Coptic Apocrypha | Home

Instructions of Apa Pachomius

The Instructions of Apa Pachomius, the Archimandrite, Coptic text

(0/1)

COPTIC APOCRYPHA IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE INSTRUCTIONS OF APA PACHOMIUS, THE ARCHIMANDRITE

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7024)

(1/1)

|Fol. 18a ⲗ̅ⲉ̅| □ ⲞⲨⲔⲀⲦⲎⲄⲎⲤⲒⲤ· Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞⲞⲤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲈⲚ

(1/2)

ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ

(1/3)

ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒ̅Ⲙ· ⲀⲠⲀ ⲠⲀϨⲞⲘⲰ ⲠⲀⲢⲬⲎⲘⲀⲚⲆⲢⲒ‐

(1/4)

ⲦⲎⲤ· ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲞⲨⲤⲞⲚ· Ⲉ Ⲁ ϤⲢ̅

(1/5)

ⲬⲞⲖⲎ· ⲈⲞⲨⲀ Ⲙ̅ ⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ Ⲛ̅ ⲀⲠⲀ ⲈⲂⲰⲚϨ̅·

(1/6)

Ⲉ ⲀϤⲚ̅ⲦϤ̅ Ⲉ ⲦⲀⲂⲈⲚⲚⲎⲤⲈ ⲀϤϪⲰ Ⲉ ⲢⲞϤ Ⲛ

(1/7)

ⲚⲈⲒ ϢⲀϪⲈ· ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚ ⲔⲈ ⲈⲒⲞⲞⲦⲈ

(1/8)

Ⲛ̅ϨⲖ̅ⲖⲞ̅ Ⲙ̅ⲘⲀⲨ· ⲈⲨⲢⲀϢⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϨⲚ̅

(1/9)

ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ· ⲈⲢⲈ ⲚϤ̅ⲤⲘⲞⲨ

(1/10)

ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ̅ ⲚⲈⲤⲘⲞⲨ Ⲛ̅ ⲚⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ

(1/11)

ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀⲈⲒ Ⲉ ϨⲢⲀⲒ̅ Ⲉ ϪⲰⲔ Ⲛ̅ⲦⲚ̅ⲞⲨϪⲀⲒ

(1/12)

ⲦⲎⲢⲚ̅ ϨⲀⲘⲎⲚ·

(1/13)

□ Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲥⲁⲃⲉ ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟⲕ

(1/14)

ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲙⲉ(?) ϩⲓ̈ⲏ ⲅⲁⲣ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉ· ⲏ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲓ̈ⲕⲁⲛⲟⲥ·

(1/15)

ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉ ⲁϥⲕⲁ

(1/16)

|Fol. 18b ⲗ̅ⲋ̅| ⲡⲉϥⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲙ̅ⲙⲟ̅ | ⲉϥⲟⲩⲏⲏϩ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(1/17)

ϩⲃⲱ ⲙⲛ̅ ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲱⲥ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅·

(1/18)

ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟϥ· ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ· ϣⲁⲛⲧ

(1/19)

ⲟⲩⲡⲏⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ· ⲁϥⲣ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ϩⲙ̅

(1/20)

ⲡⲡⲓ̈ⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲓ̈ⲥⲁⲁⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅

(1/21)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ

(1/22)

ϣⲃⲏⲣ

(1/23)

Ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲥⲙⲏⲧ·

(1/24)

ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϣⲁⲛⲧ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉϥ‐

(2/1)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ

(2/2)

ⲡⲓⲥ̅ⲏ̅ⲗ̅· ϫⲓ ⲛⲁⲕ

(2/3)

Ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲁⲃⲉ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲙⲏⲧ· ⲛⲅ̅

(2/4)

ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(2/5)

ϣⲁⲛⲧ ⲉⲕⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ· ⲡⲁ ϣⲏ

(2/6)

Ⲣⲉ ⲕⲱϩ ⲉ ⲡⲃⲓ̈ⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲅ̅ ⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩ

(2/7)

ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛⲉϩⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈· ⲧⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅

(2/8)

ⲡⲉⲕⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϯⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕϣⲡ̅ⲧⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲧⲱⲟⲩⲛ

(2/9)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ | ⲧⲁⲣⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲣ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ |Fol. 19a ⲗ̅ⲍ̅|

(2/10)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ ϯⲟⲩⲱ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ϩⲟⲩⲛ· ⲙ̅‐

(2/11)

ⲙⲟⲕ· ⲛⲉϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲧⲉ

(2/12)

ⲧⲉ ϣⲁⲥϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ' ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(2/13)

ⲣ̅ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲏⲧ· ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(2/14)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ·

(2/15)

Ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲱⲡ ⲉ ⲡⲁⲣⲓ̈ⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(2/16)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲁⲧ

(2/17)

ⲧⲁⲕⲟ Ⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲛⲅ̅ ϥⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(2/18)

ϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲕ Ⲟⲩⲛⲏ‐

(2/19)

ⲥϯⲁ· ⲛⲅ̅ ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ :—

(2/20)

Ⲟⲩϣⲗⲏⲗ· ⲁϫⲛ̅ ⲱϫⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓ̈ⲟⲛ· ⲟⲩⲧⲱⲕ·

(2/21)

ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· Ⲟⲩ‐

(2/22)

ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓ̈ⲁ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ

(2/23)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ· Ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ|ⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲛ̅ |Fol. 19b ⲗ̅ⲏ̅|

(2/24)

ϩⲏⲧ Ⲟⲩⲙⲁⲕϩ̅ ⲉϥϭⲟⲗϫ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲏⲩ·

(2/25)

Ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡϭⲱⲛ̅ⲧ̅· ⲣ̅ϣⲁⲛ Ⲟⲩ‐

(2/26)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲟϣ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲏⲧ ϣⲏⲙ· ⲁⲗⲗⲁ

(2/27)

ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱⲧⲉ

(2/28)

ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲃⲟⲟⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(2/29)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈

(2/30)

ⲛⲁⲕ· ⲛⲅ̅ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ

(2/31)

ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ

(2/32)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ·

(2/33)

Ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲏⲩ· ⲁⲩⲱ

(2/34)

ⲕⲛⲁⲥⲉⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲁϣⲥ̅· Ⲛⲉϩⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ

(3/1)

ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ‐

(3/2)

ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲙ

(3/3)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· Ⲉⲕϣⲁⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ̈

(3/4)

ⲛⲉϩⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛϥ̅ ϯϭⲟⲙ

(3/5)

|Fol. 20a ⲗ̅ⲑ̅| ⲛⲁⲕ· ⲛϥ̅ | ⲙⲟϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉ

(3/6)

ⲡⲉⲕⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ϭⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(3/7)

ⲛⲓ̈ⲙ· ⲛϥ̅ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ⲧⲙ̅ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟ[ⲥ]· ⲛϥ̅‐

(3/8)

ⲭⲁⲣⲓ̈ⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲁⲏ·

(3/9)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ϯϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲅ̅ ⲛⲏⲫⲉ· ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(3/10)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϭⲟⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϭⲁⲃϩⲏⲧ· ⲙⲛ̅

(3/11)

ⲡⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ· ϣⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ :—

(3/12)

Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡϭⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲛⲕⲟⲧⲥ̅· ϣⲁⲩ‐

(3/13)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ :— Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ̈

(3/14)

ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉϣⲱⲱⲧ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(3/15)

ⲣⲉϥⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ: ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲧ ⲡⲟⲛⲩⲣⲓ̈ⲁ· ⲙⲛ̅

(3/16)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲓⲣ̅ ⲃⲟⲟⲛⲉ· ϣⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(3/17)

Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲕⲉⲛⲟⲇⲟⲝⲓ̈ⲁ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲧ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲗⲁⲃⲟⲓⲁϩⲧ̅

(3/18)

ϣⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ

(3/19)

ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓ̈ⲁ ϣⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ :— |

(3/20)

|Fol. 20b ⲙ̅| Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁϫⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲧ ⲗⲩⲡⲏ· ϣⲁⲩ‐

(3/21)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(3/22)

Ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥ· ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϭⲟⲓⲗⲉ

(3/23)

ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉ ⲣ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ Ⲉ ϫⲱⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ϣⲁⲩ‐

(3/24)

ⲧⲣⲉⲥⲟⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(3/25)

ϩⲁ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ· ⲉⲥⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈

(3/26)

ϣⲁⲛⲧ ⲉⲥⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉⲛ ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(3/27)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ϩⲓ̈ⲛⲏⲃ

(3/28)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϩⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲟⲩⲱϩⲉ· ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲣ̅

(3/29)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϭⲁϩⲥⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲁⲁϭⲉ· Ⲛⲉⲡⲛⲁ̅

(3/30)

ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲁϩ

(3/31)

ⲛ̅ⲥⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲉⲓ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ

(3/32)

ⲉϣⲁⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲡⲁⲁⲕⲉ ϩⲱⲥ ⲧⲉ

(3/33)

ⲛ̅ⲧⲁⲙⲉⲉⲩⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ· ⲟⲩⲃⲉ

(3/34)

ⲧⲁⲡⲉⲓⲗⲏ· ⲙ̅ ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ· ϣⲁϥϩⲉϫϩⲱϫⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅

(4/1)

ⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ :— | ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ· ϣⲁϥⲙⲁϩⲟⲩ ⲉ |Fol. 21a ⲙ̅ⲁ̅|

(4/2)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· ⲉⲓϣⲁⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ̈·

(4/3)

ϣⲁϥⲑⲗⲓ̈ⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲟⲩⲁϩⲓⲓ̈ⲏⲧ· ⲁ ⲡⲁ ϩⲏⲧ

(4/4)

ⲣ̅ ϩⲃⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲓ̈· ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ϣⲁⲓ̈ⲕⲧⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲥⲁ

(4/5)

ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙ ⲉⲓ̈ⲙ̅ⲧⲟⲛ· ⲉⲓϣⲁⲛⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅

(4/6)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓ̈ⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲏⲥϯⲁ

(4/7)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ· ϣⲁⲣⲉ ⲡϫⲁϫⲉ ⲣ̅ϭⲱⲃ ⲛ̅

(4/8)

ⲛⲁϩⲣⲁⲓ̈· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ ⲕⲉ ⲡⲛⲁ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙ̅

(4/9)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲟⲏ‐

(4/10)

ⲑⲉⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ· ⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ̅

(4/11)

ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲉ ⲧⲉϥϭⲟⲙ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥ‐

(4/12)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲭⲣⲥ̅·

(4/13)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅· ⲧϭⲁⲓ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲏ‐

(4/14)

ⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁ

(4/15)

ⲡⲁⲓ̂ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲟⲧⲛⲉⲥ· ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ

(4/16)

ⲙⲉⲉⲩⲉ· ϫⲉ ϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩ|ⲧⲉ ⲙⲟⲥⲧⲉ |Fol. 21b ⲙ̅ⲃ̅|

(4/17)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ·

(4/18)

Ⲡⲉⲧ ϫⲱ ⲇⲉ· ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ· ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ

(4/19)

ⲡⲉ· ⲉϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϣ‐

(4/20)

ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁⲥⲓ̈ϩⲏⲧ ⲉϥϯ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲑⲉ

(4/21)

ⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ

(4/22)

ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲡϥ̅ϫⲡⲓ̈ⲟ̅· ϫⲉ

(4/23)

ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫⲕ̅· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(4/24)

ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲣϣ ϩⲁ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲟⲩϫⲟⲟⲗⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉϩⲟⲃⲥⲕ̅

(4/25)

ⲛ̅ ⲟⲩϥⲛ̅ⲧ̅· ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲡⲟ̅ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲃ̅‐

(4/26)

ⲃⲓ̈ⲟ· ⲁϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(4/27)

ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ· ⲟ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅

(4/28)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ϭⲁⲓ̈ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓ̅ⲙ·

(4/29)

ⲉⲕⲕⲣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲱⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⁛—

(4/30)

Ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲧⲁϩⲟϥ ⲉ

(4/31)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⁛—

(4/32)

| Ⲣⲟ̅ⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧϭⲁⲓ̈ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ |Fol. 22a ⲙ̅ⲅ̅|

(4/33)

ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ· ϫⲓ̈ ϯⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲉⲧⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲅ̅ ϩⲁⲣⲉϩ

(4/34)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· Ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ̅· ⲟⲗⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(5/1)

ⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲧⲱϩ· ⲙⲛ̅

(5/2)

ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⁛— ⲛⲧⲕ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲉⲅⲕⲁⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(5/3)

ⲛ̅ ϩⲱⲃ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲡⲓⲟⲕ· ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ ϩⲟⲟⲩ

(5/4)

ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲙ̅ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ· ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅

(5/5)

ϣⲁⲛϩⲕⲟ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲏ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ

(5/6)

ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲓ̂ⲱⲧ ⁛— Ϭⲱϣⲧ̅ ⲟⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ

(5/7)

ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁ ⲟⲩⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉ ϫⲱⲕ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕϣⲁⲁⲧ

(5/8)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲁⲣⲕⲓ̈ⲕⲟⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛⲅ̅ⲉⲛ‐

(5/9)

ⲕⲁⲕⲉⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(5/10)

ⲟⲩⲱ ⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲉⲑⲏⲡ·

(5/11)

Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁⲕⲟⲩⲙ ϩⲛ̅ ϯⲟⲩⲇⲁⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ

(5/12)

|Fol. 22b ⲙ̅ⲇ̅| ⲇⲁⲛⲓ̈ⲏⲗ | ϩⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓ̈ⲁ· ⲡⲇⲓ̈ⲁⲥⲧⲏⲙⲁ ⲅⲁⲣ

(5/13)

ⲉⲧ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ϣⲁϥⲣ̅ ϩⲙⲉ ⲧⲏ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲏ· ⲙⲁⲗⲓ̈ⲥⲧⲁ

(5/14)

ⲇⲁⲛⲓ̈ⲏⲗ ⲉϥⲙ̅ ⲡⲉ ⲥⲏⲧ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲓ̈ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏ‐

(5/15)

ⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲛⲁϥ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅

(5/16)

ⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲥⲉⲣⲉⲡⲧⲁ·

(5/17)

ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲁⲥϯⲅⲝ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ

(5/18)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲕⲟ̅· ϩⲟⲣϣ̅ ⲉ ϫⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϩⲙ̅ ⲡⲉϭⲣⲱⲱϩ

(5/19)

ⲛ̅ϯϭⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉ ⲥⲣ̅ ϭⲁⲃϩⲏⲧ· ⲁⲗⲗⲁ· ⲁⲥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ·

(5/20)

ⲁⲥϫⲣⲟ̅ ⲁⲥⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲡⲉⲥⲏⲓ̈ ⲣ̅

(5/21)

ϩⲉⲛⲟⲩϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲙ̅ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ· Ⲛ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ‐

(5/22)

ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϯ ⲟⲉⲓⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡϩⲉⲛⲟⲩϥⲉ

(5/23)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ· ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲅⲕⲁⲕⲉⲓ̈ ϩⲙ̅

(5/24)

ⲛⲉϭⲣⲱⲱϩ· Ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲉⲩⲣ̅

(5/25)

ϭⲣⲱⲱϩ· ⲉⲩⲑⲗⲓ̈ⲃⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅· ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅‐

(5/26)

|Fol. 23a ⲙ̅ⲉ̅| ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓ̈ⲯⲓ̈ⲥ· Ⲉⲕϣⲁⲛϩⲩⲡⲟ|ⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ· ϩⲙ̅

(5/27)

ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(5/28)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ Ⲛⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ϩⲁⲗ

(5/29)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱ· ⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅

(5/30)

ϣⲁ ⲏ· ⲛ̅ⲥⲟⲩⲁ· ⲏ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ· ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅

(5/31)

ϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ· ⲛ̅ⲛⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(5/32)

Ⲙⲉⲗⲏⲧⲁ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲅ̅ ϩⲩⲡⲟ‐

(5/33)

ⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛⲅ̅ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ — Ⲡⲱⲧ

(5/34)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲡⲓ̈ⲟ̅·

(6/1)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲙⲁⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ

(6/2)

ϯϩⲏⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲉϯ ϩⲏⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩⲛ

(6/3)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ·

(6/4)

Ⲙⲡⲣ̅ ϯⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉ ⲑⲏ ⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/5)

ⲙⲉⲥⲧⲱⲕ· ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁ‐

(6/6)

ⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ· ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ

(6/7)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉⲕ·

(6/8)

Ⲉⲕϣⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲓ̈

(6/9)

ϩⲣⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ | ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲉⲗⲗⲏⲃ· Ⲥⲉⲇⲣⲁⲕ |Fol. 23b ⲙ̅ⲋ̅|

(6/10)

ⲙⲓ̈ⲥⲁⲕ ⲁⲃⲇⲉⲛⲁⲅⲱ· ⲁⲩⲁⲑⲉⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲡϫⲓ̈ ϩⲣⲁϥ ⲛ̅

(6/11)

ⲛⲁⲃⲟⲩⲭⲟⲇⲟⲛⲟⲥⲟⲣ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉϣⲥⲟⲕⲟⲩ

(6/12)

ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲗⲗⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲥⲓ̈ⲕⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉϣⲁ‐

(6/13)

ⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ·

(6/14)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϣⲁϩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ ⲛ̅

(6/15)

ϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ ⲙ̅ ⲙⲁϩⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧⲡⲟⲟⲛⲉ·

(6/16)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ·

(6/17)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ· Ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ

(6/18)

ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲓⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲛ̅

(6/19)

ⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅

(6/20)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ

(6/21)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛ̅ⲙⲙⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲁ‐

(6/22)

ⲅⲣⲓ̈ⲟⲛ·

(6/23)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲉⲗ‐

(6/24)

ⲡⲓⲥ· ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲃⲟⲏⲧⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁ‐

(6/25)

ⲛⲁⲅⲕⲏ· ϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϯ ⲡⲉϥ|ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ |Fol. 24a ⲙ̅ⲍ̅|

(6/26)

ⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈

(6/27)

ⲃⲉⲉⲕⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· Ⲛⲧⲁⲩⲥⲉϩ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ

(6/28)

ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲅⲱ‐

(6/29)

ⲛⲓⲍⲉ ϫⲓ̈ⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ϣⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲏⲥϯⲁ ⲙⲛ̅

(6/30)

ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ϣⲙ̅ϣⲉ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈

(6/31)

ⲉⲩⲡⲁϭⲥⲉ· ⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲏⲥϯⲁ· ⲙ̅

(6/32)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲥⲱⲃϣ̅ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲛⲁϩⲉ· ⲉ ⲛⲁⲓ̈

(6/33)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲟⲛⲟⲛ· ⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟⲕ

(6/34)

ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ· Ⲕⲁ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁϩⲟⲩ ⲕⲁⲛ· ⲉⲕⲛⲟⲓ

(7/1)

ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̅ⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲟⲡⲕ̅ ⲉⲥⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ

(7/2)

ϥⲓ ϩⲁ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲓ̈ⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ· Ⲉⲛⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(7/3)

ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲉⲧ ⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲛ ⲉⲕ‐

(7/4)

ⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ· ϫⲉ ϥⲓⲧⲟⲩ ϩⲓ̈ ϫⲱⲓ̈· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(7/5)

ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲉⲕⲣⲓ̈ⲙⲉ· ⲉⲕⲁϣⲁϩⲟⲙ ϣⲁⲛⲧ

(7/6)

|Fol. 24b ⲙ̅ⲏ̅| ⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲕⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ | ⲉ ⲃⲟⲗ

(7/7)

ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲁⲓ̈ⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ·

(7/8)

Ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲣ̅ ⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲁⲕⲣ̅ ⲁⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ

(7/9)

ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲇⲟⲕⲏⲙⲁⲍⲉ· ⲛⲅ̅

(7/10)

ⲕⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⁛— ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲱ

(7/11)

ⲡ[ⲁ] ⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(7/12)

ϣⲁⲕⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ· ⲙⲉⲩⲛ̅‐

(7/13)

ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩⲱⲃϣ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲥ‐

(7/14)

ⲙⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ ⲉ ⲣⲟⲕ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁ

(7/15)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲕⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲣⲁϣⲉ

(7/16)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ· Ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲓ̈ⲥⲉ

(7/17)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲟⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟϥ· ⲡⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁ‐

(7/18)

ϫⲁⲥⲧϥ̅· — Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲅ̅ ⲛⲁϣⲣ̅ ϩⲓ̈ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ

(7/19)

ⲧⲟϭⲕ̅ ⲉ ⲟⲩⲁ· ⲉϥⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅·

(7/20)

ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲏ

(7/21)

ⲛⲅ̅ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲏ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ

(7/22)

|Fol. 25a ⲙ̅ⲑ̅| ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ϩⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ· ⲏ | ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅

(7/23)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲗⲓ̈ⲥⲁⲓⲟⲥ·

(7/24)

Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ ⲁ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲩⲟ̅

(7/25)

ⲕⲱⲃ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ· ⲉⲕⲟⲩⲱϣ Ⲉ ⲟⲩⲱϩ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

(7/26)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲗⲱⲧ· ⲙⲛ̅

(7/27)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ·

(7/28)

Ⲉⲕⲟⲩⲱϣ· ⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ

(7/29)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ̈ ϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ̅

(7/30)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲓ̈ⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲕⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲩⲣ̅

(7/31)

ϭⲣⲱϩ ⲉⲩⲑⲗⲓ̈ⲃⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ

(7/32)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲧϫⲏⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅·

(7/33)

ⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ Ⲁ ⲡⲗⲩⲥⲧⲏⲥ ⲧⲁⲩⲉ ⲟⲩ‐

(7/34)

ϣⲁϫⲉ ϩⲓ̈ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲉ

(8/1)

ⲃⲟⲗ· ⲁϥϫⲓ̈ⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ· ⲉⲓ̈ⲥ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕ‐

(8/2)

ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓ̈ⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲏ

(8/3)

ⲟⲩⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ· ⲏ ⲟⲩⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓ̈ϩⲏⲧ· ⲏ

(8/4)

ⲕⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲛⲅ̅ ⲁⲅⲱ|ⲛⲓ̈ⲍⲉ ϩⲱⲱⲕ |Fol. 25b ⲛ̅|

(8/5)

ⲟⲩⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲱⲥ· ⲙ̅ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ·

(8/6)

ⲁⲩⲱ ⲓⲥ̅ ⲛⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲛϥ̅ⲉⲣⲏⲧ· ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ

(8/7)

ⲣⲟⲕ ⲉ ⲧⲉⲃϣⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲉⲣⲏⲧ

(8/8)

ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(8/9)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲓ̈ⲑⲩⲙⲓⲁ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲧⲉ

(8/10)

ⲧⲉ ϣⲁⲥⲣ̅ ⲡⲛⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲉⲥⲕⲁⲁϥ· ⲉ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲙⲩⲥ‐

(8/11)

ⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲥⲁⲁⲕ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ

(8/12)

ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲥⲕⲁⲁⲕ ⲉ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅

(8/13)

ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲥⲕⲁ ⲡϩⲏⲧ ⲉ ⲛⲏⲫⲉ

(8/14)

ⲉ ⲛⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲡⲟⲩⲱⲥϣ̅ ⲛ̅

(8/15)

ⲙ̅ⲙⲁϩⲧ̅ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁϥⲁⲁⲕ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙ̅

(8/16)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓ̈ⲥⲟⲥ· ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲡϫⲱϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁϥϯ

(8/17)

ϭⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(8/18)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ⲛⲅ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ

(8/19)

ⲃⲟⲗ· ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲥⲧⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅

(8/20)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ· ⲛⲅ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ | ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ |Fol. 26a ⲛ̅ⲁ̅|

(8/21)

ⲛ̅ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ

(8/22)

ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲙ̅

(8/23)

ⲡϫⲓ̈ⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ

(8/24)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ· Ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ϫⲉ

(8/25)

ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓ̈ⲙ· Ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅

(8/26)

ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲡⲉ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲧⲉⲧ

(8/27)

ⲟⲩⲏⲏϩ· ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁϣⲧ̅ϩⲏⲧ· Ⲉⲕϣⲁⲛⲣⲟⲉⲓⲥ

(8/28)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲛⲁⲓ̈· ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲑⲓ̈ⲉⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ·

(8/29)

ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡϫⲥ̅ ⲟⲩⲁϣⲕ̅ ⲛϥ̅ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ· ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ

(8/30)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲕⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ·

(8/31)

ⲧⲁⲣⲉ ⲕϭⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ·

(8/32)

Ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲛⲏⲫⲉ· ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩ‐

(8/33)

ⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ· ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(8/34)

ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ | ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁ‐ |Fol. 26b ⲛ̅ⲃ̅|

(9/1)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅· ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉϣⲃⲏⲣ ⲙ̅

(9/2)

ⲡⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲟⲉⲓⲥ

(9/3)

ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·

(9/4)

Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲁⲣⲓ̈ ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̅ⲙ· ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ

(9/5)

ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁϩⲟⲕ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(9/6)

ⲟⲩⲣ̅ⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲙ ϥ̅ϫⲓ̈ ϣⲓ̈ⲡⲉ· ϯ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(9/7)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϫⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲱϩⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲱⲗ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(9/8)

ⲉ ⲧⲉⲕⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯϩⲟ̅

(9/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ

(9/10)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲣ̅

(9/11)

ϩⲱⲃ ⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· Ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥ

(9/12)

ⲧⲟⲃⲥⲕ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲙⲁⲓ̈ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲟϫⲕⲱϩ?·

(?) ⲟⲩⲕⲱϩ ?

(9/13)

ⲏ ⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅‐

(9/14)

|Fol. 27a ⲛ̅ⲅ̅| ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ̈· ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ | ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(9/15)

ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲛⲅ̅ ⲙⲓ̈ϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲅ̅ ⲟϫⲛⲟⲩ

(9/16)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲥⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲱⲅ ⲙⲛ̅ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲟⲣ‐

(9/17)

ⲣⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ̅

(9/18)

ⲓⲥ̅ ⲙⲓ̈ϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ ⲛⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ

(9/19)

ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ· Ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(9/20)

ϫⲁⲥⲓ̈ϩⲏⲧ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϫⲁⲣϩⲏⲧ·

(9/21)

Ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̈ⲏⲥⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁⲩⲏ ⲣ̅ ϫⲁⲣϩⲏⲧ· ⲁ

(9/22)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛ̅ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅

(9/23)

ϭⲁⲃϩⲏⲧ ϣⲁⲕⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(9/24)

ϣⲁⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ· ⲙⲟ̅ϩⲕ̅ ⲛ̅ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ· ⲙ̅ ⲙⲛ̅‐

(9/25)

ⲧⲣϥ̅ϫⲛⲁⲁⲩ· ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲙⲉⲗⲏⲥ·

(9/26)

ϣⲁⲛⲧⲉ ⲕⲱϫⲛ̅· Ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈· ⲛⲅ̅ ⲱϣ ⲉ

(9/27)

ⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ· ϫⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ

(9/28)

|Fol. 27b ⲛ̅ⲇ̅| ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡⲁ ⲕⲉ ⲣⲱ|ⲙⲉ ⲉⲧ

(9/29)

ϩⲓ̈ ⲃⲟⲗ ⲧⲁⲕⲟ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧ ϩⲓ̈ ϩⲟⲩⲛ· ⲣ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲛ̅

(9/30)

ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ· Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕ ϩⲙ̅ ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ ⲙⲓ̈ϣⲉ

(9/31)

ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲏⲥϯⲁ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲑⲙ̅ⲕⲟ̅·

(9/32)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ

(9/33)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ϩⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲓ̈ⲣⲉⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϭ‐

(9/34)

ⲣⲟⲟⲙⲡⲉ· Ⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ· ⲥⲟϣⲕ̅· ϥⲓ ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲉⲕ‐

(10/1)

ⲣⲟⲟⲩⲓ̅· ⲛⲅ̅ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲉ

(10/2)

ⲧⲉⲕⲛⲟϥⲣⲉ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲥⲱϣ ⲛ̅ ⲑⲓ̈ⲕⲱⲛ ⲙ̅

(10/3)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁ‐

(10/4)

ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈· ϯⲛⲁ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁ ϯ ⲥⲱϣ ⲛⲁⲓ̈·

(10/5)

ϯⲛⲁ ϯ ⲥⲱϣ ⲛⲁϥ· Ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲁⲓ̈ⲟⲕ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(10/6)

ⲣⲁϣⲉ· ϫⲉ ϥⲥⲏϩ Ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(10/7)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲓ̈ⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅·

(10/8)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅

(10/9)

ⲛ̅ⲥⲉⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ | ⲣⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲱⲥ |Fol. 28a ⲛ̅ⲉ̅|

(10/10)

ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· Ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲟⲛ· ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲩ‐

(10/11)

ⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟⲩ· ⲁⲩⲡⲉϩ ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲩⲗⲩⲡⲏ

(10/12)

ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ

(10/13)

ⲙⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ·

(10/14)

ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ· ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ· ⲉ ⲧⲣⲉ

(10/15)

ⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ·

(10/16)

ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓ̈ⲍⲉ ⲉ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⁛—

(10/17)

Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈

(10/18)

ⲁⲓ̈ⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲱⲛ ⲉⲧ

(10/19)

ⲛⲏⲩ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈ ⲉⲕϯ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ̈

(10/20)

ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲕⲉⲓⲙⲉ· ⲛⲅ̅ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲡϩⲱϣ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏ

(10/21)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲓ ϣⲁⲃⲉ ϩⲟ· ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲣⲡⲕ̅ ϩⲛ̅

(10/22)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲁϩⲓ̈ⲏⲧ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲕ̅ ⲉ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ·

(10/23)

ⲛⲁⲓ̈ | ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ̈ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲗⲩⲡⲉⲓ |Fol. 28b ⲛ̅ⲋ̅|

(10/24)

ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲟϣⲕ̅ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲗⲩⲡⲏ ⲛⲅ̅

(10/25)

ⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱϣ·

(10/26)

ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲡⲗⲩⲅⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· Ϯϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅

(10/27)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ· Ⲡϩⲟⲡⲗⲟⲛ

(10/28)

ⲙ̅ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲕⲉⲛⲟⲇⲟⲝⲓ̈ⲁ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲛ̅

(10/29)

ⲉⲩϩⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲙⲟⲧ· ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲙ

(10/30)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ· ⲥⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(10/31)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛— Ⲁⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ

(10/32)

ⲧⲙⲉ ⲧⲉ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩϥⲓ

(10/33)

ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ· Ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲕϣⲁⲛ‐

(10/34)

ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓ̈ⲧ· ϣⲁϥⲁⲁⲕ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ

(11/1)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲉⲩϩⲁ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥϩⲁⲓ̈

(11/2)

ⲛⲁⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁⲙⲟⲥ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ

(11/3)

|Fol. 29a ⲛ̅ⲍ̅| ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲏⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ :— | Ⲇⲓ̈ⲁ ⲧⲟⲩⲧⲟ̅· ⲁ

(11/4)

ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲁϥϫⲓ̈ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(11/5)

ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ ⲉϥⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲅⲉ‐

(11/6)

ⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ· Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ

(11/7)

ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲧ ϩⲓ̈ ϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ

(11/8)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡ[ⲁ] ⲥⲟⲛ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ

(11/9)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲥⲱⲧⲙ̅ : ⲏ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲥⲁϥ ⲙⲛ̅

(11/10)

ϣ[ⲟ]ⲙⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ

(11/11)

ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲱϩ ϣⲁ

(11/12)

ⲛⲉⲕⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ·

(11/13)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲁⲓ̈ⲟⲕ· ⲕⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅

(11/14)

ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲟϣⲕ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯ ⲉⲟⲟⲩ

(11/15)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲅ̅ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ

(11/16)

ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(11/17)

Ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲕϫⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(11/18)

|Fol. 29b ⲛ̅ⲏ̅| ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ | ⲛⲉⲧ ⲥⲟϣϥ̅· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ

(11/19)

ⲛⲉⲧ ⲗⲟⲃⲉ· ⲉⲓⲉ ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲕⲁϩⲓ ϩⲓ̈

(11/20)

ⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲟϣⲕ̅· ⲧⲉ ϩⲓ̈ⲏ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈·

(11/21)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱⲛϩ̅· Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲓ̈ⲁ ⲧⲉⲧ ⲥⲱⲕ

(11/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲓⲉ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲅ̅ ⲛⲉϩⲡⲉ· ϫⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩϩⲗⲟⲟⲗⲉ

(11/23)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓ̈ϫⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ· ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲓⲧⲛ̅ ⲉ

(11/24)

ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲁⲩ‐

(11/25)

ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ

(11/26)

ϣⲏⲣⲉ ⲣⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓ̈ⲙ· ϫⲉ

(11/27)

ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲡϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲕϣⲟⲡϥ̅

(11/28)

ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁⲕⲕⲱ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲓⲁ

(11/29)

ⲙ̅ⲡⲣⲓ̈ⲙⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅·

(11/30)

Ϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲃⲁⲗϩⲏⲧ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(11/31)

ϩⲓ̈ⲉⲓⲃ· ⲛ̅ⲃⲁⲗϩⲏⲧ· ⲉⲩϥⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲥⲁⲣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲉϣⲁϫⲉ

(11/32)

ⲁⲛ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲁ· ⲉⲕϫⲱ

(11/33)

|Fol. 30a ⲛ̅ⲑ̅| ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲏ ⲡⲁⲓ̈ |

(11/34)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ϯⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ϯⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(12/1)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲓ̈ⲟⲟⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· ϯⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲁⲩⲱ

(12/2)

ⲟⲛ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲟⲙⲥⲕ̅ ⲁⲛ :—

(12/3)

Ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ·

(12/4)

ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϭⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅

(12/5)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲉⲓⲥ ⲡⲗⲩⲥⲧⲏⲥ ϩⲓ̈ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁ‐

(12/6)

ⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ· Ⲉⲓⲥ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟ‐

(12/7)

ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲇⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϫⲥ̅· Ⲉⲓⲥ ϩⲣⲁⲁⲃ·

(12/8)

ϩⲓ̈ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ· ⲁⲥⲱⲡ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲉⲓⲥ ⲉⲩϩⲁ

(12/9)

ϩⲱⲱⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· Ⲉⲓⲥ ⲓ̈ⲱⲃ

(12/10)

ϩⲛ̅ ⲧⲕⲟⲡⲣⲓⲁ· ⲁⲩⲧⲛ̅ⲧⲱⲛϥ̅ ⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ· Ⲉⲓⲥ ⲁⲇⲁⲙ

(12/11)

ϩⲱⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ·

(12/12)

Ⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲁⲩϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲛ· Ⲉⲓⲥ

(12/13)

ϩⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅

(12/14)

ⲛ̅ ⲙⲡⲏⲩⲉ | ϩⲙ̅ ⲙⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ· ϣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ |Fol. 30b ⲝ̅|

(12/15)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥϩⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· ϣⲓⲛⲉ

(12/16)

ⲛⲥⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(12/17)

ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(12/18)

ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲃⲏⲣ· ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(12/19)

ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϩⲱϫⲙ̅ ϣⲁⲛⲧ

(12/20)

ⲉϥⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ· ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(12/21)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅

(12/22)

ⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ· Ⲁ

(12/23)

ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙ̅

(12/24)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ̈·

(12/25)

Ⲁ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩϭⲛ̅ⲧϥ̅ ϩⲛ̅

(12/26)

ⲧⲉϩⲣⲱ ⲛ̅ ⲥⲁⲧⲉ· Ⲁ ⲓⲱⲃ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ

(12/27)

ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲡⲗⲩⲅⲏ· Ⲁ ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁ ϣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁϥ‐

(12/28)

ⲧⲟⲩϫⲟⲥ ⲉ ⲧϭⲓϫ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ· Ⲁ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲉⲓ̈ⲑ

(12/29)

ϣⲓ̈ⲛⲉ ϣⲓⲛⲉ̈ (sic) ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲥϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛ̅

(12/30)

ⲟⲗⲟⲫⲉⲣⲛⲏⲥ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁϥⲧⲟⲩ‐

(12/31)

ϫⲟⲟⲩ· ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉ ϩⲉⲛ|ⲕⲟⲟⲩⲉ· |Fol. 31a ⲝ̅ⲁ̅|

(12/32)

Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈

(12/33)

ⲁϣ ⲡⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈ⲁ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲥⲛⲟⲩϥ· ⲧⲁⲓ̈

(12/34)

ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲥⲁϥ ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ

(13/1)

ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲛⲁ‐

(13/2)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ· Ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡⲕ̅ϩⲏⲧ ⲉ

(13/3)

ϩⲣⲁⲓ̈ :— Ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁϩⲟⲕ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅

(13/4)

ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ :— ⲛⲅ̅ ϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁ ⲛⲉ ⲛⲧ

(13/5)

ⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲡ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅

(13/6)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ

(13/7)

ϩⲓ̈ⲱⲱϥ ⲉ ⲡⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(13/8)

ⲧⲟⲃⲥⲕ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲉⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(13/9)

ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲕⲁⲥⲕⲥ̅ ⲉ

(13/10)

ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲟⲕ (sic)· ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ·

(13/11)

ⲏ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ⲗⲩⲡⲏ ⲁⲛ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅

(13/12)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉϥϩⲟⲙⲟⲓⲗⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅

(13/13)

|Fol. 31b ⲝ̅ⲃ̅| ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲥⲁϩⲱⲱϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ· ⲛⲅ̅ ⲣϭⲱⲃ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲁⲧ

(13/14)

ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛⲥⲁⲙⲯⲱⲛ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲥⲟⲛϩⲕ̅

(13/15)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲕ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧ· ⲉⲧⲉ ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ

(13/16)

ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲃⲉ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(13/17)

ⲣⲁϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(13/18)

ⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲉⲛϩ̅

(13/19)

ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ ⲇⲁⲗⲓ̈ⲗⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲡⲉ ⲛⲧ

(13/20)

ⲁϥϫⲓ̈ⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲥⲩⲙ‐

(13/21)

ⲃⲟⲩⲗⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· Ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲣ̅ⲟⲩ ⲙ̅

(13/22)

ⲡⲉⲓ̈ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ ϯϭⲟⲧ ⲇⲁ̅ⲇ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈

(13/23)

ⲧⲁⲭⲏ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓ̈ⲁⲥ· Ϥⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ

(13/24)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁ ⲥⲁϣ ⲁⲣⲓ ϩⲟⲧⲉ· Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩ‐

(13/25)

ⲧⲁⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϯⲥⲟ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲛⲏⲫⲉ ϭⲉ

(13/26)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲉⲣⲏⲧ· ⲛⲅ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(13/27)

ⲡⲉⲓ̈ ⲟⲩⲁϩⲓ̈[ϩ]ⲏⲧ ⲛⲅ̅ ⲡⲟⲣϫⲕ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ϥⲡⲱⲣⲕ̅

(13/28)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲥ ⲛϥ̅ⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲥⲟⲩⲛ̅

(13/29)

|Fol. 32a ⲝ̅ⲅ̅| ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ | ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ·

(13/30)

Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ· ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛⲅ̅ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ

(13/31)

ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲕ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲣ̅ϣⲁⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲧⲁⲩⲉ

(13/32)

ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ ϣⲁⲕϭⲱⲛⲧ̅ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ‐

(13/33)

ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲉⲕⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲣⲱ ϫⲉ

(13/34)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲕ· Ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(14/1)

ⲡⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲛⲁⲕⲁⲥⲕⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ

(14/2)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϣⲁⲕⲣⲓⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛϥ̅

(14/3)

ⲡⲉϩⲧ̅ ⲗⲱⲙⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ·

(14/4)

ⲛⲅ̅ ⲱⲙⲅ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲡⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ·

(14/5)

Ⲱ ⲡⲉⲃⲓⲏⲛ ⲡⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲏ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲑⲉ

(14/6)

ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲕⲣⲱⲕϩ̅· ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲕⲁⲕⲓ̈ⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲛⲅ̅

(14/7)

ⲡⲉϩ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ⲛⲅ̅ ⲕⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϯ ⲃⲱⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲟ‐

(14/8)

ⲙⲓ̈ⲁ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲧⲟⲩ ϫⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩ

(14/9)

Ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ·

(14/10)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲟⲟϥ ⲉ ⲣⲟⲕ· Ⲡⲉⲕϫⲁϫⲉ ϩⲱⲱϥ ⲉϥ‐

(14/11)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣ̅ ⲟⲩ·

(14/12)

ⲁⲕϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ | ⲉ ϫⲱϥ· ⲙ̅ⲡⲱⲣ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ· |Fol. 32b ⲝ̅ⲇ̅|

(14/13)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅

(14/14)

ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ· ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲕⲉ ϫⲱ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲩⲉ·

(14/15)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ϥⲓ̈ ϩⲁ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲟϣⲕ̅· ϩⲛ̅

(14/16)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·

(14/17)

ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅· ⲙ̅ ⲡϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅·

(14/18)

Ϯϩⲧⲏⲕ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲑⲉ

(14/19)

ⲉⲧ ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲣ̅ⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ

(14/20)

ϭⲉⲉⲧ ⲉ ⲣⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϯⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲛ ⲛ̅

(14/21)

ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(14/22)

ⲡⲁ ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϯⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉ ⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲑⲓ̈ⲉⲗⲏ̅ⲙ̅

(14/23)

ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· Ⲙ̅ⲡⲉ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲅⲁⲣ

(14/24)

ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲕⲱⲗⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁ

(14/25)

ⲡϫⲥ̅· ⲧⲱⲕ ⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ

(14/26)

ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· Ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁ

(14/27)

ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲣϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(14/28)

Ⲱ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲕ|ⲡⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓ̈ |Fol. 33a ⲝ̅ⲉ̅|

(14/29)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ· Ⲉⲕⲡⲏⲧ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲁⲓ̈ⲭⲙⲁⲗⲱ‐

(14/30)

ⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲕϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ

(14/31)

ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· Ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲁ

(14/32)

ϣⲏⲣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁⲕⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ·

(14/33)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓ̈ⲟⲛ ⲛⲅ̅ ⲣ̅

(14/34)

ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲏ· Ⲁⲣⲓ

(15/1)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲕⲱⲧ ⲉ ⲕⲣⲏⲥⲓⲥ

(15/2)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲅ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(15/3)

ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ̈ⲁ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲕⲁⲁⲕ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲙ̅ ⲡⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲁⲥ

(15/4)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ· ⲛⲅ̅ ϯ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ·

(15/5)

ⲁⲣⲓ̈ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ϯⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲕⲛⲏⲩ ⲉ

(15/6)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ·

(15/7)

Ⲱ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ

(15/8)

ⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲡ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅·

(15/9)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϯ ⲛ̅ ⲧⲁ ϫⲓ̈ⲥⲉ ⲉ ϩⲉⲛⲙⲁⲥϯⲅⲝ̅·

(15/10)

|Fol. 33b ⲝ̅ⲋ̅| ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲟⲩⲟⲓϭⲉ ⲉ ϩⲉⲛⲥϣ̅ ⲛⲁⲁⲥ | ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲕⲧⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲟ̅

(15/11)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϣⲓ̈ⲡⲉ ⲛⲙ̅ ⲡⲁϭⲥⲉ· Ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ

(15/12)

ⲡⲉ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲥⲉ ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲅⲏⲱⲛ

(15/13)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲧⲏϩ· ⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧ ⲧⲉϩ· ⲧⲱϩ

(15/14)

ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲓⲥⲉ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉ ⲣⲟⲕ· Ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅

(15/15)

ⲣⲓ̈ⲙⲉ ϩⲁ ⲛⲕ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϯϩⲁ

(15/16)

ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲏ· ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅

(15/17)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁϩⲉ· Ⲁⲕⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ

(15/18)

ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲡⲉ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅ϩⲓ̈ⲥⲉ·

(15/19)

ϩⲓ̈ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·

(15/20)

Ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(15/21)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· Ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(15/22)

ⲛ̅ϩⲁⲕ ⲑⲙ̅ⲕⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡϩⲟ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲣ̅

(15/23)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲏ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ·

(15/24)

ϫⲉ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲥ̅ ⲛⲁϥ· ⲉ ϣⲡ̅ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅

(15/25)

|Fol. 34a ⲝ̅ⲍ̅| ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ϫⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲁ|ⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ

(15/26)

ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· Ⲉⲕϣⲁⲛ ⲙⲉⲣⲉ ⲡϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(15/27)

ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲕ ⲛ̅

(15/28)

ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲁⲓ̈ⲧⲏⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(15/29)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ̅

(15/30)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕϫⲥ̅· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ· ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ

(15/31)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉ

(15/32)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲧⲏⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ

(15/33)

ⲛϥ̅ⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲧⲉϥⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅

(15/34)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉ·

(16/1)

Ⲇⲟⲕⲏⲙⲁⲍⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲛⲁ‐

(16/2)

ⲛⲟⲩϥ· ϩⲟⲙⲟⲓ̈ⲱⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲧⲁⲥ ⲃⲁⲗ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲉ

(16/3)

ⲑⲉⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ

(16/4)

ϣⲏⲙ· ϫⲉ ⲕⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ̅· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ

(16/5)

ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ ϣⲓ̈ⲡⲉ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲧⲏⲕ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ·

(16/6)

ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲛ̅ⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛ̅ⲥⲉ

(16/7)

ⲛⲉϭⲛⲟⲩϭⲕ̅· ⲉⲩ|ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ |Fol. 34b ⲝ̅ⲏ̅|

(16/8)

ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ· ⲁⲛϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϣ̅

(16/9)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· Ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲡϣⲓ̈ⲕ ⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(16/10)

ⲛⲟϫⲕ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· Ⲱ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(16/11)

ϣⲓⲡⲉ· ⲛ̅ ϯϭⲟⲧ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲩϯ

(16/12)

ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲥⲱⲧⲡ̅· Ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ

(16/13)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ· ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲁⲩϩⲉ

(16/14)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈

(16/15)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧ ϭⲟⲗⲡ̅ ⲉ

(16/16)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ·

(16/17)

Ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲕⲛⲁⲕⲧⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ̅

(16/18)

ⲉ ⲧⲱⲛ· ⲏ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲕ ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ

(16/19)

ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲧⲟⲟⲃⲉ ⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲉⲥⲕⲏⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩ‐

(16/20)

ϭⲟⲟⲩⲛⲉ· Ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ· ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(16/21)

ⲉⲕⲣⲓⲙⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϫⲓ̈ ⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ⲉⲕⲥⲟⲡⲥⲡ̅

(16/22)

ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϫⲓ̈ ⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲁⲛ· Ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲉⲛⲁⲧ‐

(16/23)

ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ· Ⲱ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ |

(16/24)

ⲉⲧ ⲉⲕⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ϣⲱⲱⲧ ⲉ |Fol. 35a ⲝ̅ⲑ̅|

(16/25)

ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(16/26)

Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲛⲉⲧ

(16/27)

ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲉ ⲧⲥⲁⲧⲉ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲥ̅ ⲙ̅

(16/28)

ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧ

(16/29)

ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲁⲓ̈ⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲁ ϥⲱⲧⲉ ⲉ

(16/30)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅

(16/31)

ⲧⲁⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ :—

(16/32)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲭⲣⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅

(16/33)

ⲟⲩⲧⲥⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲟ̅ⲡⲕ̅·

(16/34)

ⲉⲕⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲣⲉ ⲉⲩ

(17/1)

ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ̈ⲁ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ· Ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩ

(17/2)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓⲧⲥⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲙ̅

(17/3)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲕⲥⲧⲟⲗⲓ̈ⲍⲉ ϩⲛ̅

(17/4)

ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(17/5)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϫ

(17/6)

ⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣⲕ̅·

(17/7)

|Fol. 35b ⲟ̅| Ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲏⲗⲓ̈ⲁⲥ | ⲛ̅ⲧⲁϥⲕⲁ ϩⲧⲏϥ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲉ‐

(17/8)

ⲭⲉⲓ̈ⲙⲁⲣⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲭⲁⲣⲁⲑ ⲉ ⲁϥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁ‐

(17/9)

ⲃⲱⲕ· Ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ ⲁⲥⲕⲉⲛⲥ̅

(17/10)

ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲥⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ

(17/11)

ⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ· Ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(17/12)

ⲛ̅ ⲧⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲃⲏⲣ

(17/13)

ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅·

(17/14)

Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ‐

(17/15)

ⲡⲱⲛⲉ ϩⲓ̈ ϩⲓ̈ⲡⲗⲉⲉⲓⲛ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲟⲩϩ· ⲛϥ̅ⲣⲉⲕϩ̅

(17/16)

ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲩⲗⲏ· Ⲡⲱⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲩ

(17/17)

ⲛⲓⲙ· ⲛⲅ̅ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲏⲏϩ

(17/18)

ϩⲛ̅ ⲧⲃⲟⲏⲑⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ· ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ

(17/19)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛϥ̅ⲛⲁⲕⲓ̈ⲙ ⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· Ⲁⲣⲓ

(17/20)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲙⲁⲣⲉⲥ

(17/21)

ⲁⲗⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅

(17/22)

ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲗⲕ̅· Ϩⲛ̅

(17/23)

ϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲓ̈ⲙ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ⲡⲱⲧ

(17/24)

|Fol. 36a ⲟ̅ⲁ̅| ⲛ̅ⲥⲁ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ | ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(17/25)

ⲧⲁⲣⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲟⲩⲣ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(17/26)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲙⲏⲣ ⲙ̅ⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ· ϥⲟ ⲛ̅ ϫⲁϫⲉ ⲉ

(17/27)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲟ ⲛ̅ ⲟⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲟ̅

(17/28)

ⲛ̅ ⲟⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲁⲕⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅

(17/29)

ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ· ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ·

(17/30)

ⲙⲉⲣⲉ ⲡϥ̅ⲥⲟⲛ· ⲕⲁⲛ ⲉⲕⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓ̈ⲙ·

(17/31)

ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁϫⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(17/32)

Ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ϫⲉ

(17/33)

ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· Ϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲛ

(17/34)

ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲛⲉ ⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(18/1)

ⲉⲙⲛ̅ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ ϯⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ·

(18/2)

ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ· Ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ ⲡϫⲱϩⲙ̅·

(18/3)

Ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲏ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ

(18/4)

ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲕⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ :— Ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲓⲉⲣⲏⲙⲓ̈ⲁⲥ· ϫⲉ

(18/5)

ϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲓⲣⲏ‐

(18/6)

ⲛⲓⲕⲟⲛ· ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ | ⲉϥϣⲁϫⲉ |Fol. 36b ⲟ̅ⲃ̅|

(18/7)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲣⲟϥ· Ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ

(18/8)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲏ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁϫⲉ ⲙⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(18/9)

ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϯⲛⲁϭⲱⲛⲧ̅ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅· ⲏ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩϩⲉⲑ‐

(18/10)

ⲛⲟⲥ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ· ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲃⲁ·

(18/11)

Ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ

(18/12)

ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅

(18/13)

ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅

(18/14)

ⲡⲉⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲥⲟⲛ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲛϥ̅‐

(18/15)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲡⲙⲟⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(18/16)

ϫⲁϫⲉ ⲧⲱⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ· ⲛϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉ

(18/17)

ⲑⲉⲓⲕⲱⲛ· ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(18/18)

ⲡϫⲥ̅· ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲓ̈ϫⲉⲉⲩⲉ· ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲧ

(18/19)

ⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅· Ⲉⲣ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲡⲏⲧ

(18/20)

ⲛ̅ⲥⲱⲛ· Ⲉⲓⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲓ̈ⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϭⲟⲧ·

(18/21)

ⲉⲛⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲟⲧⲣ̅

(18/22)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲛϣⲗϩ̅ⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲃⲱ

(18/23)

ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲙ̅ⲙⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲉ | ⲛ̅ⲗⲟⲅⲓ̈ⲕⲟⲛ· |Fol. 37a ⲟ̅ⲅ̅|

(18/24)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲧⲁϥⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲉ· ⲡⲙⲟ‐

(18/25)

ⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉ

(18/26)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ϩⲁⲣⲟⲛ· ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϯϭⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁ

(18/27)

ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ϣⲡ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(18/28)

ϩⲱⲱⲕ ⲕⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(18/29)

Ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲕⲱϩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ·

(18/30)

ⲏ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ· ⲏ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ

(18/31)

ⲡϫⲁϫⲉ ⲙⲟⲣⲕ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲁⲕ· ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅

(18/32)

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲕ̅ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓ̈ⲁ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲉ

(18/33)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲫ ⲟⲥⲟⲛ ⲕⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅

(18/34)

ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲉⲕⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ

(19/1)

ⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ϫⲉ ⲥⲕⲟ̅ ⲛ̅

(19/2)

ϫⲁϫⲉ ⲉ ⲡⲕ̅ⲥⲟⲛ· ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ

(19/3)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲱⲛ̅ϩ̅ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ̅

(19/4)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲓ̅ⲥ̅· Ⲙⲁⲣⲛ̅ ϩⲟⲧϩⲧ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(19/5)

ⲡⲁϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲛ̅ⲙⲟⲩ·

(19/6)

Ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ

(19/7)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· Ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲁ‐

(19/8)

|Fol. 37b ⲟ̅ⲇ̅| ⲥⲱ|ⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧϭⲁⲓ̈ⲟ ϫⲉ

(19/9)

ⲛ̅ⲛⲉ ⲩⲧϭⲁⲓ̈ⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲁⲣⲟⲩ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅

(19/10)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ

(19/11)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ· ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·

(19/12)

ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲕ̅ ⲉⲛⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ϩⲁ ⲛⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ· ϩⲁ

(19/13)

ⲧⲕ̅ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓ̈ⲥ· Ⲛⲉⲕⲡⲟⲣⲛⲓⲁ· ⲉⲧ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(19/14)

ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉⲕϭⲟⲗ· Ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ

(19/15)

ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ· ⲛⲉⲕⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲉⲕ‐

(19/16)

ⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ· ϩⲙ̅ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲉⲣⲉ

(19/17)

ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲉⲣⲉ

(19/18)

ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥⲧⲣⲁϯⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ·

(19/19)

ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉ· ⲧⲟⲕⲙ̅ ⲉⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲉ ⲧⲣⲉ

(19/20)

ⲕⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓ̈ⲍⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ·

(19/21)

ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕϩⲃ̅ⲥⲱ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲗⲁⲁⲙ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲧⲏⲙ

(19/22)

ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ϩⲃⲁ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲕϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ ⲉⲕⲛⲁϯ‐

(19/23)

ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁ ⲟⲩⲏⲏⲣ·

(19/24)

Ⲱ ⲡⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲉⲧ ⲑϣ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲁ |

(19/25)

|Fol. 38a ⲟ̅ⲉ̅| ⲙⲟⲟⲙⲉ· ⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲛⲉⲡⲓ̈ⲑⲩⲙⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ·

(19/26)

Ⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲕ̅ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ϩⲟϫϩϫ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲉⲩϯ

(19/27)

ⲗⲩⲡⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲡϩⲉ ⲛ̅ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ· Ⲡⲗⲁⲥ ⲛ̅ ⲣϥϫⲉ

(19/28)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ· Ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅ ⲧⲏⲣϥ̅·

(19/29)

ⲛ̅ ⲉⲗⲗⲏⲃ ⲛ̅ ϫⲓ̈ ϩⲣⲁϥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ̈ⲁ·

(19/30)

ⲛ̅ⲕⲱϩ· ⲙ̅ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲉⲗⲕ̅ϣⲁ̅· ⲛ̅ⲕⲱⲙϣ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲑⲉⲓⲕⲱⲛ

(19/31)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧϭⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲑⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(19/32)

ϥⲟ̅ϭⲕ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓ̈ⲥⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ

(19/33)

ⲛ̅ϫⲓ̈ⲟⲩⲁ ⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ ⲉϫⲟⲟⲩ· Ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ

(19/34)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲑⲉⲓ̈ⲕⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲡϯⲧⲱⲛ

(20/1)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϣⲓ̈ⲡⲉ· Ⲧⲙⲛ̅ⲧⲧⲁⲥⲃⲁⲗ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲕ̅ϩⲏⲧ

(20/2)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲛⲩⲣⲓ̈ⲁ· Ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϯⲥⲟ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲩϣⲟ̇·

(20/3)

Ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲛⲟⲩⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲟⲩⲣ

(20/4)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲃⲱⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ· ϩⲛ̅

(20/5)

ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲛ̅|ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· |Fol. 38b ⲟ̅ⲋ̅|

(20/6)

Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉ

(20/7)

ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· Ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ

(20/8)

ⲉⲧ ⲉϥⲛⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(20/9)

ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ

(20/10)

ϥⲛⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(20/11)

ⲡⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲁⲙⲉ‐

(20/12)

ⲣⲁⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛϯ ϩⲓ̈ⲱⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲁⲅⲁⲑⲱⲥ· ⲁⲩⲱ

(20/13)

ⲡⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲕⲁⲁⲛ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(20/14)

ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(20/15)

ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ⲉⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅

(20/16)

ⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ· Ⲟⲩⲛⲏⲥϯⲁ· ⲟⲩϣⲗⲏⲗ· ⲁϫⲛ̅

(20/17)

ⲱϫⲛ̅· ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲉϣϫⲉ

(20/18)

ⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁϩⲟⲛ

(20/19)

ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ· ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲧⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ· ⲡⲉϫⲁϥ

(20/20)

ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲟⲣ|ⲛⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ· ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· |Fol. 39a ⲟ̅ⲍ̅|

(20/21)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲩϭⲛ̅ⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ· ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ

(20/22)

ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(20/23)

ⲉⲣ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲟⲕϩⲛ̅ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ

(20/24)

ⲧⲙⲟⲕϩⲥ̅ ⲑⲙ̅ⲕⲉ ⲡϫⲱϩⲙ̅·

(20/25)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲕⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲃⲟⲗⲛ̅

(20/26)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛⲣ̅ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ

(20/27)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓ̈‐

(20/28)

ϫⲣⲟⲡ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲫⲟⲣⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲕⲁ ⲣⲱϥ·

(20/29)

ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅·

(20/30)

ⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ϥⲓⲱⲡ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ

(20/31)

ⲩϥⲓⲱⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· Ⲕⲁⲛ

(20/32)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ· Ⲕⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲧⲁⲕ‐

(20/33)

ϯⲕⲟⲥ· Ⲕⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ̈ⲧⲏⲥ· ⲡⲗⲏⲛ ϥⲛⲁ‐

(20/34)

ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱⲓ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲏⲥⲉ |

(21/1)

|Fol. 39b ⲟ̅ⲏ̅| ϥⲛⲁϭⲛ̅ⲁⲣⲓ̈ⲕⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲱⲛ ⲑⲃ̅‐

(21/2)

ⲥⲱ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ· Ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲗⲁⲙ‐

(21/3)

ⲡⲁⲥ· Ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲉⲥⲧⲱⲛ ⲧⲁ ϩⲟⲧⲉ·

(21/4)

ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲓⲉ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉ

(21/5)

ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ· Ⲉϣϫⲉ ⲁⲕ‐

(21/6)

ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲉⲓⲉ ⲕⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅·

(21/7)

Ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲙⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(21/8)

ⲉⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲣ· ⲛ̅ ⲛⲕ̅ϭⲓϫ ϩⲓ̈ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙⲛ̅

(21/9)

ⲛⲕ̅ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ̈ ⲃⲟⲗ

(21/10)

ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲓ̈ⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭⲉϩ ⲛ̅

(21/11)

ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ· Ⲉϣϫⲉ ⲁⲕϩⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲉⲓⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁⲕ

(21/12)

ⲉⲧⲟϥⲓⲧⲟⲩ (?) ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲧⲛⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲫⲣⲁⲅⲉⲗ‐

(21/13)

ⲗⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁⲥϯⲅⲝ̅ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· Ⲙ̅ⲡⲉ

(21/14)

ⲕϯⲥⲟ̅ ⲉ ⲧⲁ ϩⲓ̈ⲕⲱⲛ· ⲁⲕⲥⲱϣⲧ̅· ⲁⲕⲃⲁⲃⲱⲱⲧ· ⲁⲕϯ‐

(21/15)

ϣⲓⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ ϯⲛⲁϯⲥⲟ̅ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϩⲙ̅

(21/16)

ⲡϩⲱϣ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·

(21/17)

|Fol. 40a* ⲟ̅ⲑ̅| * ⲕⲁⲁⲕ· ⲉⲕ is written on the lower margin of this page in a different coloured ink.
Ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲣ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ⲁⲛⲟⲕ

(21/18)

ϩⲱⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ

(21/19)

ⲛ̅ϩⲁⲡ· Ⲁⲕⲥⲉϣϥ̅ ⲡϩⲏⲕⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲥⲱϣ

(21/20)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲁⲕϩⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲃⲓ̈ⲏⲛ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ϩⲱⲱⲕ

(21/21)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲧ ⲁϥϩⲓ̈ⲟⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ϩⲓ̈ ⲡⲉⲥⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅·

(21/22)

Ⲙⲏ ⲁⲓ̈ϣⲁⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲓ̈ⲁ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(21/23)

ⲙⲟⲥ· Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ

(21/24)

ⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅· Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓϫⲓ̈ϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ

(21/25)

ϩⲁ ⲣⲟⲕ ϣⲁⲛ ϯⲥⲟⲧⲕ̅· Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲙⲩⲥ‐

(21/26)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲁⲕ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ϩⲓ̈ ϣⲃⲏⲣ·

(21/27)

Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓϯ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁⲕ ⲉ ϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ϩⲟϥ ⲙⲛ̅

(21/28)

ⲛ̅ⲟⲩⲟⲟϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϫⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ ⁛—

(21/29)

Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅

(21/30)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· Ⲛⲁϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ‐

(21/31)

ⲙⲁⲉⲓⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(21/32)

|Fol. 40b ⲡ̅| ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ϩⲟⲡ|ⲗⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲧⲟⲓ̈· ⲁⲓⲧⲁⲁⲩ

(22/1)

ⲛⲁⲕ· ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲕ̅ⲕ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲩⲟ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅

(22/2)

ⲅⲟⲗⲓ̈ⲁⲑ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ

(22/3)

ⲕ̅ϣⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲧⲉⲕⲁⲙⲉ‐

(22/4)

ⲗⲉⲓ̈ⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲧⲛ̅ⲧⲁⲥⲛⲟϫⲕ̅ ⲉ ⲡϣⲓ̈ⲕ ⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(22/5)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϣⲏ̣ⲣⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛⲁⲓ̈

(22/6)

ⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅

(22/7)

ⲉ ⲕⲱ· ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲛⲏⲫⲉ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲛ̅

(22/8)

ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲙ̅

(22/9)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· Ⲛⲉⲓ ⲣⲉϥⲣ̅ϩⲙ̅ⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ·

(22/10)

ⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ· Ⲛⲉⲓ

(22/11)

ⲣⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· Ⲛ ϣⲟⲣⲡ̅

(22/12)

ⲙⲉⲛ ⲁⲩϯ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ

(22/13)

ⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅

(22/14)

ϩⲏⲧⲛ̅· Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩϯ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ̅

(22/15)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟ‐

(22/16)

ⲗⲟⲥ· | ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲉⲥⲧⲱϥ· |Fol. 41a ⲡ̅ⲁ̅|

(22/17)

Ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲏⲥϯⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ·

(22/18)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁϯ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ ⲙⲛ̅

(22/19)

ⲟⲩϩⲣⲟⲕ· ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ :—

(22/20)

Ⲁⲩϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ· ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(22/21)

ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ :— Ⲁⲩϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ‐

(22/22)

ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲉⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲁⲓ̈

(22/23)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲧⲛ̅ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(22/24)

Ⲁⲩϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· ⲛⲉⲓ ⲇⲩⲛⲁ‐

(22/25)

ⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ· ⲙⲉⲣⲉ ϫⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣϩⲱⲡ ⲉ

(22/26)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅· Ⲁⲩϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅

(22/27)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲓ̈ϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅·

(22/28)

Ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϯ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲭⲥ̅·

(22/29)

Ⲁⲩϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ

(22/30)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲙⲉϩ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· Ⲁⲩϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅

(22/31)

ⲟⲩ|ⲙⲛ̅ⲧϫⲡⲓ̈ⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲃⲁⲗϩⲏⲧ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩⲱϫⲛ̅· |Fol. 41b ⲡ̅ⲃ̅|

(22/32)

ⲛ̅ ⲧⲕⲁⲕⲓ̈ⲁ· Ⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲕⲣⲓ̈ⲛⲉ· ϫⲉ

(22/33)

ⲉⲛⲉϫⲣⲟ̅ ⲉ ⲡϭⲟⲗ ⲡⲉⲓ ϫⲃⲉⲓ̈ⲛ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(22/34)

Ⲉⲛ ⲧⲙ̅ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲙ̅

(23/1)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ· Ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲅⲁⲣ· ⲙⲛ̅

(23/2)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲓ̈ⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅· ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ‐

(23/3)

ⲥⲧⲁⲩⲟ ⲟⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲁ

(23/4)

Ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉⲕ ⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲕⲟ̅ ⲙⲛ̅

(23/5)

ⲟⲩⲉⲓⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲟⲕϩⲥ̅ ⲉⲩⲟϣ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲩ

(23/6)

ⲙ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ· Ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥⲥⲉ

(23/7)

ⲏⲣⲡ̅· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲟⲥⲉ ⲛⲓ̈ⲙ· Ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅·

(23/8)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲧⲁⲣⲁⲭⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲁⲧⲁⲝⲓ̈ⲁ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ

(23/9)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲟⲩⲗⲓ̈ⲃⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲟϣ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(23/10)

ⲡⲉϣ ⲛⲁⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·

(23/11)

Ⲑⲩⲇⲟⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲉⲓ̈ ϣⲁⲥⲣ̅ ⲡⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ

(23/12)

|Fol. 42a ⲡ̅ⲅ̅| ⲛ̅ⲥⲟϭ· ⲛⲥ̅ⲣ̅ ⲧⲥⲩ|ⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲓ̈ⲡⲉ· ⲛⲥ̅ⲥⲱⲗⲡ̅ ⲉ

(23/13)

ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲥ· Ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(23/14)

ⲡⲉⲧ ⲙ̅ ϯⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲏ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅

(23/15)

ⲡⲱϣⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲇⲟⲛⲏ· Ⲁ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ

(23/16)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲱϣⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲟⲩⲁⲧⲁ‐

(23/17)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲟⲩⲥⲱϣ ⲡⲉ ⲡϯϩⲉ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ

(23/18)

ⲉ ⲛⲁⲓ̈· ⲛϥ̅ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ⲛⲟⲃⲉ· Ⲛⲁⲛⲟⲩ

(23/19)

ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲟⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱϣⲉ· Ⲉⲕϣⲁⲛϯ ⲛⲉⲕ‐

(23/20)

ⲃⲁⲗ ⲉ ϩⲉⲛⲫⲩⲁⲗⲏ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲧ ⲕⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲕⲕⲏ

(23/21)

ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁϩⲙⲥ̅·

(23/22)

Ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲉⲣ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲓⲥ̅·

(23/23)

ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϯϩⲉ· ⲉⲣⲉ

(23/24)

ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲥⲉ ⲉⲧ

(23/25)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲁⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(23/26)

ⲉϣⲁⲩⲥⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ·

(23/27)

Ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϯ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲟⲟ̅ⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅

(23/28)

ⲣ̅ⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲓ̈ⲙⲱⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲟϣ

(23/29)

|Fol. 42b ⲡ̅ⲇ̅| ⲛ̅ ϣⲱ|ⲛⲉ· ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲧ ⲃ̅ⲣⲃⲣ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲕⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲅⲙⲏ ⲛ̅

(23/30)

ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲉⲩⲟϣ ϩⲓ̈ ϫⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ϫⲱϩⲙ̅

(23/31)

ⲛⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ· ϯⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲉ

(23/32)

ϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣϥ̅ⲥⲱ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲟⲩⲁ·

(23/33)

ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· Ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ

(23/34)

ⲅⲁⲣ ϩⲟ̅ⲣϣ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ·

(24/1)

Ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲏⲩ

(24/2)

ⲡⲉⲧ ⲙⲟⲕϩⲥ̅· Ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲕϩϥ̅ ⲅⲁⲣ· ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲙ̅

(24/3)

ⲡⲉϥϫⲟⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲗⲩⲙⲏⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ·

(24/4)

Ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲥⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ·

(24/5)

Ⲡⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲟⲛ· ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩϯ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲙ̅

(24/6)

ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ

(24/7)

ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(24/8)

ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ· ⲡⲥⲟⲃⲧ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ·

(24/9)

Ⲡⲉⲑⲩⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥ· ⲡϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥ‐

(24/10)

ⲛⲟⲩϩⲙ̅· ⲡⲉⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲗⲩⲡⲏ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(24/11)

ⲟⲩⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲛ̅ⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓⲉ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉ ⲧⲉⲥ‐

(24/12)

ⲕⲩⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓ̈ⲥ | ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩϩⲟⲃⲥⲟⲩ ⲛ̅ |Fol. 43a ⲡ̅ⲉ̅|

(24/13)

ⲟⲩϩⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ϭⲟⲟⲩⲛⲉ :—

(24/14)

Ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲇⲉ

(24/15)

ⲁⲩⲱ ϥⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲛϣⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲛ·

(24/16)

ⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ· Ⲡⲉϫⲁϥ

(24/17)

ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ

(24/18)

ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ̅ ⲛⲕⲁ ⲡⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(24/19)

ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲙ̅ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲥⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(24/20)

ϣⲟⲩϣⲟ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ· Ⲁⲥⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ

(24/21)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲗⲁⲃⲙⲁϩⲧ̅· ⲁⲥⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲥⲉⲓ̈

(24/22)

ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲁⲥⲁⲣⲭⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ⲁⲛⲕⲟⲩⲓ̈

(24/23)

ⲗⲟ̅ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ⲛⲟϭ· ⲁⲛⲛⲟϭ ⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(24/24)

ⲉⲩϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ̈· Ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅

(24/25)

ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ϩⲏⲧ· Ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣ̅

(24/26)

ⲛ̅ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· Ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈

(24/27)

ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲡⲣϥ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲧⲁⲕⲟ ϩⲓ|ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ |Fol. 43b ⲡ̅ⲋ̅|

(24/28)

ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ

(24/29)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ

(24/30)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲟϫϩϫ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱⲱϥ·

(24/31)

Ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ·

(24/32)

ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲃⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(24/33)

ϣⲏⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱϫⲛ̅

(24/34)

ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(25/1)

ⲛ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ· Ⲁⲛⲙⲁⲁⲩ· ⲟⲩⲱϫⲛ̅

(25/2)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲭⲏⲣⲁ· Ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ·

(25/3)

Ⲁⲩϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲏⲩ· ⲁⲩϯ ⲕⲗ̅ⲯ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁ‐

(25/4)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ Ⲡⲁⲣⲁ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ϯ

(25/5)

ⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ· ⲉⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ

(25/6)

ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ϫⲉ

(25/7)

|Fol. 44a ⲡ̅ⲍ̅| ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲙⲟⲕϩⲛ̅|· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲱ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ

(25/8)

ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲉⲧ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ· Ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ

(25/9)

ⲡⲟⲣϣ̅· ⲡⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ· Ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲣⲟ

(25/10)

ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ⲉⲑ ⲏⲡ· Ⲉⲛϣⲁⲛⲁ‐

(25/11)

ⲅⲱⲛⲓⲍⲉ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲣⲟ̅ ⲉⲛⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(25/12)

Ⲉⲩϣⲁⲛϫⲣⲟ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ϩⲧⲏⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅

(25/13)

ⲟⲩⲣⲓ̈ⲙⲉ ⲉϥⲥⲁϣⲉ·

(25/14)

Ⲙ̅ⲁⲣⲛ̅ⲙⲓ̈ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲛ

(25/15)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲫⲟⲣⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲙⲟⲕϩⲥ̅· ⲧⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ

(25/16)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ ⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ· ⲧⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ

(25/17)

ⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ· Ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(25/18)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ· Ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓ̈ⲁ

(25/19)

ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓ̈ⲁ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲱⲱⲕ

(25/20)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ· Ⲁⲩⲧⲥ̅ⲧⲟ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁⲣ‐

(25/21)

ⲑⲉⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ·

(25/22)

|Fol. 44b ⲡ̅ⲏ̅| Ⲛⲉⲧ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ ϣⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ | ⲉ

(25/23)

ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ· Ⲅⲉⲛⲟⲓ̈ⲧⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲃⲱⲕ

(25/24)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈

(25/25)

ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲧ ⲟⲩϯ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲥ·

(25/26)

Ⲉϣϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟ̅

(25/27)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲗⲉ· ⲛ̅ⲧ ⲟⲓ̈ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ̅

(25/28)

ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ· ⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉϣⲱⲱⲧ ⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓ̈ ⲛ ϭⲟⲛⲥ̅·

(25/29)

ⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣ ⲃⲟⲛⲉ· ⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲉϥⲟϣ· ⲉⲙ

(25/30)

ⲉⲕⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉ ϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ϩⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓ̈ⲙ

(25/31)

ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ

(25/32)

ⲏ ⲟⲩϩⲟⲙⲛ̅ⲧ· Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟϥ ϩⲙ̅

(25/33)

ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ· ϫⲉ ⲡⲁⲧ ϩⲏⲧ· ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ

(25/34)

ϩⲛ̅ ϯⲟⲩϣⲏ· ⲛⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(26/1)

ⲛⲓ̈ⲙ· Ϩⲟⲙⲟⲓ̈ⲱⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ

(26/2)

ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲙ·

(26/3)

Ⲁⲅⲱⲛⲓ̈ⲍⲉ ⲱ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲅ̅ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ

(26/4)

ϫⲉ ϯⲛⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· ϯⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(26/5)

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ |

(26/6)

ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ ⲉⲛⲉ ϯⲛⲁϫⲓ̈ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ |Fol. 45a ⲡ̅ⲑ̅|

(26/7)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲓⲛ ⲟⲩϩⲱⲥ ϣⲁ ⲟⲩⲙⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩⲉ· Ⲟⲩ‐

(26/8)

ⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲏⲩ· ⲁⲩⲱ

(26/9)

ⲡϫⲥ̅ ⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲏⲧⲟⲥ ⲉⲧⲣϥ̅ϯ ⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁϥ ϩⲓ̈

(26/10)

ϩⲃ̅ⲥⲱ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧϭⲁⲃ ϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩϯ ⲛⲙ̅‐

(26/11)

ⲙⲁⲛ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ

(26/12)

ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲣⲓ̈ⲁ· ⲁⲣⲓ̈ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ‐

(26/13)

ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲕⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ

(26/14)

ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲟⲙⲛ̅ⲧ·

(26/15)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲩϣⲓ̈ⲃⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ

(26/16)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϣⲓⲃⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(26/17)

ⲡⲕⲱϩⲧ̅· Ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ

(26/18)

ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ· ⲧⲃ̅ⲃⲟⲕ

(26/19)

ⲟⲛ ⲉ ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲧⲱϩⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲕⲁⲓ

(26/20)

ⲅⲁⲣ ⲁⲕⲕⲁ ⲧⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲥ | ϩⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ |Fol. 45b ϥ̅|

(26/21)

ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(26/22)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(26/23)

Ϯϣⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲕⲕⲁ

(26/24)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ

(26/25)

ⲁⲕϯ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(26/26)

Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲡⲩⲅⲏ

(26/27)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲉⲓⲉⲣⲟ̅· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕ̅ⲉⲓⲉⲣⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ

(26/28)

ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϩⲁⲣⲙⲁ· ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ⲛ̅

(26/29)

ϩⲩⲡⲡⲉⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ· ⲉⲣⲉ ⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(26/30)

ⲙⲟⲩϩ ϩⲁ ϫⲱⲕ ⲉⲕϯ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲑ ⲏⲡ

(26/31)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲉⲕⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲡ·

(26/32)

Ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲉⲓϫ ⲛ̅ⲛⲉⲧ

(26/33)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ϩⲉ ⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ· ⲛⲅ̅

(26/34)

ⲟⲩⲉϩ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕϩ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(27/1)

ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲧⲣⲁϯⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(27/2)

|Fol. 46a ϥ̅ⲁ̅| ⲉϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩ|ⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲛⲅ̅ ⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅

(27/3)

ⲫⲁⲣⲁⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲙⲏⲏϣⲉ· ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ⲟⲟⲣ ⲙ̅ ⲡⲕ̅ⲗⲁⲟⲥ

(27/4)

ⲛ̅ ⲧⲉⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲙ̅ ⲙⲉⲗϩ̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ ⲛⲉ ϩⲁ‐

(27/5)

ⲙⲏⲛ :—

(27/6)

Ⲙ̅ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ϯϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲕⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉ

(27/7)

ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲉ

(27/8)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉ ⲉⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲧϭⲟⲣϭⲥ̅

(27/9)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲉⲓⲙⲉ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲟⲩⲛ· ⲉ ϫⲓ̈ ⲥⲃⲱ ⲉ

(27/10)

ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲛⲅ̅ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲧⲱⲱϭⲉ·

(27/11)

ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲥ

(27/12)

ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲉϥⲛⲉϫ ⲧⲁⲡ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ⲉⲓⲃ· Ϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲛ̅

(27/13)

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅

(27/14)

ϯϩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲏⲧⲏⲥ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟ̅

(27/15)

ⲛ̅ⲧⲉⲕⲧⲟ̅ ⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ

(27/16)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲁϩⲉ· Ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁϯ ⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅

(27/17)

ⲙⲏⲏⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· Ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲟⲩⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(27/18)

|Fol. 46b ϥ̅ⲃ̅| ⲟⲩϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲉ ⲛⲅ̅ ⲕⲣⲓ̈|ⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ·

(27/19)

ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲕⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ̈· ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ·

(27/20)

Ⲡⲗⲏⲛ ϯ ϩⲁⲡ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲕⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ·

(27/21)

ⲉⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲟ̅ ϩⲛ̅ ⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ

(27/22)

ⲟⲩⲁ ⲉϥϩⲛ̅ ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲛ̅ϩⲟⲓⲧⲉ· ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(27/23)

ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· Ⲁⲩⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲗⲱⲧ· ⲉϥϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅

(27/24)

ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ· ϫⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ̅ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅

(27/25)

ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲕⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(27/26)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲕⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϣⲱⲡⲉ

(27/27)

ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲛ·

(27/28)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲇⲟⲕⲏⲙⲁⲍⲉ

(27/29)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉ ϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ϫⲉ ⲉⲕⲏⲏⲡ ⲉ ⲣⲟⲛ

(27/30)

ϫⲓⲛ ⲉⲕⲏⲏⲡ ⲉ ⲛⲉⲧ ϯ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· Ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ

(27/31)

ⲛ̅ⲇⲁⲓ̈ⲙⲟⲛⲓ[ⲟⲛ] ⲉⲓ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲡⲉϩⲃⲟⲩⲣ

(27/32)

ⲇⲉ ϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ· Ⲕⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ

(27/33)

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ· ⲁⲩϯ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈·

(27/34)

ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲩ·

(28/1)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁ ⲡϫⲥ̅ ϯⲧⲟⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ

(28/2)

ⲙ̅ⲡ ⲉⲓ̈ⲕⲁ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ | ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟ |Fol. 47a ϥ̅ⲅ̅|

(28/3)

ⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϩⲙ̅

(28/4)

ⲡⲟⲩⲛⲁⲙ· Ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ ⲁϥⲧⲟⲗⲙⲁ

(28/5)

ⲟⲛ ⲉ ⲡⲓ̈ⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲟϫⲛⲉϥ ⲙⲛ̅

(28/6)

ⲛⲉϥⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓ̈ⲁ·

(28/7)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲫⲟⲣⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟ ⲛⲅ̅ ⲕⲁ

(28/8)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ̈ ϣⲟϫⲛⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅

(28/9)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ· ⲉⲩⲣ̅ⲙ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲉⲣⲉ

(28/10)

ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ· ⲛⲅ̅ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲛ̅ⲑⲉ

(28/11)

ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲉϥϥⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅· ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲃⲏⲣ ⲉ

(28/12)

ⲡⲣⲓⲙⲉ· ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲏⲕⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲉ

(28/13)

ⲧⲉⲕⲁⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ·

(28/14)

ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲕ̅ ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉϭⲣⲏⲏⲡⲉ

(28/15)

ⲙ̅ ⲡⲉϫⲣⲟ :—

(28/16)

Ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲱϣⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ· ⲉϥϯ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛⲁⲕ

(28/17)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ· ⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲕ̅ϩⲏⲧ ⲡⲱⲗϩ̅ ⲉⲩⲥⲟⲛ· ⲉⲕϫⲱ

(28/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛϥ̅ | ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛ· ⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϫⲁϫⲉ |Fol. 47b ϥ̅ⲇ̅|

(28/19)

ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲟⲩⲁ· ϫⲉ ⲛϥ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(28/20)

ⲧⲁⲓ̈ⲟ· ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲏ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ

(28/21)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲣ̅ ⲛⲟϭ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩⲣ

(28/22)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲛⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲅⲁⲗⲁⲁⲇ·

(28/23)

ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲕⲱⲧⲉ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯ ⲡⲉⲕ‐

(28/24)

ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(28/25)

ⲛⲅ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲓⲥ̅

(28/26)

ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ· ⲛϥ̅ϫⲡⲟⲕ·

(28/27)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓ̈ⲁ· ⲉ ⲧⲣⲉ

(28/28)

ⲕⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ· ⲉⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲑⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉ

(28/29)

ⲧⲉⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅·

(28/30)

Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲕϩⲏⲩ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ

(28/31)

ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(28/32)

ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲥϣϥⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· Ⲙⲏ ⲛⲅ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ

(28/33)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲕⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ | ⲙ̅ |Fol. 48a ϥ̅ⲉ̅|

(28/34)

ⲡⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈

(29/1)

ⲉⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅

(29/2)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕ ⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(29/3)

ⲙⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓ̈ⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧ

(29/4)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲥⲟϣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲣ̅

(29/5)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟϣϥ̅· ⲁⲩⲛⲉϭⲛⲟⲩϭϥ̅·

(29/6)

ⲁⲩⲥⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁϥⲙⲉϩ

(29/7)

ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ· ϩⲓ̈ ϩⲟⲧⲉ· ⲛⲅ̅ ⲡⲁϩⲧⲕ̅

(29/8)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ̅ ⲉⲕⲣⲓⲙⲉ· ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ

(29/9)

ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ϫⲉ ⲁⲓ̈ϯ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲓ̈ⲕⲱⲛ :—

(29/10)

Ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲕⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁ‐

(29/11)

ⲛⲟⲓ̈ⲁ· ⲛⲅ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲏ̀ⲧ

(29/12)

ⲃⲏⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ̅ ⲣⲟⲟⲩⲧ· ⲉⲣⲉ ⲣⲱⲕ ⲙⲏϩ ⲛ̅

(29/13)

ⲣⲁϣⲉ· Ⲉⲣⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲕⲥⲱⲃⲉ ⲉⲕ‐

(29/14)

ⲕⲱⲣϣ̅ ⲉ ⲡⲕ̅ⲥⲟⲛ· ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ· ϫⲉ

(29/15)

|Fol. 48b ϥ̅ⲋ̅| ⲁⲓ̈ϯ ϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛⲁⲕ | ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣⲓ̈ⲙⲉ· ⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(29/16)

ⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲓ̈ⲙⲉ· Ⲛⲧⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲧⲉⲗⲏⲗ

(29/17)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(29/18)

ϩⲱⲱϥ ⲣⲁϣⲉ ⲛϥ̅ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· Ϫⲉ

(29/19)

ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁ‐

(29/20)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(29/21)

Ⲣϣⲁⲛ ⲡϫⲁϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲱⲛⲏ· ϣⲁϥϫⲓ̈

(29/22)

ϣⲓⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ̈ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ

(29/23)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲓ̈ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ·

(29/24)

ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉϩⲗⲟⲥⲧⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⲁⲛⲉⲕ‐

(29/25)

ⲕⲗⲏⲥⲓ̈ⲁ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲧⲱⲛ ϩⲓ̈ ⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ· Ⲁⲛⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅

(29/26)

ⲛⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ ⲣ̅ ⲛⲟϭ· Ⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(29/27)

ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲧⲁⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ

(29/28)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲧϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱϥ· Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲟϫϩϫ̅

(29/29)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱϥ· Ⲁⲛϩⲉ ⲉ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲓϩⲓ̈ⲥⲉ· ⲛϥ̅‐

(29/30)

ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲅⲛⲱⲥϯⲕⲟⲥ·

(29/31)

|Fol. 49a ϥ̅ⲍ̅| ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ | ϫⲡⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁϣⲧ̅

(29/32)

ϩⲏⲧ ⲁϣⲁⲓ̈· Ⲡⲉⲧ ⲛⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲁ ⲣⲱϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(29/33)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲛ ⲡⲉ· Ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ· ⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟ̅

(29/34)

ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲁⲩⲁⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ̈ⲧⲏⲥ ⲛⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ

(30/1)

ⲉⲙⲉϣϣⲉ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲁⲣⲓ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅

(30/2)

ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ϩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲉϣ

(30/3)

ⲣ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲑⲙ̅ⲕⲏⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁ‐

(30/4)

ⲟⲩⲱϣ· Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ϣⲡ̅

(30/5)

ϩⲓⲥⲉ· ⲁⲣⲓ ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ

(30/6)

ⲉⲡⲡⲓ̈ⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(30/7)

ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲉⲕⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲏⲩ· ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲉⲕⲥⲧⲱⲧ

(30/8)

ϩⲏⲧ ⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲉⲕ‐

(30/9)

ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓ̈ⲁ· Ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲥⲓϩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲧⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲙⲉ‐

(30/10)

ⲧⲣⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲧ· ⲛⲅ̅ ⲙ̅

(30/11)

ⲡⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲕ‐

(30/12)

ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· Ⲡⲁⲓ̈ ⲉ

(30/13)

ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ | ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲅⲁ‐ |Fol. 49b ϥ̅ⲏ̅|

(30/14)

ⲑⲱⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϥ̅ⲏ̅

(30/15)

ϩⲁⲙⲏⲛ· ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ :—

(30/16)

(30/17)

□ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϥⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲛ̅

(30/18)

ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧ[ⲉ] ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲭⲁⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟ[ⲥ]

(30/19)

ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ̅ ⲉⲡⲣⲙ̅ⲧⲡⲉⲇⲓⲁⲥ ⲧⲁϩⲏⲧ ⲛ̅

(30/20)

ⲧⲡⲟⲗ[ⲓⲥ] ⲥⲛⲏ ⲁϥⲥⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ

(30/21)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲇⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏ‐

(30/22)

ⲣⲓⲟ[ⲛ] ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟ[ⲥ] ⲙ̅ ⲡⲧⲟ̅ⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲡⲟ‐

(30/23)

ⲗ[ⲓⲥ] ⲧⲃⲱ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲯⲩⲭ[ⲏ] ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲱϣ

(30/24)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟ[ⲥ] ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(30/25)

ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲱⲙⲱ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟ[ⲥ] ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟ[ⲥ]

(30/26)

ⲡⲉⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧ[ⲏⲥ] ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲣⲧ[ⲩⲣⲟⲥ] ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ

(30/27)

ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟ[ⲥ] ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲟⲇⲣⲟ‐

(30/28)

ⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟ[ⲥ] ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲟⲙⲱ ⲡⲁⲣ‐

(30/29)

ⲭ[ⲏ]ⲙⲁⲛⲧⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲭⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ

(30/30)

ϫⲱϥ ⲛϥ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲟϥ

(30/31)

ⲉⲛϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(30/32)

ⲛ̅ⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲥ ⲛϥ̅ⲧⲓⲧⲟⲟⲧ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲡⲁⲁ.ⲑⲟⲛ1 ⲙⲛ̅‐

1 For ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ (?)

(30/33)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲇⲓⲁⲑⲉⲥⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲕⲱ

(31/1)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(31/2)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲙⲛⲏ·

(31/3)

(31/4)

Ⲁⲣⲓ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓⲉⲓⲓⲁ↑ⲭ1 ⲛ̅ⲇⲓⲁ‐

1 Probably = ⲡⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ

(31/5)

ⲕⲟ[ⲛⲟⲥ] ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭ[ⲏ]ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧ[ⲉⲣⲟⲥ]

(31/6)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟ[ⲥ] ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟ[ⲥ] ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗ[ⲓⲥ] ⲥⲛⲏ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ

(31/7)

ⲡⲁⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ϭⲓϫ· ϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲱⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(31/8)

ⲕⲱ ⲡⲉⲡⲗⲩⲑⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲟϣ

(31/9)

ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲥⲉϣⲟⲡⲉ

(31/10)

(31/11)

Ⲉⲅⲣⲁⲫⲓ ⲙ̅ⲩ̅ⲛ̅ⲉ̅▩▩▩ⲓ̅ⲋ̅ ⲓⲛ↑ⲇ ⲓ̅ⲉ̅ ⲁⲡⲟ ⲧⲱⲛ ⲁⲅⲓⲱⲛ

(31/12)

ⲙⲁⲣⲧ ⲯⲁ ⲉⲧⲟⲩ ⲥⲁⲣⲁⲕⲓⲛⲟⲩ ⲧⲟⲥ

(31/13)

At the foot of the page, in a later hand, is the following mutilated inscription:
+ ⲁⲃⲃⲁ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙ↑ⲟⲥ ⲉⲕ[....]ⲉⲟ ⲑⲩ̅

(31/14)

ⲡⲟⲗⲉⲟⲥ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛⲓⲟⲩ [....] ⲱⲛ

(31/15)

□□□□□ ⲥ ⲫⲓⲗ[