Coptic Apocrypha | Home

Encomium of Celestinus

The Encomium of Celestinus, Archbishop of Rome, on Victor the General, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE ENCOMIUM OF CELESTINUS, ARCHBISHOP OF ROME, ON VICTOR THE GENERAL

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7022)

(1/1)

[Fol. 26b ⲛ̅ⲃ̅] □ ⲞⲨⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲠⲀ‐

(1/2)

ⲦⲢⲒⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲆⲒⲆⲀⲤⲔⲀ‐

(1/3)

ⲖⲰⲤ Ⲛ̅ⲀⲠⲈ· ⲀⲠⲀ ⲔⲈⲖⲈⲤϮⲚⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬⲒ‐

(1/4)

ⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ϨⲢⲰⲘⲎ· Ⲛ̅ⲦⲀϤ‐

(1/5)

ⲦⲀⲨⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲠϢⲞⲨϢⲞⲨ Ⲛ̅Ⲙ̅ ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ·

(1/6)

ⲀⲨⲰ ⲠϤⲀⲒ ⲔⲖⲞⲘ ⲚⲀⲘⲈ Ⲙ̅ ⲠⲈⲬ̅Ⲥ̅· ⲠⲠⲀⲢ‐

(1/7)

ⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ· ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲂⲒⲔⲦⲰⲢ

(1/8)

ⲠⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲎⲖⲀⲦⲎⲤ Ⲛ̅ⲦⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ ⲆⲈ Ⲉ

(1/9)

ⲠⲈϨⲞⲞⲨ Ⲙ̅ ⲠⲈϤⲢ̅ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ·

(1/10)

ⲈⲦⲈ ⲤⲞⲨ ϪⲞⲨⲦ ⲤⲀϢϤⲈ ⲠⲈ Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ

(1/11)

ⲠⲀⲢⲘⲞⲨⲦⲈ· Ⲛ̅ⲦⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ ⲆⲈ ϨⲘ̅ ⲠⲈϤ‐

(1/12)

ⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲒⲞⲚ Ⲛ̅ⲦⲀ ⲠⲘⲀⲒ ⲚⲞⲨϮ Ⲛ̅Ⲣ̅ⲢⲞ

(1/13)

ⲔⲞⲦϤ̅ ⲚⲀϤ ϨⲚ̅ ϨⲢⲰⲘⲎ· ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ

(1/14)

Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲠⲦⲰⲂⲤ̅ Ⲛ̅ ⲦⲈⲮⲨⲬⲎ· ⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ̅

(1/15)

Ⲙ̅ ⲠϨⲰⲂ Ⲉ ⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲘⲚ̅ ⲖⲀⲀⲨ Ⲛ̅ ⲦⲀϪⲢⲞ

(1/16)

ϨⲘ̅ ⲠⲂⲒⲞⲤ Ⲙ̅ ⲠⲢⲰⲘⲈ· ⲚⲤⲀ ϨⲒⲤⲈ ϨⲒ̈ ⲦⲀ

(1/17)

ⲖⲀⲒⲠⲰⲢⲒⲀ· ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ Ⲉ ⲦⲂⲈ

(1/18)

ⲠⲈⲦ ⲤⲎϨ ϨⲘ̅ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ· ϪⲈ ⲞⲨ‐

(1/19)

ϨⲞⲦⲈ ⲚⲈ ϨⲈ Ⲉ̅ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲚϬⲒϪ Ⲙ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ·

(1/20)

ⲀⲨⲰ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲦⲚⲞϬ Ⲙ̅ ⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲈⲂⲒⲎⲚ Ⲛ

(1/21)

ⲠⲢⲰⲘⲈ· Ⲙ̅ ⲠⲚⲀⲨ ⲈⲦ Ϥ̅ⲚⲀϮ Ⲙ̅ ⲠⲈϤⲠⲚⲀ̅ Ⲉ

(2/1)

Ⲛ̅ϬⲒϪ Ⲙ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ· ⲚⲦⲀϤⲦⲀⲨⲈ ⲠⲈⲒ ⲈⲄ‐

(2/2)

ⲔⲰⲘⲒⲞⲚ ⲆⲈ· ⲈⲢⲈ ⲠⲢ̅ⲢⲞ ⲞⲨⲀⲖⲈⲚϮⲀ̅ⲚⲞⲤ

(2/3)

ϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲀϨ ⲦⲎϤ ⲘⲚ̅ ⲠⲤⲨⲚⲔⲖⲎⲦⲞⲤ

(2/4)

ⲦⲎⲢⲤ̅· ⲘⲚ̅ ⲠⲆⲨⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ̅· Ⲛ̅ϨⲞⲞⲨⲦ ϨⲒ

(2/5)

ⲤϨⲒⲘⲈ· ⲈⲨⲢ ϢⲀ Ⲙ̅ ⲠⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲎⲖⲀⲦⲎⲤ

(2/6)

ⲈⲦⲦ (sic) ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ ⲂⲒⲔⲦⲰⲢ· ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲆⲈ

(2/7)

ⲚⲈⲨⲢ̅ ϢⲠⲎⲢⲈ Ⲛ̅ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ Ⲙ̅ ⲠϨⲀⲄⲒⲞⲤ

(2/8)

ⲔⲈⲖⲈⲤϮⲚⲞⲤ· ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨ‐

(2/9)

ⲦⲈ· ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲀⲈⲒ

(2/10)

Ⲉ ϨⲢⲀⲒ Ⲉ ϪⲰⲚ Ⲛ̅ⲦⲚ̅ⲞⲨϪⲀⲒ ⲦⲎⲢⲚ̅ ϨⲒ ⲞⲨ‐

(2/11)

ⲤⲞⲠ ϨⲀⲘⲎⲚ ⲤⲘⲞⲨ Ⲉ ⲢⲞⲚ :—

(2/12)

(2/13)

Ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲉϥ‐

(2/14)

ⲧⲟⲩϫⲟ ⲙ ⲡⲉϥⲡⲗⲁⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲛⲁϩⲱⲣ ⲉⲧ ⲙⲉϩ

(2/15)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲛⲓⲙ· ⲣ̅ ϩⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩ̅‐

(2/16)

ⲧⲏϥ· ⲉⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ· ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁⲩ

(2/17)

ⲛ̅ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲛ ⲉ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧ

(2/18)

ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟ̅ⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ· ⲛϥ̅ ⲧⲣⲉ ⲧⲡⲉ ϣⲟⲩⲟ̅ ⲛ̅

(2/19)

ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲉϣϣⲉ· ⲁⲩⲱ

(2/20)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲱϣⲉ ⲗⲱⲕ ⲛ̅ⲥⲉϯⲟⲩⲱ̅· ⲛ̅ⲧⲉ

(2/21)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· ⲡⲱⲗ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(2/22)

ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲏ

(2/23)

ⲡⲱϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲥⲱϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡϩⲃ̅ⲃⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ

(2/24)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲥⲏⲩ ⲛ̅ ⲧⲕⲁⲧⲁⲥⲡⲱⲣⲁ· |

(2/25)

ⲛⲥ̅ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲱ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲣⲟϭ ⲛ̅ ϫⲱ ⲕⲁⲧⲁ [Fol. 27a ⲛ̅ⲅ̅]

(2/26)

ⲅⲉⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(2/27)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ· ϩⲱⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲣⲟⲫⲏ· ⲙⲛ̅

(2/28)

ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁϯⲕⲟⲛ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲛ̅ⲕⲉ

(2/29)

ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲥⲱϣⲉ· ϣⲁⲩⲥⲕⲓⲣⲧⲁ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ϥⲟϭⲥ̅· ϩⲙ̅

(2/30)

ⲡⲧⲣⲉ ⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲓⲣⲱⲥ

(2/31)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲥⲡⲱⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(2/32)

ⲕⲁⲗⲱⲥ· ϩⲱⲥ ⲉⲩⲑⲁⲣⲉⲓ ⲉ ⲙⲉϩ ⲡⲉⲩⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ϩⲛ̅

(2/33)

ⲛⲉⲩⲉⲓⲟϩⲉ·

(3/1)

Ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ‐

(3/2)

ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁϯⲕⲟⲛ· ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲏ̅ⲣ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ

(3/3)

ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲱ̅ ⲡⲟⲟϩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ·

(3/4)

ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲁ

(3/5)

ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲛ̅

(3/6)

ⲡⲙⲟⲟⲩ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲣ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(3/7)

ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲙ̅

(3/8)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ ⲉⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ

(3/9)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ϥⲟϭⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁ

(3/10)

ⲡⲣⲁϣⲉ· ⲁⲩϯ ⲟⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ϩⲓ̈ⲧⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(3/11)

ⲡⲉⲥⲛⲟϥ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲡⲓ̈ⲣ ⲛⲙ̅‐

(3/12)

ⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ· ⲁⲩⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅

(3/13)

ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(3/14)

ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ϫⲓⲛ ⲛⲉⲩϫⲡⲟ

(3/15)

ϣⲁ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅‐

(3/16)

ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ· ϩⲟⲓⲛⲉ

(3/17)

ⲉⲩⲁⲥⲕⲉⲓ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ ϣⲁ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ· ϩⲛ̅

(3/18)

ⲟⲩϭⲓⲛ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲥϫⲁϫⲱ· ϩⲟⲓⲛⲉ ⲁⲩⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅

(3/19)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲛ· ⲁⲩⲣ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ·

(3/20)

ⲉⲩⲁⲥⲕⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(3/21)

[Fol. 27b ⲛ̅ⲇ̅] ⲙⲟⲩ :— | ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥ⳨ⲥ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ

(3/22)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲡⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ· ⲉϫⲛ̅

(3/23)

ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ

(3/24)

ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(3/25)

ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϯⲟⲩⲱ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(3/26)

ⲛ̅ ⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅

(3/27)

ⲧⲉⲓ ⲅⲉⲛⲉⲁ̅· ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱ̅ⲛ ⲛⲅ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ

(3/28)

ϣⲁ ⲡⲉⲩⲛⲟϭ·

(3/29)

Ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉ‐

(3/30)

ⲗⲟⲥ· ⲉⲩⲣ̅ ϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(3/31)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲱⲟⲩ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲅ‐

(3/32)

ⲙⲁ ⲧⲏ[ⲣ]ⲟⲩ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ·

(3/33)

ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(3/34)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲉⲧ ϫⲏⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(4/1)

ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲙⲏⲏⲧⲉ

(4/2)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲣ̅ ϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥ‐

(4/3)

ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲁ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(4/4)

ⲁϥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅

(4/5)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲱ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲱ̅

(4/6)

ⲡⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛⲟⲑⲉⲧⲏⲥ

(4/7)

ⲛ̅ ⲁⲧ ϭⲱⲧⲡ̅· ⲱ̅ ⲡϥⲁⲓ ⲕⲗⲟⲙ ⲛⲁⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ⲱ̅

(4/8)

ⲡⲉⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲥⲟⲛϩ̅· ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ

(4/9)

ⲉⲥⲣ̅ ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲱ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲅⲕⲱ‐

(4/10)

ⲙⲓⲟⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(4/11)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲉⲡⲉⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲕ‐

(4/12)

ⲕⲁⲧⲱⲣⲑⲱⲙⲁ· ⲉⲡⲉⲓ [ⲇⲏ] ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ·

(4/13)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲙⲛ̅ϣ ϭⲟⲙ ⲙ̅‐

(4/14)

ⲙⲟⲓ ⲉ ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲧⲁⲓⲟ̅· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(4/15)

ⲥⲧⲟⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ

(4/16)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲁⲓⲟ̅ ϩⲛ̅

(4/17)

ⲟⲩϫⲱⲕ· ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩ‐

(4/18)

ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲁⲥⲕⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅

(4/19)

ϣⲡⲏⲣⲉ :— |

(4/20)

Ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϣ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲣⲉ [Fol. 28a ⲛ̅ⲉ̅]

(4/21)

ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲓⲣ̅

(4/22)

ϩⲟⲧⲉ ⲉ ϯ ⲡⲁ ⲟⲩⲟⲟⲓ ⲉ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁ̅ⲣⲉⲧⲏ·

(4/23)

ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡϭⲱϫⲃ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉⲧⲉ

(4/24)

ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲓⲛⲁⲧⲁⲓⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ

(4/25)

ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁϣ·

(4/26)

Ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲧⲱⲙ

(4/27)

ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(4/28)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲃⲣⲁ‐

(4/29)

ϩⲁⲙ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉϥϭⲙ̅‐

(4/30)

ϭⲟⲙ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ

(4/31)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲟⲩⲝ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅‐

(4/32)

ⲡⲉ ⲛⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲉϣⲡⲱⲛ ⲉⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲉ

(4/33)

ⲛⲁⲡⲉⲓⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲟⲥ ⲉϣϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲉ

(4/34)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲗⲏⲑⲉⲓⲛⲟⲥ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲕ‐

(5/1)

ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲡⲉⲇⲣⲁ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲕⲓⲙ ⲡⲉⲭⲥ̅· ϣⲁ ⲡⲉⲕ‐

(5/2)

ϩⲁⲏ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ϥⲉ· ⲱ̅ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ· ⲁⲩⲱ

(5/3)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(5/4)

Ⲉⲓⲛⲁϫⲉ ⲟⲩ ⲏ̅ ⲉⲓⲛⲁⲧⲁⲩⲉ ⲟⲩ ⲉ̅ ⲣⲟⲕ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(5/5)

ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲛⲅ̅ ⲉⲛⲱϩⲉ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲛ̅

(5/6)

ⲧⲉϥϩⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲅⲉⲛⲉⲁ· ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ

(5/7)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲙⲁⲓϣⲙ̅ⲙⲟ ⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲉ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(5/8)

ϭⲟⲓⲗⲉ ⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉϥ‐

(5/9)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲙⲁⲓ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(5/10)

ⲁ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅ ⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ· ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(5/11)

ⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ· ⲁϥⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲕ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ϩⲛ̅

(5/12)

ⲟⲩⲕⲁϩ ⲛ̅ ϫⲁⲓⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕϣⲟⲡⲟⲩ

(5/13)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ

(5/14)

ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉϥⲉⲓⲱⲧ

(5/15)

ϥⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲁⲗⲟϥ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅·

(5/16)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕ ⲡⲣⲟϩⲁ[ⲓ]ⲣⲉ‐

(5/17)

ⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁⲕⲧⲁⲗⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲉ ϩⲣⲁⲓ

(5/18)

ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲕⲁⲩⲧⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁ‐

(5/19)

ⲍⲁⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕϥⲓ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(5/20)

ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ :— |

(5/21)

[Fol. 28b ⲛ̅ⲋ̅] Ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲡⲉⲧ ⲙ̅‐

(5/22)

ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· ϫⲓ ⲣⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(5/23)

ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(5/24)

ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϫⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(5/25)

ⲛⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅‐

(5/26)

ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲕⲙⲓϣⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲉ·

(5/27)

ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(5/28)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ

(5/29)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(5/30)

ⲡⲉⲭⲣⲥ̅· Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲙⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉ ⲧⲃⲉ

(5/31)

ⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(5/32)

ⲁⲕⲙⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅

(5/33)

ⲉ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲙⲛ̅ ⲁⲁⲣⲱⲛ· ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛ

(5/34)

ⲉⲩⲧⲁⲗⲉ ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲓ ⲙⲁⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ·

(6/1)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲕⲣ̅ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ

(6/2)

ⲙⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(6/3)

Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅

(6/4)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲉ[ⲓ]ϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ Ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ·

(6/5)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲁⲕⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲣⲁⲧⲏ‐

(6/6)

ⲗⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅[ⲧ̅]ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅

(6/7)

ⲛⲉⲕⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲁⲕϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ⳨ⲟⲥ̅

(6/8)

ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕϫⲥ̅· ⲙ̅ ⲡⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ

(6/9)

ⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲫⲁⲣⲁⲱ̅·

(6/10)

ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲟⲧⲡ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅

(6/11)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲟⲥ

(6/12)

ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙ̅ⲡⲉ

(6/13)

ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲣⲱ‐

(6/14)

ⲙⲁⲛⲟⲥ· ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲕⲁ‐

(6/15)

ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲝⲓⲱ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· |

(6/16)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐ [Fol. 29a ⲛ̅ⲍ̅]

(6/17)

ϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲙⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ· ⲏ̅ ⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ

(6/18)

ⲛϥ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ

(6/19)

ⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(6/20)

Ⲉⲓϣⲁⲛⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ

(6/21)

ϩⲱⲱⲕ ⲁⲕⲑⲉⲱ̅ⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲓⲣⲟⲩ‐

(6/22)

ⲃⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ· ⲁϥⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲕ

(6/23)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅

(6/24)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲁⲁⲕ

(6/25)

ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ

(6/26)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲉ̅ⲛϩ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(6/27)

ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ· ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲛ ⲁϥϯ

(6/28)

ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲙⲉϩ

(6/29)

ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱⲧ ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(6/30)

ϩⲉⲛⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ϭⲟⲙ

(6/31)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ· ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ

(6/32)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲟⲩⲙⲉ

(6/33)

ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ

(6/34)

ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲓⲟϥ·

(7/1)

Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁⲕⲣ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ

(7/2)

ⲉⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲥⲡⲟⲩⲇⲏ

(7/3)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(7/4)

ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲕⲁ ⲟⲩⲇⲩⲛⲁ‐

(7/5)

ⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ϩⲙ̅

(7/6)

ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁϯⲕⲟⲛ ⲕⲑⲉⲣⲁ‐

(7/7)

ⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥ

(7/8)

ⲛⲁⲕ· ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉ·

(7/9)

[Fol. 29b ⲛ̅ⲏ̅] ⲕⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ | ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ

(7/10)

ⲕ̅ⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅

(7/11)

ⲡⲉϥⲧⲟⲩ ⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁ

(7/12)

ⲡⲉⲕⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲡⲁϩⲧ̅ϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲧⲩⲗⲏ

(7/13)

ⲛ̅ⲧ ⲃⲁϩⲁⲗ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ ⲛ̅

(7/14)

ⲉⲓⲇⲱ[ⲗⲟ]ⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥⲧⲩⲗⲏ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ

(7/15)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲟⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲁⲕⲱ̅ϣⲙ̅ ⲙ̅

(7/16)

ⲡϣⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧ ⲛⲙ̅‐

(7/17)

ⲙⲁⲕ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲁⲅⲓⲟⲥ·

(7/18)

Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ϭⲉ̅ ⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ· ⲛ̅ⲧⲁϭⲛ̅ⲧⲕ̅

(7/19)

ⲉⲕϣⲏϣ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ϫⲉ ⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲟⲩⲟ̅ⲧⲃ̅

(7/20)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲓⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲏⲏ̅ⲧⲕ̅· ⲱ̅ ⲡⲣⲉϥⲑⲉⲣⲁ‐

(7/21)

ⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ ϩⲏⲡ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲟ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(7/22)

ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ

(7/23)

ϩⲙ̅ ⲡⲛⲉϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲁⲓ

(7/24)

ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ

(7/25)

ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ·

(7/26)

ⲡⲗⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ

(7/27)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲱⲕ

(7/28)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱϥ· ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅

(7/29)

ⲟⲩⲱⲧ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲉⲛϩ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ

(7/30)

ⲃⲟⲗ· ⲉⲩⲉ̅ⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(7/31)

ⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ

(7/32)

ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟ· ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(7/33)

ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ϥⲛⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ

(7/34)

ϥⲛⲁⲣ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(8/1)

Ⲛⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ

(8/2)

ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ· ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲡⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲃ

(8/3)

ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲧ· ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ

(8/4)

ⲛ̅ ⲁϭⲣⲏⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲥϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅

(8/5)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲗⲩⲡⲉⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉ̅ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ : |

(8/6)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲁⲧⲟⲭⲟⲥ ⲉ̅ ⲧⲉⲩⲟⲩⲥⲓⲁ· [Fol. 30a ⲛ̅ⲑ̅]

(8/7)

ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(8/8)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(8/9)

ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(8/10)

ⲁⲩϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

(8/11)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ

(8/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(8/13)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉⲕⲛⲁ ⲧⲁϩⲟⲛ ⲛⲅ̅ϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲡⲉⲣ‐

(8/14)

ⲙⲁ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(8/15)

ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϥⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(8/16)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ· ⲛⲅ̅ϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲙⲁ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ

(8/17)

ⲟⲩϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲩⲏⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ·

(8/18)

ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(8/19)

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲡⲟ

(8/20)

ⲛ̅ ⲟⲩϣⲣ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ·

(8/21)

ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩ‐

(8/22)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(8/23)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅

(8/24)

ⲡⲉⲩⲏⲓ· ⲁⲩⲥⲱⲣ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁϣⲏ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ·

(8/25)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲣ̅ ⲁ ϯⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲙ̅ⲡⲉ

(8/26)

ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲁⲩ ⲉϯ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉ

(8/27)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲕⲁⲧⲁ

(8/28)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ

(8/29)

ⲡⲁϩⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ·

(8/30)

ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲕ ⲉ̅ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲕ· ϫⲉ

(8/31)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲧϩⲉⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϩⲟⲧϩⲉⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛϥ̅ϫⲓ

(8/32)

ⲕⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲛ̅ϭⲓ

(8/33)

ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅‐

(8/34)

ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲛ̅ϩⲏⲧ ⲕⲁ ⲁⲛ· ⲉϯ

(9/1)

ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ

(9/2)

ⲛ̅ⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

(9/3)

[Fol. 30b ⲝ̅] ⲉϥϣⲡ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲛ̅ϥⲣ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ ϯⲙⲏ | ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯ

(9/4)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲥⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩ‐

(9/5)

ⲣⲟⲥ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(9/6)

ⲡⲣⲁⲅⲙⲁⲧⲉⲩⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϥϣⲡ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲁⲩⲱ

(9/7)

ⲉϥϯ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲁϩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁϥⲣ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅

(9/8)

ϯⲙⲏ ⲉ ϩⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧϯⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ

(9/9)

ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲙ̅‐

(9/10)

ⲡⲟⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅

(9/11)

ⲟⲩⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲕⲉⲧⲁⲁϥ·

(9/12)

Ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛ̅ⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ

(9/13)

ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(9/14)

ⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲁⲩϫⲡⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅

(9/15)

ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϫⲓ

(9/16)

ⲕⲃⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲧ ⲑⲏⲧ·

(9/17)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲙ̅ ⲡϩⲓⲣ

(9/18)

ⲉϥϫⲓ ⲛ̅ ϩⲣⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉϥϭⲟⲧ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(9/19)

ⲉⲓⲟⲧⲉ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϣ̅ⲛⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲱⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩ ϩⲙ̅

(9/20)

ⲡⲏⲓ ϩⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲁϥϩⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲩ‐

(9/21)

ⲛⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲡⲉϩ ⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ·

(9/22)

ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ· ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ

(9/23)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ·

(9/24)

ⲱ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅‐

(9/25)

ⲙⲁⲩ· ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲛ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ·

(9/26)

ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲓϯⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲟⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(9/27)

ϫⲉ ⲁⲛⲉ̅ⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡ ⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲉⲣⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(9/28)

ⲧⲁⲁⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏ̅ⲧⲉ

(9/29)

ⲁϥϥⲓⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲙⲡⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁϥⲣⲱⲕϩ̅

(9/30)

ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲥⲡ[ⲗ]ⲁⲅⲭⲛⲟⲛ ϩⲁ ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅

(9/31)

ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉⲛⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩ

(9/32)

ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ

(9/33)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ· ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ

(9/34)

[Fol. 31a ⲝ̅ⲁ̅] ⲕⲟⲩⲓ ⲉ ⲡⲉϥ | ϩⲁⲙⲏⲣ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅‐

(10/1)

ϩⲁⲗ ⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(10/2)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅

(10/3)

ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ

(10/4)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ

(10/5)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(10/6)

ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲛⲧ̅ⲁⲧⲑⲏⲧ·

(10/7)

ⲁⲗⲗⲁ ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲛⲅ̅ ⲕⲧⲟ ⲛ̅

(10/8)

ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ

(10/9)

ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲕ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(10/10)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲙⲟⲩ·

(10/11)

Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲙ ⲛ̅

(10/12)

ⲛⲉϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ

(10/13)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲉ ⲧϥ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲛ̅ ϣⲛ̅ⲧϥ̅ ⲙⲛ̅

(10/14)

ⲡⲉϥϩⲏⲧ· ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ

(10/15)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲧⲁ ϩⲉⲗⲓⲁⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲗⲉⲥⲁⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩ‐

(10/16)

ⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲉϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ

(10/17)

ϣⲏⲙ· ⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁⲓ ϣⲁⲁⲣ ⲉⲛⲧⲉ ⲧⲁ ϭⲓϫ

(10/18)

ⲧⲁⲗϭⲟ· ⲕⲧⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(10/19)

ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲟⲩⲏⲛ

(10/20)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ· ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲁϩⲉ ⲛⲉϥ‐

(10/21)

ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲏⲡ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(10/22)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ· ϫⲉ ⲛⲧⲕ̅

(10/23)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲱ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅

(10/24)

ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲁⲕ· ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉ̅

(10/25)

ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲃⲉ ⲁⲕϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ :—

(10/26)

ⲁⲕⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(10/27)

ϥⲙⲟⲩ·

(10/28)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥ‐

(10/29)

ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ· ⲁⲩⲡⲱⲧ

(10/30)

ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(10/31)

ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ :— |

(10/32)

Ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲙⲉϣⲧ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ [Fol. 31b ⲝ̅ⲃ̅]

(10/33)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ

(10/34)

ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ

(11/1)

ⲡⲉϥⲏⲓ· ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(11/2)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(11/3)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅

(11/4)

ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ

(11/5)

ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅·

(11/6)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ· ⲁϥⲙⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲡⲣⲉⲥⲃⲩ

(11/7)

ⲧⲉⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ

(11/8)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅

(11/9)

ⲉ ⲣⲟϥ

(11/10)

Ⲟⲩⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅

(11/11)

ϫⲟⲟϥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁ‐

(11/12)

ⲧⲁⲓⲉⲓⲟϥ·

(11/13)

Ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϫⲉ ϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ϭⲓ

(11/14)

ⲡⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲣⲏⲧ

(11/15)

ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲣⲏⲧ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(11/16)

ϫⲓⲕⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ ⲙ̅‐

(11/17)

ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ϫⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏ·

(11/18)

ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ

(11/19)

ⲉ̅ⲣⲏⲧ· ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϩⲧⲏⲕ· ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(11/20)

ⲡⲗⲏⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛ̅ⲱⲥⲕ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲧⲟⲛ

(11/21)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(11/22)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ[ⲣ]ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ

(11/23)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(11/24)

Ⲛⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲁⲗⲗⲓ̈‐

(11/25)

ⲉⲩⲧⲣⲟⲡⲓⲁ· ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲟⲛⲛⲟ‐

(11/26)

ⲣⲓⲟⲥ· ⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲧⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲥ‐

(11/27)

ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ· ⲉⲥⲉⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ

(11/28)

ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲓ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲓⲣⲱⲥ

(11/29)

[Fol. 32a ⲝ̅ⲅ̅] ⲙ̅ ⲡϣⲱⲙ· ⲁⲩ | ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϥⲟϭϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(11/30)

ⲧⲉⲥⲉⲕⲓⲃⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲩϣⲓϥⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲟⲙⲡⲉⲙ

(11/31)

ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲧⲱⲥ ⲁⲩⲣ̅ ⲧϭⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱ̅ⲛⲉ ⲉⲩⲁϣⲉ

(11/32)

ⲛ̅ⲥⲱⲥ· ⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲃⲁⲍⲁ‐

(11/33)

ⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲥϫⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲛ‐

(11/34)

ϩⲟⲗⲟⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲥⲙⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ

(12/1)

ⲛ̅ⲑⲉⲣⲁⲡⲓ̈ⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϭⲱ ⲉⲥϩⲁ ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲉⲓⲁ

(12/2)

ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲥⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲁⲛ‐

(12/3)

ⲥⲁⲉⲓⲛ ⲣ̅ ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓ̈ⲙ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(12/4)

ⲕⲁⲓ ⲡⲉⲣ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲣ̅ ⲁⲧ ϭⲟⲙ

(12/5)

ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ

(12/6)

ⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲏⲏ̅ⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲁ ⲧⲉⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲱ̅ϫⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ·

(12/7)

ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ· ⲉⲧ

(12/8)

ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲥⲡⲁⲣⲁ‐

(12/9)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲕⲁⲁⲥ ⲛⲥ̅

(12/10)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϩⲁⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥ‐

(12/11)

ⲛⲁⲧⲁϩⲟⲥ· ⲛϥ̅ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ⲛⲉⲥⲣⲱⲙⲉ

(12/12)

ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ̅ ⲁⲥⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ

(12/13)

ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁⲗⲟⲥ ⲉⲩⲃⲁⲥ‐

(12/14)

ⲧⲣⲉⲛⲛⲁ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(12/15)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲁⲥⲱϣ ⲉ

(12/16)

ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϯⲥⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(12/17)

ⲛⲁ ⲛⲁⲓ· ⲛⲅ̅ ϥⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲓ ϫⲱⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ· ϫⲉ

(12/18)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ

(12/19)

ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϣⲛ̅ ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲧⲥⲩⲙ‐

(12/20)

ⲫⲟⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ : |

(12/21)

Ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ· ⲁⲥⲱ̅ⲃϣ̅ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲥϩⲙ̅‐ [Fol. 32b ⲝ̅ⲇ̅]

(12/22)

ϩⲁⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥⲥⲓⲟⲩⲣ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ

(12/23)

ⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲣⲫⲩⲣⲁ·

(12/24)

ⲉϥⲛⲉϫ ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲣⲁⲃⲇⲟⲥ

(12/25)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ

(12/26)

ⲧⲣ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ· ⲉⲣϣⲁⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϣⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅

(12/27)

ⲣⲁⲥⲧⲉ· ϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲉⲧ

(12/28)

ⲙⲟⲩϩ ϩⲓⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲧⲱϩⲥ̅ ⲛ̅

(12/29)

ⲛⲟⲩⲉⲕⲓⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲁϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ

(12/30)

ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲧⲉⲓⲗⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟ ⲉⲣⲟ̅ (sic)

(12/31)

ⲛ̅ ⲟⲩⲁϩⲓ[ϩ]ⲏⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲉϩ

(12/32)

ⲉ ⲣⲟ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁⲕϩ̅ ⲉⲧ

(12/33)

ϫⲟⲟⲥⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ϭⲓϫ ⲉ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ

(12/34)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ ⲧⲁϩⲟ ⲉ̅ ⲧⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧ ⲛⲁ· ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲩ‐

(13/1)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓ ϩⲏⲧ· ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(13/2)

ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅

(13/3)

ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ·

(13/4)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥⲛⲟⲧⲙ̅ : ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕ‐

(13/5)

ⲧⲱⲣ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(13/6)

ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲥⲗⲟ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(13/7)

ⲁⲥⲛⲉϩⲥⲉ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲁⲥϣⲱⲗⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(13/8)

ⲛ̅ ⲥϯ [ⲛⲟⲩ]ϥⲉ ⲉ ⲁϥⲙⲉϩ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ

(13/9)

ⲡⲉϫⲁⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(13/10)

ⲡⲉ ⲡⲁⲓ· ⲉⲧ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉⲓ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(13/11)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥⲛⲉϩⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲥϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(13/12)

ⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ·

(13/13)

Ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ̅ ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲥϯ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲉ (sic) ⲉⲡⲉ‐

(13/14)

ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥϯ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(13/15)

ϣⲏⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲓⲧϥ̅ (sic) ⲉ

(13/16)

ⲛⲉⲥϭⲓϫ· ⲁⲥⲧⲱϩⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϩⲙ̅

(13/17)

[Fol. 33a ⲝ̅ⲉ̅] ⲡⲣⲁⲛ | ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉ ⲛⲧ

(13/18)

ⲁⲓⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ̅

(13/19)

ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅·

(13/20)

ⲁϥϥⲟϭϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲉ ⲉⲣⲉ

(13/21)

ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϩ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅·

(13/22)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲛⲉⲥⲉⲕⲓⲃⲉ ⲣ ⲧⲉⲩϩⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(13/23)

ⲁⲥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(13/24)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ

(13/25)

ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅

(13/26)

ⲟⲩϩⲁⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ· ⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̅ⲧ

(13/27)

ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲓ ϣⲁ ⲛⲉⲥ‐

(13/28)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ

(13/29)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(13/30)

Ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣ̅ ⲛ̅ϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲛⲟϭ

(13/31)

ⲛ̅ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ

(13/32)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲟⲛⲛⲟⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁⲩ

(13/33)

ⲉ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(13/34)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ̅

(14/1)

ⲁⲛⲁϥ ⲉ ⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲁⲯⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲙⲛ̅

(14/2)

ⲛⲉⲝⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅·

(14/3)

ⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁϥ‐

(14/4)

ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲁϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲉⲭⲛⲏ·

(14/5)

ⲁⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲥⲙ̅ⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛ̅

(14/6)

ⲛⲟⲩⲃ· ⲉϯ ⲇⲉ ⲉⲩⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉ ⲡⲉⲝⲩⲗⲓⲕⲟⲛ· ⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·

(14/7)

ⲡⲙⲁⲥⲧ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩ ϥⲣⲉϩⲧ̅ ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲛⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧ

(14/8)

ⲣ̅ ϩⲱⲃ· ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲛⲏⲧⲏⲥ

(14/9)

ⲁⲩⲣ̅ ϩⲟ̅ⲧⲉ· ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲕⲩⲣⲓⲉ ⲉⲗⲉⲏ̅ⲥⲟⲛ·

(14/10)

ⲁⲩⲱ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲥⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩ‐

(14/11)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ | ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ [Fol. 33b ⲝ̅ⲋ̅]

(14/12)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲓⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(14/13)

ⲧⲡⲉ· ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ· ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅

(14/14)

ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ· ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲡⲱϩ ⲉ ⲡⲕⲁϩ

(14/15)

ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲁϩⲉ· ⲁϥⲁϣⲧ̅ϥ̅ ⲁϥϩⲱⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁ

(14/16)

ⲡⲉⲝⲩⲗⲓⲕⲟⲛ· ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲁϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲉ·

(14/17)

ϩⲁϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(14/18)

ⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ

(14/19)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉⲓ̈ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ ⲡⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(14/20)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ

(14/21)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲁ̅

(14/22)

ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ

(14/23)

ⲛ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ

(14/24)

ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧ

(14/25)

ⲁⲥⲧⲁϩⲟϥ· ⲁϥⲁⲡⲁⲅⲕⲉⲓⲗⲉ ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅

(14/26)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉϭⲱϣ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲧⲛϩ̅

(14/27)

ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅·

(14/28)

ⲁϥⲧⲟϭ ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲛⲟϫⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲉϯ ⲇⲉ

(14/29)

ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅

(14/30)

ⲟⲩⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲕⲟⲛ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲑⲉ

(14/31)

ⲙ̅ ⲡⲣⲏ· ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲓϫ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲓⲡⲱϩ

(14/32)

ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥϩⲱⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲁϥⲉⲛⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(14/33)

ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ

(14/34)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ

(15/1)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉⲧⲕ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ

(15/2)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓⲗⲟ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ·

(15/3)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ

(15/4)

ⲟⲩⲁ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ

(15/5)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ |

(15/6)

[Fol. 34a ⲝ̅ⲍ̅] ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· Ⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲩⲗⲓ‐

(15/7)

ⲕⲟⲛ (sic) ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅· ⲙⲛ̅

(15/8)

ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ· ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁ

(15/9)

ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϫⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(15/10)

ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛ̅ⲣ̅ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(15/11)

ⲛⲁⲥⲡ̅ⲥⲱⲡϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲕⲁⲛ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅

(15/12)

ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ· ϣⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ·

(15/13)

Ⲛⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲉⲩⲡⲁⲧⲣⲓⲕⲓⲟⲥ

(15/14)

ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲣⲱⲟⲩ· ⲁⲡⲏ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ

(15/15)

ⲧⲁⲗϭⲟ· ⲁϥϣⲁⲁϥⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ϩⲱⲥⲧⲉ

(15/16)

ⲛϥ̅ⲣⲧϭⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅

(15/17)

ϩⲏⲧ ⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲃⲓⲏⲛ· ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ

(15/18)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲁⲧϥⲓ ϩⲁ ⲣⲟϥ·

(15/19)

ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲅ̅ ϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ· ⲉⲣⲉ

(15/20)

ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲟ̅ⲗⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ

(15/21)

ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲱϩ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ

(15/22)

ⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲉⲩⲟϣ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ

(15/23)

ⲛ̅ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲟⲧⲛⲉⲥ

(15/24)

ⲧⲁϥⲟϥ· ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁ ⲛ̅ⲣ̅ⲣ̅ⲱⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲣⲱⲙⲏ

(15/25)

ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲣⲭⲏϩⲓ̈ⲁⲧⲣⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ

(15/26)

ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲣ̅ ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ

(15/27)

ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲙ̅ⲧⲟ ⲛⲗⲁⲁⲩ·

(15/28)

Ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ· ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ

(15/29)

ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ·

(15/30)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲧⲁⲗⲟϥ

(15/31)

ⲁⲩⲉⲛⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓ̈ ⲑⲏ

(15/32)

ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(15/33)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ϫⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϭⲱϣⲧ̅

(15/34)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϩⲓⲥⲉ· ⲛⲅ̅ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ̅

(16/1)

ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ϫⲉ ϯϩⲏϣ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ ⲧⲁϩⲟⲓ

(16/2)

ⲛⲅ̅ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϫⲱⲓ : | ⲛϥ̅ⲡⲟⲟⲛⲉⲧ ⲉ [Fol. 34b ⲝ̅ⲏ̅]

(16/3)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ·

(16/4)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁϥⲱ̅ⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅

(16/5)

ⲁⲡⲣⲏⲧⲉ· ⲉⲓⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲁϥϣⲛ̅ ϩⲧⲏϥ ϩⲁ

(16/6)

ⲧⲉϥⲥⲩⲙⲫⲱⲣⲁ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ· ⲁϥ‐

(16/7)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(16/8)

ⲉⲟⲟⲩ· ⲉϥϭⲟⲗⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲣⲫⲩⲣⲁ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲉϥⲙⲏⲣ

(16/9)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲉϥⲛⲉϫ ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ

(16/10)

ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ϫⲉ ⲉⲕϣⲱⲛⲉ ⲉ ⲟⲩ

(16/11)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲕⲛⲁⲩ

(16/12)

ⲉ ⲡⲁ ϩⲓⲥⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϫⲉ ϫⲉ ⲁⲓϩⲱⲛ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(16/13)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ·

(16/14)

ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲁⲗϭⲟϭ (sic)· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅‐

(16/15)

ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(16/16)

ⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲣⲁⲃ‐

(16/17)

ⲇⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ· ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ

(16/18)

ⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲧⲁϩⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲟⲩⲱϩ ⲉ

(16/19)

ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲏ ⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(16/20)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(16/21)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲡⲁ

(16/22)

ϫⲥ̅· ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲉ ⲉⲛⲉϩ· ⲉⲓⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲟ·

(16/23)

ⲉⲓⲧⲉ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁϯⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅

(16/24)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅

(16/25)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥ· ⲁϥⲗⲟ

(16/26)

ⲉϥϣⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲃⲱⲱⲛ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉ

(16/27)

ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ϩⲱⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲗⲟ ⲉϥ‐

(16/28)

ϣⲁⲁϥⲉ ⲁϥⲣ̅ⲑⲉ ϩⲱⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϣⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉϩ· ⲁϥϥⲟϭϥ̅

(16/29)

ⲁϥⲁⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(16/30)

ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲙⲏⲏϣⲉ

(16/31)

ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· |

(16/32)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ [Fol. 35a ⲝ̅ⲑ̅]

(16/33)

ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲛ̅ ⲁⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲣ‐

(16/34)

ⲕⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲙⲛ̅

(17/1)

ⲛⲉⲛⲗⲟϫⲗⲉϫ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(17/2)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲧ·

(17/3)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩ̅ⲉ̅ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ·

(17/4)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϥϫⲓ ⲛ̅

(17/5)

ϩⲣⲁϥ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(17/6)

ⲙⲟⲩ· ⲉⲓⲛⲁϫⲉ ⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲁⲁⲩ ⲱ̅ ⲡϥⲁⲓ

(17/7)

ⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲁϣ ⲛ̅ ⲗⲁⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣϫⲱ

(17/8)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ (sic)

(17/9)

ⲛ̅ ϫⲱⲱ̅ⲣⲉ· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲉⲓϣⲁⲛⲣ̅ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅

(17/10)

ⲉⲓⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲁⲍⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲁⲁⲩ· ⲛ̅ ϯⲛⲁϣ‐

(17/11)

ϫⲱ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲱ̅

(17/12)

ⲡϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲑⲗⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ϭⲱⲧⲡ̅· ⲉⲣⲉ

(17/13)

ⲛⲓⲙ ⲛⲁϣⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲃⲁⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲁⲓⲟ̅·

(17/14)

ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ :—

(17/15)

Ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ϫⲓ ⲏⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓⲟ̅

(17/16)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(17/17)

ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡϥⲁⲓ ⲕⲗⲟⲙ ⲛⲁⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅·

(17/18)

ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ ϫⲣⲟ ⲉ ⲛⲉϩⲣⲏⲧⲱⲣ·

(17/19)

ⲱ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥ‐

(17/20)

ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲧⲡⲉ ⲧⲉ·

(17/21)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ·

(17/22)

ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(17/23)

[Fol. 35b ⲟ̅] Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓϣⲉⲣⲡ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲁ ⲡⲉⲕⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲙⲉϩ

(17/24)

ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ

(17/25)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲭⲱⲣⲁ ⲛⲓⲙ· ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁ‐

(17/26)

ⲕϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲕⲁⲧⲁϩⲣⲁⲕⲧⲏⲥ·

(17/27)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅

(17/28)

ⲟⲩⲛⲟϭ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁ

(17/29)

ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(17/30)

ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲑⲉ‐

(17/31)

ⲣⲁⲛⲓ̈ⲁ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲁⲩⲱ

(17/32)

ⲧⲉⲓ ⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲁⲣ‐

(17/33)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ϫⲓⲛ ϫⲱⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϣⲁ ϫⲱⲥ·

(17/34)

Ⲉⲥϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ

(18/1)

ⲡⲉϫⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(18/2)

ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲕⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(18/3)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩ‐

(18/4)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲧ̅·

(18/5)

ⲁϥⲣ̅ ⲥⲟⲉ̅ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲥⲁ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ϯⲧⲕⲁⲥ ⲉ

(18/6)

ⲣⲟϥ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥϩⲓⲛⲏⲃ· ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ ⲟⲩ‐

(18/7)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲕⲏⲛⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ

(18/8)

ⲥⲭⲉⲇⲱⲛ ⲁϥϯ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉⲩⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ⲙ̅

(18/9)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ

(18/10)

ⲧⲁϩⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅

(18/11)

ⲇⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(18/12)

ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲉⲓⲁ·

(18/13)

ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ | ⲉ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲉⲓⲁ̅· ⲁϥⲣ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ [Fol. 36a ⲟ̅ⲁ̅]

(18/14)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ̅ⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲙⲁⲁⲧⲉ ⲙ̅

(18/15)

ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(18/16)

ⲁⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅

(18/17)

ⲁⲧ ϫⲣⲟ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(18/18)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲉϥⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ

(18/19)

ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲉϫ

(18/20)

ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ

(18/21)

ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲗⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲱⲛⲉ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅

(18/22)

ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(18/23)

ϩⲣⲱⲙⲏ· ⲛⲅ̅ ⲇⲉ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲗⲟⲩⲧⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥ‐

(18/24)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲙⲁⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁ

(18/25)

ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ϩⲣⲱⲙⲏ ϩⲓⲥⲉ· ⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(18/26)

ⲛⲅ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲁ ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅·

(18/27)

ⲧⲉⲓ ⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ

(18/28)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̅ ⲁϫⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲏ

(18/29)

ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲓ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(18/30)

ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ϩⲣⲱⲙⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲉⲓⲁ·

(18/31)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲛⲉϫ ⲡⲉⲓ ⲥⲕⲩⲗⲙⲟⲥ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲁⲕⲇⲓⲁ‐

(18/32)

ⲡⲉⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲁⲕⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(18/33)

ⲙⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲧⲁⲗϭⲟ

(18/34)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲣ̅ ⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(19/1)

ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲁ ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅

(19/2)

ϩⲣⲱⲙⲏ· ⲛⲅ̅ ⲙⲁⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ

(19/3)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲙⲉ ⲉ̅ ⲧⲁ ϭⲟⲙ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(19/4)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ

(19/5)

[Fol. 36b ⲟ̅ⲃ̅] ϩⲉ· | ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ ⲉⲟⲟⲩ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅

(19/6)

ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ϯⲛⲁⲧⲁⲗϭⲟ

(19/7)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲁϯ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲛ̅

(19/8)

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲉϩⲥⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲉϥⲥⲧⲱⲧ

(19/9)

ⲉⲙⲁⲧⲉ :—

(19/10)

Ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ·

(19/11)

ⲛⲧ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉ ϭⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲓⲛⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(19/12)

ⲁϥⲧⲱⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/13)

ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲁⲓⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ̅ ⲃⲱⲕ

(19/14)

ⲉ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲕⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ·

(19/15)

ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁϥⲛⲉϩⲥⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ

(19/16)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(19/17)

ⲁϥϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ·

(19/18)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁϥϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ

(19/19)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟ̅ⲭⲉⲓⲁ· ⲙⲛ̅ⲛ̅‐

(19/20)

ⲥⲱⲥ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉ ⲡϫⲟⲓ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲣⲱⲙⲏ·

(19/21)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕ‐

(19/22)

ⲧⲱⲣ· ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ·

(19/23)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(19/24)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉ

(19/25)

ⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(19/26)

[Fol. 37a ⲟ̅ⲅ̅] ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲉⲓⲁ· | ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ

(19/27)

ⲛⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ϫⲉ

(19/28)

ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲙⲟⲩ[ϩ] ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ ⲡⲣⲏ

(19/29)

ⲉⲧ ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲏⲛⲏ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ ⲧⲁϩⲟⲓ

(19/30)

ⲛⲅ̅ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ϫⲉ ⲁⲓϩⲓⲥⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ·

(19/31)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲩϩⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(19/32)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ϩⲙ̅ ⲡⲗⲟⲩ‐

(19/33)

ⲧⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁϥⲥⲟⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ

(19/34)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕ[ⲧⲱⲣ] ϫⲟⲟϥ ⲛⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ

(20/1)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁ‐

(20/2)

ⲡⲁⲩⲥⲓⲥ· ⲁϥⲱⲃϣ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲉⲓⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ

(20/3)

ⲧⲏⲣⲥ̅· ϩⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟϥ

(20/4)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ

(20/5)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲟⲩⲱ̅ⲛⲧ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(20/6)

ⲁϩⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱ̅ ⲛⲅ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(20/7)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲕⲟⲩⲱ̅ⲛϩ̅ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(20/8)

ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟ̅ⲭⲉⲓⲁ· ⲁⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉ ⲡⲉⲓ

(20/9)

ⲙⲁ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ

(20/10)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲓ

(20/11)

ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉⲧ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲙⲁⲣ‐

(20/12)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲓⲛ ϫⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϣⲁ ϫⲱϥ·

(20/13)

ⲉⲥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̅ ⲁϫⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲏⲧ

(20/14)

ⲥⲛⲁⲩ· ⲙⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁ ⲛⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϭⲟⲙ

(20/15)

ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(20/16)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅ | ϫⲉ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲙⲟⲩϩ [Fol. 37b ⲟ̅ⲇ̅]

(20/17)

ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧ

(20/18)

ϣⲟⲟⲡ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁ[ⲣ]ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛ‐

(20/19)

ϯⲟ̅ⲭⲉⲓⲁ· ⲁⲓⲉⲓ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ·

(20/20)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲁⲣ‐

(20/21)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲛϯⲟ̅ⲭⲉⲓⲁ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅

(20/22)

ⲡⲁ ϩⲣⲱⲙⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(20/23)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲟ̅ⲧⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ϫⲓⲛ ϫⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϣⲁ

(20/24)

ϫⲱϥ· ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲉⲛⲉⲣⲅⲏ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥ‐

(20/25)

ⲧⲉⲩⲉ ϣⲁ ⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ· ⲉⲓⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ

(20/26)

ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ ⲑⲏⲡ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲟ̅ⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲓⲧⲛ̅

(20/27)

ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ :— ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(20/28)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(20/29)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈

(20/30)

ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ϫⲉ

(20/31)

ⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(20/32)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(20/33)

ⲁϥϩⲟⲡϥ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϥⲛⲉϩⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲡⲉϥ‐

(20/34)

ϣⲱⲛⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲭⲁⲗⲕⲓⲛⲱ

(21/1)

ⲡⲉ· ⲁϥⲕⲁ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲃⲱⲱⲛ ϩⲛ̅

(21/2)

ⲧⲉϥ ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲁϥⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩϩⲱⲥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ

(21/3)

[Fol. 38a ⲟ̅ⲉ̅] ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· | ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲡⲥⲟⲉⲓϯ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(21/4)

ⲃⲓ̈ⲕⲧⲱⲣ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲩⲱ ϫⲓ̈ⲛ

(21/5)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ

(21/6)

ϩⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ (sic) ⲛⲓⲙ· ⲉⲩϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ

(21/7)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϣⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ·

(21/8)

Ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(21/9)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ

(21/10)

ⲉϥϯⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(21/11)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(21/12)

ⲉϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲗⲏⲗ· ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϥ̅‐

(21/13)

ⲙⲟⲩ :—

(21/14)

Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· ϫⲉ ⲉⲩϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅

(21/15)

ϩⲉ· ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧ ⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ

(21/16)

ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲉⲓ ϭⲟⲙ ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(21/17)

ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ

(21/18)

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅

(21/19)

ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲛⲁⲥⲟⲡⲥⲡ̅

(21/20)

ⲉ ϫⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲣ ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ

(21/21)

ⲉⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲏⲩ

(21/22)

[Fol. 38b ⲟ̅ⲋ̅] ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ· | ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ·

(21/23)

ⲉⲓⲧⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛϫⲉⲣ ⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲕⲧⲟⲛ

(21/24)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲥ‐

(21/25)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(21/26)

ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(21/27)

Ⲛⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁ‐

(21/28)

ⲥⲧⲁⲥⲓⲟⲥ· ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲡⲉ· ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲙ̅

(21/29)

ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ· ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣ̅ ϥ̅ⲁⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ

(21/30)

ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲥϣⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ

(21/31)

ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲗⲏⲫⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱϭ

(21/32)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁϥⲥⲱⲃϩ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥ̅ϣⲓⲡⲉ

(21/33)

ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲁ

(21/34)

ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲣ̅ ⲧⲟⲉⲧⲟⲉ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁⲣⲇⲁⲗⲓⲥ· ⲁⲩⲱ

(22/1)

ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ

(22/2)

ϩⲱⲃ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲓⲡⲉ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛ·

(22/3)

ⲟⲩⲇⲉ ⲉ ⲡⲣⲟⲉⲗⲑⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲅⲱⲣⲁ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥ‐

(22/4)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲉ

(22/5)

ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁⲣ|ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ [Fol. 39a ⲟ̅ⲍ̅]

(22/6)

ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛϥ̅ⲥⲡ̅ⲥⲱⲡϥ̅· ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲛϥ̅ⲧⲁⲗϭⲟϥ

(22/7)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛⲉϥⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩ‐

(22/8)

ϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ̅

(22/9)

ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲩⲙⲁⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ

(22/10)

ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩ (sic) ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ

(22/11)

ϭⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅

(22/12)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(22/13)

ⲛⲟϭ ⲛⲁⲛϩⲟⲗⲟⲙⲁ· ⲁϥⲣ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(22/14)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϥⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲉ ⲧⲣϥ̅

(22/15)

ⲛⲁⲛⲁϥ ⲛϥ̅ⲧⲁⲗϭⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲃϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ

(22/16)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ‐

(22/17)

ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲧⲁⲗϭⲟⲓ ϩⲙ̅

(22/18)

ⲡⲉⲓⲥⲱⲃϩ̅· ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ ϯϣⲓⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ

(22/19)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲉ̅ ⲧⲃⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ·

(22/20)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲣ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩ‐

(22/21)

ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲫⲗⲉⲅⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ· ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅

(22/22)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲕⲁⲥ ⲉⲧ ϩⲓϫⲱϥ· ⲁⲛⲗⲉⲩⲕⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅

(22/23)

ⲛⲉϥⲃⲁⲗ· ⲁϥⲗⲟ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲉϥϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ

(22/24)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ

(22/25)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲑⲉⲣⲁⲡⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ |

(22/26)

Ⲉ ⲡϩⲁⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ [Fol. 39b ⲟ̅ⲏ̅]

(22/27)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(22/28)

ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲥ· ⲁⲩϫⲧⲟϥ ϩⲓ̈ϫⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲁ

(22/29)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥⲡ̅

(22/30)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(22/31)

ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ· ⲛⲅ̅ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ

(22/32)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲃⲁⲗ· ⲧⲉ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(22/33)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲕⲁ ⲣⲱⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲁⲛ·

(22/34)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ

(23/1)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ· ⲁϥⲣ̅ ϩⲛⲁϥ

(23/2)

ⲉ ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ ⲉⲣⲏⲩ· ϩⲓⲧⲛ̅

(23/3)

ⲛⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(23/4)

ⲛⲉⲓ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϭⲟⲙ·

(23/5)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(23/6)

ⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲉ

(23/7)

ⲱⲃϣ̅· ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕ[ⲧⲱⲣ] ϣⲛ̅ ϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲧⲥⲩⲙ‐

(23/8)

ⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ· ⲁϥⲣ̅ ϩⲛⲁϥ ⲉ

(23/9)

ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅

(23/10)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲟ

(23/11)

ⲣ̅ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲕⲥⲟⲩⲱ̅ⲛⲧ̅

(23/12)

ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲛⲓⲙ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅· ⲡⲉϫⲉ

(23/13)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲧ

(23/14)

ⲉⲕⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅

(23/15)

ⲡⲉⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(23/16)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲃ̅ⲃⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲃϩ̅ ⲉⲕϣⲁⲛ‐

(23/17)

[Fol. 40a ⲟ̅ⲑ̅] ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲓϫ | ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲗ̅ⲗⲉ

(23/18)

ⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ· ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ

(23/19)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲗⲁⲕⲕⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(23/20)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲱⲙⲥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(23/21)

ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ

(23/22)

ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲡⲉⲕⲥⲟⲃϩ̅ ⲛⲁⲗⲟ

(23/23)

ϩⲓⲱⲱⲕ· ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(23/24)

ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲕ· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ·

(23/25)

ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ

(23/26)

ⲥⲟⲃϩ̅· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥ‐

(23/27)

ⲛⲉϩⲥⲉ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲉϥϣⲧ̅ⲣⲧⲱⲣ ϩⲁ ⲑⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(23/28)

ⲁϥϣⲱⲗⲙ̅ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ· ⲙ̅ ⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙ̅

(23/29)

ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ̅·

(23/30)

ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(23/31)

ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ· ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅

(23/32)

ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ

(23/33)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ⲁϥⲕⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ ϩⲏⲧ ⲉϥϫⲱ

(23/34)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁ ϫⲱ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ·

(24/1)

ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲑⲁⲏ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ

(24/2)

ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ· ϫⲉ ϩⲁⲣⲏⲩ

(24/3)

ⲕⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲗⲁⲕⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱ‐

(24/4)

ⲕⲙ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ·

(24/5)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ·

(24/6)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉ̅ⲧ ⲉϩⲛⲁⲕ

(24/7)

ⲁⲣⲓⲥ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥ (sic) ϩⲏⲏⲧⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁ ϩⲱϣ

(24/8)

ⲙⲛ̅ ⲧⲁ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲱⲕⲙ̅· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲉ

(24/9)

ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ ϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧ ⲉ ⲧⲙ̅ ϯ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ·

(24/10)

ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ· ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱⲕⲙ̅ : |

(24/11)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣ̅ ⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϥ̅‐ [Fol. 40b ⲡ̅]

(24/12)

ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛϩⲓⲥⲉ· ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ

(24/13)

ⲇⲉ ⲁϥⲡⲓⲑⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅

(24/14)

ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲏⲏ̅ϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅·

(24/15)

ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲗⲁⲕⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲗⲉⲕⲁⲛⲏ

(24/16)

ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ̅ⲙⲥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲩϫⲱ

(24/17)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅

(24/18)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(24/19)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲗⲟ·

(24/20)

ⲁ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ

(24/21)

ϩⲱⲱϥ ⲁⲛⲗⲉⲩⲕⲱⲙⲁ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲥⲱⲗⲡ̅ ⲁⲩϩⲉ ⲉ

(24/22)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲗⲁⲕⲕⲟⲥ· ⲁ ⲧⲉϥϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ·

(24/23)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ

(24/24)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ

(24/25)

ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲙⲏⲏ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩϩ

(24/26)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(24/27)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅

(24/28)

ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲩⲑⲉⲱ̅ⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁϥ‐

(24/29)

ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱϣⲉ (sic) ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ

(24/30)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉ (sic)

(24/31)

ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁ̅ⲁϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲁⲛⲙⲡϣⲁ ⲙ̅

(24/32)

ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲉⲓⲧⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲧⲁ‐

(24/33)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅

(24/34)

ⲁⲡⲁⲛⲕⲉⲓⲗⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(25/1)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁ

(25/2)

[Fol. 41a ⲡ̅ⲁ̅]ⲡⲥⲟⲉⲓⲧ | ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲉϩ ⲙⲁ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ‐

(25/3)

ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ

(25/4)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲓ ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(25/5)

ⲉⲛⲕⲱⲙⲓⲟⲛ· ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ

(25/6)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(25/7)

ⲁⲩϭⲱ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(25/8)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ϩⲣⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅

(25/9)

ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲕⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲱⲕⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(25/10)

ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁ ϩⲟⲩⲛ

(25/11)

ⲉ ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ⲕⲁⲛ

(25/12)

ⲉϥⲥⲏϭ· ⲏ̅ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ

(25/13)

ϩⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ· ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲱⲕⲙ̅ ϩⲙ̅

(25/14)

ⲡⲗⲁⲕⲕⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϣⲁⲩⲙⲁⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ

(25/15)

ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(25/16)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ :—

(25/17)

Ⲉⲓⲛⲁϫⲉ ⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁ ⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲱⲣⲑⲱⲙⲁ· ⲛⲓⲙ

(25/18)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲉⲅ‐

(25/19)

ⲕⲱⲙⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲡϣⲁ· ⲱ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥ‐

(25/20)

ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ· ⲉⲥⲟⲛϩ̅·

(25/21)

ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲥϣⲏⲡ· ⲉⲥⲣ̅ ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲕϣⲉⲡ

(25/22)

ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲱ̅ ⲡⲅⲉⲛ‐

(25/23)

ⲛⲁⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· Ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁ

(25/24)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(25/25)

ⲛⲁⲙⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ

(25/26)

ⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(25/27)

ⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(25/28)

ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϩⲱⲥⲧⲉ

(25/29)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲉⲡⲓ̈ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(25/30)

[Fol. 41b ⲡ̅ⲃ̅] ⲣⲁⲛ :— | ⲕⲁⲛ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲓⲙ· ϣⲁⲣⲉ

(25/31)

ⲧⲃⲟ̅ⲏ̅ⲑⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(25/32)

ϣⲁ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲥⲡ̅ⲥⲱⲡϥ̅ ϩⲙ̅

(25/33)

ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅· ϣⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲕⲩⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ·

(25/34)

ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ :—

(26/1)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(26/2)

ϫⲉ ⲥⲁⲃⲁⲛ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲓⲁ·

(26/3)

ⲉⲩⲟϣ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟ ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲛ̅

(26/4)

ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲓⲁ· ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲉⲛⲁ‐

(26/5)

ϣⲱⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϫⲓⲟⲣ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲉϩⲣⲱ‐

(26/6)

ⲙⲁⲛⲓⲁ· ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲧⲟⲥ· ⲙⲛ̅

(26/7)

ⲡⲇⲩⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ϩⲣⲱⲙⲏ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ

(26/8)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲏⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲛⲉⲩⲥⲟⲃϩ̅ (sic) ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲕⲁ‐

(26/9)

ⲑⲟⲗⲓⲕⲏⲥ ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(26/10)

ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ

(26/11)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ϫⲉ

(26/12)

ⲛⲉ ⲡⲉϣⲁ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁ

(26/13)

ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲛⲟⲕⲉⲛϯⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅·

(26/14)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅

(26/15)

ⲫⲟⲃⲉⲣⲟⲛ· ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ·

(26/16)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲉⲗⲉⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ

(26/17)

ϩⲣⲟⲩⲙⲉⲛϯⲟⲥ· ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅

(26/18)

ϩⲣⲱⲙⲁⲛⲓⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲧⲁⲭⲏ ⲥⲃ̅ⲧⲉ

(26/19)

ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲅ̅ ⲧⲁϩⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲛⲅ̅ ⲃⲟⲏ̅ⲑⲉⲓ

(26/20)

ⲉ ⲣⲟⲛ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲁⲣ‐

(26/21)

ⲙⲉⲛⲓⲁ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲱⲥ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲱⲥ

(26/22)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲏϫ ⲉ

(26/23)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(26/24)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲱϣ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ· ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲥϩⲁⲓ

(26/25)

ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉ̅ | ϩⲧⲟⲟⲩⲉ [Fol. 42a ⲡ̅ⲅ̅]

(26/26)

ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· ⲛ̅

(26/27)

ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲃⲉⲗⲉⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛϥ̅ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ·

(26/28)

ⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ

(26/29)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉ̅ⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅

(26/30)

ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏ‐

(26/31)

ⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉ‐

(26/32)

ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϫⲱⲛ·

(26/33)

ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲥⲟⲃⲧ̅ ⲉ ⲧⲉⲛⲭⲱⲣⲁ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲧ

(26/34)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(27/1)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲏ ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲱⲗⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(27/2)

ϣⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϫⲡ̅ ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ

(27/3)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϣⲟⲩ ⲥⲁⲁⲧⲥ̅

(27/4)

ⲁⲛ ⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉ̅ⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(27/5)

ϯ ⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉ ⲛⲉⲩⲏⲓ :—

(27/6)

ⲉⲓⲥ ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲃⲉⲗⲉⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲟⲥ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ

(27/7)

ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ·

(27/8)

ⲉⲥⲥⲏϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲧⲩⲡⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲕ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ

(27/9)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲓϣⲉ

(27/10)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲧ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧ

(27/11)

ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ

(27/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲥⲏϥⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(27/13)

ⲡⲟⲩⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅

(27/14)

ϫⲡ̅ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩϩⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲙ̅ⲡⲉ

(27/15)

ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲱϫⲡ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲓⲥ

(27/16)

[Fol. 42b ⲡ̅ⲇ̅] ⲧⲉⲩⲁⲡⲟⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲧⲱⲱⲣ· | ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(27/17)

ϣⲁ ⲡⲉⲕⲕⲣⲁⲧⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(27/18)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲡⲁⲝⲓⲱ̅ⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ· ϫⲉ

(27/19)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ ⲙⲓϣⲉ ⲉ ϫⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ

(27/20)

ⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ· ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲡⲓ‐

(27/21)

ⲥⲧⲟⲗⲏ· ⲁϥⲟϣⲥ̅ ⲉ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ· ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩⲁⲛⲁ‐

(27/22)

ⲭⲱⲣⲉⲓ· ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ·

(27/23)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩ (sic) ϫⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ

(27/24)

ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲃⲁⲣ‐

(27/25)

ⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲉⲡⲉ (sic) ⲇⲏ ϫⲡ̅ ⲥⲛ̅ⲧ ⲡⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧ

(27/26)

ⲁⲩⲥⲡ̅ⲥⲱⲡϥ̅· ⲁⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(27/27)

ⲛ̅ ⲥⲙⲏ· ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(27/28)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲟⲩⲱϩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(27/29)

ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲣⲟⲙⲁⲛⲓⲁ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲟⲟⲩ

(27/30)

ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ·

(27/31)

Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅

(27/32)

ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ̅ⲧ ⲛ̅ⲣϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ·

(27/33)

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲥⲁϩⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ϫⲓⲛ‐

(27/34)

ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲁⲧⲁⲝⲓⲁ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ ⲛⲓⲙ· |

(28/1)

ⲉⲧ ⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲧⲁⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ [Fol. 43a ⲡ̅ⲉ̅]

(28/2)

ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ

(28/3)

ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲛⲉⲧ

(28/4)

ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ ⲥⲉ ⲏ̅ⲣⲡ̅· ⲉ ⲁⲕⲕⲱ ϩⲁ ⲣⲱⲛ ⲛ̅

(28/5)

ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲥⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲁⲅⲁ‐

(28/6)

ⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(28/7)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲓ ϯⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉ̅ⲛⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· ⲙⲁ‐

(28/8)

ⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲛϫⲟ̅ⲉⲓⲥ ϣⲟⲡⲟⲩ

(28/9)

ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯ ⲕⲁⲣ‐

(28/10)

ⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ· ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(28/11)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϭⲟⲙ· ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅

(28/12)

ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ· ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·

(28/13)

ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ·

(28/14)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲓϣⲙ̅ⲙⲟ̅· ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ· ⲙ̅ⲡⲣ ⲧⲣⲉ

(28/15)

ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϭⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛ‐

(28/16)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱ

(28/17)

ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲥⲱⲧⲙ̅

(28/18)

ⲉ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· | ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· [Fol. 43b ⲡ̅ⲋ̅]

(28/19)

ϫⲉ ϯ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ

(28/20)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ

(28/21)

ⲉⲥⲟⲛϩ̅ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲥⲣ̅ ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲛⲛⲁⲡⲁⲣ‐

(28/22)

ϩⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(28/23)

ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ· ⲉ ⲃⲟⲗ

(28/24)

ϩⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲓⲙ· ⲉⲓⲡⲉⲓ (sic) ⲇⲏ ϥⲥⲏϩ·

(28/25)

ϫⲉ ⲁϫⲙ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(28/26)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ· ⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲓ

(28/27)

ⲟⲩⲁ̅ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ· ⲛⲉⲕϭⲓϫ

(28/28)

ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲅ̅ ⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉ ϣⲗⲏⲗ· ⲛⲅ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉ

(28/29)

ⲡϫⲓⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲛⲉⲕⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ

(28/30)

ⲛ̅ⲥⲉϩⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ

(28/31)

ⲛⲅ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲙ̅

(28/32)

ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟ̅ⲙⲉ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ

(28/33)

ⲉⲕϣⲁⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲱⲛⲧⲱⲥ ⲕⲛⲁϣⲡⲁⲣ‐

(28/34)

ϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(29/1)

[Fol. 44a ⲡ̅ⲍ̅] ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ | ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅

(29/2)

ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲙⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛ↑ⲟ↑ⲩⲧⲉ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(29/3)

ⲡⲁⲛϫⲱϫ ⲛ̅

(29/4)

Ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅‐

(29/5)

ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲱⲥ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ·

(29/6)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ ⲥⲁⲣ‐

(29/7)

ⲕⲓⲕⲟⲛ· ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ϯⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲱ̅

(29/8)

ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(29/9)

ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ· ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ

(29/10)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲥⲟⲟⲩ[ⲛ] ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ⲛⲓⲙ· ⲉϣϫⲉ

(29/11)

ⲁⲛⲟⲛ ϩⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲓϫⲙ̅

(29/12)

ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ· ⲉ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ϭⲱ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ

(29/13)

ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲏⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅

(29/14)

ⲡ[ⲛ]ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ· ⲧⲁⲓ ⲉⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧ

(29/15)

ⲁⲩϩⲟⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· ⲧⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ ϩⲛ̅

(29/16)

ⲟⲩⲙⲟⲧⲛⲉⲥ· ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲧⲣ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ

(29/17)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(29/18)

ⲡⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉ

(29/19)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲣⲓⲙⲉ· ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲛⲣⲓⲙⲉ· |

(29/20)

[Fol. 44b ⲡ̅ⲏ̅] ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ·

(29/21)

ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ϫⲓⲛ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(29/22)

ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁϥⲣⲓⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ

(29/23)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲁϥⲣⲓⲙⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ·

(29/24)

ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲁ

(29/25)

ϫⲣⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ

(29/26)

ϩⲓ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ·

(29/27)

ⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ ϩⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϯϩⲉ·

(29/28)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲃⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(29/29)

ⲉⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁϣ· ϥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲧ‐

(29/30)

ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲓⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲟ· ⲉⲓⲧⲉ

(29/31)

ⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ⲉⲓⲧⲉ ϩⲏⲕⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲛ̅

(29/32)

ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ ⲙⲉϩ

(29/33)

ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲭⲣⲏⲙⲁ

(29/34)

ⲛⲁϯ ϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ· ϣⲁⲣⲉ

(30/1)

ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(30/2)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁ ϩⲧⲏⲕ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲏ̅

(30/3)

ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲕ‐

(30/4)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(30/5)

ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏ̅ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲉⲛϩⲁⲗⲟⲩⲥ ⲛⲉ·

(30/6)

ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(30/7)

ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲇⲏ ⲛⲁⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲛ̅ⲥⲉⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ

(30/8)

ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉ ⲡⲉ

(30/9)

ⲛⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ϫⲟⲟϥ· ϫⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ

(30/10)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲙ̅

(30/11)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅

(30/12)

ⲡⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ : · · — |

(30/13)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲧⲛⲁⲩ·[Fol. 45a ⲡ̅ⲑ̅]

(30/14)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲟⲛ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅‐

(30/15)

ⲙⲁⲟ· ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩ[ⲛ] ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲱϩⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲧⲛⲁⲩ·

(30/16)

ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ

(30/17)

ⲛⲁϣⲥⲱⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁϣⲥⲉⲧ ⲟⲩⲥⲟⲛ· ⲛ̅ⲛⲉ ϥϯ

(30/18)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϣⲃ̅ⲃⲓⲱ̅· ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧⲉ

(30/19)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲡⲁⲓ· ϫⲉ ⲙⲛ̅

(30/20)

ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁϣⲥⲉⲧ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(30/21)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛⲁϣⲥⲉⲧ ⲟⲩⲥⲟⲛ

(30/22)

ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁϣⲥⲉⲧ

(30/23)

ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲓ

(30/24)

ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ

(30/25)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ· ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ϩⲁ

(30/26)

ⲧⲉⲕϩⲏ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ̅ϩⲏⲕⲉ·

(30/27)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲟⲩⲱ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(30/28)

ⲕⲁ ⲡⲉⲕⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(30/29)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁϫⲣⲟⲕ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲧ· ⲙⲏ ⲙ̅‐

(30/30)

ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲓⲙⲉⲥⲧⲉ

(30/31)

ⲡⲁⲁϩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(30/32)

ⲉⲓⲉ̅ⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲓ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ·

(30/33)

ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ϩⲏⲧ ϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ‐

(30/34)

ⲯⲩⲭⲏ· ϫⲉ ⲉⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ· ϫⲉ

(31/1)

ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲧⲉⲩϭⲓⲛ ⲱ̅ⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲡⲁⲙⲟⲩ (sic)·

(31/2)

[Fol. 45b ϥ̅] ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲱⲛ ⲱ̅ ⲡⲁⲧⲑⲏⲧ | ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲱ̅ⲛϩ̅

(31/3)

ⲛϥ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲏ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(31/4)

ⲛⲁϩⲉ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲏ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ

(31/5)

ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲁϫⲛ̅ⲧⲕ̅· ⲙⲏ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲁ‐

(31/6)

ⲛⲟⲩϣⲕ̅· ⲛϥ̅ⲛⲁⲥⲁⲛϣ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲕ̅ϣⲏⲣⲉ· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ‐

(31/7)

ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ· ⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ

(31/8)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ

(31/9)

ⲛ̅ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲛⲁⲁⲛⲁ‐

(31/10)

ⲡⲁⲩⲉ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁ

(31/11)

ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲧⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲕⲁⲁⲕ ⲉϣⲱⲡⲉ

(31/12)

ⲛ̅ ⲛⲁⲏⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲕⲛⲁϫⲓ ⲛ̅

(31/13)

ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲱϫⲛ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲁⲧ‐

(31/14)

ⲛⲁϩⲧⲉ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ⲉⲩⲥⲉⲩϩ

(31/15)

ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅‐

(31/16)

ⲧⲉϣⲱⲧ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲏⲓ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ

(31/17)

ⲕⲧⲏⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲱⲙ·

(31/18)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲓⲟ̅ϩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲟ‐

(31/19)

ⲥⲕⲉⲩⲏ̅ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲣⲏⲙⲁ· ⲉⲩϫⲱ

(31/20)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉϣⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϯ

(31/21)

ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲓⲛ

(31/22)

ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲩⲓ· ⲁ ϩⲉⲛϣⲙ̅ⲙⲟ ⲧⲉⲣⲡ̅ ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ

(31/23)

ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲕⲏ

(31/24)

[Fol. 46a ϥ̅ⲁ̅] ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ | ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓ ϩⲏ

(31/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲓϫ·

(31/26)

ⲁⲩⲥϩⲟⲩⲉⲣ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ· ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅

(31/27)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅· ϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲱⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ϫⲉ

(31/28)

ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲇⲓⲁ‐

(31/29)

ⲑⲩⲕⲏ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ· ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ

(31/30)

ϩⲁ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ· ⲱ̅ ⲡⲁⲧ ⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ·

(31/31)

ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ⲛⲅ̅

(31/32)

ⲟ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲣⲉ

(31/33)

ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ̅ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲙⲛ̅ⲧⲁⲕ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ

(31/34)

ⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲟϩⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ ⲉⲧ ⲙⲉϩ·

(32/1)

ⲙⲛ̅ⲧⲁⲕ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲙⲛ̅ⲧⲁⲕ ϩⲉⲛⲏⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲕ‐

(32/2)

ⲕⲟⲧⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲕⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩⲟ̅

(32/3)

ⲛⲛⲟⲩⲕ· ⲁⲩⲣ̅ ⲛⲁ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· ⲉϩⲛⲁⲩ ϣⲁⲩϯ ϩⲁ ⲣⲟⲕ·

(32/4)

ⲉϩⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲙⲉⲩϯ ϩⲁ ⲣⲟⲕ· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲡⲉ

(32/5)

Ⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓ̈ⲱⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(32/6)

ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲉⲓⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲓⲕⲏ

(32/7)

ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲛ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(32/8)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(32/9)

ⲉⲛⲛⲁϫⲓ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲃⲏⲕ· ⲇ̅ⲁ̅ⲇ̅ ⲟⲛ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(32/10)

ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲩⲡⲛⲁ̅ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ

(32/11)

ⲉ ⲡⲉⲩⲕⲁϩ· ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲉⲃⲓⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ·

(32/12)

ϩⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲉⲓⲗⲉϩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓⲣⲟⲟⲩϣ· ⲉ̅ⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ

(32/13)

ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲙ̅ ⲙⲓ̈ⲥⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁ

(32/14)

ⲙ̅ⲙⲟⲩ· ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁ

(32/15)

ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲣ̅ ⲕⲉ ⲟⲩⲏⲏⲣ·

(32/16)

ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲕⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲁϣ

(32/17)

ⲛ̅ ϩⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ | ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲧⲁⲥⲩⲛ‐ [Fol. 46b ϥ̅ⲁ̅ (sic)]

(32/18)

ⲃⲟⲩⲗⲉⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁ ϣⲟϫⲛⲉ ⲣ̅ ⲁⲛⲁⲕ· ⲛⲅ̅

(32/19)

ⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲁⲛⲱ‐

(32/20)

ⲙⲓⲁ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(32/21)

ⲉⲕⲛⲁ̅ⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅[ⲧ̅]ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ

(32/22)

ⲟⲩⲱ· ϫⲟⲟⲩ ⲛ ϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲕ̅ⲉⲓ ⲉ

(32/23)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(32/24)

ⲣⲁϣⲉ· ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲛⲁⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉ

(32/25)

ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲁϥ· ϣⲁϥ‐

(32/26)

ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲏ· ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲉⲡ ϩⲣⲁϥ

(32/27)

ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ· ⲛⲉϣϣⲉ ⲉ̅ ⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲏⲏⲣ· ⲉ ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(32/28)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲁ ⲧⲉⲛϩⲏ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ

(32/29)

ⲉⲣⲉ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ

(32/30)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲡⲉⲕⲥⲟⲃⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲁ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ⲁⲣⲓ̈

(32/31)

ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ ⲉ

(32/32)

ϯ· ⲁⲣⲓ̈ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ

(32/33)

ⲛ̅ⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲕⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲅⲓ̈ⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁ

(32/34)

ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲥⲧⲁⲁϥ·

(33/1)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲥⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲱ

(33/2)

ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲛ ⲱ̅ⲣϣ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲁⲧⲉ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·

(33/3)

ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ϥⲥⲱⲣⲙ̅ ⲙ̅

(33/4)

ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(33/5)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲑⲩⲗⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(33/6)

ⲙⲁ ϣⲁ ⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲉⲓ

(33/7)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲛⲣ̅ ⲑⲉ ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(33/8)

ⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ· |

(33/9)

[Fol. 47a ϥ̅ⲃ̅] Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲁⲉⲓ

(33/10)

ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛⲅ̅ ⲛⲟϫⲕ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ⲛⲅ̅

(33/11)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲁⲡⲣⲏⲧⲉ

(33/12)

ϣⲁⲣⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ ϩⲣⲟϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ

(33/13)

ⲛ̅ ϩⲙⲟⲙ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲕⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ ⲉⲃⲓ̈ⲏⲛ ⲙⲛ̅

(33/14)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲥⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲕϩⲉⲝⲓⲥ

(33/15)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ ⲣ̅ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕϣⲟⲩⲱ̅ⲃⲉ·

(33/16)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲥⲃⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ :— ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲕ‐

(33/17)

ϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲱ̅ⲣϫ̅· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲃⲱⲕ ⲉ

(33/18)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲕ̅ⲃⲁⲗ ⲱϫⲛ̅ ⲕⲟⲩⲓ

(33/19)

ⲕⲟⲩⲓ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧϥⲱⲧⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲧⲉⲕⲧⲉϩⲛⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ

(33/20)

ⲛ̅ ⲥⲓϣⲉ ⲙⲉϩ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲁⲉⲓⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ

(33/21)

ⲗⲟ̅ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧⲣ̅ ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲕⲁⲁⲩ ⲕⲟⲩⲓ

(33/22)

ⲕⲟⲩⲓ̈ :— ⲉⲕϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲁϣ

(33/23)

ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁ ⲧⲉⲕⲁⲓ̈ⲥⲑⲉⲥⲓⲥ ⲗⲟ ⲛϩⲏⲧⲕ̅·

(33/24)

ⲁ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϩⲗⲟⲥⲧⲛ̅ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲛⲕ̅ⲃⲁⲗ· ⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ

(33/25)

ϣⲓⲃⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲧⲟⲩⲉⲧ· ⲁ ⲡϥⲱ ⲃⲱⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ· ⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲩ‐

(33/26)

ⲣⲱⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲧⲱⲥ· ⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ

(33/27)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲱ̅ϫⲛ̅ ⲕⲟⲩⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲕⲟⲩⲓ· ⲕⲉⲓⲟ̅ⲣⲙ̅ ⲉ

(33/28)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲕϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅

(33/29)

ϣⲁⲃⲉ ϩⲟ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲉⲩϭⲉⲡⲏ ⲉ ϫⲓⲧⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ

(33/30)

ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⲉⲕϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϣⲁⲕⲟⲩⲱⲛ

(33/31)

ⲛ̅ ⲣⲱⲕ ⲛⲅ̅ ϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲡⲛⲁ̅ ⲉ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲉⲓ

(33/32)

ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲱ̅ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛⲁ‐

(33/33)

ⲛⲁⲅⲕⲏ· ⲉⲧ ϩⲟⲥⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅

(33/34)

ⲡⲕⲁϩ· ⲱ̅ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲟ̅ⲧⲃ̅ ⲉ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲓⲙ·

(34/1)

ⲉⲧⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲧⲉ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ϣⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ

(34/2)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϩⲟⲥ ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ϩⲁ

(34/3)

ϩⲟⲧⲉ | ⲛⲥ̅ϫⲓ ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲥⲁⲁⲩ ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲓⲧⲉ [Fol. 47b ϥ̅ⲅ̅]

(34/4)

ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ·

(34/5)

Ⲱ̅ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉ

(34/6)

ϩⲟⲗϭ̅ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁ

(34/7)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟϥ ϫⲓⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(34/8)

ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ :— ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ

(34/9)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ϣⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϩⲟⲥ ⲉ

(34/10)

ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲓⲛ ⲡⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲟⲧ·

(34/11)

ϣⲁ ⲡⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱ̅ϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅

(34/12)

ⲙⲉ· ⲛϥ̅ ϯ ⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϫⲓⲧⲟⲩ

(34/13)

ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ : ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉ‐

(34/14)

ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ· ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲟ̅

(34/15)

ⲛ̅ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ

(34/16)

ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲁⲩ

(34/17)

ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲗⲟⲅⲟⲥ

(34/18)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲛ̅

(34/19)

ϭⲟⲓⲗⲉ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲕⲟⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅

(34/20)

ⲙⲉⲉⲩⲉ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϫⲛ̅ ⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧ↑ⲑ↑ⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ

(34/21)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲥⲁϩ ⲡⲉⲛⲧⲉⲭⲛⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ϫⲉ ϣⲁϫⲉ

(34/22)

ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲁⲣⲅⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲉⲩ↑ⲉ↑ⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲧⲛ̅· ϫⲉ

(34/23)

ⲧⲉⲧⲛⲁ ϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓ̈ⲥ·

(34/24)

ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲱ̅ⲛϩ̅·

(34/25)

ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ ⲣ̅ ⲣⲣ↑ⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ :— ⲟⲩⲟⲓ ⲛ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲧ‐

(34/26)

ϭⲁⲓⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥ

(34/27)

ⲉ ⲑⲟⲟⲩ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕ↑ⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ

(34/28)

ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁϥⲟⲩ‐

(34/29)

ⲉⲓⲛⲉ· ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲣⲟⲕϩϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁⲁⲧⲉ ⲉⲙ

(34/30)

ⲉⲥⲱ̅ϣⲙ̅· ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ̅ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲟⲩϩϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲁⲡⲟ‐

(34/31)

ⲑⲩⲕⲏ· ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅ |

(34/32)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ [Fol. 48a ϥ̅ⲇ̅]

(34/33)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲛ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ

(35/1)

ⲡⲉ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲙⲁⲧⲁ‐

(35/2)

ⲙⲟⲓ ϭⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲓ ϫⲟⲗⲙⲉⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(35/3)

ⲙⲏ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅ ⲕⲁϩ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲏⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(35/4)

ⲉⲕⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲙ· ⲉⲕϫⲓ ⲙⲏⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲙ·

(35/5)

ⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ

(35/6)

ⲛⲁϫⲉⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(35/7)

ϫⲉ ⲛⲅ̅ ⲟ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁⲗⲗⲁ

(35/8)

ⲉⲕϭⲁⲗⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲓⲕⲁϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲃⲉⲕⲉ ⲙ̅

(35/9)

ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲛ ⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⲕⲁⲛ ⲉⲕⲥⲱ· ⲕⲁⲛ

(35/10)

ⲉⲕⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲕⲁⲛ ⲉⲕϩⲕⲁⲉⲓⲧ· ⲕⲁⲛ ⲉⲕⲟⲃⲉ· ϣⲁⲣⲉ

(35/11)

ⲡⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲛ̅ⲥⲉϭⲱϫⲃ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲁϩⲉ ⲙ̅

(35/12)

ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲧⲏⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(35/13)

ⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ

(35/14)

ϩⲟⲗⲱⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ

(35/15)

ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ ⲡⲉ· ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱⲙ [ⲡ]ⲉⲧ ⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ·

(35/16)

ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱⲙ ϫⲓⲛ ⲙ̅

(35/17)

ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ [ⲡ]ⲉⲧ ϫⲱⲕⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲟⲟⲩⲛ· ⲉϥⲧⲱϩⲥ̅

(35/18)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲣⲁⲥⲧⲉ

(35/19)

ϩⲱⲱϥ ⲁⲩⲥⲕⲣ̅ⲕⲱⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲁ ⲡϣⲟⲉⲓϣ ϣⲱⲡⲉ

(35/20)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ· ⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ· ⲉⲣⲉ

(35/21)

ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲛ̅ ϣⲛⲥ̅ ϩⲟⲃⲥ̅ ⲉ ϫⲱϥ· ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ ⲁⲩ‐

(35/22)

ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ

(35/23)

ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥⲟⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲃⲓⲏⲛ ⁛—

(35/24)

Ⲱ̅ ⲡⲉⲃⲓⲏⲛ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱ ⲉϣⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲙ̅‐

(35/25)

ⲡⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ

(35/26)

[Fol. 48b ϥ̅ⲅ̅ (sic)] ⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⁛— | ⲛⲥⲉⲣ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲑⲉⲣⲁⲡⲓⲁ ⲛⲁⲕ· ⲉ̅

(35/27)

ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙⲡⲉ ⲛⲉⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲧⲟⲩ‐

(35/28)

ϫⲟⲕ· ⲉ ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ· ⲙⲏ ⲙⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ

(35/29)

ⲡⲉⲓ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲕϩⲉ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅

(35/30)

ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩⲕⲏⲛⲉ ⲉ

(35/31)

ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟ· ⲟⲩⲱⲙ· ⲥⲱ·

(35/32)

ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓ̈ϫⲙ̅

(35/33)

ⲡⲕⲁϩ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩ[ⲧⲉ] ⲧⲁ‐

(35/34)

ϩⲟϥ· ϫⲉ ⲡⲁⲧ ϩⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ

(36/1)

ⲟⲩϣⲏ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ⲧⲁⲓ

(36/2)

ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲉϥⲟ ⲁⲛ ⲛ̅

(36/3)

ⲣⲙ̅ⲙⲁ[ⲟ] ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁⲧ ϩⲏⲧ·

(36/4)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲕⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲉϣⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ·

(36/5)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲕϩⲟⲓⲧⲉ ⲛ̅ϩⲟⲗⲟⲥⲓⲣⲓⲕⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲛⲥ̅

(36/6)

ⲉϣⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ

(36/7)

ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ (sic)· ⲉϣⲕⲱⲗⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲟ‐

(36/8)

ⲫⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲧⲁϩⲟⲕ· ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(36/9)

ⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲟⲩϣⲏ· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲇ̅ⲁ̅ⲇ̅· ϫⲉ

(36/10)

ⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ

(36/11)

ⲛⲉⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲏⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(36/12)

Ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁ ⲡⲉⲕⲥⲟⲃⲧⲉ

(36/13)

ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲁ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲟⲅⲓ̈ⲥⲙⲟⲥ

(36/14)

ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ

(36/15)

ⲡⲉ· ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛⲅ̅

(36/16)

ⲛⲁϣⲇⲓⲟⲣⲑⲟⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕϥⲓⲧⲟⲩ

(36/17)

ⲉⲕⲃⲏⲕ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ

(36/18)

ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϭⲉ ⲡⲁⲧ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲓ

(36/19)

ϫⲟⲗ|ⲙⲉⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲕⲟⲩⲉϩ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϫⲛ̅ [Fol. 49a ϥ̅ⲇ̅]

(36/20)

ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϫⲛ̅ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲕⲣⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ·

(36/21)

ϯ ⲧⲟⲛ ⲉϫⲛ̅ ϯ ⲧⲟⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ

(36/22)

ϫⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲁⲧ ⲛⲁ ⲧⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅

(36/23)

ⲡⲛⲁ̅· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(36/24)

ϩⲁⲓⲃⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩⲟⲩ ⲉⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ·

(36/25)

Ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲗ̅ϩⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁ‐

(36/26)

ⲗⲁϩⲧ̅ ⲉϥⲟⲩⲟ̅ⲛ̅ϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(36/27)

ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲙⲛ̅

(36/28)

ϩⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲛϥ̅‐

(36/29)

ⲛⲁϭⲓⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ

(36/30)

ϥⲛⲁⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲉⲩϩⲓⲥⲉ· ⲕⲁⲛ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ

(36/31)

ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲃⲓⲟⲥ· ⲙⲏ

(36/32)

ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲥⲟⲗⲱⲙⲟⲛ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(36/33)

ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ·

(36/34)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲩⲡⲉⲓ· ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ·

(37/1)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ

(37/2)

ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ

(37/3)

ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ· — ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(37/4)

ⲡϣⲟⲉⲓϣ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲧⲏⲩ ⲑⲗⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅

(37/5)

ⲡⲕⲁϩ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ

(37/6)

ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲧⲁϩⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅·

(37/7)

ⲉⲕϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲉⲓϣⲧ (sic) ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲓⲟ̅ ⲛ̅

(37/8)

ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲓⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ· ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅

(37/9)

ⲟⲩϣⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲧ

(37/10)

ⲁⲥⲧⲁϩⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲕⲟⲛϩ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(37/11)

ⲛⲟⲃⲉ· ⲕⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲧ·

(37/12)

ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲩ· ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ

(37/13)

ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉϥⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ϩⲛ̅

(37/14)

ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉ ⲧⲙ̅

(37/15)

ⲟⲩⲱⲙ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ :— |

(37/16)

[Fol. 49b ϥ̅ⲉ̅] Ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ

(37/17)

ⲡⲕ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(37/18)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲕϫⲓ ⲙⲏⲥⲉ· ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲉϣⲱⲧ· ⲉⲕϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ

(37/19)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϥ̅ϭⲣⲱϩ ⲙ̅

(37/20)

ⲡⲟⲉⲓⲕ· ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁⲗⲗⲁ

(37/21)

ⲟⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲃⲓⲟⲥ· ⲉⲕⲕⲱⲧ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲏⲓ·

(37/22)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲃⲁⲥϯⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲓⲟⲟⲩⲛ· Ⲉⲕⲧⲱϭⲉ

(37/23)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲩⲡⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁ

(37/24)

ⲛ̅ ⲥⲱ· ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲉϣⲱⲧ ⲉⲕⲡⲗⲉⲁ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲉⲕⲟ̅

(37/25)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲅⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ :

(37/26)

Ⲉⲕϫⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅· ⲉⲕϩⲓⲗⲁ ⲉⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲉⲕⲧⲱⲣⲡ

(37/27)

ⲙ̅ ⲡⲏⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ· ⲉⲕⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(37/28)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲕⲁⲓ ⲡⲉⲣ ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲕ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ

(37/29)

ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛ ϩⲟⲥⲱⲛ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ϩⲓ ⲛⲁⲓ·

(37/30)

ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲁϩⲉ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(37/31)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲗϩⲕ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲗⲗ̅ ϩⲙϫ̅ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(37/32)

ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲥⲟⲟϩⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(37/33)

ⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁⲩ· ⲛⲁⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ

(37/34)

ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ ⲉⲩⲉⲗⲉⲅⲭⲉ

(38/1)

ⲛⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲑⲏⲧ· ⲛ̅ⲏⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲕⲟⲧⲟⲩ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ

(38/2)

ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲥ̅ ⲉ

(38/3)

ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕⲁⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ· ⲛⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅

(38/4)

ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲧⲟϭⲟⲩ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲧϫⲱⲱ̅ⲗⲉ

(38/5)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲉⲡⲓ̈ⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲩⲧⲗ̅ϯⲗⲉ ⲙ̅‐

(38/6)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲕⲃⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ

(38/7)

ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ̅·

(38/8)

Ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛⲁ· ⲁⲩⲱ

(38/9)

ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲉ

(38/10)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱⲛϩ̅· ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ ⲕⲉ

(38/11)

ⲙⲟⲩ· ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲛⲁⲕ

(38/12)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱⲛϩ̅ ⲉⲕⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ

(38/13)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲉⲕϩⲟⲥⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁϣⲉ ⲛ̅

(38/14)

ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉⲛ̅ⲕⲟ‐

(38/15)

ⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲧ ⲟⲩⲱ̅· ⲛ̅ϣⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⁛

(38/16)

Ⲉϣⲱⲡⲉ | ⲇⲉ ⲟⲛ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲕⲛⲁϩⲉ [Fol. 50a ϥ̅ⲋ̅]

(38/17)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ

(38/18)

ⲡϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ

(38/19)

ϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲉⲩⲕⲏ ⲕⲁϩⲏⲩ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲣϭ̅ⲣⲱϩ

(38/20)

ⲉⲥⲑⲙ̅ⲕⲏⲩ ϩⲁ ⲡϩⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉ̅ⲣⲏⲩ·

(38/21)

ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲏ̅ⲧⲉ· ⲉⲩⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ

(38/22)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲉⲩⲟ̅ⲛϩ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⲙⲛ̅

(38/23)

ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ· ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ

(38/24)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲧϥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅· ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ

(38/25)

ⲙⲛ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲑⲙ̅ⲕⲟ ⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ·

(38/26)

ⲉϥⲣ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲛⲁϣ

(38/27)

ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ ⲑⲃ̅ⲃⲓ

(38/28)

ⲉ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ϣⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓ̈ⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ

(38/29)

ϣⲁⲥⲧⲣϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(38/30)

ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅

(38/31)

ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ :—

(38/32)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲙⲉϥⲗⲟ ⲉϥⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅

(38/33)

ⲡⲉϥⲁϩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉϥⲟⲩⲉϩ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲉϥϫⲱ

(38/34)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲁϩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(39/1)

ⲁϩⲉ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϣ̅ⲛⲉ· ⲉϥⲟⲧⲡ̅

(39/2)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲡⲱ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ· ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(39/3)

ϩⲏⲕⲉ· ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲟⲩⲱ̅· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ·

(39/4)

Ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲁϣ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲩϫ‐

(39/5)

ⲡⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲓⲥⲉ ϩⲓ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ϩⲓ̈

(39/6)

ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ϫⲉ

(39/7)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧ

(39/8)

ϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁϩⲱⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(39/9)

ⲡⲗⲏⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲏⲕⲉ· ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩ‐

(39/10)

ϫⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲡⲕⲟⲧ (sic) ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲁϥ

(39/11)

ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟ̅ⲥⲉ· ⲁϣ ⲡⲉⲡⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲉⲧ

(39/12)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ·

(39/13)

ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲓⲥⲉ ϩⲓ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ ⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ

(39/14)

ⲙⲁ ⁛— |

(39/15)

[Fol. 50b ϥ̅ⲍ̅] Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲏ̅ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·

(39/16)

ϫⲉ ⲡⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲣϣⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϥ‐

(39/17)

ⲥϩⲟⲩⲟⲣ̅ⲧ̅· ⲡⲗⲏⲛ ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(39/18)

ⲛ̅ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(39/19)

ⲉⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ

(39/20)

ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉⲕⲟⲣⲃ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛ·

(39/21)

ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩ‐

(39/22)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(39/23)

ⲙⲁⲁⲩ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(39/24)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲉⲕⲣⲓⲙⲉ· ⲉⲕⲁϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲛⲉⲕ‐

(39/25)

ⲙⲟⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲕⲣⲓⲙⲉ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲡⲁ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲡⲉ· ⲁⲣⲁ

(39/26)

ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉⲩⲧⲥⲛ̅ⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(39/27)

ⲙⲁⲁⲩ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉⲕⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅

(39/28)

ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩ‐

(39/29)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ ⲕⲟⲩⲓ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ

(39/30)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲡⲁϩⲧ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉ ⲡⲕⲁϩ·

(39/31)

ⲉⲕⲥⲩⲗⲁ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕ‐

(39/32)

ⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲟⲩⲟ̅ ϫⲓϩ ⲉ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲛⲏ

(39/33)

ϩⲱⲙ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛϥ̅ⲙⲟⲟⲩⲧⲕ̅ ⲙⲉⲕⲉⲓⲙⲉ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩ‐

(39/34)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲡⲁⲧ ⲧⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩ‐

(40/1)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅‐

(40/2)

ⲙⲟⲕ·

(40/3)

Ⲉⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲥⲁϩ· ⲉⲧⲣⲕ̅ⲛⲟⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲉⲭⲛⲏ ⲛⲅ̅

(40/4)

ⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲕ̅ⲣ̅ ⲛⲟϭ ⲛⲅ̅

(40/5)

ⲉⲓ ⲉ̅ ⲑⲏⲗⲩⲕⲓⲁ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ [ⲁϣ ⲛ̅] ϩⲉ· ⲉ̅ⲣⲉ ⲙ̅

(40/6)

ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲕ·

(40/7)

ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲥϭⲣⲉϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(40/8)

ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲕ̅ϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(40/9)

ⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲱϩ ⲉ̅

(40/10)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲕϫⲡⲟ ⲛϩⲉⲛ‐

(40/11)

ϣⲏⲣⲉ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ | ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉⲕϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ [Fol. 51a ϥ̅ⲏ̅]

(40/12)

ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ

(40/13)

ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ

(40/14)

ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲓ ϫⲱϥ ⲙ̅

(40/15)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲡⲉ·

(40/16)

ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲕⲱⲃ ⲉ ϫⲱϥ·

(40/17)

Ⲁⲣⲁ ⲉⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲕⲣ̅ ϩⲗ̅ⲗⲟ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(40/18)

ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉⲁ ⲛⲉⲕⲕ ⲉⲥ ⲟⲩⲱ̅ϭⲡ̅· ⲁ ⲡⲟⲩⲟ̅ⲉⲓⲛ

(40/19)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϫⲉⲛⲁ· ⲁⲛⲛⲁϫ ⲛⲟⲩϩⲉ· ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩ‐

(40/20)

ⲟⲩⲟϭⲉϭ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲟⲫⲏ· ⲁ ⲡϩⲏⲧ ⲗⲟ ⲉϥⲁⲓⲁⲥⲑⲁⲛⲉ·

(40/21)

ⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲛⲛⲉⲩⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ

(40/22)

ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(40/23)

ⲙⲟⲧⲛⲉⲥ· ⲁ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲟⲩⲱ̅ϭⲡ̅ ⲁⲥⲗⲟ ⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ·

(40/24)

ⲁ ⲧⲉⲥⲙⲏ ϫⲉⲛⲁ· ⲁⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲗⲟ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅· ⲛⲁⲓ

(40/25)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ ⲉ̅ ϫⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧϩⲗ̅ⲗⲟ·

(40/26)

ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ϫⲉ ⲁⲕϩⲱⲛ

(40/27)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁ‐

(40/28)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ϣⲁ ⲁϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(40/29)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ

(40/30)

ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ

(40/31)

ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲕⲛⲏϫ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ

(40/32)

ⲙ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

(40/33)

Ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲙⲟⲙ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲱⲛⲉ

(40/34)

ⲉϥϩⲟⲣϣ̅ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲉⲕⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅

(41/1)

ⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓ ϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲉⲕⲗⲩⲡⲏ ⲉ ⲧⲃⲉ

(41/2)

ⲛⲉⲕⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ· ⲉⲕϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ

(41/3)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧ ϩⲓϫⲱⲕ· ⲉⲕϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ

(41/4)

ⲛ̅ ϣⲁⲃⲉ ϩⲟ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲉⲕⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲁⲏ

(41/5)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱⲛϩ̅· ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲁⲣⲁ ⲁⲕⲉⲩ‐

(41/6)

ⲫⲣⲁⲛⲉ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅

(41/7)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉⲕⲟⲧⲡ̅ ϩⲛ̅

(41/8)

[Fol. 51b ϥ̅ⲑ̅] ⲧⲉⲧⲡⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⁛— · · — | ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲝⲉⲓⲥ

(41/9)

ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(41/10)

Ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϯⲙⲱⲣⲓⲥⲧⲏⲥ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·

(41/11)

ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲛⲉϫ ϣⲁϩ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲩϩⲃⲟⲣⲃⲉⲣ

(41/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲟⲃϩ̅ⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉⲣⲉ

(41/13)

ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲏⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲱⲣⲟⲥ ⲛⲁⲕ·

(41/14)

ⲉⲕⲛⲁⲕⲧⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲉ̅ ⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲱ̅ ⲡⲉⲃⲓⲏⲛ· ⲏ̅ ⲁϣ ⲡⲉ

(41/15)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲕ· ⲉⲙⲛ̅

(41/16)

ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅

(41/17)

ϭⲟ̅ⲛⲥ̅· Ⲉⲓⲥ ⲛⲉⲃⲓⲏⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲛⲧ ⲁⲕϩⲓⲗⲁ ⲉ

(41/18)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ

(41/19)

ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ· ⲉⲓⲥ ⲡⲙⲟⲥⲧⲉ· ⲉⲓⲥ

(41/20)

ⲛ̅ⲕⲱϩ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ϯⲧⲱⲛ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ϫⲱϩⲙ̅· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲟϥ·

(41/21)

ⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ· ⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ

(41/22)

ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲕϫⲟⲕⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(41/23)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲱϣ ⲉ

(41/24)

ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ· ϥⲛⲁ‐

(41/25)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭⲉϩ ⲛ̅ⲛⲟⲃϩⲉ·

(41/26)

ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲁⲏ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ

(41/27)

ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(41/28)

ⲁⲓⲟⲩⲉⲛϩ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲩ

(41/29)

ϩⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(41/30)

Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲅ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅·

(41/31)

ϭⲉⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ·

(41/32)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(41/33)

ⲉⲕⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅

(41/34)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲉⲗⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲛ ⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ·

(42/1)

ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(42/2)

ⲁⲩⲛⲁⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϣⲁϥⲣ̅

(42/3)

ϩⲧⲏϥ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ | ϥϫⲱ [Fol. 52a ⲣ̅]

(42/4)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲉϣ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣϥ̅ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ·

(42/5)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣ̅ ϥⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲛϥ̅‐

(42/6)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲛϥ̅ⲱⲛϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ

(42/7)

ⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁ· ⲛϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟ̅‐

(42/8)

ⲥⲩⲛⲏ· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧ

(42/9)

ⲁϥⲁⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟ̅ⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲁⲱ̅ⲛϩ̅

(42/10)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲁ

(42/11)

Ⲣⲟⲓ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲗϭⲉ

(42/12)

ⲛⲉⲧⲛ̅ ⲟⲩⲱ̅ϣϥ̅· ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧ ⲙⲉϩ

(42/13)

ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲉϩⲙ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅

(42/14)

ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ϣⲁ

(42/15)

ⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲟⲧⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ

(42/16)

ϯⲛⲁϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲙⲛ̅[ⲧ̅]ⲙⲁ[ⲓ]ⲣⲱⲙⲉ

(42/17)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(42/18)

Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲟⲟⲩ· ⲉⲃⲟⲧ ⲛ̅ⲥⲁ ⲉⲃⲟⲧ·

(42/19)

ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(42/20)

ⲁϩⲉ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉⲕⲟⲧⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲡⲱ ⲛ̅

(42/21)

ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· ⲛⲅ̅ ⲥϩⲟⲩⲉⲣ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(42/22)

Ⲛⲧ ⲁⲓⲧⲁⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲉ ⲧⲃⲉ

(42/23)

ⲡⲉϩⲣⲏⲧⲟⲛ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ

(42/24)

ⲡϩⲓⲥⲉ

(42/25)

Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲉⲉⲩⲉ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛ̅

(42/26)

ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲓⲥⲉ ϩⲓ

(42/27)

ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲙ̅

(42/28)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ϩⲛ̅

(42/29)

ⲟⲩϭⲉⲡⲏ· ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅

(42/30)

ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧ

(42/31)

ⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ· ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ

(42/32)

ⲉⲧ ϫⲏⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(42/33)

Ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ

(42/34)

ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(43/1)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉϥⲕⲟⲧ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲁϥ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ

(43/2)

ⲉⲩϩⲏⲩ· ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· |

(43/3)

[Fol. 52b ⲣ̅ⲁ̅] ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(43/4)

ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲙⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ

(43/5)

ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲓⲥⲁⲁⲕ·

(43/6)

ⲙⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ· ⲙⲛ̅ ⲓⲱⲃ ⲛⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(43/7)

ⲛⲁⲓⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲛⲣ̅ϥϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ· ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲛ̅

(43/8)

ⲃⲁⲗϩⲏⲧ ϫⲉ ϥⲛⲁⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅[ⲧ̅]ϩⲏⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(43/9)

ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲟⲩⲱ̅· ⲡⲁⲓ

(43/10)

ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲟⲩⲱ̅· ⲁⲩⲱ ⲁϥ‐

(43/11)

ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲙⲉϥⲟⲩⲱ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(43/12)

ⲕⲁ[ⲧⲁ] ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ϩⲙ̅

(43/13)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁⲩⲱ

(43/14)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁϣⲟⲡϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ

(43/15)

ⲡϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ̅ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ̅

(43/16)

ⲛⲉⲕⲁⲩⲗⲏ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ϣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲃⲟⲗ· ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ

(43/17)

ⲁⲛϫⲟⲟⲩ

(43/18)

Ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲧⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·

(43/19)

ⲉ ⲁⲓⲟⲩⲉϣⲥ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ

(43/20)

ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲥⲉⲛⲁ‐

(43/21)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲁⲓ· ⲛⲥ̅ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅

(43/22)

ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ· ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ

(43/23)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ·

(43/24)

ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲱ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡ

(43/25)

ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲕⲓⲙ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅

(43/26)

ϩⲏⲧ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ :— ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲓϯ

(43/27)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱ̅ⲕⲙ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ

(43/28)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡ̅ⲧ

(43/29)

ϩⲙ̅ ⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲁⲓⲣ̅ⲑⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏ‐

(43/30)

ⲗⲁⲧⲏⲥ ⲉϥⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ

(43/31)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲥ· ϩⲛ̅

(43/32)

ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ

(43/33)

ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓ ⲗⲁⲟⲥ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(43/34)

[Fol. 53a ⲣ̅ⲃ̅] ⲯⲩⲭⲏ· ⲛⲅ̅ ⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ | ⲉ ⲡⲗⲩⲙⲏⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ

(44/1)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉϫⲛ̅

(44/2)

ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ·

(44/3)

ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉⲩⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲉⲛⲕⲱⲙⲓⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲉϣ

(44/4)

ⲧⲁⲓⲟ̅ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲧⲙⲁⲓⲉⲓⲟ

(44/5)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅ ϩⲁϩⲧⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲡⲁ ⲣⲣⲟ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(44/6)

ⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡϥⲁⲓ‐

(44/7)

ⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ ⲛⲉⲧ ϩⲟⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅

(44/8)

ⲡⲉϥⲧⲁⲓⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲧⲁϩⲟ

(44/9)

ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲓⲕⲧⲉ

(44/10)

ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ϣⲁ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲱ̅ ⲛⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲓϫⲉ

(44/11)

ⲛⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲉ̅ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲧⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ·

(44/12)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ϫⲟⲟⲩ ϩⲁ ⲧⲉⲛϩⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁϭⲛ̅ⲧⲟⲩ

(44/13)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ· ϫⲉ

(44/14)

ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲧ ⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ·

(44/15)

ⲛⲁⲧⲱⲃϩ̅ ⲉϫⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲡϣⲱⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ·

(44/16)

ⲛϥ̅ϫⲓ ⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁ ⲙ̅

(44/17)

ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧ ⲉϩⲛⲁϥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ

(44/18)

ⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲡⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱϥ· ⲙⲁⲣⲛ̅

(44/19)

ϯϩⲧⲏⲛ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲁⲁⲧⲉ

(44/20)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲁϩⲱⲛ

(44/21)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲛ· ⲁⲕⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ

(44/22)

ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲧⲑⲏⲧ :—

(44/23)

Ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(44/24)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ϯϩⲧⲏⲕ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ

(44/25)

ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ

(44/26)

ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲣⲱⲙⲉ· ⲛⲅ̅

(44/27)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲑⲟⲗⲓ̈ⲕ↑ⲟ ϫⲉ ⲛⲏⲫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(44/28)

ⲣⲟⲉⲓⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲛϯⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· | ⲙⲟⲟϣⲉ [Fol. 53b ⲣ̅ⲅ̅]

(44/29)

ⲉϥⲉⲗϩⲏⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲙⲟⲩⲓ· ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲱⲙⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(44/30)

ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ· ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛ‐

(44/31)

ⲙⲓϣⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉ

(44/32)

ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲙ̅

(44/33)

ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲉⲧ ϩⲁ ⲙ̅

(44/34)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲡⲉⲛⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅‐

(45/1)

ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ

(45/2)

ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ· ⲛⲉϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ

(45/3)

ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ⲕⲁⲁⲩ ⲉ ϭⲱⲧϩ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ· ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ϩⲱⲧ

(45/4)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣϥ̅ϫⲓⲟⲩⲉ

(45/5)

ⲛⲏⲩ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ·

(45/6)

Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ

(45/7)

ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ

(45/8)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟ‐

(45/9)

ⲥⲩⲛⲏ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲉⲡ ⲗⲟⲓϭⲉ ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ϩⲁϩ

(45/10)

ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲓϣⲁⲛ‐

(45/11)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ· ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ·

(45/12)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ̅ ϫⲱⲕ· ⲕⲁⲛ ⲉⲁⲕⲣ̅

(45/13)

ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ· ⲁⲩⲱ

(45/14)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛϥ̅ⲟⲡⲕ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ

(45/15)

ⲟⲩⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(45/16)

Ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉ̅ ϣⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(45/17)

ⲧⲃⲱ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲕϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ϩⲙϫ̅· ϩⲟⲧⲁⲛ

(45/18)

ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲣⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲉ

(45/19)

ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ ϩⲙϫ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈·

(45/20)

ϥⲛⲁⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉ· ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲙϫ̅· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣ

(45/21)

ⲕ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉϥϩⲙϫ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥ‐

(45/22)

ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲟⲗϭ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϯⲡⲉ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲛ↑ⲟⲃⲉ

(45/23)

ⲉϣⲁϥⲱ̅ϫⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲇⲓ‐

(45/24)

ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϯⲟⲩⲱ̅ ⲉⲥϩⲟⲗϭ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ

(45/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· |

(45/26)

[Fol. 54a ⲣ̅ⲇ̅] Ⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙ̅

(45/27)

ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲉ ⲁϥⲕⲱ ϩⲁ ⲣⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ

(45/28)

ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲟⲩⲡⲁϩⲣⲉ ⲛⲁⲛ

(45/29)

ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲉⲛⲕⲱⲙⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲧⲏⲣϥ̅

(45/30)

ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲟⲩⲣⲉϥ‐

(45/31)

ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲡⲉⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲕⲱⲙⲓⲟⲛ· ⲕⲁⲓ

(45/32)

ⲅⲁⲣ ϥⲧⲟⲩϫⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅

(45/33)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ

(45/34)

Ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱ ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(46/1)

ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ⲕⲁ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ

(46/2)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲱ ⲉⲛⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲉⲡ ⲛ̅ ϣⲱⲡ·

(46/3)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲓⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲗⲗⲁ

(46/4)

ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲁⲓⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲕⲁⲙⲙⲁ· ⲁⲓⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅

(46/5)

ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(46/6)

ⲡⲁⲓ ⲉ̅ⲧ ⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲉⲁ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲁ‐

(46/7)

ⲙⲉⲗⲉⲓⲁ ⲉⲛⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

(46/8)

ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ·

(46/9)

Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ϭⲟϫⲃ̅ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ

(46/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ̅ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ ⲛⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅

(46/11)

ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲩⲛⲟϭ

(46/12)

ⲙ̅ ⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ· ⲏ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲩⲅⲏ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ϣⲁⲕϩⲉ

(46/13)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱⲗϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲱⲛⲅ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲡⲩⲅⲏ· ⲉⲥⲃⲉⲃⲉ

(46/14)

ⲉ̅ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁϩⲉ ϩⲱ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲧ‐

(46/15)

ⲟⲣⲑⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲣⲭⲉⲓ

(46/16)

ⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛⲉϥϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁⲩ·

(46/17)

ϩⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲛⲕⲱⲙⲓⲟⲛ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡⲧ̅

(46/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲁ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅‐

(46/19)

ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ· ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲛⲟϭ

(46/20)

ⲛ̅ϣⲁ· ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ̅

(46/21)

ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲱⲃⲥ̅· ⲉⲧ ⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ

(46/22)

ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲥⲃⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲉⲛⲕⲱⲙⲓ̈ⲟⲛ· ⲡⲗⲏⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(46/23)

ϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ

(46/24)

ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲱⲃⲥ̅ ⲉⲧ ⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⁛— |

(46/25)

Ⲁⲓⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϫⲉ̅ ⲛ̅ⲛⲉ ⲓϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲱ̅ⲕⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ [Fol. 54b ⲣ̅ⲉ̅]

(46/26)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲓⲕⲧⲉ ⲡϩⲓ̈ⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ· ⲉ

(46/27)

ⲧⲣⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(46/28)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅

(46/29)

ⲛⲁⲃⲁⲗ· ⲉⲩⲉ̅ⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅

(46/30)

ⲛⲉⲧ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ· ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲙⲉⲛ ⲉ ⲧⲁⲩⲉ̅ ϩⲉⲛ‐

(46/31)

ⲕⲟⲩⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ϫⲉ

(46/32)

ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ ⲉ ⲧⲁⲓⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ·

(46/33)

ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ·

(46/34)

ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲁ ϩⲏ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ· ⲉⲩⲥⲉⲃⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅

(47/1)

ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲉⲛⲛⲟⲕⲉⲛϯⲟⲥ· ⲛⲉⲓ ⲇⲓ̈ⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲱⲥ

(47/2)

ⲛⲁⲙⲉ· ⲉⲧ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ

(47/3)

ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉ̅ ϣⲁϫⲉ ⲉ̅ ⲡⲉⲕⲧⲁⲓⲟ̅· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ

(47/4)

ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣ

(47/5)

ⲧⲁⲩⲉ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲁⲉⲓⲛ· ⲡⲟⲥⲟ

(47/6)

ⲙⲁⲗⲗⲱⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲓ ϩⲓ̈ⲇⲓⲟ̅ⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲉⲃⲓⲏⲛ ⲉⲧ ⲥⲟϣϥ̅ :—

(47/7)

Ⲉⲓⲛⲁϣϫⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲕⲁ

(47/8)

ⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲁⲓⲕⲁ ⲡⲁ ⲧⲏⲃⲉ ϩⲓ̈ⲣⲛ̅

(47/9)

ⲣⲱⲓ̈· ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉϫⲱ· ⲛ̅ⲧⲉⲕ‐

(47/10)

ⲇⲱⲣⲉⲁ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅

(47/11)

ⲛⲁⲟⲩⲣⲏⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ· ⲁⲕⲧⲣϥ̅ⲁⲥⲁⲓ ϩⲓ ϫⲱⲓ ϩⲓⲧⲛ̅

(47/12)

ⲛⲉⲕⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁ‐

(47/13)

ⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲕ· ⲁϥⲕⲁ ⲛⲉⲓ ⲙⲁⲉⲓⲛ

(47/14)

ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲛⲉⲙ‐

(47/15)

ⲡⲟ ⲉⲩϣⲁϫⲉ· ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ· ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲟ·

(47/16)

ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲕⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ

(47/17)

ⲕⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ⲧⲁ

(47/18)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(47/19)

ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(47/20)

[Fol. 55a ⲣ̅ⲋ̅] ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲓ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓ̈ⲛⲉ | ⲙⲏⲛ ⲉ

(47/21)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲓ̈ⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(47/22)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲩⲉ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉ ϫⲱϥ ⲛⲉⲓ ⲙⲁⲉⲓⲛ

(47/23)

ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ

(47/24)

ϫⲉ ⲧⲙⲉ ⲧⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅·

(47/25)

Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲡⲏ[ⲏ]ⲣⲉ

(47/26)

ⲉⲩⲉ̅ⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲛⲉⲩⲛ̅

(47/27)

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(47/28)

ⲛ̅ⲕⲧⲏⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲧⲏⲙⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(47/29)

ⲡⲣⲟⲃⲁⲥϯⲟⲛ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁ‐

(47/30)

ⲑⲟⲥ ⲉ̅ⲙⲁⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(47/31)

ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ·

(47/32)

ϩⲱⲥⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁϥϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲉ

(47/33)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(47/34)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(48/1)

ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲉϥ‐

(48/2)

ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(48/3)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ϩⲓⲧⲛ̅

(48/4)

ⲛⲉ ⲡⲣⲥ̅ⲃⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(48/5)

ⲁϥⲣ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁ

(48/6)

ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲕⲩ‐

(48/7)

ⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟ̅ⲗⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲱϣⲉ ⲙⲛ̅

(48/8)

ⲛⲉϥⲅⲉⲛⲏⲙⲁ· ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲉ̅ⲙⲁⲁⲧⲉ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲏ̅ⲡⲉ

(48/9)

ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅ ⲧⲟϣϥ̅ ⲛⲁϥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ

(48/10)

ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥ‐

(48/11)

ⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ ⲉϥϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(48/12)

ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⁛ · · |

(48/13)

Ⲛⲉϥⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲅⲉⲛⲏⲙⲁ [Fol. 55b ⲣ̅ⲍ̅]

(48/14)

ⲛⲉ ϩⲉⲛⲥⲱⲧⲡ̅ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲏ̅ⲡⲉ ϣⲟⲟⲡ

(48/15)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲗⲟ ⲉϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲓ ϣⲁ ⲧⲉϥ‐

(48/16)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ· ⲉ ⲡϩⲁⲏ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ

(48/17)

ϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ

(48/18)

ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϩⲓ

(48/19)

ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ

(48/20)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁ

(48/21)

ⲑⲉ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ

(48/22)

ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(48/23)

ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ

(48/24)

ⲉ ϫⲱⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲱ

(48/25)

ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲁϣⲏ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ

(48/26)

ⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲕⲧⲏⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕ

(48/27)

ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϣⲁⲓ· ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁϩⲱⲱⲣ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅‐

(48/28)

ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲉ

(48/29)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ

(48/30)

ⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥⲙⲟⲩ·

(48/31)

Ⲁⲩⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ· ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲁ‐

(48/32)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲡⲉϥ‐

(48/33)

ϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲏⲕ ⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(48/34)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ·

(49/1)

ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲁⲧⲛⲁ ⲡⲉ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ

(49/2)

ⲛⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲑⲩⲕⲏ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ :— ⲁⲩⲱ

(49/3)

ⲙ̅ⲡⲉ ϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ· ⲁϥϭⲱϫⲃ̅

(49/4)

ϩⲛ̅ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ

(49/5)

ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲁϥⲥⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲛⲁ·

(49/6)

ⲁϥⲛⲉϫ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲙ̅

(49/7)

ⲡⲁⲣⲁⲛⲅⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉ

(49/8)

[Fol. 56a ⲣ̅ⲏ̅] ⲡⲕⲁⲓⲣⲱⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲱⲗⲉ· ⲁ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ | ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(49/9)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲛ ⲛⲉⲓ ⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(49/10)

ⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ·

(49/11)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥϯⲛⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ

(49/12)

ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(49/13)

ⲃⲟⲗ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲙⲏ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲥⲉ ⲏ̅ⲣⲡ̅·

(49/14)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧ ⲥⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲁⲧⲁ

(49/15)

ϣⲟⲡ ⲉϣⲁⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲉ· ϣⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲛ̅

(49/16)

ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲩⲛⲁⲅⲉ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲧⲉⲓ ⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲛ̅

(49/17)

ϯⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲡϩⲱⲃ

(49/18)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ϫⲁⲓ ⲃⲉⲕⲉ

(49/19)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ϭⲉ ⲁϥⲕⲱⲗⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ

(49/20)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲧ ⲑⲏⲧ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅

(49/21)

ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲉⲥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥ

(49/22)

ⲛⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ϭⲉ ⲁϥϫⲱⲱⲗⲉ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲥⲩⲛⲏ‐

(49/23)

ⲑⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲁϣⲏ ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲏ̅ⲡⲉ

(49/24)

ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁϥⲟⲗⲟⲩ ⲉ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ ⲉϥϫⲱ

(49/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ϣⲁ ⲡⲕⲁⲓⲣⲱⲥ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(49/26)

ⲛⲉⲡⲣⲁⲅⲙⲁⲧⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲗⲁⲓⲥϯⲛⲏ ⲛⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ

(49/27)

ⲉⲓⲱⲧ ⲧⲉ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲧⲁⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ ⲧⲁϫⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(49/28)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲣⲏⲙⲁ ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(49/29)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁⲁ̅ⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ‐

(49/30)

ⲫⲟⲣⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ ⲭⲣⲏⲙⲁ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϣ̅ⲛⲉ ⲇⲉ

(49/31)

ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛ̅ ⲏⲣⲡ̅ ⲉⲧ ⲥⲟⲧⲡ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ⲡⲱⲱⲛⲉ

(49/32)

ⲁⲩⲣ̅ ϭⲟⲟⲛⲉ (sic) ⲉϥⲗⲟⲙⲥ̅ ϩⲓ ϩⲙϫ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲉϥⲟⲩ‐

(49/33)

ⲥⲓⲁ ϯ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲡⲗⲏⲛ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ

(49/34)

ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲧ ϩⲓ· ϫⲱϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲕⲁⲧⲁ‐

(50/1)

ⲫⲣⲟⲛⲉⲓⲥⲓⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ·

(50/2)

ⲁ ⲛⲉⲡⲣⲁⲅⲙⲁⲧⲉⲩⲧⲏⲥ ⲉⲓ· ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲏ̅

(50/3)

ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲉ ⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲏ̅ⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉ

(50/4)

ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩϭⲛⲟⲛ· ⲁⲩⲣ̅ ϥⲛⲧ̅ :—

(50/5)

ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ

(50/6)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ· ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ

(50/7)

ⲛⲁⲓ :— | ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲁⲩⲙⲉϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲏ̅ⲣⲡ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩϩⲉ [Fol. 56b ⲣ̅ⲑ̅]

(50/8)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲥⲁⲩⲣ̅ ⲁⲧ ϣⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ· ϫⲉ

(50/9)

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲧⲛ̅ⲣ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲏ̅ⲣⲡ̅· ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧ

(50/10)

ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲓⲛ ⲧⲁ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲣ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ·

(50/11)

ⲁⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(50/12)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ

(50/13)

ϭⲉ ⲁ ⲛⲉⲡⲣⲁⲅⲙⲁⲧⲉⲩⲧⲏⲥ ϥⲓ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(50/14)

ⲁⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲡⲁⲧⲣⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲗⲩⲡⲉⲓ

(50/15)

ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣ̅ϩⲏⲃⲉ·

(50/16)

Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁϥ·

(50/17)

ϫⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲕⲉ ⲛⲉϥⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅

(50/18)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ϫⲉ ⲁϥⲕⲁ[ⲧⲁ]ⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ ⲧⲉϥⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ

(50/19)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ

(50/20)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁ

(50/21)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲧⲱⲙ ⲛ̅ ⲛⲁⲃⲁⲗ· ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲛ̅

(50/22)

ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏ̅ⲧⲉ

(50/23)

ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ· ⲉⲓⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩ

(50/24)

ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ·

(50/25)

Ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕ[ⲧⲱⲣ] ⲉⲓ ϣⲁ

(50/26)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(50/27)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲡⲉⲓⲗⲏ· ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓ

(50/28)

ⲇⲏ ⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲧⲱⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲁⲕϩⲁⲣ‐

(50/29)

ⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ϯ ⲙⲙⲟⲥ ⲙ̅

(50/30)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲁⲡⲁ‐

(50/31)

ⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲓⲧⲣⲉ ϥⲣ̅ ϭⲟⲛ

(50/32)

ϩⲓ ⲗⲱⲙⲉ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲱ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ

(50/33)

ⲧⲙ̅ ϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(50/34)

ϩⲱⲱⲕ· ⲁⲓⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲗⲩⲡⲏ ⲛ̅

(51/1)

ⲧⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ |

(51/2)

[Fol. 57a ⲣ̅ⲓ̅] ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲗⲏⲛ

(51/3)

ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁⲕⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲁ

(51/4)

ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲧⲣⲉ ⲛⲉⲕⲏ̅ⲣⲡ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ·

(51/5)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅

(51/6)

ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ·

(51/7)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥ

(51/8)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲓⲧⲁ‐

(51/9)

ϣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲏ̅ⲣⲡ̅· ⲁⲓⲕⲱⲃ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(51/10)

ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲱⲛ[ⲧⲁ]

(51/11)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲉ̅ⲧ ϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(51/12)

ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ ϥ̅ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅

(51/13)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲙ̅ⲡⲉ

(51/14)

ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(51/15)

ⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲕⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ ϩⲱϥⲧ̅

(51/16)

ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ

(51/17)

ⲁⲓⲧⲱⲱ̅ⲃⲉ ⲛⲁⲕ· ⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲓⲥⲉ· ⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ

(51/18)

ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲕ· ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϭⲱⲣϭ̅

(51/19)

ⲉϫⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅[ⲧ̅]ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ· ϣⲁⲩϣⲣ̅ϣⲟⲩ‐

(51/20)

ⲣⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲑⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲧϩⲏⲧ :—

(51/21)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅

(51/22)

ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(51/23)

ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲓⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲡϣⲓ ⲛ̅

(51/24)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϥⲓ ⲱⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ

(51/25)

ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(51/26)

ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲙⲟⲩ·

(51/27)

ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϣⲛ̅‐

(51/28)

ϩⲧⲏⲕ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛⲅ̅ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲁⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ :— |

(51/29)

[Fol. 57b ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅] ϯⲛⲁϯ ⲛ̅ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲟⲩⲥⲓⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲉ

(51/30)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲉ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲧⲕⲉ ⲡⲁϣⲉ ⲉⲛⲁⲇⲏ‐

(51/31)

ⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(51/32)

ⲛ̅ⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅

(51/33)

ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ϯⲛⲁ ⲟⲩⲱϩ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(51/34)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲓ ⲡⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ

(52/1)

ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ· ⲉⲕϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ

(52/2)

ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ ⲛⲅ̅ ϫⲓ

(52/3)

ϯⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲏ̅ⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ

(52/4)

ⲧⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅

(52/5)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ

(52/6)

ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ

(52/7)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⁛— ⲉⲡⲉⲓ

(52/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϥⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲥ‐

(52/9)

ⲫⲟⲣⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲉϣ ⲧⲉⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ

(52/10)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ

(52/11)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩ ϩⲏⲕⲉ· ⲉϥϯ ϩⲁ ⲧⲉⲙⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(52/12)

ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲉ̅ⲣⲏⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(52/13)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲁϫⲓ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲁϥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϩⲁⲣⲉϩ

(52/14)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲕ· ⲁⲩⲱ

(52/15)

ϯⲛⲁⲥⲡ̅ⲥⲡ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛϥ̅ⲧⲁϣⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅[ⲧ̅]ⲣⲙ̅‐

(52/16)

ⲙⲁⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(52/17)

ⲥⲱⲙⲁ· ⲛ̅ⲛⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ̅ⲧⲱϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(52/18)

ⲁⲓϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(52/19)

ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅·

(52/20)

Ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲡⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ

(52/21)

ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ· ⲙⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ

(52/22)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ | ϣⲉⲡ ⲛⲉⲓ ϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲡϫⲏⲛϫⲏ· [Fol. 58a ⲣ̅ⲓ̅ⲃ̅]

(52/23)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲑⲏ·

(52/24)

ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲟⲟⲩ

(52/25)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϥⲗⲟ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲉϩⲥⲉ

(52/26)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲉϥϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ· ⲁϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉ

(52/27)

ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(52/28)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲛ̅

(52/29)

ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ· ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲛⲉϥⲏ̅ⲣⲡ̅ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ̅ ⲉⲙⲁⲁⲧⲉ·

(52/30)

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ ϩⲃⲁ ⲁϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(52/31)

ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟ‐

(52/32)

ⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(52/33)

ⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲏ̅ⲣⲡ̅· ⲉ ⲧⲣϥ̅ ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ

(52/34)

ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ·

(53/1)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ

(53/2)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲡⲟⲩ‐

(53/3)

ⲇⲁⲓⲟⲥ· ⲉϥϫⲓ ⲛ̅ ϩⲣⲁϥ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ·

(53/4)

Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· ϫⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ

(53/5)

ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛ̅ⲣ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ·

(53/6)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲗⲁⲥ ⲉⲧ ϭⲟϫⲃ̅ ⲉ ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ

(53/7)

ⲛⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲧⲁⲓⲟ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ

(53/8)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲁ̅ⲁⲩ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ

(53/9)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉ

(53/10)

ⲧⲱⲃϩ̅ ⲉ ϫⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(53/11)

ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ· ⲟⲩⲛⲁⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ̅ ϥϩⲏⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(53/12)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲁϩⲱⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲓⲁ

(53/13)

ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲛⲓⲙ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(53/14)

ⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲉⲛϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲱϫⲛ̅ ⁛—

(53/15)

Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲡⲓ‐

(53/16)

ⲑⲩⲙⲓⲁ· ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(53/17)

ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁϫⲣⲟⲕ ⲉϫⲛ̅

(53/18)

ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲍ (sic) ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

(53/19)

ϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲍ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲍ ⲁⲛ

(53/20)

[Fol. 58b ⲣ̅ⲓ̅ⲅ̅] ⲧⲉ | ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ

(53/21)

ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲗⲟⲩⲥ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥ‐

(53/22)

ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ϫⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅

(53/23)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϯ ⲧⲱⲛ·

(53/24)

ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯ ⲧⲱⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(53/25)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· ϫⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ

(53/26)

ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ· ϫⲉ

(53/27)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ·

(53/28)

ⲙ̅ⲡⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓ ϭⲟⲗ· ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(53/29)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ ⲡϭⲟⲗ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϯϩⲉ·

(53/30)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲣϥ̅ϯϩⲉ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲙ̅

(53/31)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ· ϫⲉ ⲁⲩ‐

(53/32)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ

(53/33)

ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁϥⲟⲩⲱ̅ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉ ⲣⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(53/34)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲟⲉⲓⲕ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ·

(54/1)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ϩⲏⲇⲟⲛⲏ· ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲩⲟ ⲙ̅

(54/2)

ⲙⲁⲓ ϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉ ϩⲟⲩⲉ̅ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(54/3)

Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ· ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲁ‐

(54/4)

ⲗⲓⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲣⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(54/5)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲥⲧ̅ ⲥⲟⲛ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ

(54/6)

ⲟⲩⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲗⲁⲥ ⲥⲛⲁⲩ·

(54/7)

ϫⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛ̅ ϩⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲗⲁⲥ ⲥⲛⲁⲩ·

(54/8)

Ⲛⲁⲓ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(54/9)

ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ :— ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁ‐

(54/10)

ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥⲣ̅ϣⲁ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(54/11)

ϭⲓϫ ⲉ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ· ϫⲉ

(54/12)

ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛ‐

(54/13)

ⲁⲛⲁⲛⲁⲩ·

(54/14)

Ⲙⲁⲣⲛ̅ϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲧⲡ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(54/15)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲙ̅ ⲡⲉⲛϣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲛ̅ⲧ‐

(54/16)

ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ϯ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ |

(54/17)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲣ̅ⲧⲣ̅ ⲙ̅ ⲡϭⲁϩϭⲉϩ ⲛ̅ [Fol. 59a ⲣ̅ⲓ̅ⲇ̅]

(54/18)

ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ϫⲓ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲛⲏⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(54/19)

ⲟⲩⲏⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ

(54/20)

ⲕⲁⲥ ⲉϥⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲁϩⲧⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲛϥ̅ϫⲓⲧⲛ̅ ⲉ

(54/21)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ

(54/22)

ⲛ̅ⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(54/23)

ⲛⲣⲱⲙⲉ· ϩⲙ̅ ⲡϣⲁ [ⲙ̅ ⲡϩⲁ]ⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(54/24)

ⲉ̅ⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛ‐

(54/25)

ⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲉⲛⲣ̅ ϣⲁ ⲛⲁϥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥ̅ⲧϭⲁⲉⲓⲟⲛ ϩⲱⲥ

(54/26)

ϫⲁϫⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛⲓⲙ

(54/27)

ⲛ̅ ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲕⲁⲕⲓⲁ

(54/28)

ⲛⲓⲙ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ (sic) ⲉ ⲛⲉⲛⲉ̅ⲣⲏⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ

(54/29)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ

(54/30)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛—

(54/31)

Ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛ̅ ⲧⲛ̅ϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ϣⲁ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ϫⲉ ⲁ

(54/32)

ⲡⲛⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁϩⲟ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲉⲧ

(54/33)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲡϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲟ̅ϣⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅

(54/34)

ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲁⲧⲥⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ

(55/1)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ

(55/2)

ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲧⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲛ̅ⲣ̅ ϣⲁ

(55/3)

ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ϫⲱⲛ ⲛϥ̅ⲕⲱ

(55/4)

ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ· ⲛϥ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲓ

(55/5)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ· ϩⲓⲧⲛ̅

(55/6)

Ⲓ̅Ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· ⲡⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲡⲉⲟⲟⲩ

(55/7)

ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(55/8)

ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(55/9)

ⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ϣⲁ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲁⲓⲱⲛ· ⲛ̅ ⲁⲧ

(55/10)

ⲱϫⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ· ϩⲁⲙⲏⲛ ⲉϥⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ (sic) : · · · —

(55/11)

— · · · — · · · — · · · — · · · — · · · — · · · — · · ·

(55/12)

— · · · — · · · — · · · — · · · — · · · — · · · — · · ·

(55/13)


COLOPHON

(55/14)

[Fol. 59b ⲣ̅ⲓ̅ⲉ̅] □ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ (sic) ⲙⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϥⲁⲣⲟⲟⲩϣ (sic) ⲙ̅ ⲡⲑⲉⲟ‐

(55/15)

ⲫⲓⲗⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ· ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ· ⲁϥϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ

(55/16)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ· ⲁϥⲇⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲕ‐

(55/17)

ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲃⲱ· ⲧⲁⲡⲟⲗ‐

(55/18)

ⲗⲱⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛ↑ⲇ· ⲡϫⲥ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅

(55/19)

ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲧⲏⲣⲓ̈ⲁ· ⲙ̅ ⲡⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩ↑ⲧ↑ⲉ ⲛ ⲥⲟⲛ ⲉⲧⲧ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ·

(55/20)

ⲛϥ̅ⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅

(55/21)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲛϥ̅ϫⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲥ

(55/22)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲫⲟⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲡⲁⲧⲱⲣ

(55/23)

ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲛ· ⲙⲛ̅

(55/24)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ

(55/25)

ⲡϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲁⲗⲏⲑⲉⲓⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ

(55/26)

ⲉϥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ· ⲙ̅ ⲡⲑⲉⲟⲥⲉⲃⲉ‐

(55/27)

ⲥⲧⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ· ⲡⲡⲣⲟ‐

(55/28)

ⲉⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲟⲕⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ

(55/29)

ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲃⲱ ⲛϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ

(55/30)

ϫⲱⲛ· ⲡϫⲥ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲟⲧⲏⲣⲓⲁ ⲛ̅

(55/31)

ⲛ̅ⲉⲓⲟ̅ⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(55/32)

ⲛϥ̅ⲁⲁⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲙⲟⲩ· ⲛϥ̅ϯⲟⲩⲅⲁ ⲡⲛ̅ϩⲏⲧ·

(56/1)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲱⲃϩ̅ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲉⲛⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲛϥ̅ⲕⲱ

(56/2)

ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ⲟϣ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲟⲩⲛⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ·

(56/3)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ :—

(56/4)

ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥ↑ⲧ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ· ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅

(56/5)

ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲥⲓⲥⲓⲛⲛⲓⲟⲥ· ⲡⲁⲣ↑ⲭ ⲇⲓⲁⲕ↑ⲟ↓ⲥ ⲛ̅ ⲧⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲏ

(56/6)

ⲉⲕⲕⲗⲉⲥⲓⲁ· ⲙ̅ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲓⲱⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

(56/7)

ⲥⲛⲏ· ⲡϫⲥ̅ ϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁϥ :—

(56/8)

(56/9)

Ζωκρ↑τ ελαχιστου διακονου παις του

(56/10)

Ιωσηφ διακονυ ευξασθε υπερ μου

(56/11)

ο τλαος βαραχεις ϥ̅ⲑ̅

(56/12)

— · · · — · · · — · · · — · · · — · · · —

(56/13)

εγραφι μηνι φαρμουτι. ιη. διοκλ↑ι χξζ: