Coptic Apocrypha | Home

Encomium of Flavianus on Demetrius

The Encomium of Flavianus, bishop of Ephesus, on Demetrius, archbishop of Alexandria, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE ENCOMIUM OF FLAVIANUS, BISHOP OF EPHESUS, ON DEMETRIUS, ARCHBISHOP OF ALEXANDRIA

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 6783)

(1/1)

□ ⲞⲨⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲈⲚ [Fol. 30b ⲝ̅]

(1/2)

ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ ⲈⲒⲰⲦ ⲪⲖⲀⲂⲒⲀⲚⲞⲤ ⲠⲈⲠⲒ‐

(1/3)

ⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ ⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨ‐

(1/4)

ⲞⲞϤ Ⲉ ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲆⲨⲘⲎⲦⲢⲒⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬⲎ‐

(1/5)

ⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ ⲢⲀⲔⲞⲦⲈ ϨⲘ̅ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ Ⲙ̅

(1/6)

ⲠⲈϤⲢ̅ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ ⲈⲦⲈ ⲤⲞⲨ

(1/7)

ϪⲞⲨⲦⲎ ⲠⲈ· Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲐⲰⲐ· ⲀϤϢⲀϪⲈ

(1/8)

ⲆⲈ ⲞⲚ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲚⲈϢⲠⲎⲢⲈ Ⲛ̅ⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ

(1/9)

ⲀⲀⲨ Ⲉ ⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦϤ̅ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ

(1/10)

ⲞⲚ ϨⲘ̅ ⲠⲈⲒ ⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ Ⲛ ⲞⲨⲰⲦ Ⲉ ⲦⲂⲈ

(1/11)

ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ Ⲙ̅ ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ Ⲙ̅ ⲠⲀⲢ‐

(1/12)

ⲐⲈⲚⲞⲤ ⲀⲠⲀ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬⲎⲈⲠⲒⲤⲔⲞ‐

(1/13)

ⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲦⲈⲒ ⲠⲞⲖⲒⲤ Ⲛ ⲞⲨⲰⲦ ⲢⲀⲔⲞⲦⲈ·

(1/14)

ⲀⲨⲰ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲐⲀⲄⲒⲀ Ⲙ̅ ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ Ⲧ

(1/15)

ⲢⲘ̅ ⲦⲀⲚϮⲞⲬⲒⲀ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲚ̅ ⲠⲈⲤϢⲎⲢⲈ

(1/16)

ⲤⲚⲀⲨ ⲪⲒⲖⲞⲠⲀⲦⲰⲢ ⲘⲚ̅ ⲈⲨⲦⲢⲞⲠⲒⲞⲤ· Ⲉ

(1/17)

ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲠⲦⲰⲂⲤ̅ Ⲛ̅

(1/18)

ⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲀⲨⲰ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲠⲈϨⲢⲎⲦⲞⲚ ⲈⲦ

(1/19)

ⲤⲎϨ ϨⲚ ⲒⲈⲢⲈⲘⲒⲀⲤ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲘ̅

(1/20)

ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦ Ⲙ̅ⲘⲀⲨ ϮⲚⲀⲦⲀϨⲞ Ⲉ ⲢⲀⲦⲤ̅

(2/1)

Ⲛ̅ ⲞⲨⲀⲚⲀⲦⲞⲖⲎ Ⲙ̅ ⲘⲈ ϨⲘ̅ ⲠⲎⲒ Ⲛ̅ ⲆⲀ̅Ⲇ̅ ϨⲚ̅

(2/2)

ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ·

(2/3)

(2/4)

Ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲕⲓⲙ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲓⲙ ⲉ

(2/5)

ⲡⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ⲉⲧ ϭⲟϫⲃ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲁ

(2/6)

[Fol. 31a ⲝ̅ⲁ̅] ⲧⲁⲡⲣⲟ | ⲛ̅ ⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲉ ⲧⲣⲁ ϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱⲧ ⲙⲛ̅

(2/7)

ⲡⲣϥ̅ⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲇⲁ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲣϥ̅ϩⲱⲥ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲕ‐

(2/8)

ϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲕⲧⲣϥ̅ϯϩⲉ ⲁⲕⲧⲁϣⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅

(2/9)

ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ⲁ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲕⲥⲟⲃⲧⲉ

(2/10)

ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛ̅ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉ· ⲁϥϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ

(2/11)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲣϥ̅ϯϩⲉ ⲁϥⲧⲁϣⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ·

(2/12)

ⲉϣϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲛ̅‐

(2/13)

ϩⲩⲗⲏⲕⲟⲥ

(2/14)

Ⲡⲁⲓ ⲉⲩϣⲁⲛⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲥⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁⲩϯϩⲉ· ⲁⲩⲱ

(2/15)

ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲛⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲧⲉ

(2/16)

ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲱ ⲉ

(2/17)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ

(2/18)

ⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡϩⲟⲩ ⲙⲡⲉ· ⲉⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲉⲓⲉ

(2/19)

ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲧⲉ ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ·

(2/20)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲛϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲟⲏⲧⲟⲛ ⲉⲓ ⲉϫⲛ̅

(2/21)

ⲧⲥⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲏⲧⲏ· ⲡϩⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/22)

ϣⲁϥϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ·

(2/23)

ⲡϩⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲉⲓ ⲉϫⲙ̅

(2/24)

ⲡⲕⲁϩ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ· ϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ·

(2/25)

Ⲁϣ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛⲟⲕ

(2/26)

ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲇⲓⲥⲧⲁⲍⲉ ⲟⲩⲇⲉ

(2/27)

[Fol. 31b ⲝ̅ⲃ̅] ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ | ⲟⲩ ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲧⲁⲥϣ‐

(2/28)

ⲧⲁⲙ ⲉⲓϣⲁϫⲉ· ⲉ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲁⲓ

(2/29)

ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ

(2/30)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐

(2/31)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ

(2/32)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϥ̅ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ· ϩⲉⲛ

(2/33)

ϣⲟ ⲛ̅ ϣⲟ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲧⲃⲁ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ·

(2/34)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(3/1)

ⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⁛— ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓϣⲣⲡ̅

(3/2)

ϫⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ· ⲧⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ· ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ· ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ·

(3/3)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁⲏⲧ· ϯⲣⲏⲛⲏ· ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ· ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ·

(3/4)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥ[ⲧ̅]ⲙⲏⲧ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ· ⲛⲁⲓ ⲛⲉ

(3/5)

ⲛⲧⲁ ϯⲥⲱϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲧⲙ̅

(3/6)

ⲡϩⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲉ ϫⲱⲥ·

(3/7)

Ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁϫⲟⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟ‐

(3/8)

ⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅

(3/9)

ϫⲱ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⁛— Ⲉϣϫⲉ

(3/10)

ⲁ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩ

(3/11)

ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲉⲓⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ

(3/12)

ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ | ϩⲁⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ [Fol. 32a ⲝ̅ⲅ̅]

(3/13)

ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲙ̅ ⲡϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⁛— ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ

(3/14)

Ⲛⲧⲁⲕⲓⲙ ⲉ ⲡⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅

(3/15)

ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲟ· ⲉ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩϩ

(3/16)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ

(3/17)

ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ· ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛ̅ ⲣϥ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ

(3/18)

ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲉⲧⲏ·

(3/19)

Ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲛⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉϣⲁⲕ

(3/20)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(3/21)

ⲣ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣϥ̅ϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧ

(3/22)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲟⲇⲓⲝⲓⲥ

(3/23)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϩⲱ ⲙⲛ̅

(3/24)

ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉ ⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(3/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛⲉⲥⲓⲟⲩⲣ

(3/26)

ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩ ⲉⲩⲟ

(3/27)

ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲁϥ ⲇⲉ

(3/28)

ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲓ̈ⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣϣⲁϫⲉ ⲉ

(3/29)

ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲇⲁ̅ⲇ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ

(3/30)

ⲛ̅ⲅⲟⲗⲓⲁⲑ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲥⲕⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲩⲙⲓⲕⲟⲛ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ

(3/31)

ⲛⲉⲩⲛⲁ ⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ϯϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(3/32)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ | ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲭⲱⲣⲓⲥ ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ϩⲓ [Fol. 32b ⲝ̅ⲇ̅]

(3/33)

ⲙⲉⲣⲉϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲑⲉ (sic) ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅

(3/34)

ⲛ̅ⲉⲡⲓⲛⲏⲕⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲧ ϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲛⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲟⲛ ⲣ̅

(4/1)

ϣⲁⲛ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ· ⲁⲅⲱ‐

(4/2)

ⲛⲓⲍⲉ ⲥⲉⲛⲁⲟⲡⲥ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲛⲉⲩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(4/3)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛—

(4/4)

Ⲇⲁ̅ⲇ̅ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲣⲝ̅

(4/5)

ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲏ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲇⲓⲙⲏ‐

(4/6)

ⲧⲣⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ

(4/7)

ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ⁛— Ⲡⲉⲧ ⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏ‐

(4/8)

ⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲙⲓϣⲉ

(4/9)

ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(4/10)

ⲙⲉⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲉⲧⲣ ϥ̅ⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(4/11)

ⲑⲩⲇⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲕⲁ ⲙⲁ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(4/12)

ⲙⲉⲥⲗⲟ ⲉⲥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲙⲏⲏⲛⲉ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲥⲧⲁ‐

(4/13)

ⲕⲟϥ ⲛⲉⲥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ

(4/14)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲏⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲉⲩⲡⲏⲧ

(4/15)

ⲉ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲧⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ

(4/16)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲛϥ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙⲛ̅

(4/17)

[Fol. 33a ⲝ̅ⲉ̅] ⲛϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩ | ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ (sic) ϭⲉ ⲟⲩⲛ

(4/18)

ⲇⲏⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩ‐

(4/19)

ⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧ ϯⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(4/20)

ⲧⲣϥ̅ⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲟⲩⲗⲓⲁⲛⲟⲥ

(4/21)

ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲁ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅

(4/22)

ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲣ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲕⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁⲧ

(4/23)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅

(4/24)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̅

(4/25)

ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ·

(4/26)

ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲁⲩⲱ

(4/27)

ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϣⲱⲥ

(4/28)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩ‐

(4/29)

ⲫⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ·

(4/30)

ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲁⲩⲑⲙ̅ⲥⲟϥ ⲉϫⲙ̅

(4/31)

ⲡⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ·

(4/32)

ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲗⲗⲁⲕⲏⲥ· ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ

(4/33)

ⲉⲥⲧⲱ ⲉⲕⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙ̅ⲡⲉ

(4/34)

ⲕⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(5/1)

ϩⲁⲕ ⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲁⲥ‐

(5/2)

ⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ

(5/3)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ | ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙⲏ ⲅⲉⲛⲟⲓⲧⲟ ⲁⲗⲗⲁ [Fol. 33b ⲝ̅ⲋ̅]

(5/4)

ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲱ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ· ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲓⲱⲥⲏⲫ

(5/5)

ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ

(5/6)

ⲛⲁϥ ⲡⲉ· ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲁⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ

(5/7)

ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(5/8)

ⲧⲁⲙⲓⲟϥ· ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲛⲉ

(5/9)

ⲛⲧⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(5/10)

ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲟⲛⲃⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅

(5/11)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟ‐

(5/12)

ⲡⲟⲥ ⲡⲉ· ⲛ ⲉϣϣⲉ ⲛⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ

(5/13)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲱ̅ ⲡⲥⲟⲛ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(5/14)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϯϩⲉ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁⲡⲉ

(5/15)

ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲣ̅ ⲉⲡⲓ‐

(5/16)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲣ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲉϣ

(5/17)

ⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣϥ̅ϭⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· ϣⲁⲣⲉ

(5/18)

ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓⲏⲩ

(5/19)

ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ· ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ

(5/20)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(5/21)

ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ | ϭⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲉⲧⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟϥ [Fol. 34a ⲝ̅ⲍ̅]

(5/22)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧ

(5/23)

ⲉⲡⲓ̈ⲥⲕⲟⲡⲏ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ

(5/24)

ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲃⲱⲕ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/25)

ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛⲅ̅ ϫⲓ ⲉ

(5/26)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(5/27)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥϭⲱ ⲟⲩⲛ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

(5/28)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲥⲁϩⲱⲱⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(5/29)

ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲁ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ

(5/30)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ϣⲁϥϫⲡⲓⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(5/31)

ϩⲱⲃ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲇⲓⲁⲧⲣⲉⲡⲉ

(5/32)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ· ⲧⲏⲣϥ̅ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ

(5/33)

ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ϭⲱ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲁⲓϯⲁ

(5/34)

ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲗⲏⲛ

(6/1)

ϣⲁⲣⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱϩ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲓ

(6/2)

ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϯϩⲉ· ⲁⲩⲱ

(6/3)

ⲛⲉⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ϣⲟⲟⲡ

(6/4)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉ‐

(6/5)

ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲣⲏⲓⲉ̅ⲡ̅ⲟ̅ⲥ̅ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ

(6/6)

[Fol. 34b ⲝ̅ⲏ̅] ⲙ̅ⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲉⲩ|ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·

(6/7)

Ⲡⲗⲏⲛ ϣⲁⲣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲟⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅

(6/8)

ⲛⲉⲧ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ·

(6/9)

ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ

(6/10)

ⲛⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ̅· ⲁϩⲣⲱ ⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(6/11)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲡⲗⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣ ⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲩϫⲱ

(6/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ· ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ

(6/13)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁ

(6/14)

ⲡⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁϥ ⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/15)

ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲁⲅⲁⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϥ̅ ⲡⲉⲧ

(6/16)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ϭⲱ ⲉⲩϩⲏⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉ

(6/17)

ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉ

(6/18)

ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲙ̅ ⲉⲩϫⲉⲣⲉ ⲟⲩ‐

(6/19)

ϩⲏⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁ ⲟⲩϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛ̅

(6/20)

ⲧⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲉ ⲧⲣϥ̅ ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅

(6/21)

ⲡⲏⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲗⲡ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟ‐

(6/22)

ⲡⲟⲥ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩϣⲏ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ

(6/23)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(6/24)

ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲕⲛⲟϥⲣⲉ

(6/25)

ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ· ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅

(6/26)

[Fol. 35a ⲝ̅ⲑ̅] ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ϫⲟⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩ|ⲁⲅⲅⲉ‐

(6/27)

ⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ

(6/28)

ϩⲁ ⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ·

(6/29)

Ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅

(6/30)

ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ· ϣⲟⲟⲡ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ

(6/31)

ⲕ̅ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲏ ⲉⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈

(6/32)

ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϯⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉ ⲡⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁ

(6/33)

ⲥⲛⲟϥ· ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉ‐

(6/34)

ⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲱ̅ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁ

(7/1)

ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(7/2)

ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲉ ⲡϥ̅ⲗⲁⲟⲥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ

(7/3)

ⲡⲉ ⲉ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲉ̅ ⲕⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(7/4)

ⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ϫⲱϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(7/5)

ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲁ ⲛⲟⲃⲉ

(7/6)

ⲛ̅ⲧⲁⲥⲁϩⲱⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ

(7/7)

ϫⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ

(7/8)

ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲉϫⲉ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ

(7/9)

ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲙⲁⲣⲓ ⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ ⲙ̅ⲧⲟ

(7/10)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ· ⲟⲩⲇⲉ

(7/11)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(7/12)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲱⲱⲕ ⲱ̅ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ

(7/13)

ϫⲉ ⲡⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲁⲕⲟ· ϣⲟⲣⲡⲕ̅ ⲟⲩⲛ |

(7/14)

ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲕⲕⲱⲧ ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ· [Fol. 35b ⲟ̅]

(7/15)

ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲫⲩⲗⲟ‐

(7/16)

ⲡⲟⲛⲟⲥ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(7/17)

ⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ

(7/18)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(7/19)

Ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲉⲛ‐

(7/20)

ⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(7/21)

ⲟⲩⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲏ ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ

(7/22)

ⲁϥⲉⲝⲏⲅⲉⲥⲑⲁⲓ ⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(7/23)

ⲉⲓⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ

(7/24)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϥ̅ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲗⲩⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ· ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(7/25)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ ⲉ ⲧⲙ̅

(7/26)

ⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ

(7/27)

ⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(7/28)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉⲧ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(7/29)

ⲙ̅ ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉ

(7/30)

ϫⲟⲟϥ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲩⲛ‐

(7/31)

ϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ Ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(7/32)

ⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ϣⲓ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲉⲓⲛⲉ

(7/33)

ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ | ⲁϥϫⲉⲣⲱⲟⲩ· ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ [Fol. 36a ⲟ̅ⲁ̅]

(7/34)

ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ· ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲡⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(8/1)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ

(8/2)

ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲡⲁⲥ ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ

(8/3)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ ⲛⲁⲉⲓ

(8/4)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲥ̅ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ

(8/5)

ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲕⲛⲁⲕⲉ‐

(8/6)

ⲗⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ· ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(8/7)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(8/8)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲑⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(8/9)

ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ·

(8/10)

Ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲥⲉⲓ ⲉ

(8/11)

ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(8/12)

ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛ̅

(8/13)

ϫⲃ̅ⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧ ⲙⲟⲩϩ ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲫⲓⲗⲟⲛⲓⲟⲛ

(8/14)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛϫⲃ̅ⲃⲥ̅ ⲉⲩⲙⲟⲩϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ

(8/15)

ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲡϥ̅ⲫⲓⲗⲟⲛⲓⲟⲛ· Ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ

(8/16)

ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁϣⲉ

(8/17)

ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲃ̅ⲃⲉⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉϥⲫⲓⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲣⲱⲕϩ̅· ⲉⲓⲧⲁ

(8/18)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲫⲓ‐

(8/19)

[Fol. 36b ⲟ̅ⲃ̅] ⲗⲱⲛⲓⲟⲛ | ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲩⲣ̅ϣⲱⲛ· ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥ‐

(8/20)

ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϫⲃ̅ⲃⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲣ̅ϣⲱⲛ ⲁⲥϭⲱ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲥⲁⲁϩ

(8/21)

ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲥⲣⲱⲕϩ̅

(8/22)

ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲥⲣ̅ϣⲱⲛ·

(8/23)

Ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲡ̅ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ

(8/24)

ⲙⲁⲣⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϫⲃ̅ⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲛⲉⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲣ̅‐

(8/25)

ϣⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲣⲱⲕϩ̅· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲙ̅

(8/26)

ⲙⲁⲓ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ

(8/27)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ

(8/28)

ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩⲣ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ

(8/29)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲣⲱⲕϩ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲙ̅

(8/30)

ⲡϣⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧϩⲩⲇⲟⲛⲏ· ⲉⲓⲧⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛϫⲱⲱⲣⲉ

(8/31)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⁛— Ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(8/32)

ⲑⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ

(8/33)

ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ· ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟ‐

(8/34)

ⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ

(9/1)

ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ϫⲉ

(9/2)

ⲁⲛⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ

(9/3)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲣ̅

(9/4)

ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ· ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(9/5)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯ ϩⲛ̅ ⲥⲉ̅ ⲝ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(9/6)

ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲧⲁ ϣⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲧⲉ· ⲁ

(9/7)

ⲡⲉⲥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲥⲟ ⲛ̅ ⲕⲟⲩⲓ | ⲉⲁ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ [Fol. 37a ⲟ̅ⲅ̅]

(9/8)

ⲡⲉⲥⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ϩⲧⲏⲛ

(9/9)

ⲉⲛⲉ ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲁ ⲛⲅ̅

(9/10)

ⲟⲩⲁ ϩⲱ̅ ⲉⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲛ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅

(9/11)

ⲟⲩⲱⲧ·

(9/12)

Ⲛ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁ ⲛⲁ ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣ

(9/13)

ⲉ ϩⲟⲧⲣ̅ⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ

(9/14)

ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲩϣⲟ

(9/15)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(9/16)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ· Ⲛ ⲧⲉⲣ

(9/17)

ⲟⲩⲣ̅ ⲧⲛ̅ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(9/18)

ⲁⲩⲧⲟϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲣⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(9/19)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲙⲏ ϣⲁⲣⲉ ⲥⲟⲛ

(9/20)

ϫⲓ ⲥⲱⲛⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ· Ⲛⲧⲟⲥ

(9/21)

ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ

(9/22)

ⲙⲏ ⲁⲛⲅ̅ ⲧⲕ̅ⲥⲱⲛⲉ ⲁⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ

(9/23)

ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲧⲁ ⲥⲱⲛⲉ· ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ

(9/24)

ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲩ ⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(9/25)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲥⲉⲛⲁⲡⲟⲣϫⲧ̅ ⲉⲣⲟ

(9/26)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲟⲣϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ

(9/27)

ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅

(9/28)

ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏⲙ̅

(9/29)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(9/30)

ⲧⲟⲟⲧ ⲁⲛⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉ ⲧⲣⲛ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲉⲛ‐

(9/31)

ⲥⲱⲙⲁ | ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅· ⲛⲁ ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ [Fol. 37b ⲟ̅ⲇ̅]

(9/32)

ⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(9/33)

ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲡⲛⲩⲙⲫⲱⲛ ⲉ ⲧⲣⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅

(9/34)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲟⲟⲩⲛⲉ ⲛ̅ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ

(10/1)

ⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲩ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ

(10/2)

ⲉⲩⲉⲡⲉⲓⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲉ·

(10/3)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ϭⲱ ⲉ ⲧⲙ̅ ϣⲓⲛⲉ

(10/4)

ⲛ̅ⲥⲱⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲁⲛϭⲱ

(10/5)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲡⲉⲓ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ϭⲉ

(10/6)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲟϣⲟⲩ

(10/7)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲏϣ ⲛ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧ ϩⲟⲃⲥ̅

(10/8)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ

(10/9)

ⲡⲛⲁⲩ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ·

(10/10)

ⲁⲩⲱ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅

(10/11)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ·

(10/12)

ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ

(10/13)

ⲛⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ ⲡϩⲟ

(10/14)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲧⲕⲟⲓⲛⲟⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅

(10/15)

ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ ϯⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ

(10/16)

ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁⲛⲕ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉ‐

(10/17)

[Fol. 38a ⲟ̅ⲉ̅] ⲣⲏⲩ ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲍⲱⲟⲛ | ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϩⲏⲗ

(10/18)

ϣⲁϥⲉⲓ̈ ⲛϥ̅ϩⲱⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅‐

(10/19)

ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ϣⲁϥϩⲱⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲧⲛϩ̅

(10/20)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲛϥ̅ϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅

(10/21)

ⲡⲉϥⲧⲛϩ̅ ⲛ̅ ϩⲛ̅ ϩⲃⲟⲩⲣ

(10/22)

Ⲙ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ϣⲁϥⲁⲛⲁ‐

(10/23)

ⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲛϭⲱ̅ϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ

(10/24)

ϫⲉ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲟⲩⲇⲉ

(10/25)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣⲁ ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲁⲓ

(10/26)

ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ

(10/27)

ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲙⲁⲓ ⲣⲱⲙⲉ· Ⲛ̅

(10/28)

ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ

(10/29)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ· ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲕⲧⲁⲓⲏⲩ ⲡⲁⲣⲁ

(10/30)

ⲡⲥⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ

(10/31)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲥ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲁ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ

(10/32)

ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ

(10/33)

ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· ⲁⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲕⲓⲙ

(10/34)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲁⲣⲁ

(11/1)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲑⲁⲩⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅

(11/2)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲉϥⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ· |

(11/3)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲣⲟⲥ· [Fol. 38b ⲟ̅ⲋ̅]

(11/4)

Ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ Ⲉⲧ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ

(11/5)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲙⲉ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(11/6)

ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ

(11/7)

ϣⲓⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲇⲓⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓ‐

(11/8)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ

(11/9)

ⲁⲛ· ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ ⲡϩⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲱ̅ ⲡⲁⲅⲱ‐

(11/10)

ⲛⲟⲑⲉⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲣϥ̅ⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ

(11/11)

ⲇⲏⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲕⲓⲙ

(11/12)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲉⲥⲱⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲧⲏⲣ̅ⲥ̅·

(11/13)

Ⲁⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲗⲟϭⲗϭ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲧ ϭⲏⲛ ϯϩⲃⲁ

(11/14)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ·

(11/15)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲙⲙⲁⲥ ⲉⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(11/16)

ϩⲁϩⲧⲏⲕ· ⲁⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲣϥ̅ⲛⲉϫ ⲥⲟⲟⲧⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲉϫ

(11/17)

ⲥⲟⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁϩⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲱ ⲉⲣⲉ

(11/18)

ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅

(11/19)

ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲕⲓⲙ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉ

(11/20)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ· ϣⲁⲓⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲑⲩⲕⲏ ⲛ̅ⲧ

(11/21)

ⲁⲓⲥⲙⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(11/22)

ϥⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲱⲱϥ· ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(11/23)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ | ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ [Fol. 39a ⲟ̅ⲍ̅]

(11/24)

ⲟⲛ ⲉϣⲁⲓⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲗⲟϭⲗϭ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ·

(11/25)

ϣⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϭⲁⲓⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲛ̅

(11/26)

ⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲥϯ ⲃⲱⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲛ ⲕⲁ ⲣⲱⲛ

(11/27)

ⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲛⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁ‐

(11/28)

ⲡⲉⲓⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲁϩ ⲛ̅ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(11/29)

ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲟⲩⲉϣ ⲟⲩⲱⲛ

(11/30)

ⲛ̅ ⲣⲱⲟⲩ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲩⲉϣ ⲟⲩⲱⲛ·

(11/31)

Ϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲱ̅ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(11/32)

ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟϩⲟⲓⲙⲓ̈ⲟⲛ ϫⲉ ϥⲥⲟⲧⲡ̅

(11/33)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ· ⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅

(11/34)

ⲟⲩⲙⲟⲩⲓ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲣⲝ̅ ⁛— ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅

(12/1)

ⲛⲉⲫⲩⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩⲓ

(12/2)

ⲛ̅ ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⁛— ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅

(12/3)

ⲟⲩⲡⲁⲛⲑⲏⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⁛— Ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩ

(12/4)

ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲡⲁⲓ

(12/5)

ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ· Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲉⲛ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ

(12/6)

ⲛ̅ϥϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ ⲧⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ ⁛— ⲡϩⲱⲃ

(12/7)

ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⁛ ϫⲉ ⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϩⲟⲙⲟⲓⲗⲉ

(12/8)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅

(12/9)

ⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲥϭⲛ̅ ⲧⲉⲩⲅⲉⲣⲓⲁ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(12/10)

ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲥⲉⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ

(12/11)

ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⁛— ⲉⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲙⲛ̅

(12/12)

ⲉⲱⲥⲕ̅ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁ‐

(12/13)

ⲣⲉⲧⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(12/14)

[Fol. 39b ⲟ̅ⲏ̅] ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ | ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲧⲁⲓⲟ ϩⲛ̅

(12/15)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(12/16)

ϩⲛ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·

(12/17)

Ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁⲕϫⲉⲕ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ·

(12/18)

ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲕ̅ ⲛ̅

(12/19)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲧⲁϣⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏⲧⲛ̅

(12/20)

ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲣ‐

(12/21)

ⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(12/22)

ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(12/23)

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϭⲱⲃ·

(12/24)

ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲧⲟⲛ

(12/25)

ⲉ ⲕⲉ ⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ

(12/26)

ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ

(12/27)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲛⲓⲙ

(12/28)

ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(12/29)

ⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣϥ̅‐

(12/30)

ϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ· ⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲁⲛⲟ‐

(12/31)

[Fol. 40a ⲟ̅ⲑ̅] ⲙⲟⲥ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲕⲉ|ⲗⲉⲩⲉ ⲉϣⲟⲣϣⲣ̅

(12/32)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ

(12/33)

ⲙ̅ ⲡϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁ

(12/34)

ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(13/1)

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲛϥ̅ϭⲱⲛⲧ̅ ⲁⲛ ⲉ ϩⲟ ⲛ̅‐

(13/2)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲕⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ

(13/3)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅

(13/4)

ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙ̅

(13/5)

ⲯⲩⲭⲏ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛϥ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ

(13/6)

ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ϩⲩⲡⲟⲯⲩⲁ ⲛ̅

(13/7)

ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲣϫ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(13/8)

Ⲛⲉⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(13/9)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲡϥ̅ⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ· Ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲉ‐

(13/10)

ⲡⲉ ϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲁⲧⲏⲣ ⲡⲉ· ⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲕⲏⲙⲉ

(13/11)

ⲁϥⲣ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· Ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲍⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛⲉ ⲟⲩⲭⲣⲓⲥ‐

(13/12)

ϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲁϥϫⲓ ⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁϥ‐

(13/13)

ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛ̅ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉϥ‐

(13/14)

ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲇⲉ

(13/15)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲏ ⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ

(13/16)

ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ· ⲉ ⲁⲥϫⲡⲟ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ· ⲡⲛⲟϭ

(13/17)

ⲙⲉⲛ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲩⲗⲟⲡⲁⲧⲱⲣ· ⲡⲕⲟⲩⲓ

(13/18)

ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲣⲱⲡⲓⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲣ̅ ⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ |

(13/19)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲁⲩⲉⲓⲉⲡⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ [Fol. 40b ⲡ̅]

(13/20)

ⲧⲣⲉⲩⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲃⲁⲑⲙⲟⲥ· ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥ‐

(13/21)

ϯⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϫⲱ

(13/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲕ̅ⲉⲓ

(13/23)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛ‐

(13/24)

ϣⲏⲣⲉ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲁϫⲓ ⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ

(13/25)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲃϣⲛ̅ ⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ

(13/26)

ⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ·

(13/27)

Ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲣⲱ ⲧⲁ ⲥⲱⲛⲉ ⲧⲣ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ

(13/28)

ϫⲉ ⲡⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(13/29)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛϥ̅ⲁⲡⲉⲓⲗⲏ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ

(13/30)

ⲉⲥⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲥ̅ ⲧⲙ̅ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(13/31)

ⲥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲡⲉⲓⲑⲉ ⲛⲁⲥ ⲁⲛ· ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲥ‐

(13/32)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅

(13/33)

ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ·

(13/34)

ⲁⲥϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(14/1)

ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(14/2)

ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁⲥⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ϩⲓⲏ· ⲉⲓⲉ ⲙⲁϯⲑⲉ ⲛⲁⲓ ⲉ

(14/3)

ⲧⲣⲁϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲅⲉⲣⲓⲁ· ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲗⲏⲗ ⲁⲥϭⲱϣⲧ̅

(14/4)

ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲣ̅ ϩⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲉ‐

(14/5)

ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲏⲕ ⲉ

(14/6)

ⲧⲱⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲃⲏⲕ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ |

(14/7)

[Fol. 41a ⲡ̅ⲁ̅] ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲗⲟⲓ

(14/8)

ⲛⲙ̅ⲙⲏⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲙⲉ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ

(14/9)

ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲁⲗⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ

(14/10)

ⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲥ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲱⲧ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(14/11)

ⲛ̅ⲁϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲇⲁⲇⲓⲟⲛ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲉⲓⲙⲱⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(14/12)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡϫⲟⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲧⲁⲗⲏⲩ

(14/13)

ⲉ ⲡϫⲟⲓ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ

(14/14)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣϥ̅ⲣ̅

(14/15)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲉⲓⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ

(14/16)

ϯⲛⲁⲁⲁϥ· ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲥⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲁⲥϣⲗⲏⲗ

(14/17)

ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϯϩⲉ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(14/18)

ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϣⲱⲡⲉ·

(14/19)

Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(14/20)

ⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲉϣ

(14/21)

ϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϩⲱⲃⲥ̅ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ· ⲟⲩⲇⲉ

(14/22)

ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲉ· ⲁⲩⲱ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲁ ⲕⲉ

(14/23)

ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ̅

(14/24)

ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲕ̅ⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(14/25)

ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲡⲛⲁ̅ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ̅

(14/26)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲅ̅ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ ⁛— ⲛ

(14/27)

[Fol. 41b ⲡ̅ⲃ̅] ⲧⲉⲣ ⲉⲥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲥϫⲓ ⲛ̅ | ⲟⲩϭⲟⲣⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥϭⲓϫ

(14/28)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲥⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲣⲧⲉ ⲁⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ

(14/29)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲥⲡⲱⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲥⲉⲓⲛⲉ

(14/30)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲗ̅ϯⲗⲉ ⲛ̅ ⲥⲛⲟϥ· ⲁⲥ‐

(14/31)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲧⲉϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩ‐

(14/32)

ⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅

(14/33)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ⲁⲥⲟⲙⲥⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ

(14/34)

ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(15/1)

ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(15/2)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(15/3)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲕⲟⲩⲟⲛⲥ̅· ⲉⲥϫⲱ

(15/4)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲙⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲉⲓⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ·

(15/5)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲇⲉⲥⲡⲟⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉϥⲛⲁⲩ

(15/6)

ⲉ ⲧⲉⲥⲡⲓⲥϯⲥ ⲁϥⲕⲁⲧⲁⲥⲇⲓⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲉⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩⲛⲟϭ

(15/7)

ⲛ̅ ϫⲁⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ

(15/8)

ⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ

(15/9)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ϩⲛ̅

(15/10)

ⲧⲙⲉϩ ϥⲧⲟⲉ ⲛ̅ϩⲃ̅ⲇⲱⲙⲁⲥ· ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲁⲓ ⲉϣⲁⲩ‐

(15/11)

ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲡⲁⲣⲁ‐

(15/12)

ⲇⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ·

(15/13)

Ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ | ⲉⲥⲗⲉⲩⲕⲟⲫⲟⲣⲉⲓ̈ [Fol. 42a ⲡ̅ⲅ̅]

(15/14)

ⲁⲥϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥ‐

(15/15)

ϯⲁⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ· ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ· ϣⲁⲩⲃⲁⲡϯⲍⲉ

(15/16)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(15/17)

ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ϩⲓⲏ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϯ ⲙ̅

(15/18)

ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(15/19)

ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ

(15/20)

ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ·

(15/21)

ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ

(15/22)

ⲛ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ

(15/23)

ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁⲓ

(15/24)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ

(15/25)

ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⲣ̅ ⲟⲩⲱϣ

(15/26)

ⲉ ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲉⲓⲉ

(15/27)

ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ

(15/28)

ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅

(15/29)

ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(15/30)

Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(15/31)

ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥ‐

(15/32)

ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱ‐

(15/33)

ⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲁⲡϯⲍⲉ

(15/34)

ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ | ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲧⲁⲛ‐ [Fol. 42b ⲡ̅ⲇ̅]

(16/1)

ϯⲟⲭⲓⲁ· Ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ

(16/2)

ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁϥϩⲉⲡ ⲡϩⲱⲃ ⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲛ̅

(16/3)

ⲧⲉⲣⲉ ϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲁⲡ‐

(16/4)

ϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁ ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϫⲱⲥ ⲁⲥⲣ̅ ⲱⲛⲉ·

(16/5)

ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲁϥⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ

(16/6)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲕⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁ·

(16/7)

ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ

(16/8)

ϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ

(16/9)

ⲛ̅ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ· ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁ ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲣ̅ ⲙⲟⲟⲩ

(16/10)

ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣ ⲩ̅ⲉⲓⲛⲉ

(16/11)

ⲛⲁϥ ⲟⲛ· ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ·

(16/12)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲑⲏ̅ ⲁ ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲣ̅ ⲱⲛⲉ

(16/13)

ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲉ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲕⲱ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ

(16/14)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅

(16/15)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲇⲉ

(16/16)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁ ⲧⲕⲟⲗⲩⲙ‐

(16/17)

ⲃⲏⲑⲣⲁ ⲣ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲉ· ⲉⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ

(16/18)

ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅

(16/19)

ⲣⲙ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ

(16/20)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϫⲱⲥ ⲁϥⲣ̅

(16/21)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛⲉ·

(16/22)

Ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ

(16/23)

ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅

(16/24)

ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲧⲁϩⲟⲥ

(16/25)

[Fol. 43a ⲡ̅ⲉ̅] ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲙ̅|ⲡϥ̅ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓ‐

(16/26)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐

(16/27)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟ· ⲏ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲣⲁⲁϥ· ⲁⲩⲱ

(16/28)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟ ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩⲑⲣⲓⲥⲕⲓⲁ· ⲏ̅ ⲣ̅ⲏ

(16/29)

ⲡⲉ ⲁϣ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅

(16/30)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ

(16/31)

ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ

(16/32)

ⲣⲙ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(16/33)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲣⲁⲁϥ·

(16/34)

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲩ‐

(17/1)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅

(17/2)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ· ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(17/3)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ

(17/4)

ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣ̅ ⲛⲟϭ

(17/5)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϭⲛ̅ ⲧⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(17/6)

ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ [ⲃⲱⲕ] ϣⲁ

(17/7)

ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(17/8)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲣ̅

(17/9)

ⲡⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ

(17/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ϫⲱⲓ ⁛—

(17/11)

Ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ

(17/12)

ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲁⲓϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ

(17/13)

ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· ⲁⲓⲁⲗⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲛⲉⲓ

(17/14)

ⲇⲉ ⲉ ⲧ|ⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲁ ⲡϫⲟⲓ ⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ [Fol. 43b ⲡ̅ⲋ̅]

(17/15)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲉⲓ̈ⲙⲱⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲛ̅

(17/16)

ⲙ̅ⲧⲱ· ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ· ϩⲱⲥ

(17/17)

ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁϥⲟϭⲧ̅ ⲉ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲛ̅ⲧⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(17/18)

ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲁⲓϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϭⲟⲣⲧⲉ ϩⲛ̅

(17/19)

ⲧⲁ ϭⲓϫ· ⲁⲓⲡⲱⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲉⲕⲓⲃⲉ· ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁⲓⲉⲓⲛⲉ

(17/20)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲗ̅ϯⲗⲉ ⲛ̅ ⲥⲛⲟϥ· ⲁⲓ‐

(17/21)

ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧ· ⲉⲓϫⲱ

(17/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅

(17/23)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲁⲙⲥⲟⲩ ⲉ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ϩⲙ̅

(17/24)

ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅

(17/25)

ⲧⲉⲓ ⲁⲓϯⲁ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ϩⲟⲩⲣⲱⲧ ⲙ̅

(17/26)

ⲡⲁ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲕⲉ

(17/27)

ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲁⲓⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟ‐

(17/28)

ⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲧⲁ

(17/29)

ϣⲉⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲣⲁⲁϥ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲩⲱ

(17/30)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲧⲁⲣⲉⲓ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲡⲱⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲩ‐

(17/31)

ⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲉⲁⲣϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉ ⲧⲉϩⲛⲉ ⲛ̅

(17/32)

ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⁛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲣⲉϩⲧ̅ ⲡϥ̅ⲥⲡⲓⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲟⲅⲭⲏ

(17/33)

ϩⲓ ⲡⲉⲥ⳨ⲟⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ | ⲛ̅ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ [Fol. 44a ⲡ̅ⲍ̅]

(17/34)

ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ϭⲓϫ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅

(18/1)

ⲧⲁⲣⲁⲙⲥⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲙⲥⲟⲩ

(18/2)

ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ϭⲓϫ ⁛—

(18/3)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ

(18/4)

ⲉ ⲧⲙ̅ ⲃⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉ ⲉ ⲧⲉⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(18/5)

ⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟⲥ ⲉ ϫⲱⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲡⲉⲓ

(18/6)

ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉⲓⲕⲟⲛ (sic) ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(18/7)

ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(18/8)

ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ

(18/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ

(18/10)

ϩⲁ ϩⲧⲏϥ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲩⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲧ

(18/11)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ

(18/12)

ⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·

(18/13)

Ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲕⲧⲟⲥ ϣⲁ ⲣⲟϥ

(18/14)

ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅

(18/15)

ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏϯⲁⲛⲟⲥ· ⲡⲉ‐

(18/16)

ϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁ ⲧⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ

(18/17)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(18/18)

ⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲁⲛⲓⲭⲉ ⲛⲁⲥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲥⲃⲱⲕ

(18/19)

ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϣ· ⲁⲩⲱ |

(18/20)

[Fol. 44b ⲡ̅ⲏ̅] ⲁⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲁⲡϯⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲕⲉ

(18/21)

ϣⲏⲣⲉ ⲁⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϫⲁϩⲙ̅·

(18/22)

ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ

(18/23)

ⲟⲛ ⲁⲥⲕⲧⲟⲥ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲟⲩ ⲧⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲉϣ ⲧⲣⲁⲁϥ

(18/24)

ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲍⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ

(18/25)

ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·

(18/26)

Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(18/27)

ϫⲉ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⁛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(18/28)

ⲁϥⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛϥ̅ϭⲟⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(18/29)

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ϫⲓⲛ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲱϣ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲇⲓⲁ‐

(18/30)

ⲗⲟⲅⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟϥ

(18/31)

ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲓⲃⲟⲩⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(18/32)

ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϥⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉ ⲙ̅‐

(18/33)

ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲍⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲁϥ‐

(18/34)

ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ

(19/1)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲱ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(19/2)

ⲟⲩ ⲁⲣⲕⲁ ⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲛ̅ⲥⲱ ⲁⲣⲃⲱⲕ ⲁⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲙⲛ̅

(19/3)

ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ (sic)

(19/4)

ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲭⲣⲓⲥ‐

(19/5)

ϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ

(19/6)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲣⲓϥ ⲛⲁⲓ ⁛—

(19/7)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ | ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲕ· [Fol. 45a ⲡ̅ⲑ̅]

(19/8)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩ‐

(19/9)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· Ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ ⲉ

(19/10)

ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⁛— Ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(19/11)

ⲩⲥⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛⲉⲥϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ

(19/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲗⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅

(19/13)

ⲛ̅ⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲉⲩⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ

(19/14)

ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲧⲟ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ϩⲟ· ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⲁⲥϯ ⲙ̅

(19/15)

ⲡⲉⲥϣⲗⲏ·

(19/16)

Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲱⲙⲉ

(19/17)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉϫⲁϥ

(19/18)

ϫⲉ ⲁⲥⲕⲧⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϩⲟ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⲁⲥϯ ⲙ̅

(19/19)

ⲡⲉⲥⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(19/20)

ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(19/21)

ⲧⲁⲙⲓⲉ ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅

(19/22)

ϣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/23)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲱϥ

(19/24)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ

(19/25)

ϥⲛⲁⲕⲧⲟⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϥ̅ⲥⲛⲟϥ

(19/26)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ⲧⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ

(19/27)

ⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ ⲇⲁ̅ⲇ̅· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓⲟⲩ

(19/28)

ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲁ ϩⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ

(19/29)

ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲁⲅⲟⲥ ⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅

(19/30)

ⲛⲉⲩ|ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉⲁⲩϣⲣⲡ̅ ⲥⲩⲙⲁⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ [Fol. 45b ϥ̅]

(19/31)

ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲉⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ

(19/32)

ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(19/33)

ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϫⲉ

(19/34)

ⲁⲛϩⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲓ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(20/1)

ⲥⲃⲟⲩⲓ· ⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲥⲃⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟϭ

(20/2)

ⲛ̅ⲥⲁϩ ⲙ̅ⲙⲉ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅· ⲡⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(20/3)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅

(20/4)

ⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(20/5)

ⲛⲓⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ·

(20/6)

— ··· — ··· — ··· — ··· — ··· —