Coptic Apocrypha | Home

Discourse of Apa John on Repentance and Continence

The Discourse of Apa John, Archbishop of Constantinople, on Repentance and Continence. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse of Apa John, Archbishop of Constantinople, on Repentance and Continence

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

□ ⲞⲨⲖⲞⲄⲞⲤ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲀⲠⲀ [Fol. 2a col. 1 ⲣ̅ⲡ̅ⲁ̅]

(1/2)

Ⲓ̈ⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲀⲢⲬⲎⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ⲔⲰ‐

(1/3)

ⲤⲦⲀⲚⲦⲒⲚⲞⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ

(1/4)

ⲘⲚ̅ ⲦⲈ[Ⲅ]ⲔⲢⲀⲦⲒⲀ·

(1/5)

(1/6)

□ Ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ

(1/7)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲥⲁϩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ

(1/8)

ⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛϥ̅ ⲉ ⲛ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ ⲁⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲡⲟⲗⲩⲧ‐

(1/9)

ⲧⲓⲁ· | ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲉⲕ ⲡ̅ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· [Fol. 2a col. 2]

(1/10)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲕⲟ̅ ⲙⲛ̅

(1/11)

ⲟⲩⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ̅

(1/12)

ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏⲙ̅ ϣⲁⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲓⲗⲗⲩⲣⲓⲕⲟⲛ ⲉϥⲧⲁϣⲉ

(1/13)

ⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ:

(1/14)

□ Ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲏⲡ̅ ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ

(1/15)

ⲉⲧ ⲏⲡ ⲉ ⲧⲡⲉ̅· ⲡⲉⲧ ⲉⲩ | ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ [Fol. 2b col. 1]

(1/16)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩ ⲙ̅ⲡⲉ (sic) ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(1/17)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲟⲣⲡϥ̅ ϣⲁⲁ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· ⲉ ⲁ‐

(1/18)

ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ̅

(1/19)

ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ·

(1/20)

□ Ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲱϩ

(1/21)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲡϥⲁⲓ̈ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ ⲛ̅ ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·

(1/22)

ⲡⲉϩⲣⲏⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ· ⲡⲛⲩⲙⲫⲁ|ⲅⲱⲅⲟⲥ [Fol. 2b col. 2]

(1/23)

ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲡⲕⲩⲣⲝ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ ⲛ ⲛ̅

(1/24)

ϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ̅ ⲛ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(1/25)

ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲱϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ̅· ϯⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(1/26)

ⲛ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓ̈ⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲁ‐

(1/27)

ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ ϫⲟⲟⲩⲧ̅·

(2/1)

[Fol. 3a col. 1 ⲣ̅ⲡ̅ⲅ̅] □ Ⲉϣϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ|ⲧ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ

(2/2)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ ⲁⲣⲉⲧⲏ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ

(2/3)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ̅ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛⲟⲕ

(2/4)

ⲉ ⲁⲓ̈ⲁⲁϥ· ⲁϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ⲉⲓ̈ⲉ

(2/5)

ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲁϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲓ̈ ⲧⲁⲗⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ (sic) ⲛⲁⲓ̈

(2/6)

ⲉⲙⲡ ⲟⲩⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ ⲁⲣⲉⲧⲏ̅·

(2/7)

□ Ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ

(2/8)

[Fol. 3a col. 2] ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ | ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲓ̅ⲧⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ

(2/9)

ⲟⲩⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅‐

(2/10)

ⲙⲁⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅

(2/11)

ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉϫⲙ̅

(2/12)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(2/13)

□ Ϣⲁⲣⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅·

(2/14)

ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲥⲱ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ·

(2/15)

[Fol. 3b col. 1] ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉ|ⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ

(2/16)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(2/17)

ⲉϫⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ̅ ⲡⲉ

(2/18)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲧⲙⲁⲉⲓ̈ⲟ

(2/19)

ϩⲁⲧⲏⲕ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉ ϭⲱⲱϥ ⲏ̅ ⲉϥⲥⲏϣ ⲛ̅ ⲑⲉ

(2/20)

ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ·

(2/21)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ

(2/22)

ϩⲁ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲟⲟⲥ

(2/23)

[Fol. 3b col. 2] ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ | ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ

(2/24)

ⲉ ⲡⲁⲥⲁ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲡⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̅

(2/25)

ⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉϥⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲉ

(2/26)

ⲧⲁϣⲃⲉⲉⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϫⲃⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲉ·

(2/27)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ̅ ϯϩⲧⲏ̅ ⲉ

(2/28)

¹ ⲧⲙ̅ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲟⲩⲥⲁ̅· ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

¹ The ⲧ is written over ϭ erased.

(2/29)

[Fol. 4a col. 1 ⲣ̅ⲡ̅ⲉ̅] ⲕⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲟ̅ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅|ⲙⲟ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ϫⲁⲥⲓ ϩⲏⲧ·

(2/30)

ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉ ⲣ ⲁϣⲁⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲙϣⲁ̅ ⲛ̅ ⲛⲉ

(2/31)

ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲁⲣⲟ̅· ⲁϥⲑⲃ‐

(2/32)

ⲃⲓⲟϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ ⲁⲥⲟⲩ

(2/33)

ϩⲁⲣⲟ̅·

(3/1)

□ Ⲡⲉⲧ ϯ ϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅

(3/2)

ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲉ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉϩⲗⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲓⲱ̅·

(3/3)

ⲁϥ | ϫⲓϯⲡⲉ ⲛ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲉ· ⲡⲉⲧ ⲕⲟⲥⲙⲉⲓⲛ ⲧ̅ⲡⲉ [Fol. 4a col. 2]

(3/4)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲭⲟⲣⲟⲥ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ· ⲁϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ

(3/5)

ⲛ̅ ϣⲟⲛⲧⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲉ· ⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲥ̅ⲧⲙⲏⲧ̅ ϣⲁⲁ

(3/6)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅·

(3/7)

□ Ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧ ⲣⲉ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ

(3/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲧⲟⲉⲓⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ

(3/9)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉϫⲛ̅

(3/10)

ⲛⲉ | ⲧⲉⲧⲛ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ̅ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ [Fol. 4b col. 1]

(3/11)

ⲙⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(3/12)

ⲉⲛⲁⲣ̅ ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ̅· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(3/13)

ⲉ ϫⲱⲟⲩ·

(3/14)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲁⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲭⲁⲃ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥ ⲙ̅ ⲕⲁϩ

(3/15)

ⲛ̅ϩⲏⲧ̅· ⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ⲛ ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ· ⲁⲩⲱ

(3/16)

ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲉⲓ̈ⲛⲉ

(3/17)

ⲛ ⲧ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥ | ϩⲟⲟⲩ· ⲉⲧⲃⲉ [Fol. 4b col. 2]

(3/18)

ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ̅ ⲁ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲣⲓⲙⲉ· ⲛⲉⲧ

(3/19)

ⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲏ̅ ⲡⲟⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ·

(3/20)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ·

(3/21)

□ Ⲁϫⲓⲥ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲱⲕⲙ̅ ⲙ̅

(3/22)

ⲡⲁϭⲗⲟϭ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϣⲏ ⲟⲩϣⲏ· ϯⲛⲁϩⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲡⲣⲏϣ

(3/23)

ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ ⲧⲁⲩⲟ̅

(3/24)

ⲉ|ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲑⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ [Fol. 5a col. 1 ⲣ̅ⲡ̅ⲍ̅]

(3/25)

ⲉ ⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲉⲓ̈ⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲧⲱⲗⲙ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈‐

(3/26)

ⲟⲟⲩⲉ· ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲉⲥⲧ ϩⲏⲧ̅· ϫⲓ ⲛⲁⲕ

(3/27)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕ ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲁⲁⲩ· ⲁⲩϭⲱⲣϭ̅

(3/28)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ·

(3/29)

□ Ⲁⲕⲟⲩⲱⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲕⲁⲕⲱⲥ·

(3/30)

ⲁⲕⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ | ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲛ̅ ⲃⲁⲗ [Fol. 5a col. 2]

(3/31)

ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅

(3/32)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲙ̅

(3/33)

ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅· ϫⲉ ⲛⲉⲕϩⲉ

(3/34)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲥϩⲟⲟⲩ·

(4/1)

□ Ϣⲁⲣⲉ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(4/2)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲕⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ̅

(4/3)

[Fol. 5b col. 1] ⲉⲥⲡⲣ̅ | ⲉⲓ̈ⲱⲟⲩ ϯϩⲧⲏⲕ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲧⲙ̅ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(4/4)

ϩⲙ̅ ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥ̅ ⲧⲱⲗⲙ̅· ⲉⲕϣⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ‐

(4/5)

ⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱⲗⲙ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅

(4/6)

ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲁ ⲧϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲧⲱⲗⲙ̅ ⲧⲏⲣⲥ̅·

(4/7)

ⲙⲉ ⲕϫⲛⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲉϥϫⲁϩⲙ̅·

(4/8)

□ Ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲁϥ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲗⲏⲗ

(4/9)

ⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅ̅ ϫⲱⲣⲡ̅ ⲉⲩⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(4/10)

[Fol. 5b col. 2] ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉ|ⲣⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(4/11)

ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛϥ̅ⲛⲁϩⲙⲉⲕ· ⲛⲅ̅ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲱⲱⲕ

(4/12)

ⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(4/13)

ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ·

(4/14)

□ Ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ

(4/15)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ

(4/16)

ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲉⲙⲉ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(4/17)

[Fol. 6a col. 1 ⲣ̅ⲡ̅ⲑ̅] ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉ|ϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϯ

(4/18)

ⲛ ⲟⲩⲧⲩⲙⲡⲁⲛⲟⲛ· ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲟⲧⲙ̅ ⲙⲛ̅

(4/19)

ⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲁ· ⲟⲩⲁ̅ ⲡⲉ ϣⲁⲕϫⲓⲧϥ̅ ⲥⲉⲁⲡⲉⲧⲉⲓ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(4/20)

ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛⲧ̅·

(4/21)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛ ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ

(4/22)

ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅

(4/23)

[Fol. 6a col. 2] ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅|ⲥⲱⲙⲁ· ⲡⲉⲯⲁⲗ‐

(4/24)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲧⲕⲓⲑⲁⲣⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅·

(4/25)

ⲡⲧⲩⲡⲡⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩϣⲁⲁⲣ̅ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲱⲱϥ·

(4/26)

ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ϭⲉ ⲛ ⲧ̅ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲧⲁⲣⲉ ⲕⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲥⲙⲟⲩ

(4/27)

ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲩⲙⲡⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲭⲟⲣⲟⲥ·

(4/28)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅

(4/29)

ϩⲁ ⲣⲟⲕ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ

(4/30)

[Fol. 6b col. 1] ⲡϩⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲛⲟϥ· | ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁϣⲧⲟⲩⲉⲓⲟϥ

(4/31)

ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲕ·

(4/32)

□ Ϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲟⲩϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲧⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ

(4/33)

ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ϫⲱⲕ· ϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ

(4/34)

ⲧⲉⲕϭⲟⲙ· ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϯ ϣⲉ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲧⲉ‐

(5/1)

ⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲕⲁⲛ ϯ ⲥⲉ̅ ⲉⲧⲉⲧⲡⲁϣⲉ ⲧⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲡⲁⲓ̈

(5/2)

ϩⲟⲣϣ̅ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲕⲁⲛ ϯ ⲙⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲱ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲟ |

(5/3)

ⲙⲛⲧ̅ ⲡⲉ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁⲣⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ· ϫⲉ [Fol. 6b col. 2]

(5/4)

ⲛⲉⲕϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲟⲣⲉⲕ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲕ̅

(5/5)

ⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅·

(5/6)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ ϩⲓ

(5/7)

ϩⲁⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ϣⲉ ϩⲓ ⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ϩⲓ ⲣⲟⲟⲩⲉ·

(5/8)

ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ

(5/9)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲥ|ⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲁϩⲉ [Fol. 7a col. 1 ⲥ̅ⲓ̅ⲁ̅]

(5/10)

ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ

(5/11)

ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ·

(5/12)

□ Ⲛⲅ̅ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲉ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅

(5/13)

ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ

(5/14)

ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲁⲡⲟⲇⲓⲝⲓⲥ· ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣⲉ ⲕⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉ

(5/15)

ⲛⲧⲁⲕⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ

(5/16)

ⲁⲧ ϯϩⲧⲏϥ ⲉⲩ | ⲍⲱⲕⲣⲁⲫⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ [Fol. 7a col. 2]

(5/17)

ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲣⲓⲙⲉ ϩⲁ ⲑⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲙ̅

(5/18)

ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲙⲉ‐

(5/19)

ⲧⲁⲛⲟⲓ̈· ⲙⲛ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ̅·

(5/20)

□ Ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ· ⲉⲣϣⲁⲛ

(5/21)

ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϩⲉ̅ ⲉ ⲕⲉ

(5/22)

ⲕⲉⲣⲟⲥ· ⲉⲧ|ⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ [Fol. 7b col. 1]

(5/23)

ϯ ⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ

(5/24)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ·

(5/25)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲟⲩⲟ̅ⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲏⲡ̅·

(5/26)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲁⲁⲩ ⲕⲁⲕⲱⲥ·

(5/27)

ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ϣⲟⲩⲟ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲛⲟⲩⲟϭⲉ·

(5/28)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲉⲥⲧ̅ ϩⲏⲧ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(5/29)

ⲉⲛⲁⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲟⲃϩⲉ ϩⲙ̅ |

(5/30)

ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· [Fol. 7b col. 2]

(5/31)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁ‐

(5/32)

ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(5/33)

ϩⲁⲡⲗⲱⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϫⲉⲕⲙ̅ ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲣ‐

(5/34)

ⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲉϥⲟ̅ ⲛ ⲟⲩϣⲏ̅ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲟⲩⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅

(6/1)

ⲧⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ϩⲱⲱϥ ⲕⲁⲧⲁ

(6/2)

[Fol. 8a col. 1 ⲥ̅ⲓ̅ⲅ̅] ⲟⲩϣⲏ̅ ⲟⲩϣⲏ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲁϩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ | ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲛⲉϥⲉ‐

(6/3)

ⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅

(6/4)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲱ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕϯ ⲛⲁⲓ̈

(6/5)

ⲛⲁ ⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ

(6/6)

ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ·

(6/7)

□ Ⲉⲡⲓ̅ ⲇⲏ ⲟⲩⲛ ⲁⲓ̈ⲡⲗⲁⲛⲏ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ· ⲉⲧⲃⲉ

(6/8)

ⲡⲁⲓ ϯⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲣ̅ⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅

(6/9)

[Fol. 8a col. 2] ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲥⲩ|ⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲡⲱⲱⲛⲉ

(6/10)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲱϥⲉ

(6/11)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(6/12)

ⲉⲛⲉⲛ ⲣ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·

(6/13)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲙⲉⲗⲉⲧⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲣⲟⲕ

(6/14)

ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲇⲟⲛⲏ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟ̅

(6/15)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ ⲁⲅⲣⲓⲟⲛ· ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣⲉ ⲛϥⲓ

(6/16)

[Fol. 8b col. 1] ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ|ϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅

(6/17)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ

(6/18)

ϫⲉ ⲛⲏⲫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ·

(6/19)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϫⲓ ⲕⲗⲟⲙ· ⲙⲁⲣⲉ

(6/20)

ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲟⲃϣ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲣ̅ϩⲣ̅ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲃⲣⲁⲃⲓⲟⲛ·

(6/21)

ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁϩ ⲉⲛ ⲡⲗⲏⲅⲏ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ

(6/22)

ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ ⲧⲁⲓ̈ⲟ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛⲱⲑⲉⲧⲏⲥ· ϣⲁⲣⲉ

(6/23)

ⲡϫⲁϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲫⲉ̅ ⲛϥ̅ⲥⲩⲗⲁ

(6/24)

ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅:

(6/25)

[Fol. 8b col. 2] □ Ⲉⲧ|ⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲕⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ϩⲉⲛϫⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(6/26)

ⲉⲩϩⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ϩⲓⲛⲏⲃ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲟⲩⲇⲉ ϩⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉ (sic)

(6/27)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲟⲩϩⲉ̅· ϫⲉ ⲉⲕⲉⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϣϭⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/28)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲁϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(6/29)

ⲟⲩⲡⲁϣ·

(6/30)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲱⲧ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ

(6/31)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲗⲟⲩⲉ· ⲉⲁⲛ ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅

(6/32)

[Fol. 9a col. 1 ⲥ̅ⲓ̅ⲉ̅] ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ | ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲟⲛ ⲉ ⲛⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(6/33)

ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛ ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(6/34)

ⲡⲉⲧⲛ̅ ⲁⲛⲇⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ̅ ⲉϥⲗ̅ϩⲏⲙ ⲛ̅ ⲑⲉ

(7/1)

ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲟⲩⲓ̈· ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲁⲛ

(7/2)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲁ ⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ·

(7/3)

□ Ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ

(7/4)

ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⲉⲩ|ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲛⲉ· [Fol. 9a col. 2]

(7/5)

ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲉⲧⲃ̅ ⲟⲩⲥⲟⲃⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(7/6)

ⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ·

(7/7)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉϣⲱⲧ̅ ⲉⲛⲕⲁϭⲉⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϥⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(7/8)

ϩⲁ ϩⲉⲛϩⲟⲉⲓⲙ ϫⲉ ⲉϥⲉϩⲉ ⲉ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ̅· ϣⲁⲣⲉ

(7/9)

ⲡϣⲟⲉⲓϫ ⲉⲧ ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϥⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁ ⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ̅·

(7/10)

ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ·

(7/11)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ϩⲉ ⲉ ⲕⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ|ⲃⲏⲗ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ [Fol. 9b col. 1]

(7/12)

ⲛϥ̅ϫⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϭⲣⲱⲱϭ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(7/13)

ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅

(7/14)

ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲉϣⲁⲩⲉⲡ ⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϫⲉ ϩⲉⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉ

(7/15)

ⲉⲩⲧⲏⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧ

(7/16)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ·

(7/17)

□ Ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϯϩⲧⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(7/18)

ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲛⲁϭⲱⲗ ⲧⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(7/19)

ⲡⲙⲁ̅ ⲛ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉϥⲥⲙⲏ |

(7/20)

ⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅· ⲡⲉϫⲁϥ [Fol. 9b col. 2]

(7/21)

ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ϯⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ̅ ⲉⲣⲉ

(7/22)

ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲃⲥ̅ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ

(7/23)

ϭⲱϣⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ

(7/24)

ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲫⲉ ⲉϥϫⲱ

(7/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ | ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ [Fol. 10a col. 1 ⲥ̅ⲓ̅ⲍ̅]

(7/26)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲛ̅ ⲑⲉ

(7/27)

ⲉⲧϥ̅ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲣⲟⲉⲓⲥ·

(7/28)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲱⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟ̅ ⲛ ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ ϫⲉ

(7/29)

ⲟⲩⲉⲃⲓⲏⲛ ⲡⲉ̅· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ

(7/30)

ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ̅ ϫⲉ

(7/31)

ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ̅ ⲛϥ̅ⲁⲣⲭⲉⲓ̅ | ⲛ̅ ϩⲓⲟⲩⲉ̅ ⲉ ⲛⲉϥ ϣⲃⲣ̅ [Fol. 10a col. 2]

(7/32)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲥⲱ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲧⲁϩⲉ·

(7/33)

□ Ϥ̅ⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ̈

(7/34)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩ‐

(8/1)

ⲛⲟⲩ ⲉ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲁⲛ· ⲛϥ̅ⲡⲁϩϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲏⲏⲧⲉ

(8/2)

ⲛϥ̅ⲕⲱ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ·

(8/3)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ̅

(8/4)

[Fol. 10b col. 1] ⲥⲉⲛⲁⲡⲁϩϥ̅ ϩⲓ | ⲧⲉϥⲙⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅

(8/5)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲩⲛⲁ ⲣ ⲟⲩ ⲛⲁϥ· ⲡⲉⲧ

(8/6)

ⲉϣϣⲉ ⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ

(8/7)

ⲉⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲡⲓⲥϭⲏⲣ̅ ⲛ̅ ϩⲁⲡⲗⲟⲩⲛ̅ ⲉⲧⲉ

(8/8)

ⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲕⲧⲟⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ

(8/9)

ⲥⲟⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲙ̅ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁⲛ ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ·

(8/10)

[Fol. 10b col. 2] □ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ | ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(8/11)

ⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ̅ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ̅

(8/12)

ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ: ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅

(8/13)

ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ·

(8/14)

□ Ⲁⲛ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉ ⲁⲩⲥⲱⲙⲛ̅ⲧ (sic)

(8/15)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲡⲓⲧⲉ· ⲟⲩⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲉϥⲛⲉϫ ⲥⲟⲟⲧⲉ ⲉ ⲛⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ

(8/16)

[Fol. 11a col. 1 ⲥ̅ⲓ̅ⲏ̅] ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁ|ⲗⲁⲗⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲗⲟϭ·

(8/17)

□ Ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϭⲱϣⲧ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲛ̅ⲥⲁ

(8/18)

ⲛⲉⲧⲉ ⲙ ⲉϣϣⲉ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(8/19)

ⲛϣⲱⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲛⲉⲛⲙⲁϩⲧ̅

(8/20)

ⲉϥⲉⲣⲏⲑⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲟⲩⲉⲙ ϩⲁϩ·

(8/21)

□ Ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲉϥⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥ‐

(8/22)

[Fol. 11a col. 2] ⲧⲱⲣⲡ̅· | ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲟⲛ

(8/23)

ⲉϥⲕⲓⲙ ⲉ ⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲕⲁⲕⲓⲁ·

(8/24)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲱⲣϫ̅

(8/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙ̅

(8/26)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲛⲁⲓ̈

(8/27)

[Fol. 11b col. 1] ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉ ⲉϣⲙ̅ ⲥⲟ|ⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉ

(8/28)

ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲧ̅ ϫⲉⲣⲟ·

(8/29)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉ ⲥⲙⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧ

(8/30)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲕ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ

(8/31)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ

(8/32)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ̅ⲕ̅· ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟ‐

(8/33)

ⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲛⲁ̅· ⲛⲅ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ̅

(8/34)

[Fol. 11b col. 2] ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ | ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅

(9/1)

ⲙⲉⲛ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲉⲛⲡⲱⲗϣ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲛⲁ ⲑⲏ·

(9/2)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲁⲛⲟⲩϣ̅ ⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲣⲩⲫⲁ̅ ϩⲛ̅

(9/3)

ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲉⲡ ⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ̅

(9/4)

ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲁ ⲡϫⲓⲛϫⲏ̅· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ‐

(9/5)

ϫⲟⲉⲓⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲙⲉ·

(9/6)

ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϥ|ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ [Fol. 12a col. 1 ⲥ̅ⲓ̅ⲑ̅]

(9/7)

ⲉ ⲣⲟⲛ̅· ϩⲉⲛⲥⲟⲡ̅ ⲙⲉⲛ̅ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(9/8)

ϩⲉⲛⲥⲟⲡ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϥⲁⲡⲓⲗⲏ ⲛⲁⲛ ⲛ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·

(9/9)

□ Ϩⲉⲛⲥⲟⲡ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϥϯⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲥⲧ̅ⲙⲏⲧ̅·

(9/10)

ⲉϥⲉⲣⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲉⲧⲃⲉ

(9/11)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩⲣ ⲛ ⲛ̅ ϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ

(9/12)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲙ̅|ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ· [Fol. 12a col. 2]

(9/13)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅

(9/14)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩϫⲡⲟϥ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅· ⲁⲩⲥⲁ‐

(9/15)

ⲛⲟⲩϣϥ̅ ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏⲕⲓⲁ· ⲁϥϫⲓ

(9/16)

ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅· ⲁϥϩⲕⲟ̅· ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁϥⲱⲃϣ̅

(9/17)

ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅· ⲁϥⲗⲩⲡⲉⲓ̈ ⲁⲩⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ | ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲙⲁⲥ‐ [Fol. 12b col. 1]

(9/18)

ⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲥⲟϣϥ̅· ⲉ ⲡϩⲁⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ

(9/19)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲛ·

(9/20)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐

(9/21)

ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ· ⲙ̅ⲡ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅

(9/22)

ⲡⲱϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱ‐

(9/23)

ⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲁⲡⲉⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(9/24)

ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥ|ⲛⲟϥ ϩⲁ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· [Fol. 12b col. 2]

(9/25)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(9/26)

ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲛ ⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲗϭⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ

(9/27)

ϫⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ· ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲛ̅

(9/28)

ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛ̅ ϭⲁⲗ ⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ·

(9/29)

□ Ⲛ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(9/30)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲉⲛ̅ⲟ̅ ⲕⲏ̅ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲩ|ⲟⲟⲩ [Fol. 13a col. 1 ⲥ̅ⲕ̅ⲁ̅]

(9/31)

ⲟⲩⲁ̅ ⲟⲩⲁ̅· ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ

(9/32)

ⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ̅ ⲛ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲁⲛⲟⲛ

(9/33)

ϩⲱⲱⲛ ⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ·

(9/34)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲡⲟ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(10/1)

□ Ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲙϣⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲣⲁⲛ

(10/2)

[Fol. 13a col. 2] ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲁ | ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅

(10/3)

ϩⲓ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲁ

(10/4)

ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ:

(10/5)

□ Ⲉⲣⲉ ⲑⲏⲇⲟⲛⲏ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲟⲩϩⲟⲣ· ⲉⲕϣⲁⲛⲇⲓⲱⲕⲉ

(10/6)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁϥⲡⲱⲧ̅· ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ̅ ⲇⲉ ϣⲁϥϭⲱ̅

(10/7)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲁⲕⲕⲱⲃⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ

(10/8)

[Fol. 13b col. 1] ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ | ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲡⲱⲧ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(10/9)

ⲙⲱⲧⲛ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(10/10)

ⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲡ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

(10/11)

ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ

(10/12)

ⲉⲛϣⲁⲛϭⲟϩϭϩ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲟⲃϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ

(10/13)

ⲣⲱⲕϩ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲉⲡ ⲡⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ

(10/14)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(10/15)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲛ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲓ̈

(10/16)

[Fol. 13b col. 2] ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲥⲟⲧ|ⲙⲟⲩ· ⲉⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ

(10/17)

ϫⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ϣⲟⲃⲉ ⲁⲛ ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(10/18)

ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁⲛⲇⲟⲕⲓⲟⲛ· ⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ

(10/19)

ⲧⲣⲉⲛⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(10/20)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲫⲟⲧⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ

(10/21)

ϣⲁⲛϫⲓⲧⲟ̅ⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ϯ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲛ̅

(10/22)

ϩⲉⲛϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲛⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁ |

(10/23)

[Fol. 14a col. 1 ⲥ̅ⲕ̅ⲇ̅ (sic)] ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(10/24)

ϫⲉ ϯ ϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲡⲗⲁⲅⲭⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ϣⲁ‐

(10/25)

ⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ·

(10/26)

□ Ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(10/27)

ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲧⲗ̅ⲧⲓⲗⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁⲥ· ⲧⲛ̅ⲣ̅

(10/28)

ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ

(10/29)

[Fol. 14a col. 2] ⲁⲛ ⲛ̅ | ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ

(10/30)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(10/31)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(10/32)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(10/33)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲛ ⲁⲡⲁⲧⲁ̅ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ̅·

(10/34)

□ Ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲣ̅ ⲡⲉϥⲁϩⲉ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲓ‐

(11/1)

ⲛⲟⲩⲱⲙ | ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲓⲛⲥⲱ̅· ⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ [Fol. 14b col. 1]

(11/2)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ ⲁⲧ ⲟⲩⲱ̅·

(11/3)

□ Ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ

(11/4)

ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲇⲉ ⲉⲧ

(11/5)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

(11/6)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ ⲁⲧ ⲟⲩⲱ̅· ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ̅ ⲕⲁⲛ

(11/7)

ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲣⲱⲕϩ̅· ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ

(11/8)

ⲉⲥⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅· ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲇⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲛ |

(11/9)

ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϥⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅ ϣⲁⲩⲣⲱⲕϩ̅ [Fol. 14b col. 2]

(11/10)

ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ

(11/11)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅· ϫⲉ

(11/12)

ⲕⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲁ‐

(11/13)

ⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲧ ⲙⲟⲩ·

(11/14)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲉϣϥⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲏⲣ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓⲟⲟⲩⲛⲉ | ⲉⲩ‐ [Fol. 15a col. 1 ⲥ̅ⲕ̅ⲋ̅]

(11/15)

ϣⲁⲛⲧⲙ̅ϩⲟⲥ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ· ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲛⲁⲣ

(11/16)

ⲟⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲡⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ

(11/17)

ⲥⲱⲕ ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉ

(11/18)

ⲧⲣⲉ ⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ

(11/19)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(11/20)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ ⲧⲉ̅ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲛ̅ϭⲓ

(11/21)

ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϥ ⲏ̅ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲥⲩⲗⲁ̅ ⲙ̅ | ⲡⲉⲛⲁϩⲟ̅· [Fol. 15a col. 2]

(11/22)

ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϭⲟⲗⲡ̅ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϥⲓ ⲗⲟⲅⲟⲥ

(11/23)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧ

(11/24)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ·

(11/25)

ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲁϣ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ·

(11/26)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ·

(11/27)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓ̈ⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲉϫⲙ̅

(11/28)

ⲡϣⲟⲣ|ϣⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲕⲏⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ [Fol. 15b col. 1]

(11/29)

ⲙ̅ⲙⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲁⲧ̅ ⲧⲁⲣⲓ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ

(11/30)

ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϣ̅ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲙ̅

(11/31)

ⲡⲉⲛⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅ ⲡⲁⲓ̈

(11/32)

ⲉⲧ ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩϭⲗ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲁⲗⲗⲁ

(11/33)

ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲑ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲧ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(11/34)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲣⲓⲙⲉ

(12/1)

[Fol. 15b col. 2] ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ ϩⲓ|ⲧⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ· ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ

(12/2)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲁⲑⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ̅ ⲧⲏⲣⲥ̅· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉ ⲧⲙ̅

(12/3)

ⲧⲣⲉ ϥⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲁⲥⲙⲟⲩ

(12/4)

ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϣ̅ϣⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̅

(12/5)

ⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·

(12/6)

□ Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ·

(12/7)

[Fol. 16a col. 1 ⲥ̅ⲕ̅ⲏ̅] ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲣⲙ̅ ⲡⲣⲟ̅· ⲁ ⲧⲉⲩ|ϣⲏ̅

(12/8)

ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲙⲁⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(12/9)

ϭⲱ̅ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲛϥ̅ϣⲁ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(12/10)

ⲡⲣⲏ·

(12/11)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲟⲩ·

(12/12)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲙ̅ϣⲁ̅ ⲛ̅ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ·

(12/13)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲥⲡⲏϩ ⲁⲛ ϣⲁⲁ ⲟⲩⲭⲣⲟⲛⲟⲥ·

(12/14)

[Fol. 16a col. 2] ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϫⲓ | ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅

(12/15)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲁⲡⲣⲏⲧⲉ· ⲕⲁⲛ ⲉⲁ ⲛ ⲣ̅ ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩϫⲓ

(12/16)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲁ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲛ·

(12/17)

ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁϩⲣⲉ̅ ⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ

(12/18)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ·

(12/19)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲁ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲱⲱⲗⲉ ϩⲛ̅

(12/20)

ⲟⲩϩⲱⲃ· ⲟⲩϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉ ⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(12/21)

[Fol. 16b col. 1] ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲱⲗⲉ ⲧϭⲓⲛϩⲉ̅ ⲅⲁⲣ | ⲁⲛ ⲧⲉ ⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡ

(12/22)

ⲧⲙ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϩⲉ̅ ⲡⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(12/23)

ⲡⲧⲁⲕⲟ̅·

(12/24)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅

(12/25)

ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲛⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲕⲁⲗⲁⲁⲇ· ⲏ̅

(12/26)

ⲙⲛ̅ ⲥⲁⲉⲓⲛ (sic) ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ

(12/27)

ϥ̅ⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ̅ ⲛ ⲧ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲗⲁⲟⲥ·

(12/28)

ⲉⲓ̈ⲧⲁ̅ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲉⲛ ϣⲱⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ·

(12/29)

[Fol. 16b col. 2] ϣⲁⲛ | ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ϩⲉⲛⲥⲁⲉⲓⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲣ̅ ⲥⲡⲟⲇⲏ ⲛⲓⲙ

(12/30)

ϣⲁⲛ ⲧⲛ̅ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅

(12/31)

ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ̅·

(12/32)

□ Ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ϣⲱⲛⲉ ⲧⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲥ·

(12/33)

ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(12/34)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲉⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(13/1)

ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱ|ⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲉ‐ [Fol. 17a col. 1 ⲥ̅ⲕ̅ⲑ̅]

(13/2)

ϩⲉⲛⲛⲁ̅· ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲧⲛ̅ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ

(13/3)

ⲛ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁ ⲑⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ

(13/4)

ⲛ ⲛ̅ ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲡ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(13/5)

ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲕ̅ⲛⲁϫⲟⲕⲙⲉⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(13/6)

ϯⲛⲁⲟⲩⲃⲁϣ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲉ ⲉ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ·

(13/7)

□ Ϥ̅ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϥ|ⲟⲩⲱϣ ⲉ [Fol. 17a col. 2]

(13/8)

ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩⲓ̈

(13/9)

ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧ ϥ̅ⲱⲙⲕ̅ ⲙ̅ⲙ̅ⲟⲟⲩ· ϥ̅ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ

(13/10)

ⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲁⲕⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲟⲩⲱϩ

(13/11)

ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅·

(13/12)

□ Ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲏ̅ ⲡⲉ ϣⲁϥϩⲉ̅ ⲙⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲏ̅ ⲡⲉ

(13/13)

ϣⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ϭⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ

(13/14)

ⲕⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲁⲁ ⲣⲟⲓ̈ | ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲟⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· [Fol. 17b col. 1 ⲥ̅ⲗ̅]

(13/15)

ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲗϭⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣϥ̅·

(13/16)

□ Ϥ̅ϫⲓ ϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲛ̅ϫ↑?ⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲁⲛ

(13/17)

ⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(13/18)

ⲙⲟⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ̅· ⲙⲟ[ⲛ]ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅

(13/19)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈· ϯⲟⲩⲉϣ ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅

(13/20)

ⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲕⲧⲟϥ | ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 17b col. 2]

(13/21)

ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲓⲏ̅ ⲉ ⲑⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲱⲛϩ̅· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙⲉ̅

(13/22)

ⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ⲕⲁⲛ ⲉϥⲣⲟⲕϩ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲓⲃⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅

(13/23)

ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲙⲉ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϣⲙⲉⲣⲓⲧⲥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈

(13/24)

ϩⲉ̅ ⲧⲏⲣⲥ̅·

(13/25)

□ Ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲉⲧ ⲛⲁⲙⲉⲧ‐

(13/26)

ⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ̅ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ̅· ⲁϥ‐ |

(13/27)

ⲡⲣⲟⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ [Fol. 18a col. 1 ⲥ̅ⲗ̅ⲁ̅]

(13/28)

ⲛⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲥ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ

(13/29)

ⲕⲧⲟ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈·

(13/30)

□ Ⲟⲩ ϯⲙⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(13/31)

ⲉⲙ ⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥ

(13/32)

ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲕⲁⲛ ⲉⲁ‐

(13/33)

ϥϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡϣⲓⲕ | ⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥ‐ [Fol. 18a col. 2]

(13/34)

ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(14/1)

ⲕⲧⲟⲕ ϣⲁⲁ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲥⲟⲟⲧⲕ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ

(14/2)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯ ⲛ̅

(14/3)

ϣⲟⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ·

(14/4)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲟⲩ ⲛ ⲥⲁⲉⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲛ ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(14/5)

ⲡⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ⲣ̅ ϩⲏⲧ ϣⲏⲙ ⲛϥ̅ϣⲱⲥ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙ ⲁⲣⲉ

(14/6)

[Fol. 18b col. 1] ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ | ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥⲧⲱⲱⲃⲉ

(14/7)

ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̅ ϣⲱⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϯ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅

(14/8)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ

(14/9)

ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ

(14/10)

ⲛⲉⲓ̈ⲁ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ

(14/11)

ⲡⲟⲗⲗⲁⲕⲓⲥ ϣⲁⲣⲉ ⲡϣⲟⲉⲓϫ ϩⲉ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉ ⲡϩⲁⲉ̅

(14/12)

[Fol. 18b col. 2] ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϥ̅ϫⲓⲕⲗⲟⲙ· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲧⲟⲓ̈ | ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(14/13)

ⲧⲣⲉ ⲩⲡⲗⲏⲅⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲉ ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛϥ̅ⲡⲟ‐

(14/14)

ⲗⲉⲙⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅ ⲛϥ̅ⲉⲩⲇⲟⲕⲉⲓⲙⲉⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲛⲉⲧⲉ

(14/15)

ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(14/16)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲛ ϩⲁϩ ⲛ ⲉϣⲱⲧ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲡϫⲟⲓ̈ ⲱⲙⲥ̅

(14/17)

ⲛ̅ⲥⲉϯⲟⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲩⲉⲓⲛ ⲙ ⲉⲩⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(14/18)

ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲉⲓ̈ ⲉ ⲡϣⲱⲧ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲥⲉ

(14/19)

[Fol. 19a col. 1 ⲥ̅ⲗ̅ⲅ̅] ⲣ̅ | ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛⲧ̅ ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ̅ ⲛ̅ⲧ‐

(14/20)

ⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲙ̅

(14/21)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ

(14/22)

ⲛϫⲉⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅

(14/23)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϩ ⲉⲛⲧ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅

(14/24)

ϫⲉⲣⲱϥ·

(14/25)

□ Ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ ⲟ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲧⲁⲗϭⲟ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡ̅ |

(14/26)

[Fol. 19a col. 2] ⲡⲁϩⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉϣⲁⲕ

(14/27)

ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲱϩ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(14/28)

ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ·

(14/29)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲱϩ ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ·

(14/30)

ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ⲕⲁⲛ

(14/31)

ⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(14/32)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲛⲅ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉⲛ ⲥⲓⲟⲩ· ⲉⲧ ⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·

(14/33)

[Fol. 19b col. 1] ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕ ⲣ̅ | ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ

(14/34)

ⲛ̅ ϩⲟⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲕ ⲣ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(15/1)

ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϫⲱ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ ⲱⲣϣ̅· ⲁⲩⲱ ⲉ

(15/2)

ϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ̅·

(15/3)

ⲕⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛϣⲁϫⲉ

(15/4)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ·

(15/5)

□ Ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϥⲛⲁϯ ⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ

(15/6)

ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ |

(15/7)

ⲙⲟⲕϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟ̅ [Fol. 19b col. 2]

(15/8)

ⲛ̅ ϩⲁⲉ̅ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(15/9)

□ Ⲉⲛⲉⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ

(15/10)

ⲛ̅ ⲥⲟⲡ̅ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈· ϣⲁⲛ‐

(15/11)

ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ· ⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ

(15/12)

ⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁⲓⲛⲓⲅⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁ|ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ [Fol. 20a col. 1 ⲥ̅ⲗ̅ⲇ̅]

(15/13)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ

(15/14)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

(15/15)

ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲉⲛ‐

(15/16)

ϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲥⲁ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ϣⲁⲛⲣ̅

(15/17)

ϣⲡⲏⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(15/18)

□ Ⲕⲁⲓ ⲧⲟ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(15/19)

ⲭⲩⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲫ|ⲗⲉⲕⲙⲁ̅ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲙⲟⲩ [Fol. 20a col. 2]

(15/20)

ϣⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ̅ ⲉⲩϥⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲟⲉⲓⲧ̅·

(15/21)

ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲛϣⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲥⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(15/22)

ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅· ⲛ ⲁⲧ ϫⲃⲓⲛ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲱⲗⲙ̅· ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ

(15/23)

ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲏⲙ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ·

(15/24)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉ ϭⲱ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ·

(15/25)

ⲟⲩ ⲁⲣⲁ̅ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ | ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲛϣⲁⲛⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ [Fol. 20b col. 1]

(15/26)

ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲛⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲍⲉ

(15/27)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ

(15/28)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲡⲣⲟⲗⲑⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲟⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ

(15/29)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲟⲣⲫⲏⲣⲁ· ⲉⲓ̈ⲉ̅ ⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅

(15/30)

ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲏⲣⲉⲩ ϣⲁⲛⲧⲁϩⲟⲛ ⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ̅ ⲙ̅

(15/31)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲉⲕ|ⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲁⲣⲁ̅ ⲉⲛⲉⲛ‐ [Fol. 20b col. 2]

(15/32)

ⲧⲁⲩⲉⲣⲏⲧ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅· ⲧⲉ ϩⲓⲏ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ

(15/33)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉⲥⲙⲟⲕϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϫⲁϫⲱ̅·

(15/34)

ⲉⲥⲟ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣⲁ̅ ϩⲓ ⲙⲁ̅ ⲉϥⲁϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲛⲉⲕ‐

(16/1)

ⲛⲁϥⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϣⲁⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅

(16/2)

ⲧⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(16/3)

[Fol. 21a col. 1 ⲥ̅ⲗ̅ⲍ̅] □ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϣⲣⲡ̅ | ϭⲟⲡⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ· ⲙⲛ̅

(16/4)

ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲕⲧⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲕⲁⲛ ⲉϣϫⲉ ⲁ

(16/5)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϣⲣⲡ̅ ⲧⲁⲩⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅

(16/6)

ⲟⲩϭⲉⲡⲏ·

(16/7)

□ Ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϥⲛⲁⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(16/8)

ϩⲓ ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲥ

(16/9)

ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉϥ|

(16/10)

[Fol. 21a col. 2] ⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ

(16/11)

ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲡⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲁⲉⲓ̈ⲟⲟⲩ

(16/12)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲃⲓⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ⲛⲙ̅ ⲡⲉⲧ

(16/13)

ϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅· ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(16/14)

□ Ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲣ̅ ⲥⲡⲟⲇⲏ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲧⲣⲉ

(16/15)

ⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ· Ⲕⲁⲓ

(16/16)

[Fol. 21b col. 1] ⲡⲉⲣ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅ | ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ

(16/17)

ⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ⲛⲉ ⲉⲩⲥⲟϣϥ̅ ϩⲓ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ϩⲓ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅·

(16/18)

ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲛⲙ̅ϣⲁ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲏⲣ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲉⲩ‐

(16/19)

ⲫⲏⲙⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲙⲁ̅

(16/20)

ⲉⲧⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲣⲭⲁⲅ‐

(16/21)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(16/22)

[Fol. 21b col. 2] □ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲣ̅ ϣⲟ|ⲣⲡ̅

(16/23)

ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲟⲩ ⲛ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ

(16/24)

ⲛ ⲃⲟⲏⲑⲏⲙⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(16/25)

ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(16/26)

□ Ⲁⲭⲁⲃ ⲁϥⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲁⲁϥ

(16/27)

ⲁϥⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲡⲁϩⲣⲉ·

(16/28)

ⲛⲁⲃⲟⲩⲭⲟⲇⲟⲛⲟⲥⲥⲟⲣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲛⲁ̅· ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛⲓ|

(16/29)

[Fol. 22a col. 1 ⲥ̅ⲗ̅ⲏ̅] ⲛⲉⲩⲏ̅ ⲁⲩⲣ̅ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ·

(16/30)

ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲁⲥϩⲉⲧⲡ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟ‐

(16/31)

ⲟⲩⲉ·

(16/32)

□ Ⲡⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ

(16/33)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲉⲁⲛϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲡⲗⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(16/34)

ⲡⲁϩⲣⲉ̅·

(17/1)

□ Ⲙⲁⲣⲛ ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ̅· ϩⲛ̅ ⲛⲉⲡⲗⲏⲅⲏ |

(17/2)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛ̅ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· [Fol. 22a col. 2]

(17/3)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲛ·

(17/4)

ϫⲉ ⲧⲁⲗϭⲟⲓ̈ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲗⲟ̅· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲁⲗϭⲉ

(17/5)

ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϣⲟⲡⲛ̅ ⲉ

(17/6)

ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲙⲉ̅· ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ

(17/7)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧ ϥⲱⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲣ̅

(17/8)

ⲡⲉⲩ|ⲙⲉⲉⲩⲉ· ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲁϣⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ [Fol. 22b col. 1]

(17/9)

ⲃⲟⲏⲑⲏⲙⲁ ⲉⲧ ϣⲟⲃⲉ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛ

(17/10)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲁ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲁϣ ⲙⲛ̅

(17/11)

ⲛⲉⲡⲗⲏⲅⲏ ⲉⲧϣⲟⲃⲉ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅

(17/12)

ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲕⲟⲩⲟϣϥ̅ ⲉ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ̅·

(17/13)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅

(17/14)

ⲛⲁⲃⲟⲩⲭⲟⲇⲟⲛⲟⲥⲟⲣ· ⲕⲁⲛ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲉ|ϫⲛ̅ [Fol. 22b col. 2]

(17/15)

ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲁⲭⲁⲁⲃ· ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(17/16)

ⲉ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ̅:

(17/17)

□ Ⲕⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣ‐

(17/18)

ⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ· ⲛⲅ̅ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅

(17/19)

ⲡⲛⲁⲏⲧ̅ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲱⲱⲕ ⲙⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈

(17/20)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲛⲟϭ ⲛ̅ | ⲛⲁ̅· ⲟⲩϩⲃⲱ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲧ [Fol. 23a col. 1 ⲥ̅ⲗ̅ⲑ̅]

(17/21)

ⲁⲥⲗⲟⲕⲥⲧ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ

(17/22)

ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲱⲗⲙ̅ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲗⲟⲓ̈ϩⲉ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲓ̈ⲁⲁⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(17/23)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲉϫ

(17/24)

ⲧⲉϥⲙⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲧⲱⲗⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲗⲟⲓϩⲉ ⲛ̅

(17/25)

ⲧⲁⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·

(17/26)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(17/27)

ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲟⲛⲟⲛ ϯ ⲙ̅ⲡⲉⲕ | ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛⲅ̅ ⲁⲓⲧⲓ [Fol. 23a col. 2]

(17/28)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥ̅ⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ̅

(17/29)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲧⲟϥ

(17/30)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓⲏ̅ ⲉ ⲑⲟⲟⲩ· ϯⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛ̅

(17/31)

ⲛⲉϥⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ·

(17/32)

□ Ⲙⲟⲛⲟⲛ ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲡⲗⲏⲅⲏ̅· ⲛⲅ̅

(17/33)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ | ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ̅· [Fol. 23b col. 1]

(17/34)

ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅· ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ

(18/1)

ⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡ̅ⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲛ̅

(18/2)

ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ̅·

(18/3)

ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲡⲁϩⲣⲉ· ϥ̅ϣⲓⲛⲉ

(18/4)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲕⲧⲉ ⲡⲉ‐

(18/5)

ⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲥⲱⲣⲙ̅·

(18/6)

□ Ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ |

(18/7)

[Fol. 23b col. 2] ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲱϩⲙ̅ ⲛⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ

(18/8)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ·

(18/9)

□ Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϥϯ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅

(18/10)

ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ϣⲟⲡⲥ̅ ϩⲁ

(18/11)

ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ· ϣⲟⲡⲥ̅ ⲛⲁⲕ ϩⲁ ϩⲉⲛⲕⲗⲁⲥⲙⲁ ϣⲏⲙ ⲛ ⲟⲉⲓⲕ·

(18/12)

ϥϯ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲓ·

(18/13)

[Fol. 24a col. 1 ⲥ̅ⲙ̅ⲁ̅] ⲉⲓⲥ | ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(18/14)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲉϣ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲧ ⲙⲉ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ

(18/15)

ⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧ ⲟⲩϩⲟ

(18/16)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲃⲱⲕ ϣⲱⲡ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅·

(18/17)

□ Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ ϥ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ϯ ⲉ ⲃⲟⲗ

(18/18)

ⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲛⲭⲣⲏⲙⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ϯ· ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϯ

(18/19)

[Fol. 24a col. 2] ⲡⲧⲱⲃⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩ|ⲭⲏ· ϯ ⲛ ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ϯ ⲛ̅

(18/20)

ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲕ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲕⲟⲟⲩⲉ·

(18/21)

ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲁⲗϭⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡ̅ ⲡⲉ ⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(18/22)

ⲛⲉⲕⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲱ̅ ⲛ ⲟⲩⲕⲣⲟϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ

(18/23)

ⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲁⲗⲗⲁ ϯϩⲧⲏⲕ ⲉ

(18/24)

ⲣⲟⲕ·

(18/25)

□ Ⲕⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲧⲙ̅ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅

(18/26)

[Fol. 24b col. 1] ϩⲏⲧ̅· ⲕⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛ ⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ̅ | ⲉ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(18/27)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(18/28)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ ⲧ̅ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ

(18/29)

ⲟⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲟϣⲧⲕ̅ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ

(18/30)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ

(18/31)

ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲕ̅ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲕⲁ

(18/32)

ⲁϣ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲏ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ· ⲁϣ

(18/33)

ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ̅ ⲉⲛⲧⲁⲕ ϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ· ⲏ̅ ⲁϣ ⲡⲉ

(18/34)

[Fol. 24b col. 2] ⲡϭⲱϫⲃ̅ | ⲉⲛⲧⲁⲕ ⲕⲁⲧ (?) ⲑⲟⲣⲑⲟⲩ (sic) ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅

(19/1)

ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲁⲕⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ·

(19/2)

ⲁⲕⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲙ̅ ⲡϭⲱⲛⲧ̅· ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲁⲕⲗⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(19/3)

ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲱⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲁ

(19/4)

ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥⲙⲉⲥⲧ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲧ

(19/5)

ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ·

(19/6)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲁⲕⲗⲟ̅ ⲉⲕⲣ̅ ⲁ|ⲛⲁϣ· ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲧⲁⲩⲉ [Fol. 25a col. 1 ⲥ̅ⲙ̅ⲅ̅]

(19/7)

ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ϣⲗⲟϥ· ⲏ̅ ϣⲁϫⲉ ⲛ ⲁⲣⲕⲟⲛ· ⲏ̅ ϣϫ̅ⲗⲏϥ (sic)·

(19/8)

ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲛⲧ ⲁⲕϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ·

(19/9)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅

(19/10)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲧⲣⲟⲫⲏ̅ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲁϩⲱⲕ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ·

(19/11)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲕϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲣⲉⲧⲏ̅· ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ ϯ ϩⲏⲩ

(19/12)

ⲛ ⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲙ̅ⲡ ⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁ | ⲛⲓⲙ ⲛ̅ [Fol. 25a col. 2]

(19/13)

ⲣⲱⲙⲉ ϣⲱⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲟϣϥ̅· ⲁ ⲛⲓⲙ

(19/14)

ⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲩⲡⲟⲗⲩⲙⲯⲓⲥ· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ̅ ϯⲛⲁⲕⲁ‐

(19/15)

ⲧⲁⲗⲩ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϥ· ⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲧ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ̅

(19/16)

ϯⲛⲁⲣ̅ ⲡⲁ ⲕⲃⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁ ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(19/17)

ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ· ⲙ̅ ⲙⲉ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ

(19/18)

ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ·

(19/19)

□ Ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(19/20)

ⲥⲉⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ | ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ [Fol. 25b col. 1 ⲥ̅ⲙ̅ⲇ̅]

(19/21)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ⲣⲟϥ·

(19/22)

□ Ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅

(19/23)

ⲛ ϥ̅ⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲛ ⲁⲧ ⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲓ̈

(19/24)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲱⲩ̈‐

(19/25)

ⲥⲏⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲱϩⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(19/26)

ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲙⲁⲓ̈ϣⲏⲣⲉ· ϥⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲁⲛ ⲉ

(19/27)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥ|ϣⲏⲣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· [Fol. 25b col. 2]

(19/28)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲛ̅ϭⲏⲡ̅ ϩⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ·

(19/29)

ⲉⲩϩⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲕϣⲁⲛϯ ϩⲧⲏⲕ ⲅⲁⲣ

(19/30)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(19/31)

ⲁϩⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲑ ⲏⲡ̅ (sic) ⲉϥϣⲁⲛ‐

(19/32)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϣ ⲛ̅ ⲕⲱ̅

(19/33)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ· | ⲉϥϣⲁⲛ ⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ [Fol. 26a col. 1 ⲥ̅ⲙ̅ⲉ̅]

(19/34)

ⲏ̅ ⲉϥϣⲁⲛϩⲉⲧϩⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ ⲉⲧ ϩⲛ̅

(20/1)

ⲛⲉⲛϣⲗⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ ϩⲏⲧ ϣⲏⲙ· ⲏ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲁϩⲉ

(20/2)

ⲣⲁⲧⲛ̅ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲛⲥⲙⲛ̅ ⲟⲩ· ⲏ̅ ⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(20/3)

ⲉ ⲟⲩ· ⲉⲛϯ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ

(20/4)

[Fol. 26a col. 2] ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ϩⲙϩⲁⲗ ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ· | ⲟⲩⲇⲉ

(20/5)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ·

(20/6)

ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϣⲃⲉⲉⲣ ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(20/7)

ϣⲃⲉⲉⲣ·

(20/8)

□ Ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲃⲉⲉⲣ̅ ϣⲁⲕϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲛ‐

(20/9)

ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲏⲣ ϯ ϩⲧⲏϥ· ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲱⲱϥ

(20/10)

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲛⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁ‐

(20/11)

[Fol. 26b col. 1] ⲙⲉⲗⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲕϩⲉ ⲙⲉⲛ | ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛⲡⲁⲧ

(20/12)

ⲕⲟⲗϫ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅ ϩⲱⲱϥ ⲫⲁⲛⲧⲁⲍⲉ ⲥⲉⲁⲓ̈

(20/13)

ⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉϥϣⲁⲛϫⲛⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅‐

(20/14)

ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲧⲱⲛ·

(20/15)

□ Ⲉⲛⲁ ⲣ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲏ‐

(20/16)

ⲅⲟⲣⲓⲁ ⲉⲧ ⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲱϩ

(20/17)

[Fol. 26b col. 2] ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲥⲧⲉ· ⲉⲛⲁⲣ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲝⲉ|ⲧⲁⲍⲉ

(20/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ϭⲱϣⲧ̅ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲛⲟⲩⲛ

(20/19)

ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛ ⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲉϥϣⲁⲛⲁⲡⲉⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(20/20)

ⲙ̅ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲧ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϣⲱⲥ· ⲁⲣⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(20/21)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲛ·

(20/22)

□ Ⲉϥϣⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ̈

(20/23)

[Fol. 27a col. 1 ⲥ̅ⲙ̅ⲍ̅] ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲙⲟϫⲧⲟⲩ | ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅

(20/24)

ⲛⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ̅·

(20/25)

□ Ⲁⲣⲁ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(20/26)

ⲧⲡⲉ· ⲉϥϣⲁⲛⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲕⲣⲟϥ ⲉⲧ

(20/27)

ⲛ̅ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ

(20/28)

ⲙⲉⲛ ϩⲁⲧⲏⲛ ϣⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲱⲥ ϣⲃⲏⲣ̅· ⲉϥ‐

(20/29)

[Fol. 27a col. 2] ϣⲁⲛⲣ̅ ⲡⲉⲛ | ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϣⲁⲛⲕⲁⲧⲏⲕⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲑⲉ

(20/30)

ⲛ̅ ⲟⲩϫⲁϫⲉ· ⲉϥϣⲁⲛϥⲓⲱⲡ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛⲁⲛⲁϣ

(20/31)

ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛϭⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲉ

(20/32)

ϩⲟⲩⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥⲫⲑⲟⲛⲉⲓ·

(20/33)

□ Ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛ‐

(20/34)

[Fol. 27b col. 1] ϣⲃⲉⲉⲣ ⲉϥⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ· ⲏ̅ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ | ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅

(21/1)

ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲛⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ̅ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ

(21/2)

ⲉⲣϣⲁⲛϩⲉ ⲛ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ·

(21/3)

□ Ⲁⲣⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϭⲏⲡ̅ ⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ϩⲁ ⲛⲁⲓ̈

(21/4)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ· ⲉϥϣⲁⲛⲁⲡⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲁ ⲛⲉⲛ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁ‐

(21/5)

ⲙⲉⲗⲏⲥ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛ ⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

(21/6)

ϣⲁⲕϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ·

(21/7)

ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲛ ϣⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ | ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ [Fol. 27b col. 2]

(21/8)

ⲛⲉⲛϣⲃⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ·

(21/9)

□ Ⲁⲣⲁ ⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϭⲏⲡ̅ ⲉ ⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅

(21/10)

ϭⲟⲧ̅ ϩⲁ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲕⲁ

(21/11)

ⲧⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛ‐

(21/12)

ⲃⲁⲗ·

(21/13)

□ Ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲁⲡⲓⲗⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲛ ⲧ̅ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ̅ ⲧⲛ̅‐

(21/14)

ⲙ̅ϣⲁ̅ ⲛ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ | ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· [Fol. 28a col. 1 ⲥ̅ⲙ̅ⲑ̅]

(21/15)

ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲛⲁⲛ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(21/16)

ϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·

(21/17)

□ Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲣⲡ̅ ϫⲱ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ ⲧ̅ⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ

(21/18)

ⲧⲁⲣⲉ ⲕⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ· ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ

(21/19)

ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϣⲁⲕϭⲛ̅ ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ·

(21/20)

□ Ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϯ ⲙⲛ̅ⲧ|ⲛⲁ̅· ϣⲁⲕ̅ϭⲛ̅ ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ [Fol. 28a col. 2]

(21/21)

ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(21/22)

ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲓⲙⲁ· ϣⲁⲕϭⲛ̅ ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(21/23)

ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ·

(21/24)

□ Ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲡ̅ⲣ̅ ⲫⲑⲟⲛⲉⲓ·

(21/25)

ⲙ̅ⲡ̅ⲣ̅ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲥⲱϣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ· ⲉⲕⲛⲁ‐

(21/26)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈: ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ | ⲙⲛ̅ ⲧⲕ̅ [Fol. 28b col. 1]

(21/27)

ⲗⲁⲁⲩ ⲛ ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲕⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(21/28)

ⲛⲁⲕ ϩⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ· ⲉⲕⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ ⲁϣ

(21/29)

ⲛ̅ ϩⲉ ⲉϥⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲟⲟⲡ

(21/30)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·

(21/31)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲗⲗⲁⲕⲓⲥ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲓⲧ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅

(21/32)

ⲁⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲉⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ̅ ⲁⲩⲡⲗⲁⲡ‐

(21/33)

ⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ϥⲓ

(21/34)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛⲅ̅ϭⲱ̅ ⲉ | ⲧⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲉϣϫⲉ [Fol. 28b col. 2]

(22/1)

ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲥⲟϣⲕ̅ ⲙⲉ ⲕϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ

(22/2)

ϣⲁⲕⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·

(22/3)

□ Ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲕⲙ̅ϣⲁ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ‐

(22/4)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉϫ ⲡϩⲁⲡ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲡⲉϫⲉ

(22/5)

[Fol. 29a col. 1 ⲥ̅ⲛ̅ⲁ̅] ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϩⲱⲥ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ⲉ | ⲧⲣⲉⲩ ⲧⲁϩⲟⲕ

(22/6)

ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉⲩ ⲃⲏⲙⲁ ⲉϥϩⲁ ϩⲟⲧⲉ· ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲣⲏ‐

(22/7)

ⲧⲱⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(22/8)

ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲓⲉⲣ̅ⲟ̅

(22/9)

ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧⲥⲱⲕ ϩⲓⲑⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϫⲟⲟⲩ

(22/10)

ⲟⲩⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(22/11)

[Fol. 29a col. 2] □ Ⲙⲁⲣⲉ¹ ⲉ ⲧⲡⲏⲅⲏ̅ ⲛ̅ | ⲛⲉⲕⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ϣⲱⲡⲉ ⲡⲣⲟⲥ

¹ ⲙⲁⲣⲉ is written over an erasure.

(22/12)

ⲡϣⲓ ⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲁⲁⲩ· ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲕ‐

(22/13)

ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲓ̈ⲉ ϥ̅ⲣⲱϣⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲣⲓⲙⲉ· ⲉϣϫⲉ

(22/14)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲉⲓ̈ⲉ ⲕⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲟⲛ ⲛ̅

(22/15)

ϩⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲣ̅ⲙ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ̅·

(22/16)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲕⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ϯ ⲛ̅

(22/17)

[Fol. 29b col. 1] ⲛⲉⲕⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲩ|ϣⲁⲡ̅ ⲛⲅ̅ ⲣⲓⲙⲉ

(22/18)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ

(22/19)

ϩⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲗⲛⲉ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲟⲛ

(22/20)

ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(22/21)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϣⲧⲁⲙ ⲉ ⲣⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ̅

(22/22)

ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯ ⲁϩⲉ

(22/23)

ⲣⲁⲧ ⲙⲁⲣⲉϥ ϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥ̅ϩⲉ̅· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲡ ϩⲛ̅

(22/24)

[Fol. 29b col. 2] ⲥⲗⲁ|ⲁⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ ϭⲉⲡⲏ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ·

(22/25)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ϥⲉⲓⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ·

(22/26)

□ Ϥ̅ⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟϩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏⲩ· ϣⲁⲥ‐

(22/27)

ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲓⲙ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ

(22/28)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲁ

(22/29)

[Fol. 30a col. 1 ⲥ̅ⲛ̅ⲅ̅] ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲁ ⲧⲁ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲕⲓⲙ· ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲁ ⲛⲁ

(22/30)

ⲧⲁϭⲥⲉ ϫⲱⲣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁ

(22/31)

ⲧⲁ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲕⲓⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ϣⲁϥⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲣⲟⲓ̈·

(22/32)

□ Ⲉⲓ̈ⲧⲁ̅ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲙⲉⲧ̅ ⲉ ⲧⲣⲁ ϩⲉ̅· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(22/33)

ϯ ⲧⲟⲟⲧ̅· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ ⲟⲩ‐

(23/1)

ⲡⲁⲣⲁⲙⲩⲑⲓⲁ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ϥⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ | ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐ [Fol. 30a col. 2]

(23/2)

ϩⲧⲟⲡ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ̅ ⲡⲉ ϣⲁϥϩⲉ̅ ⲙ̅ ⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ·

(23/3)

ⲁⲗⲗⲁ ϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅

(23/4)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ·

(23/5)

□ Ϥ̅ⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅

(23/6)

ϫⲱⲱⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ̅· ϥ̅ϣⲱⲡ ⲙⲉⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅

(23/7)

ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱ|

(23/8)

ⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲕⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϥⲛⲁ‐ [Fol. 30b col. 1]

(23/9)

ϫⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ·

(23/10)

□ Ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϫⲟⲟⲣⲉⲥ· ⲁⲗⲗⲁ

(23/11)

ϥ̅ϣⲱⲱⲧ ⲁⲛ ⲧⲉⲱⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣⲉ ⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ

(23/12)

ⲁϥϫⲉⲣ ⲧⲥⲏϥⲉ· ⲉⲕⲉⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲧⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ· ⲁⲩⲱ

(23/13)

ⲛ̅ ⲧⲉⲑⲟⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲕ̅ ⲉⲩ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ

(23/14)

ⲁϥⲥⲱⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲡⲓⲧⲉ ⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲥ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ

(23/15)

ⲕ̅ⲕⲁⲩ ⲉⲧ | ⲥⲟⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛⲅ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ [Fol. 30b col. 2]

(23/16)

ϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·

(23/17)

□ Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(23/18)

ϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲓ ϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ

(23/19)

ⲡⲉⲕⲁⲛⲧⲓⲧⲓⲕⲟⲥ ⲏ̅ ⲡⲉⲧ ϯ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲛ̅

(23/20)

ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ ⲣⲟϥ:

(23/21)

ⲡⲁⲩ|ⲗⲟⲥ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ [Fol. 31a col. 1 ⲥ̅ⲛ̅ⲉ̅]

(23/22)

ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲛ ⲡⲛⲁ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅

(23/23)

ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲥⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(23/24)

□ Ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲙⲉⲛ ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲉϥϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲏ‐

(23/25)

ⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ

(23/26)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲱⲱⲥ ϯ ⲟⲩⲃⲉ | ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲉⲥⲣⲟⲕⲉ [Fol. 31a col. 2]

(23/27)

ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲩⲇⲟⲛⲏ·

(23/28)

□ Ϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲓϩⲁⲡ̅ ⲛⲙ̅‐

(23/29)

ⲙⲁⲕ· ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲟⲡ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ̅ ⲉⲣϣⲁⲛ

(23/30)

ⲧⲉϩⲓⲏ̅ ⲅⲁⲣ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲟⲩⲕⲉⲧⲓ̅ ⲕⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲕⲉ

(23/31)

ⲕⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̅· ϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲧ

(23/32)

ϫⲓϩⲁⲡ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ⲧⲁⲁⲕ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ̅·

(23/33)

ⲛ̅ⲧⲉ | ⲡⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ̅ ⲧⲁⲁⲕ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ [Fol. 31b col. 1]

(23/34)

ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛ ⲧⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ ⲁⲧ ⲛⲁ̅ ⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛ̅

(24/1)

ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲕ̅ ⲉ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ⲉⲧ

(24/2)

ϩⲓ ⲃⲟⲗ· ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ϯ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲉ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲛⲧⲣⲁⲛⲧⲏⲥ· ⲕⲁⲓ

(24/3)

ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ·

(24/4)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲟϫⲛⲉ·

(24/5)

[Fol. 31b col. 2] □ Ⲉⲁⲛⲉⲓ̈ⲙⲉ ϭⲉ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲛ̅|ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ

(24/6)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲓ ⲡⲓⲣⲁ̅ ⲛ ⲧ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ

(24/7)

ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲥⲁϣⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲑⲏⲇⲟⲛⲏ· ⲁⲩⲱ

(24/8)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϭⲟⲧ̅·

(24/9)

□ Ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅

(24/10)

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲁⲏⲧ̅ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ϥⲡⲁⲣⲁ‐

(24/11)

[Fol. 32a col. 1 ⲥ̅ⲛ̅ⲍ̅] ⲇⲓⲇⲟⲩ | ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ· ⲉⲛϫⲱ

(24/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲡ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(24/13)

ⲧⲁⲁⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅: ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(24/14)

ⲛⲉⲧ̅ ⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ·

(24/15)

□ Ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ϩⲙ̅

(24/16)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ̅· ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ |

(24/17)

[Fol. 32a col. 2] Ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅‐

(24/18)

ⲙⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ̅ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅

(24/19)

ⲛ ϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧ̅ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ̅·

(24/20)

ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ·

(24/21)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲙ̅

(24/22)

[Fol. 32b col. 1] ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛ ⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ | [ⲙ̅]ⲙⲟⲛ ⲛⲁ‐

(24/23)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥ ⲉⲩⲥⲁϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ

(24/24)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉⲩⲍⲱⲕⲣⲁⲫⲉⲓ

(24/25)

ⲙ̅ⲡⲉⲛ ⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁ‐

(24/26)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛ ϩⲏⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅·

(24/27)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ ⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲟ̅ ϩⲓⲱⲱⲛ·

(24/28)

ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲡⲉⲧ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ

(24/29)

[Fol. 32b col. 2] ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲟⲛ· | ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ·

(24/30)

□ Ⲁⲛⲟⲛ ¹ . . . . . . ⲉⲧⲃⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲱⲃ· ⲏ̅ ⲉⲧⲃⲉ

¹ The following line is incomplete, the second is not clear, and the third has been written over an erasure. The text seems to read :—

ⲛ̅//////ⲙ(?)ⲙⲉⲉⲛ
ϣⲁⲛ(?)ⲙⲉⲣⲉ
ⲛⲉⲧϩⲏⲣⲩⲙⲛ

(25/1)

ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ ⲣ̅ⲉϥⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲏ̅ ϫⲉ ϥⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ

(25/2)

ϩⲱⲱⲛ· ⲏ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲥⲁ̅· ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡ ⲕⲉ ⲥⲁ̅ ⲉⲧ

(25/3)

ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲡⲁ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ

(25/4)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲁ | ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲛ̅ [Fol. 33a col. 1 ⲥ̅ⲛ̅ⲑ̅]

(25/5)

ϣⲏⲣⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ

(25/6)

ⲛ ⲧⲉϥ ϩⲉ· ⲉ ⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ ⲛ̅

(25/7)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲁⲁϫⲉ

(25/8)

ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲁⲗⲉ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(25/9)

□ Ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲙⲉⲣⲓ ⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅

(25/10)

ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅· ⲉϥ|ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ [Fol. 33a col. 2]

(25/11)

ⲙⲏ̅ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ· ⲏ̅ ϫⲉ

(25/12)

ⲟⲩⲛ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲧⲁⲁϥ

(25/13)

ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲏ̅ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥ‐

(25/14)

ⲫⲁⲥⲕⲓⲁ ⲉ ⲙⲟⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ ⲉⲓ̈ⲣ̅

(25/15)

ⲡⲟⲩⲱⲃϣ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(25/16)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ |

(25/17)

ⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ [Fol. 33b col. 1 ⲥ̅ⲝ̅]

(25/18)

ⲧⲛⲁⲩ ⲧⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡ

(25/19)

ϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉ ϭⲱ̅ ϣⲁⲁ ⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲁϩⲉ·

(25/20)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲣⲟⲕϩ̅ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ̅ ⲛϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉ

(25/21)

ⲡ ⲉⲧ ϥ̅ⲙ̅ⲉ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲉ̅ ⲏ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲟⲩⲣⲟⲧ̅ ⲛ̅

(25/22)

ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ· ⲡⲁ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉ

(25/23)

ⲁⲥϫⲓ ⲧⲛ̅ϩ̅ ⲉⲥϩⲏⲗ ⲉ ⲧⲡⲉ̅· | ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲙⲉⲣⲉ [Fol. 33b col. 2]

(25/24)

ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲛⲅ̅ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅

(25/25)

ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ:

(25/26)

□ Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(25/27)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲉⲧ ⲙⲏⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲧϭⲓⲛ ⲭⲟⲣⲉⲩⲉ· ⲙⲛ̅

(25/28)

ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ· ⲙⲛ̅

(25/29)

ⲧϭⲓⲛ ⲱⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁ|ⲁⲩ ⲛ ⲙ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ [Fol. 34a col. 1 ⲥ̅ⲝ̅ⲁ̅]

(25/30)

ϩⲏⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲙⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲡⲱⲧ̅

(25/31)

ⲙⲛ̅ ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲁϣⲁϩⲟⲙ·

(25/32)

□ Ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(25/33)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲗⲩⲡⲏ· ϩⲓ ⲣⲓⲙⲉ· ϩⲓ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ϩⲓ ϣⲱⲥ·

(25/34)

ϩⲓ ⲁⲙⲉⲗⲓⲁ· ϩⲓ ⲛⲟⲃⲉ· ϩⲓ ϩⲓⲥⲉ· ϩⲓ ⲙⲛⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ̅·

(26/1)

ϩⲓ ⲙⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϭⲉ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ |

(26/2)

[Fol. 34a col. 2] ⲧⲟ̅ ⲛ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϩⲓⲗⲁ ⲛⲉ· ⲙⲛ̅

(26/3)

ⲙ ⲙⲛⲧ̅ⲭ̅ⲏⲣⲁ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲁⲣⲁϩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ (ⲧ)ⲓ‐

(26/4)

ⲙⲱⲣⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉⲥⲉ ⲉ ⲡⲉⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ⲉⲧ

(26/5)

ⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ·

(26/6)

□ Ⲉ ⲁϥⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ

(26/7)

ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲧⲛⲁⲩ ⲧⲁ ⲟⲩⲱⲛ̅ϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲁ

(26/8)

[Fol. 34b col. 1] ⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲛϥⲃⲱⲕ

(26/9)

ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅

(26/10)

ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲗⲁⲙⲡⲣⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲣⲟⲟⲩϣ

(26/11)

ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉⲥⲉ ⲉ ⲡⲉⲧⲏⲣϥ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(26/12)

ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲛⲁϣ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(26/13)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ϩⲱⲥ ⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉ ⲁⲡⲟ‐

(26/14)

[Fol. 34b col. 2] ⲗⲉⲩⲉ | ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲩⲫⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ·

(26/15)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲉⲕⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϫⲉⲣⲟ̅ ⲙ̅

(26/16)

ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲉ ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲡⲡⲁ‐

(26/17)

ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅·

(26/18)

□ Ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲱⲱⲕ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(26/19)

ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ· ϣ̅ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ·

(26/20)

[Fol. 35a col. 1 ⲥ̅ⲝ̅ⲅ̅] ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ | ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(26/21)

ⲧⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(26/22)

ϫⲱϩ ⲉ ⲡⲁ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲓ̈ⲱⲃ· ⲁϥϭⲱ̅ ⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉ ⲧⲁⲩⲟϥ

(26/23)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁ

(26/24)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϥⲛⲁⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ·

(26/25)

[Fol. 35a col. 2] ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ | ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ

(26/26)

ⲡϩⲁⲣⲉϩ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲁϥⲣ̅

(26/27)

ⲟⲩϣⲏ̅ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲏ̅ ⲙ̅ ⲙⲟϣⲉ·

(26/28)

ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲱϩⲉ ⲙ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ̅

(26/29)

ⲛ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϭⲱⲡⲉ ⲛ

(26/30)

ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅·

(26/31)

[Fol. 35b col. 1] □ Ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ϣⲁϥⲣ̅ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ | ϫⲉ ⲛⲉ

(26/32)

ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲁⲕⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ̅ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ϩⲱⲥ ⲁⲩⲧⲱⲥ ⲡϣⲱⲥ

(26/33)

ϣⲁϥⲣ̅ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉϥⲟⲟϩⲉ ⲛ ⲉⲥⲟⲟⲩ·

(26/34)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡ̅ ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(27/1)

ⲉⲛⲉⲓ̈ⲣⲟⲕϩ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲩⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡϫⲁϥ

(27/2)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ̅· ⲁⲩⲱ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲁϥⲥⲁϩⲱⲃ (sic) ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲁ

(27/3)

ⲃⲁⲗ·

(27/4)

□ Ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ·

(27/5)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲛⲉ | ⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ [Fol. 35b col. 2]

(27/6)

ⲟⲩⲱⲧ̅· ⲉϣϫⲉ ϥ̅ϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϩⲁ

(27/7)

ⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ ⲁⲗⲗⲟⲕⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲛⲙ̅ϣⲁ̅ ⲛ̅ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅

(27/8)

ⲟⲩⲏⲣ̅ ϩⲁ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲗⲟⲅⲓⲕⲏ̅· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲛ̅

(27/9)

ϩⲟⲩⲉ ⲉⲛ ⲕⲁ̅ ⲛⲓⲙ·

(27/10)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉⲩ ⲃⲏⲙⲁ̅ ⲉϥϩⲁ

(27/11)

ϩⲟⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉⲥ ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲁ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲁⲁⲩ ⲧⲏ|ⲣⲟⲩ· [Fol. 36a col. 1 ⲥ̅ⲝ̅ⲉ̅]

(27/12)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲟⲩⲱϩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲡⲱ̅ ⲛ̅

(27/13)

ⲛⲉⲛ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲁ ⲑⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ·

(27/14)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ

(27/15)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲁⲩⲧⲉϣ ⲧⲉⲛϭⲓⲛⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(27/16)

ⲥⲱⲙⲁ̅ ⲉⲥϩⲏⲡ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ

(27/17)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲉϣϫⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲥ|ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲓⲙⲁ [Fol. 36a col. 2]

(27/18)

ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲩⲣⲝ̅· ⲉϥⲱϣ

(27/19)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲧⲏϣ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϣⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(27/20)

ⲛ̅ⲥⲉⲱϭⲣ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ·

(27/21)

□ Ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲧⲏϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉ

(27/22)

ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ̅ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲟ̅

(27/23)

ⲛ̅ ϣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ̅ ⲛ̅ ⲧ̅ⲃⲁ̅ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· |

(27/24)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲕⲁ ⲟⲩⲱⲛⲉ [Fol. 36b col. 1]

(27/25)

ϩⲁ ϫⲱϥ ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩϭⲗⲟⲟϭⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(27/26)

ⲉⲣⲉ ϫⲱⲥ ⲡⲏϩ ϣⲁⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅

(27/27)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ϩⲓⲱⲱⲥ·

(27/28)

□ Ⲉⲩϥⲓ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(27/29)

ⲉⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅: |

(27/30)

ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· [Fol. 36b col. 2]

(27/31)

ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁ ⲙ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲛ·

(27/32)

□ Ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁⲛⲁⲩ ⲉ

(27/33)

ⲣⲟⲛ ⲉⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲟⲛ ϣⲁⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅

(27/34)

ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲛ ⲁⲙⲉⲗⲓⲁ̅· ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲛ

(28/1)

[Fol. 37a col. 1 ⲥ̅ⲝ̅ⲍ̅] ⲥⲩⲛⲏⲇⲓⲥⲓⲥ | ϭⲛ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉⲥϫⲟⲕϫⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϫⲛ̅

(28/2)

ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲛⲁⲁⲩ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲛϣⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(28/3)

ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲡⲓⲟ̅ ⲡⲉ

(28/4)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ·

(28/5)

□ Ϩⲁⲙⲟⲓ̈ ⲉⲛⲉⲩⲧⲁⲩϫⲡⲓⲉ̅ ⲡⲉⲓ ⲣⲙ̅ⲙⲁ̅ⲟ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉ

(28/6)

[Fol. 37a col. 2] ⲧⲙ̅ ⲣⲱⲕϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥ|ⲗⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲙ ⲉϥⲱϣⲙ̅·

(28/7)

ⲕⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛ

(28/8)

ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲭⲟⲣⲏⲅⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ·

(28/9)

□ Ⲉⲕϣⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲕϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲓ̈

(28/10)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲗ· ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ

(28/11)

[Fol. 37b col. 1] ϩⲱⲱϥ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲁ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ | ⲛ̅

(28/12)

ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲗ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ

(28/13)

ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ϥⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲱⲱϥ ϩⲁ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ·

(28/14)

ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅

(28/15)

ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲱϩ ⲉ ⲧⲕⲁⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲃⲁⲗ·

(28/16)

□ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ̅ ⲁⲕⲧⲁⲗⲉ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡϩⲃ̅ⲃⲉ̅

(28/17)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲧⲟⲕ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲏⲗⲏ

(28/18)

[Fol. 37b col. 2] ⲛ̅ ϩⲙⲟⲩ· ⲙⲁ|ⲣⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ

(28/19)

ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϯ ϩⲏⲩ ⲛⲅ̅

(28/20)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲡ̅· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅

(28/21)

ϯϩⲁⲡ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(28/22)

□ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲣ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ϫⲱⲕ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ̅·

(28/23)

[Fol. 38a col. 1 ⲥ̅ⲝ̅ⲑ̅] ⲏ̅ ϭⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲩ ⲉ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ | ⲛ

(28/24)

ⲉⲡⲣⲁ· ⲁϫⲛ̅ ⲙⲟⲩϣⲧ̅ Ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅

(28/25)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅· ϫⲉ

(28/26)

ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲁⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(28/27)

□ Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅

(28/28)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲕⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅

(28/29)

[Fol. 38a col. 2] ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲙⲁⲣⲉϥ | ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ·

(28/30)

ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ· ⲕⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲛⲁⲩ

(28/31)

ⲉⲟⲩⲁ̅ ⲉϥⲧⲣⲩⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅

(28/32)

ⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥⲛⲁϣⲟⲟⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ̅

(28/33)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(28/34)

□ Ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲣⲩⲫⲁ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ

(29/1)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ | Ⲁ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲣ̅ [Fol. 38b col. 1]

(29/2)

ⲡⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲉϣϫⲉ ⲁⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲣⲟ̅ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉ

(29/3)

ϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲉ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ̅ ϣ̅ϣⲉ ⲉ

(29/4)

ⲣⲟⲕ ⲁⲛ ⲉ ϫⲣⲟ̅ ⲉ ⲧⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁ· ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ ⲣ̅

(29/5)

ⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲕⲉϫⲣⲟ̅

(29/6)

ⲉ ⲧⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁ·

(29/7)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲛⲁⲉⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ

(29/8)

ⲙⲛ̅ ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲡⲗⲁⲥ | ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ [Fol. 38b col. 2]

(29/9)

ϩⲉⲛϣⲓ·

(29/10)

□ Ϭⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲧⲉⲕⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲉ

(29/11)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲁ ⲑⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· ⲁⲣⲓ ⲡ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅

(29/12)

ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲉⲛ

(29/13)

ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈

(29/14)

ⲙⲁ̅ ⲉⲛ ⲁⲥⲭⲏⲙⲱⲛⲉⲓ̈· ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲛⲁϩⲟⲡ ⲛ̅ ⲧⲱⲛ | ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ [Fol. 39a col. 1 ⲥ̅ⲟ̅ⲁ̅]

(29/15)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ̅

(29/16)

ⲛ̅ ⲧⲃⲁ̅· ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉ

(29/17)

ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲙⲉⲥϩⲏⲧ̅ ⲛⲓⲓ̅ⲥ̅ (sic)·

(29/18)

□ Ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲣ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅ ⲛⲓⲓ̅ⲥ̅ (sic) ⲡⲉ

(29/19)

ⲭⲥ̅· ⲙⲁⲣⲉⲥ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ | ⲉⲩⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̅ [Fol. 39a col. 2]

(29/20)

ⲡϣⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·

(29/21)

□ Ϣⲁⲣⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛ̅ϩ̅ ⲉ

(29/22)

ⲃⲟⲗ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ

(29/23)

ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲅ ϫⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ

(29/24)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ⲁⲥⲫⲁⲗⲓⲍⲉ

(29/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲡⲉⲕⲗⲁⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ

(29/26)

ϫⲉ | ⲡⲗⲁⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ϩⲙ̅ [Fol. 39b col. 1]

(29/27)

ⲡ ⲧⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ϫⲱϩⲙ̅· ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡ

(29/28)

ⲕⲉ ϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(29/29)

□ Ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ

(29/30)

ⲡⲉⲩϩⲏⲧ̅ ⲧⲁⲕⲏⲩⲧ̅· ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁⲕⲉ

(29/31)

ⲛⲉⲓ̈ ϩⲏⲧ̅ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ· ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ

(29/32)

ⲧ̅ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲁ ⲑⲉⲕⲗⲁ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛϣⲁϫⲉ | ⲙ̅ [Fol. 39b col. 2]

(29/33)

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ· ⲕⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲛϩ̅· ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲕ̅ ⲧⲛ̅ϩ̅

(29/34)

ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲉⲣⲏⲧ̅ ⲉ ϩⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡϫⲓⲛϫⲏ̅·

(30/1)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲙⲁⲣⲉ

(30/2)

ⲡⲉⲕϩⲏⲧ̅ ϩⲱⲱϥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲕⲣ̅

(30/3)

ⲭⲣⲓⲁ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲩⲯⲓⲥ· ⲡⲉⲕⲁⲛⲧⲓⲕⲟⲥ (sic) ⲅⲁⲣ

(30/4)

[Fol. 40a col. 1 ⲥ̅ⲟ̅ⲅ̅] ⲁϩⲉ ⲉ|ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉϥⲛⲏⲫⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(30/5)

ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ

(30/6)

ⲉⲕⲃⲏⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ ϥⲛⲁⲟⲃϣϥ̅ ⲁⲛ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲥⲁ ⲡⲉⲧ

(30/7)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲉϣ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(30/8)

ⲁⲧ ⲣⲟⲟⲩϣ·

(30/9)

□ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲟⲟⲩϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(30/10)

[Fol. 40a col. 2] ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧ̅|ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

(30/11)

ⲉϣϫⲉ ⲕⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅

(30/12)

ⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲇⲁⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲓⲧⲛ̅

(30/13)

ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲛⲅ̅ ⲧⲣⲉ ⲥⲁⲥⲱⲟⲩ ⲧⲁⲣⲉ ⲥϩⲱⲗ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ϩⲛ̅

(30/14)

ⲟⲩⲙⲟⲧⲛⲉⲥ·

(30/15)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϩⲧⲟ̅ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲉⲙ ϩⲁϩ ⲙ ⲉϥⲉϣⲡⲱⲧ̅·

(30/16)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲉϥⲉϣⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥⲁ|

(30/17)

[Fol. 40b col. 1] ⲧⲁⲕⲧⲉⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉϥⲛⲁⲛⲉϫ

(30/18)

ⲧⲃⲏⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ·

(30/19)

□ Ϥⲓ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(30/20)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛⲅ̅ ϫⲣⲟ̅ ⲉⲙ ⲡⲁⲑⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅

(30/21)

ⲡⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ

(30/22)

ⲣⲟⲕ· ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϯⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲕ· ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ

(30/23)

[Fol. 40b col. 2] ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ | ⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲙ̅ⲧⲟⲛ

(30/24)

ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ· ⲕⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϯ

(30/25)

ϩⲉ ⲕϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ϩⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲕⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉⲡⲣⲟⲟⲩϣ

(30/26)

ⲛ ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥⲥⲁⲛϣ̅ ϣⲏⲣⲉ·

(30/27)

□ Ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲕϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲓ ⲙⲟⲉⲓⲧ̅ ϩⲏⲧⲕ̅

(30/28)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲁ |

(30/29)

[Fol. 41a col. 1 ⲥ̅ⲟ̅ⲇ̅] ⲡⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ϣⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(30/30)

ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(30/31)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅·

(30/32)

□ Ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉϥⲧⲁϭⲥⲉ·

(30/33)

ⲥϭⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥϩⲉϫϩⲱϫ· ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧ

(30/34)

[Fol. 41a col. 2] ⲛⲏⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲥⲱ|ⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ

(31/1)

ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲉϥϫⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲉⲛⲉⲓ̈ ⲣ̅

(31/2)

ϩⲏⲃⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲃⲇⲱⲙⲁⲥ ⲙ̅ⲡ ⲓⲟⲩⲱⲙ ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ

(31/3)

ⲛ̅ ⲟⲩⲱϣ Ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲏⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(31/4)

ⲉ ⲧⲁ ⲧⲁⲡⲣⲟ̅·

(31/5)

□ Ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ ϫⲡⲟ̅

(31/6)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ̅ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉ | ⲛⲉϥⲁⲁϥ ⲛ̅ [Fol. 41b col. 1 ⲥ̅ⲟ̅ⲉ̅]

(31/7)

ⲭⲉⲣⲥⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈

(31/8)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲉⲩⲥⲃⲱ̅· ⲁⲕⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ ⲟⲩ‐

(31/9)

ⲡⲟⲗⲩⲧⲧⲓⲁ ⲉⲥ ⲏⲡ̅ ⲉ ⲧⲡⲉ̅· ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧ

(31/10)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲉⲕϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅

(31/11)

ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ ⲧ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·

(31/12)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲉⲕϭⲓⲛⲡⲱⲧ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲥⲟⲣϫ̅· | ⲟⲩϩⲟⲧⲉ [Fol. 41b col. 2]

(31/13)

ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲛϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅·

(31/14)

□ Ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ

(31/15)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲉ ⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ· ⲛ̅ ⲕⲟⲟⲩⲉ

(31/16)

ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲙⲟⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ̅ ⲁⲩⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅

(31/17)

ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲃⲉ·

(31/18)

□ Ⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ | ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ [Fol. 42a col. 1 ⲥ̅ⲟ̅ⲍ̅]

(31/19)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ·

(31/20)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁ

(31/21)

ⲉⲛⲉϩ·

(31/22)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ

(31/23)

ⲁⲓ̈ⲕⲁϩⲧⲏⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲛⲅ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ·

(31/24)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϥ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲕ

(31/25)

ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ | ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ [Fol. 42a col. 2]

(31/26)

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲗⲟⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ

(31/27)

ⲉⲥⲟⲛϩ̅ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ⲉⲛⲁⲧⲁⲗⲟⲛ ⲁⲛ ⲉ

(31/28)

ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ

(31/29)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ:

(31/30)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϣⲁⲁ ⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ̈

(31/31)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁϥϩⲓⲥⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

(31/32)

ϥⲛⲁⲱⲛϩ̅ ϣⲁ|ⲁ ⲃⲟⲗ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲉ ⲁⲛⲥⲱⲧⲡ̅ [Fol. 42b col. 1]

(31/33)

ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲓⲟⲥ ⲛⲁⲧ ⲣⲟⲟⲩϣ· ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅·

(31/34)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲱⲧ̅ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲧⲁϩⲟ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ

(32/1)

ⲥⲏϩ· ⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(32/2)

ⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛ̅ ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(32/3)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϯⲥⲃⲱ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ϯⲥⲃⲱ̅

(32/4)

ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ϥⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ |

(32/5)

[Fol. 42b col. 2] ⲛⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ϫⲡⲟ̅

(32/6)

ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲗⲩⲧⲧⲓⲁ̅ ⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ϫⲃⲓⲛ̅·

(32/7)

ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ·

(32/8)

□ Ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅: ⲟⲩⲣⲱϣⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ·

(32/9)

ⲟⲩⲉⲅⲣⲁⲧⲓⲁ̅ ⲉⲥϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ϩⲓⲥⲉ· ⲟⲩⲥⲩⲛ‐

(32/10)

[Fol. 43a col. 1 ⲥ̅ⲟ̅ⲑ̅] ⲡⲁⲑⲓⲁ· ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲥⲟⲛ· ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲕⲟⲓ̈ⲛⲱ|ⲛⲓⲕⲟⲥ·

(32/11)

ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲟϫ· ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈

(32/12)

ⲛⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲥⲉⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ

(32/13)

ⲛ ⲁⲅⲱⲛ ⲉ ⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(32/14)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ

(32/15)

ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲡⲣⲏ̅ ⲙⲛ̅

(32/16)

ⲡⲟⲟϩ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲭⲟⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲉⲥⲱϥ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩ· ⲏ ⲉ |

(32/17)

[Fol. 43a col. 2] ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧ ⲛ ⲁⲧⲁⲕⲟ̅· ⲏ̅ ⲟⲩⲥⲁ̅ ⲉϣⲁϥϩⲱϭⲃ̅· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲥ

(32/18)

ⲧⲡⲉ̅· ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲁⲝⲓⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ϫⲉ ϥϩⲓⲧ ⲡⲉ ⲛ

(32/19)

ⲛ̅ ⲕⲁ ⲛⲓⲙ·

(32/20)

□ Ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲛⲩⲙⲫⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅

(32/21)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯ ⲟⲩⲉϣ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(32/22)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲁⲧ ⲣⲟⲟⲩϣ·

(32/23)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϣⲗⲏⲗ·

(32/24)

[Fol. 43b col. 1] ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧ | ⲟⲩⲟϫ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉ

(32/25)

ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈· ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ

(32/26)

ⲉⲧⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛ

(32/27)

ⲟⲩⲧⲁⲗϭⲟ̅·

(32/28)

□ Ϣ̅ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉ ⲣⲓⲙⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲱ̅

(32/29)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲛⲧ ⲁⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ

(32/30)

ⲧⲉⲡⲗⲏⲅⲏ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ̅· ⲁⲥⲫⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛ ⲛ̅

(32/31)

[Fol. 43b col. 2] ϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· | ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ

(32/32)

ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛϣⲟⲩϣⲧ̅

(32/33)

ⲉⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲉ

(32/34)

ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲧ̅·

(33/1)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲛ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ̅ ⲛ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲩⲙⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲛ̅

(33/2)

ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ· ⲙⲁⲣⲉ | ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ [Fol. 44a col. 1 ⲥ̅ⲡ̅ⲁ̅]

(33/3)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ·

(33/4)

ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲛ‐

(33/5)

ϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲛⲁⲓⲑⲏⲥⲓⲥ ⲛⲉ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲧⲁⲙ

(33/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ·

(33/7)

□ Ⲁϫⲓⲥ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ

(33/8)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ϯⲛⲁⲁⲗⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲃⲛ̅ⲛⲉ ⲧⲁⲁ|ⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ [Fol. 44a col. 2]

(33/9)

ⲛⲉⲥⲙⲁ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ

(33/10)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ̅ ⲧⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

(33/11)

ⲉⲥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ· ⲧⲁ ⲧⲙ̅ ⲥⲗⲃ̅ⲧⲉ (sic) ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ·

(33/12)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ϯϩⲧⲏⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲧ ⲃ̅ⲛ̅ⲛⲉ ϩⲉⲛⲥⲟⲩⲣⲉ

(33/13)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲉϫⲡⲓⲟ̅ ⲛⲉ ⲉϣⲁⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ·

(33/14)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲉⲩⲟ̅ | ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ [Fol. 44b col. 1]

(33/15)

ϩⲉⲛϫⲟⲟⲕⲉϥ ⲛ ⲉϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲓϥⲧ̅ ⲉⲩⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ·

(33/16)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϭⲱ̅ ⲉⲩⲧⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ̅

(33/17)

ⲉⲕⲉⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(33/18)

ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲙⲁ̅ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲓ

(33/19)

ⲧⲡⲉ· ⲛⲅ̅ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ

(33/20)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲕ·

(33/21)

□ Ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲱϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ̅

(33/22)

ⲉⲧ | ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲉⲩⲥⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ [Fol. 44b col. 2]

(33/23)

ⲉϣⲁϥϯϩⲣⲟⲕ ⲛ ⲧ̅ⲗⲩⲡⲉ· ⲛϥ̅ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲏⲧ̅ ⲉⲩ

(33/24)

ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉ

(33/25)

ⲡⲱϣ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ· ⲉϣⲁⲩⲕⲧⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅

(33/26)

ⲉⲩⲣⲁϣⲉ·

(33/27)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ̅

(33/28)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲱⲱⲕ | ⲙⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ [Fol. 45a col. 1 ⲥ̅ⲡ̅ⲅ̅]

(33/29)

ϫⲉ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁ ⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(33/30)

ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲕⲓⲙ· ⲙⲁⲣⲉ

(33/31)

ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲏϩ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲕϭⲓϫ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁ‐

(33/32)

ϫⲣⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ·

(33/33)

□ Ⲉⲕϣⲁⲛϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ

(33/34)

ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ⲟⲩ|ⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲕϣⲁⲛϯ ⲥⲱϣ ⲇⲉ [Fol. 45a col. 2]

(34/1)

ⲛⲁϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓ

(34/2)

ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ·

(34/3)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ⲣ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉ̅ ⲉⲧⲃⲉ

(34/4)

ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ

(34/5)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϯ ⲉⲟⲟⲩ

(34/6)

[Fol. 45b col. 1] ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ | ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲁⲥⲧⲕ̅

(34/7)

ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁ ⲣ̅ⲣⲟ̅· ⲉⲕⲉϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ·

(34/8)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲁⲛ·

(34/9)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ

(34/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁ

(34/11)

ⲉⲛⲉϩ ⲛ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲉ‐

(34/12)

ⲃⲟⲧ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅·

(34/13)

[Fol. 45b col. 2] ϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲱⲕ | ⲉ ⲃⲟⲗ·

(34/14)

ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲗⲗⲁⲕⲓⲥ

(34/15)

ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲧ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣϭⲙ̅‐

(34/16)

ϭⲟⲙ ⲉ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ·

(34/17)

□ Ⲟⲩϩⲏⲧ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ

(34/18)

ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ⲁⲁϥ·

(34/19)

[Fol. 46a col. 1 ⲥ̅ⲡ̅ⲇ̅] □ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ | ϫⲉ ⲧⲃ̅ⲃⲟⲓ̈

(34/20)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲛⲁ ⲡⲉⲑⲏⲡ̅· ⲟⲩϩⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ

(34/21)

ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ

(34/22)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ

(34/23)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(34/24)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉ

(34/25)

[Fol. 46a col. 2] ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ | ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅

(34/26)

ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ· ⲡⲉⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ

(34/27)

ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩϣⲱⲛⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ ⲏ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲏ̅

(34/28)

ⲟⲩⲙⲟⲩ· ϥⲛⲁϭⲱⲧⲡ̅ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅·

(34/29)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ

(34/30)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲡⲟⲣϫⲛ̅ ⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ

(34/31)

[Fol. 46b col. 1] ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈· Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉ | ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(34/32)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ⲛ(?)ⲁϩϣⲗϥ̅·

(34/33)

□ Ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(34/34)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅

(35/1)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲧⲁϩⲟ̅ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲁⲁⲩ

(35/2)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲛ̅ ⲃⲁⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ

(35/3)

ⲥⲉⲛⲁϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ |

(35/4)

ⲁⲛ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲓⲉⲣⲟ̅ ⲛ̅ [Fol. 46b col. 2]

(35/5)

ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲃⲛ̅ (sic) ⲛ ⲁⲧ ⲙⲟⲩ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲟⲩ‐

(35/6)

ⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛ ⲛ̅ ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛ ϩⲏⲧ̅· ⲛ̅ⲥⲉⲡⲟⲣϣⲟⲩ

(35/7)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲟϣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲉⲧ

(35/8)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(35/9)

□ Ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲛ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲁⲁⲩ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(35/10)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏⲡ· | ⲛⲁ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲩⲱ [Fol. 47a col. 1 ⲥ̅ⲡ̅ⲋ̅]

(35/11)

ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ϯϩⲧⲏϥ

(35/12)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ⲡⲱⲃϣ̅· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅

(35/13)

ⲡⲥⲱⲙⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲟⲕⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲓⲛⲕⲓⲙ

(35/14)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅·

(35/15)

□ Ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓ̈ⲙⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲡⲓⲣⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲱⲃ

(35/16)

ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲡ ⲥⲉⲛⲁϭⲟⲗⲡⲟⲩ | ⲉ [Fol. 47a col. 2]

(35/17)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ

(35/18)

ϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲛ̅

(35/19)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲙ ⲉⲩⲉϣⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(35/20)

□ Ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲑⲏⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(35/21)

ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲛ̅ ϣⲟϫⲛⲉ ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅·

(35/22)

ⲛϥⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ | ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛ̅ [Fol. 47b col. 1]

(35/23)

ⲛⲉⲛϣⲁϫⲉ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅

(35/24)

ⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ϩⲁ ⲛ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲁⲁⲩ· ⲉⲧ ⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ

(35/25)

ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉ·

(35/26)

□ Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅

(35/27)

ⲡϣⲁϩ [ⲛⲓⲙ] ⲛ ⲧ̅ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲉⲧⲉ ⲙ ⲉⲥϫⲛⲁ· ⲕⲁ

(35/28)

ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ

(35/29)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟ|ⲟⲩⲧ̅· [Fol. 47b col. 2]

(35/30)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛ ϣⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲧⲃⲁ̅ ⲛ ⲧ̅ⲃⲁ ⲛ

(35/31)

ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(35/32)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ ϣⲣⲡ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉ‐

(35/33)

ϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲏ̅ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅

(35/34)

ⲡⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(36/1)

[Fol. 48a col. 1 ⲥ̅ⲡ̅ⲏ̅] □ Ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϣⲣⲡ̅ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲧⲏϣ | ⲉ ϣⲱⲡⲉ·

(36/2)

ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ

(36/3)

ϩⲓ ⲃⲟⲗ·

(36/4)

□ Ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁϭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ

(36/5)

ⲧ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ· ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲉ ⲣⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅

(36/6)

ϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ

(36/7)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ

(36/8)

[Fol. 48a col. 2] ⲧⲉϩⲣⲱ̅ ⲛ̅ ⲥⲁⲧⲉ· | ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ

(36/9)

ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ

(36/10)

ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ· ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ

(36/11)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϥⲛ̅ⲧ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲙⲛ̅ ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ

(36/12)

ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ·

(36/13)

□ Ⲟⲩⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⲉⲩϭⲁⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲃⲉ

(36/14)

ⲕⲁⲕⲱⲥ· ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁϥⲥⲕⲁⲛ‐

(36/15)

[Fol. 48b col. 1] ⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ· ⲏ ϫⲉ ⲁϥ|ϫⲓ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ

(36/16)

ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅· ⲕⲉ ⲧ̅ ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩϩⲏⲡ̅

(36/17)

ⲉ ⲁϥⲁⲁⲩ·

(36/18)

□ Ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉⲩϩⲟⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲉ ϫⲱϥ ⲉⲧⲃⲉ

(36/19)

ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ ⲁⲣⲅⲟⲛ ⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁ‐

(36/20)

ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲕⲛⲱⲙⲏ̅ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲕⲉ ⲧ̅ ϣⲧⲁⲙ

(36/21)

ⲉ ⲣⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ̅ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ· ⲉⲧⲃⲉ ϩⲉⲛϣⲱⲥⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ·

(36/22)

[Fol. 48b col. 2] ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ | ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲗϭⲟ̅

(36/23)

ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥⲙⲉⲥⲧ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ·

(36/24)

□ Ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲓⲡⲉ

(36/25)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉ ⲁⲩϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅

(36/26)

ⲧⲉⲕⲛⲱⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ

(36/27)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ· ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ

(36/28)

[Fol. 49a col. 1 ⲥ̅ϥ̅ⲁ̅] ⲁⲩⲣ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϥⲟⲧⲉ ⲉ ⲡⲉ | ⲭⲥ̅·

(36/29)

ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ

(36/30)

ⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲩⲟ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲙ̅

(36/31)

ⲙⲏⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱⲛ

(36/32)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲧⲛⲁϯ ⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ

(36/33)

ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲏ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ·

(36/34)

[Fol. 49a col. 2] ⲧⲁⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩ|ϣⲏ̅·

(37/1)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲧ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·

(37/2)

ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ·

(37/3)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲛ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲁ

(37/4)

ⲑⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ·

(37/5)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ̈ ⲛⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(37/6)

ⲉⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ

(37/7)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ | Ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· [Fol. 49b col. 1 ⲥ̅ϥ̅ⲃ̅]

(37/8)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ

(37/9)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ

(37/10)

ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲕⲏⲃ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ ⲥ̅ⲛⲁⲩ ⲛ̅

(37/11)

ⲃⲁⲗ· ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ· ϭⲓϫ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ·

(37/12)

□ Ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲱϭⲉ ϩⲓⲧⲛ̅

(37/13)

ⲟⲩϣⲱⲛⲉ ϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲙⲩⲑⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲭⲣⲓⲁ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡ | ⲕⲉ [Fol. 49b col. 2]

(37/14)

ⲟⲩⲁ̅· ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲧⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ

(37/15)

ⲉⲛϣⲁⲛⲧⲁⲕⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲉⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛ ⲁϣ

(37/16)

ⲛ̅ ϩⲉ·

(37/17)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲕⲁ ϭⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(37/18)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϩⲟⲥ

(37/19)

ⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲥⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲓ

(37/20)

ⲡⲃⲏⲙⲁ | ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲕϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ [Fol. 50a col. 1 ⲥ̅ϥ̅ⲅ̅]

(37/21)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲉ

(37/22)

ⲛⲧ ⲁⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈·

(37/23)

□ Ϥⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡ

(37/24)

ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(37/25)

ⲛⲁϯ ϩⲏⲩ ⲛ ⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϯ ϩⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅

(37/26)

ⲛϥ̅ϯ ⲟⲥⲉ ⲛ̅ | ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ [Fol. 50a col. 2]

(37/27)

ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ϣⲃ̅ⲉⲓ̈ⲱ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ· ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲕ

(37/28)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲁ̅ ϯ ϩⲏⲩ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲥϫⲟⲟⲥ

(37/29)

ϫⲉ ⲡϩⲟϥ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈:

(37/30)

□ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉ ⲁⲛⲕⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅·

(37/31)

ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(37/32)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ̅· ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯ ⲉ|ⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ [Fol. 50b col. 1]

(37/33)

ⲡⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲉⲙⲡⲁⲧ ϥ̅ⲉⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(37/34)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(38/1)

□ Ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲥ

(38/2)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ· ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(38/3)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(38/4)

ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ϩⲓ ϭⲟⲥⲙ̅· ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅

(38/5)

[Fol. 50b col. 2] ⲕⲗⲟⲟ|ⲗⲉ ⲡⲉ ϩⲓ ϩⲧⲟⲙⲧⲙ̅· ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲁ ϣⲕⲁⲕ

(38/6)

ϩⲓ ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ

(38/7)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ

(38/8)

ⲧⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ·

(38/9)

□ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ

(38/10)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲕⲛⲁϣⲣ̅ ⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣ|

(38/11)

[Fol. 51a col. 1 ⲥ̅ϥ̅ⲉ̅] ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲣ̅ ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ⲟⲩⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ

(38/12)

ⲛⲁϥ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ·

(38/13)

□ Ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲇⲓⲁⲃⲁⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅

(38/14)

ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(38/15)

ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ

(38/16)

ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲕⲁⲓ ⲕⲁⲣ ⲡⲥⲁϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ

(38/17)

[Fol. 51a col. 2] ⲛ ⲛ̅ | ϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲧ̅ ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲉ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(38/18)

ⲡⲥⲁϩⲱⲕ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ·

(38/19)

□ Ϣ̅ϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϩⲟⲧϩⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ·

(38/20)

ϯϩⲧⲏⲕ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϭⲉⲣⲟⲃ ⲛ̅ ϣⲉ ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲟⲓⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ

(38/21)

ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲟⲩ‐

(38/22)

ⲭⲁⲗⲕⲓⲟⲛ ⲉⲩⲥⲁϩⲧⲉ ϩⲁ ⲣⲟϥ ⲡⲉ· ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ

(38/23)

[Fol. 51b col. 1] ⲉ ⲃⲟⲗ | ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϭⲉⲣⲱϥ (sic) ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ̅

(38/24)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ ⲧ̅ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ

(38/25)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲙⲁ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲙⲟⲧ̅ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅

(38/26)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲩⲥⲧⲏⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲙⲛ̅

(38/27)

ⲟⲩⲥⲧⲏⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ

(38/28)

ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϥⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲙ̅

(38/29)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅· ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅

(38/30)

[Fol. 51b col. 2] ⲥⲉⲛⲁⲡⲁ|ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅·

(38/31)

□ Ⲱϣ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲉ

(38/32)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲛ·

(38/33)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁϣⲥⲉⲧ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲛ

(38/34)

ⲁⲧ ⲱϫⲛ̅· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲃⲏⲣ̅ ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ·

(39/1)

□ Ⲟⲩⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲉⲛ | ϣⲏⲣⲉ [Fol. 52a col. 1 ⲥ̅ϥ̅ⲍ̅]

(39/2)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ

(39/3)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲱϩⲉ ⲙⲛ̅ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ

(39/4)

ⲙⲛ̅ ⲓⲱⲃ· ⲥⲉⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϣⲉⲉⲣⲉ·

(39/5)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲗⲗⲁⲕⲓⲥ ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ

(39/6)

ⲧⲁⲡⲟⲇⲓⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ· ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙ

(39/7)

ⲛ̅ ϩⲃ̅ⲥⲱ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϫϥ̅

(39/8)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ | ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ [Fol. 52a col. 2]

(39/9)

ⲛⲏϫ ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉ ϩⲁ ⲣⲟϥ· ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲛⲧ

(39/10)

ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡϭⲓⲛϭⲱⲣ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ

(39/11)

ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉ ϫⲱϥ·

(39/12)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉ ⲧ ϯⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩϣⲧⲁⲙ

(39/13)

ⲉ ⲣⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲩϣⲃⲣ̅

(39/14)

ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲁⲝⲓⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ | ϩⲁ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛⲁⲓ̈ [Fol. 52b col. 1]

(39/15)

ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲟϭ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(39/16)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϣⲁϩ ⲛ̅ ⲑⲩⲇⲟⲛⲏ· ⲁⲩⲱ

(39/17)

ⲛ̅ⲥⲉⲱϣⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲣⲱ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛ‐

(39/18)

ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(39/19)

ϩⲉⲛϭⲓⲛ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲏⲧ·

(39/20)

□ Ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲟϭ· ⲁⲩⲱ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ

(39/21)

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁⲩ|ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲣⲁⲛ· ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 52b col. 2]

(39/22)

ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ ⲁⲩⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲩ

(39/23)

ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(39/24)

□ Ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲉⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲟⲃϣⲟⲩ

(39/25)

ⲉ ⲣⲟϥ·

(39/26)

□ Ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϩⲟ̅ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅

(39/27)

ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ ⲁⲧ

(39/28)

ⲕⲁⲣ|ⲡⲟⲥ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ [Fol. 53a col. 1 ⲥ̅ϥ̅ⲑ̅]

(39/29)

ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅

(39/30)

ⲧ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅·

(39/31)

□ Ⲛⲉⲧ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(39/32)

ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ

(39/33)

ϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ

(39/34)

ϫⲉ ⲉⲓⲥ | ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲱⲃ· [Fol. 53a col. 2]

(40/1)

□ Ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈

(40/2)

ⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ ⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ⲏⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲉ‐

(40/3)

ⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲩⲧⲗ̅ⲧⲓⲗⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲣⲱⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅

(40/4)

ⲡⲙⲁ ⲛ ⲛ̅ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ· ⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ

(40/5)

[Fol. 53b col. 1] ⲉϣⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ· | ⲕⲉ ⲡⲉⲣ

(40/6)

ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(40/7)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(40/8)

ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲟⲩ

(40/9)

ⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(40/10)

□ Ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ ϣⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ϩⲓⲧⲛ̅

(40/11)

ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓ̈ ⲉⲩⲧⲗ̅ⲧⲓⲗⲉ ⲙ̅

(40/12)

[Fol. 53b col. 2] ⲙⲟⲟⲩ | ϩⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ϯ ⲛⲁⲛ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲡⲟⲩ‐

(40/13)

ⲇⲁⲍⲉ ⲉⲣ̅ ⲣⲙ̅ϩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅

(40/14)

ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ·

(40/15)

□ Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩϩⲙⲟⲙ ⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ ⲉⲓ̈ ⲉ

(40/16)

ϫⲱⲛ· ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲧ

(40/17)

ⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ |

(40/18)

[Fol. 54a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲁ̅] ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲧⲁϩⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲕⲉ ⲡⲉⲣ ϣⲁ

(40/19)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲁⲡⲣⲏⲧⲉ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ

(40/20)

ⲙ̅ ⲡⲓⲙⲁ· ⲁⲣⲁ ⲟⲩⲁϣ ϩⲱⲱⲥ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ

(40/21)

ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲟⲗⲁⲍⲉ

(40/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ϣⲁⲁ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ ⲁⲧ ⲱϫⲛ̅·

(40/23)

[Fol. 54a col. 2] □ Ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϭⲉⲡⲏ̅ ⲉ ⲃⲱⲕ | ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ̅

(40/24)

ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧ ϭⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧ

(40/25)

ⲟⲩⲟϣⲥ̅· ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅

(40/26)

ⲡⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϭⲏⲡ

(40/27)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅·

(40/28)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲁⲣⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲗⲩ

(40/29)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲡⲥⲁ̅ ϩⲱⲱϥ ϣⲁϥϩⲱϭⲃ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲗⲗⲟ̅· |

(40/30)

[Fol. 54b col. 1] ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲛ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲉⲥⲟⲩⲟⲟⲗⲉ

(40/31)

ⲉⲣϣⲁⲛⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲛⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲏⲇⲟⲛⲏ·

(40/32)

□ Ⲁⲩⲱ ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ

(40/33)

ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲁⲗⲟⲩⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ· ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲟⲩⲛ

(40/34)

ⲁ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲉ

(41/1)

ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲇⲟⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(41/2)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ | ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ [Fol. 54b col. 2]

(41/3)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲕⲁϩ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ

(41/4)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·

(41/5)

□ Ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲡ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ

(41/6)

ⲉⲛϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅

(41/7)

ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ | ⲛ̅ ϩⲁⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲇⲓ‐ [Fol. 55a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲅ̅]

(41/8)

ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅

(41/9)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ·

(41/10)

□ Ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲥⲩⲛⲏⲭⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁ‐

(41/11)

ⲛⲟⲩϥ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(41/12)

ⲉⲩⲙⲛⲧ̅ⲥⲱⲧⲡ̅· ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧ ϣⲁϫⲉ ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(41/13)

ⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ|ϩⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ· ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϩ [Fol. 55a col. 2]

(41/14)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲧⲏϥ·

(41/15)

□ Ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ

(41/16)

ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ϭⲛ ϩⲓⲏ̅

(41/17)

ⲛ ⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲣ ⲡⲱⲃϣ̅·

(41/18)

□ Ϣⲣⲡ̅ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲩ|ⲟⲩⲧ ⲛ̅ ⲛⲉⲕ‐ [Fol. 55b col. 1]

(41/19)

ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(41/20)

ⲛⲏⲩ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱⲕ

(41/21)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲛⲁϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲟϣ

(41/22)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲧⲁⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲧⲁⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ̅

(41/23)

ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈·

(41/24)

□ Ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(41/25)

ⲉϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ [Fol. 55b col. 2]

(41/26)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(41/27)

ⲛⲁ̅ ⲧⲁⲣ ⲟⲩⲛⲁ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅·

(41/28)

□ Ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(41/29)

ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ

(41/30)

ⲉ ⲡ ⲡ̅ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϥ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ

(41/31)

ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲭⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲙⲏ̅ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲡⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ

(41/32)

ⲛ̅ ϩⲉⲛ|ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁϥϯ ϩⲏⲩ [Fol. 56a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲉ̅]

(41/33)

ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅

(41/34)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲁ ⲡⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅ ⲛ

(42/1)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(42/2)

ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·

(42/3)

□ Ϥ̅ϫⲓ ϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉ

(42/4)

[Fol. 56a col. 2] ⲧⲣⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲟⲩ|ϫⲁⲓ̈· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ

(42/5)

ϥϯ ⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲗⲗⲁ ϥϯ

(42/6)

ⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲛ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲩⲙⲫⲟⲣⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅

(42/7)

ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·

(42/8)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲥⲁⲉⲓⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϫⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(42/9)

ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲉⲩⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ⲛ

(42/10)

[Fol. 56b col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲍ̅] ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ | ϩⲓⲥⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲕⲟⲟⲩⲉ

(42/11)

ⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲱⲃⲥ̅· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉⲁⲛ ϫⲉ

(42/12)

ⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲕ‐

(42/13)

ⲛⲱⲥⲓⲥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲛⲱⲥⲓⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ·

(42/14)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(42/15)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲙⲁⲣ ⲡ̅ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ·

(42/16)

[Fol. 56b col. 2] □ Ⲛ ϣⲟⲟⲥ ⲕⲁⲛ ⲉⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϣ̅ ϩⲁⲧⲏⲩ | ⲥⲉⲣ̅ ⲟⲩϣⲏ̅ ⲛ̅

(42/17)

ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲟⲟϩⲉ ⲛ ⲉⲥⲟⲟⲩ· ⲕⲁⲛ ⲉⲙ ⲛ̅ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

(42/18)

ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲧⲏⲩ·

(42/19)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ·

(42/20)

ⲕⲁⲛ ⲉⲙ ⲛ̅ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲓ ϫⲱⲛ· ϩⲟⲙⲱⲥ ⲧⲕⲩⲙⲛⲁⲥⲓⲁ

(42/21)

ⲛ ⲁⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ¹ ⲛⲉⲕⲛⲁϯ

¹ MS. ⲙⲁⲗⲗⲁ, with the ⲙ partially erased.

(42/22)

[Fol. 57a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲏ̅] ϩⲏⲩ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅· ⲛⲓⲙ | ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁϯ ϩⲏⲩ

(42/23)

ⲁⲛ ⲉϥⲟ̅ ⲛ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ·

(42/24)

□ Ϣ̅ϣⲉ ⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲉ

(42/25)

ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲉⲣϣⲁⲛ

(42/26)

ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲡϩ ⲛ̅ ϫⲓ ϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲥ̅ⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(42/27)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲁⲛⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲟⲥ ϣⲁⲥⲟⲩⲉϩ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲥ‐

(42/28)

[Fol. 57a col. 2] ⲑⲏ|ⲕⲏ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϯⲕ̅

(42/29)

ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϥϣⲁⲛϫⲉⲣⲟ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲗⲏ· ϣⲁϥⲣⲟⲕϩⲥ̅ ⲥⲁ

(42/30)

ⲥⲁ ⲛⲓⲙ· ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ·

(42/31)

ⲉⲥϣⲁⲛⲏϩ ⲛ̅ ⲣ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲡⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ· ϣⲁ‐

(42/32)

ⲥⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡ ⲕⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ·

(42/33)

[Fol. 57b col. 1] □ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲁⲛⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉⲕⲧⲟ̅

(43/1)

ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ ⲟⲩϩⲧⲟ̅

(43/2)

ⲛ ⲁⲧ ⲁⲕⲧⲱⲥ· ⲉϣϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ

(43/3)

ⲁⲣⲕⲟⲛ· ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧϫⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(43/4)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲉϩⲗⲟϭ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ

(43/5)

ⲁⲡⲁⲧⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ̅·

(43/6)

□ Ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉϣⲟⲃⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ϩⲉⲛ

(43/7)

ⲣⲁⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ|ϩⲁⲓⲃⲉⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ [Fol. 57b col. 2]

(43/8)

ⲛ̅ ⲥⲱⲣⲙ̅ ⲉϥⲥⲱⲕ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲛ̅

(43/9)

ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ

(43/10)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲉⲧ ⲉ ⲛⲉⲓ

(43/11)

ⲕⲉ ⲟⲩⲁ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ

(43/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϥ̅ⲣⲱϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅|ϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ [Fol. 58a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲑ̅]

(43/13)

ⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛ ⲡⲣⲟⲥ

(43/14)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲉ· ⲛⲉⲧⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲉⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

(43/15)

ⲛⲉ· ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲉⲛ ⲁⲧ ϩⲱϭⲃ̅ ⲛⲉ ϩⲉⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛⲉ·

(43/16)

ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁ ⲙⲉⲧⲁⲃⲟⲗⲏ·

(43/17)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲟⲩⲛ ⲉϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲙⲁⲣⲛ̅

(43/18)

ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲙⲛ̅ | ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ [Fol. 58a col. 2]

(43/19)

ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲉⲛ ϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ·

(43/20)

□ Ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ ⲁⲣⲉ ϣⲟⲉⲓϫ ϫⲓ ⲕⲗⲟⲙ ⲉⲩϣⲁⲛⲕⲁ

(43/21)

ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϩⲁⲣⲡⲁⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅

(43/22)

ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲥⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ

(43/23)

ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕ̅ϩ̅ ϥⲛⲁϯ ⲟⲥⲉ· Ⲁⲣⲁ̅

(43/24)

ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅|ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅· ⲁⲣⲁ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ [Fol. 58b col. 1]

(43/25)

ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ· ⲁⲣⲁ ⲟⲩⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ

(43/26)

ⲡⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲃϩⲉ· ϫⲓ ⲛ̅

(43/27)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲕϩⲏⲧ̅· ⲛⲅ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ

(43/28)

ⲉⲥⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡ̅ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲙ̅

(43/29)

ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ·

(43/30)

□ Ⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲁ

(43/31)

ϭⲓϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ | ⲉⲓ̈ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ [Fol. 58b col. 2]

(43/32)

ⲡⲉⲕⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲧ ⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉ

(43/33)

ⲧϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲛ ⲛ̅ ϭⲉⲣⲏϭ· ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲉⲕⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ϣⲱⲡⲉ

(43/34)

ⲉⲥϫⲉⲣⲟ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲟⲃϣ̅· ⲕⲁⲛ ⲉϣϫⲉ

(44/1)

ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ϩⲟⲗϭ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ

(44/2)

ⲙⲛ̅ ϩⲟⲗϭ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ·

(44/3)

[Fol. 59a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅] □ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓ ⲡ̅ⲡⲉⲧ̅ | ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲁ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ

(44/4)

ϩⲗⲟϭ ϩⲛ̅ ⲧⲁϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉⲩⲉⲃⲓⲱ̅ ⲉϥϩⲛ̅ ⲣⲱⲓ̈· ⲙ̅

(44/5)

ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ

(44/6)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅

(44/7)

ⲧⲉⲛⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ·

(44/8)

□ Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉⲣϣ̅ ϩⲉⲛ ϫⲃ̅ⲃⲉⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅

(44/9)

[Fol. 59a col. 2] ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ | ⲧⲣⲉ

(44/10)

ⲡϩⲱⲃ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϩⲟⲣϣ̅ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ· ⲉⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅·

(44/11)

ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ⲣ̅ ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̅ⲥⲓϣⲉ ϩⲁ

(44/12)

ⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲧⲁⲙⲓⲉ ⲡⲉϩⲗⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲓⲱ̅·

(44/13)

ⲁϥϫⲓϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲓϣⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ·

(44/14)

□ Ⲕⲁⲛ ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(44/15)

ⲙ̅ⲡⲁⲧⲕ̅ ⲣ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅

(44/16)

[Fol. 59b col. 1] ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ | ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅

(44/17)

ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ· ϣⲁⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ·

(44/18)

ⲧⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲟⲩϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ·

(44/19)

□ Ϫⲣⲟ̅ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ

(44/20)

ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲥⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ

(44/21)

ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ· ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲉⲥ ϫⲓϣⲓⲡⲉ· ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(44/22)

ϫⲉ ⲑⲏⲇⲟⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲟⲩ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲁ ⲡⲣⲏⲧⲉ ⲧⲉ· ⲧⲕⲟⲗⲁ‐

(44/23)

[Fol. 59b col. 2] ⲥⲓⲥ ⲇⲉ | ϩⲱⲱⲥ ⲟⲩϣⲁ ⲉⲛ̅ⲉϩ ⲧⲉ· ⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲗⲟϭ

(44/24)

ⲛ̅ⲑⲏⲇⲟⲛⲏ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉ ⲙ ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲛ ⲧ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·

(44/25)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲭⲣⲱ̅ ⲛ ⲛ̅ⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅

(44/26)

ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲧⲉ· ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ϥϫⲟⲧⲕ̅ ϩⲓⲧⲙ̅

(44/27)

ⲡⲥⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲓⲃⲉ ⲛ̅ ⲑⲏ:

(44/28)

□ Ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲓⲟⲟⲣ ⲛ̅

(44/29)

ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲱⲙⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲥ̅ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ϥϩⲓ |

(44/30)

[Fol. 60a col. 1 ⲥ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲅ̅] ϫⲙ̅· ⲡⲕⲁϩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲗⲓⲃⲉ ⲛ ⲑⲏ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ̅

(44/31)

ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲅ̅ ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛϩⲉ̅· ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(44/32)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲥⲟ̅ ⲉ ⲛⲉⲕⲗⲁⲟⲥ (sic) ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉ·

(44/33)

ϥⲛⲁϯⲥⲟ̅ ϩⲱⲱⲕ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ̅ ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ·

(44/34)

□ Ⲉⲕϣⲁⲛ ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϭⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅· ϩⲛ̅

(45/1)

ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲟϫ· | ⲕⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ [Fol. 60a col. 2]

(45/2)

ⲡⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(45/3)

□ Ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ϭⲉ ⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲥⲃⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ

(45/4)

ⲙⲏϩ ⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲅ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛⲅ̅ ϫⲟⲕⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(45/5)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅

(45/6)

ⲡⲓⲱⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛ ⲛ̅

(45/7)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ | ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲁ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ [Fol. 60b col. 1]

(45/8)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ:

(45/9)

◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈

(45/10)

— — — — — — — —

(45/11)

ⲁⲡⲁ ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(45/12)

— — — — — — — —