Coptic Apocrypha | Home

Discourse on Abbaton

Discourse on Abbaton by Timothy, Archbishop of Alexandria, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

DISCOURSE ON ABBATON BY TIMOTHY, ARCHBISHOP OF ALEXANDRIA

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7025)

(1/1)

□□□ Ⲁ □□□ Ⲱ̅ □□□□ Ⲓ̅Ⲥ̅ □✠□ Ⲭ̅Ⲥ̅

(1/2)

(1/3)

□ ⲞⲨⲈⲄⲔⲰⲘⲒⲞⲚ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲈⲚ [Fol. 1a ⲁ̅]

(1/4)

ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲈⲒ̈ⲰⲦ ⲈⲦ ⲦⲀⲒ̈ⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ

(1/5)

ⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ· ⲀⲠⲀ ϮⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬⲎ‐

(1/6)

ⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲢⲀⲔⲞⲦⲈ· Ⲛ̅ⲦⲀϤⲦⲀⲨⲞⲞϤ

(1/7)

ⲆⲈ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲠⲦⲀϨⲞ̅ Ⲉ ⲢⲀⲦϤ̅ Ⲛ̅ ⲀⲂⲂⲀⲦⲰⲚ

(1/8)

ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ Ⲙ̅ ⲠⲘⲞⲨ· ϨⲘ̅ ⲠⲦⲢⲈ ⲚⲈⲚⲈⲒⲞⲞⲦⲈ

(1/9)

ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ· ⲀⲒ̈ⲦⲈⲒ Ⲙ̅ ⲠⲤ̅Ⲏ̅Ⲣ̅

(1/10)

Ⲉ ⲦⲂⲎⲎⲦϤ̅ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ Ⲙ̅ⲘⲞϤ Ⲛ̅

(1/11)

ⲦⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲢⲰⲘⲈ ⲦⲎⲢⲤ̅ ⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀ‐

(1/12)

ϢⲒⲚⲈ Ⲛ̅ⲤⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ Ⲉ ⲂⲞⲖ ϨⲒ̂ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ·

(1/13)

ⲠⲤ̅Ⲏ̅Ⲣ̅ ⲆⲈ Ⲙ̅ⲠⲈ ϤⲞⲨⲰϢ Ⲉ ⲖⲨⲠⲎ Ⲙ̅ⲘⲞⲞⲨ

(1/14)

ϨⲚ̅ ⲖⲀⲀⲨ Ⲛ̅ϨⲰⲂ ⲈⲦⲞⲨⲀⲒ̈ⲦⲈⲒ̈ Ⲙ̅ⲘⲞⲞⲨ Ⲉ

(1/15)

ⲂⲞⲖ ϨⲒ̈ ⲦⲞⲞⲦϤ̅ ⲀϤⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ⲆⲈ ϪⲈ

(1/16)

ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲀ ⲈⲒⲰⲦ ⲦⲀϨⲞϤ Ⲉ ⲢⲀⲦϤ̅

(1/17)

Ⲛ̅ ϨⲎⲦϤ̅ ⲠⲈ ⲤⲞⲨ ⲘⲚ̅Ⲧ̅ϢⲞⲘⲦⲈ Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ

(1/18)

ⲀⲐⲰⲢ· ⲀϤⲀⲀϤ Ⲛ̅Ⲣ̅ⲢⲞ̅ ⲈϪⲘ̅ ⲠⲤⲰⲚⲦ̅ ⲦⲎⲢϤ̅

(1/19)

Ⲛ̅ⲦⲀϤⲦⲀⲘⲒ̈ⲞϤ· Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲦⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ Ⲛ̅

(1/20)

ⲀⲆⲀⲘ ⲘⲚ̅ ⲈⲨϨⲀ· Ⲛ̅ⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲠⲀⲢⲬⲎ‐

(1/21)

ⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲈⲚⲈϤⲞⲨⲰϢ | Ⲉ ⲈⲒⲘⲈ Ⲉ ⲐⲈ [Fol. 1b ⲃ̅]

(1/22)

Ⲛ̅ⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲀϤ Ⲛ̅ϨⲞⲦⲈ ϨⲒ̈ ϢⲦⲞⲢⲦⲢ̅·

(2/1)

ⲈϤⲚⲎⲨ ⲚⲤⲀ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ ϢⲀⲚⲦ ⲞⲨϮ Ⲙ̅

(2/2)

ⲠⲈⲨⲠⲚⲀ̅ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲈⲂⲒ̈ⲎⲚ· ϨⲘ̅ ⲠⲦⲢⲈ

(2/3)

ϤⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲐⲒⲈⲖⲎ̅Ⲙ̅ Ⲉ ⲞⲨⲰϢⲦ̅ Ⲙ̅ ⲠⲈⲤ̅Ⲣ̅Ⲟ̅Ⲥ̅

(2/4)

Ⲙ̅ ⲠⲈⲚⲤ̅Ⲏ̅Ⲣ̅· ⲘⲚ̅ ⲠⲈϤⲦⲀⲪⲞⲤ Ⲛ̅ ⲢⲈϤⲦⲀⲚ‐

(2/5)

ϨⲞ· ⲈⲦⲈ ⲤⲞⲨ ⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲤⲀϢϤⲈ ⲠⲈ Ⲙ̅ ⲠⲈⲂⲞⲦ

(2/6)

ⲐⲞⲞⲨⲦ· ⲀϤϢⲒⲚⲈ ϨⲚ Ⲛ̅ϪⲰⲰⲘⲈ· ⲈⲦ ϨⲚ̅

(2/7)

ⲦⲂⲒ̈ⲂⲖⲒⲞⲐⲨⲔⲎ Ⲛ̅ ⲐⲒⲈⲖⲎ̅Ⲙ̅ ⲚⲀⲒ Ⲛ̅ⲦⲀ ⲚⲈⲚ‐

(2/8)

ⲈⲒ̈ⲞⲞⲦⲈ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲤⲨⲚ‐

(2/9)

ϨⲒⲤⲦⲀ Ⲙ̅ⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲔⲀⲀⲨ Ⲛ̅ ϨⲎⲦⲤ̅· ϢⲀⲚⲦ

(2/10)

Ϥ̅ϬⲒⲚⲈ Ⲙ̅ ⲠⲈϤⲦⲀϨⲞ Ⲉ ⲢⲀⲦϤ̅ ϨⲒ̈ⲦⲚ̅ ⲞⲨ‐

(2/11)

ϨⲖ̅ⲖⲞ̅ Ⲙ̅ ⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ Ⲛ̅ ⲢⲘ̅ ⲐⲒⲈⲖⲎ̅Ⲙ̅·

(2/12)

ϨⲘ̅ ⲠⲦⲢⲈ ϤϪⲚⲞⲨϤ Ⲉ ⲦⲀⲒ̈ϮⲀ Ⲙ̅ ⲠϢⲀϪⲈ

(2/13)

ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠϢⲀϪⲈ Ⲟ̅ Ⲛ̅ⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲀϤ· ⲀϤ‐

(2/14)

ϢⲀϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲚ Ⲉ ⲦⲂⲈ ⲠⲐⲈⲞⲖⲞⲄⲞⲤ ⲀⲨⲰ

(2/15)

ⲠⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ

(2/16)

ⲪⲀⲄⲒⲞⲤ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ϪⲈ ⲚϤ̅ⲚⲀϪⲒ̈ ϮⲠⲈ

(2/17)

ⲀⲚ Ⲙ̅ ⲠⲘⲞⲨ ϢⲀⲚⲦ ⲞⲨⲤⲞⲂⲦⲈ Ⲛ̅ ⲚⲈ‐

(2/18)

ⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ϨⲘ̅ ⲠⲈⲒⲀ Ⲛ̅ Ⲓ̈ⲰⲤⲀⲪⲀⲦ ⲈⲦⲈ

(2/19)

ⲠⲘⲀ ⲠⲈ ⲈⲦ ⲈⲢⲈ ⲠϨⲀⲎ Ⲛ̅ⲀⲄⲰⲚ Ⲙ̅ ⲠⲔⲞⲤ‐

(2/20)

[Fol. 2a ⲅ̅] ⲘⲞⲤ ⲚⲀ | ϢⲰⲠⲈ Ⲛ̅ ϨⲎⲦϤ̅ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ

(2/21)

Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ· ⲤⲘⲞⲨ Ⲉ ⲢⲞⲚ·

(2/22)

— ··· — ··· — ··· — ··· — ··· —

(2/23)

Ϯⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲁ ϯⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲉⲩ‐

(2/24)

ⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/25)

ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(2/26)

Ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲓ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲁ‐

(2/27)

ϭⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲧⲱϩⲙ̅ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ·

(2/28)

Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲁ

(2/29)

ⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅· ϥϫⲱ

(2/30)

Ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲉⲗⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲁ̅ⲇ̅ ϫⲉ

(3/1)

ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓ̈ ⲧⲉϩⲓ̈ⲏ | ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ [Fol. 2b ⲇ̅]

(3/2)

ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫ̅ⲥ·

(3/3)

Ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ·

(3/4)

Ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ⲛⲉⲧ

(3/5)

ϣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅·

(3/6)

Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲱⲧ ⲁⲛ

(3/7)

ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ·

(3/8)

Ⲁϣ ⲛⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ :— Ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·

(3/9)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϯ ϩⲧⲏϥ ⲱ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ ⲥⲱⲧⲙ̅· Ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ

(3/10)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲙⲉⲗⲏⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲛⲟ‐

(3/11)

ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(3/12)

ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ

(3/13)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ϣϣⲉ

(3/14)

ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ | ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲉ ⲙⲉϩ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 3a ⲉ̅]

(3/15)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲛ̅

(3/16)

ⲥⲱⲙⲁϯⲕⲟⲛ·

(3/17)

Ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(3/18)

ⲡⲧⲁϩⲟ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅

(3/19)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(3/20)

Ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(3/21)

ⲛϥ̅ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧ ϥⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓ̈ⲥⲉ· ⲛ̅ⲧ

(3/22)

ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓ̈ⲁ·

(3/23)

Ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓ̈

(3/24)

ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(3/25)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϭⲟⲙ·

(3/26)

Ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡϫⲥ̅ | ⲛⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉϥⲟ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ [Fol. 3b ⲋ̅]

(3/27)

ϣⲙ̅ⲙⲟ̅· ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ ϩⲏⲏⲕⲉ· ⲉϥϯ ϩⲓ̈ⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲕⲏ ⲕⲁ

(3/28)

ϩⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ

(3/29)

ⲧⲉϥϭⲟⲙ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ

(3/30)

ⲙⲁⲣⲛ̅ϯ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(3/31)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϭⲟⲙ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲙⲉ‐

(3/32)

ⲣⲁⲧⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅ϯ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ

(3/33)

ⲉⲥϫⲏⲕ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϭⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲙ̅

(3/34)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ·

(4/1)

[Fol. 4a ⲓ̅ⲅ̅] Ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲧⲁⲙⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(4/2)

ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲥⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ

(4/3)

ⲛ ⲱⲣϣ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϩⲁⲙⲏⲛ

(4/4)

ϯϫⲱ |

(4/5)

[Three leaves wanting]

(4/6)

ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲃ̅ⲇⲟⲙⲁⲥ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡϣⲁ ⲉⲓ̈

(4/7)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲑⲉⲟⲧⲟ‐

(4/8)

ⲕⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲣⲓ̈ⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲟⲧϥ̅ ⲛⲁⲥ ϩⲙ̅

(4/9)

ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲁⲛϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲛϣⲗ̅ⲏⲗ̅ ⲙⲛ̅

(4/10)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲡϣⲁ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁϥⲡⲓⲣⲟⲟⲩϣ

(4/11)

ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ⲁⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅

(4/12)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ· ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ̈

(4/13)

ⲉⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲁ·

(4/14)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓ̈ⲁ :— Ⲉⲧⲉⲓ ⲉⲛϩⲙⲟⲟⲥ

(4/15)

ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲗ̅ⲗⲟ̅

(4/16)

ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ Ⲉϥⲁⲝⲓⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉϥϫⲱ

(4/17)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁ ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϩⲉ ⲉⲩϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲕ

(4/18)

[Fol. 4b ⲓ̅ⲇ̅] ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲉⲓ̈|ⲱⲧ ⲉⲓ̈ ϣⲁ ⲡⲏⲓ

(4/19)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲙⲟⲩ·

(4/20)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϥⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ ⲣⲱⲙⲉ

(4/21)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(4/22)

ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈·

(4/23)

ⲉ ⲁϥϫⲓⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ· ⲁⲛ‐

(4/24)

ϣⲗⲏⲗ ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅· ⲁⲩⲱ

(4/25)

ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(4/26)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ

(4/27)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϣⲙ̅ⲙⲟ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁϭⲟⲓⲗⲉ ⲉ

(4/28)

ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ·

(4/29)

Ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ· ⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ

(4/30)

[Fol. 5a ⲓ̅ⲉ̅] ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁ | ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲁⲁⲩ

(4/31)

ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲥⲣ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(4/32)

ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲕⲱϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ̈

(4/33)

ⲙ̅ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲧ

(4/34)

ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁϩⲟ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁ‐

(5/1)

ⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(5/2)

ϫⲱⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲉⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ

(5/3)

ⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ

(5/4)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟϥ· ⲙⲛ̅ ⲑⲉ

(5/5)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ̈ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ Ⲉϥⲛⲏⲩ

(5/6)

ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲛ̅ⲥⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓ̈ⲙ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϯ ⲙ̅

(5/7)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅

(5/8)

Ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩ‐

(5/9)

ⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟ̅ ⲉϥ|ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲭⲁⲣⲓ̈ⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥ‐ [Fol. 5b ⲓ̅ⲋ̅]

(5/10)

ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲥⲁϩ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ

(5/11)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ϥⲛⲁϭⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ

(5/12)

ⲧⲱϩⲙ̅ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ϥⲛⲁϫⲓ̈·

(5/13)

Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲕϣⲓⲛⲉ ⲁⲕϭⲓⲛⲉ

(5/14)

ⲁⲕⲧⲱϩⲙ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲕ ⲁⲕⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲁⲕϫⲓ̈· Ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(5/15)

ⲛⲁϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲁⲓ̈ⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅‐

(5/16)

ⲙⲟϥ·

(5/17)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲗ̅ⲗⲟ

(5/18)

ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲓ̈ⲉⲩⲭⲁⲣⲓ̈ⲥⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ

(5/19)

ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲧ ⲉⲓ̈ϣⲓ̈ⲛⲉ

(5/20)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁϥⲉⲓ̈ⲛⲉ

(5/21)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁ ⲣⲟⲓ̈·

(5/22)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲉⲓ ⲉ ⲧⲟⲟⲧ ⲁⲓ̈ⲣⲁ|ϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ [Fol. 6a ⲓ̅ⲍ̅]

(5/23)

ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ· ⲁⲓⲱϣ

(5/24)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲉϥⲯⲁⲗⲗⲉⲓ̈ ⲇ̅ⲁ̅ⲇ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅

(5/25)

ⲛ̅ ⲇⲓ̈ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ· ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(5/26)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϭⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ϣⲱⲗ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲱϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(5/27)

ⲁⲓ̈ϭⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϥⲥⲏϩ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ·

(5/28)

Ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅

(5/29)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ϫⲉⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ

(5/30)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲗⲩⲙⲯⲓ̈ⲥ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲉ

(5/31)

ϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲡϥ̅ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ

(5/32)

ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉ

(5/33)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲩ ⲥⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(5/34)

ⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ | ⲉⲧ [Fol. 6b ⲓ̅ⲏ̅]

(6/1)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲙⲟϩⲟⲩ ⲛ̅ϭⲟⲙ ϩⲓ̈ ⲡⲛⲁ̅

(6/2)

ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ

(6/3)

Ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ· ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ϩⲱⲧ

(6/4)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ

(6/5)

ⲛ̅ⲥⲉⲙ̅ⲧⲟⲛ· Ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ϩⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱϩⲉ·

(6/6)

Ⲧⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲟϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲓϫ· ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱ

(6/7)

ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁϩⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲛⲥ̅ⲛⲁⲣ̅ ⲃⲟⲟⲛⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ·

(6/8)

Ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅

(6/9)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲁⲡϯⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

(6/10)

ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϣⲁⲓⲕⲱ

(6/11)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲱ· Ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟⲟⲩ

(6/12)

[Fol. 7a ⲓ̅ⲑ̅] ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ· | ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ· ⲧⲁ

(6/13)

ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲧⲱⲓ̈ ⲧⲉ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(6/14)

ⲛ̅ ϯⲛⲁⲗⲟ̅ ⲁⲛ ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(6/15)

ⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲱⲛ·

(6/16)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲡⲉ‐

(6/17)

ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓ̈ⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅

(6/18)

ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⁛— Ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(6/19)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲉϣ ϫⲓ̈ⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ· ϫⲓ̈ⲧϥ̅

(6/20)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲟϫϥ̅·

(6/21)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅· ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ·

(6/22)

Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅‐

(6/23)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ·

(6/24)

[Fol. 7b ⲕ̅] ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ | Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(6/25)

ⲉⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉ

(6/26)

ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ

(6/27)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛⲛⲁⲩ

(6/28)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ

(6/29)

ⲁⲕⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ

(6/30)

ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϫⲡⲟ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛—

(6/31)

Ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ϯ ⲧⲱⲛ

(6/32)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓ̈ ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ

(6/33)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· Ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϭ (sic) ⲛ̅ⲑⲉ

(6/34)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓ̈ⲍⲉ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(7/1)

ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲁϩⲟ̅ ⲉ

(7/2)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ‐

(7/3)

ⲁⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ | ϩⲓ̈ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲯⲩⲭⲏ [Fol. 8a ⲕ̅ⲁ̅]

(7/4)

ⲛⲓ̈ⲙ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲡⲛⲁ̅·

(7/5)

Ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅

(7/6)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓ̈ⲟⲟⲩ

(7/7)

ⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲧⲁϩⲟ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(7/8)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϥ̅‐

(7/9)

ⲧⲁϩⲟ̅ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲥⲉⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ

(7/10)

ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(7/11)

ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ·

(7/12)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧ

(7/13)

ⲟⲩⲁⲁⲃ

(7/14)

Ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲇⲉ ⲡⲁⲛⲁϩⲱⲱⲣ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ⲛⲁ ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛ|‐ [Fol. 8b ⲕ̅ⲃ̅]

(7/15)

ϩⲧⲏϥ ⲛⲓ̈ⲙ ⲡⲙⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϥ‐

(7/16)

ⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(7/17)

ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅·

(7/18)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲱ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(7/19)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅· Ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲧⲁ‐

(7/20)

ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· ⲧⲁϩⲟϥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅

(7/21)

ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ

(7/22)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲫⲓ̈ⲗⲓ̈ⲡⲡⲟⲥ

(7/23)

ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲱ

(7/24)

ⲉ ⲣⲟⲛ

(7/25)

Ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲕⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉ

(7/26)

ⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ⲱ ⲫⲓ̈ⲗⲓ̈ⲡⲡⲉ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁϥ‐

(7/27)

ⲛⲁⲩ | ⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ϯ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ [Fol. 9a ⲕ̅ⲅ̅]

(7/28)

ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉϥ‐

(7/29)

ϩⲃⲏⲩⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛⲁⲓ̈

(7/30)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲉⲡ

(7/31)

ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅·

(7/32)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲧⲁⲙⲓⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ

(7/33)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏ‐

(7/34)

ⲣⲟⲩ· ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ‐

(8/1)

ⲭⲉⲓⲣⲟⲩⲃⲉⲓ̈ⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣⲁⲫⲉⲓⲛ· [ⲙⲛ̅] ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅

(8/2)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ

(8/3)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥⲧⲣⲁϯⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ·

(8/4)

Ⲡⲕⲁϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϫⲁⲧⲃⲉ

(8/5)

[Fol. 9b ⲕ̅ⲇ̅] ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟ|ⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁ[ⲁⲧⲉ] ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲕⲓ̈ⲙ ⲧⲏ‐

(8/6)

ⲣⲟⲩ ϩⲓ̈ ϫⲱϥ· Ⲁϥⲧⲱⲱϭⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓ̈ⲥⲟⲥ ϩⲙ̅

(8/7)

ⲡⲥⲁ ⲛ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲁ· Ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(8/8)

ⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ϫⲁⲓⲉ· ⲉⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲣⲟϥ

(8/9)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ

(8/10)

ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛϩⲓ̈ⲕⲱⲛ· ⲧⲁⲣⲉϥϭⲱ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ

(8/11)

ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ̈ⲙⲉ

(8/12)

ϫⲉ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲧⲁⲙⲓ̈ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏ‐

(8/13)

ⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ ⲡⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ· ⲁϥ‐

(8/14)

ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲃⲱⲕ

(8/15)

ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ· ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅

(8/16)

ⲉⲇⲉⲙ ⲛⲅ̅ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲟⲩⲕⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲕⲟⲛ·

(8/17)

[Fol. 10a ⲕ̅ⲉ̅] ⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲛ|ⲉⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛϩⲓ̈‐

(8/18)

ⲕⲱⲛ· ⲧⲁⲣⲉϭⲱ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(8/19)

ⲧⲉⲩϣⲏ·

(8/20)

Ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲉⲇⲉⲙ· ⲕⲁⲧⲁ

(8/21)

ⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ Ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲟⲙⲉ

(8/22)

ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉ ϫⲓ̈ⲧϥ̅ ϣⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ·

(8/23)

Ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(8/24)

ⲛ̅ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲟⲙⲉ ϫⲉ ϯⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ

(8/25)

ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲕ ϣⲁ ⲣⲟⲓ Ⲉϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲕϫⲓ̈ⲧ ϣⲁ ⲣⲟϥ

(8/26)

ⲛϥ̅ⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(8/27)

ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(8/28)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ· Ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲓ̈ⲁ ϩⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ̈ⲁ

(8/29)

ϩⲓ̈ ⲕⲱϩ ϩⲓ̈ ⲙⲟⲥⲧⲉ ϩⲓ̈ ϯⲧⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈

(8/30)

[Fol. 10b ⲕ̅ⲋ̅] ⲧⲟⲟⲧϥ̅· Ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲣ̅ⲉϥϩⲱⲧⲃ̅ ϩⲓ̈ ⲣⲉϥⲡⲉ | ϩⲧ̅

(8/31)

ⲥⲛⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(8/32)

Ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϣⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲓ

(8/33)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϣⲱⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲛⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲁ

(8/34)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· Ⲉ ⲡϩⲁⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫⲧ̅

(9/1)

ⲉⲛⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(9/2)

ⲧⲉⲩϣⲏ ⲕⲁⲁⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲉⲓ̈ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲓ̈ⲙⲟⲧⲛ̅ :—

(9/3)

Ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲣ̅

(9/4)

ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ· Ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲁϥⲉⲓ̈

(9/5)

ϣⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ·

(9/6)

Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ· ⲉⲧ ϩⲁ

(9/7)

ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲉϣ ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁ ⲣⲟⲕ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(9/8)

ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ

(9/9)

ϣⲁ ⲣⲟϥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲙⲉϩ

(9/10)

ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣ | ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ [Fol. 11a ⲕ̅ⲍ̅]

(9/11)

ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲛⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ·

(9/12)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣ ⲉⲛⲧϥ̅ ϣⲁ

(9/13)

ⲣⲟϥ· ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ· ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲣⲓⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϣⲁ ⲣⲟϥ·

(9/14)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ

(9/15)

ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲉⲇⲉⲙ ⲛⲅ̅ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓ‐

(9/16)

ⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁ

(9/17)

ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁ ϩⲓ̈ⲕⲱⲛ ⲧⲁⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(9/18)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ·

(9/19)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(9/20)

ⲁϥⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓ̈ ϫⲱϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(9/21)

ⲧⲁϫⲣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· Ⲁϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅

(9/22)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓ̈ϫ ⲉ ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛—

(9/23)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲟⲙⲉ

(9/24)

ϫⲉ ϯⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ | ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲥⲉⲛⲧ̅ ⲧⲡⲉ· ⲙⲛ̅ [Fol. 11b ⲕ̅ⲏ̅]

(9/25)

ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲕϩⲱⲛ

(9/26)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉ ϫⲓ̈ⲧ ϣⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(9/27)

Ⲙⲟⲩⲣⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ

(9/28)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ

(9/29)

ϩⲁ ⲣⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(9/30)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲇⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲟⲩ‐

(9/31)

ⲁϩⲓ̈ⲏⲧ· ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(9/32)

ⲉ ϫⲱϥ· ⲁϥϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲟ̅ⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(9/33)

ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲉⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛϩⲓ̈ⲕⲱⲛ·

(9/34)

ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲛⲏϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϩⲙⲉ

(10/1)

ⲛ̅ⲟⲩϣⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(10/2)

[Fol. 12a ⲕ̅ⲑ̅] ⲉ ϫⲱϥ ⲙ̅ ⲙⲏⲛⲉ· ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ | ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓ̈ⲥⲉ ϭⲉⲉⲧⲉ

(10/3)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(10/4)

Ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ϣⲁⲓϣⲡ̅ⲧⲱⲱⲣⲉ

(10/5)

ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(10/6)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲡⲁ

(10/7)

ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲕⲛⲁϫⲡⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(10/8)

ⲙⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ϣⲡ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ϣⲁⲛⲧⲉ

(10/9)

ⲕⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛⲅ̅ ⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ·

(10/10)

Ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ϫⲉ ϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁ‐

(10/11)

ϣⲡ̅ⲧⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(10/12)

ⲛ̅ⲧⲁϫⲱⲕ· ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⁛—

(10/13)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁϥϫⲓ̈ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ

(10/14)

[Fol. 12b ⲗ̅] ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲧ ⲛⲁ|ⲃⲱⲕ ⲉ

(10/15)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅· ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ

(10/16)

ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ· ⲉ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅

(10/17)

ϫⲓ̈ⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁϥϯ

(10/18)

ⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲁϥⲛⲓ̈ϥⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ̅

(10/19)

ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲛⲟⲏ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(10/20)

ϫⲉ ⲱⲛϩ̅· ⲱⲛϩ̅· ⲱⲛϩ̅· ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(10/21)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛— Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(10/22)

ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϩ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉⲓ‐

(10/23)

ⲕⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(10/24)

Ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲙ̅

(10/25)

ⲡⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲥ̅

(10/26)

[Fol. 13a ⲗ̅ⲁ̅] ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· | ⲁⲕⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϯϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ·

(10/27)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲑⲙ̅ⲥⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(10/28)

ⲛ̅ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁϥⲕⲱ ϩⲓ̈ ϫⲱϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅

(10/29)

ⲟⲩϭⲣⲏⲏⲡⲉ ⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲟ̅· Ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ

(10/30)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲧⲁⲅⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅

(10/31)

ⲛⲁϥ· Ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲁ ⲧⲉⲥ‐

(10/32)

ⲧⲣⲁϯⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲉⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(10/33)

ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(10/34)

ϫⲉ ⲭⲁⲓ̈ⲣⲉ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲑⲉⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛—

(11/1)

Ⲁ ⲡⲟⲣⲇⲉⲓⲛⲟⲛ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲧⲁϩⲟϥ ⲉ

(11/2)

ⲧⲣⲉ ϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ

(11/3)

ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁϩⲓ̈ⲕⲱⲛ· | Ⲛ̅ⲧⲟϥ [Fol. 13b ⲗ̅ⲃ̅]

(11/4)

ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ⲁⲗⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ

(11/5)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ϣⲓ̈ⲡⲉ· Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉ ⲡⲁⲓ̈

(11/6)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁⲓ̈· ϫⲉ Ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ

(11/7)

ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ϥϣⲱⲡⲉ·

(11/8)

Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϥⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ϫⲉ

(11/9)

ⲁ ⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓ̈ⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲁ‐

(11/10)

ⲕⲟⲩⲣⲅⲟⲥ· ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲅⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ ⲙ̅

(11/11)

ⲡⲏⲩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓ̈

(11/12)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲣⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲟϣϥ̅

(11/13)

ⲛ̅ ⲧⲉϥⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓ̈ⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(11/14)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ϣⲱⲡⲉ· Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ

(11/15)

ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲉ· ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲛ̅ⲑⲉ | ⲛ̅ [Fol. 14a ⲗ̅ⲅ̅]

(11/16)

ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲙ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(11/17)

ⲥⲧⲣⲁϯⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲉ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ

(11/18)

ⲥⲏϩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(11/19)

Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲁ ⲛ ⲕⲣⲟϥ :— Ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥϩⲁⲓ̈

(11/20)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· Ⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙ̅ⲡ

(11/21)

ⲟⲩⲉϣ ϥⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲁⲣⲧⲏⲛ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ

(11/22)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲥϩϥ̅ ⲉϥⲧⲏⲙ ⲛ̅ⲥⲉ

(11/23)

ϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ :— Ⲡⲉⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ

(11/24)

ⲧⲉϩⲓ̈ⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣϥⲓ̈ⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(11/25)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲭⲉⲓ‐

(11/26)

ⲣⲟⲩⲃⲉⲓ̈ⲛ ⲁϥⲣⲁϩⲧϥ̅· ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(11/27)

ⲧⲡⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ | ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓ̈ϩⲏⲧ· ⲁϥ‐ [Fol. 14b ⲗ̅ⲇ̅]

(11/28)

ⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲧⲛϩ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲡⲓ̈ⲣ· ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅

(11/29)

ϭⲱⲃ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(11/30)

ⲛ̅ⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· Ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲩϫⲓ̈ ⲛ̅

(11/31)

ⲁⲇⲁⲙ· ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲉⲩⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ϩⲁ ⲧⲉϥ ϩⲏ·

(11/32)

ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϭⲱ

(11/33)

ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(11/34)

Ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ

(12/1)

ⲛϣⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ϥϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϣⲉ

(12/2)

ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ‐

(12/3)

ⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲩ ϣⲁ

(12/4)

ⲣⲟϥ ⲙ̅ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ

(12/5)

ⲁⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϭⲱ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲧⲁ|‐

(12/6)

[Fol. 15a ⲗ̅ⲉ̅] ⲙⲓ̈ⲟ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟϥ· ⲁϥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩ‐

(12/7)

ϩⲓ̈ⲛⲏⲃ ⲉϫⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲁϥⲱⲃϣ̅ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(12/8)

ⲃⲉⲧⲥⲡⲓ̈ⲣ· ⲁϥⲙⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲥϩⲓ̈ⲙⲉ·

(12/9)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ·

(12/10)

Ⲁⲇⲁⲙ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲉϩⲥⲉ· ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁ ⲡϩⲓ̈ⲛⲏⲃ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ

(12/11)

ⲣⲟⲥ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲕⲉⲉⲥ ⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(12/12)

ⲛⲁⲕⲉⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ

(12/13)

ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲓ̈ⲧⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥϩⲟⲟⲩⲧ·

(12/14)

Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲣⲁⲛ ⲉⲛⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(12/15)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲍⲱⲟⲛ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ

(12/16)

ⲕⲓ̈ⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩ‐

(12/17)

ⲛⲉⲓⲟⲩⲉ· ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲣⲁⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(12/18)

[Fol. 15b ⲗ̅ⲋ̅] ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩⲉϩ|ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ·

(12/19)

Ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ ⲛ̅

(12/20)

ⲧⲉⲧⲣⲩⲫⲏ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲛϣⲏⲧ ⲛ̅‐

(12/21)

ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲉⲩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ· ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅ‐

(12/22)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ

(12/23)

ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲩ‐

(12/24)

ⲫⲏ· Ⲉⲩϩⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ ⲡⲙϩⲓⲧ ⲙ̅

(12/25)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ· ϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲗϫⲗ̅ ⲉ ϫⲓ̈ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲁⲣ‐

(12/26)

ⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉⲍⲱⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(12/27)

ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲱⲙ

(12/28)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ· ⲉⲩϫⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(12/29)

ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ· ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ·

(12/30)

[Fol. 16a ⲗ̅ⲍ̅] Ⲡϩⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ· ⲁϥ|ⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲟⲩϩⲉ· ⲉ ϫⲓ̈

(12/31)

ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓ̈ⲁ· Ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲉⲣⲉ

(12/32)

ⲫⲟϥ ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϫⲛ̅

(12/33)

ⲛϥ̅ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲩϩⲉ· ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ

(12/34)

ϩⲓ̈ⲧⲟⲩⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲉϥϭⲟⲣϭ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(13/1)

ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ

(13/2)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϩⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϫⲉ

(13/3)

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉ ⲧⲉⲩⲕⲁⲓ̈ⲣⲓ̈ⲁ· ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(13/4)

ⲉ ⲛⲉⲥⲙⲁⲁϫⲉ· ⲧⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲣⲉ ⲥⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/5)

ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ ⲧⲁⲣⲟⲩ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁ‐

(13/6)

ⲇⲓⲥⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲟϫⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(13/7)

ⲧⲉⲩⲗⲟⲓ̈ϭⲉ·

(13/8)

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ ⲙ̅ ⲫⲟϥ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(13/9)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ | ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ [Fol. 16b ⲗ̅ⲏ̅]

(13/10)

ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲉⲛⲉ‐

(13/11)

ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· Ⲛ̅ⲧⲟϥ (sic) ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(13/12)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲉ

(13/13)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϣⲏⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ̈

(13/14)

ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙ̅

(13/15)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(13/16)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲁⲙⲟⲩ·

(13/17)

Ⲡϩⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ· Ⲁⲗⲗⲁ

(13/18)

ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ

(13/19)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲉⲣϫ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅

(13/20)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲁϣⲉ· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ

(13/21)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ϫⲉ | ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ [Fol. 17a ⲗ̅ⲑ̅]

(13/22)

ⲛⲓ̈ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲗⲟ̅ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ

(13/23)

ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲥ̅ⲟⲩⲱⲙ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(13/24)

ⲡϣⲏⲛ·

(13/25)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲁⲥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ

(13/26)

ⲉⲥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲁⲥϫⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲥϩⲱⲃⲥ̅

(13/27)

ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲉⲩϩⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲁⲇⲁⲙ·

(13/28)

ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ·

(13/29)

ⲁϥⲗⲩⲡⲏ ⲉⲙⲁⲧⲉ· Ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(13/30)

ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· Ⲡⲉϫⲁϥ

(13/31)

ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲣϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(13/32)

ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲟ̅ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· Ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛⲁϭⲱⲛⲧ̅

(13/33)

ⲉ ⲣⲟⲛ ⲛϥ̅ⲛⲟϫⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁ|ⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ [Fol. 17b ⲙ̅]

(13/34)

Ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲣ̅ϣⲁⲛ

(14/1)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲡⲉⲓⲗⲏ ⲉ ⲣⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉ ⲣⲟⲓ̈

(14/2)

ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ⲁϥϫⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲇⲁⲙ

(14/3)

ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲁϥⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(14/4)

ϫⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲁϥϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ϩⲛ̅

(14/5)

ϩⲉⲛϭⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ⲕⲛ̅ⲧⲉ ⁛—

(14/6)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅

(14/7)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲕ ⲧⲱⲛ· Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ

(14/8)

ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉⲕⲥⲙⲏ ⲁⲓⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲓ̈ϩⲟⲡⲧ̅ ϫⲉ

(14/9)

ϯⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲡⲉ

(14/10)

ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ

(14/11)

[Fol. 18a ⲙ̅ⲁ̅] ϣⲁⲛⲧⲉ ⲕⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ | ϫⲟⲉⲓⲥ·

(14/12)

ⲧⲉⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲧⲁⲧⲁⲁⲥ (sic) ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ

(14/13)

ⲁⲥⲧⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲓⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛⲁⲥ ϫⲉ

(14/14)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈· Ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲫⲟϥ ⲡⲉ

(14/15)

ⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲙ ϫⲉ ⲉⲓⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(14/16)

ⲛⲓ̈ⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛—

(14/17)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙ̅ ⲫⲟϥ ϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈

(14/18)

ⲕⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓ̈ⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(14/19)

ⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϫⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⁛— ⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(14/20)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱⲛϩ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲕ̅ⲥⲡⲣ̅ⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲁ ⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲧⲏ‐

(14/21)

ⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· Ⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲙ̅ ⲕⲁϩ ϩⲓ̈ ⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ

(14/22)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ

(14/23)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⁛— Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥ‐

(14/24)

[Fol. 18b ⲙ̅ⲃ̅] ⲙⲟⲟϣⲉ | ⲉϫⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲁⲡⲟ‐

(14/25)

ⲫⲁⲛⲉ ⲉ ϫⲱϥ· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(14/26)

ϫⲉ ⲁⲣⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ

(14/27)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲁⲩⲱ ⲣ̅ⲛⲁⲕⲟⲧⲉ ⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ

(14/28)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲁⲇⲁⲙ· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ

(14/29)

ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲁϩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ· Ⲉⲕⲉ‐

(14/30)

ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲉⲓⲕ ϩⲛ̅ ⲧϥⲱⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ̅· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(14/31)

ⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲕⲛⲁⲙⲟⲩ

(14/32)

ϫⲓ̈ⲛ ⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲛⲁⲕⲟⲧⲕ̅

(14/33)

ⲟⲛ ⲉ ⲡⲕⲁϩ· Ⲉⲕⲉⲱⲛϩ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅

(14/34)

ⲯⲓⲥ ⲛ̅ϣⲉ ⲙⲁⲁⲃⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(15/1)

ⲉ ϫⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲕⲁϩ | ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲧⲉⲕ‐ [Fol. 19a ⲙ̅ⲅ̅]

(15/2)

ⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲱⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲕϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ̅

(15/3)

ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲧⲙ̅ⲧⲱⲙ ⲛϥ̅ⲧⲟⲟⲩ· ⲟⲩϭⲁⲥ ⲛ̅ϣⲟ̅

(15/4)

ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ·

(15/5)

Ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϯⲟⲩ ⲟⲩϭⲁⲥ ⲛ̅ϣⲟ̅ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ· ϯⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(15/6)

ⲙ̅ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅

(15/7)

ⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙ̅ ⲯⲓⲥ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· Ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈

(15/8)

ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛⲥ̅ϫⲡⲟϥ ⲉϫⲙ̅

(15/9)

ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲛⲥ̅ϭⲱ ⲉⲥⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣ‐

(15/10)

ⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲉ ⲧⲉⲥϩⲉ (sic)· Ϥⲛⲁⲣ̅ ⲙⲁⲁⲃ ϣⲟⲙⲧⲉ

(15/11)

ⲟⲩϭⲁⲥ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ϥⲛⲁϫⲓ̈ ⲡⲏⲣⲁ

(15/12)

ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ | ϣⲁⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅‐ [Fol. 19b ⲙ̅ⲇ̅]

(15/13)

ⲙⲁⲧⲉ· Ϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ϩⲓ̈ ϣⲡⲏⲣⲉ

(15/14)

ⲉⲙⲛ̅ ⲏⲏⲡⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· Ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ

(15/15)

ⲛϥ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· Ϥⲛⲁⲧⲁⲗϭⲉ ⲛⲉⲧ

(15/16)

ⲥⲏϭ ⲛϥ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ϭⲁⲗⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲁⲗ· ϥⲛⲁ ⲧⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅

(15/17)

ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟ ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ· Ϥⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ̂ ⲛ̅ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅ ⲙⲛ̅

(15/18)

ⲛ̅ϭⲓϫ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ· Ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ

(15/19)

ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ·

(15/20)

Ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲉⲙⲛ̅ ⲏⲏⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ ⲉϥⲛⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ

(15/21)

ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲛ· ⲉ ⲡϩⲁⲏ ⲇⲉ

(15/22)

ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⁛— Ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(15/23)

ⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ|ⲥⲉⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ [Fol. 20a ⲙ̅ⲉ̅]

(15/24)

ⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲡⲓ̈ⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϥ̅ⲕⲣⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(15/25)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⁛— Ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(15/26)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⁛— Ⲥⲉⲛⲁϯⲁⲁⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ̂ ⲉ

(15/27)

ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· Ⲥⲉⲛⲁⲥⲟϣϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅·

(15/28)

Ⲥⲉⲛⲁϯ ϩⲁⲡ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ϣⲁⲗ ⲣ̅ⲡⲉ :— ⲥⲉⲛⲁⲧⲁ‐

(15/29)

ⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩϣⲉ ⲛ̅ ⲥⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲗⲓ̈ⲥⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ

(15/30)

ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· Ⲥⲉⲛⲁϯ ⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ϣⲟⲛⲧⲉ· ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ·

(15/31)

Ⲥⲉⲛⲁⲧⲥⲟϥ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲙϫ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ· ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅·

(15/32)

Ⲥⲉⲛⲁϯ ⲉⲓϥⲧ̅ ⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉ

(15/33)

ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· Ϥⲛⲁϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅ ϩⲓ̈ ⲡⲉⲥⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲉⲛⲥ̅

(15/34)

ⲡⲉϥⲥⲡⲓ̈ⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲟⲅⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ

(16/1)

[Fol. 20b ⲙ̅ⲋ̅] ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⁛— | ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ

(16/2)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(16/3)

Ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(16/4)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ

(16/5)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲟ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛϥ̅‐

(16/6)

ϩⲱⲣⲃ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲟⲭⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓ̈ⲡⲉ· ⲛϥ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ

(16/7)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓ̈ⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⁛— Ⲉ

(16/8)

ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲱ ⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϣⲡ̅ ⲛⲁⲓ̈

(16/9)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲛⲧ ⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛϥ̅ⲕⲟⲧⲕ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁ‐

(16/10)

ⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ· ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅

(16/11)

ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲁϥϣⲡ̅ ⲧⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ

(16/12)

ϥ̅ϯ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ·

(16/13)

Ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲓ̈ϣⲡ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲛ

(16/14)

[Fol. 21a ⲙ̅ⲍ̅] ϯⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲱ|ⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(16/15)

ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲱ ⲛⲁⲁⲡⲟ‐

(16/16)

ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(16/17)

ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ·

(16/18)

ⲁϥϣⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ̅ ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲩⲛⲁⲙⲓ̈ⲥ ⲛ̅ ⲥⲁⲧⲉ

(16/19)

ⲉⲥⲣⲟⲉⲓ̈ⲥ· ⲉ ⲡⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓ̈ⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(16/20)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(16/21)

ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ·

(16/22)

Ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲁⲇⲁⲙ· ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅

(16/23)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲱ

(16/24)

ⲁⲇⲁⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲟϫⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(16/25)

ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⁛— Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϩⲱ ⲁⲓⲧⲣⲉ ⲩⲛⲟϫⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(16/26)

ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓ̈ⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅

(16/27)

ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲡⲁ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⁛— Ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲕ

(16/28)

[Fol. 21b ⲙ̅ⲏ̅] ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲗⲟ̅ ⲁⲛ ⲉⲓϯ ⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ|ⲛⲏⲩ

(16/29)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ϣⲁⲛ

(16/30)

ⲧⲁϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ·

(16/31)

Ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙ̅‐

(16/32)

ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(16/33)

ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲣⲓ̈ⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(16/34)

ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲓ̈ⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁ

(17/1)

ⲉⲓ̈ⲛⲉ· ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲥ ⲉ

(17/2)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ· ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅

(17/3)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲥⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅· Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈

(17/4)

ϯⲛⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕ‐

(17/5)

ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ

(17/6)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲑⲱⲣ·

(17/7)

Ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ | ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ [Fol. 22a ⲙ̅ⲑ̅]

(17/8)

ⲛⲓ̈ⲙ· ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(17/9)

ⲙ̅ⲙⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲓ̈ⲕⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅

(17/10)

ⲟⲩⲕⲣⲟⲙⲣⲙ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲉⲓ̈ⲗⲏ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(17/11)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓ̈ⲙ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲡⲛⲁ̅·

(17/12)

Ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲧⲣⲟ̅ⲭⲟⲥ

(17/13)

ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲩϥⲓ ϩⲟⲉⲓ̈ⲙ ϩⲟⲉⲓ̈ⲙ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ :—

(17/14)

Ⲉⲣⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛϣⲁⲛⲧⲕ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ

(17/15)

ⲛ̅ ⲧⲗⲩⲙⲛⲏ ⲛ̅ ⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧ ϫⲉⲣⲟ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅

(17/16)

ⲟⲩⲑⲏⲛ·

(17/17)

Ⲉⲣⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϩⲙ̅ϩⲙ̅· ⲛ̅ⲛⲉⲕⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(17/18)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁ‐

(17/19)

ϣⲁϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⁛—

(17/20)

Ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ [Fol. 22b ⲛ̅]

(17/21)

ⲕⲱϩⲧ̅ ϫⲓ̈ⲛ ⲧⲡⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ :—

(17/22)

Ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲟⲃϩⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛ̅ⲁ‐

(17/23)

ⲟⲩϭⲓⲥ ⲙⲁϩⲉ ⲛ̅ ϣⲓⲏ·

(17/24)

Ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲉⲕⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲛⲁ‐

(17/25)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲟⲥϩϥ̅ ⲉⲩⲧⲏⲙ·

(17/26)

Ⲉⲣⲉ ⲥϣϥⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓ̈ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲁⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ

(17/27)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓ̈ⲕⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲟⲣⲫⲏ·

(17/28)

Ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲟⲩϣⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ

(17/29)

ⲛ̅ϣⲓ̈ⲏ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(17/30)

ⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲁϣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲉⲕϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(17/31)

ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ :—

(17/32)

Ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ

(17/33)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ⲛⲉ

(17/34)

ⲗⲁⲁⲩ ϩⲱⲡ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ϫⲓ̈ⲛ ϫⲱϥ

(18/1)

[Fol. 23a ⲛ̅ⲁ̅] ⲙ̅ ⲡ|ⲕⲁϩ ϣⲁ ϫⲱϥ ϫⲓⲛ ⲡⲙ̅ϩⲓ̈ⲧ ϣⲁ ⲡⲣⲏⲥ· ϫⲓ̈ⲛ

(18/2)

ⲡⲓ̈ⲉⲃⲧ̅ ϣⲁ ⲡⲉⲙⲛ̅ⲧ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁ‐

(18/3)

ⲙⲓ̈ⲟϥ·

(18/4)

Ⲛ̅ⲛⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅ ϣⲁⲛⲧ· ⲟⲩⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈

(18/5)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(18/6)

Ⲛ̅ⲛⲉⲕϣⲛ̅ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲕⲉϥⲓⲧⲟⲩ

(18/7)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϫⲛ̅ ϯⲥⲟ̅· Ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓ̈ ⲑⲏ

(18/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲕⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓ̈ⲙ·

(18/9)

ⲛ̅ⲥⲉϭⲱ ⲉⲩϯ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲟⲣⲫⲏ

(18/10)

ⲣϣⲁⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁϩⲉ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅

(18/11)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ· Ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ̅ ⲛ̅ⲛⲉ

(18/12)

ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϭⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁϫⲛ̅ ϯ

(18/13)

ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲡⲛⲁ̅· Ⲉⲕⲉϭⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(18/14)

[Fol. 23b ⲛ̅ⲃ̅] ϫⲱⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲡⲣⲟ̅ⲑⲉⲥⲙⲓ̈ⲁ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲧⲁⲁⲥ ⲙ̅ | ⲡⲕⲟⲥ‐

(18/15)

ⲙⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(18/16)

Ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲛ̅

(18/17)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈· ⲟⲩⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ

(18/18)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(18/19)

ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲁⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥ ⲁⲛⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲑⲟⲧⲉ·

(18/20)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲙ̅

(18/21)

ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲁ

(18/22)

ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(18/23)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ

(18/24)

ϯⲧⲱⲃϩ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ϫⲉ Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ

(18/25)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(18/26)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ̈ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(18/27)

[Fol. 24a ⲛ̅ⲅ̅] ⲛ̅|ⲥⲉϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅

(18/28)

ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲧⲁϩⲟⲓ̈ ⲉ ⲣⲁⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(18/29)

ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙ̅ ⲡⲁ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(18/30)

ⲟⲩⲛⲁ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ·

(18/31)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲛⲅ̅ ϯ ⲛⲁⲓ̈

(18/32)

ⲛ̅ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲁϫⲓ̈ⲧⲟⲩ ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅

(18/33)

ⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓ̈ⲥ· ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·

(18/34)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(19/1)

ⲛⲁϣⲃⲏⲣ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲁⲓ̈ⲟ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉ

(19/2)

ⲡⲉⲕⲛⲁ̅ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ :—

(19/3)

Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϫⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ

(19/4)

ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(19/5)

ϩⲏⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(19/6)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ | ⲛⲥⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲁϩⲟ̅ [Fol. 24b ⲛ̅ⲇ̅]

(19/7)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲁⲑⲱⲣ

(19/8)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁϩⲟⲕ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲉ

(19/9)

ⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲉ

(19/10)

ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲧⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ· ϩⲛ̅

(19/11)

ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲓ̈ ⲡⲏⲣⲁ· ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲃⲁⲥⲁ‐

(19/12)

ⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲙⲟⲣⲫⲏ

(19/13)

ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲕⲉⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲣⲁϣ

(19/14)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϣⲁⲛⲧ ⲉⲕⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/15)

ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ·

(19/16)

Ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓ̈ⲁ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛⲅ̅ ϫⲓ̈ⲧⲟⲩ

(19/17)

ⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓ̈ⲥ· ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(19/18)

ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ | ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲛ̅ [Fol. 25a ⲛ̅ⲉ̅]

(19/19)

ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·

(19/20)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/21)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲉⲓⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲉⲟⲩ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(19/22)

ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕⲁⲁⲩ

(19/23)

ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ ⲛⲁⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(19/24)

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ Ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲓ̈ⲣⲉ

(19/25)

ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ̈ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅

(19/26)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓ̈ⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ

(19/27)

ⲙⲛ̅ ⲉⲩϩⲁ· ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅·

(19/28)

Ⲁ ⲡϩⲁⲅⲓ̈ⲟⲥ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ

(19/29)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲡⲛ̅ⲧⲁϥ‐ [Fol. 25b ⲛ̅ⲋ̅]

(19/30)

ⲧⲃ̅ⲃⲟⲓ̈ ⲛⲁϥ· ⲁϥⲕⲁ ⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲧⲏϭ ⲉ

(19/31)

ⲣⲟϥ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲓ ⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ϩⲙ̅

(19/32)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ· ⲉⲕⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅

(19/33)

ⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ

(19/34)

ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ̈ ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ· ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲧⲉ

(20/1)

ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲁⲉⲓ̈

(20/2)

ⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛⲓⲙⲟⲣⲫⲏ

(20/3)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲉⲓⲛⲉ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ

(20/4)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲃⲏⲙⲁ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ·

(20/5)

ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲑⲟⲧⲉ· ⲉⲛⲥⲱⲧⲙ̅

(20/6)

ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅·

(20/7)

[Fol. 26a ⲛ̅ⲍ̅] Ⲡⲥⲏ̅ⲣ̅ ⲇⲉ· ⲁϥⲛⲉⲧⲃ̅ | ⲣⲱϥ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁϥ ⲛ̅

(20/8)

ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲱ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲁ

(20/9)

ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ :— Ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲉ ⲧⲃⲉ

(20/10)

ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧ

(20/11)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓ̈ⲁ :— Ⲉⲓⲉ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ

(20/12)

ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓ̈ⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲉⲩϫⲓ̈

(20/13)

ⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲁⲓ̈· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲟⲩ

(20/14)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲓ̈ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ̈

(20/15)

ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲟϥ·

(20/16)

Ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓ̈ⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϯⲛⲏⲩ ϩⲓ̈ϫⲛ̅

(20/17)

ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(20/18)

[Fol. 26b ⲛ̅ⲏ̅] ⲛⲉϩⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲫⲩⲗⲏ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ | ⲉⲣⲉ ϫⲉ ⲛϣⲟ̅

(20/19)

ⲛ̅ϣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ̈ⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· Ⲉⲣⲉ

(20/20)

ⲡⲁ ⲥⲣ̅ⲟ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲕ ϩⲓ̈ⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲅⲛⲟⲛ ϩⲓ̈ⲑⲏ ⲙ̅

(20/21)

ⲡⲉⲩⲣ̅ⲣⲟ̅· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅

(20/22)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲡϥ̅ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(20/23)

ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(20/24)

Ϯⲛⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ· ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ

(20/25)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ· ⲛϥ̅ⲥⲁⲗⲡⲓ̈ⲍⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲱⲥⲁⲫⲁⲧ

(20/26)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲉⲙⲛ̅

(20/27)

ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ· ⲛⲁϣϭⲱ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϫⲛ̅

(20/28)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ϫⲓⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(20/29)

ⲡϩⲁⲏ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲓ̈

(20/30)

[Fol. 27a ⲛ̅ⲑ̅] ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲁ|ⲫⲁⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ

(20/31)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ· ⲉⲓ̈ⲧⲉ

(20/32)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ

(20/33)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ

(20/34)

ⲉⲓ̈ⲱⲧ :—

(21/1)

Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ

(21/2)

ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁ‐

(21/3)

ⲥⲧⲁⲥⲓ̈ⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ

(21/4)

ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲉⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ

(21/5)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲙⲏⲏⲧⲉ ⁛ Ⲛⲉⲧ

(21/6)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ

(21/7)

ⲱ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓ̈ⲧ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ϯⲛⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁ‐

(21/8)

ⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥ̅ⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(21/9)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ | ⲙⲟⲣⲫⲏ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ [Fol. 27b ⲝ̅]

(21/10)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲣⲁϣ ϩⲙ̅

(21/11)

ⲡϥ̅ϩⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ ⲛϥ̅ϫⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲛϥ̅ⲉⲓ‐

(21/12)

ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϣⲁ ⲣⲟⲓ̈·

(21/13)

Ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲫⲟⲥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ Ⲟⲩⲇⲉ

(21/14)

ⲛ̅ⲛⲉ ⲕⲁϩ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓ̈ ϫⲱϥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⁛— Ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(21/15)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϣϯ

(21/16)

ϩⲁⲡ ⲁⲛ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲕϯ ϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲛⲁⲣ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ

(21/17)

ⲟⲩϭⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲕⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲕⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(21/18)

ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅

(21/19)

ⲧⲏⲣϥ̅· ϯⲛⲁⲕⲧⲉ ⲧⲕ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲕⲉ

(21/20)

ⲥⲟⲡ ⲛⲅ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲕϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ

(21/21)

ⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉ|ⲗⲉⲉⲧ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ [Fol. 28a ⲝ̅ⲁ̅]

(21/22)

ϯϩⲁⲡ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲙ̅‐

(21/23)

ⲙⲏⲏⲧⲛ̅· ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ̈ ⲛⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(21/24)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ ⲫⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅·

(21/25)

Ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁ‐

(21/26)

ⲕⲣⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲧⲛ̅ⲡⲱϩ ⲣⲱ ⲉⲛⲁ

(21/27)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲉ ⲕⲧⲏⲥⲓⲥ

(21/28)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ· ϯⲛⲁ‐

(21/29)

ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(21/30)

ϣⲱⲥ ⲉϣⲁϥⲡⲉⲣϫ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ·

(21/31)

Ⲛ̅ⲇⲓ̈ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲙⲉⲛ ϩⲓ̈ ⲟⲩⲛⲁⲙ· Ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓ̈

(21/32)

ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϣϯ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲙⲏ· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟϭ |

(21/33)

ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁϥ ϯⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ [Fol. 28b ⲝ̅ⲃ̅]

(21/34)

ⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅·

(22/1)

ϯⲛⲁⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ· ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲏⲩ

(22/2)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲛⲟϥ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅ ⁛—

(22/3)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁ ⲣⲟⲓ̈

(22/4)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲉⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(22/5)

ⲣⲟⲥ ⲉⲓ̈ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ· Ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ

(22/6)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ· ϫⲉ Ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲟ̅ ⲛⲁⲕ

(22/7)

ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣ̅ ⲁⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⁛—

(22/8)

Ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϩⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲓⲣⲁϣⲉ

(22/9)

ϫⲉ ⲁⲕⲡⲉϩ ⲧⲁ ϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲁⲕⲙⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ

(22/10)

ⲧⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲕⲁϩ· |

(22/11)

[Fol. 29a ⲝ̅ⲅ̅] Ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲱ ⲛⲁⲁⲡⲟ‐

(22/12)

ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ :—

(22/13)

Ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ :— Ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲡⲣⲟ‐

(22/14)

ⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲉⲓ̈ⲧⲉ ⲇⲓ̈ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ ⁛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ̅ ⲇⲉ ⲧⲁ ⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅

(22/15)

ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲓ̈ⲭⲁⲏⲗ

(22/16)

ⲙⲛ̅ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ· ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(22/17)

ⲛⲓ̈ⲙ ⲉⲁϥⲣ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉ ⲁϥϯ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ

(22/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ·

(22/19)

Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈

(22/20)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲟⲩⲁ̂ ⲡⲟⲩⲁ̂ ⲛⲁϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ

(22/21)

[Fol. 29b ⲝ̅ⲇ̅] ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉ | ϩⲓ̈ϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(22/22)

ⲕⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ϩⲓ̈ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲧⲟⲧⲉ

(22/23)

ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ ⲛ̅

(22/24)

ⲣⲓ̈ⲙⲉ· ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅

(22/25)

ⲡⲛⲁⲏⲧ· ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲏⲧ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ ϩⲱⲱⲛ· ⲛ̅ⲧⲉⲩ‐

(22/26)

ⲛⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲓⲙⲉ

(22/27)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲁ ϣⲁϫⲉ

(22/28)

ⲙⲛ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ·

(22/29)

Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲛϥ̅‐

(22/30)

ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ̈· ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁ

(22/31)

[Fol. 30a ⲝ̅ⲉ̅] ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲟⲩⲉϣ ⲛⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅· Ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲱϣ | ⲉ ⲃⲟⲗ

(22/32)

ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲇⲓ̈ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲕⲁⲁⲛ

(22/33)

ⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ· ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲟⲡ· ⲁⲛ‐

(22/34)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲉϩⲧ̅ ⲉ ⲡⲉϩⲧ̅ ⲥⲛⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(23/1)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲥϩⲟⲩⲣ̅ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅‐

(23/2)

ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲣⲉ ⲩϭⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(23/3)

ⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅

(23/4)

ⲛⲟⲩϫ· ⲉⲧ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲛ‐

(23/5)

ϯⲭⲣ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(23/6)

ⲧⲗⲩⲙⲛⲏ ⲛ̅ ⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧ ϫⲉⲣⲟ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲑⲏ̅ⲛ

(23/7)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥ‐

(23/8)

ⲙⲟⲥ· Ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϫⲓ̈ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ

(23/9)

ⲟⲩⲇⲉ | ⲡⲉⲩϥⲛⲧ̅ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲁⲧⲉ ⲛⲁϫⲉ‐ [Fol. 30b ⲝ̅ⲋ̅]

(23/10)

ⲛⲁ ⲁⲛ·

(23/11)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ

(23/12)

ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓ̈ⲙ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲓ̈ⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ

(23/13)

ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ϣⲁⲛⲧ

(23/14)

ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ

(23/15)

ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅

(23/16)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣ̅

(23/17)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅

(23/18)

ⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈·

(23/19)

Ⲁϫⲓ̈ⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲉⲧ

(23/20)

ⲛⲁⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲱⲛϩ̅·

(23/21)

Ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ | ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲕⲣⲓ̈ⲥⲓ̈ⲥ· [Fol. 31a ⲝ̅ⲍ̅]

(23/22)

Ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅‐

(23/23)

ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛ̅ϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲕⲙⲁϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ

(23/24)

ⲛⲓ̈ⲙ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲓ̈‐

(23/25)

ⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅· Ⲡⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲇⲉ· ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ

(23/26)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϥⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅

(23/27)

ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ

(23/28)

ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲟⲛ

(23/29)

ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(23/30)

Ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲁⲛϫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉ

(23/31)

ⲛⲧⲁⲛϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲓ̈ⲃⲗⲓ̈ⲟⲑⲩⲕⲏ· ⲛ̅ ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁⲓ̈

(23/32)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲛ|ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲥⲩⲛϩⲓ̈ⲥⲧⲁ [Fol. 31b ⲝ̅ⲏ̅]

(23/33)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅

(23/34)

ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲙⲉ‐

(24/1)

ⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲙ̅

(24/2)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅

(24/3)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϭⲟⲙ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉ‐

(24/4)

ⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅

(24/5)

ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲓ̈ⲙⲉ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲉⲡ‐

(24/6)

ⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲁⲍⲱ‐

(24/7)

ⲫⲩⲗⲁⲕⲓ̈ⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ

(24/8)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· Ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲡⲉⲥ‐

(24/9)

[Fol. 32a ⲝ̅ⲑ̅] ϣⲱⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲥⲧⲁⲁϥ | ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲡϣⲁ

(24/10)

ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲡⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁ‐

(24/11)

ⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁϥ

(24/12)

ⲛ̅ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲛ· Ⲉϥⲉⲁⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ

(24/13)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(24/14)

Ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓ̈ⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅‐

(24/15)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ Ⲛ̅ⲑⲉ ⲉ

(24/16)

ϯⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲱⲛϩ̅ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲱⲛϩ̅·

(24/17)

Ⲅⲉⲛⲟⲓⲧⲟ̂ ⲇⲉ ⲱ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛϥ̅ⲁⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅

(24/18)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ̈ⲁ Ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲉⲩⲫⲣⲟ‐

(24/19)

ⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓ̅ⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(24/20)

[Fol. 32b ⲟ̅] ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅|ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅

(24/21)

ϫⲓ̈ⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅

(24/22)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ̈

(24/23)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡϥ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ

(24/24)

ⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ :—

(24/25)


COLOPHON

(24/26)

Ⲁⲣⲓ ⲡⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁⲱϣ ϩⲙ̅

(24/27)

ⲡⲉⲓ ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ

(24/28)

ⲛ̅ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲉⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓ̈ⲉⲗⲁⲭ[ⲓⲥⲧⲟⲥ]

(24/29)

Ⲉⲅⲣⲁⲫⲓ ⲙⲏⲛⲉ ⲑⲱⲑ ⲓ̅ⲁ̅ ⲓⲛ↑ⲇ {symbol} ⲁⲡⲟ ⲧⲱⲛ ⲁⲅⲓⲱⲛ ⲙⲁⲣ‐

(24/30)

[ⲧⲩⲣⲱⲛ] ⲭ̅ϥ̅ⲏ̅ :—

(24/31)

(24/32)

ⲥⲩ↑ⲑⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϥ[ⲁⲓⲣⲟⲟⲩ]ϣ ⲙ̅ ⲡⲛ̅

(24/33)

ⲙⲁⲓ̈ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲧ ⲭⲁⲏⲗ ⲡϣ[ⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡ]ⲙⲁ‐

(25/1)

ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅

(25/2)

ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁϥⲇⲱ‐

(25/3)

ⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ

(25/4)

ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗ[ⲓⲥ] ⲧⲃⲱ ϩⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ

(25/5)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ⲡⲁⲅ‐

(25/6)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ

(25/7)

ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲭⲥ̅ ⲉ ϫⲱϥ ⲛϥ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅

(25/8)

ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉⲛϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁ‐

(25/9)

ⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲥ ⲛϥ̅ϯⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ

(25/10)

ⲛⲓⲙ ⲉ ⲡ(?)ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ

(25/11)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲭ[ⲁⲅ]ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲃⲃⲁⲧⲱⲛ ϫⲓ ϩⲙⲟⲗⲧ (sic) ⲉ ϫⲱϥ

(25/12)

ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ

(25/13)

ⲁⲙⲏⲛ ϥ̅ⲑ̅·