Coptic Apocrypha | Home

The Life of Apa Onnophrios

The Life of Apa Onnophrios, the Anchorite, Coptic text

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE LIFE OF APA ONNOPHRIOS, THE ANCHORITE

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7027)

(1/1)

□ ⲠⲂⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲨϮⲀ Ⲙ ⲠⲚ̅ⲠⲈⲦ‐ [Fol. 1a ⲁ̅]

(1/2)

ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ

(1/3)

ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲀⲠⲀ ⲞⲚⲚⲞⲪⲢⲒⲞⲤ ⲠⲀⲚⲀⲬⲰ‐

(1/4)

ⲢⲒⲦⲎⲤ Ⲛ̅ⲦⲀϤϪⲰⲔ Ⲉ ⲂⲞⲖ Ⲙ̅ ⲠⲈϤⲂⲒⲞⲤ

(1/5)

Ⲛ ⲤⲞⲨ ⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲦⲀⲤⲈ Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲠⲀⲰⲚⲈ ϨⲚ̅

(1/6)

ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲘⲞⲨ Ⲉ ⲢⲞⲚ

(1/7)

ϨⲀⲘⲎⲚ:

(1/8)

(1/9)

Ⲁⲩⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ (sic) ⲉ ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲁ ⲡⲁ‐

(1/10)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲝⲏⲅⲓⲥⲑⲁⲓ· ⲉ ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲁⲓ

(1/11)

ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲥⲟⲛ ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ

(1/12)

ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ·

(1/13)

ⲉ ⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲁϩⲟⲩ·

(1/14)

ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϥⲧⲟⲉ (sic) ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏ

(1/15)

ⲙⲡ ⲉⲓⲟⲩⲉⲙ ⲟⲉⲓⲕ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲥⲉ ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲓ‐

(1/16)

ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ· ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡϩⲁⲏ

(1/17)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲓⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲥⲡⲏ|ⲗⲁⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲓ ϩⲱⲛ [Fol. 1b ⲃ̅]

(1/18)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲓⲕⲱⲗϩ̅ ⲉⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲁⲡϣⲉ (sic)· ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁϣⲉ

(1/19)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ· ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ

(1/20)

ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(1/21)

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲛ· ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲣⲱϥ·

(1/22)

ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥϭⲃⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁ̅ ⲡⲉϥϭⲃⲟⲓ ⲃⲱⲗ

(1/23)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲁϭⲓϫ· ⲁϥⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲙⲓⲥⲗⲏⲥ ⲛ̅ ⲕⲁϩ·

(1/24)

ⲁⲓϭⲟⲙϭⲙ̅ ⲉ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲓϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲁϥⲟⲩⲱ

(1/25)

ⲉϥⲙⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲟ̅ⲥ̅ⲕ̅ ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ· ⲉⲩ‐

(2/1)

ⲕⲟⲗⲟⲃⲓ̅ⲟⲛ· ⲉϥⲁϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓϭⲟⲙϭⲙ̅

(2/2)

ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲉⲧ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥⲣ̅ ⲕⲁϩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲁϩⲉ

(2/3)

ⲣⲁⲧ ⲁⲓϣⲗⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓϥⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲧⲟⲗⲏ· ⲁⲓⲥⲟⲩⲉⲗⲟⲩⲱⲗ̅ⲥ̅

(2/4)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲓϭⲱϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϭⲓϫ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲓⲧⲱⲙⲥϥ̅·

(2/5)

[Fol. 2a ⲅ̅] ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ | ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ

(2/6)

ⲇⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ· ⲁⲓϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ·

(2/7)

ⲁ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁⲓⲧⲱϩⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ̅ ⲙ̅ⲡⲉ

(2/8)

ⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲓ· ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϩⲉ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ·

(2/9)

ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(2/10)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϥⲛⲁϫⲡⲉⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲛⲟⲕ

(2/11)

ⲇⲉ ⲁⲓϭⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ϣⲁⲛⲧⲉ

(2/12)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓⲧⲁⲩⲟ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲁⲡⲟⲥ‐

(2/13)

ⲧⲏⲑⲟⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅ ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅

(2/14)

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁⲅⲉⲗⲉⲓ ⲛ̅ϣⲟϣ ⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ· ⲉⲣⲉ

(2/15)

ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ̅ ϥ̅ϩⲱⲛ ⲇⲉ

(2/16)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛϥ̅ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲃⲱ

(2/17)

ϩⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥ̅ⲁⲥⲭⲏⲙⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉϥ‐

(2/18)

ϭⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲡⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ

(2/19)

[Fol. 2b ⲇ̅] ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ ⲡⲛⲁ̅· | ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅

(2/20)

ⲁϥϣⲗⲏⲗ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϩⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(2/21)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲡϩⲁⲏ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲁⲥⲑⲉ·

(2/22)

ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ· ϫⲉ

(2/23)

ⲁϩⲣⲟⲕ ⲉⲕⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲱ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϭⲱϣⲧ̅

(2/24)

ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲁⲧⲁϭⲥⲉ· ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅

(2/25)

ϭⲟⲙϭⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲓ ⲥⲛⲟϥ·

(2/26)

Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ ⲧⲉⲣ ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅

(2/27)

ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϭⲱⲣϣ̅

(2/28)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ ⲧⲣϥ̅ϫⲓⲧ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ· ⲁϥϫⲛⲟⲓ

(2/29)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ ϩⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(2/30)

ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲉⲓⲟⲩⲉϣ ⲛⲁⲩ ⲛ̅

(2/31)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϫⲁⲓⲉ· ⲁⲩⲱ

(2/32)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϥⲟϭⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉ ϯϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁⲓϫⲛⲟⲩϥ

(2/33)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ

(2/34)

ⲟⲩⲏⲏⲣ· ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲓⲛⲧ ⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲩⲱ

(3/1)

ⲛⲉ ϣⲁⲕⲟⲩⲙ̅ ⲟⲩ· ⲁⲩⲱ | ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲕⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ [Fol. 3a ⲉ̅]

(3/2)

ⲉⲙⲛ̅ ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲧⲱ̅ ϩⲓⲱⲱⲕ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ

(3/3)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟ‐

(3/4)

ⲭⲟⲥ· ⲉⲓⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟϩⲥ̅· ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲩⲏⲧ

(3/5)

ϩⲛ̅ ⲑⲏⲃⲁⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉⲓ ϩⲉ ϫⲉ

(3/6)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲅ̅ ϭⲱϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ·

(3/7)

ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲉⲥⲩⲭⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ· ⲛⲅ̅

(3/8)

ϣⲡ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲙⲁⲓ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲉⲙⲁⲧⲉ·

(3/9)

ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϭⲓⲛⲉ· ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲃⲉⲉⲕⲉ· ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅

(3/10)

ⲛⲉⲕϭⲓϫ· Ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲓⲁⲁϥ· ⲁⲓⲉⲓ

(3/11)

ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲩⲏⲧ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲁⲓⲕⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲛ̅

(3/12)

ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲓⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲁⲡⲥ̅

(3/13)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲡⲉⲓⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ϭⲓϫ ϣⲁⲓⲧⲁⲁⲩ

(3/14)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲱϩ ⲙ̅

(3/15)

ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉ ⲡⲃⲉⲉⲕⲉ ϯϫⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(3/16)

ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ | ϩⲁ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ [Fol. 3b ⲋ̅]

(3/17)

ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲟⲩⲉ· ⲉⲧⲣ̅ ϭⲣⲱⲱϩ· ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲑⲉ

(3/18)

ⲉ ϯⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ ⲡⲁ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ϭⲓϫ· ⲁϥⲕⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲓ

(3/19)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ϩⲁ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩ‐

(3/20)

ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲁⲭⲏ ⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉⲁⲥⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲓ

(3/21)

ⲛ ϩⲉⲛϩⲱⲃ ⲛ̅ϭⲓϫ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲟⲩⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(3/22)

ⲁⲓⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲥ· ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·

(3/23)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ϣⲱⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣ ⲛ̅ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ

(3/24)

ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁ ⲡϫⲁϫⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲉ ⲧⲣⲁϫⲓ ϩⲱⲃ

(3/25)

ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ·

(3/26)

ⲁⲛⲟⲩⲉⲙ ⲟ̅ⲉⲓⲕ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ Ⲁⲩϩⲱⲃ ⲟⲩⲱⲛϩ̅

(3/27)

ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲉ ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲁⲛϯ ⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲛϫⲡⲟ·

(3/28)

ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓϩⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(3/29)

ⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ· ⲁⲛϭⲱ ϩⲛ̅ ϯⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ ⲉⲃⲟⲧ·

(3/30)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲁⲁϥ

(3/31)

ⲁⲓⲣ̅ ϩⲧⲏⲓ· ⲁⲓⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ | ⲁⲓϣⲱⲡⲉ· ϩⲛ̅ [Fol. 4a ⲍ̅]

(3/32)

ⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ

(3/33)

ⲁⲓⲁⲁϥ ⲁⲓⲣ̅ ϩⲧⲏⲓ· ⲁⲓⲣⲓⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓϣⲱⲡⲉ

(3/34)

ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(4/1)

ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲡⲟⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲛⲁ‐

(4/2)

ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲩ‐

(4/3)

ⲛⲁϣⲧ̅· ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ·

(4/4)

ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲱϣⲙ̅· ⲙⲛ̅ ⲡϥⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲧ̅ⲕ̅· ⲉⲧ

(4/5)

ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(4/6)

ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉ ⲡϫⲁⲓⲉ·

(4/7)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲣ̅ϩⲛⲁⲓ ⲙ ⲡⲱⲧ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ·

(4/8)

ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϯⲉⲣⲏⲙⲓⲁ· ⲁⲩⲱ

(4/9)

ⲁⲓⲗⲟ ϩⲁϩ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(4/10)

ⲁⲓϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲓⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ

(4/11)

ⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ· ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲓ ⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲧⲁⲩⲉ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅

(4/12)

ⲗⲟⲟⲩ ⲛⲃⲛ̅ⲛⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲟⲩⲗⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ

(4/13)

[Fol. 4b ⲏ̅] ⲉⲃⲟⲧ· ⲡⲉⲓ ⲗⲟⲟⲩ ϭⲉ | ⲛ̅ⲃⲛ̅ⲛⲉ ϣⲁϥⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ

(4/14)

ⲕⲁⲧⲁ ⲉⲃⲟⲧ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲃ̅ⲥⲱ·

(4/15)

ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛⲟⲉⲓⲕ· ⲡⲁϥⲱ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ· ⲁⲩⲱ

(4/16)

ⲛⲁϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲓϩⲱⲃⲥ̅ ϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(4/17)

ⲉϣϣⲉ· ⲉ ϩⲟⲃⲥϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲁϥⲱ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲙⲁⲁⲃⲉ ⲛ̅

(4/18)

ⲣⲟⲙⲡⲉ· ϫⲓⲛ ⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲏⲣ ϯ ⲛⲁⲓ

(4/19)

ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲣⲁⲥⲓⲥ· ⲉⲥϣⲏϣ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲟⲩⲉⲙ ⲟ̅ⲉⲓⲕ ⲉ

(4/20)

ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲓϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲧⲁⲣⲭⲏ· ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ

(4/21)

ⲙⲁ ⲁⲕϩⲓⲥⲉ ⲧⲱⲛⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ ⲁϩⲉ ⲁⲓϩⲓⲥⲉ

(4/22)

ⲧⲱⲛⲟⲩ· ⲱ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁϣⲛⲟϫⲧ̅· ⲉ ⲡⲕⲁϩ

(4/23)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲉϣⲛⲟϫⲧ̅· ⲉ ⲡⲕⲁϩ

(4/24)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲉⲓⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ

(4/25)

ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ⲟϣ·

(4/26)

Ⲁⲓϩⲓⲥⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲟⲕϩ̅ⲥ̅· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧⲕⲁⲥ ⲉⲧ

(4/27)

ϩⲓ ϫⲱⲓ ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲁⲉⲟⲟⲩ

(4/28)

[Fol. 5a ⲑ̅] ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲁ ϩⲧⲏⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ | ϫⲉ ⲉⲕ‐

(4/29)

ϣⲱⲛⲉ ⲉ ⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁ ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ

(4/30)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲡⲁⲣ· ⲡⲉϫⲁϥ

(4/31)

ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕ̅ϣⲱⲛⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲓⲧⲥⲁ‐

(4/32)

ⲃⲟϥ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲡⲁⲣ ⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ· ⲁϥⲥⲟⲃⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧϥ̅ϭⲓϫ

(4/33)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(4/34)

ⲁϥⲡⲉϩ ⲡⲁ ⲥⲡⲓⲣ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/1)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲡⲁⲣ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉ ⲛⲉ ⲡⲗⲩⲅⲏ· ⲉⲩϩⲓⲱⲱϥ·

(5/2)

ⲁϥϩⲟⲕⲟⲩ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉ ⲉⲩⲧⲟⲉⲓⲥ· ⲁϥϯ ⲟⲛ

(5/3)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲡⲁⲣ· ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲁϥ‐

(5/4)

ⲥⲗⲟϭⲗϭ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ϭⲓϫ· ⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲙ̅

(5/5)

ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲁϩϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉⲣⲏⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(5/6)

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲛ̅

(5/7)

ⲛⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(5/8)

ⲙ̅ ⲡϫ̅ⲥ̅· ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅‐

(5/9)

ⲙⲁⲩ ⲁ ⲛⲉ|ⲧ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ [Fol. 5b ⲓ̅]

(5/10)

ⲁⲓⲗⲟ ⲉⲓϣⲱⲛⲉ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲡⲁⲣ· ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲛ̅

(5/11)

ϫⲁⲓⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ϩⲓⲥⲉ· ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲧⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(5/12)

ⲛ̅ⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ· ⲁⲓⲕⲱⲣϣ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(5/13)

ϥⲕⲁⲁⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉ[ⲥ]ⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅·

(5/14)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲑⲟⲣⲙⲏ

(5/15)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲓϭⲱⲣϣ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ̅

(5/16)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϯⲙⲟⲑⲉⲟⲥ

(5/17)

ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ Ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(5/18)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ϫⲟⲕ̅ⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(5/19)

ⲧⲁϩⲙⲉⲧ ⲉ ⲣⲟϥ·

(5/20)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ̅ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲡⲁ‐

(5/21)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϥ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ

(5/22)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛϥ̅ⲛⲁϩ‐

(5/23)

ⲙⲉⲕ ⲛ̅ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲕⲁⲁⲕ ϩⲛ̅

(5/24)

ⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ | ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· [Fol. 6a ⲓ̅ⲁ̅]

(5/25)

ⲉⲕⲡⲏⲧ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲟⲩⲱ ⲇⲉ

(5/26)

ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁ ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ· ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲉⲧⲙ̅ ⲧⲣⲁ

(5/27)

ⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ· ⲉ ⲡⲧⲏⲣ̅ϥ̅ ϫⲉ ϯϩⲕⲟⲉⲓⲧ· ⲏ ϯⲟⲃⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(5/28)

ⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ϯⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲧⲁϩⲟⲓ· ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ

(5/29)

ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ·

(5/30)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲓϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ

(5/31)

ⲁⲓⲡⲱⲣϣ̅ ⲛ̅ ⲛⲁϭⲓϫ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲁⲓϣⲗⲏⲗ· ⲁⲩⲱ

(5/32)

ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ

(5/33)

ⲟⲛ ⲁϥϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ· ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲁ

(5/34)

ⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ· ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ· ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅

(6/1)

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ· ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ

(6/2)

ⲉϥⲟ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϥⲱ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉϫⲙ̅

(6/3)

ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲉⲓ ⲡⲁⲣⲧⲁⲗⲏⲥ· ⲛ̅ϥⲕⲏ ⲕⲁ

(6/4)

[Fol. 6b ⲓ̅ⲃ̅] ϩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϭⲱⲱⲃⲉ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡϥ̅|ⲥⲙⲟⲧ

(6/5)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁⲓⲣ̅ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲓⲁⲗⲉ

(6/6)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲟⲩⲉⲓⲁ ⲛ̅

(6/7)

ⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ϩⲁ

(6/8)

ⲧϩⲁⲓⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩ· ⲛϥ̅ⲑⲗⲓⲃⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(6/9)

ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲧ ϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲡⲉϩⲕⲟ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ·

(6/10)

ⲛϥ̅ⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· Ⲁϥϥⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ

(6/11)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲕⲟⲟϩ· ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩ· ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ

(6/12)

ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(6/13)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲙ̅ ⲛ ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲕ̅ϩⲉ· ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅

(6/14)

ⲡⲉⲓ ϫⲁⲓⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(6/15)

ⲛ̅ⲧⲕⲟⲩϣⲃⲏⲣ· ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ

(6/16)

ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(6/17)

ⲉ ⲧⲣϥ̅ ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ

(6/18)

[Fol. 7a ⲓ̅ⲅ̅] ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥ | ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲥⲉ ⲛ̅

(6/19)

ⲣⲟⲙⲡⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁ· ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅

(6/20)

ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ

(6/21)

ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲉⲓϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲙ̅

(6/22)

ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲑⲏⲃⲁⲉⲓⲥ·

(6/23)

Ⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲑⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲉⲛⲟ

(6/24)

ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲉⲣⲉ

(6/25)

ϯⲣⲏⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉ‐

(6/26)

ⲥⲩⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲛϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(6/27)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓⲟ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲓϫⲓⲥⲃⲱ

(6/28)

ⲛ̅ⲕⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ· ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅

(6/29)

ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ· ⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅

(6/30)

ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲑⲉⲥⲃⲓⲧⲏⲥ· ϫⲉ

(6/31)

ⲛ̅ⲧⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉϥϣⲟⲟⲡ

(6/32)

[Fol. 7b ⲓ̅ⲇ̅] ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̅ | ϫⲁⲓⲉ· ⲁⲩⲱ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ·

(6/33)

ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲙⲉ· ⲛ̅ϭⲓ

(6/34)

ⲡⲉⲧⲟ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϫⲁⲓⲉ· ϣⲁ

(7/1)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲡⲉϫⲁⲓ

(7/2)

ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ·

(7/3)

ⲥⲉⲥⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅‐

(7/4)

ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩϩ ⲛ̅

(7/5)

ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲉⲛϣⲁⲛϩⲕⲟ· ⲧⲛ̅ϩⲏⲩ ⲉ ϩⲣⲉ

(7/6)

ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛⲁⲛ· ⲛ̅ϣⲁⲛⲉⲓⲃⲉ· ⲧⲛ̅ϩⲏⲩ ⲉ ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱ·

(7/7)

ⲛ̅ ϣⲁⲛⲣ̅ ⲁⲧ ϭⲟⲙ ϣⲁⲩϯ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ·

(7/8)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϣⲁⲛⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅· ⲧⲛ̅‐

(7/9)

ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲛ̅ⲧⲉ

(7/10)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(7/11)

Ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ

(7/12)

ⲧⲱⲛ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲑⲗⲓ|ⲯⲓⲥ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ· ⲏ̅ ⲉⲩϣⲁⲛϩⲕⲟ [Fol. 8a ⲓ̅ⲉ̅]

(7/13)

ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲧⲱⲛ· ⲉⲩϣⲁⲛ ⲉⲓⲃⲉ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲙⲟⲟⲩ

(7/14)

ⲧⲱⲛ ⲉⲥⲱ· Ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ· ⲉ ⲧⲁⲛⲁⲭⲱ‐

(7/15)

ⲣⲓⲥⲓⲥ· ϣⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲕⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ·

(7/16)

ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲩϯⲁ· ⲉⲧ ⲑⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲩⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ·

(7/17)

ⲉⲧ ϯ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲡⲩⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ·

(7/18)

ⲉⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϭⲱ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲥⲓⲥ· ⲉϥ‐

(7/19)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲃⲉⲉⲕⲉ· ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅

(7/20)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ⲙ̅

(7/21)

ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ· ϣⲁⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅‐

(7/22)

ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ· ϣⲁϥⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉ‐

(7/23)

ⲗⲟⲥ· ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲣⲟⲫⲏ· ⲛϥ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲩ

(7/24)

ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⁛

(7/25)

Ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ ⲏ̅ⲥⲁⲓⲁⲥ· ϫⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ· ⲉ ⲡϫⲥ̅

(7/26)

ⲛⲁϣⲓⲃⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ· ⲥⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲧⲛ̅ϩ̅ ⲛ̅ⲑⲉ | ⲛ̅ ⲛ̅ⲓⲁⲓ‐ [Fol. 8b ⲓ̅ⲋ̅]

(7/27)

ⲧⲟⲥ· ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ ϩⲉ· ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅

(7/28)

ϩⲕⲟ· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(7/29)

ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ· ⲉⲩϣⲁⲛϩⲕⲟ· Ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲁϥⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲃⲟⲧⲁⲛⲏ

(7/30)

ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲱϣⲉ· ϩⲗⲟϭ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲓⲱ·

(7/31)

ⲉϥϩⲟⲗϭ̅ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲕⲓⲛ‐

(7/32)

ⲇⲩⲛⲟⲥ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲩⲡⲱⲣϣ̅ ⲛ̅

(7/33)

ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉϣⲗⲏⲗ· ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲓ̅ⲥ̅· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲉϥ‐

(7/34)

ⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩ‐

(8/1)

ⲛⲟⲩ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ·

(8/2)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ·

(8/3)

Ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ

(8/4)

ⲁⲛ· ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲗⲁⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲧϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(8/5)

ⲃⲓ̅ⲏⲛ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϣⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁ

(8/6)

ⲡϩⲏⲕⲉ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟϥ

(8/7)

[Fol. 9a ⲓ̅ⲍ̅] ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ | ⲛϥ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϯ ⲙ̅

(8/8)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϩⲓⲥⲉ· ⲉⲧ ⲉϥⲛⲁϣⲟⲡϥ̅· ⲛⲁⲓⲁⲧϥ̅

(8/9)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(8/10)

ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓ

(8/11)

ⲉ ⲣⲟϥ· ϫⲓⲛ ⲉϥϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· ⲛⲥⲉϭⲱ ⲉⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅‐

(8/12)

ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(8/13)

ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(8/14)

ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲓⲱ· ⲉϥϩⲟⲗϭ̅

(8/15)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ· ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅

(8/16)

ⲡⲁⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲓⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲥ· ⲡⲱⲱⲛⲉ

(8/17)

ⲉ ⲡ ⲕⲉ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓϥⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ

(8/18)

ⲛ̅ ⲟⲉⲓⲕ· ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲛⲁⲡϣⲁⲩ ⲛ̅ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅

(8/19)

ⲙⲟⲟϣⲉ· ⲉ ⲧⲣⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ϣⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(8/20)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟϣⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(8/21)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲓ̈ⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ· ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ

(8/22)

[Fol. 9b ⲓ̅ⲏ̅] ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲁ|ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲓⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲙ̅

(8/23)

ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲁⲁⲧ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ· ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲉⲓ ⲛ̅

(8/24)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲧⲁϭⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(8/25)

ϥ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ·

(8/26)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϭⲁⲗⲏⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ

(8/27)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ϫⲓⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ· ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲧⲁⲓ

(8/28)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅· ⲧⲟϣⲥ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲕⲛⲁϫⲡⲉ ϫⲟⲕⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅

(8/29)

ⲧⲉⲣ ⲓⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ

(8/30)

ⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ

(8/31)

ⲁⲓⲣⲁⲕⲧ̅ ⲉ ϫⲱϥ· ϫⲉ ⲉⲓⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅

(8/32)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲁⲅⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ

(8/33)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ⲥⲙⲟⲧ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(8/34)

ⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ·

(9/1)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ

(9/2)

ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲧ̅ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(9/3)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁ|ϣⲃⲏⲣ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· [Fol. 10a ⲓ̅ⲑ̅]

(9/4)

ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲛⲅ̅ ⲙⲁⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲫⲱⲃ

(9/5)

ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲛⲧ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲕ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ

(9/6)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ· ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(9/7)

ⲁⲓϫⲓⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧ ⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(9/8)

Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉ ⲧϭⲓⲛⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(9/9)

ϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲏⲡ ⲙⲛ̅

(9/10)

ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(9/11)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲧⲁϫⲓⲧⲕ̅· ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅

(9/12)

ϫⲁⲓⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(9/13)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅

(9/14)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟϣⲕ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ·

(9/15)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(9/16)

ⲡϫⲁⲓⲉ ⲛ̅ ⲁϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ· ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ

(9/17)

ⲇⲉ ⲛ̅ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲛⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲕⲁ‐

(9/18)

ⲗⲩⲃⲏ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁ ⲡϫⲥ̅

(9/19)

ⲧⲟϣϥ̅ ⲛⲁⲕ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ | ⲇⲉ [Fol. 10b ⲕ̅]

(9/20)

ϩⲁ ϩⲧⲏⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲟⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲓⲛⲟⲓ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧ

(9/21)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲁⲁϥ·

(9/22)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ

(9/23)

ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲧⲉ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ·

(9/24)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲕⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲧⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅

(9/25)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲡⲉϫⲁⲓ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(9/26)

ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲣⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ· ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ

(9/27)

ⲙⲁ· ⲁⲕϩⲓⲥⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ

(9/28)

ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲓϩⲓⲥⲉ ⲧⲱⲛⲟⲩ· ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ

(9/29)

ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲕⲟ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅

(9/30)

ⲉⲧ ⲛ̅ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ·

(9/31)

ⲁ ⲛⲁⲥⲁⲣⲝ̅ ϭⲱϭ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(9/32)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲓϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛ· ⲉⲧ

(9/33)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥϯⲁ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲓϯ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲏⲧ· ⲉ

(9/34)

ⲧⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲁ|ⲕⲱⲛⲉⲓ [Fol. 11a ⲕ̅ⲁ̅]

(10/1)

ⲛⲁⲓ· ⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲉϥϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛ̅

(10/2)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲉϥⲧⲁϩⲟ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ

(10/3)

ϯⲃⲛ̅ⲛⲉ· ⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ· ⲛ̅ ⲗⲟⲟⲩ

(10/4)

ⲧⲉ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲉⲃⲟⲧ ⲇⲉ ⲛⲉⲓⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲟⲟⲩ·

(10/5)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲃⲟⲧⲁⲛⲏ ⲉⲧ ⲣⲏⲧ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲁϥⲧⲣⲉⲩ

(10/6)

ϩⲗⲟϭ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲃⲓⲱ (sic)·

(10/7)

Ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲁⲛ ⲉⲟⲉⲓⲕ

(10/8)

ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(10/9)

ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(10/10)

ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ·

(10/11)

ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ

(10/12)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲧ‐

(10/13)

ⲛⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅· ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲧⲛⲉⲥⲟⲟϥ· ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ

(10/14)

ⲡⲉⲧ ⲉⲧⲛⲉⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̅

(10/15)

[Fol. 11b ⲕ̅ⲃ̅] ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲉⲧⲛ̅ ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ | ⲙ̅ⲡ

(10/16)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧϥ̅ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ

(10/17)

ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟϩⲟⲩ ⲉ

(10/18)

ⲣⲱⲧⲉⲛ· Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲓⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ

(10/19)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(10/20)

ⲉϣⲁⲕⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲧⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·

(10/21)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(10/22)

ϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϥⲥⲩ‐

(10/23)

ⲛⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ· ⲁⲩⲱ

(10/24)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲉⲧ ⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(10/25)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ· ϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(10/26)

ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲛϥ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲥⲗ̅‐

(10/27)

ⲥⲱⲗⲟⲩ·

(10/28)

Ⲉⲩϣⲁⲛ ⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ· ϣⲁⲩⲁⲛⲁ‐

(10/29)

ⲗⲁⲙⲃⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲛⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ

(10/30)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ

(10/31)

[Fol. 12a ⲕ̅ⲅ̅] ⲡⲉⲩ|ϩⲏⲧ· ϫⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲣⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲩ‐

(10/32)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅‐

(10/33)

ⲙⲁⲩ· ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅

(10/34)

ⲡⲱⲃϣ̅ ϫⲉ ⲁⲩϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲟⲛ ⲛ̅

(11/1)

ⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ⲥⲉϭⲱ ⲉⲩⲥⲗ̅ⲥⲱⲗ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(11/2)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲡ ⲕⲉ

(11/3)

ⲁⲓⲱⲛ ϩⲓ̅ⲧⲙ̅ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲉⲩⲣ̅

(11/4)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲣⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϣⲟⲟⲡ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(11/5)

ⲉⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲁⲓⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅

(11/6)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟ̅ⲟⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅

(11/7)

ⲛⲁϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲓϣⲟⲡⲟⲩ· ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ·

(11/8)

ⲁⲩϭⲟⲙ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲓ ⲉ

(11/9)

ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅

(11/10)

ⲁⲓⲁⲁⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(11/11)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅·

(11/12)

ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ | ⲛⲁⲓ· ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ [Fol. 12b ⲕ̅ⲇ̅]

(11/13)

ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲛ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅

(11/14)

ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲙ̅ⲙⲏⲗⲓⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ

(11/15)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲧⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ·

(11/16)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲁⲑⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ· ⲁⲛⲉⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁ‐

(11/17)

ⲗⲏⲃⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲕⲁⲗⲩⲃⲉ ⲁϥⲁϩⲉ

(11/18)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ·

(11/19)

Ⲛ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ· ⲁⲛϯ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲙⲏⲛ·

(11/20)

ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲛϭⲱ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ

(11/21)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ⲉϥⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅·

(11/22)

ⲁⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉϥⲕⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲛⲁⲩ

(11/23)

ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̅ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲛⲅ̅

(11/24)

ⲟⲩⲱⲙ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲥⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉ ϯ

(11/25)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ· ϩⲁ ⲡⲉϩⲕⲟ· ⲙⲛ̅

(11/26)

ⲡⲉⲓⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ |

(11/27)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ· ϫⲉ [Fol. 13a ⲕ̅ⲉ̅]

(11/28)

ⲛ̅ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲥⲱ ⲁⲛ ϣⲁⲛ ⲧⲛ̅‐

(11/29)

ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(11/30)

ⲉⲓϭⲱ ⲇⲉ ⲉⲓϭⲱⲣϣ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲛⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(11/31)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲛⲡⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ· ⲁⲛⲕⲱ

(11/32)

ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲛⲥⲱ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅

(11/33)

ⲡⲉϩⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲛⲥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅

(11/34)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ· ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(12/1)

ϣⲁ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ

(12/2)

ⲡⲉϥϩⲟ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϣⲓⲃⲉ ⲁϥⲡⲱⲛⲉ· ϩⲱⲥ ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ‐

(12/3)

ⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲉϥ‐

(12/4)

ⲙⲟⲣⲫⲏ ϯ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ·

(12/5)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ⲡⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲅⲁⲣ

(12/6)

ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲕ ⲉϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲅ̅ ⲧⲟⲙⲥϥ̅ |

(12/7)

[Fol. 13b ⲕ̅ⲋ̅] ϩⲣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(12/8)

ⲧⲁⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(12/9)

ⲛⲉⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲡⲁⲱⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(12/10)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉⲕⲏⲙⲉ

(12/11)

ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲉⲩⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲛ̅

(12/12)

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ

(12/13)

ⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ· ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲱⲱϥ ⲛⲁⲛ̅ⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅

(12/14)

ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϣⲟ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ·

(12/15)

ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲡⲉ ⲉⲙⲛ̅ [ϣ]ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϯ

(12/16)

ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(12/17)

ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲙ̅ⲙⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ·

(12/18)

Ⲡⲉϫⲁϥ (sic) ⲛⲁⲓ (sic) ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ

(12/19)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲕⲛⲁⲛ̅ⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲇⲩⲡⲛⲟⲛ ⲛ̅

(12/20)

ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϣⲟ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈

(12/21)

ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲥⲧⲟⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(12/22)

[Fol. 14a ⲕ̅ⲍ̅] ⲡⲉϫⲁⲓ | ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ· ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ

(12/23)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϯ ⲥⲧⲟⲓ· ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(12/24)

ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲓⲟ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ ⲧⲁϩⲟⲛ

(12/25)

ⲧⲏⲣⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(12/26)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲁϩⲉ

(12/27)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛϥ̅ϫⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(12/28)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲡϣⲟ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ·

(12/29)

ⲛϥ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(12/30)

ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉϣⲱⲡⲉ ϯⲙ̅‐

(12/31)

ⲡϣⲁ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁ ϣⲱⲡⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲉⲧ

(12/32)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲕϣⲁⲛⲗⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲱⲙⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ

(12/33)

ⲙ̅ⲡⲱⲣ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲟϣⲕ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ϯⲟⲓⲕⲟ‐

(12/34)

ⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲧⲟϣⲕ̅ ⲉⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲥ‐

(13/1)

ⲛⲏⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁϣⲉ‐

(13/2)

ⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

(13/3)

ⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲛ̅ ⲣϥ̅ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲉⲩϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ [Fol. 14b ⲕ̅ⲏ̅]

(13/4)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲕⲏⲙⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲅ̅

(13/5)

ϣⲱⲡⲉ· ⲉⲕⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲛⲟⲕ

(13/6)

ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ

(13/7)

ϫⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁⲧⲁϩⲟⲓ ϩⲁϩⲧⲙ̅

(13/8)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(13/9)

ⲛ̅ⲧⲁⲙ̅ⲡϣⲁ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲁⲓⲱⲛ· ϩⲁϩ‐

(13/10)

ⲧⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(13/11)

Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̅· ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(13/12)

ⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϥⲉⲧⲁϫⲣⲟⲕ

(13/13)

ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϫⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϩⲛ̅ ⲧϥ̅‐

(13/14)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲛⲉ ⲕⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲕϩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(13/15)

ⲉⲕⲛⲁⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲫⲱⲃ· ⲛ̅ⲧⲁⲕϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(13/16)

ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϩⲙⲉⲕ

(13/17)

ⲉⲛ ⲉⲡⲉⲓⲃⲟⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛ̅ⲛⲉ ⲩϩⲉ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅

(13/18)

ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕϭⲓⲛⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ

(13/19)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(13/20)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ | ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ [Fol. 15a ⲕ̅ⲑ̅]

(13/21)

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ

(13/22)

ⲉⲩⲟϣ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/23)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡϥ̅‐

(13/24)

ⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ

(13/25)

ⲡⲁⲱⲛⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲉⲛⲫⲱⲛⲏ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉ‐

(13/26)

ⲗⲟⲥ ⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲟⲛ‐

(13/27)

ⲛⲟϥⲣⲓⲟⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲟⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(13/28)

ⲧⲉϥϭⲓⲛⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲕⲁⲧ ⲕⲁ

(13/29)

ϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲟⲃⲏⲧⲉ ⲉⲧ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱⲧ ⲁⲓϯ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲁϣⲉ·

(13/30)

ⲉ ⲧⲕⲁⲓⲥⲉ· ⲧ ⲕⲉ ⲡⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲓϭⲟⲗⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(13/31)

ⲛ̅ⲛⲉⲓϭⲱ ⲉⲓⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲁⲓϯ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲉ

(13/32)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ

(13/33)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/34)

ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ·

(14/1)

Ⲁⲓϯ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓϭⲱⲗ ⲛ̅

(14/2)

[Fol. 15b ⲗ̅] ⲟⲩⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲱⲛⲉ· ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ ⲁⲓⲁϩ | ⲉ ⲣⲁⲧ ⲁⲓϣⲗⲏⲗ·

(14/3)

ⲡⲙⲉϩ ⲥⲡ̅ ⲥⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲃⲛ̅ⲛⲉ ϩⲉ·

(14/4)

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ·

(14/5)

ⲁⲓⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱ

(14/6)

ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ

(14/7)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲁϭⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(14/8)

ⲁⲓⲡⲉⲣϣ̅ ⲧⲟⲟⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲓϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ

(14/9)

ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁϥϯ ϭⲟⲙ

(14/10)

ⲛⲁⲓ· ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ· Ⲡⲉϫⲁϥ

(14/11)

ⲛⲁⲓ· ϫⲉ ⲡⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲧⲁⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ

(14/12)

ⲕⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲉⲓⲥ ⲥⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲛ‐

(14/13)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲱ̅ⲥⲕ̅

(14/14)

ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·

(14/15)

Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲱ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ· ⲥⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲛ̅

(14/16)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲟⲉⲓⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲉⲓ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲏ ⲉⲥⲟⲩⲏⲏⲩ·

(14/17)

[Fol. 16a ⲗ̅ⲁ̅] ⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲇⲉ ⲧⲟϣⲛ̅ ⲉ ⲧⲣ ⲛ̅ϭⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛ|ⲉⲣⲏⲩ· ⲛ̅

(14/18)

ⲟⲩϩⲟⲟⲩ· ⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲱ̅ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲙ̅

(14/19)

ⲙⲉⲣⲓⲧ· Ⲛ̅ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲓⲥ

(14/20)

ϩⲏⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ· ⲉⲩϩⲏⲙ

(14/21)

ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲟⲟⲩⲧ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲣ·

(14/22)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅ⲕⲁ ⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲟⲙϥ̅

(14/23)

ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ

(14/24)

ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲟ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ

(14/25)

ⲙⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲉⲓⲕ ⲛⲉⲧ ⲧⲏϣ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ·

(14/26)

ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(14/27)

ⲕ̅ⲉⲓ̅ ⲇⲉ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲓⲥ ⲧⲕ̅ ⲧⲟ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲁⲕ· ⲁⲩⲱ

(14/28)

ⲉⲙ ⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲛⲏⲩ

(14/29)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩ ⲕⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲱ ⲇⲉ

(14/30)

ⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲛⲣ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ

(14/31)

ϣⲁ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥϣⲱⲡⲉ· ⲁⲓⲡⲁⲣⲁ‐

(14/32)

[Fol. 16b ⲗ̅ⲃ̅] ⲕⲁⲗⲉⲓ | ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲁⲧ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(14/33)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲟⲩ·

(14/34)

Ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ· ⲧⲏϣ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ

(15/1)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϭⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ

(15/2)

ⲉ ⲕⲏⲙⲉ· ⲛⲅ̅ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ

(15/3)

ⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲁⲛⲟⲕ

(15/4)

ⲇⲉ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(15/5)

ⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲡⲉⲓⲑⲉ ⲛ̅ ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(15/6)

ⲁⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅

(15/7)

ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ· ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲣⲁⲛ ⲉ

(15/8)

ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲧ

(15/9)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲣⲁⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲁⲣⲓ ⲡⲉⲛ‐

(15/10)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ϣⲁⲛⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(15/11)

ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲣ̅ ⲕⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅‐

(15/12)

ⲙⲟⲕ· ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲱ̅ | ⲇⲉ [Fol. 17a ⲗ̅ⲅ̅]

(15/13)

ⲛ̅ ⲛⲁⲓ· ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ·

(15/14)

ⲁⲓⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲩⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲉ

(15/15)

Ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲩϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ· ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅

(15/16)

ⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ

(15/17)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲣⲏⲧ

(15/18)

ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲡⲩⲅⲏ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲙⲓⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛ̅

(15/19)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲓϭⲱ ⲉⲓϯⲟⲩⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ· ⲉⲓⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(15/20)

ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲱⲱϭⲉ ⲙ̅‐

(15/21)

ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲉⲛⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ

(15/22)

ⲉⲩⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲓⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲣ̅ⲙⲁⲛ·

(15/23)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲛ̅ⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϫⲙ̅ⲡⲉϩ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·

(15/24)

ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲇⲟⲣⲁⲕⲓⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲓⲥⲙⲁ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲉ

(15/25)

ϣⲏⲛ ⲉⲩϣⲉϣ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲛⲉⲥⲧⲁⲩⲉ

(15/26)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲥⲧⲥⲟ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲣⲏⲧ ϩⲙ̅

(15/27)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ ϩⲟⲥⲟⲛ | ⲇⲉ ⲉⲓⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛ̅ [Fol. 17b ⲗ̅ⲇ̅]

(15/28)

ⲛ̅ϣⲏⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·

(15/29)

ⲉⲓⲥ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ

(15/30)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓⲕⲱⲛ· ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧ ⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲟⲩ·

(15/31)

ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲣⲓⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ

(15/32)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ

(15/33)

ⲛ̅ ⲥⲟⲛ·

(15/34)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ̅ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ‐

(16/1)

ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲧ̅ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(16/2)

ⲛ̅ⲥϭⲣⲁϩⲧ̅· ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲛⲉ ⲉ ⲡ ⲕⲉ ⲁⲓⲱⲛ

(16/3)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩϭⲱ

(16/4)

ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ· ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(16/5)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·

(16/6)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲟⲩϩⲗⲟⲗⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲓⲣ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲅⲁⲣ

(16/7)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲙ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ·

(16/8)

[Fol. 18a ⲗ̅ⲉ̅] ⲁⲓϫⲛⲟⲩ ⲟⲩ ϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ | ⲧⲱⲛ ⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(16/9)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ ⲧⲱⲛ· Ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ (sic)· ϫⲉ ⲡⲉⲛ‐

(16/10)

ⲥⲟⲛ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲕ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲕ

(16/11)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲟⲩ‐

(16/12)

ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲕⲏⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲙ̅ϫⲉ· ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉ

(16/13)

ϩⲉⲛⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲩ‐

(16/14)

ⲛⲟϫⲛ̅ ⲉ ⲧⲁⲛⲍⲏⲃⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲛⲉⲛ‐

(16/15)

ϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲉⲛϯⲁⲛⲍⲏⲃⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲛⲟ

(16/16)

ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(16/17)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲧⲁⲛⲍⲏⲃⲉ· ⲁⲩⲛⲟϫⲛ̅ ⲉ ⲡⲍⲏ‐

(16/18)

ⲙⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅

(16/19)

ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲡⲁⲓ‐

(16/20)

ⲇⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲟⲩϩⲟⲟⲩ

(16/21)

ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲉⲛ

(16/22)

ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ· ⲁ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲙ̅

(16/23)

[Fol. 18b ⲗ̅ⲋ̅] ⲡⲉⲛⲣⲱⲙⲉ· | ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲧⲟⲟⲩ

(16/24)

ⲁⲛⲧⲁⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣⲛ̅ ⲉⲥⲩⲭⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(16/25)

ϣⲁⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁⲧⲟϣⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(16/26)

ⲁⲛϫⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲁⲡϣⲁⲩ ⲛ̅

(16/27)

ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(16/28)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲕ‐

(16/29)

ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲛ· ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(16/30)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲓϫ· ⲁϥ̅ⲛⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(16/31)

ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲛϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(16/32)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲧⲁⲁⲛ ⲉ

(16/33)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅

(16/34)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅

(17/1)

ⲧⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(17/2)

ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅

(17/3)

ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲱ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ

(17/4)

ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲥⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅

(17/5)

ϯⲡⲉ | ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ· ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲣⲟⲫⲏ· ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲓ· [Fol. 19a ⲗ̅ⲍ̅]

(17/6)

ϣⲏⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲉⲛⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲉⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ

(17/7)

ⲅⲁⲣ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲛ̅ⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲃ̅ⲇⲱⲙⲁⲥ

(17/8)

ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅

(17/9)

ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ̅

(17/10)

ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲃⲱⲕ ⲛϥ̅ⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉ

(17/11)

ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲧⲱⲛ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲡⲉⲓ

(17/12)

ⲙⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ

(17/13)

ϣⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲉ

(17/14)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ· ⲛⲉⲓϣⲟⲟⲡ

(17/15)

ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲓⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ·

(17/16)

Ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉ‐

(17/17)

ⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϫⲥ̅· ⲛϥ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ·

(17/18)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲅⲉ‐

(17/19)

ⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϥⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ | ϩⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ· [Fol. 19b ⲗ̅ⲏ̅]

(17/20)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲁⲛϯⲅⲏⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ

(17/21)

ⲣⲟϥ· ⲛ̅ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲓ̈ϣⲱⲗⲙ̅

(17/22)

ⲉⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲓϣⲱⲗⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲉ· ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅

(17/23)

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲧⲁϩⲟⲛ· ⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛⲁ‐

(17/24)

ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲉⲓ

(17/25)

ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲁϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉ‐

(17/26)

ⲣⲏⲩ· ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(17/27)

ⲁⲓⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲓⲛⲏⲃ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ·

(17/28)

ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲛϭⲱϣⲧ̅

(17/29)

ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅‐

(17/30)

ⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲅ̅ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ

(17/31)

ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓⲛⲏⲫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(17/32)

ⲛⲉⲧ ϩⲁ ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓ|‐

(17/33)

ⲁⲕⲏ· ⲛ̅ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ϣⲁ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ [Fol. 20a ⲗ̅ⲑ̅]

(17/34)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϣⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ· ⲉⲓⲥ

(18/1)

ϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲛ ⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉⲧ ⲛⲟⲧⲙ̅ ⲁⲛϣⲱⲗⲙ̅

(18/2)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲛϩⲏⲇⲁⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲉ

(18/3)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲁⲓⲱⲛ·

(18/4)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(18/5)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(18/6)

ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(18/7)

ⲡⲣⲟⲫⲏϯⲁ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ·

(18/8)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁⲛⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ϩⲁ‐

(18/9)

ⲙⲏⲛ· ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ (sic) ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ

(18/10)

ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ (sic)·

(18/11)

ⲉ ⲕⲏⲙⲉ· ⲛⲅ̅ ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲥ‐

(18/12)

ⲛⲏⲩ· ⲙ̅ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲱϩ ⲛ̅ ⲙ̅

(18/13)

ⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(18/14)

[Fol. 20b ⲙ̅] ⲧⲣⲉϥ ⲕⲁⲁⲧ | ϩⲁϩⲧⲏⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅

(18/15)

ⲧⲉϣ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ· ⲉ ⲧⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉⲩⲧⲱⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

(18/16)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ

(18/17)

ϥ̅ⲛⲁϣϥⲓ·

(18/18)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲟϣⲥ̅

(18/19)

ⲛⲁⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϩⲛ̅

(18/20)

ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ϩⲩⲡⲟⲣⲁ

(18/21)

ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟ‐

(18/22)

ⲧⲟⲩ ⲉⲩⲑⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁ ⲥⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲗⲓⲟⲛ·

(18/23)

ⲁⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉ ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅

(18/24)

ⲣⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲡⲟⲩⲁ

(18/25)

ⲡⲟⲩⲁ· ⲡϣⲱⲣⲡ̅ ⲡⲉ ⲓⲱ̅ⲥ̅· ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ·

(18/26)

ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲡⲉ ϩⲏⲣⲁⲕⲗⲁⲙⲱⲛ· ⲡⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲟⲩ

(18/27)

ⲡⲉ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧ· ⲉ ϫⲱ

(18/28)

ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ· ⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲩ· ⲁⲛⲟⲕ

(18/29)

ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲉⲓⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ·

(18/30)

[Fol. 21a ⲙ̅ⲁ̅] Ⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ | ⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ

(18/31)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲗⲩⲡⲏ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ

(18/32)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲓⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ· ⲁⲓⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(18/33)

ⲉ ⲕⲏⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲏ· ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ·

(18/34)

ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲉⲣ ⲉⲓϩⲉ· ⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲓⲙ̅ⲧⲟⲛ

(19/1)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲁ ϩⲧⲏⲩ· ⲙ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲱ ⲉ

(19/2)

ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ

(19/3)

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁⲕⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲙⲟⲧ· ⲛⲉ ϩⲉⲛⲙⲁⲓ‐

(19/4)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ϩⲉⲛ

(19/5)

ⲁⲅⲱⲛⲓⲥⲧⲏⲥ ⲛⲉ· ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(19/6)

ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ϣⲓⲏⲧ· ⲁⲩ‐

(19/7)

ϭⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/8)

ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲭⲩ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲉⲩ‐

(19/9)

ϫⲱⲱⲙⲉ· ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲉ ϣⲓⲏⲧ· ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏ‐

(19/10)

ⲥⲓⲁ ⲉⲩϩⲏⲩ· ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ

(19/11)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉϥⲟ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲉⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲡⲣⲟ | ⲛ̅ [Fol. 21b ⲙ̅ⲃ̅]

(19/12)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ

(19/13)

ⲉ ⲛⲉϥⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(19/14)

ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲡⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(19/15)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅

(19/16)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ· ϩⲁⲙⲏⲛ·

(19/17)

— ··· — ··· — ··· — ··· — ··· —

(19/18)

COLOPHON

(19/19)

ⲉⲅⲱ ⲃⲓⲕⲧⲟⲣ ⲉⲗⲁⲭ[ⲓⲥⲧⲟⲥ] ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲩ̅ⲩ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(19/20)

ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲧⲟⲩ ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲙⲉⲣ[ⲕⲩⲣⲓⲟⲩ]

(19/21)

ⲙⲉⲅⲁⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲁ ⲁⲡⲟ ⲧⲏⲥ ⲡⲟⲗⲉⲟⲥ ⲗⲁⲧⲱⲛ

(19/22)

ⲉⲅⲣⲁⲯⲁⲥ ⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲙⲛⲏⲥⲑⲏϯ ⲙⲟⲩ ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲧⲁⲛ

(19/23)

ⲉⲗⲑⲏⲥ ⲉⲛ ⲧⲏ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁ ⲥⲟⲩ

(19/24)

— ··· — ··· — ··· — ··· — ··· —

(19/25)

ⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲙⲩⲛⲏ ⲧⲩⲃⲓ ⲅ̅ ⲁⲡⲟ ⲧⲱⲛ ⲁⲅⲓⲟⲛ ⲙⲁⲣ‐

(19/26)

ⲧ[ⲩⲣⲱⲛ] ⲯⲕⲁ ⲉⲧⲟⲩⲥ ⲧⲝⲉ ⲓⲛ↑ⲇ ⲅ̅

(19/27)

— ··· — ··· — ··· —

(19/28)

Ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲇⲉⲥⲡⲟⲇⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲃⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ

(19/29)

ⲙⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ ⲁⲃⲃⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉ‐

(19/30)

ⲡⲣⲁⲉⲓⲥⲧⲟⲥ ↑ⲙ↑ⲡ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲣⲭ[ⲏ]ⲇⲓⲁⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲁⲃⲃⲁ

(19/31)

ⲭⲁⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲇⲉⲩⲇⲉⲗⲁⲣⲏⲥ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲇⲓⲁ‐

(19/32)

ⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(19/33)

ⲙ̅ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣ[ⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ] ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ

(20/1)

ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲃⲱ· ⲁⲩⲥⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ

(20/2)

ϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ

(20/3)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲱϣ ⲛ̅

(20/4)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩϩⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲗⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲱϣ

(20/5)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϯ ϩⲧⲏϥ

(20/6)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲡⲉⲧ

(20/7)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁ‐

(20/8)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(20/9)

ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ

(20/10)

ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉ ⲡϫⲏⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅

(20/11)

ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲓ ⲛⲟⲩϥⲉ

(20/12)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥ‐

(20/13)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ

(20/14)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲥ· ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ

(20/15)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣⲟⲥ ⲡⲉⲧ ⲕⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(20/16)

ⲛⲓⲙ· ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲛⲁ‐

(20/17)

ⲛⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛⲉⲧⲛ̅ ⲧⲛ̅ϩⲟⲧ ⲉ

(20/18)

ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ϯ[ⲛⲁⲕⲁⲑ]ⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϫⲛ̅ ϩⲁϩ ⲃⲱⲕ

(20/19)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϫⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲙ̅ⲡϣⲁ

(20/20)

ⲛ̅ϫⲓ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(20/21)

ϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲥⲉϣⲟⲡⲉ·