Coptic Apocrypha | Home

Discourse concerning the Canaanitish woman

The Discourse which Apa Eusebius, Bishop of Caesarea of Cappadocia, pronounced concerning the Canaanitish woman. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse which Apa Eusebius, Bishop of Caesarea of Cappadocia, pronounced concerning the Canaanitish woman

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

□ ⲞⲨⲖⲞⲄⲞⲤ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲀⲠⲀ ⲈⲨⲤⲈⲂⲒⲞⲤ ⲠⲈⲠⲒ‐ [Fol. 162b col. 1]

(1/2)

ⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ Ⲧ̅ⲔⲎⲤⲀⲢⲒⲀ Ⲛ Ⲧ̅ⲔⲀⲠⲠⲀⲆⲞⲔⲒⲀ

(1/3)

Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈ ⲤϨⲒⲘⲈ Ⲛ̅ ⲬⲀ‐

(1/4)

ⲚⲀⲚⲀⲒⲀ·

(1/5)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(1/6)

□ Ⲛⲁϣⲉ ⲡⲉⲭⲓⲙⲱⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲉϣⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅

(1/7)

ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲉⲓ̈· ⲛⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·

(1/8)

ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲃⲉⲗ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

(1/9)

ⲛⲁⲗⲟ̅ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅|ⲙⲁⲥ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲥϫⲣⲁⲉⲓⲧ· [Fol. 162b col. 2]

(1/10)

ⲉⲩⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲥϭⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲥⲉ‐

(1/11)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ϣⲁⲥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅·

(1/12)

ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲓⲙⲏ̅ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ·

(1/13)

□ Ⲧⲉⲓ̈ ⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉⲥⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲕⲓⲙ·

(1/14)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩ ⲁⲧ ⲕⲓⲙ ⲡⲉ· | ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧ [Fol. 163a col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅]

(1/15)

ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ

(1/16)

ⲣⲟⲥ ⲁⲛ· ⲡ ⲉⲧ ⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ ⲉϥⲃⲱⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ

(1/17)

ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(1/18)

ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅·

(1/19)

□ Ⲓ̈ⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ϩⲁ ⲑⲏ̅ ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·

(1/20)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϥ̅ⲟⲩⲟϫ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲟ̅ | ⲁⲛ [Fol. 163a col. 2]

(1/21)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁ ⲧⲉϥⲉⲓ̈ⲁⲁⲃⲉ ϣⲛⲧ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ

(1/22)

ⲁⲥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅

(1/23)

ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅·

(1/24)

□ Ⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧ ⲉⲙ ⲁⲣⲉ ⲧⲉϩⲣⲱ̅ ⲣ̅ ⲃⲟⲟⲛⲉ

(2/1)

ⲛⲁϥ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϫⲱⲱ|

(2/2)

[Fol. 163b col. 1] ⲣⲉ· ⲉⲙ ⲁⲣⲉ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲣ̅ ⲃⲟⲟⲛⲉ ⲛⲁϥ· ⲉϣⲁⲣⲉ

(2/3)

ⲧⲉϩⲣⲱ̅ ⲣ̅ ⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉϣⲁⲥⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅· ⲧⲁⲓ̈

(2/4)

ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲑⲩⲡⲟ‐

(2/5)

ⲙⲟⲛⲏ̅ ⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲥ̅ϫⲁⲥⲧϥ·

(2/6)

□ Ϣⲁⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ ⲟⲩⲉⲗⲥ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ

(2/7)

ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϯ ϫⲣⲟ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲗⲁⲓ̈ⲕⲟⲥ· ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ

(2/8)

[Fol. 163b col. 2] ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲩ· | ⲁⲩϫⲓ ϣⲓⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁ

(2/9)

ⲛⲟⲩⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅· ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉⲧ ⲏⲡ̅ ⲉ

(2/10)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲱ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ·

(2/11)

□ Ϯⲛⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲩ ⲁ ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ·

(2/12)

ϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ⲛⲉ ⲉⲁ ⲡⲧⲏⲩ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ· ⲟⲩⲧⲱϩ

(2/13)

[Fol. 164a col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲑ̅] ⲡⲉ ⲉ ⲁⲩⲛⲉϥⲧϥ̅ | ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ̅ ϭⲱ̅ ⲉϥⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ·

(2/14)

ⲛⲓⲙ ⲡ ⲉⲧ ⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ

(2/15)

ⲧⲉⲓ̅ ϯ ϭⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅‐

(2/16)

ⲛⲁⲥⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛ ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲟⲛ·

(2/17)

□ Ⲥⲁϥ ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲉϩ ⲧⲉϥⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϩⲁ ⲣⲟⲛ·

(2/18)

ⲙ̅ⲡⲟⲩ ϩⲱⲱϥ ⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ· ⲥⲁϥ ⲡⲣⲉϥⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲉ

(2/19)

[Fol. 164a col. 2] ⲥⲕⲏⲛⲏ | ⲡⲉ· ⲡⲟⲟⲩ ⲡ ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ· ⲥⲁϥ̅ ⲡⲣⲉϥ‐

(2/20)

ϫⲓⲟⲩⲁ̅ ⲡⲉ̅· ⲡⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉ· ⲥⲁϥ ⲡⲇⲓⲱⲕ‐

(2/21)

ⲧⲏⲥ ⲡⲉ· ⲡⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(2/22)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ̅ ϭⲱ̅ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(2/23)

ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·

(2/24)

□ Ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅ ϭⲱ̅ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ϥⲟϭϥ̅ ⲁⲗⲗⲁ

(2/25)

[Fol. 164b col. 1] ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥ|ⲧⲏⲥ· ϯⲛⲁⲧⲁⲩⲉ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲓⲁ̅

(2/26)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲧⲉⲩⲁⲣⲉⲧⲏ̅· ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲁϩ ⲡⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/27)

ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅

(2/28)

ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉ ⲡϩⲁⲉ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲛ̅

(2/29)

ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ̅ ⲛⲉ ⲛ ⲁⲛϫⲱϫ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(2/30)

□ Ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ· ⲟⲩⲙⲁ̅ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ̅

(2/31)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ

(2/32)

[Fol. 164b col. 2] ⲙⲉⲛ ⲟⲩϫⲓⲛ|ϭⲟⲛⲥ̅ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ· ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅

(2/33)

ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲡⲉ

(2/34)

ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ·

(3/1)

□ Ⲡⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲟⲡϥ̅ ⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϣⲁϥϣⲓⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈

(3/2)

ϩⲱⲱϥ ⲡⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϥ̅ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅·

(3/3)

ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲥⲛ̅ⲛⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲏ̅ϩ

(3/4)

ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ̅· ⲛ̅|ⲧⲁ ⲓⲥ̅ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ [Fol. 165a col. 1 ⲣ̅ⲕ̅ⲁ̅]

(3/5)

ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(3/6)

ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈·

(3/7)

□ Ⲱ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲟⲉⲓⲙ ⲁⲥϭⲉⲗϫ̅

(3/8)

ⲡⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲁⲥϩⲟⲕϥ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ̈· ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲟⲉⲓⲙ

(3/9)

ⲁⲥ ⲧⲣⲉ ⲡⲟⲟⲙⲉ ⲣ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲉϥϩⲙ̅ ⲡϣⲓⲕ ⲛ ⲧ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ·

(3/10)

ⲁⲥϫⲓⲧϥ̅ ϣⲁⲁ ⲑⲁⲯⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ·

(3/11)

ⲉⲓ̈|ⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ [Fol. 165a col. 2]

(3/12)

ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲉⲓ̈ ⲟⲛ ⲅⲁⲣ

(3/13)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ·

(3/14)

□ Ⲕⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲣ̅

(3/15)

ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ· ⲕⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ

(3/16)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ· ⲕⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲙⲁⲅⲟⲥ

(3/17)

ⲟⲩⲛ [ϣ]ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ | ⲡⲉⲕϫⲟⲉⲓⲥ· ⲙⲛ̅ [Fol. 165b col. 1]

(3/18)

ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲉⲛ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ⲁ ⲕⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(3/19)

ⲃⲟⲗ ⲁⲛ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅

(3/20)

ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(3/21)

ⲉⲓ̈ⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲥⲱϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

(3/22)

□ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ·

(3/23)

ⲟⲩⲛⲧⲕ̅ ⲟⲩⲥⲁⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϣⲁϥⲣ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲡⲣⲟⲥ ⲡⲉ‐

(3/24)

ⲕⲟⲩⲱϣ· | ⲙⲏ̅ ⲛⲧⲁϥ ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟⲕ ⲁⲕⲉⲕϣⲟⲟⲡ̅ (sic) ⲁⲛ [Fol. 165b col. 2]

(3/25)

ⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲕϣⲱⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲕ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅

(3/26)

ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(3/27)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ

(3/28)

ⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉⲉⲥ ⲙⲛ̅ ⲡϥⲱ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲃⲟⲩϩⲉ ⲙⲛ̅

(3/29)

ⲛ̅ ⲃⲁⲗ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ ⲧ|ⲙⲉⲥⲑⲏⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲙⲛ̅ [Fol. 166a col. 1 ⲣ̅ⲕ̅ⲅ̅]

(3/30)

ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙⲏ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(3/31)

ⲟⲩⲕⲁϩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲉⲩⲟⲩⲥⲓⲁ·

(3/32)

□ Ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲧⲉⲭⲛⲏ (sic)· ⲁⲥⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅

(3/33)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ ⲟⲩⲁⲧⲟ̅ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ̅·

(3/34)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲕⲁⲍⲉ ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(4/1)

[Fol. 166a col. 2] ⲉⲕⲉⲡⲓⲥ|ⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ· ⲙⲏ̅

(4/2)

ⲕⲛⲁϣⲧⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉϣϫⲉ ϣⲁⲣⲉ

(4/3)

ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲛⲧⲉ ⲛϥ̅ⲟϫⲛⲟⲩ·

(4/4)

□ Ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲩ ⲧⲣⲉ ⲛ̅

(4/5)

ⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲛ̅ⲥⲉⲱϫⲛ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⲉⲕϣⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ

(4/6)

[Fol. 166b col. 1] ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲙⲁ|ⲧⲉ· ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡ ⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉ· ϯ

(4/7)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲓ ⲛⲉⲕ‐

(4/8)

ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲧⲁⲣ ⲉⲕⲧⲙⲁⲉⲓ̈ⲟ̅· ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ

(4/9)

ϭⲉⲡⲏ̅ ⲧⲁϩⲟⲕ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅· ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲕⲙ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ

(4/10)

ⲡⲉⲕϩⲏⲧ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲥⲱⲕ· ⲡⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ·

(4/11)

ϩⲱⲱⲕ·

(4/12)

□ Ⲙⲏ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲣ̅ ⲕⲉ ⲥⲙⲟⲧ

(4/13)

[Fol. 166b col. 2] ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲥⲡⲱϩⲧ̅ | ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲓ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉ‐

(4/14)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲓⲥ̅ ϭⲉ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟϣ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲟⲥ

(4/15)

ⲙⲛ̅ ⲥⲓⲇⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲥϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈

(4/16)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(4/17)

□ Ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁ‐

(4/18)

[Fol. 167a col. 1 ⲣ̅ⲕ̅ⲉ̅] ⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ ⲧ̅|ⲡⲁⲣⲁ‐

(4/19)

ⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥ ⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ·

(4/20)

ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ·

(4/21)

□ Ⲱ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈

(4/22)

ⲡⲏⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲏⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ

(4/23)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ̅

(4/24)

[Fol. 167a col. 2] ⲛⲁⲓ̈· ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲣ̅ ⲣⲉϥⲧⲁϣⲉ|ⲟⲉⲓϣ·

(4/25)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(4/26)

ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲉⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ· ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅

(4/27)

ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ· ⲉⲧⲉ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⲧⲉ·

(4/28)

□ Ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲃ ⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲡⲁ

(4/29)

ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲯⲩⲭⲏ̅ ⲙ̅ ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ

(4/30)

[Fol. 167b col. 1] ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ̅ | ⲛⲁⲓ̈· ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲓ̈ ⲡⲟⲗⲩⲧⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(4/31)

ⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲓⲟⲥ ⲡⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϩⲱϣ ⲁⲓ̈ⲡⲱⲧ̅ ⲉ

(4/32)

ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅· ⲁⲣⲁ̅ ⲕⲛⲁϫⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ ⲁⲛ ⲉ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ· ϯ

(4/33)

ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ϩⲟⲡⲟⲩ ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲙ ⲉⲩϫ‐

(4/34)

ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩ ⲉ ⲛⲟⲃⲉ·

(5/1)

□ Ⲱ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ

(5/2)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲏ̅· ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉ ϯ

(5/3)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲟϥ: ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧ|ⲙⲛⲧ̅ⲥⲁⲃⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲥϩⲓⲙⲉ [Fol. 167b col. 2]

(5/4)

ⲙ̅ⲡ ⲥ̅ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ̈ ⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ·

(5/5)

ⲙ̅ⲡ ⲥ̅ ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲥ̅ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲛ ⲛ̅

(5/6)

ⲕⲟⲟⲩⲉ ϯⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩ·

(5/7)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ϯⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲁ

(5/8)

ⲙⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅

(5/9)

ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲁⲣ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅·

(5/10)

□ Ⲱ̅ | ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉⲧ [Fol. 168a col. 1 ⲣ̅ⲕ̅ⲍ̅]

(5/11)

ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲥⲧⲱⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ

(5/12)

ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ⲛⲥ̅ϣⲁϫⲉ

(5/13)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(5/14)

□ Ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲁⲩⲱ

(5/15)

ⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲕⲁ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲕⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ‐

(5/16)

ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ | ⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲓⲛⲉ· ⲥⲉⲥⲧⲱⲧ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ̅· [Fol. 168a col. 2]

(5/17)

ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈·

(5/18)

ⲟⲩ ⲡ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟϣϥ̅· ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲁ̅·

(5/19)

□ Ⲉⲣ ⲟⲩⲉϣ ⲟⲩ· ⲧⲁ ϣⲉⲉⲣⲉ ϩⲓⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲡⲉⲓ̈ ϩⲏⲃⲉ

(5/20)

ⲛⲁϣⲧ̅· ⲙⲁ ⲧⲟⲩϫⲉ ⲛⲁ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈

(5/21)

ⲛⲁ ⲥⲡⲗⲁⲅⲭⲛⲟⲛ ϥⲓ ⲟⲩⲱϩ· ϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈

(5/22)

ϩⲙⲟⲙ· ⲉⲓ̈|ⲛⲁⲣ ⲟⲩ ϯⲛⲁⲙⲟⲩ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲥϫⲟⲟⲥ [Fol. 168b col. 1 ⲣ̅ⲕ̅ⲏ̅]

(5/23)

ϫⲉ ⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ϣⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈

(5/24)

ⲧⲁ ϣⲉⲉⲣⲉ ⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲉⲙⲕⲁϩ ⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ ϫⲉ

(5/25)

ⲥϩⲓⲧⲉ· ⲡⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϫⲃⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ

(5/26)

ϫⲉ ⲛⲥ̅ⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈

(5/27)

ⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ·

(5/28)

□ Ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲃⲉ· ⲉⲓ̈ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ·

(5/29)

ⲧⲁⲙⲟⲩ|ⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲕⲓⲙ ⲁⲩⲱ [Fol. 168b col. 2]

(5/30)

ⲥⲟⲛϩ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲥⲣ̅ ⲟⲩ·

(5/31)

□ Ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ

(5/32)

ⲧⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ· ⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲟⲩ· ⲡⲙⲟⲩ

(5/33)

ⲅⲁⲣ ⲡⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· ⲉⲛ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ·

(5/34)

ⲉⲛ ⲃⲁⲗ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥⲱⲧⲣ̅ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲧⲱⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲛ̅ⲧⲁ

(6/1)

[Fol. 169a col. 1 [ⲣ̅ⲕ̅ⲑ̅]] ⲛⲉⲩⲕⲉⲉⲥ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲡϥⲱ̅ ⲉⲧ ⲡ|ⲣⲉⲥⲣⲁⲥⲧ̅ ϩⲁ

(6/2)

ⲡϩⲓⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲉⲧ ⲧⲁⲩⲉ ϩⲃⲏⲏⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲣⲉ

(6/3)

ⲡⲉⲧ ⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲗⲏϭ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲛϥ̅ⲟⲩⲟⲛϩ̅

(6/4)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ·

(6/5)

□ Ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲁ ϩⲟⲉⲓⲙ ⲛⲁϣⲧ· ⲧⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ ϣⲱⲛⲉ

(6/6)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲛⲁⲩ

(6/7)

ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲥⲁⲃⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲥ̅ⲃⲱⲕ ϣⲁⲁ

(6/8)

[Fol. 169a col. 2] ϩⲉⲛ ⲙⲁ|ⲅⲟⲥ· ⲏ̅ ϩⲉⲛⲉⲝⲟⲣⲅⲓⲥⲧⲏⲥ· ⲏ̅ ϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ

(6/9)

ⲛ̅ ⲣⲉϥⲛ̅ⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲏ̅ ϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩ‐

(6/10)

ⲧⲓⲙⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛ

(6/11)

ⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ ⲁϣⲁⲓ ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲥⲁϣ ⲣ̅ ⲛⲟϭ·

(6/12)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥⲕⲁ ⲡⲉⲧⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅

(6/13)

ⲥⲱⲥ ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲛ ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ· ⲛⲁ̅

(6/14)

[Fol. 169b col. 1] ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲁϣⲉ | ⲉⲣⲉ ϩⲓⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲙⲛⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ

(6/15)

ϩⲓ ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ϯⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(6/16)

ⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲟⲩⲟϣⲃⲉⲥ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ·

(6/17)

□ Ⲱ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲕⲟⲓⲛⲟⲛ· ⲥ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲥⲕⲱⲣϣ

(6/18)

ⲥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲟⲩⲟϣⲃⲉⲥ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ·

(6/19)

ⲡϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ· ⲡⲥⲁϩ ⲕⲱ̅ ⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲧⲉⲡⲗⲏⲅⲏ ⲧⲏⲙ

(6/20)

ⲁⲩⲱ ϣ̅ϣⲟⲧⲙ̅ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲕⲱ ⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲁⲙⲁϩ|

(6/21)

[Fol. 169b col. 2] ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(6/22)

ⲕⲡⲏⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ϣⲁⲁ

(6/23)

ⲣⲟⲓ̈ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲱⲧⲛ̅· ⲧⲉⲧ ⲡⲏⲧ̅ ϩⲱⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲕⲡⲏⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/24)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(6/25)

□ Ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ⲉ

(6/26)

ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓⲏⲗ· ⲁⲩϯ ⲙ̅

(6/27)

[Fol. 170a col. 1 ⲣ̅ⲗ̅ⲁ̅] ⲡⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ ⲉ | ⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅

(6/28)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ

(6/29)

ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲕⲛⲁⲩ ϩⲱⲱⲕ ⲉ ⲡⲁ ϣⲕⲁⲕ

(6/30)

ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲉ ⲡⲁ ϣⲕⲁⲕ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ ⲕⲉ ϩⲏⲧ̅

(6/31)

ⲛⲁϩⲣⲁⲕ·

(6/32)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈‐

(6/33)

ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ϯ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ· ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲁ‐

(6/34)

[Fol. 170a col. 2] ⲧⲁⲁϥ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲙⲏⲧ|ⲧⲉⲓ

(7/1)

ⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ

(7/2)

ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲧⲏⲣϥ̅·

(7/3)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲛⲁⲛⲉ ϩⲙ̅

(7/4)

ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ̅· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲁⲕⲁ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ

(7/5)

ⲉⲥⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲛⲉⲥⲕⲏⲑⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲓⲗⲁ‐

(7/6)

ⲙⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅

(7/7)

ⲥⲩⲣⲟⲥ | ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ̅ [Fol. 170b col. 1]

(7/8)

ⲉⲓ̈ⲱⲣϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(7/9)

ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲛⲅ̅ ⲕⲁ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲉⲓ̈ⲉ

(7/10)

ⲉⲕⲛⲁⲟⲃϣⲕ̅ ⲉⲩϣⲱⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ

(7/11)

ⲉⲓ̈ⲇⲱⲗⲟⲛ·

(7/12)

□ Ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ̅ ϫⲉ

(7/13)

ⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟ‐

(7/14)

ⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲁ ⲣⲏϫϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛ̅

(7/15)

ⲧⲉⲓ̈ | ϩⲉ ⲟⲛ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ· ⲡ̅ⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲛ ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ· ϥ̅ [Fol. 170b col. 2]

(7/16)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛ ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ

(7/17)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉ ⲛ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ

(7/18)

ⲛⲁϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(7/19)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲱϫⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁ̅·

(7/20)

ⲟⲩⲇⲉ ϩⲩⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲏⲣⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ

(7/21)

ⲟⲩⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲕⲏ ⲛⲁϥ | ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡ ⲉⲧ [Fol. 171a col. 1 ⲣ̅ⲗ̅ⲅ̅]

(7/22)

ⲉⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅

(7/23)

ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲁⲕ ⲛⲉⲧⲛ̅ ϭⲓϫ·

(7/24)

□ Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲟⲛ ⲱ̅ ⲡⲙⲁⲓ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲛ̅

(7/25)

ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ

(7/26)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲓⲱⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ

(7/27)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲧⲉⲓ̈ | ⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁⲧⲉ ⲁⲥϭⲙ̅ [Fol. 171a col. 2]

(7/28)

ⲡ[ⲧⲥ̅]ⲧⲏⲩ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅

(7/29)

ⲡⲗⲓⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲡ̅ⲡⲱϣⲥ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓ̈ⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛ̅

(7/30)

ϩⲏⲧϥ̅·

(7/31)

□ Ⲁⲥⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲓ̈ ⲉⲃⲓⲏⲛ̅ ⲉⲥⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲁ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲉ

(7/32)

ⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲕ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ

(7/33)

ⲉⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̈ ⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅· |

(7/34)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ̈ ⲛⲁⲕ [Fol. 171b col. 1]

(8/1)

ⲡⲉϫⲁⲕ ϫⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲣ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙ̅

(8/2)

ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲗⲏⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲕ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲕⲛⲁ‐

(8/3)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ·

(8/4)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϭ ⲉⲛⲧⲁⲕ ⲧⲣⲉ ϥϥⲓ ⲙ̅

(8/5)

ⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕ‐

(8/6)

[Fol. 171b col. 2] ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲉϩ ϥ̅ⲧⲟⲟⲩ | ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ· ⲉϥ ϩⲙ̅

(8/7)

ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲕⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲛⲉⲧ ⲃⲏⲗ ⲉ

(8/8)

ⲃⲟⲗ ⲕϩⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲏ̅ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅

(8/9)

ϩⲁⲕ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲉ ⲉⲙ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲧⲉ ϯ

(8/10)

ⲉⲃⲓⲏⲛ̅ ⲛ ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲥ·

(8/11)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ

(8/12)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ̅· ⲱ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ϥⲁⲓ̈ⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ |

(8/13)

[Fol. 172a col. 1 ⲣ̅ⲗ̅ⲉ̅] ⲥⲁⲉⲓⲛ· ϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲥⲧⲥ̅ⲧⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛⲓ̈ϣⲁϫⲉ

(8/14)

ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ

(8/15)

ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅

(8/16)

ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ·

(8/17)

□ Ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯϩⲧⲏ ⲧⲛ̅ ⲉ ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ·

(8/18)

ϯϩⲧⲏ ⲧⲛ̅ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ϯϩⲧⲏ ⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ·

(8/19)

[Fol. 172a col. 2] ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁ̅ | ⲛⲁⲓ̈· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(8/20)

ⲛⲁⲛⲟⲩ ϥⲓ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲛ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲉ ⲛⲟϫϥ̅ ⲛ̅

(8/21)

ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ·

(8/22)

□ Ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣ ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ

(8/23)

ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲱⲥ ⲟⲩϩⲟⲣ· ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲥ

(8/24)

ⲟⲩϩⲟⲣ̅ ϯⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭⲛⲉϭ· ⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲕ

(8/25)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ· ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣ ⲙⲁ

(8/26)

[Fol. 172b col. 1] ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲣⲉϥⲣⲉϥ· | ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ

(8/27)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲣⲉϥⲣⲓϥ̅ ⲉⲧ ϩⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲁ‐

(8/28)

ⲡⲉⲍⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ⲧⲁϥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩ

(8/29)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲡⲁⲣⲉⲧⲉⲓ ϣⲁⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲡⲉⲧ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲁⲩⲱ

(8/30)

ⲉⲧ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲣϫⲓ ⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ̅

(8/31)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ·

(8/32)

□ Ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱ̅ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ· ⲙⲁⲣⲟⲩ

(8/33)

[Fol. 172b col. 2] ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϣⲗⲏⲗ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉ | ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ

(8/34)

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅· ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ

(9/1)

ϩⲱⲱⲕ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ ⲟⲩⲥⲟⲡ̅ ⲁⲩⲱ

(9/2)

ⲁⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ̅ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ

(9/3)

ⲙⲏⲧ̅ ⲁⲩⲱ ϫⲟⲩⲱⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲁⲓ̈ⲕⲉⲗϫ̅ ⲡⲁⲧ·

(9/4)

□ Ⲁⲕⲕⲉⲗϫ̅ ⲡⲁⲧ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ϣⲁϫⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(9/5)

ⲡⲉⲕϩⲏⲧ̅ ϥⲓⲱⲡ̅ ⲉⲛⲉⲙⲏⲏⲥⲉ¹ · | ⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲉⲕ‐ [Fol. 173a col. 1 ⲣ̅ⲗ̅ⲍ̅]

¹ Perhaps ⲉⲛⲉⲩⲙⲏⲏⲥⲉ. The ⲩ appears to be written over one or more erased letters.

(9/6)

ϣⲃⲉⲉⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ̅ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲥ̅ ϩⲓⲣⲙ̅

(9/7)

ⲡⲣⲟ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲥⲁ ϩⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕ

(9/8)

ⲁⲓⲧⲏⲙⲁ·

(9/9)

□ Ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏ‐

(9/10)

ⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲩⲉ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ̅ ⲛⲥ̅ⲧⲓⲭⲟⲥ ⲛ ϣⲁϫⲉ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(9/11)

ⲅⲁⲣ ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ ϩⲁϩ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ· ⲉϥⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ

(9/12)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ· | ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲧⲉⲓ [Fol. 173a col. 2]

(9/13)

ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ϣⲗⲏⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲕ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(9/14)

□ Ⲕⲁⲛ ⲉⲕ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲛⲉ ⲏ̅ ⲉⲕ ϩⲙ̅ ⲡϩⲓ (sic) ⲣ̅ ϣⲗⲏⲗ·

(9/15)

ⲕⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥ

(9/16)

ϣⲗⲏⲗ· ⲁ ⲡⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕ‐

(9/17)

ϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ̅ ϣⲁⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉϥϣⲓⲛⲉ

(9/18)

ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲙⲁ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(9/19)

ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ̅ ⲉ | ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲓ̈ⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲉϥϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲓ̈ ⲙ̅ [Fol. 173b col. 1]

(9/20)

ⲡⲗⲟⲓ̈ϩⲉ ⲁϥϭⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(9/21)

ⲉ ⲣⲟϥ·

(9/22)

□ Ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲉϥ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲓ̈ ⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(9/23)

ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ ϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϩⲣⲱ̅

(9/24)

ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅· ⲓ̈ⲱⲃ ⲉϥ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲟⲡⲣⲓⲁ

(9/25)

ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ ⲛ̅ ϥⲛⲧ̅ ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ

(9/26)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲕϣⲁⲛ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(9/27)

ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ | ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ· ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲧⲉⲓ [Fol. 173b col. 2]

(9/28)

ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ· ⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

(9/29)

ⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲣⲥⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲩⲑⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲙⲛ̅

(9/30)

ⲙ̅ⲙⲁⲩⲣⲟⲥ· ⲕⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(9/31)

ϫⲉ ⲱ̅ ⲧⲉ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·

(9/32)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲙⲟⲩ

(10/1)

[Fol. 174a col. 1 ⲣ̅ⲗ̅ⲑ̅] ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ̅ | ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲏⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥ‐

(10/2)

ⲡⲣ̅ⲉⲓ̈ⲱⲟⲩ·

(10/3)

□ Ⲕⲁⲛ ⲉϣϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲕ̅ ϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲇⲁⲓ‐

(10/4)

ⲙⲟⲛⲓⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲣ̅

(10/5)

ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϣⲁϥⲛⲁ̅ ⲛⲁϥ· ⲡⲉⲧ ⲣ̅

(10/6)

ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲱϥ ϣⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱϥ· ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙ

(10/7)

ⲉⲩϥⲓⲱⲡ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲡⲟ‐

(10/8)

[Fol. 174a col. 2] ⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲉ ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ· ⲛⲉϫ | ⲡⲇⲁⲓ‐

(10/9)

ⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϣ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅

(10/10)

ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲱ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·

(10/11)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥⲛⲉϫ ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲏ

(10/12)

ⲅⲁⲣ ⲟⲩ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲁⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(10/13)

ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ·

(10/14)

□ Ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲉϣ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ ⲟⲩⲥⲟⲡ̅· ⲙ

(10/15)

ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧ ϩⲁ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲟⲩⲟϣⲃⲉⲕ· ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϣⲁϥ ϫⲟ|

(10/16)

[Fol. 174b col. 1] ⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥⲥⲣⲟϥⲧ̅ ⲁⲛ· ⲏ̅ ϫⲉ ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(10/17)

ⲇⲉ ⲧⲉϥϩⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ

(10/18)

ⲟⲩⲃⲏϥ ϥ̅ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲛⲟⲩⲧ̅

(10/19)

ⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁϫⲓⲥ ϩⲱⲱⲕ ϫⲉ

(10/20)

ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲩ‐

(10/21)

ⲛⲟⲩ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲗⲉⲝⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ

(10/22)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲉϥⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣⲟϥ· |

(10/23)

[Fol. 174b col. 2] ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲓ ⲉ̅ ⲧⲡⲉ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(10/24)

ⲙⲁⲣⲉ ⲟⲩⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ

(10/25)

ⲟⲩⲕⲁϩ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁⲏⲣ ϣⲱⲡⲉ

(10/26)

ⲁϥϣⲱⲡⲉ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲣⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲟϩ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩ‐

(10/27)

ϣⲱⲡⲉ·

(10/28)

□ Ⲱ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ

(10/29)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧ ϣⲏϣ ⲙⲛ̅ ⲡⲓⲱⲧ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ

(10/30)

[Fol. 175a col. 1] ⲛⲓⲙ· ϩⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ|ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲡⲓⲱⲧ ϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲁ‐

(10/31)

ⲗⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲱⲡⲉ· ⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ

(10/32)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟϣⲥ̅ ⲁⲩⲱ

(10/33)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ· ⲁ ⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ⲗⲟ̅ ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(10/34)

ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁ ⲧⲉ ⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲁ ⲛⲉϫ ⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(11/1)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲛⲉϫ ⲡⲱⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲕⲁⲧⲁ

(11/2)

ⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡ|ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ· ϩⲙ̅ [Fol. 175a col. 2]

(11/3)

ⲡⲛⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥ‐

(11/4)

ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲁⲗⲥⲟ̅· ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ

(11/5)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ̅ ⲛ̅ⲧ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ̅ ⲙⲛ̅

(11/6)

ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅

(11/7)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ̅

(11/8)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉϩ

(11/9)

ϩⲁⲙⲏⲛ·

(11/10)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(11/11)

ⲉⲩⲥⲉⲃⲓⲟⲥ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(11/12)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈