Coptic Apocrypha | Home

Life of Saints Eustathius and Theopiste

The Life of Saints Eustathius and Theopiste and their two children, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE LIFE OF SAINTS EUSTATHIUS AND THEOPISTE AND THEIR TWO CHILDREN

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 6783)

(1/1)

[Fol. 1a ⲁ̅] □ ⲠⲂⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲨϮⲀ Ⲙ̅ ⲠⲠⲈⲦ ⲞⲨ‐

(1/2)

ⲀⲀⲂ ⲀⲠⲀ ⲈⲨⲤⲦⲀⲐⲒⲞⲤ· ⲠⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲎⲖⲀ‐

(1/3)

ⲦⲎⲤ Ⲛ̅ ⲦⲢⲀⲒⲀⲚⲞⲤ ⲠⲢ̅ⲢⲞ ⲘⲚ̅ ⲐⲈⲞ‐

(1/4)

ⲠⲒⲤⲦⲎ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲚ̅ ⲀⲄⲀⲠⲒⲞⲤ ⲘⲚ̅

(1/5)

ⲐⲈⲞⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϤ̅ϢⲎⲢⲈ Ⲛ̅ⲦⲀⲨϪⲰⲔ Ⲉ ⲂⲞⲖ

(1/6)

Ⲙ ⲠⲈⲨⲀⲄⲰⲚ ϨⲚ̅ ⲦⲚⲞϬ Ⲛ̅ ⲠⲞⲖⲒⲤ ϨⲢⲰⲘⲎ

(1/7)

ϨⲚ̅ ⲤⲞⲨ ϪⲞⲨⲰⲦ Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲐⲰ̅Ⲑ ϨⲒ

(1/8)

ⲦⲢⲀⲒⲀⲚⲞⲤ ⲠⲢ̅ⲢⲞ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ϥ̅Ⲑ̅

(1/9)

(1/10)

Ϥⲕⲏⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅

(1/11)

ϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲡⲁ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲓ

(1/12)

ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲡⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲩⲥ· ⲉϥⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ·

(1/13)

ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ

(1/14)

ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅

(1/15)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲙ̅ ⲡⲣϥ̅ⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅· ϫⲓⲛ

(1/16)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲛⲁⲓ

(1/17)

ⲉⲧ ϥ̅ϩⲱⲛ ⲙ̅ (?) ⲡⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⁛— ⲉⲓϣⲁϫⲉ

(1/18)

ⲉⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣϥ̅ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ· ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲉ ϥⲣ̅ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛ

(1/19)

[Fol. 1b ⲃ̅] ⲙⲛ̅ ⲡⲛ̅ⲧⲁϩⲟ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲁϩ ⲇⲉ | ⲟⲛ ⲛⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲇⲁ‐

(1/20)

ⲥⲕⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲩⲱ

(1/21)

ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ

(1/22)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ ⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉ

(1/23)

ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ· ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩ‐

(1/24)

ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϭⲟϫⲃ̅

(1/25)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲉⲧ ⲉⲓ‐

(2/1)

ⲛⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲁ‐

(2/2)

ⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϭⲟϫⲃ̅ ⲁⲛ

(2/3)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲣⲉ

(2/4)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ϩⲛ̅

(2/5)

ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲉⲙⲉⲣⲉ

(2/6)

ⲡⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ· ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(2/7)

ϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅

(2/8)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲁⲏ·

(2/9)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(2/10)

Ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲣ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡϩⲓⲥⲉ

(2/11)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧϭⲓⲛⲱⲛϩ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲟⲟⲗⲉ ⲛⲁϣⲕⲱⲗⲩ

(2/12)

ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲉⲧ ⲧⲏϣ ⲉ ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧ

(2/13)

ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ· ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ |

(2/14)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥⲃⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ [Fol. 2a ⲅ̅]

(2/15)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϥⲛⲁϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(2/16)

ⲙⲟⲧⲛⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲁⲣⲉⲧⲏ

(2/17)

ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ·

(2/18)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅

(2/19)

ⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϯⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓⲏ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉ

(2/20)

ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲱⲱⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅

(2/21)

Ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁϫⲛ̅

(2/22)

ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲛⲁϩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛ̅ ϯⲥⲧⲁⲍⲉ ⁛ ⲱ̅

(2/23)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(2/24)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ

(2/25)

Ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲧⲣⲁⲓ[ⲁ]ⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲟ ⲉⲧⲉⲓⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(2/26)

ⲣϥ̅ϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲥⲏⲣ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩ‐

(2/27)

ⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲉϥϩⲏⲛ

(2/28)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(2/29)

ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ

(2/30)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ· ⲉϥⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁ‐

(2/31)

ϯⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲧ ϩⲉⲛϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(2/32)

ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲡⲉ ⲛ̅ϩⲩ|ⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ· ⲛⲉ [Fol. 2b ⲇ̅]

(2/33)

ⲟⲩϩⲗ̅ⲗⲏⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲑⲣⲓⲥⲕⲓⲁ· ⲉϥⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲛ̅

(2/34)

ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲛⲉⲧ ϩⲏϣ ⲛϥ̅ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ

(3/1)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲉϥϯ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅

(3/2)

ϭⲟⲛⲥ̅· ⲛⲉⲧ ⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ Ϥϯ ϩⲓⲱⲟⲩ· ⲛⲉⲧ ϩⲕⲟⲉⲓⲧ

(3/3)

ⲉϥⲥⲁⲛϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲟⲩⲧϭⲁⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(3/4)

ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ· ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(3/5)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲉϥⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(3/6)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· ⲁϥϣⲱⲡⲉ

(3/7)

Ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲙ̅‐

(3/8)

ⲙⲁⲩ·

(3/9)

Ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲟⲛ ⲛⲉⲥ‐

(3/10)

ϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲥⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲡⲉ ϩⲛ̅

(3/11)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁⲩϫⲡⲟ

(3/12)

ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ· ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(3/13)

ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ·

(3/14)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ϩⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(3/15)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉⲧ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̅

(3/16)

ⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ

(3/17)

ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(3/18)

ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓ̅ϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲉⲓ̅ |

(3/19)

[Fol. 3a ⲉ̅] ϩⲙ̅ ⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲛⲓⲙ· ⲧⲉϥⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲡⲉ ϭⲱⲣϭ̅

(3/20)

ⲉ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲉⲩⲇⲟⲕⲏⲙⲉⲓ· ⲁⲗⲗⲁ

(3/21)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅

(3/22)

ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲁⲝⲓⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲟⲃϣϥ̅ ⲉⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(3/23)

ⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ

(3/24)

ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲕⲟ ⲧⲉϥⲅⲛⲱⲙⲏ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲁⲗⲗⲁ

(3/25)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅

(3/26)

ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϥϣⲏⲡ ⲛ̅

(3/27)

ⲛⲁϩⲣⲁϥ· ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ·

(3/28)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛ ϩⲧⲏϥ ⲛ̅ ϯϭⲟⲧ ⲁϥⲣ̅ ϩⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(3/29)

ⲉⲧⲁⲛϩⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁ‐

(3/30)

ⲧⲁⲩⲟⲟϥ ⁛—

(3/31)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϭⲱⲣϭ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥ‐

(3/32)

ⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥ‐

(3/33)

ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(3/34)

ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲉⲗⲏ ⲛ̅ ⲉⲓⲟⲩⲗ ⲉⲥ‐

(4/1)

ⲙⲟⲟⲛⲉ· ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉ ⲡⲱⲧ

(4/2)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲥⲭⲟⲗⲁⲍⲉ

(4/3)

ⲉ ϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲍⲱⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ | ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲏ‐ [Fol. 3b ⲋ̅]

(4/4)

ⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ

(4/5)

ⲁϥⲡⲉϩ ⲧⲁⲅⲉⲗⲏ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥⲡⲱⲧ· ⲉⲙ ⲙⲁ ⲛ̅

(4/6)

ϣⲏⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϫⲁϫⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲟⲕϩ̅ ⲙ̅

(4/7)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ·

(4/8)

Ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲁϥ‐

(4/9)

ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲕⲟⲡϥ̅· ⲁϥϫⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ

(4/10)

ⲁϥⲕⲱⲡ ⲕⲉ ⲥⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁϥⲡⲱⲧ· ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲛⲉ

(4/11)

ⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉ

(4/12)

ⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥⲡⲏⲧ· ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉ‐

(4/13)

ⲡⲣⲟⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϩⲓⲥⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉϥϩⲧⲟ

(4/14)

ⲉⲧ ϥ̅ⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(4/15)

ⲛ̅ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲉⲧ ϫⲁϫⲱ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲱⲥⲕ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ

(4/16)

ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲟⲩⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ·

(4/17)

ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲍⲱⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲧⲟⲟⲩ

(4/18)

ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ·

(4/19)

Ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ

(4/20)

ⲉⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅

(4/21)

ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ‐

(4/22)

ϭⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ

(4/23)

ⲡⲉⲧⲉ | ▩▩ⲟⲓⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ [Fol. 4a ⲍ̅]

(4/24)

ⲥⲙⲟⲧ· ⲁϥⲧⲣⲉ ϥϭⲱⲣϭ̅ ⲉ ⲡⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲛ̅ⲑⲉ

(4/25)

ⲛ̅ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ

(4/26)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲛ̅ ⲥⲱϥ·

(4/27)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ· ⲉϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(4/28)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲍⲱⲟⲛ· ⲉϥⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ

(4/29)

ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ· ⲉϥⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϥ‐

(4/30)

ⲛⲁϭⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ

(4/31)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ

(4/32)

ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲙⲟⲧ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ

(4/33)

ⲛ̅ ⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲧⲁⲡ· ⲉϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ

(4/34)

ⲉ ⲡⲣⲏ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲟⲛ· ⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲁⲡ· ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅

(5/1)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ

(5/2)

ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·

(5/3)

Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ· ⲉ ⲁϥⲧⲱϩⲙ̅

(5/4)

ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(5/5)

ⲡⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲁϩⲣⲟⲕ

(5/6)

ⲉⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲓ· ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/7)

ⲛⲁⲕ· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲍⲱⲟⲛ |

(5/8)

[Fol. 4b ⲏ̅] Ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲧ ⲕϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅[ⲛⲉ ⲕ]ⲥⲟⲟⲩⲛ

(5/9)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲁ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉⲧ‐

(5/10)

ⲕ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ

(5/11)

ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ̅ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓϭⲱ̅ⲣϭ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲓⲧⲙ̅

(5/12)

ⲡⲉⲓ ⲍⲱⲟⲛ ⲛ̅ ⲁⲗⲟⲅⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓϭⲟⲡⲕ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉϣⲛⲏⲩⲉ

(5/13)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ (sic)· ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ

(5/14)

ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥ· ⲉⲧⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲣ̅ ϩⲙ̅‐

(5/15)

ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲓ‐

(5/16)

ⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲛ̅ⲁⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲁⲛⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲟⲥ·

(5/17)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲛⲉ·

(5/18)

ⲉⲧⲕ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲟⲩϫⲟ ⲙ̅ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ

(5/19)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ·

(5/20)

Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲁϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(5/21)

ⲁϥϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⁛— ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ

(5/22)

ⲛ̅ⲛⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ· ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉϥⲟⲩⲱϣ

(5/23)

ⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲧⲁⲕⲣⲏⲃⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ

(5/24)

ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲧⲉ ⲧⲉⲓ

(5/25)

ⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲉⲓⲛⲉ

(5/26)

ⲧⲉ ⲧⲉⲓ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲟⲩⲟⲛϩⲕ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/27)

[Fol. 5a ⲑ̅] ⲱ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ ⲙⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲡⲓⲥ|[ⲧ]ⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⁛—

(5/28)

ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯ ϩⲧⲏⲕ ⲱ̅ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ·

(5/29)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅·

(5/30)

Ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ·

(5/31)

ⲁⲓⲧⲁⲙⲓⲉ ⲑⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲥⲏⲏⲡⲉ· >— ⲁⲛⲟⲕ

(5/32)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲓⲡⲟⲣϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/33)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲣⲏ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲣ̅

(5/34)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲧⲉϣ ⲡⲟⲟϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ

(6/1)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⁛— ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲧⲉϣ

(6/2)

ⲛⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⁛— Ⲁⲛⲟⲕ

(6/3)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(6/4)

ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲱϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲛ̅ⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ̅

(6/5)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅

(6/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲧ̅ ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(6/7)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· >—

(6/8)

Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉϫⲙ̅

(6/9)

ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(6/10)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲉ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲧⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(6/11)

ⲥⲟⲣⲙ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲣⲙ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣϥ̅‐

(6/12)

ⲧⲁⲛϩⲟ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ Ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲥ̅ ϫⲉ

(6/13)

ⲉϣⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲅ̅ ϯ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ ⲉⲛⲁⲣⲭⲏ‐

(6/14)

ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ | ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ [Fol. 5b ⲓ̅]

(6/15)

ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ·

(6/16)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅

(6/17)

ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ

(6/18)

ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ·

(6/19)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(6/20)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱϩⲙ̅· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ·

(6/21)

ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ· ⲛⲅ̅ ⲕⲧⲟⲕ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ

(6/22)

ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩ̅ⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(6/23)

ⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ· ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ Ϩⲓ̈ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(6/24)

ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(6/25)

ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϫⲱ· ⲉ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅

(6/26)

ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲑⲟⲣⲁⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅

(6/27)

ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲥⲱϣ Ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/28)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲩⲣⲓ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ⲁⲕⲛⲁⲩ

(6/29)

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥ‐

(6/30)

ϯⲁⲛⲟⲥ· ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/31)

ⲙ̅ⲙⲉ· ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲗ̅ⲡⲓ̈ⲍⲉ

(6/32)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(6/33)

ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲕⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ·

(6/34)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ· ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ

(7/1)

[Fol. 6a ⲓ̅ⲁ̅] ⲛ̅ⲧⲁⲥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ· | Ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ

(7/2)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲙⲛ̅

(7/3)

ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ϫⲉ

(7/4)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ

(7/5)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅

(7/6)

ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲍⲱⲟⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲛⲁⲡⲗⲩⲥⲥⲉ ⲉϫⲛ̅

(7/7)

ⲧϥ̅ϭⲟⲙ ⲛⲅ̅ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(7/8)

Ⲁⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲓ

(7/9)

ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ·

(7/10)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ

(7/11)

ⲉϣⲁⲩⲣ̅ ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲏⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(7/12)

ϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ

(7/13)

ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ̅ϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ· ϩⲛ̅

(7/14)

ⲧⲡⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ

(7/15)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲡ· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ·

(7/16)

ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ

(7/17)

ⲁⲩϫⲱ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ

(7/18)

ⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲥⲡ̅ⲥⲱⲡϥ̅ ⲉ ϯ ⲛⲁⲩ

(7/19)

ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲟϥ

(7/20)

ⲇⲉ ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ

(7/21)

[Fol. 6b ⲓ̅ⲃ̅] ⲟⲩⲉϣ ⲧⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲱⲛ̅ϩ̅ | ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲉ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ

(7/22)

ⲛ̅ ⲧⲙⲉ· ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲁϥⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ

(7/23)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϥϯ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ

(7/24)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ

(7/25)

ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(7/26)

Ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ Ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ

(7/27)

ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ

(7/28)

ⲉ ⲡⲛⲟϭ ϫⲉ ⲁⲅⲁⲡⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ·

(7/29)

ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲙⲛ̅

(7/30)

ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(7/31)

ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏⲧⲛ̅·

(7/32)

ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(7/33)

Ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅

(7/34)

ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛ‐

(8/1)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉ‐

(8/2)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲡⲉⲓ ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲃⲓⲏⲛ·

(8/3)

Ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ· ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ

(8/4)

ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(8/5)

ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥϫⲟⲟⲩ

(8/6)

ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̅ ⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲛ̅ ϭⲱ|ⲣϭ̅ ⲉ ⲛ̅ⲍⲱⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲟϥ [Fol. 7a ⲓ̅ⲅ̅]

(8/7)

ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥϯ

(8/8)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ· ⲁϥϩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ

(8/9)

ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ

(8/10)

ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ

(8/11)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ

(8/12)

ⲁⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲙⲛ̅

(8/13)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ Ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(8/14)

ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ· ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲉ

(8/15)

ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ·

(8/16)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(8/17)

ⲛⲁⲓⲁⲧⲕ̅ ⲱ̅ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟⲕ

(8/18)

ⲙ̅ ⲡϫⲱⲕⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ· ⲁⲕϯ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲧ

(8/19)

ⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁϥⲟⲩ‐

(8/20)

ⲱⲛ̅ϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲫⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲡⲓⲥϯⲥ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲡⲇⲓⲁ‐

(8/21)

ⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ·

(8/22)

ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ ⲣ̅ ⲕⲟⲧⲥ̅ ⲛⲓⲙ ⲛϥ̅ϯ ⲟⲩⲃⲏⲕ·

(8/23)

ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲕ̅ϥⲓ ϩⲁ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· | ⲉⲕ‐ [Fol. 7b ⲓ̅ⲇ̅]

(8/24)

ϣⲁⲛ ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲕⲛⲁϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅

(8/25)

ⲡⲉϫⲣⲟ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕϫⲓⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ

(8/26)

ⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ϣⲁ ϩⲟⲩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ·

(8/27)

ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ·

(8/28)

Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ·

(8/29)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϭⲱⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϭⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅

(8/30)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(8/31)

ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ

(8/32)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲕⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ· ⲉⲕⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉⲁⲣⲓⲥⲕⲉ

(8/33)

ⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ· ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ

(8/34)

ϯϩⲉ ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲇⲓⲁ‐

(9/1)

ⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(9/2)

ⲛ̅ⲁⲧ ⲙⲟⲩ· Ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕ ⲉⲓⲱⲃ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ

(9/3)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁϫⲣⲟ ⲉ ⲡⲇⲓⲁ‐

(9/4)

ⲃⲟⲩⲗⲟⲥ· ϩⲙ̅ ⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⁛ ϯϩⲧⲏⲕ Ⲉ ⲣⲟⲕ

(9/5)

ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣϥ̅ϫⲓⲟⲩⲁ ⲁⲗⲉ

(9/6)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ϯⲛⲏⲩ

(9/7)

ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁ ⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅·

(9/8)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ

(9/9)

ϩⲣⲁⲓ ⲉⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ

(9/10)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉϩⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ

(9/11)

[Fol. 8a ⲓ̅ⲉ̅] ⲉⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ | ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲁⲏ· ⲁⲩⲱ

(9/12)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲑⲁⲏ· ⲛ̅ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ

(9/13)

ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ

(9/14)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲟⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϫⲱⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲁⲧ

(9/15)

ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ϣⲱⲡ ⲉ

(9/16)

ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲛ·

(9/17)

ⲡϫⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ

(9/18)

ⲣⲟⲕ· ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲱ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ

(9/19)

ⲧⲁ ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲥ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ

(9/20)

Ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(9/21)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲁϥϫⲱ ⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ

(9/22)

ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ· ⲁⲩϭⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲁⲧ

(9/23)

ϩⲓ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉ

(9/24)

ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⁛—

(9/25)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲛⲉ ⲛ̅

(9/26)

ⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ· ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛϥ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(9/27)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲁⲓ̈ⲥⲑⲁⲛⲉ ⲉ

(9/28)

ⲡⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲣⲡ̅

(9/29)

ⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥ‐

(9/30)

[Fol. 8b ⲓ̅ⲋ̅]ϣⲟⲡϥ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁ|ⲗⲉⲓ· ⲛ̅ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ·

(9/31)

ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲥⲣ̅ ϩⲏⲧ ϣⲏⲙ·

(9/32)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(9/33)

ⲛϥ̅ϩⲧⲟⲟⲣ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ

(9/34)

ϩⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲕⲉ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(10/1)

ⲣⲁϣⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ

(10/2)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(10/3)

ⲥⲟⲟⲩⲛ· ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ· ⲉ ⲕⲉ ⲧⲟⲡⲟⲥ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩ‐

(10/4)

ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲅⲁⲕⲟⲩⲣⲅⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ

(10/5)

ⲛⲁⲩ· ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ· ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲥⲩⲗⲁ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲏⲓ·

(10/6)

ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϣⲉϫⲡ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲉ ⲡⲧⲏⲣ̅ϥ̅· ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲟⲩⲃ·

(10/7)

ⲉⲓⲧⲉ ϩⲁⲧ· ⲉⲓⲧⲉ ϩⲟⲓⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲓ ⲟⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅

(10/8)

ⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ

(10/9)

ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏ‐

(10/10)

ⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲧⲉⲡⲉⲓⲃⲟⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲛϯⲕⲩ‐

(10/11)

ⲙⲉⲛⲟⲥ·

(10/12)

Ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲇⲩⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲣ̅ ϣⲁ

(10/13)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉⲩϫⲣⲟ ⲉⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲥⲟⲥ· ⲉⲣⲉ

(10/14)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲣ̅ϣⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲩⲛⲕⲣⲟⲧⲏⲥⲓⲥ·

(10/15)

ⲉⲛⲉ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣϥ̅ⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(10/16)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ· Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ |

(10/17)

ϩⲛ̅ ⲧⲥⲩⲅⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϣⲓ̅ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ [Fol. 9a ⲓ̅ⲍ̅]

(10/18)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ⲡ ⲉϥϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(10/19)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲱϫⲡ̅

(10/20)

ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϩⲉ

(10/21)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥⲗⲩⲡⲉⲓ̈ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(10/22)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲩⲛⲅⲗⲏⲧⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲣ̅

(10/23)

ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(10/24)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ

(10/25)

ⲉⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ·

(10/26)

ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱϫⲡ̅ ⲛⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ

(10/27)

ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲟϭⲛϭ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(10/28)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⁛— ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ Ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩϫⲓ

(10/29)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲕⲏⲙⲉ· ⲛ̅

(10/30)

ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲣ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲏ̅ ⲥⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲉⲓ

(10/31)

ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉ ⲧⲙ̅ⲣⲱ

(10/32)

ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲁⲗⲉ ⲉ ⲡϫⲟⲓ· ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅

(10/33)

ⲡϫⲟⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲣⲓⲟⲥ ⁛— ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(10/34)

ⲟⲩⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲣ̅ϩⲱⲧ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(11/1)

ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲥ

(11/2)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥϩⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲥ̅ |

(11/3)

[Fol. 9b ⲓ̅ⲏ̅] Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲁ· ⲁϥϣⲓⲛⲉ

(11/4)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉϥϩⲏⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ϯ·

(11/5)

ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁⲓϯⲁ ⲛ̅ ⲑⲏⲙⲉ·

(11/6)

ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲟϫⲛⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲙ̅ ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅

(11/7)

ⲡⲉⲥϩⲁⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲥⲕ̅ ⲉϥϩⲟⲙⲟⲓⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛ̅ϭⲓ

(11/8)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥϫⲱⲣⲙ̅ ⲟⲩⲃⲉ

(11/9)

ⲛ̅ⲛⲉⲉϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(11/10)

ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ Ⲇⲉ

(11/11)

ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲧⲉⲩⲉⲡⲉⲓⲃⲟⲩⲗⲏ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ

(11/12)

ⲉϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ

(11/13)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(11/14)

Ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϫⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁⲩ

(11/15)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ·

(11/16)

Ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲛ̅

(11/17)

ⲟⲩⲉⲓⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩ

(11/18)

ⲛ̅ ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(11/19)

ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲉϫⲛ̅

(11/20)

ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃ̅· ⲁϥⲕⲁ ⲡ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ϩⲓ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(11/21)

ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ· ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲕⲱ ϩⲓ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉ

(11/22)

ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ·

(11/23)

[Fol. 10a ⲓ̅ⲑ̅] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥ|ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ· ⲁϥϭⲱϣⲧ̅

(11/24)

ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉϥⲙⲟⲩⲓ (sic) ⲉ ⲁϥⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲁϥϥⲓⲧϥ̅

(11/25)

ⲁϥⲃⲱⲕ· ⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅

(11/26)

ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲉⲟⲩ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ·

(11/27)

ⲡⲁⲗⲓⲛ Ⲟⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲁⲩⲧⲟⲣⲡ̅ϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅

(11/28)

ⲟⲩⲱⲛϣ̅· ⲉ ⲁϥⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉ ⲁⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱ‐

(11/29)

ϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥⲧⲱⲗϭ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϥⲱ

(11/30)

ⲛ̅ⲧϥ̅ⲁⲡⲉ· ⲁϥⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲓ̅ϣⲉ· ⲁϥϩⲓ

(11/31)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁ

(11/32)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲃⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲁϫⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉ ⲧⲣϥ̅‐

(11/33)

ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲣ̅ ⲡⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ

(11/34)

ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ·

(12/1)

Ⲁⲩⲛⲁⲩ Ⲇⲉ ⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲛ̅ϭⲓ ϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ϩⲓ ϩⲣⲁϥ

(12/2)

ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩⲓ· ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁϫⲛ̅ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(12/3)

ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ϫⲉ ⲡⲣⲟⲛⲓⲁ (sic) ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲧ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲓ

(12/4)

ϣⲏⲣⲉ̅ ϣⲏⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲛⲟϩⲙ̅

(12/5)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(12/6)

ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ· ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ· ⲕⲁⲧⲁ

(12/7)

ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁ ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩϫⲉ

(12/8)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲁϥ|ⲡⲱⲧ ⲁⲛϣⲟⲟⲥ· ϥⲓ [Fol. 10b ⲕ̅]

(12/9)

ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲓ ⲡⲉⲓ‐

(12/10)

ⲉⲃⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ· ⲡⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲱⲛϣ̅ ϩⲁⲣⲡⲁⲍⲉ

(12/11)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁ ⲧⲉⲡⲣⲟⲛⲓⲁ (sic) ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(12/12)

ⲁϫⲛ̅ ⲧⲁⲕⲟ ⁛—

(12/13)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲥⲕⲁⲓ ⲁⲩⲡⲱⲧ

(12/14)

ⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϣ̅ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅

(12/15)

ⲗⲁⲁⲩ· ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲕⲁⲓ Ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲟⲟⲥ· ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(12/16)

ⲟⲩⲕⲱⲙⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲩⲥⲁ‐

(12/17)

ⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ· ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ Ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ

(12/18)

ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ

(12/19)

ⲡⲉ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ· ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ϯⲙⲓⲛⲉ Ϫⲉ

(12/20)

ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(12/21)

ⲟⲩϣⲏⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϣⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲣⲟϥⲣϥ̅·

(12/22)

ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲟⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ

(12/23)

ϯϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ· Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ

(12/24)

ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲣⲁⲧ·

(12/25)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲕⲕⲁⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥⲩⲛ‐

(12/26)

ⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ·

(12/27)

ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲡϫⲥ̅ ϣⲁ ⲃⲟⲗ· ⲟⲩⲇⲉ

(12/28)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲟⲃϣⲕ̅ ⲉ ⲛⲁ ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲡϫⲥ̅ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ | ⲛⲁⲓ [Fol. 11a ⲕ̅ⲁ̅]

(12/29)

ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲱⲃ·

(12/30)

ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ ϩⲟⲩⲟ

(12/31)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲁⲩϩⲟⲩⲣⲱ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲕⲁ

(12/32)

ⲁⲩⲥⲩⲛⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁϥ· ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲡⲣⲓⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϩⲙⲟⲟⲥ

(12/33)

ϩⲓⲱⲱⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲛ̅

(12/34)

ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ· ⲉⲓϥⲓ ϩⲁ ⲡⲉⲓ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲉ‐

(13/1)

ⲡⲱⲣⲓⲁ· ⲓⲱⲃ ⲙⲉⲛ Ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ

(13/2)

ⲉⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(13/3)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϥⲓ ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ

(13/4)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ·

(13/5)

Ⲉϣϫⲉ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲓϣⲁϫⲉ

(13/6)

ⲉⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ· ϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲧⲉ

(13/7)

ⲧϥ̅ⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲧⲉ· ⲉⲥⲟ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲟⲓⲕⲟⲣⲓⲁ· ⲕⲁⲛ ⲉϣϫⲉ

(13/8)

ⲁⲥⲥⲗⲁⲁⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲡⲉⲓ

(13/9)

ⲉⲃⲓⲏⲛ ⲁⲩⲡⲉⲣⲕ̅ ⲧⲁ ⲛⲟⲩⲛⲉ ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲩ

(13/10)

ⲁⲛ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲁⲕϯⲛ· ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲗⲁⲙⲡⲁⲥ

(13/11)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲛ

(13/12)

ⲉϥϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ϩⲓⲧⲛ̅

(13/13)

ⲑⲁⲧⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲉⲕϩ̅

(13/14)

[Fol. 11b ⲕ̅ⲃ̅] ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧⲟ | ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ· ⲉⲓⲧⲁⲩⲟ ⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ

(13/15)

ⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲓⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲕⲱ ϭⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ

(13/16)

ϩⲓⲣⲛ̅ ⲣⲱⲓ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ· ϩⲓⲣⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲡⲟ‐

(13/17)

ⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲣⲁⲕⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲉⲛ‐

(13/18)

ϣⲁϫⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ⲛⲟϫⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ

(13/19)

ϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲁⲓ ⲡϫⲥ̅·

(13/20)

Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ

(13/21)

ⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱⲙⲏ· ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲁⲥⲥⲟⲥ·

(13/22)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲁϥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉϥϫⲡⲟ

(13/23)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲟⲩⲱϩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(13/24)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁⲩⲥⲡ̅ⲥⲱⲡϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁ ⲧⲕⲱⲙⲏ ⲉⲧ

(13/25)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲧⲣ̅ϥ̅ⲃⲱⲕ ⲛϥ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲉⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲥⲱϣⲉ

(13/26)

ⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲓ ⲙ̅

(13/27)

ⲡⲉϥⲃⲉⲉⲕⲉ· Ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲱⲙⲏ

(13/28)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲛϣⲣ̅ⲡ̅ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ

(13/29)

ⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(13/30)

ϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲁϥϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲧϥ̅ⲡⲁⲧⲣⲓⲥ·

(13/31)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ ϩⲁⲓⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲥⲣ̅ϩⲁⲓⲃⲥ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ·

(13/32)

ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉϣϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(13/33)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧ

(13/34)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ

(14/1)

ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲁⲗⲗⲟⲫⲩ|ⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲥ [Fol. 12a ⲕ̅ⲅ̅]

(14/2)

ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅

(14/3)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲡⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(14/4)

ⲙⲟⲩ· ⲁⲥϭⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(14/5)

ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(14/6)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ

(14/7)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ

(14/8)

ⲧⲣⲁⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲃⲁ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲡⲟ‐

(14/9)

ⲗⲩⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ· ⲁϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲁ‐

(14/10)

ⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ϫⲣⲟ

(14/11)

ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲉⲛⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ· ⲉ ⲁⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁ‐

(14/12)

ⲑⲓⲟⲥ ⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲃⲟⲗⲏ

(14/13)

ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡ̅ ⲛ̅ ϣⲱⲡ· Ⲁϥⲥⲕⲉⲡⲧⲉⲓ

(14/14)

ⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲟ·

(14/15)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ· ⲁϥⲗⲩⲡⲏ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲗⲁⲕⲏ‐

(14/16)

ⲧⲁⲥ· ⲁϥϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲉϥⲟⲛϩ̅

(14/17)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲗⲁⲕⲏⲇⲁⲥ· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲩⲙⲁⲛⲉ

(14/18)

ϫⲉ ⲁⲓϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛ̅

(14/19)

ϩⲉⲛⲁⲛⲛⲱⲛ̅ⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ | ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲥⲛⲁⲩ [Fol. 12b ⲕ̅ⲇ̅]

(14/20)

ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ‐

(14/21)

ⲁⲛϯⲟⲭⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲁⲕⲁⲕⲓⲟⲥ·

(14/22)

ⲛⲁⲓ ⲉⲩϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲉⲓ ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥⲛ‐

(14/23)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϫⲛ̅ ⲱϫⲛ̅· ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϣⲧ̅

(14/24)

ⲥⲭⲉⲇⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲡⲱϩ ⲉ

(14/25)

ⲧⲕⲱⲙⲏ· ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ Ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ

(14/26)

ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(14/27)

ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ· ⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲕⲓⲙ

(14/28)

ⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ· ⲁϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ

(14/29)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥϫⲱ

(14/30)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲁⲏⲧ ⲡⲉⲧ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(14/31)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲗ̅ⲡⲓⲍⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ

(14/32)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ϯϩⲗ̅ⲡⲓⲍⲉ ⲁⲛ· ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϭⲉ

(14/33)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲓ ⲙⲛ̅ ⲧⲕ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(14/34)

ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ· ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ

(15/1)

ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁ ϩⲃⲏⲩⲉ

(15/2)

ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲙⲁϯⲑⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ⲉ ⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅

(15/3)

ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ |

(15/4)

[Fol. 13a ⲕ̅ⲉ̅] Ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ· ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅

(15/5)

ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲱ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁ‐

(15/6)

ⲑⲓⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⁛— ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(15/7)

ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲥϩⲓⲙⲉ

(15/8)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⁛— ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ·

(15/9)

ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲣⲛⲁ ϭⲉ

(15/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲱϫⲛ̅·

(15/11)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲁⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϣⲁ ϫⲱⲙ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ϫⲱⲙ·

(15/12)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ

(15/13)

ⲡⲉ ⲥⲏⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲛϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁϥⲁϩⲉ

(15/14)

ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲩ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(15/15)

ⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩ‐

(15/16)

ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙⲓ̈ⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(15/17)

ϩⲱⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ·

(15/18)

ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(15/19)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ· ⲙⲛ̅

(15/20)

ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ· ⲡⲁⲓ ⲉⲕϣⲁⲛⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ

(15/21)

ⲣⲟϥ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲟϥ

(15/22)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(15/23)

ⲛ̅ ϩⲱⲃ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ·

(15/24)

ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲟϥ·

(15/25)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲙ̅ⲧⲟⲛ

(15/26)

[Fol. 13b ⲕ̅ⲋ̅] ϭⲉ | ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲁϩⲧⲏⲓ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓ·

(15/27)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲁϩⲧⲏⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉ

(15/28)

ϯϭⲁⲗⲱⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ ϩⲱ·

(15/29)

Ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϥ̅ⲏⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϣⲱⲡ ⲛ̅

(15/30)

ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲉ ⲧⲣⲉⲩⲥⲟⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲉϥ

(15/31)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ

(15/32)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ϯϭⲉⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲙⲛ̅

(15/33)

ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲏⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(15/34)

ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲩϯⲙⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁ‐

(16/1)

ⲃⲉⲉⲕⲉ· ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϥ̅ⲁϩⲉ ⲛⲁϥ

(16/2)

ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ· ⲁϥϭⲱ ⲉϥϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(16/3)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉϣϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(16/4)

ⲉ ⲡⲉϥⲃⲓⲟⲥ· ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(16/5)

ⲧⲙ̅ ⲣⲓⲙⲉ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲁϥⲉⲓⲱ ⲙ̅

(16/6)

ⲡⲉϥϩⲟ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁϥϯⲁⲕⲱⲛⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ· ⲁϥ‐

(16/7)

ⲛⲁⲩ (sic) ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ⲕⲟⲩⲓ

(16/8)

ⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲩϫⲱ | ⲙ̅‐ [Fol. 14a ⲕ̅ⲍ̅]

(16/9)

ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ· ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ

(16/10)

ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲉϩⲉ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ

(16/11)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲙ̅

(16/12)

ⲡϥ̅ⲙⲁⲕϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϩⲙ̅

(16/13)

ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥⲓⲕⲁⲧⲏⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ϯ ϩⲧⲏⲛ ⲉ ⲣⲟϥ·

(16/14)

ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(16/15)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲓ ⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅ ⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ

(16/16)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϯ ϩⲧⲏⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅·

(16/17)

ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲥⲁϣ ϩⲓ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲟⲛ‐

(16/18)

ⲕⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲩϯⲡⲏ ⲉ ⲣⲱϥ· ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(16/19)

ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲕⲏⲇⲁⲥ· ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(16/20)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⁛—

(16/21)

Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅‐

(16/22)

ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⁛ Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϯ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅

(16/23)

ⲡⲥⲁϣ ⲉⲧ ϩⲓ ⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ

(16/24)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫ‐

(16/25)

ⲛⲟⲩϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ

(16/26)

ϫⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ | ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲓ ⲛⲁⲓ· [Fol. 14b ⲕ̅ⲏ̅]

(16/27)

ⲁⲩϥⲓ ϩⲣⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ· ⲁⲩⲣⲓⲙⲉ

(16/28)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡϯⲙⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(16/29)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁ

(16/30)

ⲡϯⲙⲉ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ

(16/31)

ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ Ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲥϯⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(16/32)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅

(16/33)

ⲡⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(16/34)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡϯⲙⲉ ⲁⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(17/1)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ

(17/2)

ⲛ̅ ϫⲁⲓ̈ ⲃⲉⲉⲕⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϭⲉⲗⲡ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲉ

(17/3)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲉ ϫⲱϥ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲛⲁⲛⲱⲟⲩ

(17/4)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉ

(17/5)

ⲧⲉ ϩⲓⲏ·

(17/6)

Ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ· ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡϯⲙⲉ ⲛⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(17/7)

ⲉⲩⲑⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲡ̅ⲥⲱⲡⲟⲩ ⲁϥ‐

(17/8)

ⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⁛ ⲉⲧⲉⲓ Ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ̈ ⲧⲉ ϩⲓⲏ ⲙⲛ̅

(17/9)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲁⲡⲁⲛⲅⲉⲓⲗⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ

(17/10)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ

(17/11)

ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲱ ⲉ

(17/12)

[Fol. 15a ⲕ̅ⲑ̅] ⲣⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ | ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉ‐

(17/13)

ⲣⲟⲩ ϫ̅ⲕ̅(?) ⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ⲧⲉ

? ϫ̅ⲡ̅ ?

(17/14)

ϩⲓⲏ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲧⲣⲁⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅

(17/15)

ⲧⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ·

(17/16)

Ⲁϥⲉⲓ̅ Ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲣⲁⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ

(17/17)

ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ·

(17/18)

ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉ ϯⲁⲓϯⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅·

(17/19)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲉ ⲧⲣⲁⲓⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅

(17/20)

ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ

(17/21)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ· ⲁ ⲡⲛⲁⲩ‐

(17/22)

ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϥⲓ̅ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲙ̅ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲁⲩⲱ ϫⲉ

(17/23)

ⲛ̅ⲧⲁⲩϥⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ Ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ

(17/24)

ⲉ ⲧⲉⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ

(17/25)

ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲛϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(17/26)

ⲥⲗ̅ⲥⲱⲗϥ̅ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅·

(17/27)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ Ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁ‐

(17/28)

ⲧⲉⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲣⲱϣⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲡⲟⲗⲩ‐

(17/29)

ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲁϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(17/30)

Ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲣⲁⲓⲁⲛⲟⲥ Ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉ ⲧⲣⲉⲩϭⲱⲡⲉ ⲛ̅

(17/31)

ϩⲉⲛϯⲣⲱⲛ ⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲉ ⲡⲟⲗⲓⲥ

(17/32)

[Fol. 15b ⲗ̅] ⲛⲓⲙ ⲉ ⲧⲣⲉⲩϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲇⲟⲕⲏ|ⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅‐

(17/33)

ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ϣⲁⲩⲣ̅ ϣⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(17/34)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲕⲱⲙⲏ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁ‐

(18/1)

ⲑⲓⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅

(18/2)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϩⲱⲥ ϯⲣⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅

(18/3)

ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲣⲱⲙ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(18/4)

ϫⲉ ϩⲉⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲛⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ

(18/5)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲛⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(18/6)

ⲛ̅ ⲛ̅ϯⲣⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁϥⲧⲟϣⲟⲩ ⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ

(18/7)

ⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(18/8)

ⲁϥⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲧⲉϥϩⲩⲡⲉⲣⲏⲥⲓⲁ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(18/9)

ⲁϥⲥⲟⲩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲛ̅ϧⲏ‐

(18/10)

ⲧⲟⲩ(?)· ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲉⲣⲉ

? ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ?

(18/11)

Ⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ⲉ ⲧⲣϥ̅ⲙⲉⲣⲓ‐

(18/12)

ⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ· ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ

(18/13)

ϩⲓϫⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ·

(18/14)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ

(18/15)

ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ

(18/16)

ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ· ϥⲓⲧⲥ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(18/17)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲗⲉⲩ|ⲑⲉⲣⲟⲩ ⲛ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱ‐ [Fol. 16a ⲗ̅ⲁ̅]

(18/18)

ϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

(18/19)

Ⲉⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ϩⲩⲧⲁⲥⲡⲓⲥ ⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉ

(18/20)

ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁϥϫⲱⲱⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲣ‐

(18/21)

ⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲣⲟ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ

(18/22)

ⲁϥϣⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁϥϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϫⲓ

(18/23)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲛⲓⲁ (sic) ⲇⲉ ⲙ̅

(18/24)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲣϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ

(18/25)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ

(18/26)

ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ

(18/27)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲩ‐

(18/28)

ⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϥⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛—

(18/29)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(18/30)

ⲁⲥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲥ ϩⲁⲣⲓ̅ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲩ‐

(18/31)

ⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥ̅ⲟⲩⲏⲏϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲥ

(18/32)

ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣϥ̅ ϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧⲕⲱⲙⲏ

(18/33)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲟⲗⲥ̅

(18/34)

ⲁϥⲡⲏⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲫⲱⲥⲁⲧⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ

(19/1)

ⲉϥⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉ

(19/2)

[Fol. 16b ⲗ̅ⲃ̅] ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲣ̅ ϣⲁⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁ|ⲡⲁⲩⲥⲓⲥ· Ⲁϥϣⲱⲡⲉ

(19/3)

ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲩⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥ‐

(19/4)

ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩϭⲟⲓⲗⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ

(19/5)

ⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ

(19/6)

ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅

(19/7)

ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ

(19/8)

ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ

(19/9)

ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(19/10)

Ⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲥϫⲓ ⲥⲙⲏ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩϫⲱ

(19/11)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲙ̅

(19/12)

ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ

(19/13)

ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(19/14)

ⲟⲩⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ

(19/15)

ⲉⲛⲉⲥⲱⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ

(19/16)

ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲡⲉ· ⲉϥⲧⲣⲉϣⲣⲱϣ

(19/17)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϥⲱ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ϩⲟ· ⲁⲩϫⲓ ⲙ̅‐

(19/18)

ⲙⲟⲛ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲏⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩϣⲏ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ

(19/19)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲱⲛ·

(19/20)

ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣ ⲛ̅ⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ ϩⲓ ⲡϫⲟⲓ ⲁ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ϭⲱ

(19/21)

[Fol. 17a ⲗ̅ⲅ̅] ϩⲓ ⲡϫⲱⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ | ⲛ̅

(19/22)

ϩⲱⲱⲃ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁ ⲡⲉⲛ ⲉⲓⲱⲧ ϥⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲁϥ‐

(19/23)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲉⲓ Ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲉⲣⲟ

(19/24)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ·

(19/25)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ·

(19/26)

ⲉϥⲛⲁⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲓⲧ ⲁⲩⲙⲟⲩⲓ ϥⲟⲕϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲁϥϥⲓⲧ

(19/27)

ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ

(19/28)

ⲇⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϥⲓⲧ

(19/29)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲧ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(19/30)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ

(19/31)

ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ ⲥⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ

(19/32)

ⲉⲓⲱⲧ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(19/33)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ· ⲁϥⲟⲛⲕϥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ· ⲁⲩⲱ

(19/34)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ̅

(20/1)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(20/2)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲧ̅ ϩⲱⲱⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ

(20/3)

ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϥⲓⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϣ̅ ⲁϥϩⲱⲗϭ̅

(20/4)

ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩϯⲡⲏ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(20/5)

Ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ⲁⲥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ

(20/6)

ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲩϫⲟⲟϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥϭⲏⲣ

(20/7)

ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ϩⲓ ⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲱ· ⲛⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅

(20/8)

ϩⲏⲧⲥ̅· | ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· [Fol. 17b ⲗ̅ⲇ̅]

(20/9)

Ⲁⲣⲁ ⲥⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲥⲙ̅‐

(20/10)

ⲕⲁϩ· ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲉⲥⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ

(20/11)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϩⲟⲗϭ̅ ⲉ

(20/12)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲁⲥϭⲱ ⲉⲥϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ·

(20/13)

ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲉ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ϫⲉ

(20/14)

ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ

(20/15)

ϫⲉ ⲁ ⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ϭⲱ ϩⲓ ⲡϫⲟⲓ·

(20/16)

Ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲥϯ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ·

(20/17)

ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ‐

(20/18)

ⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲓⲭⲙⲁ‐

(20/19)

ⲗⲱϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· Ϯⲡⲁⲣⲁ‐

(20/20)

ⲕⲁⲗⲉⲓ̅ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϫⲓⲧ ⲉ ⲧⲁⲡⲁⲧⲣⲓⲥ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲥϫⲱ

(20/21)

ⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡⲉ· ϩⲓⲧⲛ̅

(20/22)

ⲙ̅ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉ̅ⲧ ⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(20/23)

ⲧⲉⲣⲉ ⲥⲥⲟⲩ̅ⲱ̅ⲛϥ̅ ⲁⲥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲛⲟⲩϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲥ ⲧⲙ̅

(20/24)

ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲛϥⲓ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲥϫⲱ

(20/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱⲛ̅ⲧ̅

(20/26)

ⲉ ⲣⲟⲓ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲧⲕ̅ⲡⲟⲗⲓϯⲁ

(20/27)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ | ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ [Fol. 18a ⲗ̅ⲉ̅]

(20/28)

ⲡⲗⲁⲕⲏⲧⲁⲥ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲉⲛⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ

(20/29)

ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲃⲁⲡϯⲍⲉ

(20/30)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ

(20/31)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲍⲱⲟⲛ ⲛ̅ ⲁ̅ⲗⲟⲅⲟⲛ· ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(20/32)

ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲕϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲙ̅ ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲏ‐

(20/33)

ⲙⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲥ̅ ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉ

(20/34)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ· ⲉⲧⲉ ⲁⲅⲁⲡⲓ̈ⲟⲥ ⲡⲉ

(21/1)

ⲙⲛ̅ ⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲕϯ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲕⲏⲙⲉ·

(21/2)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲉ ⲡϫⲟⲓ·

(21/3)

ⲁⲛⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛⲣ̅ ϩⲱⲧ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ (sic) ⲁⲕϯⲟⲥⲉ ⲙ̅‐

(21/4)

ⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(21/5)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁϥϫⲓⲧ ⲉ ⲧϥ̅ⲡⲁⲧⲣⲓⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(21/6)

ⲡⲉ ⲡⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ

(21/7)

ϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲁ ⲥⲟⲫⲣⲟ‐

(21/8)

ⲥⲩⲛⲏ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲡⲉ

(21/9)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛⲅ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲉⲓⲛ

(21/10)

ⲛ̅ⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϯⲛⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(21/11)

ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϩⲡ̅ ⲗⲁⲁⲩ· |

(21/12)

[Fol. 18b ⲗ̅ⲋ̅] Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(21/13)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲭⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲣ· ⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ̅ ⲁⲩ‐

(21/14)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲧⲁϩⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ‐

(21/15)

ϩⲱⲗϭ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ

(21/16)

ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲏ ⲉⲣⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(21/17)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ[ϯ]ⲡⲏ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ ⲁⲩϣⲟⲩⲟ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅‐

(21/18)

ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲟϣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲣϥ̅ⲣ̅ ⲡⲉⲧ

(21/19)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲁⲩⲱ

(21/20)

ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(21/21)

ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ·

(21/22)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲥ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

(21/23)

ϥⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(21/24)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(21/25)

Ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅

(21/26)

ⲧⲁⲭⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ

(21/27)

ϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁ‐

(21/28)

ⲑⲓⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲁ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

(21/29)

ϥⲓⲧⲟⲩ· ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ Ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅

(21/30)

ⲡⲕⲏⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁϥ· ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ

(21/31)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲱ

(21/32)

ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ

(21/33)

[Fol. 19a ⲗ̅ⲍ̅] ϫⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ | ⲛⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(21/34)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ

(22/1)

ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲥⲟⲱⲛϥ̅ ⁛— ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲉϣϫⲉ ⲕⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ

(22/2)

ⲡⲁⲓ ϣⲁ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁ

(22/3)

ⲛϩⲏⲧϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·

(22/4)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅ ϫⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁ‐

(22/5)

ⲙⲟⲕ· ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ Ⲇⲉ ⲉ ⲡϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁ‐

(22/6)

ϯⲗⲁⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲓⲙ

(22/7)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(22/8)

ⲕⲟⲩⲓ·

(22/9)

Ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ Ⲁⲩϫⲱ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(22/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ

(22/11)

ⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ· ⲁϥϩⲱⲗϭ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲁϥϯⲡⲏ

(22/12)

ⲉ ⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕϩ̅ ⲛ̅

(22/13)

ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ

(22/14)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛϩⲉ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲟ

(22/15)

ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁ ⲡⲥⲟⲉⲓⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(22/16)

ⲧⲁϩⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲩⲙⲁ

(22/17)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩⲧⲉⲗⲏⲗ· ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲁ‐

(22/18)

ⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(22/19)

Ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϫⲣⲟ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ

(22/20)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉϫⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲥⲟⲩⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(22/21)

ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· | Ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲡⲉⲓⲕⲁ‐ [Fol. 19b ⲗ̅ⲏ̅]

(22/22)

ⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲙⲏ ⲙ̅

(22/23)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ· ⲛ̅ⲧⲉϥⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲙⲁⲓ

(22/24)

ⲣⲱⲙⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣ ϥ̅ϣⲱⲗ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲣ‐

(22/25)

ⲃⲁⲣⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅‐

(22/26)

ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲟⲗⲥ̅ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ

(22/27)

ⲛⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ Ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ̅

(22/28)

ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲣⲁⲓⲛⲟⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁϥⲉⲓ

(22/29)

ⲉ ⲡϥ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲕⲉ ⲣ̅ⲣⲟ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲇⲣⲓⲁⲛⲟⲥ

(22/30)

ⲉⲩⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲉ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ· ⲧⲏⲣⲟⲩ

(22/31)

ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲏ· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣϥ̅ⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(22/32)

ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ

(22/33)

ⲉ ⲧϥ̅ⲁⲡⲁⲛⲧⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅

(22/34)

ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟϭ

(23/1)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲡⲓ̈ⲛⲓ̈ⲕⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(23/2)

ϫⲓⲧⲟⲩ·

(23/3)

Ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ·

(23/4)

ⲁⲩⲱ ⲧϥ̅ϭⲓⲛϩⲉ ⲉ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲧⲁϣⲟ

(23/5)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲉⲓ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

(23/6)

ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ

(23/7)

ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅‐

(23/8)

ⲙⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϭⲱ ϩⲓ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ

(23/9)

[Fol. 20a ⲗ̅ⲑ̅] ⲁϥ|ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲉⲕⲉⲓ

(23/10)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛ· ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(23/11)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲕ̅ϫⲣⲟ ⲛⲅ̅ ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲩ‐

(23/12)

ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅

(23/13)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲣⲉϥ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ϫⲉ ⲁⲕϩⲉ ⲉ ⲧⲕ̅ⲥϩⲓⲙⲉ

(23/14)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ· ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(23/15)

ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲙ̅

(23/16)

ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛ ⲧⲱⲃϩ̅· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲱⲣϣ̅ ⲉⲛⲁ‐

(23/17)

ϣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲧⲁⲗⲉⲡⲟⲣⲟⲥ ⲁϥⲉⲛⲧⲛ̅

(23/18)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ

(23/19)

ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲁϥⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ

(23/20)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ· ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲁϯ ϫⲓ ⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ ⲉ

(23/21)

ⲡⲉϥⲣⲁⲛ·

(23/22)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲁϥ·

(23/23)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲁⲓ

(23/24)

ⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲧⲟⲧⲉ

(23/25)

ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(23/26)

ⲛ̅ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ

(23/27)

ⲡⲁⲅⲁⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ·

(23/28)

ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁ‐

(23/29)

[Fol. 20b ⲙ̅] ⲡⲩⲗⲏ· ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ | ⲥⲙⲉⲗⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ

(23/30)

ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϭⲱⲧⲡ̅ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(23/31)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ϭⲱⲧⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(23/32)

ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ·

(23/33)

ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ· ϩⲙ̅

(23/34)

ⲡⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϯ ⲡϥ̅ⲟⲩⲟⲓ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(24/1)

ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥϭⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲁⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅

(24/2)

ⲛⲁⲩ· ⲁϥⲕⲱ ⲟⲛ ⲉ ⲧϥ̅ⲁⲡⲉ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(24/3)

ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ·

(24/4)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ϫⲉ

(24/5)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ⲁϥⲟⲩⲉϩ‐

(24/6)

ⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(24/7)

ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲁϩⲧⲉ

(24/8)

ϩⲁⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ

(24/9)

ⲡⲁⲅⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲩϫⲓ ⲇⲉ

(24/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲏⲭⲁⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ·

(24/11)

ⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲁ ⲡⲙⲁ‐

(24/12)

ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ Ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ϯⲙⲓⲟⲥ

(24/13)

ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉϣⲗⲏⲗ· ⲁϥⲡⲱⲣϣ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(24/14)

ⲛ̅ ⲛϥ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ·

(24/15)

ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ Ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(24/16)

ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ·

(24/17)

ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ· ⲥⲱⲧⲙ̅

(24/18)

ⲉ ⲣⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲛⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛⲅ̅ ⲧⲣⲉ

(24/19)

ⲡⲉⲛ|ϣⲗⲏⲗ ϫⲱⲕ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ [Fol. 21a ⲙ̅ⲁ̅]

(24/20)

ⲟⲩⲱⲧ· ϩⲛ̅ ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥϯⲥ

(24/21)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛⲅ̅ ⲁⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲱⲡ ⲉⲧⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ

(24/22)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲧ

(24/23)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ

(24/24)

ⲟⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(24/25)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲛ ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲱϩⲧ̅

(24/26)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥⲣ̅ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲛ̅

(24/27)

ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲉⲕⲉϯ ⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲛ̅

(24/28)

ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(24/29)

ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅‐

(24/30)

ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ϩⲓϫⲙ̅

(24/31)

ⲡⲕⲁϩ· ⲕⲁⲛ ⲉⲩⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲛ̅ ϩⲛ̅

(24/32)

ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ· Ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛ ⲉⲡⲉⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ

(24/33)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲕⲉⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲟⲥ·

(24/34)

ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲟϣ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅

(25/1)

ⲡⲉⲛⲣⲁⲛ· ⲉⲕⲉⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ

(25/2)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ‐

(25/3)

ⲣⲁⲛ· ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲡϫⲥ̅· ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲁⲡⲩⲗⲏ

(25/4)

ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲉⲓⲱⲧⲉ

(25/5)

[Fol. 21b ⲙ̅ⲃ̅] ⲛⲙ̅ⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ· | ϫⲱⲱⲣⲉ

(25/6)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(25/7)

Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲙⲏ

(25/8)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ

(25/9)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲑⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ·

(25/10)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ

(25/11)

ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ϩⲛ̅

(25/12)

ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ·

(25/13)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅‐

(25/14)

ⲧⲱⲧⲟⲩ· ⲛⲏⲧⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧ

(25/15)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟ‐

(25/16)

ⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ·

(25/17)

Ⲛ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲡⲁⲣⲁ‐

(25/18)

ⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲁⲙⲙⲁⲧⲟⲓ

(25/19)

ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲡⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϫⲟⲩ

(25/20)

ⲇⲉ ⲁ ⲡϣⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ

(25/21)

ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ· ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲱⲥ ⲡⲉ ϫⲣⲟ·

(25/22)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲙ̅

(25/23)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϫⲱϩ ⲉ ⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲉ

(25/24)

ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲡϥⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲡⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅

(25/25)

[Fol. 22a ⲙ̅ⲅ̅] ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁⲇⲣⲓⲁⲛⲟⲥ | ⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ

(25/26)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ

(25/27)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲟⲩⲱⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ϫⲉ

(25/28)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲁⲛⲟⲩⲱⲛ (sic)

(25/29)

ⲇⲉ Ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ (sic) ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ (sic) ⲉϥⲟⲩⲟϫ· ⲉⲙⲛ̅

(25/30)

ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲕⲟ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ (sic)· ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ

(25/31)

ⲉⲩⲟⲛϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲓϫⲙ̅

(25/32)

ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ· ⲧⲁϩⲉ ⲟⲩⲟⲛ

(25/33)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ

(25/34)

ⲡⲥⲱⲙⲁ (sic) ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(26/1)

ⲭⲓⲱⲛ· ⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲇⲣⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲧ

(26/2)

ϫⲁϩⲙ̅· ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ· ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ·

(26/3)

ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ Ⲉⲧⲁ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(26/4)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(26/5)

ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ ⲙⲉ

(26/6)

ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲁⲕ

(26/7)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲕⲕⲁ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ϫⲱϩ ⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ (sic) ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(26/8)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ

(26/9)

ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ·

(26/10)

Ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ

(26/11)

ⲁⲩϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ |

(26/12)

ⲁⲩⲕⲁⲁϥ (sic) ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟ‐ [Fol. 22b ⲙ̅ⲇ̅]

(26/13)

ⲗⲓⲥ ϩⲣⲱⲙⲏ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲡⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ

(26/14)

ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲣ̅ϣⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(26/15)

ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓ̈ⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅

(26/16)

ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲉⲩⲉⲧⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ

(26/17)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲥⲟⲩ

(26/18)

ϫⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲇⲉⲕⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲑⲱ̅ⲑ ⲡⲉ· ⲕⲁⲧⲁ

(26/19)

ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ·

(26/20)

Ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(26/21)

ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲉⲩⲥⲧⲁⲑⲓⲟⲥ

(26/22)

ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲁⲅⲁⲡⲓ̅ⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ

(26/23)

ⲙⲛ̅ ⲁⲙⲙⲁ ⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲏ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲱⲕ ⲉ

(26/24)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲑⲗⲓ̅ⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⁛

(26/25)

ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(26/26)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲡⲉⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅

(26/27)

ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ

(26/28)

ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲙⲁⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲁⲓ

(26/29)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅‐

(26/30)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ

(26/31)

ϩⲁⲙⲏⲛ ⁛⁛⁛

(26/32)

— ··· — ··· — ··· — ··· —

(26/33)

ⲃⲓⲕ↑ⲧ ⲉⲗⲁ↑ⲭ ⲇⲓⲁⲕ↑ⲟ ⲩ̅ⲩ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ↑ⲟ ⲙ̅ⲉ̅ⲣ̅ ⲇⲓⲁⲕ↑ⲟ