩⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ :— ϩⲱⲥⲧⲉ

(28/4)

ⲛϥ̅ⲛⲉϩⲥⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲁⲛ‐

(28/5)

ⲕⲉⲫⲁⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϩⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲏⲃⲉ ⲛ̅ⲣⲁⲧϥ̅·

(28/6)

ⲙⲛ̅ ⲡϣⲁⲣ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲡⲱⲣϣ̅ ϩⲁⲣⲟϥ

(28/7)

ⲛ̅ ϩⲉⲛϫⲃ̅ⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲱϩⲧ̅·

(28/8)

ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ

(28/9)

[Fol. 16b ⲗ̅ⲃ̅] ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· | ϫⲉ ⲕⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁ̅ⲍⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(28/10)

ϯⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ̅·

(28/11)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲣⲁⲩⲗⲁ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̅

(28/12)

ⲗⲁⲙϫⲁⲧ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅· ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ϣ‐

(28/13)

ⲟⲩⲱⲃⲉ·

(28/14)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(28/15)

ⲕⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁ‐

(28/16)

ⲣⲓⲟⲥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ

(28/17)

ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲁⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(28/18)

ⲉ ⲧⲃⲉ ϩⲉⲛⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙⲛ̅

(28/19)

ⲛⲉⲕⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ̅· ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅

(28/20)

ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲁϥϫⲓ ⲟⲩⲃⲁ ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅

(28/21)

ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ·

(28/22)

ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲩⲃⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ̅

(28/23)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲝⲱⲣⲓⲥϯⲁ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲕⲙⲟⲩ·

(28/24)

Ⲁϥⲟⲩ[ⲱ]ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲓⲟⲥ ⲡⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲁⲣⲓⲟⲥ· ϫⲉ

(28/25)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛⲧⲁϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(28/26)

ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲥⲁ ⲣⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϥϣⲏϥ·

(28/27)

ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲓⲥ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ

(28/28)

ϫⲓⲛ ⲧⲁⲓⲣ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(28/29)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧ

(28/30)

ϥ̅ⲙⲟⲩ·

(28/31)

Ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲑⲩⲃⲁⲉⲓⲥ· ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ

(28/32)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲁⲛⲟⲥ·

(28/33)

ϯⲕⲉⲗⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲛϩⲟⲥⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(28/34)

[Fol. 17a ⲗ̅ⲅ̅] ⲉ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲓⲉⲣⲁⲕⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉ|ⲧ

(29/1)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅‐

(29/2)

ⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲁⲣⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(29/3)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(29/4)

Ⲡⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲡⲉ· ⲁϥ‐

(29/5)

ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓ̈ⲍⲉ ⲛ̅ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ·

(29/6)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ

(29/7)

ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲓ

(29/8)

ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(29/9)

ⲭⲁⲣⲉ (sic) ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲡⲁⲗ‐

(29/10)

ⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲕ·

(29/11)

ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲁⲕ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ·

(29/12)

ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲁⲕ ⲙ̅ⲡ

(29/13)

ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲥⲱⲕ ⲉ

(29/14)

ϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ· ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲁⲗⲗⲱⲧⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲱⲙ

(29/15)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲅⲁⲑⲟⲛ :— ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ

(29/16)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁ ⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ

(29/17)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲥⲉϩ ⲛϣⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ·

(29/18)

ⲛ̅ⲧⲉϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉ ⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϥ

(29/19)

ⲛ̅ ⲕⲟⲙⲉⲥ ⲉ ⲡⲉⲕⲙⲁ· ⲛⲉⲕϩⲃ̅ⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅‐

(29/20)

ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲕⲥⲱⲣⲙ̅ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(29/21)

ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲣⲏⲙⲓⲁ·

(29/22)

ⲙⲏ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲓ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛ̅

(29/23)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ ⲉⲓⲛⲉ

(29/24)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲁⲣⲧⲏⲥ· ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲣⲟϥ

(29/25)

ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲙⲱ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧϭⲓϫ ⲛ̅ ⲥϩⲁⲓ ⲙ̅

(29/26)

ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ·

(29/27)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲉϩ ⲉⲓⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥ‐

(29/28)

ⲥⲟⲩⲱ̅ⲛϥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲙⲁ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ :— |

(29/29)

ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲏⲏ̅ⲧⲕ̅ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐ [Fol. 17b ⲗ̅ⲇ̅]

(29/30)

ⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ

(29/31)

ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ· ⲁϥⲕⲧⲉ ϩⲣⲁϥ ⲉ ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(29/32)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ⲉ ϫⲱⲓ· ⲡϣⲏⲣⲉ

(29/33)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲉⲕⲉⲛ‐

(29/34)

ⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ

(30/1)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣ̅ ⲁⲧ

(30/2)

ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(30/3)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ· ⲉⲣⲉ ⲓⲥ̅

(30/4)

ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(30/5)

ⲡⲅⲉⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ̅ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϫⲉ

(30/6)

ⲉⲓⲛⲁⲣ̅ ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲓⲟⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲱ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲛⲉ ⲁϥϫⲓ ⲥⲃⲱ

(30/7)

ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲁⲙϣⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ϣⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲉ

(30/8)

ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ϩⲓ ⲗⲩⲭⲛⲓⲁ· ⲛⲉϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

(30/9)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲛ̅ ⲧⲉⲝⲱⲣⲓⲥⲧⲉⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓ

(30/10)

ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ

(30/11)

ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅· ⲉ ⲁϥϣⲓⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲭⲏⲙⲁ· ⲁϥϫⲓ ⲙ̅

(30/12)

ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲥⲕⲓ̈ⲙ ⲛ̅ϩⲗⲗⲟ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ

(30/13)

ⲉϥⲟⲩⲏⲏⲩ· ⲁϥⲧⲱϩⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ·

(30/14)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ

(30/15)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲱ̅ⲗⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ̅ ⲣⲟϥ· ⲁϥϯⲡⲓ ⲉ ⲣⲱϥ

(30/16)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲛ·

(30/17)

ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ϫⲉ ⲉⲓⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲥ ⲛ̅ⲧ

(30/18)

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⲓⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ

(30/19)

ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ

(30/20)

ⲉ ⲡⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ⲉ ⲛⲉϥ (sic) ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ :—

(30/21)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ϣⲗ[ⲏ]ⲗ ⲉ

(30/22)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅‐

(30/23)

ϣⲗⲏⲗ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ |

(30/24)

[Fol. 18a ⲗ̅ⲉ̅] ϣⲟⲣⲡ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲕⲟⲩⲁⲁⲃ

(30/25)

ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ ϩⲙ̅ ⲙⲛ̅[ⲧ]ⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉ ⲡⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ

(30/26)

ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁ

(30/27)

ⲥⲱⲙⲁ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲗⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ

(30/28)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ

(30/29)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱⲣϣ̅

(30/30)

ⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ

(30/31)

ⲉⲩϣⲗⲏⲗ· ⲁ ⲡⲙⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲏⲃⲉ ⲛ̅ ⲓⲥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(30/32)

ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲉⲩϫⲱⲧⲉ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(30/33)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ·

(30/34)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲱ̅ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ· ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ

(31/1)

ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲓⲥ̅· ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ·

(31/2)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ

(31/3)

ⲛ̅ⲧⲁⲥⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ

(31/4)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ϯⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(31/5)

ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲣⲙ̅ ⲧⲱⲛ· ϫⲉ

(31/6)

ⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲣⲙ̅ ⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ·

(31/7)

Ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲣⲙ̅ ϩⲣⲱⲙⲏ ⲛ̅

(31/8)

ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ· ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲑⲁ

(31/9)

ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲡ̅ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛⲁⲕ

(31/10)

ⲡⲉ ⲑⲉⲟⲛⲱⲏ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲕ̅ ⲛⲁϥ· ⲁⲡⲁ

(31/11)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ

(31/12)

ⲟ̅ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ϯⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⲣⲟⲕ ϫⲉ

(31/13)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ

(31/14)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁ ⲏⲓ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ

(31/15)

ⲟⲩⲏ̅ⲏⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ϫⲓⲛⲧ ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲭⲱⲣⲁ·

(31/16)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲥ̅ ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲁⲣⲓ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ

(31/17)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ· ⲛⲅ̅ ϯ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲕ· ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲟ̅ⲙϥ̅·

(31/18)

ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲟⲩⲱⲙ :— |

(31/19)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲡⲁ [Fol. 18b ⲗ̅ⲋ̅]

(31/20)

ⲙⲉϩ ϩⲙⲉ ⲡⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲁ

(31/21)

ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲕⲁⲁⲧ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲧ

(31/22)

ϩⲓⲱⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ϥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲥ̅· ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ

(31/23)

ⲙⲟⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲣⲏⲙⲓⲁ· ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅

(31/24)

ⲉⲓⲇⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲙ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ϫⲓ

(31/25)

ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲧⲟⲟ̅ⲧⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲕⲉ ⲙⲟⲩⲥ·

(31/26)

ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲅ̅ ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲩ‐

(31/27)

ⲁⲥⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ϣⲡ̅ ϩⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ

(31/28)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲥⲱϣⲙ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲏ

(31/29)

ⲉⲥⲟⲩⲏⲏⲩ·

(31/30)

Ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲥ̅ ϫⲉ ϣⲁⲕϩⲉ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲛ ⲛⲅ̅ ϣⲁϫⲉ

(31/31)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲣⲉⲙⲓⲁ· ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ϣⲁϥϥⲓ ⲡⲣⲟ‐

(31/32)

ⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲣⲟⲫⲏ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(31/33)

ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲓⲡⲱϩ ⲉ ⲡⲕⲉ ⲙⲁ ⲉⲧⲉ

(31/34)

ⲙⲛ̅ ϫⲓ ϩⲟ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛⲅ̅ ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅

(32/1)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅ ϩⲙⲟⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲧⲣⲓ‐

(32/2)

ⲁⲣⲭⲏⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϣⲟ ⲛ̅ ϣⲟ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ

(32/3)

ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲁϩⲉ̅ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ·

(32/4)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ̅· ⲉϥϣⲁⲛⲡⲱϩ ⲉ ⲡⲙⲁ

(32/5)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ̅ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ

(32/6)

ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ· ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ

(32/7)

ⲡⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(32/8)

ⲟⲩⲟⲃϣⲥ̅ ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(32/9)

ⲉ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙ̅

(32/10)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲧⲁϩⲟϥ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥⲉⲓⲙⲉ :— |

(32/11)

[Fol. 19a ⲗ̅ⲍ̅] Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓϩⲉ

(32/12)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲓⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉⲓ ⲛⲁⲓ· ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(32/13)

ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϯⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲁ ⲱ̅ⲛϩ̅·

(32/14)

ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲁⲧ ⲉⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲙⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲁⲓⲱⲛ̅ ϯⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ

(32/15)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ

(32/16)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲉⲕⲉ ⲕⲧⲟⲕ ⲟⲛ ⲛⲅ̅ ϭⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲓⲛⲉ· ⲁⲛⲟⲕ

(32/17)

ⲡⲉⲓ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲁⲩ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉⲕⲉ‐

(32/18)

ⲧⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ

(32/19)

ⲉϥⲛⲏϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(32/20)

ⲣ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(32/21)

ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ·

(32/22)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲱ̅ⲛⲧ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲛⲓⲙ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧ

(32/23)

ⲁⲓⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡϩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·

(32/24)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲙ̅

(32/25)

ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲧⲟⲩϫⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲱⲕ ⲛ̅

(32/26)

ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲟⲩϩⲙ̅

(32/27)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ

(32/28)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(32/29)

ⲗⲩⲡⲉⲓ ϫⲉ ⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲣⲉⲙⲓⲁ· ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ

(32/30)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅

(32/31)

ⲧⲡⲉ ⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉϣⲁⲓ‐

(32/32)

ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲁ ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲕⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲱⲱⲕ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲱⲕ·

(32/33)

ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲣⲉ ⲇⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ· ϩⲓ ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ·

(32/34)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁ‐

(33/1)

ⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲁⲕ

(33/2)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ϯⲛⲁ ⲧⲣⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅

(33/3)

ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲟⲩⲟⲛ

(33/4)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓ ⲉ̅ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛϥ̅ⲉⲣⲏⲧ ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ⲧⲁⲁⲩ·

(33/5)

ϯⲛⲁϫⲓ ϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ :— | ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ ⲡⲩⲣⲅⲟⲥ [Fol. 19b ⲗ̅ⲏ̅]

(33/6)

ⲉⲧ ⲕⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲥⲉⲛⲁⲱ̅ϫⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ

(33/7)

ⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛⲉⲕⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ

(33/8)

ⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲕⲛⲁⲣ̅ ⲧⲉⲓ ⲣⲟⲙⲡⲉ

(33/9)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲝⲱⲣⲓ[ⲥ]ⲧⲉⲓⲁ· ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲉ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛ̅

(33/10)

ⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲏϥⲉ·

(33/11)

ⲕⲛⲁϣⲉⲡ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ·

(33/12)

ϯⲛⲏⲩ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲕ ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ϯ ϣⲓⲡⲉ ⲙ̅

(33/13)

ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ·

(33/14)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲁϩⲧ̅ϥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉϥϫⲱ

(33/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ [ⲙ̅]ⲡϣⲁ ⲉ ⲧⲣⲕ̅

(33/16)

ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁ[ⲓ] ⲱ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲁ ⲓⲥ̅ ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(33/17)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ

(33/18)

ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(33/19)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ :— ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅

(33/20)

ⲓⲥ̅ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡ ⲛⲁϥ

(33/21)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲕⲁⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲁⲓⲃⲉ· ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲁ‐

(33/22)

ϣⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ

(33/23)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅

(33/24)

ⲛⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲧ ϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(33/25)

ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲉϥⲥⲁⲃⲃⲁ‐

(33/26)

ⲧⲟⲛ· ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ

(33/27)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(33/28)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ:

(34/1)

ⲠⲘⲈϨ ϤⲦⲞ· Ⲇ̅· Ⲙ̅ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲒⲀ· Ⲛ̅ ⲀⲠⲀ

(34/2)

ⲂⲒ̅Ⲕ̅ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ· ⲤⲘⲞⲨ·

(34/3)

ⲈⲢⲞⲚ· ϨⲀⲘⲎⲚ :—

(34/4)

(34/5)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲝⲱⲣⲓⲥⲧⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ

(34/6)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ·

(34/7)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲥⲉⲃⲁⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲙⲉϣⲧ |

(34/8)

[Fol. 20a ⲗ̅ⲑ̅] ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ· ⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥ‐

(34/9)

ⲧⲣⲟⲛ· ⲁϥⲡⲁϩⲧ̅ϥ̅ ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲙⲉⲥ· ⲉⲣⲉ ⲥⲟⲧⲏⲣⲓ‐

(34/10)

ⲭⲟⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲁⲣⲓⲟⲥ· ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲗⲓ̈ⲃⲉⲗⲗⲟⲥ

(34/11)

ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁϥ·

(34/12)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲡⲱⲣϣ̅ ⲙ̅ ⲡⲃⲏⲙⲁ

(34/13)

ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲥⲱ‐

(34/14)

ⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅

(34/15)

ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ·

(34/16)

ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ·

(34/17)

ⲛ̅ⲕⲉⲥⲧⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅

(34/18)

ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉϥⲣⲓ· ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲑⲁⲣⲙⲟⲩⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ

(34/19)

ⲉϥⲟⲩⲱⲙ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲉϫ ⲛ̅ⲑⲁⲣⲙⲟⲩⲥ

(34/20)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ

(34/21)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲉⲕⲉⲧⲣⲉ ⲛⲉⲓ ⲑⲁⲣⲙⲟⲩⲥ ⲣ̅ ⲱ̅ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅

(34/22)

ⲱϫⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ

(34/23)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲓ ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲉ ⲉ

(34/24)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉϥϫⲱ̅

(34/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲓ

(34/26)

ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ

(34/27)

ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲁϥⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ·

(34/28)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(34/29)

ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲉ ⲟϣⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(35/1)

ⲛⲅ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ

(35/2)

ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲛⲁ‐

(35/3)

ϣⲙ̅ϣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅

(35/4)

ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ

(35/5)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ | ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁⲧ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 20b ⲙ̅]

(35/6)

ⲡⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ· ϫⲉ

(35/7)

ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅

(35/8)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(35/9)

Ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉⲓϫⲓ ⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲛⲱⲛⲛⲁ· ⲉⲣⲉ

(35/10)

ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲟ̅ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(35/11)

ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲓϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ̅·

(35/12)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲁⲧ

(35/13)

ⲛ̅ ⲁϣ ⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏ· ⲉ

(35/14)

ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲓϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ· ϫⲉ ⲟⲩⲟⲃϣⲥ̅ ⲧⲉ

(35/15)

ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ· ⲉ ⲧⲙ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅

(35/16)

ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲓⲁⲓⲱⲛ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲓϫⲓ ⲉ̅ⲟ̅ⲟⲩ ϩⲱ ⲁⲩⲱ

(35/17)

ⲁⲓϫⲓⲥⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲓ·

(35/18)

ϫⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ· ⲡⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲇⲉ

(35/19)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛϫⲁⲥⲧϥ̅·

(35/20)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲃⲁⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(35/21)

ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ· ⲡⲉⲧ

(35/22)

ⲉϩⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲣⲓϥ ⲛⲁⲓ· ⲉϣϫⲉ ⲁⲓϩⲉ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϥ‐

(35/23)

ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲣ̅

(35/24)

ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲁ ⲡϫⲥ̅ ϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(35/25)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲛⲧⲁⲩⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ

(35/26)

ⲙⲁ ⲉ̅ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲁⲛ

(35/27)

ⲉⲧⲣⲁ ϭⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ

(35/28)

ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟ· ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛ‐

(35/29)

ⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲉⲕϯ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅

(35/30)

ϫⲁⲣϩⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲁ ⲛ

(35/31)

ϩⲟⲩⲛ· ϩⲟϯ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ ϩⲱⲗⲱⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(35/32)

ⲩⲥⲟϣⲧ̅ ⲉ̅ϫⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛ̅

(35/33)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲁⲗⲟⲕ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ· ⲙⲏ

(35/34)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛ· | ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲛⲱⲥⲧⲏⲥ· ϫⲉ [Fol. 21a ⲙ̅ⲁ̅]

(36/1)

ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϭⲟⲧ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ

(36/2)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ϯϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅

(36/3)

ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϭⲟⲧ· ⲉ ⲧⲣⲉ

(36/4)

ⲩⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ϩⲓ ⲁⲛⲁⲅⲛⲱⲥⲧⲏⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϩ‐

(36/5)

ⲙⲟⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϯ

(36/6)

ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ

(36/7)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϯ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ

(36/8)

ⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲱⲣ ⲙⲉϩ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲉϥϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(36/9)

ⲛⲓⲙ· ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϯ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ· ⲛ̅ⲑⲉ

(36/10)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲟⲩϥ (sic)· ⲉϣⲁϥϯ ⲙⲉϩⲣⲟ ⲛ̅

(36/11)

ⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ· ⲛϥ̅ϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲥ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲥϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲕⲁⲣ‐

(36/12)

ⲡⲟⲥ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ :— ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(36/13)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲥ· ⲙⲉⲥⲕⲁ ⲙ̅ ⲡⲁϣ

(36/14)

ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ ⲣ̅ ϫⲥ̅ ⲉ

(36/15)

ⲣⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ

(36/16)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ

(36/17)

ⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅·

(36/18)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩ

(36/19)

ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲡⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉⲓϣⲁⲛϩⲩⲡⲟ‐

(36/20)

ⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ·

(36/21)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ

(36/22)

ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲗⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲟⲩⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲓ

(36/23)

ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲩⲙⲡⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(36/24)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϯ ϩⲃⲟϭ ⲛⲁϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ·

(36/25)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲁⲛ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲧⲣⲉ

(36/26)

ⲩⲱ̅ϭⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲧⲙ̅ⲛⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲛ̅ⲕⲉϩ· ϣⲁⲛⲧⲉ

(36/27)

ⲛⲉϥⲕⲉⲉⲥ ϥⲟϭⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲛⲉϥϣⲁⲁⲣ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(36/28)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϯϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅

(36/29)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ

(36/30)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ |

(36/31)

[Fol. 21b ⲙ̅ⲃ̅] Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉ ⲧⲟⲟⲧ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲅⲟⲥ·

(36/32)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲕⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ϯⲛⲁⲃⲁⲍⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅‐

(36/33)

ⲙⲟⲕ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓ‐

(36/34)

ⲁⲍⲉ ⲁⲛ·

(37/1)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲅ̅ ϫⲓ ⲁⲛⲛⲱⲛⲛⲁ

(37/2)

ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅ̅ ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲁⲣⲙⲁ ⲙⲛ̅

(37/3)

ⲛⲉⲕϩⲟⲡⲗⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲉ

(37/4)

ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩϣⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲉ ⲧⲃⲉ

(37/5)

ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ :— ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅

(37/6)

ⲧⲉⲧⲣⲟⲫⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲓ̈ⲕⲟⲛ· ⲧⲁⲓ ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(37/7)

ϩⲏⲧⲥ̅· ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(37/8)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲛ̅ⲥⲉ‐

(37/9)

ⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲩϩⲣⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲁϩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ·

(37/10)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲡⲉϫⲁϥ

(37/11)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲕⲏ ⲕⲉⲫⲁⲗⲏ· ⲉⲕⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(37/12)

ϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲅⲓⲁ· ϣⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ·

(37/13)

ⲧⲉⲕϯⲙⲱⲣⲓⲁ ⲡⲉ ⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ϩⲙ̅

(37/14)

ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲱϭ ⲉ..ⲉ

(37/15)

ⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲁϩⲧⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉ‐

(37/16)

ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲣⲟⲥ·

(37/17)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓ̈ⲣ ⲉϥϫⲱ

(37/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϣⲁⲣⲉ

(37/19)

ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ϣⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲱ̅ϣⲙ̅· ⲛ̅ⲧⲉ

(37/20)

ⲛ̅ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ

(37/21)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ· Ϩⲁⲙⲏⲛ·

(37/22)

Ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(37/23)

ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲧⲟⲧⲉ

(37/24)

ⲥⲉⲃⲁⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ϣⲉ

(37/25)

ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲡⲁⲡⲟⲗⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ· ϯⲛⲁ‐

(37/26)

ⲃⲁⲍⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϣⲁ ⲛⲧⲁϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲛⲉ ⲛ ⲟⲩⲙⲁ‐

(37/27)

ⲅⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛϥ̅ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲁⲅⲓⲁ· |

(37/28)

Ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ· ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ [Fol. 22a ⲙ̅ⲅ̅]

(37/29)

ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ϩⲉ[ⲛ] ⲡⲁϩⲣⲉ· ⲟⲩⲕⲗⲟ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ

(37/30)

ⲛ̅ϩⲟϥ· ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲉ

(37/31)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲣⲁⲛ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(37/32)

ϫⲉ ⲙⲟ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(37/33)

ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ·

(37/34)

ϫⲉ ⲉϩⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉ‐

(38/1)

ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(38/2)

ⲙⲁⲅⲓⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ

(38/3)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϥϫⲱ

(38/4)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ·

(38/5)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ· ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ

(38/6)

ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲉ ⲃⲗⲁⲡⲧⲉⲓ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(38/7)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲧⲁϩⲉ ϩⲁ ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ̅

(38/8)

ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ̅· ϩⲱⲥⲧⲉ

(38/9)

ⲟⲩⲥⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ ϯⲁⲃⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱⲱⲥ· ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲉⲩⲁⲡⲟⲧ·

(38/10)

ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ϩⲱⲥⲧⲉ

(38/11)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲟⲉⲓⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲅⲓⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ

(38/12)

ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲙⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ

(38/13)

ⲣ̅ ⲧⲙ̅ ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ ϯⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ

(38/14)

ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ

(38/15)

ⲡⲁϩⲣⲉ ⲁϥⲥⲟⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ

(38/16)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(38/17)

[Fol. 22b ⲙ̅ⲇ̅] Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϫⲣⲟ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϫⲣⲟ | ϭⲙ̅‐

(38/18)

ϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ϫⲉ ⲁⲕⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ

(38/19)

ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣ ⲥ̅ⲱ̅ⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(38/20)

ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ· ⲛ̅ⲥⲉϩⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ⲣ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(38/21)

ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲥⲱⲣⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲩϣⲁⲛⲣ̅

(38/22)

ϩⲛⲁⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(38/23)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ

(38/24)

ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲥⲟⲩ ⲁⲩⲕⲁⲑⲏⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ

(38/25)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ[ⲱ]ⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲙ̅

(38/26)

ⲙⲁⲅⲓⲁ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(38/27)

ϫⲉ ⲁⲣⲓ ⲥⲁⲃⲉ ⲛⲅ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(38/28)

ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ· ⲡⲉϫⲉ

(38/29)

ⲡⲇⲟⲩⲝ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲕⲣ̅ ⲥⲟϭ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ

(38/30)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(38/31)

ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϯ ϣⲓ̈ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ

(38/32)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲏϩ ⲧⲱⲛ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ

(38/33)

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲥⲁϩϥ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲟⲩⲕ

(38/34)

ⲟⲩⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(39/1)

ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲕⲧⲱⲛ ⲉϥ‐

(39/2)

ϣⲁⲛⲕⲱ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲛϥ̅ⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲛϥ̅ϩⲉ

(39/3)

ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛϥ̅ⲕⲱⲧ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲥ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ

(39/4)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ ϩⲁⲏ· ⲁϥϯ ⲡⲗⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ· ⲡⲇⲟⲩⲝ

(39/5)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲗⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅

(39/6)

ⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ· ⲛⲉⲓ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϯ ϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ·

(39/7)

ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ

(39/8)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(39/9)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ ⲥⲟϭ ⲁⲛ· | ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ‐ [Fol. 23a ⲙ̅ⲉ̅]

(39/10)

ⲥⲁⲃⲉ· ⲉⲓϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ· ⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(39/11)

ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲛⲁⲙⲉ· ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ·

(39/12)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ

(39/13)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·

(39/14)

Ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ

(39/15)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ϣⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ·

(39/16)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ

(39/17)

ⲛ̅ⲛⲉⲩⲣⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ·

(39/18)

ⲉⲩⲟ ⲙ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲣ̅ⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲉⲁⲩⲡⲟⲣⲕⲟⲩ ϩⲛ̅

(39/19)

ⲟⲩⲥⲁϣ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲩ ⲛ ⲃⲱⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(39/20)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅·

(39/21)

ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁϩⲉ ϩⲱ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧ ⲙ̅ ⲡⲁ

(39/22)

ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(39/23)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲉϩ ⲁⲩⲥⲁϩⲧⲉ ϩⲁ ⲣⲟϥ

(39/24)

ϣⲁⲧ ϥ̅ⲃⲣ̅ⲃⲣ̅· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ·

(39/25)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ̅

(39/26)

ⲁⲩϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ̅ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁ‐

(39/27)

ⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲉϩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉ

(39/28)

ϫⲱⲓ· ⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉϥⲕⲏⲃ· ⲉϣⲁⲣⲉ

(39/29)

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲩⲙⲁ· ⲛϥ̅ⲉⲓⲁⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(39/30)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉ

(39/31)

ⲧⲃⲉ ⲑⲙ̅ⲙⲉ·

(39/32)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲉ ⲡϩⲉⲣⲙⲉⲧⲁ‐

(39/33)

ⲣⲓⲟ̅ⲛ ⲛ̅ⲥⲉϩⲱⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(39/34)

ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲥⲟ ⲉⲛ̅ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϩⲱⲱⲕⲉ

(40/1)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϫⲱϩ ⲉ

(40/2)

ⲣⲟϥ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ·

(40/3)

ⲁⲩⲱ ⲉϥϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(40/4)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲁⲕⲏ ⲕⲉⲫⲁⲗⲏ· ⲁⲓϩⲓⲥⲉ

(40/5)

[Fol. 23b ⲙ̅ⲋ̅] ⲉⲓϯⲥⲟ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁϣⲓⲡⲉ :— | ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉ ⲕⲕⲧⲟⲕ·

(40/6)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲡⲁ

(40/7)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁϥ ⲁⲕϯⲥⲟ ⲉ ⲣⲟⲓ·

(40/8)

ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯⲥⲟ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲡⲉⲧⲉ ϩⲛⲁⲕ ⲁⲣⲓϥ ⲛⲁⲓ·

(40/9)

ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲉϩⲧ̅ ϩⲙ̅ϫ̅ ϩⲓ ⲕⲱⲛⲓⲁ

(40/10)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ

(40/11)

ⲡⲉⲓ ϩⲉⲙϫ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲱⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲥⲟⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲟ

(40/12)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲓⲱ ⲉϥϩⲁⲁⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ϣⲟⲩⲱ̅ⲃⲉ·

(40/13)

ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲡⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲃⲁⲗ

(40/14)

ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥⲟⲛϩ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲕⲉⲥⲧⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲥ·

(40/15)

ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲗⲓϭ ⲉⲩⲗⲟⲃϣ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ

(40/16)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲉϥⲁⲗⲱ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲱⲣⲕ̅

(40/17)

ⲁⲩϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲉⲓ

(40/18)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲁⲛⲕⲉⲫⲁⲗⲟⲥ·

(40/19)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲉⲕ‐

(40/20)

ϣⲁⲛⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲃⲗⲗⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ· ⲟⲩⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲟ

(40/21)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲉ ⲃⲁⲗ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟ‐

(40/22)

ⲉⲓⲛ ⁛— ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ·

(40/23)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲟⲟϥ· ϫⲉ

(40/24)

ⲉⲥϣⲁⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅

(40/25)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ

(40/26)

ϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(40/27)

ϩⲱⲧⲃ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲗⲁ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ

(40/28)

ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲧⲃⲏⲧⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ

(40/29)

ⲛ̅ ϯⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ·

(40/30)

Ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲅⲕⲁⲍⲉ

(40/31)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲃⲁⲍⲁ‐

(40/32)

ⲛⲟⲥ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ

(40/33)

ⲉⲧ ⲉϩⲛⲁⲕ ⲁⲣⲓϥ ⲛⲁⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(40/34)

ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯⲥⲟ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ

(41/1)

ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ϫⲱϥ ⲉⲩⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ :— |

(41/2)

ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐ [Fol. 24a ⲙ̅ⲍ̅]

(41/3)

ϭⲃ̅ϣⲁ· ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲩⲏⲓ·

(41/4)

ⲁⲩⲕⲁⲁϥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲇⲟⲩⲝ

(41/5)

ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲛⲧϥ̅ ⲛⲁϥ·

(41/6)

ⲧⲁⲣⲉ ϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ̅ⲛϩ̅ ⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲁϥⲙⲟⲩ· ⲙ̅ⲧⲉⲩ‐

(41/7)

ⲛⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲧⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲁ‐

(41/8)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲣ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲉ· ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ

(41/9)

ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉ

(41/10)

ϯϣⲱⲡ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ

(41/11)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(41/12)

ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉ

(41/13)

ⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ϩⲓⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ

(41/14)

ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲗⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ·

(41/15)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛ‐

(41/16)

ϥⲟϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲁⲣ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲟⲛ

(41/17)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲉ ϣⲁⲣ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ

(41/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲕ‐

(41/19)

ϣⲁⲛϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲗⲁⲥ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲛ̅

(41/20)

ⲛⲉⲧ ⲕⲱ ⲛ̅ⲣⲱⲟⲩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲥ̅ⲙⲉⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲁ

(41/21)

ⲛⲉⲕⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ·

(41/22)

Ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉⲓⲥ

(41/23)

ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ· ⲉⲧⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ

(41/24)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲁⲥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥϣⲟⲩϣⲧ̅· ⲧⲏ̅

(41/25)

ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲛ̅ ⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲁⲥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ

(41/26)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ

(41/27)

ⲕⲥⲙⲁⲁⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩϣⲉⲡ ⲛⲉⲕⲑⲩⲥⲓⲁ

(41/28)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲉⲡ ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁ

(41/29)

ⲛ̅ ⲁⲃⲉⲗ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ϫⲉ ⲁϥⲉⲛⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅

(41/30)

ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϩⲧⲏϥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲉⲛⲱⲭ

(41/31)

ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(41/32)

ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲱϩⲉ·

(41/33)

ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· | ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· [Fol. 24b ⲙ̅ⲏ̅]

(42/1)

Ⲁⲕⲧⲁⲗⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲥⲁⲁⲕ·

(42/2)

ⲁⲕϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(42/3)

ⲏ̅ⲥⲁⲩ ⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲃⲁⲛ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲉ

(42/4)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲉⲓⲁⲧⲕ̅

(42/5)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲥⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲏⲫ· ⲁⲕϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ

(42/6)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲱ̅ⲃ· ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲡϫⲁϫⲉ ⲕⲱϩ ⲉ

(42/7)

ⲣⲟⲕ ⲉ ⲣⲟⲕ (sic) ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧ

(42/8)

ⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲃⲁϣⲟⲩⲣ ⲛ̅ ϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅

(42/9)

ϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲁⲅⲓⲟⲥ· ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(42/10)

ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲁ[ⲃ]ⲟⲩⲭⲟⲇⲟⲛⲟⲥⲟⲣ ϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲕϯ

(42/11)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲇⲁ̅ⲇ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅

(42/12)

ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ :— ϣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲱ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲁ (sic) ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(42/13)

ⲉⲓⲥ ⲕⲗⲟⲙ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ

(42/14)

ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲉⲩϥⲓ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(42/15)

ⲡⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ̅· ⲡⲱⲓ ϩⲱ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ̅· ⲉⲁ ⲛⲅ̅ ⲟⲩ‐

(42/16)

ⲥⲕⲉⲟⲥ ⲛ̅ ϭⲱⲃ· ϯⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϫⲱⲱⲣⲉ·

(42/17)

Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲥⲧⲁⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(42/18)

ϣⲁϫⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲛⲧⲥ̅ ⲛⲁϥ·

(42/19)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲉⲛⲧⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁⲥ· ϫⲉ ⲧⲉ ϩⲛ̅

(42/20)

ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲣⲧⲁⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲧ̅

(42/21)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ϯ ϩⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲏ

(42/22)

ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ

(42/23)

ⲛⲁⲥ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣϫⲓ ϩⲁⲓ·

(42/24)

ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅

(42/25)

ⲉⲃⲟⲧ· |

(42/26)

[Fol. 25a ⲙ̅ⲑ̅] Ⲁ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ ϭⲉ

(42/27)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲱ̅ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲟⲩ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲡⲉϫⲁⲥ

(42/28)

ϫⲉ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ· ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱ̅ϩⲙ̅ ⲡⲉ

(42/29)

ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲑⲩⲥⲓⲁⲍⲉ

(42/30)

ⲁⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲓ ⲉϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲉⲧⲉ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ ⲡⲉ·

(42/31)

ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲟⲩⲝ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ

(42/32)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲣⲥ̅ ⲉ ⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲛ̅ⲥⲉ ϯ ⲙⲁⲛⲓⲛ ⲛⲁⲩ

(42/33)

ϣⲁⲛⲧⲉ ϩⲉⲧⲟⲩ ⲧⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲛⲉⲩⲉ̅ⲣⲏⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉ

(42/34)

ⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅ϣⲟⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁⲥⲡⲱⲣϫ

(43/1)

ⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏⲏⲧⲉ ⲁⲥⲣ̅ ⲥⲛⲁⲩ· ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲁⲣ‐

(43/2)

ⲧⲩⲣⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉⲙⲡⲏⲩ̅ⲉ ϣⲁⲛ ⲡⲉ

(43/3)

ⲛ̅ⲧⲁⲥⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(43/4)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲁϥϯ ⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ

(43/5)

ⲩϥⲓ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ

(43/6)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ϯϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(43/7)

ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϣⲁ

(43/8)

ⲉⲛⲉϩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲁϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(43/9)

ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(43/10)

ⲡⲁ ⲙⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲁ

(43/11)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲥⲉⲃⲁⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲕ‐

(43/12)

ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛϩⲉⲛϯⲙⲉ ⲟⲩⲱ̅ϭⲥ̅· ⲁⲩⲱ

(43/13)

ϥⲛⲁⲁⲗⲉ ⲛⲉϥⲉ̅ϫⲏⲩ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲟⲗⲟⲩ· ⲉⲩ‐

(43/14)

ϣⲁⲛⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ· ⲡⲇⲟⲩⲝ ⲛⲁⲉⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ

(43/15)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁϣⲥ̅· ϥⲛⲁⲡⲱϣⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲟⲛⲟⲃⲟⲗⲓⲥ

(43/16)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲛⲥ̅ⲣ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲙⲟⲙⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(43/17)

ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(43/18)

ⲛⲉⲥⲕⲉⲡⲧⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲣⲏⲧⲱⲣ· ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲥⲉ

(43/19)

ⲁⲣⲓⲥⲧⲁ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲙⲟⲩⲛ· | ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲉⲛⲉⲩ ⲛ̅ [Fol. 25b ⲛ̅]

(43/20)

ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ

(43/21)

ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲡⲱⲥⲓⲧⲱⲥ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ·

(43/22)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲗⲓⲃⲉⲗⲗⲟⲥ ϩⲁ ⲣⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲕⲱⲙⲉⲥ ϣⲁⲛⲧ

(43/23)

ⲁϥⲃⲁⲍⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ϥⲛⲁϩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉϥⲉⲓⲱ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ

(43/24)

ⲡⲙ̅ϩⲓⲧ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ· ⲛϥ̅ϩⲓⲟⲩⲉ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲗⲟⲕⲥϥ̅·

(43/25)

ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲛⲁ

(43/26)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ·

(43/27)

ⲁⲓⲟⲩⲱ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϣⲱⲡ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲕⲁⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲏⲃⲉ· ϫⲉ

(43/28)

ⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉ ⲩⲕⲟⲥⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲓⲥⲉ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲙⲟⲛⲟⲛ

(43/29)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁⲛϣⲓⲛⲉ

(43/30)

ⲛ̅ⲥⲱϥ· ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲕⲩⲗⲙⲟⲥ ⲛ̅

(43/31)

ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅

(43/32)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲁ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ‐

(43/33)

ⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(43/34)

ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ⲧⲁ

(44/1)

ⲁⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(44/2)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(44/3)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲓϩⲛ̅ ϫⲟⲩⲱ̅ⲧⲉ

(44/4)

ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ϯϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲃⲏⲣ ⲙⲁⲧⲟⲓ·

(44/5)

ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ

(44/6)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲉⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥ‐

(44/7)

ⲧⲁϩⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉⲕ ⲡⲉⲭⲁⲙⲱⲥ

(44/8)

ⲉ ⲣⲱϥ·

(44/9)

Ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲇⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲕⲉⲥⲧⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲥ· ϫⲉ

(44/10)

ⲡⲟⲗϭⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲁⲭⲏ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲕⲁⲧⲉⲭⲉ

(44/11)

ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲙⲡ̅ ϥ̅ⲣ▩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲉⲥⲧⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ

(44/12)

ⲁϥϩⲟⲕϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲥⲏϥⲉ· ⲁ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲕⲟⲩⲕⲉ· ⲁϥ‐

(44/13)

ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲁ ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅ ϩⲉϫϩⲱϫ ⲛ̅

(44/14)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲣⲓⲟⲛ ⲡⲕⲟⲩⲣⲥⲟⲛ·

(44/15)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛ ⲧⲉⲓ ⲥⲏϥⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(44/16)

ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ϫⲟⲕⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲓ ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ

(44/17)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲥⲓⲟⲟⲩⲧ ⲣ̅ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲱ̅ⲛϩ̅·

(44/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲕⲉ ⲙⲟⲩ ⲟⲛ ⲁϥϩⲉϫϩⲉϫ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲡⲛⲁ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(44/19)

ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ·

(44/20)

[Fol. 26a ⲛ̅ⲁ̅] ϩⲟⲣⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲕⲟⲩⲣⲥⲱⲛ | ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(44/21)

ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ ϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ϫⲉ

(44/22)

ⲉⲓⲛⲁ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲃⲏⲣ ⲙⲁⲧⲟⲓ· ϣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩ‐

(44/23)

ϫⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧ ϩⲓ

(44/24)

ϫⲱⲕ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ⲉⲛⲉϩ ⲉ

(44/25)

ⲡⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ· ⲛ̅ⲛⲉ ⲥϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲛ̅

(44/26)

ⲧⲟⲟⲧ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(44/27)

ⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(44/28)

ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁ·

(44/29)

ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲕⲱ

(44/30)

ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲭⲑⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲙ̅ ⲙⲁⲣ‐

(44/31)

ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁϫⲱⲕ· ⲉⲓⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲉⲓϩⲩⲙ‐

(44/32)

ⲛⲉⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ:

(44/33)

Ϩⲟⲣⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲡⲉϥ[ⲥ]ⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲉⲣⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ·

(44/34)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲧⲱⲛⲟⲩ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(45/1)

ⲛ̅ⲥⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲕϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲥⲏϥⲉ· ⲁ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛⲟⲉⲓⲛ

(45/2)

ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲁϥϥⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(45/3)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ· ϩⲟⲣⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ⲉϥⲃⲁⲗ ⲉ

(45/4)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(45/5)

ⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲗ ⲟⲩⲱⲗⲥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲁⲡⲡⲁ ⲛ̅ ϣⲛⲥ̅· ⲁ ⲛⲉⲧ

(45/6)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ

(45/7)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩⲥⲛⲟϥ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅

(45/8)

ⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉ· ⲁϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ⲉⲧ

(45/9)

ⲧⲁⲓⲏⲩ· ⲛ̅ ⲥⲟⲩ ϫⲟⲩⲧ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲡⲁⲣⲡⲁⲣ‐

(45/10)

ⲙⲟⲩⲧⲉ (sic)· ⲛ̅ϫⲡ̅ ⲙⲏⲏ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ :— ⲁⲩⲱ ϣⲁϫⲉ

(45/11)

ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϥⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(45/12)

ⲛⲁⲙⲉ· ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲣ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ

(45/13)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ

(45/14)

ⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ

(45/15)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ

(45/16)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ :—

(45/17)


COLOPHON

(45/18)

□ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲗⲁⲭ[ⲓⲥⲧⲟⲥ] ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲩ· ⲡⲁⲓⲥ ⲧⲟⲩ ⲙⲁⲕⲁ‐

(45/19)

ⲣⲓⲟⲩ ⲥⲓⲥⲓⲛⲛⲓⲟⲥ ⲁⲣⲭⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ· ⲧⲏⲥ ⲁⲅⲓⲁⲥ ⲉⲕⲕⲗⲉ‐

(45/20)

ⲥⲓⲁⲥ ⲧⲟⲩ ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲩⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲟⲩ

(45/21)

ⲡⲟⲗⲉⲱⲥ ⲗⲁⲧⲟⲛ· ⲉⲩⲝⲁⲥⲑⲉ.. ⲉⲣⲉⲙⲟⲩ· ⲉⲅⲱ· ⲟⲧⲁⲗⲁⲥ

(45/22)

ϩⲁⲙⲁⲣⲧⲱⲗⲟⲩ· ⲁⲙⲏⲛ·