Coptic Apocrypha | Home

Encomium on Saint John Baptist

An Encomium on Saint John the Baptist, by Saint John Chrysostom, Coptic text

(0/1)

COPTIC APOCRYPHA IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

AN ENCOMIUM ON SAINT JOHN THE BAPTIST, BY SAINT JOHN CHRYSOSTOM

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7024)

(1/1)

Ⲁ. Ⲱ. Ⲓ̅Ⲥ̅. ⲬⲤ̅. ϤⲐ.

(1/2)

— ··· — ··· — ··· — ··· —

(1/3)

|Fol. 1a ⲁ̅| □ ⲞⲨⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲈⲚ

(1/4)

ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲈⲒ̈ⲰⲦ ⲈⲦ ⲦⲀⲒ̈ⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ

(1/5)

ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ· ⲪⲀⲄⲒⲞⲤ ⲀⲠⲀ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ

(1/6)

ⲠⲀⲢⲬⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲔⲰⲤⲦⲀⲚϮⲚⲞⲨⲠⲞ‐

(1/7)

ⲖⲒ̈Ⲥ· ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲬⲢⲨⲤⲞⲤⲦⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ·

(1/8)

Ⲉ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ̅ ⲠⲦⲀⲒ̈Ⲟ̅ Ⲙ̅ ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲒⲰ‐

(1/9)

ϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲂⲀⲠϮⲤⲦⲎⲤ· ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲠⲢⲞ‐

(1/10)

ⲆⲢⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ· ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ

(1/11)

Ⲙ̅ ⲠⲈⲬⲤ̅· ⲠⲈⲦⲈ Ⲙ̅ⲠⲈ ϤⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲘ̅ ⲠⲈϪ‐

(1/12)

ⲠⲞ̅ Ⲛ̅ ⲚⲈϨⲒ̈ⲞⲘⲈ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲈⲦⲞ̅ Ⲛ̅ ⲚⲞϬ Ⲉ

(1/13)

ⲢⲞϤ· ⲠⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲀⲤⲦϤ̅ ϨⲘ̅

(1/14)

ⲠⲦⲀⲒ̈Ⲟ̅· ⲘⲚ̅ ⲠⲈⲞⲞⲨ· ⲠⲀⲢⲀ ⲚⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ

(1/15)

ⲦⲎⲢⲞⲨ· ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲞⲦⲂ̅ ⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲘ̅

(1/16)

ⲠⲦⲂ̅ⲂⲞ· Ⲛ̅Ⲧ ⲀϤⲦⲀⲨⲈ ⲠⲒ̈ⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ ⲆⲈ·

(1/17)

Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲠⲈϨⲢⲎⲦⲞⲚ ⲈⲦ ⲤⲎϨ· ϨⲘ ⲠⲈⲨ‐

(1/18)

ⲀⲄⲄⲈⲖⲒ̈ⲞⲚ Ⲛ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀⲐⲐⲀⲒⲞⲤ· ⲈϤⲂⲰⲖ

(1/19)

Ⲉ ⲢⲞⲚ Ⲛ̅ ⲦⲖⲈⲜⲒ̈Ⲥ· ⲈⲦ ⲤⲎϨ Ⲛ̅ ϨⲎⲦϤ· ϪⲈ

(1/20)

Ⲛ̅ⲦⲀ ⲦⲈⲦⲚ̅ⲈⲒ Ⲉ ⲂⲞⲖ Ⲉ ⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ Ⲉ

(2/1)

ⲚⲀⲨ Ⲉ ⲞⲨ· ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ·

(2/2)

ⲈⲢⲈ ⲚϤ̅ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲀⲈⲒ Ⲉ ϨⲢⲀⲒ̈

(2/3)

Ⲉ ϪⲰⲚ Ⲛ̅ⲦⲚ̅ⲞⲨϪⲀⲒ̈ ϨⲒ̈ ⲞⲨⲤⲞⲠ ϨⲀⲘⲎⲚ·

(2/4)

Ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ϯⲉⲡⲓⲧⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲁⲩⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲁⲓ̈ⲡⲉⲛⲟⲥ

(2/5)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ | ⲉ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· |Fol. 1b ⲃ̅|

(2/6)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ· ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲓⲱϩⲁⲛ‐

(2/7)

ⲛⲏⲥ ⲡⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ϯⲟ ⲛ̅ϩⲃⲁ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ

(2/8)

ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ⲉⲧ ϭⲟϫⲃ̅· ⲉ ⲧⲁⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(2/9)

ⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲧⲁⲓ̈ⲟ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡϥ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ· Ⲕⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ

(2/10)

ⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲟⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲑⲉⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(2/11)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲛϩⲏ· ⲉⲧⲉ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲛ̅

(2/12)

ⲑⲉⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲓ̈ⲛⲛⲟⲕⲉⲛϯⲟⲥ· ⲁⲩ‐

(2/13)

ⲧⲁⲩⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲁⲓ̈ⲡⲉⲛⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲱ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡ‐

(2/14)

ϯⲥⲧⲏⲥ· ⲱ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϫⲡⲟ̅ ⲛ̅

(2/15)

ⲛⲉϩⲓ̈ⲟⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲉ ⲣⲟⲕ·

(2/16)

Ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉⲅⲕⲱ‐

(2/17)

ⲙⲓ̈ⲁⲍⲉ· ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ· ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅

(2/18)

ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ· Ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟ‐

(2/19)

ⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡϩⲓ̈ⲥⲁⲅⲅⲉ‐

(2/20)

ⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ Ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(2/21)

ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· | ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· Ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁ |Fol. 2a ⲅ̅|

(2/22)

ⲡⲕ̅ⲣⲁⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲣ̅ ⲡⲙⲉⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲙ̅

(2/23)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲁⲉⲓ̈ⲛ· ⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓ̈ⲙ· Ⲉⲓϣⲁϫⲉ

(2/24)

ⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲭⲁⲗⲓ̈ⲛⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲥ ⲙ̅ ⲡϥ̅‐

(2/25)

ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲧϥ̅ϭⲓⲛⲱ̅ⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲧⲣⲉ

(2/26)

ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲱⲛ ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲧϥ̅ϭⲓⲛϫⲡⲟϥ· ⲛ̅

(2/27)

ⲧⲉⲣ ⲟⲩϫⲛ̅ ⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓ̈ⲁⲥ ⲅⲁⲣ· ϫⲉ ⲕⲟⲩⲉϣ ⲙⲟⲩⲧⲉ

(2/28)

ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓ̈ⲙ· Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧϭⲓⲛϯ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉϥ‐

(2/29)

ϭⲓϫ· ⲁϥⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓ̈ⲛⲁⲅⲓ̈ⲥ· ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈

(2/30)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ϣⲟⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲟⲩ Ⲓⲱⲧⲁ· ⲁⲩⲱ

(2/31)

Ⲱ ⲙⲛ̅ ⲁⲗⲫⲁ· Ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁ ⲣⲱϥ· ⲟⲩⲱⲛ

(2/32)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲁϫⲉ·

(2/33)

ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(2/34)

ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ·

(3/1)

Ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩϣⲟⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ

(3/2)

|Fol. 2b ⲇ̅| ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ | Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩ‐

(3/3)

ⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅· Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ϭⲟϫⲃ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅

(3/4)

ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡⲟⲩⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ· ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉ ϯ

(3/5)

ⲡⲁ ⲟⲩⲟⲓ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ· Ⲉⲡⲉⲓ

(3/6)

ⲇⲏ ϭⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲟⲩⲙⲓ̈ⲥⲉ ⲛ̅ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ

(3/7)

ⲡⲉⲧ ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅· ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲏⲣⲱ‐

(3/8)

ⲇⲓ̈ⲁⲥ ⲁⲥⲟⲣⲭⲉⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(3/9)

ⲛⲏϫ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ Ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ̈ ⲉ ϯ ⲛⲁⲥ

(3/10)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲉⲥⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲧⲉⲥ‐

(3/11)

ⲙⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲥⲧⲟⲩⲛⲟⲉⲓⲁⲧⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ‐

(3/12)

ϫⲁⲥ ⲛⲁⲥ· ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡ‐

(3/13)

ϯⲥⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏ ϩⲓ̈ϫⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓ̈ⲛⲁⲝ·

(3/14)

Ⲁⲥⲕⲟⲧⲥ̅ ⲇⲉ ϣⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ· ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈

(3/15)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ ϩⲓ̈ϫⲛ̅

(3/16)

ⲟⲩⲡⲓ̈ⲛⲁⲝ· Ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲥ·

(3/17)

|Fol. 3a ⲉ̅| ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲥⲡⲉⲕⲟⲩⲗⲁⲧⲱⲣ ⲉ ⲡⲉϣⲧⲉ|ⲕⲟ̅· ⲉ ⲧⲣⲉ

(3/18)

ϥϥⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲁϥⲉⲛⲧⲥ̅ ⲇⲉ ϩⲓϫⲙ̅

(3/19)

ⲡⲡⲓⲛⲁⲝ· ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛ̅ⲧⲥ̅

(3/20)

ⲁⲥⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ·

(3/21)

Ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ·

(3/22)

ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅· Ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ̈ ⲡⲟⲩⲱ ⲛ̅ ⲓⲥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(3/23)

ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ̈ ⲓⲥ̅· ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ̈ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϫⲁⲓ̈ⲉ·

(3/24)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅

(3/25)

ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲓⲥ̅· Ⲓⲥ̅ ⲇⲉ· ⲛ̅

(3/26)

ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲙ ⲙⲏⲏϣⲉ· ⲁϥϣⲛ̅ ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ:

(3/27)

ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉ ⲣⲟϥ

(3/28)

ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲟⲩ‐

(3/29)

ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲡⲉ· ⲕⲁ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲃⲱⲕ

(3/30)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲛϯⲙⲉ· ⲉⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ· ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ

(3/31)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅·

(3/32)

Ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲉ

(3/33)

ⲧⲣⲉ ⲩⲟⲩⲱⲙ· ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲛ

(3/34)

ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲁ ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲉⲓ̈ⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅ ⲧⲃⲧ̅

(4/1)

ⲥⲛⲁⲩ· Ⲓⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ | ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓ ⲥⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ |Fol. 3b ⲋ̅|

(4/2)

ⲙⲁ :— ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ· ⲉ ⲧⲣⲩ̅ⲛⲟϫⲟⲩ

(4/3)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ· ⲁϥϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡϯⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲃⲧ̅

(4/4)

ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϥⲓ̈ ⲉⲓⲁⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(4/5)

ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ· ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· Ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

(4/6)

ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲉⲓ̈· ⲁⲩⲱ

(4/7)

ⲛ̅ⲗⲁⲕⲙ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ· ⲁⲩⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲕⲟⲧ·

(4/8)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ ⲁ ϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ·

(4/9)

ⲭⲱⲣⲓⲥ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲓ̈ ⲥϩⲓ̈ⲙⲉ·

(4/10)

Ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲉ ϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ

(4/11)

ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲓ̈ⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ

(4/12)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥ‐

(4/13)

ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲙⲉⲣⲓ̈ⲧϥ̅ ⲛ̅ϯϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅·

(4/14)

Ⲡⲉⲓ ϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲉⲓ̈ⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡ?ⲃⲧ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲙ̅‐

(?) ⲧⲃⲧ ?

(4/15)

ⲙⲉ· ⲡⲉⲓ ϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲭⲱⲣⲓⲥ

(4/16)

ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲓ̈ ⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⁛—

(4/17)

Ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ | ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲣⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛ‐ |Fol. 4a ⲍ̅|

(4/18)

ⲛⲏⲥ· ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲉϥⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲁϥ‐

(4/19)

ⲥⲉⲣ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲁ ⲣⲟϥ· ϩⲱⲥ ⲉ ⲡⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ

(4/20)

ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ

(4/21)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ

(4/22)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ

(4/23)

ⲩⲃⲱⲕ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ· ϯ ϩⲧⲏⲕ ⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲛ̅

(4/24)

ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ

(4/25)

ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ̈ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ

(4/26)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ

(4/27)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲁⲏⲧ ⲛ̅ ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲓⲥ̅· ⲁϥϣⲛ̅ ϩⲧⲏϥ

(4/28)

ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲱⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(4/29)

ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲙ̅

(4/30)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩ‐

(4/31)

ⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ̅· Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲉϥ‐

(4/32)

ⲙⲉⲉⲩⲉ | ϫⲉ ⲁϣ ⲛ̅ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓ̈ⲥϯⲁ ⲉ ϯⲛⲁϫⲓ̈ⲧⲥ̅ ⲛ̅ |Fol. 4b ⲏ̅|

(4/33)

ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡⲁ ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉ

(4/34)

ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲉⲩⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϣⲁⲛ‐

(5/1)

ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ̅ ϩⲓ̈

(5/2)

ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ· ⲛⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓ̈ⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲣ̅

(5/3)

ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ·

(5/4)

Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲓⲥ̅ ⲁⲁⲥ· ⲁϥⲥⲣ̅ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ

(5/5)

ⲡⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲩϯ ⲥⲩⲛⲏⲑⲓ̈ⲁ

(5/6)

ⲧⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(5/7)

ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁ ⲡⲉⲩⲅⲉⲛⲟⲥ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲥⲣ̅ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ

(5/8)

ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉⲩϣⲁⲛⲙⲟⲩ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⲉ ϫⲱ ⲉ

(5/9)

ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲛⲟⲏⲙⲁ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲟⲕϩ̅· Ⲡⲉ‐

(5/10)

ϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ· Ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅

(5/11)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲉϥϣⲟⲟⲡ

(5/12)

ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ̅· Ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲛϥ̅‐

(5/13)

ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϣⲁ ⲡϫⲥ̅· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(5/14)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ· ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ· |

(5/15)

|Fol. 5a ⲑ̅| Ⲗⲟⲓ̈ⲡⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲓⲥ̅· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛ‐

(5/16)

ⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲉϥϫⲱ

(5/17)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(5/18)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ· Ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉ ⲁϥ‐

(5/19)

ⲧⲁⲗϭⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅ϥⲁⲓϣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅

(5/20)

ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ

(5/21)

ⲛⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(5/22)

ⲣⲟⲟⲩ· Ϫⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ·

(5/23)

ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲍⲉ ⲛⲁⲩ·

(5/24)

ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲛ ϥ̅ⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓ̈ⲍⲉ ⲁⲛ ⲛ̅

(5/25)

ϩⲏⲧ :— Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ

(5/26)

ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲙⲛ̅ ⲉⲗⲩⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ· Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧ

(5/27)

ⲁⲓⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲣⲟⲕ· ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅ ⲉⲗⲩⲥⲁⲃⲉⲧ

(5/28)

ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⁛— Ⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲙ̅

(5/29)

ⲙⲁⲣⲓⲁ· ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲓ̈ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕ‐

(5/30)

|Fol. ⲓ̅| ⲥⲕⲓ̈ⲣⲧⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅|ϩⲏⲧⲥ̅·

(5/31)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ϫⲡ̅ ⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅

(5/32)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲛ̅ ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲱⲃⲉ· ⲁⲓ̈ϫⲓ̈ ⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ

(5/33)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲱ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·

(5/34)

ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ ⲁⲕⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(6/1)

ⲛⲟϭ ⲉϥⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛⲓ̈ⲙ· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣ ⲕ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲝⲓⲟⲥ

(6/2)

ⲉ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓ̈

(6/3)

ⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϥⲓ̈ ⲙ̅

(6/4)

ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ Ⲛⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ

(6/5)

ⲁⲓ̈ⲥⲟⲧⲡⲕ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(6/6)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ·

(6/7)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲓ̈ ϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈·

(6/8)

Ⲗⲟⲓ̈ⲡⲟⲛ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲁⲥϩⲱⲛ

(6/9)

ⲅⲁⲣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· Ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(6/10)

ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲛ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲥ·

(6/11)

ϫⲉ Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲟⲩ

(6/12)

ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ | ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁ‐ |Fol. 6a ⲓ̅ⲁ̅|

(6/13)

ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ϥⲁⲓϣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅

(6/14)

ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ

(6/15)

ⲛⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅

(6/16)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· Ϫⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ

(6/17)

ⲙⲟⲟϣⲉ· Ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅ‐

(6/18)

ⲅⲉⲗⲓ̈ⲍⲉ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲥⲕⲁⲛ‐

(6/19)

ⲇⲁⲗⲓ̈ⲍⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

(6/20)

Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ

(6/21)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ Ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲥ

(6/22)

ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ : ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓ̈ⲙ ⲉ ⲣⲟϥ ⁛—

(6/23)

Ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ· ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ

(6/24)

ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ̅ ϩⲓ̈ⲱⲱϥ Ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲧ ⲫⲟⲣⲉⲓ̈ ⲛ̅

(6/25)

ⲛ̅ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲧ ϭⲏⲛ ⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲏⲓ ⲛ̅ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ :— ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁ

(6/26)

ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲉϩⲉ ϯϫⲱ

(6/27)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩ ⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ· Ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ

(6/28)

ⲡⲉⲧ | ⲥⲏϩ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁ |Fol. 6b ⲓ̅ⲃ̅|

(6/29)

ϫⲟⲟⲩ ⲡⲁ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲓ̈ⲏ·

(6/30)

ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅

(6/31)

ⲡⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓ̈ⲟⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ

(6/32)

ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲡⲛⲟϭ ⲉ ⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ̅

(6/33)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(6/34)

Ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓ̈ⲟⲛ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣⲛ̅ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ

(7/1)

ⲡⲉϩⲣⲏⲧⲟⲛ· ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ·

(7/2)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲉⲩⲕⲁϣ

(7/3)

ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓ̈ⲙ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲛϣⲏⲛ

(7/4)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲧ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲓⲧⲉ ⲃⲛ̅ⲛⲉ· ⲉⲓⲧⲉ ⲕⲛ̅ⲧⲉ·

(7/5)

ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲟⲩϩⲉ· ⲉⲓⲧⲉ ϣⲃⲓ̈ⲃ· ⲉⲓⲧⲉ ϣⲟⲛⲧⲉ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈

(7/6)

ⲉⲛϫⲟ ⲛ̅ ⲧⲥⲱϣⲉ· ⲉⲩϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓ̈ⲙ

(7/7)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϣⲁⲩⲕⲓ̈ⲙ· ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲉⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(7/8)

ⲛ̅ ⲁⲑⲏⲧ ⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙⲁⲗⲓ̈ⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉ· Ⲁⲗⲗⲁ

(7/9)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲥⲏⲃⲉ ⲛ̅ϫⲱ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲉⲛ‐

(7/10)

|Fol. 7a ⲓ̅ⲅ̅| ϣⲟⲉⲓ̈ⲧ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲓ̈ⲱ|ⲱϥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲣⲟⲟⲩ ⲱϣ ⲉ

(7/11)

ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩ‐

(7/12)

ϣⲱⲡⲉ ⲁ ⲧⲉⲓ ⲥⲏⲃⲉ ⲛ̅ϫⲱ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(7/13)

Ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ·

(7/14)

ϣⲁⲩⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲁ ⲛⲓⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲙ ϫⲣⲟ̅ ϩⲙ̅

(7/15)

ⲡⲁⲅⲱⲛ· Ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲓⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ϫⲉ ⲥϩⲁⲓ̈

(7/16)

ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛⲍⲏⲃⲉ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁ ⲧⲉⲓ̈ ⲥⲏⲃⲉ ⲛ̅ϫⲱ ⲱϣ ⲉ

(7/17)

ⲃⲟⲗ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(7/18)

ⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ· Ⲁⲩⲱ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ̈ ⲟⲩⲥⲟⲡ·

(7/19)

ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ̈ ⲥⲃⲱ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ

(7/20)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ· ⲉⲩⲕⲁϣ

(7/21)

ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓ̈ⲙ ⲉ ⲣⲟϥ :— Ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ

(7/22)

ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ· ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ̅

(7/23)

ϩⲓ̈ⲱⲱϥ· Ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲧ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲧ ϭⲏⲛ ⲥⲉϩⲛ̅

(7/24)

ⲛ̅ⲏⲓ ⲛ̅ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ· ⲡⲉⲓ ⲍⲩⲧⲏⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩϥ̅

(7/25)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϯⲛⲁⲟⲩⲉⲛϩ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲉ

(7/26)

ⲇⲓ̈ⲏⲅⲏⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(7/27)

|Fol. 7b ⲓ̅ⲇ̅|Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲕⲁⲧⲁ|ⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ· ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(7/28)

ⲁϣⲁⲓ̈ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲱϩⲉ· ⲁ ⲧⲁϣⲏ ⲛⲙ̅

(7/29)

ⲙⲟⲩ ⲛⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ϩⲗⲟⲓⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲁⲩ‐

(7/30)

ϥⲓⲧϥ̅ ⲁⲩⲟⲩⲁϩϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅· Ⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ

(7/31)

ⲛ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ⲟⲙⲉ ⲉ ϫⲱϥ ⲁϥϩⲟⲥϥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲉⲓ

(7/32)

ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥϫⲱ

(7/33)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· Ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲓ̈ⲁⲕⲟⲛⲉⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(7/34)

ⲛⲁⲧⲁⲓ̈ⲟϥ· Ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϯⲟⲩ‐

(8/1)

ⲛⲟⲩ :— Ⲙ ⲡⲛⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅· ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉ

(8/2)

ⲡⲧⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲟⲩⲛⲏϩ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁⲡⲉ

(8/3)

ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ϣⲁ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ· Ⲕⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛ̅

(8/4)

ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲭⲣⲉⲱⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(8/5)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈· ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ

(8/6)

ⲙ̅ ⲡⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲕⲏ

(8/7)

ϩⲁ ⲣⲱⲛ·

(8/8)

Ⲉⲕϣⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁϣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩ‐

(8/9)

ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ

(8/10)

ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ· Ⲕⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲟⲛ ⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲗⲟⲩⲗⲁⲓ̈ |

(8/11)

ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲁ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ· ⲛⲅ̅ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲟⲩϫⲟⲛ |Fol. 8a ⲓ̅ⲉ̅|

(8/12)

ⲡⲉⲛ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲱⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(8/13)

ϩⲓ̈ⲧⲙ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ· ⲁⲕⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲡ?

(?) ⲟⲩⲟⲛ ?

(8/14)

ⲛⲓ̈ⲙ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· Ⲁⲕⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(8/15)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ϫⲓ̈ⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲁⲕⲥⲉⲕ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(8/16)

ϣⲁ ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅· Ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲏ ⲁⲕⲁⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣ̅‐

(8/17)

ⲑⲉⲛⲟⲥ· ⲁⲕⲕⲁ ⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲟⲩⲗⲓ̈ⲥⲧⲏⲥ·

(8/18)

ⲁⲕϫⲓ̈ⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ· Ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ

(8/19)

ⲁⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ· ⲟⲩⲇⲓ̈ⲱⲕⲧⲏⲥ· ⲁⲕⲁⲁϥ

(8/20)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· Ⲁⲕⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲏⲣ· ⲁⲕⲧⲟⲩⲛⲟⲥ

(8/21)

ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩϩⲉ· Ⲁⲕⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ

(8/22)

ⲉ ⲃⲟⲗ·

(8/23)

Ⲁⲕⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ·

(8/24)

Ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ϣⲁ ⲣⲟⲓ̈· ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ϩⲟⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ

(8/25)

ⲟ̅ⲧⲡ̅· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅· Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲛ

(8/26)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩ‐

(8/27)

ⲁⲁⲃ· ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ· ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲣⲭⲉⲓ̈ | ϫⲓⲛ |Fol. 8b ⲓ̅ⲋ̅|

(8/28)

ⲑⲓⲉⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩ‐

(8/29)

ⲙⲉⲛⲏ· Ⲛⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲛⲓ̈ⲟⲩ‐

(8/30)

ⲇⲁⲓ̈ ⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲃⲱⲕ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓ̈ϣ

(8/31)

ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲣⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲕⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲙⲡⲣ̅ ⲛⲟⲩϫⲉ

(8/32)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣϥ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲟⲡⲟⲩ ⲉ

(8/33)

ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ⲁ· Ⲛ̅ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϯ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

(8/34)

ⲛⲁⲩ· Ⲛ̅ⲡⲟⲣⲛⲏ ⲕⲁ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(9/1)

Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲉ ⲑⲉ

(9/2)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭ̅ⲣ̅ⲥ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲡⲉ‐

(9/3)

ⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ·

(9/4)

Ⲁϥϯ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲩⲉ ϯⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅

(9/5)

ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉϥϫⲡⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲓⲥ̅

(9/6)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲛ̅ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ·

(9/7)

Ⲁ ⲡϩⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ· ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ

(9/8)

ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ· Ⲗⲟⲓ̈ⲡⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁ‐

(9/9)

ⲃⲣⲓ̈ⲏⲗ ⲧⲟⲩⲛⲟⲉⲓⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ·

(9/10)

|Fol. 9a ⲓ̅ⲍ̅| ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲓⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· | Ⲁⲩⲃⲱⲕ

(9/11)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲕⲏⲙⲉ· ⲉⲓⲧⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲉⲗⲩⲥⲁⲃⲉⲧ ϫⲓ̈ ⲛ̅

(9/12)

ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉ ⲧⲉⲣⲏ‐

(9/13)

ⲙⲟⲥ· Ⲗⲟⲓ̈ⲡⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲩⲙⲓ̈ⲟⲥ ⲛ̅ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲱⲧ

(9/14)

ϩⲓ̈ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅‐

(9/15)

ⲙⲟϥ· ⲁⲥⲕⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲁⲧⲥ̅· ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲁⲩϩⲱⲛ

(9/16)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲁⲥⲡⲱϩ ⲉ

(9/17)

ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲁⲥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(9/18)

ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ· ϣⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲣⲟ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϩⲛ̅

(9/19)

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅

(9/20)

ⲣⲱⲥ· ⲁⲥⲡⲱϩ ⲁⲥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ

(9/21)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲉ‐

(9/22)

ⲥⲩⲭⲁⲍⲉ·

(9/23)

Ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓ̈ⲁ ϣⲱⲡⲉ· ⲛ̅ⲥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡ ⲙⲁ·

(9/24)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ϣⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(9/25)

ⲛⲥ̅ϣⲱⲧⲙ̅· ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲡⲣⲟ̅ⲛⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁ

(9/26)

ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲥϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(9/27)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ· Ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲉ‐

(9/28)

ⲩⲭⲣⲓ̈ⲁ ϣⲁⲩϭⲛ̅ⲧⲥ̅· Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉ ϩⲉⲛϣϫⲉ ⲛⲉ ⲏ ϩⲉⲛⲉ‐

(9/29)

|Fol. 9b ⲓ̅ⲏ̅| ⲃⲓ̈ⲱ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϣⲁⲩ|ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲩⲱ

(9/30)

ϣⲁⲣⲉ ⲡⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲓ̈ⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲛϥ̅‐

(9/31)

ϣⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϣⲱⲙ

(9/32)

ⲛⲉ· ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲏⲣ ⲉϥⲏⲏⲃ· ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ

(9/33)

ⲕⲁⲩⲙⲁ ⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓ ⲛⲁⲩ· Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣⲱ

(9/34)

ⲛⲉ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲁⲏⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲏⲙ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲁⲣⲟϣ

(10/1)

ϯϩⲓ̈ⲥⲉ ⲛⲁⲩ· Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ

(10/2)

ⲛ̅ ⲁⲅⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲉⲩⲟ̅ ⲛϩ̅ⲛⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϣⲁ

(10/3)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·

(10/4)

ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ·

(10/5)

Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲕⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲙⲉ‐

(10/6)

ⲣⲟⲩⲥ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅

(10/7)

ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(10/8)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲓ̈ⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ

(10/9)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲓ̈ⲃⲗⲓ̈ⲟⲑⲩⲕⲏ ⲛ̅

(10/10)

ⲑⲁⲅⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅· Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲓ‐

(10/11)

ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓ̈ⲟⲩⲏⲏϩ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏ‐

(10/12)

ⲥⲓ̈ⲁ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲗ̅ⲗⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ | ⲛⲟⲩⲧⲉ |Fol. 10a ⲓ̅ⲑ̅|

(10/13)

ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉϥⲇⲓ̈ⲟⲓ̈ⲕⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲙ̅

(10/14)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϣⲁⲛⲧⲁⲣ̅ ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅

(10/15)

ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲉⲧ

(10/16)

ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(10/17)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲙⲟⲩϣⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲗⲥⲗ̅

(10/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲁⲓ̈ⲟⲛ ⲉⲁ ⲛ̅

(10/19)

ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲥⲁϩϥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(10/20)

ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ̅ⲗⲟⲥ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩϩ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛ‐

(10/21)

ⲥⲏ̅ⲣ̅· ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓ̈ⲧ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ

(10/22)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ

(10/23)

ⲉϥϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· Ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(10/24)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓ̈ϣ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ ⲛ̅

(10/25)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ :—

(10/26)

Ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ·

(10/27)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(10/28)

ⲡⲏⲩⲉ ⁛— Ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ

(10/29)

ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣ ⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲕⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ·

(10/30)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ | ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ |Fol. 10b ⲕ̅|

(10/31)

ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ

(10/32)

ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲇⲱⲣⲉⲁⲥϯⲕⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(10/33)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅

(10/34)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ

(11/1)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲉⲧ

(11/2)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ

(11/3)

ⲡⲉⲕⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅·

(11/4)

ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ

(11/5)

ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ

(11/6)

ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ

(11/7)

ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁϥ·

(11/8)

Ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ· ⲁϥ‐

(11/9)

ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· Ⲁϥⲁⲗⲉ

(11/10)

ⲉ ϫⲱⲛ (?) ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥ‐

(11/11)

ⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉ ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲁϥⲉⲛⲧⲛ̅ ⲉ

(11/12)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ :—

(11/13)

Ⲉⲓⲧⲁ ⲁϥϫⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲕⲁⲁⲛ

(11/14)

ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϥⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲙⲉϩ

(11/15)

|Fol. 11a ⲕ̅ⲁ̅| ϥⲧⲟⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ | ϯⲉ· ⲉⲓⲧⲁ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲟ̅ ⲙⲛ̅

(11/16)

ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲉϥⲕⲁⲁⲛ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ·

(11/17)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣϥ̅ⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ‐

(11/18)

ⲉⲛⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙϩ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ· ⲁⲛⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅

(11/19)

ⲡⲉⲥⲥⲁ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥⲉⲩⲡⲟⲣⲓ̈ⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϭ ⲛ ⲉⲟⲟⲩ·

(11/20)

Ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲍⲁⲭⲁ‐

(11/21)

ⲣⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲉⲗⲩⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· ⲉⲩⲥⲧⲟ‐

(11/22)

ⲗⲓ̈ⲍⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲫⲟⲣⲉⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ·

(11/23)

ⲙ̅ ⲙⲉ ⲛ̅ⲕⲓ̈ⲕⲁⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲁⲩⲁⲁⲛ ⲁⲩⲁⲁⲛ· ⲁ

(11/24)

ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ‐

(11/25)

ⲛⲏⲥ· ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲧⲣⲉ ϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛ‐

(11/26)

ⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲁⲙ·

(11/27)

Ⲉⲗⲩⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲃⲟⲩⲣ· Ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ

(11/28)

ϩⲱⲱⲛ ⲛⲁⲡⲟ̅ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁ

(11/29)

ⲟⲣⲇⲓ̈ⲛⲟⲛ· ϫⲓ̈ⲛ ⲡⲉⲛ ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϣⲁ ⲙⲁⲑ‐

(11/30)

ⲑⲓ̈ⲁⲥ· ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ̈ ⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅·

(11/31)

ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ

(11/32)

|Fol. 11b ⲕ̅ⲃ̅| ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓ̈ⲥ· ⲉⲧ | ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲛⲁⲓ̈

(11/33)

ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲉⲁⲥϯⲕⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(11/34)

ⲙⲉⲣⲓⲧ· ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ϫⲉ ϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅

(12/1)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲓ̈ϫⲙ̅

(12/2)

ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϥ̅ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϫⲁⲩ

(12/3)

ⲙⲟⲉⲓⲧ·

(12/4)

Ϯⲱⲣⲕ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲓ̈ⲁⲕⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲡⲉⲧ

(12/5)

ϩⲓ̈ⲥⲧⲟⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅·

(12/6)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ

(12/7)

ⲉⲧ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙϩ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· Ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ

(12/8)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·

(12/9)

ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ

(12/10)

ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· Ⲉⲓⲧⲁ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ·

(12/11)

ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲡⲉ· Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅

(12/12)

ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲓⲛ

(12/13)

ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(12/14)

ⲥⲧⲣⲁϯⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ϣⲁ ⲥⲉⲇⲉ‐

(12/15)

ⲕⲓ̈ⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ

(12/16)

ⲟⲣⲇⲓ̈ⲛⲟⲛ· Ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲣⲁⲛ ϫⲓ̈ⲛ ⲡⲉⲛ ⲉⲓ̈|ⲱⲧ |Fol. 12a ⲕ̅ⲅ̅|

(12/17)

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲉⲩⲁⲅ‐

(12/18)

ⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲱ̅ ⲛⲁ

(12/19)

ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲗⲩⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(12/20)

ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ⲛ̅

(12/21)

ⲧⲁ ϭⲓⲛϫⲡⲟ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲙⲟⲕϩⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲧⲁ ϭⲓⲛⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅

(12/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈·

(12/23)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲟⲛ ϯϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲣⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(12/24)

ϯϯ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ· ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲉⲁⲥϯⲕⲟⲛ ⲛ̅

(12/25)

ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ϣⲃⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ

(12/26)

ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲟⲛ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓ̈ϣ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(12/27)

ⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅

(12/28)

ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· Ⲉⲓ̈ⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(12/29)

ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲉⲧ

(12/30)

ⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲏ ⲉ ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ

(12/31)

ⲏ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧ

(12/32)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛϥ̅ⲧⲁⲁϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· Ⲏ ⲡⲉⲧ ⲛⲁ

(12/33)

ϩⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲏ|ⲙⲁ |Fol. 12b ⲕ̅ⲇ̅|

(12/34)

ⲉⲩⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲉϩ

(13/1)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅

(13/2)

ϩⲟⲃⲥⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓ̈ⲟⲛ·

(13/3)

Ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ

(13/4)

ⲁϥⲣ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧ

(13/5)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲉ ⲡⲉⲕ‐

(13/6)

ⲧⲟⲡⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲏ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲙ̅ⲙⲉ ⲟⲩⲁ ⲁϥ‐

(13/7)

ϩⲕⲟⲉⲓⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲏ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲥⲉ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲟⲃⲉ·

(13/8)

ⲏ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϩⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·

(13/9)

ⲛ̅ ϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲕⲉϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉ

(13/10)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· Ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁ ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲁⲅⲅⲉ‐

(13/11)

ⲗⲟⲥ ϩⲟⲃⲥⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ· Ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲭⲁ‐

(13/12)

ⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅· Ⲉⲣⲉ ⲡⲁ

(13/13)

ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲕⲱ

(13/14)

ⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ· Ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲧⲉⲕ‐

(13/15)

|Fol. 13a ⲕ̅ⲉ̅| ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕ|ⲗⲁⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(13/16)

ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉ ϩⲓ̈ⲉⲓⲃ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁϥⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ

(13/17)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(13/18)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ

(13/19)

ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· Ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ

(13/20)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ· ⲡⲁ ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲧ‐

(13/21)

ⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· Ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲕⲟ‐

(13/22)

ⲗⲁⲥⲓⲥ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ

(13/23)

ⲛⲓ̈ⲙ· ⲛⲁⲇⲓ̈ⲁⲡⲉⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲓ̈ⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲉⲓⲧⲉ

(13/24)

ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲛ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ ⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ·

(13/25)

ϯⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ· Ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡϫⲓ̈ⲟⲟⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(13/26)

ⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲧⲉ· ⲛⲉⲧ

(13/27)

ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲕⲛⲁϫⲓ̈ⲟⲟⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(13/28)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ :— Ⲡⲉϫⲁⲛ

(13/29)

ⲛⲁϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅

(13/30)

|Fol. 13b ⲕ̅ⲋ̅| ⲥⲧⲁⲇⲓ̈ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ· ⲙ̅ | ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ

(13/31)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(13/32)

ⲉⲧⲉϥϩⲟⲧⲉ :—

(13/33)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲏⲣ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲉϥϣⲓ̈ ⲏ

(13/34)

ⲙⲛ̅ ⲡϣⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲕⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ· ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅

(14/1)

ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· Ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅

(14/2)

ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲁⲁⲃ ϩⲟⲉⲓ̈ⲙ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲕⲣⲟ̅ ϣⲁ ⲡⲉⲕⲣⲟ̅· ⲁⲩⲱ

(14/3)

ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲛ̅ⲙⲉϣⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲙⲉ· ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲥⲧⲁⲇⲓ̈ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ

(14/4)

ϩⲟⲉⲓ̈ⲙ· Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅

(14/5)

ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲁ ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲉ ⲡϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅

(14/6)

ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲇⲓ̈ⲁⲡⲉⲣⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ

(14/7)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲕⲗⲁⲥⲙⲁ

(14/8)

ϣⲏⲙ ⲛ̅ⲟⲉⲓⲕ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛⲱⲣϣ̅· ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ̈

(14/9)

ⲉ ⲑⲁⲏ ⲛ̅ ϩⲏⲙⲉ ϣⲁⲓ̈ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

(14/10)

ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· Ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ

(14/11)

ⲉϥⲉⲓⲣⲉ· ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓ̈ⲉⲣⲟ ⲛ̅

(14/12)

ⲕⲱϩⲧ̅ ⲣ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲥⲓ̈|ⲟⲟⲩⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ |Fol. 14a ⲕ̅ⲍ̅|

(14/13)

ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲏⲙ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ· ϣⲁⲧ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(14/14)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϫⲱⲕⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲓ̈ⲉⲣⲟ ⲛ̅

(14/15)

ⲕⲱϩⲧ·

(14/16)

Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(14/17)

ⲱ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲁ ϣⲃⲏⲣ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲉⲓⲧⲉ

(14/18)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ· ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ

(14/19)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲧⲟ̅ⲡⲟⲥ ⲉ ⲡⲣ̅

(14/20)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ϯⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁⲕ ⲉ

(14/21)

ⲧⲣⲉ ⲕ[ⲇⲓⲁ]ⲡⲉⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ϩⲛ̅

(14/22)

ⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲭⲁⲣⲓ̈ⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ· ⲁⲩⲱ

(14/23)

ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲡⲟ‐

(14/24)

ⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ

(14/25)

ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ :—

(14/26)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛ ⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈

(14/27)

ⲛⲁⲛ· ⲁⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲧⲁ

(14/28)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡ‐

(14/29)

ϯⲥⲧⲏⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲁⲃⲉ

(14/30)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲛ̅ | ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉ |Fol. 14b ⲕ̅ⲏ̅|

(14/31)

Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲓ̈ⲟⲥⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(14/32)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(14/33)

ⲛⲉⲩϣⲉϣ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲩⲡⲱⲣⲁⲟⲛ

(14/34)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(15/1)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲩϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ϫⲓⲛ

(15/2)

ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲇⲓ̈ⲟⲥⲙⲏ· ⲛ̅ⲕⲓ̈ⲛⲁ‐

(15/3)

ⲙⲱⲙⲟⲛ· ϩⲓ̈ ⲁⲙⲱⲙⲟⲛ· ϩⲓ̈ ⲙⲁⲥϯⲭⲉ· ϩⲓ̈ ⲙⲟⲩⲥ‐

(15/4)

ⲭⲁⲧⲱⲛ· ⲉⲩϣⲉϣ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉ ⲟⲩⲉⲧ

(15/5)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ·

(15/6)

Ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲧⲥⲁⲃⲟ

(15/7)

ⲛⲉⲛϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ·

(15/8)

ⲛ̅ϩⲩⲡⲱⲣⲁⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲛ̅ⲛⲉ· Ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅

(15/9)

ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅ ⲗⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲛ̅ⲛⲉ· ⲏ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅

(15/10)

ⲃⲗ̅ⲃⲓ̈ⲗⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲱ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲗⲱⲟⲩ· Ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲏⲏⲣ

(15/11)

ⲛ̅ ⲥⲙⲁϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲱ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅· ϫⲉ ⲛ̅

(15/12)

ϯⲛⲁϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓ̈ⲛⲉ

(15/13)

|Fol. 15a ⲕ̅ⲑ̅| ⲛ̅ⲥⲱϥ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲉⲗⲟ̅|ⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲛⲟⲩⲓ̈·

(15/14)

ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲥⲙⲁϩ· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲃⲓ̈ⲗⲉ ϩⲓ̈ⲱⲱϥ·

(15/15)

ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓ̈ⲗⲉ ϣⲁϥⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲏⲧⲣⲓ̈ⲧⲏⲥ·

(15/16)

Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ· ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲕⲁⲧⲁ‐

(15/17)

ⲗⲱⲟⲩ· ⲛⲉⲩϣⲓⲏ ⲡⲉ ⲡϣⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲛ̅ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲛ

(15/18)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲕⲗⲁⲇⲟⲥ· ⲟⲩⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅

(15/19)

ⲟⲩⲱⲧ· ϣⲁⲣⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲉⲓ̈·

(15/20)

Ⲟⲩϩⲙⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲥ̅ⲟⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ· ⲟⲩⲛ̅

(15/21)

ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲃⲓ̈ⲗⲉ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲙⲥ̅· ⲁⲩⲱ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲟ

(15/22)

ⲉ ⲡⲟⲩⲁ· ⲛ̅ ⲕⲓ̈ⲇⲣⲓⲟⲛ· ⲟⲛ· ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ⲟⲩⲧⲃⲁ

(15/23)

ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲃⲱ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· Ⲛ̅ϫⲙ̅ⲡⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲑⲟⲩ‐

(15/24)

ⲣⲁⲕⲓ̈ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲕⲗⲁ‐

(15/25)

ⲇⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(15/26)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲉⲓ̈ :—

(15/27)

Ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ

(15/28)

ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ·

(15/29)

ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· Ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(15/30)

ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ· ⲛ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ |

(15/31)

|Fol. 15b ⲗ̅| ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(15/32)

ⲙⲁⲁϫⲉ ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲁⲗⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅

(15/33)

ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛ̅

(15/34)

ⲛⲉⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲉ ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥ‐

(16/1)

ϣⲃⲏⲣ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ

(16/2)

ⲙⲁⲧⲉ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲟⲩⲟ[ⲛ] ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(16/3)

ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅

(16/4)

ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧ

(16/5)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(16/6)

ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϥⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅

(16/7)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ

(16/8)

ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(16/9)

Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁϥ‐

(16/10)

ⲟⲩⲱϩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲉ

(16/11)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅· ϫⲉ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛ

(16/12)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲟⲩⲟⲥⲣ̅

(16/13)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲗⲩⲭⲛⲓ̈ⲁ· ⲡⲉϫⲉ | ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲗⲩⲭⲛⲓⲁ |Fol. 16a ⲗ̅ⲁ̅|

(16/14)

ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲟⲥⲣ̅· ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ϣⲕⲟⲗ· ⲕⲁⲧⲁ ⲗⲩⲭ‐

(16/15)

ⲛⲓ̈ⲁ· ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϣⲕⲟⲗ· ⲉⲩⲙⲟⲩϩ ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· Ⲣⲱⲙⲉ

(16/16)

ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲛⲁϫⲉⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲏⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁϭⲓ̈ⲟⲥ

(16/17)

ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲕⲁⲛ ϩⲓ̈ ⲑⲏ ⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓ̈ⲕⲱⲛ· ⲉⲩⲛⲁⲇⲓ̈ⲁ‐

(16/18)

ⲡⲉⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅

(16/19)

ⲛⲟⲩⲃ· ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲭⲁⲣⲓ̈ⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(16/20)

ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· Ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲗⲩⲭⲛⲓ̈ⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϫⲉⲣⲟ̅ ϩⲓ

(16/21)

ⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩ‐

(16/22)

ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(16/23)

ⲉ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲇⲱⲣⲉⲁⲥ‐

(16/24)

ϯⲕⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈

(16/25)

ⲛ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ· ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ϣⲁ ⲉⲛϩ̅·

(16/26)

Ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·

(16/27)

ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲗⲉ

(16/28)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥⲉⲛⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲁϥⲟⲩⲁϩⲛ̅ ϩⲓ̈ϫⲙ̅

(16/29)

ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ· ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ | ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲛⲙ̅‐ |Fol. 16b ⲗ̅ⲃ̅|

(16/30)

ⲙⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϫⲉ

(16/31)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(16/32)

ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(16/33)

Ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲓⲱϩⲁⲛ‐

(16/34)

ⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲟⲩⲇⲉ

(17/1)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϫⲟⲥⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ

(17/2)

ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲧⲧⲁⲡⲣⲟ (sic) ⲛ̅ ⲁⲧ ϫⲓ̈ ϭⲟⲗ ⲡⲉⲭⲥ̅· Ϫⲉ

(17/3)

ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϫⲡⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓ̈ⲟⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅

(17/4)

ⲛⲟϭ ⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅‐

(17/5)

ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓ̈ⲍⲉ

(17/6)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· Ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ

(17/7)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓ̈ ⲁⲡⲁ ⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ϯⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ϩⲓ̈ ⲁⲅⲁⲡⲏ

(17/8)

ϩⲓ̈ ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ

(17/9)

ⲱ̅ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ· ϫⲉ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲃⲓ̈ⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(17/10)

ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(17/11)

Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅

(17/12)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ϭⲉⲡⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲕ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅

(17/13)

|Fol. 17a ⲗ̅ⲅ̅| ϩⲉⲛ|ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲁⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛ‐

(17/14)

ϩⲧⲏϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ· Ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉ

(17/15)

ⲕⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅

(17/16)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲉⲗⲏⲗ· Ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲛ ⲁⲕⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ·

(17/17)

ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(17/18)

ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· ⲟⲩⲛⲁⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲁⲛ

(17/19)

ϩⲧⲏϥ ⲡⲉ· Ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ· ϣⲁϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ

(17/20)

ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ϥϫⲱ ⲅⲁⲣ

(17/21)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲓ̈ⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲉϣ

(17/22)

ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ

(17/23)

ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓ̈ⲏ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲛϥ̅ⲱⲛϩ̅·

(17/24)

Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲧⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓ̈ⲁ·

(17/25)

ⲛϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓ̈ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛ̅

(17/26)

ⲛⲉϥⲁⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲇⲓ̈‐

(17/27)

ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲁⲥ ϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· Ϥϫⲱ ⲟⲛ

(17/28)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲁ· ϫⲉ ⲕⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲁ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ

(17/29)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲗϭⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅

(17/30)

|Fol. 17b ⲗ̅ⲇ̅| ⲟⲩⲱ|ϣϥ̅· ϥϫⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲉⲓ

(17/31)

ⲁⲛ ⲉ ⲧⲉϩⲙ̅ ⲛ̅ⲇⲓ̈ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲩ‐

(17/32)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ⲁ· Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϫⲉ

(17/33)

ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ· ⲁⲩⲱ ⲥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(17/34)

ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϯ ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ

(18/1)

ϩⲓ̈ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲣ̅ ϭⲣⲱϩ· ⲕⲁⲧⲁ

(18/2)

ⲧⲉϥϭⲟⲙ·

(18/3)

Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲉⲛⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓ̈ⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ

(18/4)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϯⲉⲟⲟⲩ

(18/5)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ· ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ‐

(18/6)

ⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲣ‐

(18/7)

ⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(18/8)

ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓ̈ⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲓⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ⲟ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉ

(18/9)

ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲣⲉ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲓ̈ⲙ ϩⲓ̈ ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛⲓ̈ⲙ ⲡⲣⲉⲡⲉⲓ

(18/10)

ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(18/11)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(18/12)

— ··· — ··· — ··· — ··· —

(18/13)

— ··· — ··· — ··· — ··· —