Coptic Apocrypha | Home

Life of John the Monk

The Life of John the Monk, Coptic text

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE LIFE OF JOHN THE MONK

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 6783)

(1/1)

□ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲂⲒⲞⲤ Ⲙ̅ ⲠⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ ⲒⲰϨⲀⲚ‐

(1/2)

ⲚⲎⲤ ⲠⲘⲞⲚⲞⲬⲞⲤ Ⲛ̅ ⲦⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀ

(1/3)

ⲚϤ̅ⲈⲒⲞⲞⲦⲈ ⲤⲘⲒⲚⲈ ⲚⲀϤ Ⲙ̅ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ

(1/4)

Ⲛ̅ⲚⲞⲨⲂ· Ⲉ ⲀϤϪⲰⲔ Ⲉ ⲂⲞⲖ Ⲙ̅ ⲠϤ̅ⲂⲒⲞⲤ ⲈⲦ

(1/5)

ⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲘⲚ̅Ⲧ ⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨϨⲨ‐

(1/6)

ⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲤ· Ⲛ̅ ⲤⲞⲨ ϤⲦⲞⲞⲨ Ⲙ̅

(1/7)

ⲠⲈⲂⲞⲦ· ⲘⲈⲬⲒⲢ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ

(1/8)

ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲘⲞⲨ Ⲉ ⲢⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ ⁛—

(1/9)

(1/10)

Ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲉ

(1/11)

ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ

(1/12)

[Fol. 68a ⲣ̅ⲗ̅ⲉ̅] ⲛ̅ | ϣⲟⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛ‐

(1/13)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(1/14)

ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲣⲱⲙⲏ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ

(1/15)

ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲣⲟⲡⲓⲟⲥ·

(1/16)

ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲣϥ̅‐

(1/17)

ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ ⁛—

(1/18)

Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲣⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ· ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ

(1/19)

ⲙⲉⲛ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ [three-quarters of a line

(1/20)

erased] ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ· ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲣ̅ⲣ̅ⲱⲩ·

(1/21)

ⲡⲕⲟⲩⲓ ϩⲱⲱϥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲧⲣⲉϥ̅ϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ

(1/22)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲱϣ

(1/23)

ⲛ̅ⲛⲉⲥⲭⲟⲗⲁⲥϯⲕⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉ·

(1/24)

ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ· ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ

(1/25)

ⲛϥ̅ⲙⲏⲣ ⲉ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅

(1/26)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ·

(2/1)

Ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(2/2)

ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲟⲩⲛⲏ ⲉⲧ ⲥⲁ ϩⲟⲩⲛ·

(2/3)

ⲧⲁⲓ ⲉⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉϥ‐

(2/4)

ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅· ⲉ ϣⲗⲏⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁ ⲉⲧ

(2/5)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲁⲓ

(2/6)

Ⲇⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ· ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅

(2/7)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϥⲣ ϣⲡⲏⲣⲉ | ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· [Fol. 68b ⲣ̅ⲗ̅ⲋ̅]

(2/8)

ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲥⲭⲏⲙⲁ· ⲙⲛ̅

(2/9)

ⲧⲉϥϭⲓⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(2/10)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑ̅ⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⁛

(2/11)

Ⲡⲉϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲁ

(2/12)

ⲧⲱⲛ· ⲏ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲏ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲙⲟ‐

(2/13)

ⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ (sic) ⲧⲱⲛ·

(2/14)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(2/15)

ⲧⲙⲟⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲁⲩⲱ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(2/16)

ⲣ̅ϩⲛⲁϥ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁϣⲗⲏⲗ ⲙ̅‐

(2/17)

ⲙⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ

(2/18)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲉ ⲡⲁ ⲙⲁ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ

(2/19)

ⲁ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲧⲁⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁ ⲓⲱϩⲁⲛ‐

(2/20)

ⲛⲏⲥ ⲧⲁⲙⲟϥ (sic) ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥ

(2/21)

Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲓϫ

(2/22)

ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲉⲥⲩⲭⲁⲍⲉ

(2/23)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲣⲕⲟϥ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(2/24)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲉ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅

(2/25)

ⲛⲅ̅ ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϩⲟⲡⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲟⲩⲇⲉ

(2/26)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲕ̅ⲙⲟⲛⲏ ⲛⲅ̅ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅

(2/27)

ϯϩⲡ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ

(2/28)

ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ·

(2/29)

Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲭⲟ|ⲗⲁⲥϯⲕⲟⲥ· [Fol. 69a ⲣ̅ⲗ̅ⲍ̅]

(2/30)

ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(2/31)

ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲁⲝⲓⲥ·

(2/32)

Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ϯ ⲛⲁⲓ

(2/33)

ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲁϣϥ̅ ⲉⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲩϫⲟⲥⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲱϥ· ⲁⲩⲱ

(2/34)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲣ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲛⲟⲕ

(3/1)

ⲇⲉ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(3/2)

ⲉⲩⲱϣ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅

(3/3)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲧ

(3/4)

ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥ̅ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ

(3/5)

ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ· ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛϥ̅ⲛⲟⲩϩⲙ̅·

(3/6)

ⲕⲉ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣϥ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅

(3/7)

ⲧⲁⲙⲓⲛⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ

(3/8)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϫⲓⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲉ ⲧⲕ̅ⲙⲟⲩⲛⲏ· ⲛ̅ⲧⲉϥ‐

(3/9)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ

(3/10)

Ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲁϥⲱⲣⲕ̅ ⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁϣ

(3/11)

ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲧⲟⲓ ϯⲛⲁϫⲓⲧⲕ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉ ⲧⲁⲙⲟⲛⲏ·

(3/12)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(3/13)

Ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁ

(3/14)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲧϥ̅ⲙⲟⲩⲛⲏ ϩⲛ̅

(3/15)

ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ

(3/16)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁ‐

(3/17)

ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲧⲱⲛ ⲙⲉⲛ ⲕⲁⲁⲧ |

(3/18)

[Fol. 69b ⲣ̅ⲗ̅ⲏ̅] ⲛ̅ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲛⲧⲁⲧⲣⲉ ⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅

(3/19)

ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲱϣ ϩⲓⲱⲱϥ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ

(3/20)

ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϭⲛ̅ⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ

(3/21)

ⲉ ⲧⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ

(3/22)

Ⲉ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲁϥϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲟⲓϭⲉ ⲛ̅

(3/23)

ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ϫⲉ

(3/24)

ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲃⲏⲣ

(3/25)

ⲥⲭⲟⲗⲁⲥϯⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ

(3/26)

ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ

(3/27)

ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲱϣ ϩⲓⲱⲱϥ·

(3/28)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲏⲧⲉ

(3/29)

ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲏ ⲙⲁⲁⲩ· ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅

(3/30)

Ⲇⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡϥ̅ϩⲟ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϩⲁ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲉϥ‐

(3/31)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲉϣⲱⲧ

(3/32)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲱ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(3/33)

ⲉⲓⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲛⲁϭⲓϫ ⲛ̅ⲧⲁϫⲓ ⲥⲃⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(3/34)

ϩⲏⲧϥ̅·

(4/1)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ ⲁⲥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ

(4/2)

ϫⲉ ⲛⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣϥ̅ ⲧⲥⲁⲃⲟ ⲕⲁⲗⲱⲥ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ

(4/3)

ⲉⲥ|ⲉⲓⲣⲉ ϩⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ [Fol. 70a ⲣ̅ⲗ̅ⲑ̅]

(4/4)

ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ

(4/5)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲥϩⲁⲓϥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(4/6)

ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ·

(4/7)

ⲉⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ·

(4/8)

Ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩ ⲛⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ·

(4/9)

ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧϯⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ

(4/10)

ⲙ̅ ⲙⲉ· ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲁϩ· ⲛ̅ϩⲁⲩⲛⲟⲩⲃ·

(4/11)

ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ

(4/12)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲥⲁϩϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲓⲧϥ̅ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̅

(4/13)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ϫⲉ

(4/14)

Ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲥⲃⲱ

(4/15)

ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅‐

(4/16)

ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ

(4/17)

ϥ̅ⲉⲓ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⁛—

(4/18)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟ‐

(4/19)

ⲭⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⁛—

(4/20)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲁϥ‐

(4/21)

ⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲉⲗⲏⲗ | ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· [Fol. 70b ⲣ̅ⲙ̅]

(4/22)

ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲁϣⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ

(4/23)

ϫⲥ̅ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲙⲛ̅

(4/24)

ⲡⲉⲩⲙⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ

(4/25)

Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(4/26)

ⲣⲟⲓ· ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ (sic) ϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ·

(4/27)

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙⲁⲣⲛ̅ϩⲉ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲛ

(4/28)

ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ· ⲉ ⲡⲉⲛϫⲱⲕ (sic)·

(4/29)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲕ ϯⲛⲁⲁⲥ

(4/30)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ·

(4/31)

Ⲁⲩⲱ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϫⲟⲕϥ̅ ⲛⲁⲕ

(4/32)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ

(4/33)

Ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ·

(4/34)

ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩϫⲁⲓ (sic) ⲉ

(5/1)

ⲧⲣⲉⲩⲁⲗⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ Ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅

(5/2)

ⲡⲛⲉⲉϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ

(5/3)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲕ̅ⲡⲉⲗⲕ̅ ⲧϩⲉⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ϫⲉ

(5/4)

ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲙⲟⲛⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(5/5)

ⲉⲙⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲡⲛⲉⲉϥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ

(5/6)

ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϣⲁⲛⲧ ⲁⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲕⲉⲩⲉ·

(5/7)

ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲥϭⲏⲣ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉϫⲉ

(5/8)

Ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲉⲉϥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲧⲉ

(5/9)

[Fol. 71a ⲣ̅ⲙ̅ⲁ̅] ⲧⲉⲕϩⲙ̅ⲙⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲛⲉⲉϥ | ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧ‐

(5/10)

ϯⲛⲟⲥ· ⲧⲉ ⲧϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲁϫⲟⲓ ⁛—

(5/11)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(5/12)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲧⲁⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲡⲛⲉⲉϥ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(5/13)

ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ

(5/14)

ⲉⲓⲱⲧ ⲑⲉⲙⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ϣ̅ϣⲉ

(5/15)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣ ⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲛ ⲧⲁⲭⲏ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉ

(5/16)

ⲉⲓ ⲉϫⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲩⲛⲉⲛ ⲛ̅ⲥⲉϭⲟⲡⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩϣⲓⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ

(5/17)

ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲁⲛⲡⲱⲧ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(5/18)

ⲉ ⲡϥ̅ⲏⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϣⲁ ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ

(5/19)

ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲁⲩ· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ

(5/20)

ϫⲉ ⲁⲣϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ

(5/21)

ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ϯϣⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲡⲉ

(5/22)

ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(5/23)

ⲕ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ (sic) ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ·

(5/24)

ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϫⲟⲕϥ̅ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛ

(5/25)

ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲣ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ

(5/26)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ·

(5/27)

ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲣⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲙ̅

(5/28)

ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁⲩ· ⲉⲓⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲕⲁ ⁛— ⲁⲛⲟⲕ

(5/29)

ϩⲱⲱⲧ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ

(5/30)

[Fol. 71b ⲣ̅ⲙ̅ⲃ̅] ⲛ̅ ⲧϣⲃ̅ⲃⲓⲱ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ|ⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡϣⲓⲡⲉ

(5/31)

ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲁⲥ‐

(5/32)

ϯⲕⲏ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ· ⲡⲉϫⲉ ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ

(5/33)

ⲡⲉⲧⲉ ⲕⲟⲩⲁϣϥ̅ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ

(5/34)

ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ ϯⲛⲁ ⲧⲣⲉ ϥⲧⲁⲁϥ

(6/1)

ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅

(6/2)

ⲛⲉⲕϣⲃⲏⲣ· ⲧⲟⲧⲉ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅

(6/3)

ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲥϫⲱ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁ

(6/4)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅·

(6/5)

Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ· ⲁⲗⲗⲁ

(6/6)

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲧϣ̅ ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ

(6/7)

ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲉ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟⲟⲩ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(6/8)

ϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ· ⲁϥⲣ̅ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩ‐

(6/9)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ·

(6/10)

Ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲉϣ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϫⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ

(6/11)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(6/12)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ

(6/13)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲡⲉⲓ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲩ ⲉ

(6/14)

ⲣⲟϥ ⲡⲱⲓ | ⲡⲉ· ⲁⲣⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲅ̅ ⲕⲁⲁϥ ϩⲁϩⲧⲏⲕ [Fol. 72a ⲣ̅ⲙ̅ⲅ̅]

(6/15)

ⲛⲧⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲃⲏⲣ ⲧⲁϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(6/16)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ⲩ (sic) ϫⲉ ⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲧⲛⲁⲩ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ

(6/17)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉ

(6/18)

ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲉⲉϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲡⲟⲟⲛϥ̅ (?)

(6/19)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ

(6/20)

ⲙ̅ ⲡϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧϯⲛⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅

(6/21)

ⲛⲉⲉϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(6/22)

ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(6/23)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ·

(6/24)

ⲡⲛⲉⲉϥ ⲇⲉ

(6/25)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ

(6/26)

ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲉⲉϥ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ

(6/27)

ⲉⲓⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲁϫⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ

(6/28)

ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲧϩⲉⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(6/29)

ⲉϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲕϭⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ϣⲁⲛⲧⲁⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲉⲓⲛ

(6/30)

ⲉ ⲡϫⲟⲓ ϣⲁⲓⲧⲁⲗⲱⲧⲛ̅·

(6/31)

Ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϣⲁⲓϯ

(6/32)

ⲧϩⲏⲙⲉ ⲛⲁⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ

(6/33)

ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧϯⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(6/34)

ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(7/1)

[Fol. 72b ⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅] ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ | ⲉ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲁⲓⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ·

(7/2)

ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ

(7/3)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲏⲣ ⲕⲉⲣⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟⲕ ⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ

(7/4)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲅ̅ ⲥⲉⲧ ⲡϫⲟⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ

(7/5)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ· ⲡⲛⲉⲉϥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅

(7/6)

Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ· ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ ⲡϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧϯⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲧϥ̅

(7/7)

ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲛⲓ

(7/8)

ⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣ ⲛⲅ̅ⲉⲓ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ

(7/9)

ϯⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲕⲁⲗⲱⲥ· ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅

(7/10)

Ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ ϩⲱⲃ

(7/11)

ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(7/12)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲕⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ·

(7/13)

ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲡⲁⲓ

(7/14)

ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉ ϯⲛⲁⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲉ ⲛⲁϣⲃⲏⲣ·

(7/15)

ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩϣⲏⲙ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲧ̅ ⲛⲁⲩ·

(7/16)

ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(7/17)

ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲧⲏⲩ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲉⲉϥ

(7/18)

ⲙ̅ⲡϫⲟⲓ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(7/19)

ⲕⲟⲩⲓ· ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥϫⲱⲣⲙ̅ ⲟⲩⲃⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ (sic) ⲙⲛ̅

(7/20)

ⲡⲕⲉ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ⲁⲗⲱⲧⲛ̅· ⲉⲛⲉⲩ

(7/21)

ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(7/22)

[Fol. 73a ⲣ̅ⲙ̅ⲉ̅] ⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩ|ϭⲛ̅ ⲑⲉ· ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅

(7/23)

ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ

(7/24)

ⲉ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲭⲟⲗⲁⲥϯⲕⲟⲥ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ

(7/25)

ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲉⲓ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲉⲡⲏ

(7/26)

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲕ̅· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(7/27)

ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ·

(7/28)

Ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϭⲉⲩ ⲡϫⲟⲓ

(7/29)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲧⲙⲟⲛⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(7/30)

ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ

(7/31)

Ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲙ̅ⲡ ⲉϥϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁϥ‐

(7/32)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲧⲁⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁ

(7/33)

ⲧⲙ̅ ⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(7/34)

Ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ

(8/1)

ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ·

(8/2)

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲁⲙⲉ ⲛⲁϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲏⲩ ⲥⲉⲛⲁ‐

(8/3)

ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ

(8/4)

ⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ

(8/5)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ ⲁⲥⲡⲱϩ ⲛ̅

(8/6)

ⲛⲉⲥϩⲟⲓⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲁⲗⲉ ⲉⲓⲁⲧⲛ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ· ⲁⲥ‐

(8/7)

ⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲓⲙⲉ· ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ

(8/8)

ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐

(8/9)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲧϩⲟⲗϭ̅ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ

(8/10)

ϫⲉ ⲁⲩϣⲟⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲱ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ | ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ· [Fol. 73b ⲣ̅ⲙ̅ⲋ̅]

(8/11)

ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲃⲥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲛ̅

(8/12)

ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ·

(8/13)

Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ

(8/14)

ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⁛— ⲱ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(8/15)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲱ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲃⲁⲗ· ⲁⲓϫⲟⲟⲩⲕ

(8/16)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϩⲉ ⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ

(8/17)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(8/18)

Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ·

(8/19)

ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧϩⲟⲗϭ̅ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ ϩⲟ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅

(8/20)

ⲣⲁϣⲉ ⲛⲓⲙ·

(8/21)

Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁⲧⲑⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲉ

(8/22)

ϯⲛⲁⲁϥ ϫⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲉϥⲕⲉ

(8/23)

ⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲙ̅ⲕⲁϩ

(8/24)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩ

(8/25)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅

(8/26)

ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ·

(8/27)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲃⲉ·

(8/28)

ⲉⲣⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ

(8/29)

ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ

(8/30)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ

(8/31)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(8/32)

ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉϥ|ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲓⲛⲉ ⲉ [Fol. 74a ⲣ̅ⲙ̅ⲍ̅]

(8/33)

ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ

(8/34)

Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲗⲩⲡⲏ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ

(9/1)

ⲛϥ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲓⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅‐

(9/2)

ⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲓϫⲛ̅

(9/3)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϥ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(9/4)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(9/5)

Ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅

(9/6)

ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ

(9/7)

ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲡⲁⲗ‐

(9/8)

ⲗⲁϯⲟⲛ ⁛—

(9/9)

Ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡ

(9/10)

ⲟⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ

(9/11)

ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧ

(9/12)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ

(9/13)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛⲁϥ· ⲁϥ‐

(9/14)

ⲧⲁⲙⲉ ⲡⲣⲟⲉⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅

(9/15)

ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(9/16)

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅

(9/17)

ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉ

(9/18)

[Fol. 74b ⲣ̅ⲙ̅ⲏ̅] ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕϭⲟⲧ | ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁⲓⲉ

(9/19)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ :—

(9/20)

Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ

(9/21)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲧⲕ̅ϭⲟⲧ ϣⲁⲩⲣ̅ ϩⲙ̅ⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(9/22)

ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϣⲁⲩϣⲃ̅ ⲡϥⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲡⲉ·

(9/23)

ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲥⲭⲏⲙⲁ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(9/24)

ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ

(9/25)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥ‐

(9/26)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲕⲉϣⲃ̅ ϫⲱⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(9/27)

ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲙⲟⲕϩ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅

(9/28)

ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲛ· ⲡⲁⲣ‐

(9/29)

ⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲉⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲣ

(9/30)

ϥ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲉ ϫⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ

(9/31)

ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲉ ⲣⲟϥ

(9/32)

ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲱⲃϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(9/33)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϫⲱⲗⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲧⲉ

(9/34)

ⲛϥ̅ϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲟⲗⲩϯⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅

(10/1)

ⲛⲟϭ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉⲛⲉ ⲁϥⲣ̅ⲥⲟ

(10/2)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛ̅ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ

(10/3)

ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(10/4)

Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲣ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ

(10/5)

ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛ‐

(10/6)

ⲧⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϥⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(10/7)

ⲙⲁⲛ|ⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ [Fol. 75a ⲣ̅ⲙ̅ⲑ̅]

(10/8)

ϣⲏⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛ‐

(10/9)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲕⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(10/10)

ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲉϣⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅

(10/11)

ⲉ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥϯⲁ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲱϣⲉ

(10/12)

ⲛ̅ⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ ϣⲁⲩⲣ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲛ̅ⲧⲟϥ

(10/13)

ⲇⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲩϯⲁ·

(10/14)

ⲉⲛϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(10/15)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲥⲧ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ

(10/16)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲱⲛⲧ̅

(10/17)

ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲉϣϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉϥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲟⲗⲩϯⲁ

(10/18)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ

(10/19)

ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲗⲟⲓ‐

(10/20)

ⲡⲟⲛ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ· ⲙⲛ̅

(10/21)

ⲛⲉϥⲛⲏⲥϯⲁ ⲉⲧ ⲟϣ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧ ϥ̅ⲉⲓⲣⲉ

(10/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲣ̅ ϭⲱⲃ·

(10/23)

ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲣ‐

(10/24)

ⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϥⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϭⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲉⲓ

(10/25)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛϥ̅ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ·

(10/26)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲧⲣⲓⲧⲏⲥ (sic)

(10/27)

Ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ

(10/28)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲛⲟⲩⲛ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲛ̅ϭⲟⲙ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ

(10/29)

ⲁⲕⲣ̅ϭⲱⲃ | ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲱⲗⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ‐ [Fol. 75b ⲣ̅ⲛ̅]

(10/30)

ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲥ‐

(10/31)

ⲕⲏⲥⲓⲥ ⲁⲛ ⲧⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲱⲃ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(10/32)

ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲙⲛ̅

(10/33)

ⲡⲃⲱⲱⲗⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲏⲓ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ ϩⲱⲃ ⲉⲛⲅ̅

(10/34)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛϭⲱ ⲉϥⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ

(11/1)

ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(11/2)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ϯⲛⲁϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲧϥ̅ϭⲟⲙ

(11/3)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲛ̅

(11/4)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲓϣⲓⲡⲉ

(11/5)

ⲛⲁϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ

(11/6)

ⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲕⲟⲧⲥ̅

(11/7)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲑⲩⲡⲟⲙ[ⲟⲛ]ⲏ·

(11/8)

ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ

(11/9)

ⲉ ⲧⲃⲉ

(11/10)

Ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲩ ϥⲛⲁⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲑⲩⲡⲟ‐

(11/11)

ⲙⲟⲛⲏ· ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ

(11/12)

Ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ

(11/13)

ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(11/14)

ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲁⲉⲓ̈ⲟⲟⲧⲉ·

(11/15)

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲕϭⲱ ϩⲛ̅

(11/16)

[Fol. 76a ⲣ̅ⲛ̅ⲁ̅] ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲕ|ϣⲗⲏⲗ ϩⲁ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲃⲓⲏⲛ· ⲧⲁⲣⲉ

(11/17)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲕⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ̅ ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϣⲁⲛⲧ

(11/18)

ⲉⲓϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲟⲩ‐

(11/19)

ⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲃⲱⲕ· ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ

(11/20)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲣⲉ

(11/21)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅‐

(11/22)

ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(11/23)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅

(11/24)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ

(11/25)

ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ ⲙⲟⲉⲓⲧ

(11/26)

ⲛⲁⲕ· ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ

(11/27)

Ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲡⲁⲓ

(11/28)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛⲁϥ· ⲁϥⲥⲡ̅ⲥⲡ̅ ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅

(11/29)

ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(11/30)

Ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲡⲱⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲓϫ

(11/31)

ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅

(11/32)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅

(11/33)

ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ ⁛—

(11/34)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·

(12/1)

ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(12/2)

ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛⲁ ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲛⲏⲩ ⁛— | ϯϣⲓⲛⲉ [Fol. 76b ⲣ̅ⲛ̅ⲃ̅]

(12/3)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ· ⲉⲧ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(12/4)

ϣⲟⲡⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲃⲟⲟⲩⲉ

(12/5)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲁⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅·

(12/6)

Ⲛ̅ⲧⲉⲣ ϥ̅ϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·

(12/7)

ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(12/8)

ϥⲣ̅ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲁϥⲕⲧⲉ

(12/9)

ⲡⲉϥϩⲟ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥ‐

(12/10)

ⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ· ⲧⲟⲧⲉ

(12/11)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲑⲏ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ϩⲱⲱⲛ ⲉ

(12/12)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁϥⲁⲡⲁⲛⲧⲁ

(12/13)

ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ· ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲗ̅ϭⲟ ⲧⲟ

(12/14)

ϩⲓⲱⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ ϩⲣⲏⲥⲥⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ

(12/15)

ⲛⲁϥ ϫⲉ

(12/16)

Ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· ⲡⲉϫⲉ

(12/17)

ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲩⲣⲓ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ

(12/18)

ⲁⲓⲣⲁϣⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲧⲁⲣⲛ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ

(12/19)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(12/20)

Ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕϩⲟⲥⲉ· ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅

(12/21)

ⲛⲉⲓ ϩⲟⲓⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲗ̅ϭⲉ ⲉⲧ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱⲕ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ϯⲡⲁⲣⲁ‐

(12/22)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(12/23)

ϩⲓ ϫⲱⲓ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲁϥ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲛ̅

(12/24)

ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ· ⲉⲧ ⲧⲟ ϩⲓ̅ⲱ̅ⲱϥ· ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(12/25)

ⲛ̅ϭⲱⲃ· ⲁⲩⲱ

(12/26)

Ⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· | ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· [Fol. 77a ⲣ̅ⲛ̅ⲅ̅]

(12/27)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲱ (sic) ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲡⲱϩ

(12/28)

ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲃⲏⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ·

(12/29)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(12/30)

Ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ

(12/31)

ⲧϥ̅ϩⲓⲏ· ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ·

(12/32)

ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅

(12/33)

ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(12/34)

ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲩ‐

(13/1)

ⲗⲱⲛ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅·

(13/2)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(13/3)

ⲉⲓⲥ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲕⲉϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ

(13/4)

ϣⲁⲛ ϯϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(13/5)

ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ

(13/6)

Ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ·

(13/7)

ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲟⲧⲕ̅ ϣⲁ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ

(13/8)

Ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲱⲛ

(13/9)

ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ·

(13/10)

ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲗ̅ϭⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(13/11)

ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲕⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁⲕⲉⲓ

(13/12)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲕϩⲙⲟⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓ ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲧ

(13/13)

ϭⲟϫⲃ̅ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱⲕ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲛⲅ̅ ϩⲙⲟⲟⲥ

(13/14)

ⲧⲁⲧⲥⲁⲛⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉⲓ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲙ̅‐

(13/15)

[Fol. 77b ⲣ̅ⲛ̅ⲇ̅] ⲙⲟⲛ ⲉϥϣⲁⲛ|ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϥⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ·

(13/16)

ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ

(13/17)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛⲟϫⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ· ⲁⲩⲱ

(13/18)

ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ

(13/19)

Ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲧⲣ

(13/20)

ϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲡⲩⲗⲟⲛ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲛϥ̅‐

(13/21)

ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲇⲉ

(13/22)

Ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(13/23)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ϩⲱⲣⲡ̅

(13/24)

ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ

(13/25)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ

(13/26)

ⲁⲕⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⁛—

(13/27)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲧⲣⲁϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅

(13/28)

ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ

(13/29)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·

(13/30)

ⲉⲩⲟϣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(13/31)

Ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ

(13/32)

ϩⲙ̅ ⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲥϫⲏⲕ ⲉ

(13/33)

ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(13/34)

Ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧϥ̅ϩⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϩⲛ̅

(14/1)

ⲧϥ̅ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ

(14/2)

ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ̅

(14/3)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ | ⲙⲟⲕϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ [Fol. 78a ⲣ̅ⲛ̅ⲉ̅]

(14/4)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ· ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϫⲁϥ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ

(14/5)

ϩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲓϩⲉ ⲉⲙⲛ̅ ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(14/6)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(14/7)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥ‐

(14/8)

ⲉⲓⲱⲧ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩⲛⲁⲏⲧ ⲡⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲁⲩⲱ

(14/9)

ϥⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ·

(14/10)

ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϩⲃⲟⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲛϥ̅ ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ

(14/11)

ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(14/12)

ⲟⲩϩⲟⲟⲩ· ⲁⲥⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ

(14/13)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲧ̅ϭⲁⲓⲉ ⲉⲧ ϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϣ‐

(14/14)

ⲛⲟϣ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲁ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ϯⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲕⲁ ⲃⲟⲗ

(14/15)

ⲉ ⲧⲃⲉ ϯⲁⲁⲃⲉ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ· ⲛⲉ ⲁ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ϣⲟⲟⲩⲉ

(14/16)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲛⲱⲱⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲱⲗϭ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(14/17)

ⲛⲉϥⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧ ϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲟ̅ⲩ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉⲧ

(14/18)

ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅

(14/19)

ⲛⲉⲥϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ϫⲉ ⲛⲉϫ ⲡⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ϫⲉ

(14/20)

ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(14/21)

ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ·

(14/22)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲟϫϥ̅

(14/23)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲧⲱ|ⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉ [Fol. 78b ⲣ̅ⲛ̅ⲋ̅]

(14/24)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁϥⲥⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(14/25)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ⲙⲡ ϥ̅ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲱⲥ ⲛϥ̅ⲕⲁ ⲡⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ

(14/26)

ⲛϥ̅ϩⲏⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲩⲗⲱⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(14/27)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲡⲣⲟ· ⲁϥⲧⲓⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ

(14/28)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(14/29)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁ ϫⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛⲉⲥⲁⲡⲩⲗⲏ ⲉ ⲣⲟⲓ

(14/30)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⁛—

(14/31)

Ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ

(14/32)

ⲥⲟⲛ· ⲡⲛⲁ ⲉⲧ ⲕ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ

(14/33)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϩⲟⲩⲣⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲓ

(14/34)

ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲗⲩⲃⲏ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲃⲱⲕ

(15/1)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲕ̅ϫⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲥⲙⲓ̈ϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ·

(15/2)

ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥ‐

(15/3)

ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲗⲩⲃⲏ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉⲣⲉ

(15/4)

ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲇⲁⲡⲁⲛⲏ ⲙ̅ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(15/5)

ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ

(15/6)

Ⲓⲱ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲛϥ̅ϯ ⲙ̅‐

(15/7)

ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ ⲛⲉⲙϥ̅‐

(15/8)

ⲟⲩⲉⲙ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ̅

(15/9)

ⲟⲩϩⲙⲟⲩ· ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲱⲃ· ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲩ‐

(15/10)

[Fol. 79a ⲣ̅ⲛ̅ⲍ̅] ⲛⲏⲩ | ϣⲁ ⲣⲟϥ· ⲉϥⲥⲁⲛϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ

(15/11)

ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ· ⲁ ⲡⲉϥ‐

(15/12)

ⲥⲱⲙⲁ ⲣ̅ϭⲱⲃ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(15/13)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛϥ̅ⲕⲉⲉⲥ ⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲉⲓ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲙⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙ‐

(15/14)

ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲅⲁⲑⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ

(15/15)

ⲧϥ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ‐

(15/16)

ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲛ̅

(15/17)

ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅·

(15/18)

ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(15/19)

ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧϥ̅ϩⲉ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ·

(15/20)

ⲁⲕⲕⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅

(15/21)

ⲁⲕⲉⲓ ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(15/22)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕϣⲟⲡⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕ‐

(15/23)

ⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲕϣⲟⲡⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲕⲉ

(15/24)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲥⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(15/25)

ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ϩⲁϩⲧⲏⲓ· ⲛⲅ̅ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅‐

(15/26)

ⲙⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(15/27)

ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲙⲟⲩ

(15/28)

[Fol. 79 ⲣ̅ⲛ̅ⲏ̅] Ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲓ ⲁ|ⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁ

(15/29)

ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡϩⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(15/30)

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ϫⲉ

(15/31)

ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϣ ⲛ̅ϩⲧⲏⲕ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(15/32)

ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ· ⲡϫⲥ̅

(15/33)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉ

(15/34)

Ⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲙ‐

(16/1)

ⲛⲟⲩⲧ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲡⲣⲱϣⲉ

(16/2)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲟⲛ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ

(16/3)

Ⲉ ⲧⲣⲁ ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ· ⲉ ⲧⲣⲕ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲙⲉ

(16/4)

ⲧⲕ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ· ⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲕ·

(16/5)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲧⲏⲣϥ̅

(16/6)

ⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲧⲁϫⲟⲟϥ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ·

(16/7)

ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ

(16/8)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲉⲧ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲣϫⲟⲟⲥ

(16/9)

ϫⲉ ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟ ⲧⲁ ϫⲥ̅ ϫⲉ

(16/10)

ⲉϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲃⲁⲃⲱⲱⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ

(16/11)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲩ

(16/12)

ⲙ̅ⲙⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲟⲩ‐

(16/13)

ϣⲁϫⲉ ⲉ ϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲙ‐

(16/14)

ⲛⲟⲩⲧ ⲁϥϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁ | ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲩ ⲉ [Fol. 80a ⲣ̅ⲛ̅ⲑ̅]

(16/15)

ⲣⲟϥ· ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲉϥⲟⲩⲉϣ ϫⲟⲟϥ

(16/16)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓ ⲣϥ̅ⲧⲱⲃϩ̅ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ

(16/17)

ⲣⲟϥ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲏ ⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲱⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ

(16/18)

ⲇⲉ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲉⲥⲏⲓ

(16/19)

ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟϥ ⲉ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉ

(16/20)

ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲁ ⲥⲱⲛⲉ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲉ

(16/21)

ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏ ϫⲉ ⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛϭ̅ⲛⲟⲩϭϥ̅

(16/22)

ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉ ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲱⲃ

(16/23)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ

(16/24)

ⲙ̅ⲡ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ

(16/25)

Ⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟϥ· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲥ ⲙ̅

(16/26)

ⲡⲙⲉϩ ⲥⲡ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟ

(16/27)

ϫⲉ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲥⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(16/28)

ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲣⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏ· ⲁⲩⲱ

(16/29)

ⲛ̅ⲧⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲓⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲣ̅

(16/30)

ⲧⲙ̅ ⲉⲓ ⲧⲣ̅ⲛⲁⲣ̅ ϩⲧⲏ ⲉⲓϣⲁⲛⲙⲟⲩ·

(16/31)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲥⲉⲓ

(16/32)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲥϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲛⲓϥ ⲛⲁⲓ

(16/33)

ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(16/34)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛⲁⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ⲥⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅

(17/1)

ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧ ϥ̅ⲉⲓⲣⲉ |

(17/2)

[Fol. 80b ⲣ̅ⲝ̅] ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ

(17/3)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉⲧⲣ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϣⲁ

(17/4)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲁ·

(17/5)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ· ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ

(17/6)

ⲛ̅ϭⲱⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ

(17/7)

ⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲏ· ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲣⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲙⲛ̅

(17/8)

' ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(17/9)

' ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲙⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲛ̅ⲧⲉⲱⲣⲕ̅ ⲛⲁⲓ·

(17/10)

ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲏ ⲧⲣ̅ⲕⲁⲁⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲕⲱ

(17/11)

ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϫⲥ̅

(17/12)

ⲧⲟϣⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(17/13)

ⲡϫⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(17/14)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲱⲣⲕ̅ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ

(17/15)

ⲁⲥⲱⲣⲕ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲱ

(17/16)

ⲙ̅ⲙⲟ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(17/17)

ⲕⲁⲁⲧ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲧ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱⲧ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ

(17/18)

ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲟⲙⲥⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅

(17/19)

ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲗⲩⲃⲏ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϫⲟⲟⲩ

(17/20)

[Fol. 81a ⲣ̅ⲝ̅ⲁ̅] ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ | ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ

(17/21)

ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ· ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲥ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛⲁϥ ⲙ̅‐

(17/22)

ⲡⲁⲧ ϥⲣ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ

(17/23)

ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅

(17/24)

ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ·

(17/25)

Ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲱ ⲉⲥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ

(17/26)

ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(17/27)

ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲧⲁⲙⲓⲟⲟϥ· ⲙ̅ ⲡⲁ

(17/28)

ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲧⲟⲧⲉ

(17/29)

Ⲁⲥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ ⲁ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ

(17/30)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥⲧⲥⲁ‐

(17/31)

ⲃⲟϥ ⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲕ· ⲁⲩⲱ

(17/32)

ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· ⲁϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ

(17/33)

Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛ̅‐

(17/34)

ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅‐

(18/1)

ⲗⲁϥ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲱⲃ· ϭⲛ̅ ⲡⲁⲓ ⲧⲱⲛ ⲟ̅

(18/2)

ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(18/3)

ⲧⲱⲛ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ·

(18/4)

ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅·

(18/5)

ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ

(18/6)

ⲟⲩⲁⲁⲃ | ⲉⲧ ⲛⲁϣⲓⲃⲉ ⲁⲛ· ⲙⲛ̅ ϯⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ (sic) [Fol. 81b ⲣ̅ⲝ̅ⲃ̅]

(18/7)

ⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ ⲧⲙⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ

(18/8)

ϭⲛ̅ ⲡⲉⲓ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲧⲱⲛ· ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ

(18/9)

ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲣ̅ⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ϣⲟⲩⲟ· ⲉϫⲙ̅

(18/10)

ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁϣⲏ·

(18/11)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣ̅ⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·

(18/12)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲛⲓⲙ·

(18/13)

ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲅ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅

(18/14)

ϩⲉ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅‐

(18/15)

ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧ

(18/16)

ⲁⲓⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲓϥⲓⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉ

(18/17)

ⲡⲙⲁ ⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⁛—

(18/18)

Ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁⲓ̈ⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅

(18/19)

ⲧϥ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ ⲛ̅

(18/20)

ⲧⲉⲓ ϩⲉ

(18/21)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(18/22)

ⲛⲉⲩⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡ ⲉⲩⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϭⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ

(18/23)

ⲛ̅ ⲣⲓⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ ⁛—

(18/24)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱⲗⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(18/25)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲧ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ϣⲉ ⲛ̅‐

(18/26)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ϣⲁ ϫⲡ̅ ⲥⲟ ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ | ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ [Fol. 82a ⲣ̅ⲝ̅ⲅ̅]

(18/27)

ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(18/28)

ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϭⲛ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ· ⲛ̅

(18/29)

ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ

(18/30)

Ⲉⲩⲡⲁϩⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ϫⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(18/31)

ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲣⲱϥ ⲁϥⲧⲓ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲙ̅

(18/32)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲱ̅ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲡⲉ

(18/33)

Ⲡϩⲏⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(18/34)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲅⲣⲁⲩⲅⲏ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(19/1)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ

(19/2)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ· ⲁⲩⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(19/3)

ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ

(19/4)

ⲇⲉ ⲟⲛ

(19/5)

Ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙ̅ⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(19/6)

ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲥⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅‐

(19/7)

ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲁϥ ⲕⲁ ϩⲏⲩ

(19/8)

ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲗ̅ϭⲉ· ⲉⲧ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉ ϩⲱⲧ

(19/9)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ ϩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲁⲥϯ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲛ̅ ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲩ

(19/10)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(19/11)

Ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲛⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅

(19/12)

ⲧϥ̅ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅‐

(19/13)

[Fol. 82b ⲣ̅ⲝ̅ⲇ̅] ϩⲟⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲛⲁϣ | ⲛ̅ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(19/14)

ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲥⲣ̅ ⲟⲩⲱⲃϣ̅· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥ‐

(19/15)

ⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲉⲥϩⲁⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ

(19/16)

ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲱ̅ ⲧⲁ ⲥⲱⲛⲉ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟ

(19/17)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ

(19/18)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ ⲣ̅ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ

(19/19)

ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ϩⲓ ϫⲱϥ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅

(19/20)

ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲗ̅ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲉⲧⲕⲁⲥ

(19/21)

ϭⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲓ ϩⲣⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/22)

ⲁⲥⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(19/23)

ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲧⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅· ⲱ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥ‐

(19/24)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲃⲁⲗ ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ⲉⲓ ⲉ

(19/25)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϭⲟⲧ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ

(19/26)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲛⲁⲓⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲗⲁϩⲏ ϫⲉ ⲁⲥϥⲓ ϩⲁ ⲣⲟⲕ·

(19/27)

ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲕⲓⲃⲉ· ϫⲉ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲕ̅· ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧ

(19/28)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϫⲛ̅

(19/29)

ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ϫⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲁϥⲁ‐

(19/30)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ϯϭⲟⲧ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ

(19/31)

[Fol. 83a ⲣ̅ⲝ̅ⲉ̅] ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(19/32)

ϩⲛ̅ ϩⲛ̅ (sic) ⲧⲕⲁⲗⲩⲃⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ

(19/33)

ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲉ ϫⲱϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅

(19/34)

ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲥⲟⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(20/1)

ϣⲁⲁⲧ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁ ⲛϥ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(20/2)

ⲟⲩⲃⲓⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅

(20/3)

ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛— ⲡⲁⲓ ⲡⲉ

(20/4)

ⲡⲁⲅⲱⲛ

(20/5)

Ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ

(20/6)

ⲁϥϩⲟⲕϥ̅ ⲁϥⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(20/7)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲉϥⲉϫⲓ (sic) ϩⲙⲟⲧ ⲉ ϫⲱⲛ

(20/8)

ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲛ

(20/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ :—

(20/10)

Ⲡⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅

(20/11)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ

(20/12)

ϩⲁⲙⲏⲛ ⁛

(20/13)

— ·· — ·· — ·· — ·· — ·· —

(20/14)

COLOPHON

(20/15)

ⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲙⲉⲛⲏ ⲙⲩϭⲟⲩⲣⲏ ⲕⲅ ⲓⲛⲇ ⲁ· ⲁⲡⲟ ⲧⲟⲛ ⲁⲅⲓⲱⲛ

(20/16)

ⲙ←ⲣ [ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲱⲛ] ϯⲓⲑ ⲉⲧⲟⲩⲥ ⲧⲝⲅ

(20/17)

(20/18)

ⲉⲅⲱ ⲧⲁⲗⲁⲥ ⲁⲙⲁⲣⲧⲱⲗⲟⲩⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲗⲁⲭ[ⲓⲥⲧⲟⲥ]

(20/19)

ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲡⲁⲓⲥ ⲧⲟⲩ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲉ̅ⲣ̅ ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ]

(20/20)

ⲩ̅ⲩ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲡⲱⲛⲩⲭⲟⲥ ⲁⲣⲭ[ⲏ]ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲧⲟⲩ

(20/21)

ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲩ ⲙⲉⲅⲁ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲁ ⲁⲡⲟ ⲧⲏⲥ

(20/22)

ⲡⲟⲗ̅ ⲗⲁⲧⲱⲛ ⲉⲅⲣⲁⲯⲁⲥ ⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲙⲛⲏⲥⲑⲓϯ ⲙⲟⲩ ⲕⲉ̅

(20/23)

ⲟⲧⲁⲛ ⲏⲗⲑⲉⲥ ⲉⲛ ⲧⲏ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ ⲥⲟⲩ ϥ̅ⲑ̅.

(20/24)

(20/25)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲃⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ‐ [Fol. 83b ⲣ̅ⲝ̅ⲋ̅]

(20/26)

ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲧ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ

(20/27)

ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ

(20/28)

ⲛ̅ⲧⲃⲱ· ⲁϥⲥⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅‐

(20/29)

ⲙⲟϥ ⲁϥⲇⲟⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ

(20/30)

ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲃⲱ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(20/31)

ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣ‐

(20/32)

ⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲥⲏϩ ⲡⲉⲩⲣ̅

(20/33)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ

(20/34)

ⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲉ‐

(21/1)

ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲛϥ̅ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛϥ̅‐

(21/2)

ⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲛ̅ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(21/3)

ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲥ· ⲛϥ̅ϯⲑⲉ ⲛⲁϥ ⲉ ⲧⲣϥ̅ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(21/4)

ⲛ̅ⲧⲗⲩⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥ‐

(21/5)

ⲕⲗⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲧⲉ ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲡⲉ ϩⲓ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ·

(21/6)

ⲉϥϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲑⲉⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ ⲡⲣⲟⲥ

(21/7)

ⲡⲉⲧ ⲕⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲉⲣⲉ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲉ̅ⲣ̅

(21/8)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲉϩ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ

(21/9)

ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲛϥ̅ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ

(21/10)

ⲕⲟⲩⲟⲛϥ̅ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲓⲥⲁⲕ ⲙⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲕⲗⲏ‐

(21/11)

ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲗⲁⲙⲱⲛ·

(21/12)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁϩⲱⲙⲓⲟ· ⲙⲛ̅ ϩⲟⲣ ⲥⲓ ⲉⲥⲓⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟ‐

(21/13)

ⲛⲓⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(21/14)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ·

(21/15)

ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛⲉⲕⲛ̅‐

(21/16)

ϩⲟⲧⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ϯⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϫⲛ̅ ϩⲁϩ ⲃⲱⲕ ⲉ

(21/17)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲕ̅ ϫⲥ̅· ϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϥ̅ⲑ̅·